Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Introducere in studiul dreptului civil

Raportul juridic civil, actul juridic civil si prescriptia extinctiva potrivit reglementarilor din Noul Cod civil
ISBN/ISSN: 978-606-522-640-1
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Ca orice disciplina, si studiul dreptului civil incepe cu o introducere, fara de care nu pot fi studiate celelalte materii ale dreptului civil.

Acest curs cuprinde principalele institutii ale dreptului civil: raportul juridic civil, actul juridic civil si prescriptia extinctiva, studiate la majoritatea facultatilor de drept din tara ca parte generala a dreptului civil.

Prin urmare, sunt prezentate din perspectiva Noului Cod civil: aplicarea legii in timp si spatiu, clasificarea drepturilor si obligatiilor, clasificarea actelor juridice, conditiile de validitate a actului juridic, viciile de consimtamant, obiectul, modalitatile, efectele, nulitatea.

TITLUL I. DESPRE LEGEA CIVILA

Capitolul I. Despre lege, drept si dreptate sau ce este dreptul civil 

Sectiunea I. Despre dreptate 

Sectiunea a II-a. Ce este dreptul?

Sectiunea a III-a. Ce este legea? 

Sectiunea a IV-a. Relatia dintre dreptul subiectiv si lege 

Sectiunea a V-a. Despre dreptul civil ca stiinta 

Capitolul II. Izvoarele dreptului civil

Sectiunea I. Izvoarele dreptului potrivit Codului civil
§1. Legea 
§2. Uzantele 
§3. Principiile generale ale dreptului

Sectiunea a II-a. Izvoare de drept nereglementate de Codul civil 
§1. Morala
§2. Jurisprudenta 
§3. Doctrina 

Capitolul III. Legea civila

Sectiunea I. Definirea notiunii 

Sectiunea a II-a. Aplicarea legii civile 
§1. Aplicarea legii civile in timp 
1. Intrarea in vigoare 
2. Perioada de aplicare a legii 
3. Iesirea din vigoare a legii 
§2. Aplicarea legii civile in spatiu
§3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 

Sectiunea a III-a. Normele de reglementare a dreptului civil

Sectiunea a IV-a. Interpretarea legii civile

TITLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Capitolul I. Descrierea notiunii de raport juridic civil

Capitolul II. Despre izvoarele raporturilor juridice civile 

Sectiunea I. Descrierea izvoarelor

Sectiunea a II-a. Problema actului juridic unilateral ca izvor al raportului juridic civil

Capitolul III. Structura raportului juridic civil 

Sectiunea I. Partile raportului juridic civil

Sectiunea a II-a. Continutul raportului juridic civil
§1. Dreptul subiectiv civil 
1. Definirea dreptului subiectiv civil 
2. Fundamentul si structura dreptului subiectiv civil
3. Clasificarea drepturilor subiective civile 
3.1. Din punct de vedere al modului de nastere 
3.2. Din punct de vedere al continutului lor
3.3. Dupa utilitatea lor 
3.4. Dupa criteriul corelatiei dintre ele
3.5. Dupa gradul de siguranta
§2. Obligatia civila 
1. Definitia obligatiei civile 
2. Clasificarea obligatiilor

Sectiunea a III-a. Obiectul raportului juridic civil
§1. Definirea bunului
§2. Clasificarea bunurilor
1. Dupa caracteristicile fizice
2. Dupa caracteristicile cinetice
3. Dupa rezultatul intrebuintarii lor 
4. Dupa insusirile bunurilor 
5. Dupa posibilitatea inlocuirii
6. Dupa posibilitatea impartirii
7. Dupa relatia juridica dintre ele
8. Dupa posibilitatea aducerii de beneficii
9. Dupa apartenenta la circuitul civil 
10. Din punct de vedere al certitudinii 
11. Din punct de vedere al posibilitatii de a forma obiectul executarii silite 

TITLUL AL III-LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL 

Capitolul I. Despre notiunea de act juridic civil

§1. Despre diferitele intelesuri ale notiunii de act juridic

§2. Despre modul de formare a actului juridic civil 

Capitolul II. Clasificarea actelor juridice 

1. Dupa numarul partilor 

2. Dupa interdependenta obligatiilor 

3. Dupa scopul urmarit de parti 

4. In functie de forma 

5. Dupa momentul producerii efectelor 

6. Dupa importanta

7. Dupa intinderea marjei de negociere

8. Dupa modul de producere a efectelor in timp 

Capitolul III. Conditiile de validitate a actului juridic civil

Sectiunea I. Introducere

Sectiunea a II-a. Capacitatea de a contracta 

Sectiunea a III-a. Consimtamantul 
§1. Introducere 
§2. Conditiile de validitate a consimtamantului
1. Manifestarea de vointa sa emane de la o persoana cu discernamant 
2. Manifestarea de vointa sa fie serioasa
3. Consimtamantul sa fie nu fie viciat
§3. Eroarea – viciu de consimtamant 
1. Descriere 
2. Conditiile legale ale erorii
3. Clasificarea erorilor 
3.1. Dupa caracterul acesteia 
3.2. Dupa obiectul ei
3.3. Dupa culpa subiectului de drept aflat in eroare
3.4. Dupa asumarea riscului erorii 
4. Probarea viciului
5. Sanctiunea care intervine in cazul erorii 
§4. Dolul 
1. Descriere 
2. Structura dolului 
3. Conditiile dolului 
3.1. Inducerea in eroare
3.2. Formele dolului 
3.3. Autorul dolului 
3.4. Gravitatea dolului 
4. Proba dolului 
5. Sanctiunea 
§5. Violenta
1. Definitie
2. Obiectul violentei 
3. Structura violentei 
4. Conditiile violentei 
5. Proba violentei
6. Sanctiunea
§6. Leziunea 
1. Definitie 
2. Structura leziunii 
3. Domeniul de aplicare
4. Proba leziunii
5. Sanctiunea

Sectiunea a IV-a. Obiectul actului juridic 
§1. Definitie 
§2. Conditiile obiectului actului juridic 
§3. Conditiile obiectului obligatiei
§4. Sanctiunea

Sectiunea a V-a. Cauza actului juridic civil 
§1. Definitie 
§2. Elementele cauzei 
§3. Conditiile de valabilitate a cauzei actului juridic
§4. Proba cauzei 
§5. Sanctiunea
§6. Actele juridice acauzale

Sectiunea a VI-a. Forma actului juridic civil 
§1. Forma ceruta pentru validitatea actului juridic 
1. Cazuri de acte juridice supuse conditiei de forma ad validitatem 
2. Conditii speciale pentru respectarea formei ad validitatem 
3. Sanctiunea nerespectarii conditiei ad validitatem 
§2. Forma ceruta ad probationem 
1. Cazuri de acte juridice supuse conditiei de forma ad probationem 
2. Sanctiunea nerespectarii conditiei ad probationem
§3. Forma ceruta pentru opozabilitate
1. Cazuri in care trebuie indeplinita conditie de forma a publicitatii
2. Sanctiunea pentru nerespectarea formei pentru opozabilitate 
§4. Forma ceruta pentru caracterul executoriu al actului juridic 
1. Cazuri in care este ceruta o conditie de forma pentru caracterul executoriu 
2. Sanctiunea pentru nerespectarea formei executorii

Capitolul IV. Modalitatile actului juridic 

Sectiunea I. Introducere 

Sectiunea a II-a. Termenul 
§1. Formele termenului
§2. Clasificarea termenelor
1. Din punct de vedere al certitudinii 
2. Dupa izvor [art. 1411 alin. (2)] 
3. Dupa modul de reglementare
4. Dupa efectele termenului 
5. Dupa beneficiarul termenului 

Sectiunea a III-a. Conditia
§1. Definitie
§2. Clasificarea conditiilor
1. Dupa efectele produse 
2. Dupa natura evenimentului conditional 
3. Dupa caracterul conditiei 
§3. Validitatea conditiei
§4. Constatarea indeplinirii conditiei
1. Criterii de realizare [art. 1404 alin. (1)]
2. Indeplinirea conditiei pozitive [art. 1404 alin. (2)]
3. Indeplinirea conditiei negative [art. 1404 alin. (3)] 
4. Determinarea sau impiedicarea indeplinirii conditiei (art. 1405)
5. Renuntarea la conditie (art. 1406) 
§5. Efectele conditiei
1. Conditia suspensiva 
2. Conditia rezolutorie 

Sectiunea a IV-a. Sarcina 
§1. Definitia
§2. Forme ale sarcinii 
§3. Conditii de validitate 
§4. Efectele sarcinii
1. Relatia dintre actul juridic principal si sarcina 
2. Revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii 
3. Sarcina excesiva a legatului
4. Revocarea legatului pentru neindeplinirea sarcinii 

Capitolul V. Efectele actului juridic civil 

Sectiunea I. Notiunea

Sectiunea a II-a. Avanzii cauza si transmisiunea drepturilor si obligatiilor 

Sectiunea a III-a. Principiul fortei obligatorii a actului juridic 
§1. Explicatie 
§2. Exceptii 
1. Exceptii de la obligativitatea executarii intocmai a contractului 
2. Exceptii de la irevocabilitatea actului juridic civil
a) Incetarea contractului ca efect al denuntarii unilaterale 
b) Incetarea contractului ca efect al interventiei unui eveniment expres prevazut in lege
c) Revocarea actelor juridice unilaterale

Sectiunea a IV-a. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 
§1. Notiune
§2. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului
1. Promisiunea faptei altuia 
2. Stipulatia pentru altul
3. Obligatia scriptae in rem 
4. Invocarea contractului de catre tert pe calea actiunii directe 
5. Contractul colectiv de munca 

Sectiunea a V-a. Simulatia
§1. Notiunea
§2. Conditiile simulatiei 
§3. Formele simulatiei 
§4. Efectele simulatiei 
§5. Actiunea in declararea simulatiei

Capitolul VI. Nulitatea actului juridic civil 

Sectiunea I. Definitie 

Sectiunea a II-a. Clasificarea nulitatilor 
§1. In functie de natura interesului ocrotit
§2. In functie de intinderea efectelor nulitatii
§3. In functie de modul de reglementare legala 
§4. Dupa felul conditiilor de validitate incalcate 

Sectiunea a III-a. Regimul juridic al nulitatii 
§1. Regimul juridic al nulitatii absolute 
§2. Regimul juridic al nulitatii relative 
§3. Cauzele de nulitate absoluta 
§4. Cauzele de nulitate relativa 

Sectiunea a IV-a. Efectele nulitatii 
§1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 
§2. Principiul restitutio in integrum (al repunerii partilor in situatia anterioara) 
§3. Principiul desfiintarii actelor subsecvente
§4. Salvarea manifestarii de vointa de efectele nulitatii 
1. Conversiunea actului nul 
2. Confirmarea sau validarea actului anulabil 
3. Validarea actului afectat de nulitate 
4. Principiul raspunderii civile delictuale
5. Principiul error communis facit jus 

TITLUL AL IV-LEA. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREA 

Capitolul I. Definitia si caracterele prescriptiei

Sectiunea I. Definitia 

Sectiunea a II-a. Caracterele juridice 

Capitolul II. Efectele prescriptiei 

Sectiunea I. Invocarea prescriptiei 

Sectiunea a II-a. Renuntarea la prescriptie

Sectiunea a III-a. Efectele implinirii prescriptiei 

Sectiunea a IV-a. Compensatia si dreptul de retentie 

Capitolul III. Domeniul prescriptiei 

Sectiunea I. Actiunile imprescriptibile 

Sectiunea a II-a. Actiunile prescriptibile 

Capitolul IV. Termenele prescriptiei extinctive 

Sectiunea I. Categorii de termene de prescriptie 

Sectiunea a II-a. Inceputul curgerii termenului prescriptiei

Sectiunea a III-a. Implinirea (calculul) termenelor prescriptiei extinctive 
§1. Calculul termenului stabilit pe ore
§2. Calculul termenului stabilit pe zile 
§3. Calculul termenului stabilit pe saptamani 
§4. Calculul termenului stabilit pe luni 
§5. Calculul termenului stabilit pe ani 
§6. Reguli comune

Capitolul V. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive

Sectiunea I. Cazurile de suspendare

Sectiunea a II-a. Efectele suspendarii prescriptiei

Capitolul VI. Intreruperea cursului prescriptiei extinctive

Sectiunea I. Cazurile de intrerupere a cursului prescriptiei 
a) Actul voluntar de executare sau recunoastere 
b) Cererea de chemare in judecata sau arbitrala 
c) Punerea in intarziere a debitorului 

Sectiunea a II-a. Efectele intreruperii cursului prescriptiei

Capitolul VII. Reglementarea conventionala a prescriptiei extinctive
a) Norme imperative 
b) Norme permisive 
c) Norme supletive

Capitolul VIII. Repunerea in termenul de prescriptie 

Capitolul IX. Termenele de decadere 

Sectiunea I. Clasificarea termenelor de decadere
a) Termenele legale
b) Termenele conventionale 

Sectiunea a II-a. Regimul juridic al termenelor de decadere
§1. Suspendarea si intreruperea 
§2. Invocarea decaderii 
§3. Renuntarea la beneficiul decaderii 

Index

Tabelul textelor legale citate 

Detalii tehnice
Data aparitiei05 dec. 2011
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini264
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON