Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Introducere in dreptul civil

ISBN/ISSN: 978-606-678-802-1
Editura: Hamangiu
135,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aplicarea unui nou Cod civil impune o revizuire a materiilor si institutiilor juridice, astfel cum au fost ele imaginate de legiuitor. Efortul de decriptare a textelor si ratiunilor cuprinse in codul actual este o intreprindere importanta si de durata. Pe aceasta linie se inscrie si prezenta carte, al carei scop esential este trecerea in revista a reglementarii actuale, care formeaza o introducere in studiul dreptului civil.

Autorii au abordat chestiunile esentiale care formeaza traditional materia analizata, prezentand asadar: raportul juridic civil (cu o privire de detaliu asupra subiectelor acestuia – persoana fizica si persoana juridica –, precum si asupra probei sale), actul civil si prescriptia extinctiva, drepturile subiective si bunurile. S-a avut in atentie nu numai noua reglementare, ci si practica, chiar daca intemeiata pe texte mai vechi, care este in armonie si cu reglementarile actuale.

In fond, s-a incercat o prezentare critica a noilor raspunsuri legislative, marcand frontiera ce face diferenta intre ceea ce poate fi preluat din spiritul vechiului cod si noua reglementare. Nazuinta autorilor a fost sa se sublinieze astfel nu numai momentele de ruptura impuse de noul Cod civil, ci si armonizarea acestuia cu ceea ce deja eram invatati.

Lucrarea se adreseaza atat studentilor, cat si practicienilor, pentru ca analiza pe care o intrupeaza poate constitui un reper important si pentru cei care practica dreptul.

Capitolul I. Dreptul civil. Norma de drept civil. Raportul juridic civil

§1. Definirea dreptului civil 
1.1. Notiune 
1.2. Terminologie 
1.3. Dreptul public si dreptul privat 
1.4. Codul civil si dreptul civil 
1.5. Dreptul civil in conditiile Codului civil anterior
1.6. Definitia indeobste acceptata in conditiile vechiului Cod civil
1.7. Definirea dreptului civil in conditiile actualului Cod civil
1.8. Avem nevoie de o definitie a dreptului civil?
1.9. Domeniile specifice reglementarilor dreptului civil
1.10. Tendinta de unificare a dreptului privat este un progres?

§2. Izvoarele formale ale normelor dreptului civil
2.1. Preliminarii
2.2. Legea
2.3. Actele normative elaborate de guvern
2.4. Actele normative emise de autoritatile centrale si locale ale administratiei publice 
2.5. Uzantele 
2.6. Principiile generale ale dreptului 
2.7. Jurisprudenta 
2.8. Doctrina 

§3. Norma de drept civil 
3.1. Preliminarii 
3.2. Notiune. Precizari
3.3. Cateva aspecte privind structura normelor de drept civil
3.4. Calificarea si sistematizarea normelor de drept civil 

§4. Aplicarea normelor juridice
4.1. Precizari prealabile 
4.2. Existenta actelor normative si a normelor juridice
4.3. Intrarea in vigoare a actelor normative si a normelor juridice
4.4. Aplicabilitatea actelor normative si a normelor juridice 
4.5. Conflictele de legi in timp. Notiune 
4.6. Solutionarea conflictelor de legi in timp prin norme tranzitorii
4.7. Solutionarea conflictelor de legi in timp in lipsa unor norme tranzitorii 
4.8. Actiunea normelor juridice in spatiu. Conflictele de legi in spatiu si solutionarea lor 

§5. Raportul juridic civil 
5.1. Notiune 
5.2. Definitia indeobste acceptata 
5.3. Definitia propusa 
5.4. Structura raportului juridic civil 
5.5. Trasaturi specifice 
5.6. Raporturile juridice civile au un caracter preponderant patrimonial 
5.7. Parti ale raportului juridic obligational pot fi si profesionistii
5.8. Egalitatea partilor/subiectelor raportului juridic civil si libertatea vointei lor 
5.9. Raportul juridic civil este, de regula, mutabil
5.10. Subiectele raportului juridic civil pot fi uneori nedeterminate iar alteori plurale 

Capitolul II. Persoana fizica – subiect al raporturilor de drept civil

§1. Consideratii introductive
1.1. Notiune 
1.2. Precizare 
1.3. Problema calitatii de subiect de drept a animalelor
1.4. Persoana fizica si capacitatea juridica 
1.5. Capacitatea juridica si capacitatea civila
1.6. Capacitatea de folosinta, capacitatea de exercitiu si capacitatea delictuala 

§2. Capacitatea de folosinta 
2.1. Notiunea si caracterele capacitatii de folosinta 
2.2. Inceputul capacitatii de folosinta
2.3. Incetarea capacitatii de folosinta. Constatarea fizica a mortii
2.4. Incetarea capacitatii de folosinta. Declararea judecatoreasca a mortii 

§3. Capacitatea de exercitiu
3.1. Definitia, caracterele si domeniul capacitatii de exercitiu
3.2. Delimitari si corelatii
3.3. Capacitatea de exercitiu deplina
3.4. Persoane, autoritati si organisme investite cu atributii in privinta incheierii actelor juridice de catre cei care nu au capacitate deplina de exercitiu 
3.5. Capacitatea de exercitiu restransa
3.6. Lipsa capacitatii de exercitiu

§4. Identificarea persoanei fizice
4.1. Existenta persoanei fizice si necesitatea identificarii ei 
4.2. Identificarea persoanei prin codul numeric personal 
4.3. Starea civila. Notiune. Caractere. Surse
4.4. Actele juridice de stare civila, actele de stare civila si certificatele de stare civila 
4.5. Registrele de stare civila si felurile inregistrarilor de stare civila 
4.6. Anularea, completarea, modificarea si rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor din acestea 
4.7. Unele elemente ale starii civile si inregistrarea lor

§5. Localizarea persoanei fizice
5.1. Domiciliul 
5.2. Resedinta 
5.3. Domiciliul ales sau conventional si domiciliul profesional

Capitolul III. Persoana juridica – subiect al raporturilor de drept civil 

§1. Notiunea de persoana juridica 
1.1. Fundamentul teoretic al persoanei juridice 
1.2. Definitia persoanei juridice 
1.3. Sediul materiei 
1.4. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

§2. Clasificarea persoanelor juridice 
2.1. Dupa domeniul dreptului de care apartin 
2.2. Dupa scopul lor 
2.3. Dupa nationalitatea lor 
2.4. Dupa modul lor de constituire 

§3. Regimul persoanelor juridice 
3.1. Infiintarea persoanelor juridice 
3.2. Nulitatea persoanei juridice 
3.3. Capacitatea persoanei juridice 
3.4. Reorganizarea persoanelor juridice 
3.5. Incetarea persoanei juridice 

§4. Elemente de identificare a persoanei juridice 
4.1. Consideratii generale 
4.2. Denumirea persoanei juridice 
4.3. Sediul persoanei juridice 
4.4. Nationalitatea persoanei juridice 
4.5. Alte atribute de identificare 

Capitolul IV. Drepturile subiective 

§1. Notiunea si structura dreptului subiectiv
1.1. Notiune 
1.2. Structura 

§2. Clasificarea drepturilor subiective 
2.1. Enuntare 
2.2. Drepturi relative si drepturi absolute 
2.3. Drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale sau extrapatrimoniale 
2.4. Drepturile reale si drepturile de creanta 
2.5. Drepturile potestative 

§3. Exercitarea drepturilor subiective. Abuzul de drept
3.1. Repere anterioare actualului Cod civil 
3.2. Abuzul de drept in actuala reglementare 

Capitolul V. Bunurile 

§1. Consideratii introductive
1.1. Bunuri corporale si bunuri incorporale 
1.2. Pozitia doctrinei clasice in legatura cu aceasta distinctie 
1.3. Observatii privind definirea doctrinara a bunurilor
1.4. Bunurile, patrimoniul si universalitatile de fapt 

§2. Diferite clasificari ale bunurilor 
2.1. Necesitatea si utilitatea acestor clasificari 
2.2. Bunuri imobile si bunuri mobile 
2.3. Bunuri determinate individual (certe), bunuri determinate prin genul lor (generice) si bunuri viitoare 
2.4. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile
2.5. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile 
2.6. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile 
2.7. Bunuri principale si bunuri accesorii 
2.8. Fructe si producte 
2.9. Bunuri proprietate publica si bunuri proprietate privata 

Capitolul VI. Actul civil 

§I. Aspecte introductive 
1. Notiune 
2. Terminologie 
3. Sediul materiei 
4. Delimitari 
4.1. Actul de drept public si actul civil
4.2. Manifestari de vointa non-juridice 
5. Sursa intelectuala a teoriei actului civil 
5.1. Autonomia de vointa 
5.2. Critica autonomiei de vointa 
5.3. O concluzie 
6. Analiza economica a contractului. Drept nord-american 

§II. Clasificari ale actului civil 
1. Acte unilaterale si acte bilaterale 
2. Acte patrimoniale si acte nepatrimoniale 
3. Acte numite si acte nenumite 
4. Acte civile consensuale, solemne si reale 
5. Acte intuitu personae si acte intuitu rei 
6. Acte oneroase si acte gratuite 
6.1. Contractul comutativ si contractul aleatoriu 
6.2. Contractul gratuit 
7. Acte cu executare continua si acte cu executare uno ictu 
8. Acte de conservare, de administrare si de dispozitie 
8.1. Excluderi din notiunea de administrare 
9. Acte constitutive, translative si declarative de drepturi 
9.1. Excluderi din sfera actelor declarative 

§III. Structura actului civil 
1. Liminarii 
1.1. Sediul materiei 
1.2. Terminologie
2. Capacitatea 
3. Consimtamantul 
3.1. Principiile vointei juridice 
3.2. Calitatile juridice ale vointei reale 
4. Viciile de consimtamant 
4.1. Liminarii 
4.2. Eroarea (art. 1207-1213 C. civ.) 
4.3. Dolul (art. 1214-1215 C. civ.)
4.4. Violenta (art. 1216-1220 C. civ.) 
4.5. Leziunea (art. 1221-1224 C. civ.) 
4.6. Paralela intre viciile de consimtamant 
5. Obiectul actului civil 
5.1. Sediul materiei 
5.2. Notiune 
5.3. Conditiile de validitate a obiectului 
6. Cauza actului civil 
6.1. Sediul materiei
6.2. Notiune si distinctii 
6.3. Opinii despre cauza actului 
6.4. Conditiile de validitate a cauzei 
6.5. Domeniul de aplicare a cauzei 
6.6. Proba cauzei actului juridic 
6.7. Utilitatea cauzei 

§IV. Forma si formalitatile actului civil
1. Forma actului civil – element structural
1.1. Principiul consensualismului 
1.2. Exceptii de la consensualism 
1.3. Principiul echipolentei formei 
1.4. Regula simetriei formei (art. 1243 C. civ.)
2. Forma actului civil – mijloc de proba
3. Formalitati care fortifica eficienta actului civil 
4. Variatiuni de forme si formalitati ale actului civil 
4.1. Formalismele informative 
4.2. Formalitati si forme de abilitare 
4.3. Forme si formalitati de control 
4.4. Formalitati de inregistrare administrativa si fiscala 

§V. Modalitatile actului civil 
1. Termenul 
1.1. Notiune 
1.2. Sediul materiei 
1.3. Clasificari 
1.4. Interpretarea termenului 
2. Conditia 
2.1. Notiune 
2.2. Sediul materiei
2.3. Clasificari 
2.4. Cerintele conditiei (art. 1402 C. civ.) 
2.5. Regulile care guverneaza realizarea conditiei (art. 1404-1406 C. civ.) 
2.6. Efectele conditiei (art. 1407 C. civ.) 
3. Sarcina 

§VI. Nulitatea actului civil
1. Preliminarii la teoria nulitatii
1.1. Sediul materiei 
1.2. Functiile nulitatii 
1.3. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficienta 
1.4. Terminologie 
2. Clasificari 
2.1. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala (art. 1253 C. civ.) 
2.2. Nulitatea totala si nulitatea partiala (art. 1255-1256 C. civ.)
2.3. Nulitatea de fond si nulitatea de forma 
2.4. Nulitatea judiciara si nulitatea amiabila [art. 1246 alin. (3) C. civ.] 
2.5. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 
3. Teorii despre nulitate 
4. Atitudini posibile in fata nulitatii 
4.1. Modalitati de invocare a sanctiunii nulitatii 
4.2. Modalitati de indreptare a cauzelor de nulitate
5. Efectele nulitatii 
5.1. Principiul desfiintarii retroactive a actului nul 
5.2. Regula desfiintarii actelor subsecvente unui act nul 
5.3. Regula restabilirii situatiei anterioare incheierii unui act nul 

§VII. Efectele actului civil 
1. Principiul fortei obligatorii
1.1. Sursa intelectuala 
1.2. Sursa tehnica 
1.3. Consecintele tehnice ale fortei obligatorii 
1.4. Regula relativitatii 
2. Principiul opozabilitatii 
2.1. Sediul materiei 
2.2. Notiunea si efectivitatea principiului 
2.3. Evolutii doctrinale 
2.4. Opozabilitatea instrumentului si opozabilitatea operatiunii juridice 
2.5. Cinematica principiului opozabilitatii 
2.6. Cunoasterea si publicitatea actului civil 

Capitolul VII. Proba raportului juridic civil 

§1. Notiunea de proba. Principiile generale ale probatiunii 
1.1. Precizari preliminare 
1.2. Definitie 
1.3. Sediul materiei 
1.4. Obiectul probei 
1.5. Clasificarea probelor 
1.6. Conditiile de admisibilitate a probelor 
1.7. Sarcina probei 
1.8. Conventiile asupra probelor 

§2. Mijloacele de proba 
2.1. Inscrisurile
2.2. Proba actelor juridice 
2.3. Proba testimoniala
2.4. Marturisirea 
2.5. Prezumtiile 
2.6. Alte mijloace de proba 

Capitolul VIII. Prescriptia extinctiva 

§1. Preliminarii 
1.1. Prescriptia si drepturile subiective 
1.2. Precizari prealabile privind dreptul la actiune 
1.3. Definirea prescriptiei extinctive 
1.4. Justificarea reglementarii legale a prescriptiei 

§2. Consideratii privind reglementarea legala aplicabila prescriptiei extinctive 
2.1. Sediul materiei 
2.2. Caracterul de drept comun al reglementarii din Codul civil
2.3. Caracterul preponderent dispozitiv al reglementarii din Codul civil 

§3. Efectele prescriptiei extinctive 
3.1. Precizare 
3.2. Efectul extinctiv al prescriptiei 
3.3. Prescriptia si dreptul subiectiv 

§4. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive
4.1. Precizare. Distinctie 
4.2. Determinarea acestui domeniu 

§5. Termenele de prescriptie, momentul din care incep sa curga si acela in care se implinesc
5.1. Notiunea si felurile termenelor de prescriptie

§6. Cursul prescriptiei extinctive 
6.1. Determinarea momentului din care incepe sa curga termenul de prescriptie 
6.2. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive 
6.3. Intreruperea prescriptiei 
6.4. Repunerea in termen 

§7. Decaderea 
7.1. Definitie. Domeniu de aplicare 
7.2. Regimul juridic al termenelor de decadere 
7.3. Efectele termenelor de decadere 
7.4. Prescriptia si decaderea. Privire comparativa  

Detalii tehnice
Data aparitiei24 oct. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini808
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 9 septembrie 2020

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 9 septembrie 2020

corespondenta cu reglementarile anterioare, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
40,00 RON
-20%
Teoria generala a dreptului - Rebreanu
DE ACELASI AUTOR - Ionel Reghini
Indisponibila
Imagine Introducere in dreptul civil ed. 2