Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Introducere in dreptul civil ed. 2

editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-973-1875-08-8
Editura: Hamangiu
73,50 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Dreptul civil e o intrupare a spiritului civilizator, care tinde sa confere consistenta juridica fiintei umane, dandu-i instrumentele necesare pentru aceasta. Traditia, practica si stiinta au facut ca dreptul civil sa existe secular dincolo de norma pozitiva si uneori chiar contra ei. Libertatea umana, egalitatea de tratament juridic a persoanelor, vointa personala ca sursa a drepturilor subiective, perpetuitatea proprietatii etc. sunt principii si valori care dainuie indiferent daca sunt sau nu consacrate legislativ, indiferent daca sunt sau nu reprimate administrativ. Orice text normativ nu poate fi decat declarativ, raportat la aceste valori, iar nu constitutiv,  deoarece ele sunt imanente fiintei umane. Dar, odata frustrat efectiv de exercitiul acestor valori, omul risca sa devina el insusi obiect de reglementare, lucru vorbitor, adica sclav!

Capitolul I. Dreptul civil. Norma de drept civil. Raportul juridic civil

§1. Definirea dreptului civil 

1.1. Notiune 

1.2. Terminologie 

1.3. Dreptul public si dreptul privat

1.4. Codul civil si dreptul civil

1.5. Dreptul civil in conditiile Codului civil anterior

1.6. Definitia indeobste acceptata in conditiile vechiului Cod civil

1.7. Definirea dreptului civil in conditiile actualului Cod civil

1.8. Avem nevoie de o definitie a dreptului civil? 

1.9. Domeniile specifice reglementarilor dreptului civil 

1.10. Tendinta de unificare a dreptului privat este un progres? 

§2. Izvoarele formale ale normelor dreptului civil 

2.1. Preliminarii 

2.2. Legea 

2.3. Actele normative elaborate de guvern 

2.4. Actele normative emise de autoritatile centrale si locale ale administratiei publice 

2.5. Uzantele 

2.6. Principiile generale ale dreptului 

2.7. Jurisprudenta 

2.8. Doctrina 

§3. Norma de drept civil 

3.1. Preliminarii 

3.2. Notiune. Precizari

3.3. Cateva aspecte privind structura normelor de drept civil 

3.4. Calificarea si sistematizarea normelor de drept civil

§4. Aplicarea normelor juridice

4.1. Precizari prealabile

4.2. Existenta actelor normative si a normelor juridice

4.3. Intrarea in vigoare a actelor normative si a normelor juridice

4.4. Aplicabilitatea actelor normative si a normelor juridice 

4.5. Conlictele de legi in timp. Notiune

4.6. Solutionarea conflictelor de legi in timp prin norme tranzitorii

4.7. Solutionarea conflictelor de legi in timp in lipsa unor norme tranzitorii 

4.8. Actiunea normelor juridice in spatiu. Conflictele de legi in spatiu si solutionarea lor 

§5. Raportul juridic civil

5.1. Notiune

5.2. Definitia indeobste acceptata

5.3. Definitia propusa 

5.4. Structura raportului juridic civil 

5.5. Trasaturi specifice

5.6. Raporturile juridice civile au un caracter preponderent patrimonial 

5.7. Parti ale raportului juridic obligational pot fi si profesionistii

5.8. Egalitatea partilor/subiectelor raportului juridic civil si libertatea vointei lor 

5.9. Raportul juridic civil este, de regula, mutabil

5.10. Subiectele raportului juridic civil pot fi uneori nedeterminate iar alteori plurale 

Capitolul II. Persoana fizica – subiect al raporturilor de drept civil

§1. Consideratii introductive

1.1. Notiune 

1.2. Precizare 

1.3. Problema calitatii de subiect de drept a animalelor 

1.4. Persoana fizica si capacitatea juridica 

1.5. Capacitatea juridica si capacitatea civila 

1.6. Capacitatea de folosinta, capacitatea de exercitiu si capacitatea delictuala 

§2. Capacitatea de folosinta 

2.1. Notiunea si caracterele capacitatii de folosinta 

2.2. Inceputul capacitatii de folosinta

2.3. Incetarea capacitatii de folosinta. Constatarea fizica a mortii 

2.4. Incetarea capacitatii de folosinta. Declararea judecatoreasca a mortii 

§3. Capacitatea de exercitiu 

3.1. Definitia, caracterele si domeniul capacitatii de exercitiu

3.2. Delimitari si corelatii 

3.3. Capacitatea de exercitiu deplina 

3.4. Persoane, autoritati si organisme investite cu atributii in privinta incheierii actelor juridice de catre cei care nu au capacitate deplina de exercitiu 

3.5. Capacitatea de exercitiu restransa

3.6. Lipsa capacitatii de exercitiu

§4. Identificarea persoanei fizice 

4.1. Existenta persoanei fizice si necesitatea identificarii ei 

4.2. Identificarea persoanei prin codul numeric personal 

4.3. Starea civila. Notiune. Caractere. Surse 

4.4. Actele juridice de stare civila, actele de stare civila si certificatele de stare civila 

4.5. Registrele de stare civila si felurile inregistrarilor de stare civila 

4.6. Anularea, completarea, modificarea si rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor din acestea 

4.7. Unele elemente ale starii civile si inregistrarea lor

§5. Localizarea persoanei fizice 

5.1. Domiciliul 

5.2. Resedinta 

5.3. Domiciliul ales sau conventional si domiciliul profesional

Capitolul III. Persoana juridica – subiect al raporturilor de  drept civil 

§1. Notiunea de persoana juridica

1.1. Fundamentul teoretic al persoanei juridice 

1.2. Definitia persoanei juridice

1.3. Sediul materiei 

1.4. Elementele constitutive ale persoanei juridice

§2. Clasificarea persoanelor juridice

2.1. Dupa domeniul dreptului de care apartin 

2.2. Dupa scopul lor 

2.3. Dupa nationalitatea lor 

2.4. Dupa modul lor de constituire 

§3. Regimul persoanelor juridice 

3.1. Infiintarea persoanelor juridice 

3.2. Nulitatea persoanei juridice 

3.3. Capacitatea persoanei juridice 

3.4. Reorganizarea persoanelor juridice 

3.5. Incetarea persoanei juridice

§4. Elemente de identificare a persoanei juridice

4.1. Consideratii generale 

4.2. Denumirea persoanei juridice 

4.3. Sediul persoanei juridice 

4.4. Nationalitatea persoanei juridice 

4.5. Alte atribute de identificare 

Capitolul IV. Drepturile subiective

§1. Notiunea si structura dreptului subiectiv

1.1. Notiune 

1.2. Structura 

§2. Clasificarea drepturilor subiective

2.1. Enuntare 

2.2. Drepturi relative si drepturi absolute

2.3. Drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale sau extrapatrimoniale 

2.4. Drepturile reale si drepturile de creanta 

2.5. Drepturile potestative 

§3. Exercitarea drepturilor subiective. Abuzul de drept 

3.1. Repere anterioare actualului Cod civil 

3.2. Abuzul de drept in actuala reglementare 

Capitolul V. Bunurile 

§1. Consideratii introductive 

1.1. Bunuri corporale si bunuri incorporale

1.2. Pozitia doctrinei clasice in legatura cu aceasta distinctie 

1.3. Observatii privind definirea doctrinara a bunurilor 

1.4. Bunurile, patrimoniul si universalitatile de fapt 

§2. Diferite clasificari ale bunurilor 

2.1. Necesitatea si utilitatea acestor clasificari 

2.2. Bunuri imobile si bunuri mobile 

2.3. Bunuri determinate individual (certe), bunuri determinate prin genul lor (generice) si bunuri viitoare 

2.4. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile

2.5. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile

2.6. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile

2.7. Bunuri principale si bunuri accesorii

2.8. Fructe si producte 

2.9. Bunuri proprietate publica si bunuri proprietate privata 

Capitolul VI. Actul civil

§I. Aspecte introductive

1. Notiune 

2. Terminologie 

3. Sediul materiei 

4. Delimitari 

4.1. Actul de drept public si actul civil 

4.2. Manifestari de vointa non-juridice 

5. Sursa intelectuala a teoriei actului civil 

5.1. Autonomia de vointa 

5.2. Critica autonomiei de vointa 

5.3. O concluzie 

6. Analiza economica a contractului. Drept nord-american 

§II. Clasificari ale actului civil

1. Acte unilaterale si acte bilaterale

2. Acte patrimoniale si acte nepatrimoniale

3. Acte numite si acte nenumite

4. Acte civile consensuale, solemne si reale

5. Acte intuitu personae si acte intuitu rei 

6. Acte oneroase si acte gratuite 

6.1. Contractul comutativ si contractul aleatoriu 

6.2. Contractul gratuit 

7. Acte cu executare continua si acte cu executare uno ictu

8. Acte de conservare, de administrare si de dispozitie

8.1. Excluderi din notiunea de administrare

9. Acte constitutive, translative si declarative de drepturi

9.1. Excluderi din sfera actelor declarative 

§III. Structura actului civil

1. Liminarii 

1.1. Sediul materiei 

1.2. Terminologie 

2. Capacitatea 

3. Consimtamantul 

3.1. Principiile vointei juridice 

3.2. Calitatile juridice ale vointei reale

4. Viciile de consimtamant 

4.1. Liminarii

4.2. Eroarea (art. 1207-1213 C. civ.) 

4.3. Dolul (art. 1214-1215 C. civ.) 

4.4. Violenta (art. 1216-1220 C. civ.) 

4.5. Leziunea (art. 1221-1224 C. civ.) 

4.6. Paralela intre viciile de consimtamant 

5. Obiectul actului civil 

5.1. Sediul materiei 

5.2. Notiune 

5.3. Conditiile de validitate a obiectului 

6. Cauza actului civil 

6.1. Sediul materiei 

6.2. Notiune si distinctii 

6.3. Opinii despre cauza actului 

6.4. Conditiile de validitate a cauzei 

6.5. Domeniul de aplicare a cauzei 

6.6. Proba cauzei actului juridic 

6.7. Utilitatea cauzei 

§IV. Forma si formalitatile actului civil 

1. Forma actului civil – element structural

1.1. Principiul consensualismului 

1.2. Exceptii de la consensualism 

1.3. Principiul echipolentei formei

1.4. Regula simetriei formei (art. 1243 C. civ.) 

2. Forma actului civil – mijloc de proba

3. Formalitati care fortifica eficienta actului civil 

4. Variatiuni de forme si formalitati ale actului civil 

4.1. Formalismele informative 

4.2. Formalitati si forme de abilitare 

4.3. Forme si formalitati de control 

4.4. Formalitati de inregistrare administrativa si fiscala 

§V. Modalitatile actului civil 

1. Termenul 

1.1. Notiune 

1.2. Sediul materiei 

1.3. Clasificari 

1.4. Interpretarea termenului 

2. Conditia 

2.1. Notiune 

2.2. Sediul materiei 

2.3. Clasificari 

2.4. Cerintele conditiei (art. 1402 C. civ.) 

2.5. Regulile care guverneaza realizarea conditiei (art. 1404-1406 C. civ.) 

2.6. Efectele conditiei (art. 1407 C. civ.)

3. Sarcina 

§VI. Nulitatea actului civil 

1. Preliminarii la teoria nulitatii

1.1. Sediul materiei 

1.2. Functiile nulitatii 

1.3. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficienta 

1.4. Terminologie

2. Clasificari 

2.1. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala (art. 1253 C. civ.) 

2.2. Nulitatea totala si nulitatea partiala (art. 1255-1256 C. civ.) 

2.3. Nulitatea de fond si nulitatea de forma 

2.4. Nulitatea judiciara si nulitatea amiabila [art. 1246 alin. (3) C. civ.] 

2.5. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 

3. Teorii despre nulitate 

4. Atitudini posibile in fata nulitatii 

4.1. Modalitati de invocare a sanctiunii nulitatii 

4.2. Modalitati de indreptare a cauzelor de nulitate 

5. Efectele nulitatii 

5.1. Principiul desfiintarii retroactive a actului nul 

5.2. Regula desfiintarii actelor subsecvente unui act nul 

5.3. Regula restabilirii situatiei anterioare incheierii unui act nul 

§VII. Efectele actului civil 

1. Principiul fortei obligatorii 

1.1. Sursa intelectuala 

1.2. Sursa tehnica 

1.3. Consecintele tehnice ale fortei obligatorii 

1.4. Regula relativitatii 

2. Principiul opozabilitatii 

2.1. Sediul materiei 

2.2. Notiunea si efectivitatea principiului 

2.3. Evolutii doctrinale 

2.4. Opozabilitatea instrumentului si opozabilitatea operatiunii juridice 

2.5. Cinematica principiului opozabilitatii 

2.6. Cunoasterea si publicitatea actului civil 

Capitolul VII. Proba raportului juridic civil 

§1. Notiunea de proba. Principiile generale ale probatiunii 

1.1. Precizari preliminare 

1.2. Definitie 

1.3. Sediul materiei 

1.4. Obiectul probei 

1.5. Clasificarea probelor 

1.6. Conditiile de admisibilitate a probelor 

1.7. Sarcina probei 

1.8. Conventiile asupra probelor 

§2. Mijloacele de proba 

2.1. Inscrisurile 

2.2. Proba actelor juridice 

2.3. Proba testimoniala 

2.4. Marturisirea 

2.5. Prezumtiile 

2.6. Alte mijloace de proba

Capitolul VIII. Prescriptia extinctiva

§1. Preliminarii 

1.1. Prescriptia si drepturile subiective 

1.2. Precizari prealabile privind dreptul la actiune 

1.3. Definirea prescriptiei extinctive 

1.4. Justificarea reglementarii legale a prescriptiei 

§2. Consideratii privind reglementarea legala aplicabila  prescriptiei extinctive 

2.1. Sediul materiei 

2.2. Caracterul de drept comun al reglementarii din Codul civil 

2.3. Caracterul preponderent dispozitiv al reglementarii din Codul civil 

§3. Efectele prescriptiei extinctive 

3.1. Precizare 

3.2. Efectul extinctiv al prescriptiei 

3.3. Prescriptia si dreptul subiectiv 

§4. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive 

4.1. Precizare. Distinctie 

4.2. Determinarea acestui domeniu 

§5. Termenele de prescriptie, momentul din care incep sa curga  si acela in care se implinesc 

5.1. Notiunea si felurile termenelor de prescriptie 

§6. Cursul prescriptiei extinctive 

6.1. Determinarea momentului din care incepe sa curga termenul de prescriptie 

6.2. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive 

6.3. Intreruperea prescriptiei 

6.4. Repunerea in termen

§7. Decaderea 

7.1. Definitie. Domeniu de aplicare 

7.2. Regimul juridic al termenelor de decadere 

7.3. Efectele termenelor de decadere 

7.4. Prescriptia si decaderea. Privire comparativa 

Detalii tehnice
Data aparitiei15 feb. 2010
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini694
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Introducere in studiul dreptului civil

Introducere in studiul dreptului civil

Raportul juridic civil, actul juridic civil si prescriptia extinctiva potrivit reglementarilor din Noul Cod civil
31,80 RON
DE ACELASI AUTOR - Ionel Reghini
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON