Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Intermedierea in activitatea comerciala

ISBN/ISSN: 978-606-522-744-6
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea de fata constituie prima abordare cu caracter monografic a institutiei intermedierii in activitatea comerciala in lumina noii reglementari a Codului civil.

Avand in vedere dispozitiile noului Cod civil, dar tinand seama si de cele ale Codului civil de la 1864 si ale Codului comercial, valorificand ceea ce s-a dobandit in doctrina dreptului comercial si a dreptului civil, precum si practica judiciara in materie, autorul a realizat o cercetare de inalta valoare stiintifica asupra instrumentelor juridice ale intermedierii folosite in activitatea comerciala.

Retin atentia analizele cuprinzatoare si aprofundate ale contractelor clasice de intermediere: contractul de mandat (cu reprezentare), contractul de comision si contractul de agentie, cele privind varietatile acestora: contractul de consignatie, contractul de expeditie si contractul de prestatii terminale, precum si aplicatii ale lor: contractele de intermediere in cadrul pietelor reglementate si in domeniul asigurarilor. Mentionam si cazul special al persoanei care actioneaza in relatia cu tertii in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes juridic si economic comun: contractul de franciza si contractul de distributie exclusiva.

Prin studiul cuprinzator si aprofundat al temei si prin solutiile date, precum si prin bogata informatie bibliografica si sinteza de practica judiciara pe care o ofera, lucrarea constituie un instrument de lucru util pentru cei interesati, in cercetarea stiintifica sau in activitatea practica, de institutia juridica a intermedierii in raporturile dintre profesionisti.

Prof. univ. dr. Stanciu D. Carpenaru

Titlul I. Notiunea de intermediere in activitatea comerciala. Clasificarea raporturilor juridice de intermediere

Capitolul I. Notiunea de intermediere in activitatea comerciala

Sectiunea 1. Intermedierea – operatiune complexa 

Sectiunea a 2-a. Originile intermedierii

Sectiunea a 3-a. Acceptiunile si definitia notiunii de intermediere 

Capitolul II. Clasificarea raporturilor juridice de intermediere in activitatea comerciala

Sectiunea 1. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza in relatia cu tertii in calitate de mandatar cu reprezentare 

Sectiunea a 2-a. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza in relatia cu tertii in calitate de mandatar fara reprezentare

§1. Contractul de comision 

§2. Contractul de consignatie 

§3. Contractul de expeditie

Sectiunea a 3-a. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza ca un profesionist independent, pentru negocierea de afaceri cu tertii sau pentru negocierea si incheierea de afaceri cu tertii 

§1. Contractul de agentie 

§2. Contractul de intermediere ocazionala 

Sectiunea a 4-a. Contracte in care o persoana actioneaza in relatia cu tertii in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes juridic si economic comun cu principalul 

§1. Contractul de franciza (franchising) 

§2. Contractul de distributie exclusiva

Titlul II. Rolul reprezentarii in intermedierea in activitatea comerciala

Capitolul I. Notiunea si felurile reprezentarii

Sectiunea 1. Reprezentarea – exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor actului juridic

Sectiunea a 2-a. Temeiul juridic si definitia reprezentarii 

Sectiunea a 3-a. Felurile reprezentarii

Sectiunea a 4-a. Corelatia dintre reprezentarea conventionala si contractul de mandat cu sau fara reprezentare

Sectiunea a 5-a. Mandatul cu reprezentare si fara reprezentare

Sectiunea a 6-a. Reprezentarea perfecta si imperfecta 

Sectiunea a 7-a. Reprezentarea directa si indirecta
 
Capitolul II. Conditiile reprezentarii

Sectiunea 1. Existenta imputernicirii de a reprezenta 

Sectiunea a 2-a. Manifestarea intentiei de a reprezenta  

Sectiunea a 3-a. Capacitatea si vointa valabila a partilor 

Capitolul III. Efectele reprezentarii 

Sectiunea 1. Efectele in raporturile dintre persoana reprezentata si tert

Sectiunea a 2-a. Efectele in raporturile dintre reprezentant si persoana reprezentata. Ratificarea 

Sectiunea a 3-a. Efectele in raporturile dintre reprezentant si tert 

Capitolul IV. Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare  

Sectiunea 1. Contractul cu sine insusi  

Sectiunea a 2-a. Dubla reprezentare 
 
Capitolul V. Incetarea reprezentarii  

Sectiunea 1. Cauzele speciale de incetare a reprezentarii conventionale 

Sectiunea a 2-a. Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta, in general

Sectiunea a 3-a. Efectele incetarii reprezentarii 
 
Titlul III. Contractul de mandat cu reprezentare

Capitolul I. Notiunea si caracterele contractului de mandat cu reprezentare. Comparatie cu alte contracte apropiate 

Sectiunea 1. Notiunea de mandat cu reprezentare 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de mandat cu reprezentare

§1. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract consensual 

§2. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract sinalagmatic

§3. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract cu titlu oneros 

§4. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract intuitu personae

§5. Contractul de mandat cu reprezentare este, dupa caz, un contract cu executare dintr-o data (uno ictu) sau cu executare succesiva

Sectiunea a 3-a. Comparatie intre mandatul cu reprezentare si alte institutii juridice apropiate 

§1. Comparatie cu mandatul fara reprezentare 

§2. Comparatie cu contractul de agentie 

§3. Comparatie cu contractul de consignatie 

§4. Retrospectiva istorica: comparatie intre contractul de mandat comercial si mandatul civil inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil

Capitolul II. Conditiile de validitate a contractului de mandat cu reprezentare 

Sectiunea 1. Conditiile de forma ale contractului de mandat cu reprezentare

§1. Mandatul expres si tacit 

§2. Mandatul aparent 

§3. Dovada contractului de mandat cu reprezentare 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale contractului de mandat cu reprezentare

§1. Capacitatea partilor

§2. Consimtamantul

2.1. Exprimarea consimtamantului 

2.2. Mandatul cu sine insusi si dubla reprezentare

2.3. Mandatul in interes comun

§3. Obiectul si intinderea mandatului 

Capitolul III. Efectele contractului de mandat cu reprezentare

Sectiunea 1. Obligatiile mandatarului

§1. Obligatia de executare a mandatului

1.1. Continutul obligatiei de executare a mandatului

1.2. Substituirea mandatarului 

1.3. Dreptul de substituire in cazul mandatului administratorului unei societati comerciale 

1.4. Pluralitatea de mandatari

1.5. Pluralitatea de mandatari in cazul mandatului administratorilor unei societati comerciale

§2. Obligatia de a indeplini indatoririle cu buna-credinta si cu diligenta unui bun proprietar 

§3. Obligatia de a da socoteala 

§4. Obligatia de a instiinta pe mandant cu privire la executarea mandatului 

§5. Obligatia de a plati dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului 

§6. Raspunderea mandatarului pentru obligatiile tertilor 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile mandantului

§1. Obligatia de a pune la dispozitia mandatarului mijloacele necesare in vederea executarii mandatului 

§2. Obligatia de a plati mandatarului remuneratia datorata in schimbul executarii mandatului 

§3. Obligatia de a restitui mandatarului cheltuielile efectuate pentru executarea mandatului 

Sectiunea a 3-a. Dreptul de retentie al mandatarului 

Sectiunea a 4-a. Efectele executarii contractului de mandat cu reprezentare

§1. Raporturile dintre mandant si terti 

§2. Raporturile dintre mandatar si terti

Sectiunea a 5-a. Aplicarea regulilor mandatului in materia obligatiilor si raspunderilor administratorilor societatilor comerciale 

Capitolul IV. Incetarea contractului de mandat cu reprezentare

Sectiunea 1. Cazurile de incetare a contractului de mandat cu reprezentare

§1. Cauzele generale de incetare a contractului de mandat cu reprezentare

§2. Cauzele particulare de incetare a contractului de mandat cu reprezentare

2.1. Revocarea mandatului de catre mandant (denuntarea unilaterala) 

2.2. Renuntarea mandatarului la contract

2.3. Moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori al mandatarului 

Sectiunea a 2-a. Efectele incetarii contractului

Titlul IV. Contractul de mandat fara reprezentare 

Capitolul I. Notiunea si felurile contractului de mandat fara reprezentare

Sectiunea 1. Notiunea de contract de mandat fara reprezentare

Sectiunea a 2-a. Felurile contractului de mandat fara reprezentare 

§1. Contractul de comision 

§2. Contractul de consignatie 

§3. Contractul de expeditie

§4. Contractul de prestatii terminale

Capitolul II. Contractul de comision 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comision. Comparatie cu alte contracte apropiate 

§1. Notiunea contractului de comision 

§2. Avantajele si importanta contractului de comision 

§3. Caracterele juridice ale contractului de comision

3.1. Contractul de comision este un contract consensual

3.2. Contractul de comision este un contract bilateral (sinalagmatic) 

3.3. Contractul de comision este un contract cu titlu oneros 

3.4. Contractul de comision este un contract intuitu personae 

3.5. Contractul de comision este, dupa caz, un contract cu executare dintr-o data (uno ictu) sau cu executare succesiva

3.6. Comparatie intre contractul de comision si alte contracte de intermediere 

3.6.1. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare

3.6.2. Comparatie cu contractul de consignatie

3.6.3. Comparatie cu contractul de expeditie

3.6.4. Comparatie cu contractul de agentie 

3.6.5. Comparatie cu contractul de intermediere ocazionala

Sectiunea a 2-a. Conditii de validitate ale contractului de comision 

§1. Conditiile de forma ale contractului de comision

1.1. Forma scrisa ori verbala a contractului de comision 

1.2. Contractul de comision poate fi expres ori tacit

§2. Dovada contractului de comision 

§3. Conditiile de fond ale contractului de comision

3.1. Capacitatea partilor 

3.2. Consimtamantul

3.2.1. Exprimarea consimtamantului 

3.2.2. Contractul incheiat cu sine insusi 

3.3. Obiectul si intinderea contractului de comision 

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de comision  

§1. Efectele contractului de comision in raporturile dintre comitent si comisionar 

1.1. Obligatiile comisionarului

1.1.1. Obligatia de executare a mandatului incredintat acestuia de catre comitent 

1.1.2. Obligatia de a da socoteala comitentului cu privire la indeplinirea mandatului incredintat 

1.1.3. Obligatia de a indeplini indatoririle sale cu buna-credinta si cu diligenta unui bun proprietar

1.1.4. Obligatia de a tine registre comerciale, in continutul carora sa evidentieze in mod distinct fiecare operatiune efectuata

1.1.5. Raspunderea comisionarului pentru obligatiile tertilor

1.2. Obligatiile comitentului

1.2.1. Obligatia de a plati comisionarului remuneratia corespunzatoare executarii mandatului 

1.2.2. Obligatia de a restitui comisionarului toate cheltuielile facute in scopul executarii insarcinarilor primite

§2. Dreptul de retentie asupra bunurilor comitentului

§3. Efectele executarii contractului de comision 

3.1. Raporturile dintre comisionar si terti 

3.2. Raporturile dintre comitent si terti 

3.3. Clauza star del credere (ducroire) 

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de comision 

§1. Cazurile de incetare a contractului de comision

1.1. Cauzele generale de incetare a contractului de comision

1.2. Cauzele particulare de incetare a contractului de comision 

1.2.1. Revocarea comisionului de catre comitent (denuntarea unilaterala) 

1.2.2. Renuntarea comisionarului la contract 

1.2.3. Moartea, incapacitatea sau falimentul comitentului ori al comisionarului 

§2. Efectele incetarii contractului de commission

Capitolul III. Contractul de consignatie

Sectiunea 1. Consideratii generale privind contractul de consignatie

§1. Notiunea de contract de consignatie 

§2. Reglementarea contractului de consignatie 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de consignatie 

§1. Contractul de consignatie este un contract consensual 

§2. Contractul de consignatie este, in principiu, un contract cu titlu oneros

§3. Contractul de consignatie este un contract bilateral (sinalagmatic)

§4. Contractul de consignatie este un contract intuitu personae 

§5. Contractul de consignatie este un contract netranslativ de proprietate 

Sectiunea a 3-a. Comparatie intre contractul de consignatie si alte institutii juridice apropiate

§1. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare

§2. Comparatie cu contractul de comision

§3. Comparatie cu contractul de expeditie 

§4. Comparatie cu contractul de agentie 

Sectiunea a 4-a. Conditii de validitate

§1. Forma contractului de consignatie

§2. Dovada contractului de consignatie 

§3. Conditiile de fond ale contractului de consignatie

3.1. Capacitatea partilor 

3.2. Consimtamantul

3.3. Obiectul si intinderea contractului de consignatie 

Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de consignatie 

§1. Efectele contractului de consignatie in raporturile dintre consignant si consignatar

1.1. Obligatiile consignantului

1.1.1. Obligatia de a preda consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vandute 

1.1.2. Obligatia de a plati consignatarului remuneratia cuvenita 

1.1.3. Obligatia de a restitui consignatarului cheltuielile efectuate de acesta cu ocazia indeplinirii insarcinarilor primite

1.2. Obligatiile consignatarului 

1.2.1. Obligatia de a primi, pastra si asigura bunurile incredintate spre vanzare 

1.2.2. Obligatia de a executa insarcinarile acordate de consignant 

1.2.3. Obligatia de a da socoteala consignantului cu privire la indeplinirea imputernicirii incredintate 

§2. Dreptul de retentie al consignatarului  

§3. Efectele executarii contractului de consignatie

3.1. Raporturile dintre consignatar si terti

3.2. Raporturile dintre consignant si terti

§4. Consecintele nerespectarii obligatiilor 

4.1. Raspunderea civila 

4.2. Raspunderea penala 

Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de consignatie

§1. Cazurile de incetare a contractului de consignatie 

1.1. Cauzele generale de incetare a contractului de consignatie

1.2. Cauzele particulare de incetare a contractului de consignatie

1.2.1. Revocarea imputernicirii de catre consignant

1.2.2. Renuntarea consignatarului la contract

1.2.3. Moartea, dizolvarea, falimentul, interdictia sau radierea consignantului ori a consignatarului 

§2. Efectele incetarii contractului de consignatie

Capitolul IV. Contractul de expeditie

Sectiunea 1. Notiunea si importanta contractului de expeditie 

Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de expeditie

§1. Contractul de expeditie este un contract consensual 

§2. Contractul de expeditie este un contract bilateral (sinalagmatic)

§3. Contractul de expeditie este un contract cu titlu oneros 

§4. Contractul de expeditie este un contract intuitu personae

§5. Contractul de expeditie este un contract comutativ

Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului de expeditie

§1. Partile contractului de expeditie 

§2. Forma contractului de expeditie 

§3. Conditiile de fond ale contractului de expeditie

3.1. Capacitatea partilor 

3.2. Consimtamantul

3.3. Obiectul si intinderea contractului de expeditie 

Sectiunea 4. Efectele contractului de expeditie 

§1. Efectele contractului de expeditie in raporturile dintre expeditor si comitent 

1.1. Obligatiile expeditorului 

1.1.1. Obligatia de a executa imputernicirea primita

1.1.2. Obligatia de a da socoteala expeditorului pentru indeplinirea imputernicirii primite 

1.1.3. Obligatia de a asigura marfurile care urmeaza a fi transportate, daca exista clauza expresa in acest sens 

1.2. Incheierea contractului cu sine insusi

1.3. Substituirea expeditorului

1.4. Pluralitatea de expeditori 

1.5. Garantiile expeditorului 

1.6. Raspunderea expeditorului 

1.6.1. Raspunderea expeditorului pentru fapta proprie

1.6.2. Raspunderea expeditorului pentru fapta altuia 

1.7. Obligatiile comitentului

1.7.1. Obligatia de a pune la dispozitia expeditorului marfurile care urmeaza a fi transportate la destinatia stabilita 

1.7.2. Obligatia de a plati remuneratia cuvenita expeditorului pentru activitatea prestata 

1.7.3. Obligatia de a plati expeditorului cheltuielile efectuate in vederea indeplinirii contractului de expeditie 

1.8. Raspunderea comitentului

§2. Efectele contractului de expeditie in raporturile dintre expeditor si transportator

Sectiunea a 5-a. Expeditia de marfuri cu regim special

§1. Expeditia de marfuri periculoase

§2. Expeditia de marfuri perisabile 

§3. Expeditii de marfuri prin tehnica grupajului

§4. Expeditia de marfuri in trafic combinat (multimodal)

§5. Expeditia de marfuri in containere 

Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de expeditie 

Capitolul V. Contractul de prestatii terminale 

Sectiunea 1. Notiunea si caracteristicile generale ale contractului de prestatii terminale

§1. Notiunea de contract de prestatii terminale 

§2. Cadrul legal

§3. Natura juridica a contractului 

Sectiunea a 2-a. Efectele contractului de prestatii terminale

§1. Obligatiile executantului operatiunilor terminale

1.1. Obligatia de a lua in primire marfurile comitentului 

1.2. Obligatia de a emite/semna un document de preluare a marfurilor

1.3. Obligatia de a executa operatiunile terminale 

§2. Drepturile executantului operatiunilor terminale 

2.1. Dreptul de retentie asupra incarcaturii

2.2. Dreptul de a vinde incarcatura 

2.3. Dreptul de fi remunerat pentru prestatiile executate 

§3. Raspunderea executantului operatiunilor terminale 

3.1. Conditiile pentru angajarea raspunderii executantului

3.2. Cauze exoneratorii de raspundere 

3.3. Pluralitatea de persoane raspunzatoare 

3.4. Agravarea raspunderii executantului

3.5. Repararea prejudiciului produs 

3.6. Moneda de calcul al despagubirilor

Sectiunea a 3-a. Regimul marfurilor periculoase  

Sectiunea a 4-a. Raporturile litigioase dintre parti 

§1. Actiunile judiciare sau arbitrale

§2. Prescriptia extinctiva in actiunea directa introdusa impotriva operatorului 

§3 Prescriptia extinctiva in actiunea in regres introdusa impotriva operatorului 

Titlul V. Contractul de agentie 

Capitolul I. Contractul de agentie in dreptul intern 

Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de agentie. Comparatie cu alte contracte apropiate 

§1. Notiunea de agentie si reglementarea contractului de agentie 

§2. Caracterele juridice ale contractului de agentie 

2.1. Contractul de agentie este un contract bilateral (sinalagmatic)  

2.2. Contractul de agentie este un contract cu titlu oneros

2.3. Contractul de agentie este un contract comutativ 

2.4. Contractul de agentie este un contract cu executare succesiva 

2.5. Contractul de agentie este un contract consensual

2.6. Contractul de agentie este un contract intuitu personae 

§3. Comparatie intre contractul de agentie si contractul de mandat cu reprezentare

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate ale contractului de agentie

§1. Forma contractului de agentie 

§2. Conditiile de fond ale contractului de agentie 

2.1. Capacitatea partilor 

2.2. Consimtamantul

2.3. Obiectul si intinderea contractului de agentie

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de agentie

§1. Efectele contractului de agentie in relatia dintre agent si comitent

1.1. Obligatiile agentului 

1.1.1. Obligatia de executare a imputernicirii primite din partea comitentului 

1.1.2. Obligatia de a procura si comunica comitentului informatiile privitoare la regiunea ori regiunile convenite prin contract, pentru executarea contractului de agentie

1.1.3. Obligatia de a indeplini imputernicirea acordata in conditii cat mai avantajoase pentru comitent 

1.1.4. Obligatia de a se conforma instructiunilor rezonabile primite din partea comitentului 

1.1.5. Obligatia de a tine evidenta tuturor operatiunilor cu caracter profesional efectuate in temeiul imputernicirii emise de comitent 

1.1.6. Obligatia de a pastra bunurile si esantioanele primite de la comitent, in conditii corespunzatoare

1.2. Obligatiile comitentului

1.2.1. Obligatia de a pune la dispozitia agentului mostre, cataloage, tarife, precum si orice alte documente privind bunurile si serviciile comitentului 

1.2.2. Obligatia de a furniza agentului toate informatiile necesare pentru executarea contractului de agentie

1.2.3. Obligatia de a plati agentului remuneratia cuvenita pentru activitatea prestata 

1.2.4. Obligatia comitentului de a indeplini orice alta prestatie care ii revine in temeiul contractului si al prevederilor legale in materie

§2. Efectele contractului de agentie fata de terti 

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de agentie

§1. Cazurile de incetare a contractului de agentie 

1.1. Expirarea termenului contractului 

1.2. Denuntarea unilaterala a contractului de agentie 

1.3. Rezilierea contractului de agentie 

§2. Efectele incetarii contractului de agentie 

2.1. Indemnizatii 

2.2. Despagubiri 

Capitolul II. Aplicatii ale contractului de agentie 

Sectiunea 1. Intermediarii in cadrul pietelor reglementate, al instrumentelor financiare si al burselor de valori si de marfuri 

§1. Intermediarii in cadrul pietei de capital. Introducere. Aspecte si notiuni generale 

§2. Societatile de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) 

2.1. Notiune. Natura juridica. Obiect

2.2. Constituirea si autorizarea functionarii unei Societati de Servicii de Investitii Financiare 

2.3. Reguli prudentiale cu privire la actionari, conducerea, administrarea si controlul unei Societati de Servicii de Investitii Financiare 

2.3.1. Organele de administrare 

2.3.2. Adunarea generala a Societatii de Servicii de Investitii Financiare 

2.3.3. Organele de control si de audit 

2.3.4. Aspecte comune privind abaterile de la lege

2.4. Administrarea speciala, lichidarea administrativa si insolventa Societatii de Servicii de Investitii Financiare

2.5. Activitatea de intermediere internationala si operatiunile transfrontaliere 

§3. Institutiile de credit autorizate

§4. Contractul de prestare de servicii de investitii financiare 

4.1. Definitie. Caractere juridice 

4.2. Partile si obiectul. Conditii de valabilitate si cuprinsul contractului

4.3. Efectele contractului

4.3.1. Obligatiile intermediarului 

4.3.2. Obligatiile clientului 

4.4. Cazuri de incetare a contractului

4.5. Cazul special al contractelor incheiate la distanta sau prin internet 

§5. Intermediarii in materia burselor de marfuri 

Sectiunea a 2-a. Intermediarii in domeniul asigurarilor si/sau reasigurarilor

§1. Aspecte si notiuni generale privind intermedierea in asigurari si/sau reasigurari

§2. Participantii in cadrul activitatii de intermediere in asigurare si/sau reasigurare si regimul lor juridic 

2.1. Notiuni si clasificare

2.2. Intermediarii persoane fizice 

2.3. Intermediarii persoane juridice 

2.3.1. Introducere

2.3.2. Constituirea si autorizarea functionarii persoanelor juridice 

2.3.3. Functionarea intermediarilor persoane juridice 

2.3.4. Aspecte privind lichidarea (dizolvarea) si insolventa intermediarilor persoane juridice 

§3. Contractele de intermediere in activitatile de asigurare si/sau reasigurare 

Capitolul III. Contractul international de agentie 

Sectiunea 1. Notiunea de contract international de agentie. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului international de agentie 

§1. Obiectul contractului

§2. Partile contractului 

§3. Durata contractului 

§4. Legea aplicabila si solutionarea litigiilor in legatura cu contractul international de agentie 

§5. Nulitatea, modificarea si cesiunea contractului international de agentie  

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului international de agentie 

§1. Obligatiile agentului

1.1. Obligatia de a promova vanzarea marfurilor principalului, prin obtinerea de oferte si negocierea de contracte cu tertii, conform instructiunilor principalului si cu diligenta specifica unui comerciant 

1.1.1. Obligatiile agentului de executare a imputernicirii si efectele contractului de agentie dupa cum agentul actioneaza cu sau fara reprezentare 

1.1.2. Depasirea limitelor imputernicirii de catre agent 

1.1.3. Ratificarea actelor indeplinite de agent fara imputernicire sau cu depasirea limitelor imputernicirii acordate

1.2. Obligatia de neconcurenta

1.3. Obligatia de a organiza promovarea vanzarilor

1.4. Obligatia de a asigura un volum minim al vanzarilor 

1.5. Obligatia de a informa pe principal 

1.6. Obligatia de a verifica solvabilitatea tertilor ale caror oferte le transmite principalului 

1.7. Obligatia agentului de a utiliza numele comercial, marcile si alte simboluri ale principalului in scopul executarii contractului de agentie 

§2. Obligatiile principalului 

2.1. Obligatia de a informa pe agent

2.2. Obligatia de plata catre agent a comisionului corespunzator activitatii prestate

2.2.1. Modul de calcul al comisionului

2.2.2. Plata comisionului in cazul operatiunilor nefinalizate

2.3. Obligatia de a respecta exclusivitatea acordata agentului

§3. Dreptul de substituire a agentului 

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului international de agentie 

§1. Cazurile de incetare a contractului 

1.1. Expirarea contractului 

1.2. Denuntarea unilaterala a contractului 

1.3. Rezilierea contractului 

§2. Efectele incetarii contractului

2.1. Obligatia agentului de a executa actele necesare prevenirii producerii de daune principalului

2.2. Obligatia principalului de a plati agentului comision pentru contractele incheiate ulterior datei incetarii contractului

2.3. Obligatia principalului de a plati agentului o indemnizatie la incetarea contractului 

2.4. Obligatia agentului de a restitui documentele, materialele publicitare si mostrele primite de la principal 

Titlul VI. Contractul de intermediere ocazionala 

Capitolul I. Notiunea de contract de intermediere ocazionala. Aspecte generale 

Capitolul II. Incheierea contractului de intermediere ocazionala 

Sectiunea 1. Obiectul contractului

Sectiunea a 2-a. Partile contractului

Sectiunea a 3-a. Natura juridica a contractului

Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila contractului si solutionarea litigiilor in legatura cu contractul de intermediere ocazionala 

Capitolul III. Efectele contractului de intermediere ocazionala

Sectiunea 1. Obligatiile comune celor doua parti 

§1. Obligatia de a executa cu buna-credinta indatoririle contractuale 

§2. Obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor

Sectiunea a 2-a. Obligatiile intermediarului 

§1. Obligatia de a furniza informatii si asistenta clientului sau

§2. Obligatia de neconcurenta 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile clientului 

§1. Obligatia de plata a remuneratiei cuvenite intermediarului pentru activitatea prestata 

§2. Obligatia de a restitui cheltuielile efectuate de intermediar 

§3. Obligatia de respectare a exclusivitatii acordate intermediarului 

§4. Obligatia de a comunica incheierea contractului intermediat 

Capitolul IV. Incetarea contractului de intermediere ocazionala 

Sectiunea 1. Cazurile de incetare a contractului 

§1. Expirarea contractului

§2. Rezilierea contractului 

Sectiunea a 2-a. Efectele incetarii contractului

Titlul VII. Cazul special al persoanei care actioneaza in relatia cu tertii in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes juridic si economic comun 

Capitolul I. Contractul de franciza

Sectiunea 1. Notiunea si temeiul juridic ale operatiunii de franciza

§1. Notiunea de franciza. Definitii legale, jurisprudentiale si doctrinare

§2. Contractul, ca instrument juridic al francizei. Codificarea lui de catre Camera de Comert Internationala din Paris 

Sectiunea a 2-a. Definitia si caracterele juridice ale contractului de franciza. Comparatie cu alte contracte conexe

§1. Definitia contractului de franciza

§2. Caracterele juridice ale contractului de franciza

§3. Comparatie intre contractul de franciza si alte contracte conexe 

3.1. Aspecte introductive 

3.2. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare 

3.3. Comparatie cu contractul de comision 

3.4. Comparatie cu contractul de agentie

3.5. Comparatie cu contractul de distributie exclusiva 

Sectiunea a 3-a. Elementele constitutive ale contractului de franciza 

§1. Partile contractante

1.1. Francizorul

1.2. Francizatul (beneficiarul francizei) 

1.3. Reteaua de franciza

§2. Obiectul contractului. Formele si modalitatile de franciza 

2.1. Aspecte generale privind obiectul contractului

2.2. Formele contractului 

2.2.1. Clasificarea contractului dupa criteriul domeniului de activitate in care opereaza franciza 

2.2.2. Clasificarea contractului dupa criteriul modalitatilor de exploatare a francizei 

2.2.3. Clasificarea contractului dupa criteriul gradului de determinare a conceptului francizabil

2.2.4. Modalitatile de francizare la nivel international 

§3. Continutul contractului de franciza 

3.1. Relatiile precontractuale 

3.1.1. Continutul fazei precontractuale 

3.1.2. Obligatia de informare 

3.2. Clauzele generale ale contractului de franciza 

3.2.1. Obligatiile francizorului

3.2.2. Obligatiile francizatului (beneficiarul francizei) 

3.2.3. Alte clauze ale contractului de franciza 

Capitolul II. Contractul de distributie exclusiva

Sectiunea 1. Notiunea de contract de distributie exclusiva. Aspecte generale 

Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului de distributie exclusiva

§1. Obiectul contractului de distributie exclusiva 

§2. Partile contractului de distributie exclusiva

§3. Natura juridica a contractului 

§4. Legea aplicabila contractului si solutionarea litigiilor nascute in legatura cu contractul de distributie exclusiva

§5. Nulitatea, modificarea si cesiunea contractului de distributie exclusiva 

Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de distributie exclusiva 

§1. Aspecte generale 

§2. Obligatia de confidentialitate

§3. Obligatiile furnizorului

3.1. Obligatia de livrare a marfii 

3.2. Obligatia de a respecta exclusivitatea acordata distribuitorului

3.3. Obligatia de a acorda distribuitorului permisiunea de a utiliza numele comercial, marcile si orice alte simboluri ale furnizorului

3.4. Obligatia furnizorului de a plati remuneratia cuvenita pentru activitatea prestata 

3.5. Obligatia de informare a furnizorului 

§4. Obligatiile distribuitorului

4.1. Obligatia de preluare a marfii 

4.2. Obligatia de plata a pretului marfii livrate de furnizor 

4.3. Obligatia de respectare a teritoriului convenit de parti pentru executarea contractului

4.4. Obligatia de neconcurenta

4.5. Obligatia de respectare a preturilor de revanzare stabilite de furnizor 

4.6. Obligatia de a utiliza numele comercial, marcile si simbolurile furnizorului in scopul exclusiv al contractului 

4.7. Obligatia de promovare a vanzarii marfurilor furnizorului 

4.8. Obligatia de a garanta si asigura service pentru marfurile distribuite 

4.9. Obligatia de informare a furnizorului 

§5. Suspendarea executarii contractului de distributie exclusiva

Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de distributie exclusiva

§1. Cazurile de incetare a contractului 

1.1. Expirarea contractului 

1.2. Denuntarea unilaterala a contractului

1.3. Rezilierea contractului 

1.3.1. Cazurile in care poate interveni rezilierea contractului de distributie exclusiva

1.3.2. Momentul de la care se produc efectele rezilierii

1.3.3. Rezilierea nejustificata a contractului de distributie exclusiva

§2. Efectele incetarii contractului de distributie exclusiva

2.1. Obligatia furnizorului de a plati catre distribuitor o indemnizatie la incetarea contractului 

2.2. Obligatia distribuitorului de neconcurenta 

2.3. Restituirea documentelor si a marfurilor detinute in temeiul contractului 

Titlul VIII. Aspecte de drept international privat privind contractele de intermediere

Capitolul I. Legea aplicabila contractelor de intermediere 

Sectiunea 1. Aplicarea legii alese de catre partile contractului de intermediere (lex voluntatis) 

§1. Obiectul vointei partilor 

§2. Modalitatea de exprimare a vointei partilor

2.1. Alegerea expresa a lex contractus

2.2. Alegerea tacita a lex contractus

§3. Intinderea vointei partilor

3.1. Modificarea alegerii facute de catre parti

3.2. Limitele libertatii de alegere a partilor 

§4. Determinarea legii aplicabile contractului de intermediere dupa criterii obiective (localizarea obiectiva a contractului)

4.1. Primul criteriu de localizare obiectiva: in functie de tipul specific de contract 

4.1.1. Contractele de prestari de servicii, in general

4.1.2. Contractul de franciza

4.1.3. Contractul de distributie

4.2. Cel de-al doilea criteriu de localizare obiectiva a contractului: aplicarea legii tarii in care isi are resedinta obisnuita partea contractanta care efectueaza prestatia caracteristica

4.3. Cel de-al treilea si cel de-al patrulea criteriu de localizare obiectiva a contractului: cazurile in care contractul prezinta in mod vadit legaturile cele mai stranse cu o alta lege 

Capitolul II. Domeniul legii aplicabile contractelor de intermediere 

Concluzii si propuneri de lege ferenda 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 iun. 2012
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini512
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Dan-Alexandru Sitaru
Indisponibila
Romanian Company Law. A Handbook - Lucian Bercea