Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Introducere in dreptul civil. Volumul II

ISBN/ISSN: 978-606-27-1920-3
Editura: Hamangiu
100,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Introducere in dreptul civil. Volumul II este cel de-al doilea volum dintr-o opera care acopera intreaga problematica a disciplinei universitare numite Civilul I. 

Lucrarea este structurata in trei capitole, care realizeaza o analiza extinsa asupra institutiilor dreptului civil referitoare la actul civil, sistemul probatoriu si materia prescriptiei extinctive, completand astfel temele prezentate in primul volum.

Primul capitol al lucrarii examineaza in detaliu institutia actului juridic civil, oferind o sinteza bogata a principalelor concepte conexe acestei institutii. Sunt avute in vedere clasificarile actelor civile, structura actului civil, forma si formalitatile acestuia, precum si modalitatile actului civil. Capitolul se incheie cu prezentarea ampla a institutiei nulitatii si a efectelor actului civil.
Cel de-al doilea capitol prezinta notiunea de proba a actelor civile, analizand, pe rand, principalele mijloace de proba, de la inscrisurile autentice si cele sub semnatura privata, pana la proba testimoniala, prezumtii si cercetarea la fata locului.
Ultimul capitol al lucrarii analizeaza una dintre institutiile fundamentale ale dreptului civil – prescriptia extinctiva. Sunt avute in vedere notiunea prescriptiei extinctive si raportul acesteia cu alte institutii ale dreptului civil, modalitatile de invocare a prescriptiei si de renuntare la prescriptie, domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive, prin raportare la actiunile cu obiect patrimonial, la cele cu obiect nepatrimonial, precum si la actiunile imprescriptibile. In finalul capitolului, sunt analizate termenele de prescriptie, cursul prescriptiei extinctive, precum si institutia decaderii.

Lucrarea Introducere in dreptul civil. Volumul II intregeste studiul partii generale a dreptului civil. Lucrarea ofera bazele esentiale pentru aprofundarea materiei dreptului civil, insa, prin modul in care este construita, prin expunerile ample ale doctrinei si dreptului comparat, precum si prin multiple exemple din practica judiciara, aceasta poate fi un veritabil instrument de lucru pentru practicienii dreptului. 

Actualizam astazi cercetarea inceputa cu mai bine de un deceniu in urma, tinand cont de schimbarile survenite in legile, doctrina si practica atasate materiei civile. Lucrarea nu se adreseaza insa exclusiv studentilor, pentru ca analiza infatisata poate fi valorificata inclusiv de profesionistii dreptului, oferindu-le repere, solutii si argumente in deznodarea unor chestiuni practice dezbatute.
Efortul intelectual de a pune si rezolva probleme juridice este continuu si dificil; modificarile normative nu usureaza intotdeauna cercetarea, insa din cercetarile deja intreprinse si din solutiile deja propuse am desprins si analizat in paginile urmatoare elementele considerate esentiale.
Intentia autorilor a fost si ramane sa ofere rationamente si temeiuri, solutii tehnice, fara sa ocoleasca aspectele spinoase deja aparute, toate in acord cu spiritul si litera dreptului privat. Convinsi suntem ca doar dezbaterea poate alimenta un spirit juridic critic, care sa imbogateasca analitic inventarul rigid al expresiilor de lege lata.


Autorii

Despre autori
Paul VASILESCU este profesor la Facultatea de drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.
Serban DIACONESCU este conferentiar la Facultatea de drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si avocat in Baroul Cluj. 

CAPITOLUL I. ACTUL CIVIL

§1. Aspecte introductive

1.1. Notiune

1.2. Terminologie

1.3. Sediul materiei

1.4. Delimitari 

1.4.1. Actul de drept public si actul civil

1.4.1.1. Interferente

1.4.2. Manifestari de vointa non-juridice

1.5. Sursa intelectuala a teoriei actului civil

1.5.1. Autonomia de vointa

1.5.1.1. Individualism modern

1.5.1.2. Consecintele juridice ale vointei autonome 

1.5.1.3. Libertatea contractuala  

1.5.2. Critica autonomiei de vointa 

1.5.2.1. Pozitivism juridic 

1.5.2.2. Solidarismul juridic

1.5.2.3. Marxism in civil

1.5.3. O concluzie 

1.6. Analiza economica a contractului. Drept nord-american 

§2. Clasificari ale actului civil

2.1. Acte unilaterale si acte bilaterale

2.2. Acte patrimoniale si acte nepatrimoniale

2.3. Acte numite si acte nenumite

2.4. Acte civile consensuale, solemne si reale 

2.5. Acte intuitu personae si acte intuitu rei

2.6. Acte oneroase si acte gratuite

2.6.1. Contractul comutativ si contractul aleatoriu

2.6.2. Actul gratuit

2.6.2.1. Liberalitatile

2.6.2.2. Acte dezinteresate

2.7. Acte cu executare continua si acte cu executare uno ictu

2.8. Acte de conservare, de administrare si de dispozitie

2.9. Acte constitutive, translative si declarative

2.9.1. Excluderi

§3. Structura actului civil

3.1. Liminarii 

3.1.1. Sediul materiei

3.1.2. Terminologie 

3.2. Capacitatea 

3.3. Consimtamantul

3.3.1. Principiile vointei juridice

3.3.1.1. Principiul libertatii contractuale 

3.3.1.2. Regula preeminentei vointei reale 

3.3.2. Calitatile juridice ale vointei reale

3.3.2.1. Vointa interna trebuie sa fie libera si constienta 

3.3.2.2. Vointa interna trebuie sa fie animata de intentia de a produce efecte juridice 

3.3.2.3. Vointa juridica interna trebuie exteriorizata

3.4. Viciile de consimtamant 

3.4.1. Liminarii

3.4.1.1. Sediul legal 

3.4.2. Eroarea

3.4.2.1. Notiune

3.4.2.2. Clasificare

3.4.2.3. Structura erorii 

3.4.2.4. Conditiile juridice ale erorii

3.4.2.5. Proba erorii 

3.4.2.6. Sanctiunea erorii esentiale

3.4.3. Dolul

3.4.3.1. Notiune 

3.4.3.2. Domeniul de aplicare a dolului – viciu de consimtamant 

3.4.3.3. Clasificare

3.4.3.4. Structura dolului

3.4.3.5. Conditiile juridice ale dolului

3.4.3.6. Proba dolului

3.4.3.7. Sanctiunea dolului

3.4.4. Violenta 

3.4.4.1. Notiune

3.4.4.2. Clasificari 

3.4.4.3. Structura violentei

3.4.4.4. Conditiile juridice ale violentei

3.4.4.5. Proba violentei

3.4.4.6. Sanctiunea violentei – viciu de consimtamant

3.4.5. Leziunea

3.4.6. Paralela intre viciile de consimtamant 

3.5. Obiectul actului civil

3.5.1. Sediul materiei

3.5.2. Notiune

3.5.3. Conditiile de validitate a obiectului

3.5.3.1. Efectivitatea obiectului

3.5.3.2. Liceitatea obiectului

3.5.3.3. Valoarea obiectului

3.6. Cauza actului civil

3.6.1. Sediul materiei

3.6.2. Notiune si distinctii

3.6.2.1. Cauza eficienta si cauza finala

3.6.2.2. Cauza abstracta si cauza concreta

3.6.3. Opinii despre cauza actului 

3.6.4. Conditiile de validitate a cauzei

3.6.4.1. Realitatea cauzei 

3.6.4.2. Liceitatea cauzei

3.6.5. Domeniul de aplicare a cauzei

3.6.6. Proba cauzei actului juridic

3.6.7. Utilitatea cauzei

§4. Forma si formalitatile actului civil

4.1. Forma actului civil – element structural 

4.1.1. Principiul consensualismului 

4.1.2. Exceptii de la consensualism 

4.1.2.1. Actul autentic

4.1.2.2. Actul manuscris sub semnatura privata

4.1.3. Principiul echipolentei formei

4.1.4. Regula simetriei formei 

4.2. Forma actului civil – mijloc de proba

4.3. Formalitati care fortifica eficienta actului civil 

4.4. Variatiuni de forme si formalitati ale actului civil 

4.4.1. Formalismele informative 

4.4.2. Formalitati si forme de abilitare 

4.4.3. Forme si formalitati de control 

4.4.4. Formalitati de inregistrare administrativa si fiscala  

§5. Modalitatile actului civil

5.1. Termenul

5.1.1. Notiune 

5.1.2. Sediul materiei 

5.1.3. Clasificari

5.1.3.1. Termenul conventional, legal si judiciar 

5.1.3.2. Termenul cert si termenul incert 

5.1.3.3. Termenul suspensiv si termenul extinctiv 

5.1.4. Interpretarea termenului 

5.2. Conditia 

5.2.1. Notiune 

5.2.2. Sediul materiei

5.2.3. Clasificari

5.2.3.1. Conditiile cazuale, mixte si conditiile potestative

5.2.3.2. Conditia suspensiva si conditia rezolutorie

5.2.3.3. Conditia pozitivă si conditia negativa 

5.2.4. Cerintele conditiei

5.2.5. Regulile care guverneaza realizarea conditiei

5.2.6. Efectele conditiei

5.2.6.1. Conditia suspensiva 

5.2.6.2. Conditia rezolutorie

5.3. Sarcina 

§6. Nulitatea actului civil 

6.1. Preliminarii la teoria nulitatii

6.1.1. Sediul materiei

6.1.2. Functiile nulitatii

6.1.3. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficienta 

6.1.3.1. Caducitatea 

6.1.3.2. Rezolutiunea

6.1.3.3. Inopozabilitatea 

6.1.3.4. Revocarea

6.1.3.5. Reductiunea

6.1.4. Terminologie 

6.1.4.1. Actul inexistent

6.1.4.2. Actul putativ 

6.1.4.3. Resciziunea 

6.1.4.4. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara  

6.2. Clasificari

6.2.1. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala 

6.2.2. Nulitatea totala si nulitatea partiala 

6.2.3. Nulitatea de fond si nulitatea de forma  

6.2.4. Nulitatea judiciara si nulitatea amiabila 

6.2.5. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa  

6.3. Teorii despre nulitate

6.4. Atitudini posibile in fata nulitatii civile 

6.4.1. Modalitati de invocare a sanctiunii nulitatii 

6.4.1.1. Actiunea in nulitate

6.4.1.2. Exceptia de nulitate 

6.4.2. Modalitati de indreptare

6.4.2.1. Refacerea actului 

6.4.2.2. Confirmarea 

6.4.2.3. Conversiunea  

6.5. Efectele nulitatii

6.5.1. Principiul desfiintarii retroactive a actului nul

6.5.2. Regula desfiintarii actelor subsecvente unui act nul 

6.5.3. Regula restabilirii situatiei anterioare incheierii actului nul 

§7. Efectele actului civil

7.1. Principiul fortei obligatorii 

7.1.1. Sursa intelectuala 

7.1.2. Sursa tehnica 

7.1.3. Consecintele tehnice ale fortei obligatorii 

7.2. Regula relativitatii

7.2.1. Sfera de aplicare 

7.2.2. Importanta practica

7.2.3. Partile contractante

7.2.4. Tertii 

7.2.5. Avanzii-cauza

7.2.5.1. Succesorii singulari si creditorii chirografari 

7.3. Principiul opozabilitatii 

7.3.1. Sediul materiei 

7.3.2. Notiunea si efectivitatea principiului 

7.3.3. Evolutii doctrinale

7.3.4. Opozabilitatea instrumentului si opozabilitatea operatiunii juridice

7.3.5. Cinematica principiului opozabilitatii

7.3.6. Cunoasterea si publicitatea actului civil 

CAPITOLUL II. PROBA ACTELOR JURIDICE SI A FAPTELOR JURIDICE

§1. Notiunea de proba. Principiile generale ale probatiunii 

1.1. Precizari preliminare

1.2. Definitie 

1.3. Sediul materiei 

1.4. Obiectul probei 

1.5. Clasificarea probelor 

1.6. Conditiile de admisibilitate ale probelor

1.7. Sarcina probei 

1.8. Conventiile asupra probelor 

§2. Mijloacele de proba  

2.1. Inscrisurile 

2.1.1. Notiune 

2.1.2. Inscrisurile autentice

2.1.3. Inscrisul sub semnatura privata

2.1.4. Alte inscrisuri 

2.2. Proba actelor juridice 

2.2.1. Reguli speciale privitoare la dovada actelor juridice 

2.2.2. Exceptii de la regulile prevazute de art. 309 alin. (2) si (4) C.proc.civ. 

2.3. Proba testimoniala 

2.3.1. Notiune 

2.3.2. Admisibilitatea probei cu martori

2.3.3. Puterea doveditoare a probei testimoniale

2.4. Marturisirea 

2.4.1. Notiune 

2.4.2. Caractere juridice

2.4.3. Formele marturisirii 

2.4.4. Forta probanta a marturisirii 

2.4.5. Indivizibilitatea marturisirii judiciare

2.5. Prezumtiile 

2.5.1. Notiune 

2.5.2. Prezumtiile legale

2.5.3. Prezumtiile judiciare 

2.6. Alte mijloace de proba

2.6.1. Probele materiale

2.6.2. Cercetarea la fata locului

2.6.3. Raportul de expertiza  

CAPITOLUL III. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

§1. Notiunea prescriptiei extinctive

1.1. Prescriptia extinctiva si drepturile subiective 

1.2. Definirea prescriptiei extinctive 

1.3. Dreptul material la actiune, dreptul procesual la actiune, actiunea civila si dreptul de a cere executarea silita 

1.4. Prescriptia extinctiva si uzucapiunea

1.5. Justificarea reglementarii legale a prescriptiei

§2. Consideratii privind reglementarea legala aplicabila prescriptiei extinctive 

2.1. Sediul materiei 

2.2. Caracterul preponderent dispozitiv al reglementarii din Codul civil

2.2.1. Admisibilitatea conventiilor sau a clauzelor contrare reglementarii legale 

2.2.2. Indreptatirea de a invoca prescriptia extinctiva

2.2.3. Renuntarea la prescriptie

§3. Efectele prescriptiei extinctive

3.1. Notiune

3.2. Particularitati

3.3. Prescriptia si dreptul subiectiv 

3.3.1. Supravietuirea dreptului subiectiv in urma implinirii termenului de prescriptie

3.3.2. Particularitatile dreptului subiectiv si ale obligatiei corelative in urma implinirii prescriptiei 

3.3.3. Consecintele particularitatilor dreptului subiectiv si ale obligatiei corelative in urma implinirii prescriptiei 

§4. Domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive

4.1. Situatia actiunilor cu obiect patrimonial 

4.2. Situatia actiunilor cu obiect nepatrimonial

4.3. Actiunile imprescriptibile 

§5. Termenele de prescriptie

5.1. Termenul general 

5.2. Termenele speciale 

§6. Cursul prescriptiei extinctive

6.1. Determinarea momentului din care incepe sa curga termenul de prescriptie. Regula generala 

6.2. Reguli particulare privitoare la inceputul cursului termenului de prescriptie 

6.3. Implinirea cursului prescriptiei extinctive 

6.4. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive 

6.4.1. Caracterizare generala a cauzelor de suspendare 

6.4.2. Alte cauze de suspendare 

6.4.3. Efectele suspendarii prescriptiei 

6.4.4. Beneficiul suspendarii prescriptiei. Extinderea efectului suspensiv 

6.5. Intreruperea prescriptiei extinctive 

6.5.1. Cauzele intreruperii prescriptiei extinctive 

6.5.2. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive 

6.5.3. Beneficiul si extinderea efectului intreruperii prescriptiei 

6.6. Repunerea in termen

6.6.1. Notiune 

6.6.2. Conditiile repunerii in termen 

§7. Decaderea 

7.1. Notiune

7.2. Regimul juridic al termenelor de decadere 

7.3. Efectele termenelor de decadere 

7.4. Privire comparativa asupra decaderii si prescriptiei extinctive 

Abrevieri

Detalii tehnice
Data aparitiei07 feb. 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini400
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Serban Diaconescu