Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil

Aplicarea in timp a Codului civil. Dreptul de proprietate. Actul juridic civil. Raspunderea civila delictuala. Prescriptia extinctiva si decaderea. Contracte speciale. Dreptul de mostenire
ISBN/ISSN: 978-606-522-554-1
Editura: Hamangiu
86,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta este prima lucrare de doctrina care ofera o analiza de ansamblu a principalelor institutii ale dreptului civil, in lumina noii reglementari - Codul civil din 2009. Publicarea unei carti de asemenea amploare, intr-un timp atat de scurt de la intrarea in vigoare a noului Cod civil, poate fi un gest riscant, insa, cu siguranta, necesar. Riscant, pentru ca noul Cod „ascunde”, probabil, in formularile lui, si unele „capcane”, ce nu vor putea fi descoperite decat in timp, pe masura aplicarii in practica a institutiilor sale; necesar pentru ca numai explicitarea si interpretarea de catre doctrina a noilor reglementari ajuta la intelegerea lor corecta si poate duce la crearea unei jurisprudente unitare.

Cartea este adresata in primul rand studentilor si absolventilor care se pregatesc pentru examenele de admitere sau definitivat in profesiile juridice. Insa, confruntati cu noutatile si schimbarile pe care noul Cod le aduce in societatea romaneasca, chiar si cei mai experimentati juristi se vor intoarce la cartile si cursurile universitare. Asa incat, aceasta carte le va fi, in egala masura, utila magistratilor, avocatilor si juristilor, in general.

TITLUL PRELIMINAR. APLICAREA IN TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009

1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivitatii. Facta praeterita, facta pendentia, facta futura 

2. Precizari introductive privind aplicarea in timp a noului Cod civil

3. Legea aplicabila actului juridic

4. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii

5. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei

6. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

7. Legea aplicabila in materie de carte funciara

8. Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii

9. Legea aplicabila faptelor ilicite ca izvoare de obligatii (raspunderii civile delictuale) 

10. Legea aplicabila garantiilor

11. Legea aplicabila in materie de mostenire

12. Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute

TITLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE

Capitolul I. Consideratii generale referitoare la dreptul de proprietate 

1. Notiunile de proprietate si de drept de proprietate

2. Formele dreptului de proprietate

Capitolul II. Dreptul de proprietate privata

1. Notiune 

2. Titularii dreptului de proprietate privata

3. Obiectul dreptului de proprietate privata

4. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata
4.1. Posesia (ius possidendi)
4.2. Folosinta (ius utendi si ius fruendi) 
4.3. Dispozitia (ius abutendi sau abusus)

5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata
5.1. Dreptul de proprietate privata este un drept absolut
5.2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv
5.3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu

6. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
6.1. Consideratii generale 
6.2. Limite legale de interes privat 
6.3. Limite conventionale (voluntare)

7. Enumerarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate privata 

8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata
8.1. Realizarea si desfiintarea constructiilor 
8.2. Circulatia juridica a imobilelor proprietate privata 

Capitolul III. Dreptul de proprietate publica

1. Notiune 

2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica

3. Obiectul dreptului de proprietate publica

4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica 

5. Modurile de dobandire a proprietatii publice. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
5.1. Enumerarea modurilor de dobandire a proprietatii publice 
5.2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 
6.1. Consideratii generale 
6.2. Dreptul de administrare
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publica 
6.4. Inchirierea bunurilor proprietate publica 
6.5. Dreptul de folosinta gratuita 

7. Incetarea dreptului de proprietate publica

Capitolul IV. Actiunea in revendicare 

Sectiunea I. Aspecte generale referitoare la actiunea in revendicare imobiliara 

1. Notiune si caractere generale

2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni reale
2.1. Actiunea in revendicare si actiunea posesorie 
2.2. Actiunea in revendicare si actiunea confesorie
2.3. Actiunea in revendicare si actiunea negatorie 
2.4. Actiunea in revendicare si actiunea in granituire 
2.5. Actiunea in revendicare si petitia de ereditate 
2.6. Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare 
2.7. Actiunea in revendicare si actiunea in constatare 

3. Calitatea procesuala 

Sectiunea a II-a. Actiunea in revendicare imobiliara

1. Proba dreptului de proprietate

2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliare

Sectiunea a III-a. Actiunea in revendicare mobiliara

1. Situatii de distins 

2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C.civ. 
2.1. Precizari prealabile 
2.2. Conditii referitoare la bunuri 
2.3. Conditii referitoare la persoane 
2.4. Conditii referitoare la posesia tertului dobanditor

3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul dobanditor de buna-credinta 

4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C.civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta

5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C.civ. 

Sectiunea a IV-a. Efectele admiterii actiunii in revendicare 

1. Precizari introductive 

2. Restituirea lucrului 

3. Restituirea productelor si a fructelor 

4. Suportarea cheltuielilor facute de catre posesor 

TITLUL II. ACTUL JURIDIC CIVIL 

Capitolul I. Definitia si clasificarea actelor juridice civile 

1. Definitia actului juridic civil 

2. Clasificarea actelor juridice civile 
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale si acte juridice plurilaterale
2.2. Acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit 
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative si acte juridice declarative 
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare si acte juridice de dispozitie
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) si acte juridice reale
2.6. Acte juridice patrimoniale si acte juridice nepatrimoniale
2.7. Acte juridice civile intre vii si acte juridice civile pentru cauza de moarte
2.8. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie 
2.9. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati
2.10. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii 
2.11. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte 
2.12. Acte juridice civile strict personale si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant 
2.13. Acte juridice civile numite si acte juridice civile nenumite 
2.14. Acte juridice civile cu executare dintr-o data si acte juridice civile cu executare succesiva 

Capitolul II. Conditiile actului juridic civil 

Sectiunea I. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 

Sectiunea a II-a. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 

1. Notiune 

2. Regula (principiul) capacitatii de a incheia acte juridice si exceptia incapacitatii 

Sectiunea a III-a. Consimtamantul 

1. Notiune si aspecte generale 

2. Corelatia dintre consimtamant si vointa juridica. Principiile vointei juridice 

3. Cerintele valabilitatii consimtamantului 
3.1. Precizari introductive
3.2. Consimtamantul sa provina de la o persoana cu discernamant 
3.3. Consimtamantul sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice (animo contrahendi negotii) 
3.4. Consimtamantul sa fie liber, adica sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant

4. Eroarea 
4.1. Notiune 
4.2. Clasificare 
4.3. Structura erorii esentiale 
4.4. Cerintele erorii esentiale 
4.5. Sanctiune

5. Dolul
5.1. Notiune 
5.2. Structura dolului
5.3. Cerintele dolului
5.4. Sanctiune
5.5. Proba dolului 

6. Violenta 
6.1. Notiune 
6.2. Clasificare 
6.3. Structura violentei 
6.4. Cerintele violentei 
6.5. Sanctiune

7. Leziunea 
7.1. Notiune 
7.2. Structura leziunii 
7.3. Domeniul de aplicare
7.4. Sanctiune

Sectiunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil 

1. Notiune 

2. Cerintele valabilitatii obiectului actului juridic civil 
2.1. Enumerarea cerintelor valabilitatii obiectului actului juridic civil 
2.2. Obiectul sa fie determinat sau determinabil 
2.3. Obiectul sa fie licit 
2.4. Obiectul sa existe 
2.5. Obiectul sa fie posibil 
2.6. Obiectul sa fie in circuitul civil 
2.7. Obiectul sa fie o fapta personala a celui care se obliga
2.8. Existenta autorizatiei administrative sau judiciare ori a altei cerinte prevazute de lege

Sectiunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil

1. Notiune 

2. Cerintele valabilitatii cauzei actului juridic civil
2.1. Enumerarea cerintelor valabilitatii cauzei actului juridic civil
2.2. Cauza sa existe 
2.3. Cauza sa fie licita 
2.4. Cauza sa fie morala 

3. Proba cauzei

Sectiunea a VI-a. Forma actului juridic civil 

1. Consideratii generale 
1.1. Notiunea de forma a actului juridic civil 
1.2. Principiul consensualismului 
1.3. Clasificarea conditiilor de forma ale actului juridic civil

2. Forma ad validitatem 

3. Forma ad probationem

4. Forma pentru opozabilitate fata de terti

Sectiunea a VII-a. Modalitatile actului juridic civil

1. Termenul 
1.1. Notiune
1.2. Clasificare
1.3. Efecte 

2. Conditia 
2.1. Notiune
2.2. Clasificare
2.3. Efectele conditiei 
2.4. Comparatie intre termen si conditie 

3. Sarcina 
3.1. Notiune
3.2. Clasificare
3.3. Efecte 
3.4. Comparatie intre conditie si sarcina

Capitolul III. Efectele actului juridic civil

1. Consideratii generale referitoare la efectele actului juridic civil 
1.1. Notiunea de efecte ale actului juridic civil 
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil 
1.3. Notiunea si enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil

2. Principiul fortei obligatorii 
2.1. Notiune si justificare
2.2. Exceptii

3. Irevocabilitatea actului juridic civil 
3.1. Notiune si justificare 
3.2. Exceptii 

4. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
4.1. Notiune si justificare 
4.2. Principiul relativitatii si opozabilitatea fata de terti a actului juridic 
4.3. Notiunile de parte, tert si avand-cauza 
4.4. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
4.5. Exceptii de la opozabilitatea actului juridic civil
4.6. Simulatia 

5. Efectele specifice contractelor sinalagmatice 
5.1. Consideratii introductive 
5.2. Exceptia de neexecutare a contractului 
5.3. Rezolutiunea si rezilierea 
5.4. Riscul contractului sinalagmatic 

6. Raspunderea civila contractuala (executarea indirecta a obligatiilor contractuale)
6.1. Consideratii prealabile
6.2. Conditiile acordarii de despagubiri 
6.3. Evaluarea despagubirilor

Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil 

1. Notiuni generale 
1.1. Definitia nulitatii 
1.2. Functiile nulitatii
1.3. Conceptia despre nulitate 
1.4. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 
1.5. Delimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept civil (de alte cauze de ineficacitate a actului juridic) 

2. Cauzele de nulitate
2.1. Precizari introductive 
2.2. Cauzele de nulitate absoluta 
2.3. Cauzele de nulitate relativa 

3. Regimul juridic al nulitatii 
3.1. Precizari introductive 
3.2. Regimul juridic al nulitatii relative
3.3. Regimul juridic al nulitatii absolute
3.4. Comparatie de regim juridic intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa 

4. Efectele nulitatii 
4.1. Consideratii generale 
4.2. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 
4.3. Principiul restabilirii situatiei anterioare (restitutio in integrum) 
4.4. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)
4.5. Cazurile care inlatura principiul quod nullum est, nullum producit effectum

TITLUL III. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA 

Capitolul I. Consideratii generale 

1. Notiune 

2. Forme 

Capitolul II. Conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie 

Sectiunea I. Prejudiciul 

1. Notiune. Prejudiciul patrimonial si prejudiciul moral

2. Cerintele repararii prejudiciului 
2.1. Prejudiciul sa fie cert 
2.2. Prejudiciul sa nu fi fost reparat in prealabil de o terta persoana fizica sau juridica

3. Principiile repararii prejudiciului
3.1. Principiul posibilitatii repararii prejudiciului pe cale conventionala 
3.2. Principiul repararii integrale a prejudiciului 
3.3. Principiul repararii in natura a prejudiciului 
3.4. Principiul raspunderii solidare 

4. Repararea prin echivalent a prejudiciului 
4.1. Modalitati de reparare prin echivalent a prejudiciului 
4.2. Stabilirea despagubirilor in cazul repararii prin echivalent a prejudiciului 

Sectiunea a II-a. Fapta ilicita 

1. Notiune 

2. Fapta ilicita, element distinct al raspunderii civile delictuale 

3. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei prejudiciabile
3.1. Precizari introductive
3.2. Legitima aparare (art. 1360 C.civ. si art. 44 C.pen.)
3.3. Starea de necesitate (art. 1361 C.civ. si art. 45 C.pen.)
3.4. Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului
3.5. Divulgarea secretului comercial impusa de anumite imprejurari 
3.6. Exercitarea normala a unui drept subiectiv 
3.7. Consimtamantul victimei 

Sectiunea a II-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu

Sectiunea a IV-a. Vinovatia 

1. Notiunea si structura vinovatiei 

2. Formele si modalitatile vinovatiei 

3. Criterii pentru stabilirea vinovatiei 

4. Capacitatea delictuala (discernamantul) 

5. Cauzele care inlatura vinovatia 

Sectiunea a V-a. Aspecte specifice privind raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta sa proprie

1. Particularitati privind conditiile raspunderii persoanei juridice pentru fapta proprie

2. Efectele raspunderii persoanei juridice

Capitolul III. Raspunderea civila delictuala indirecta

Sectiunea I. Raspunderea pentru fapta altuia 

1. Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare
1.2. Fundamentarea raspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie 
1.3. Conditiile raspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie 
1.4. Efectele raspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie 
1.5. Corelatia dintre raspunderea parintilor si raspunderea altei persoane care avea obligatia de supraveghere a minorului 

2. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului 
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare
2.2. Fundamentarea raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
2.3. Conditiile raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
2.4. Efectele raspunderii 
2.5. Corelatia dintre raspunderea parintilor si raspunderea comitentului 

Sectiunea a II-a. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri 

1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general 
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare
1.2. Fundamentarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general 
1.3. Conditiile raspunderii. Cauze exoneratoare de raspundere
1.4. Efectele raspunderii
1.5. Corelatia cu alte forme de raspundere 

2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare 
2.2. Fundamentarea raspunderii 
2.3. Conditiile raspunderii. Cauzele exoneratoare de raspundere
2.4. Efectele raspunderii

3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului
3.1. Reglementare. Domeniul de aplicare 
3.2. Fundamentarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului 
3.3. Conditiile raspunderii. Cauzele exoneratoare de raspundere
3.4. Efectele raspunderii

4. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru 

TITLUL IV. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREA

Capitolul I. Prescriptia extinctiva 

Sectiunea I. Consideratii generale referitoare la prescriptia extinctiva

1. Definitia si reglementarea prescriptiei extinctive

2. Natura juridica a prescriptiei extinctive 

3. Efectul prescriptiei extinctive
3.1. Notiune si consecinte 
3.2. Principiile efectului prescriptiei extinctive 

Sectiunea a II-a. Domeniul prescriptiei extinctive 

1. Notiune 

2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 
2.1. Prescriptia extinctiva si drepturile de creanta 
2.2. Prescriptia extinctiva si drepturile reale accesorii 
2.3. Prescriptia extinctiva si drepturile reale principale 

3. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale
3.1. Principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale 
3.2. Exceptii de la principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale

4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive
4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei (a apararii de fond) 
4.2. Actiunea in constatare
4.3. Actiunile mixte 
4.4. Dualitatea de actiuni 
4.5. Drepturile potestative (secundare) 
4.6. Actiunea in repararea (compensarea) prejudiciului moral 
4.7. Actiunea in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic civil desfiintat, desfacut sau ale carui obligatii au devenit imposibil de executat 
4.8. Actiunile in materie de carte funciara
4.9. Prescriptia extinctiva in materie succesorala

Sectiunea a III-a. Termenele de prescriptie extinctiva 

1. Notiune si clasificare 

2. Termenul general de prescriptie extinctiva 

3. Termene speciale de prescriptie extinctiva 

Sectiunea a IV-a. Cursul prescriptiei extinctive 

Subsectiunea I. Inceputul prescriptiei extinctive 

Subsectiunea a II-a. Suspendarea prescriptiei extinctive

Subsectiunea a III-a. Intreruperea prescriptiei extinctive

Subsectiunea a IV-a. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva

Subsectiunea a V-a. Implinirea prescriptiei extinctive

Capitolul II. Decaderea 

1. Notiune. Clasificarea termenelor de decadere 

2. Domeniul de aplicare

3. Regimul juridic 

4. Efectele decaderii 

TITLUL V. CONTRACTE SPECIALE 

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice

1. Notiune 

2. Reglementari nationale si europene 

3. Caracterele juridice ale vanzarii 

Sectiunea a II-a. Conditii de validitate specifice 

1. Regula: capacitatea; exceptia: incapacitatea 

2. Incapacitati speciale de a vinde si de a cumpara

3. Consimtamantul

A. Antecontractul de vanzare-cumparare

B. Pactul de optiune: promisiune unilaterala de vanzare

C. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare 

D. Pactul de preferinta 

E. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte-fort) 

F. Dreptul de preemptiune al cumparatorului

G. Manifestari ale consimtamantului in vanzarea de consumatie

H. Arvuna si acontul

4. Obiectul contractului de vanzare-cumparare

A. Lucrul vandut

B. Pretul, obiect al obligatiei cumparatorului

C. Pretul lezionar si vanzarea pe un euro

5. Cauza: motivul, scopul si interesul partilor

6. Publicitatea imobiliara

7. Interpretarea clauzelor si calificarea contractului

Sectiunea a III-a. Efectele contractului de vanzare-cumparare

1. Transferul proprietatii: de drept sau in sarcina vanzatorului?

A. Stramutarea proprietatii: de drept (automatic, abstract si instantanee) 

B. Momentul transferului dreptului de proprietate 

C. Riscul pieirii fortuite a lucrului si al contractului

2. Obligatiile vanzatorului

A. Obligatia de predare a lucrului vandut 

B. Obligatia de garantie contra evictiunii 

C. Obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut 

3. Obligatiile cumparatorului 

A. Obligatia de plata a pretului 

B. Obligatia de a prelua lucrul vandut 

C. Obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii

Sectiunea a IV-a. Varietati ale contractului de vanzare-cumparare: vanzari particularizate

1. Vanzarea pe incercate 

2. Vanzarea unei mosteniri

3. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

4. Vanzarea de consumatie 

A. Contractul de consumatie: o noua teorie generala?

B. Armonizarea si „normalizarea” contractelor de consumatie 

Capitolul II. Contractul de donatie 

Sectiunea I. Delimitarea contractului de donatie 

1. Notiune si reglementare 

2. Caractere juridice 

Sectiunea a II-a. Conditii de fond 

1. Capacitatea partilor 

A. Incapacitati de a dispune prin donatii 

B. Incapacitati de a primi donatii

C. Incapacitati privind donatiile de organe 

D. Incapacitati privind donatiile facute partidelor politice 

2. Formarea acordului de vointe

3. Obiectul contractului

4. Cauza 

Sectiunea a III-a. Principiul irevocabilitatii speciale a donatiei

1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor

2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei

3. Revocabilitatea donatiilor intre soti 

Sectiunea a IV-a. Principiul solemnitatii donatiei 

Sectiunea a V-a. Donatiile deghizate, donatiile indirecte si darurile de nunta 

Sectiunea a VI-a. Efectele contractului de donatie

1. Obligatiile donatorului 

A. Obligatia de predare a lucrului

B. Obligatia de garantie a donatorului 

2. Obligatiile donatarului 

3. Efectele donatiei fata de terti

Sectiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donatiilor 

1. Revocarea donatiei pentru neexecutarea „fara justificare” a sarcinii 

A. Neexecutarea sarcinii 

B. Revizuirea conditiilor si sarcinilor

2. Revocarea pentru ingratitudine 

Capitolul III. Contractul de locatiune 

Sectiunea I. Notiune, delimitare si formare 

1. Definirea si durata locatiunii

2. Delimitarea locatiunii 

A. Caracterele juridice ale locatiunii 

B. Asemanari si deosebiri fata de alte contracte

3. Natura juridica a dreptului locatarului 

4. Formarea contractului de locatiune

A. Consimtamantul partilor 

B. Capacitatea partilor 

C. Obiectul contractului 

Sectiunea a II-a. Efectele contractului de locatiune 

1. Obligatiile locatorului 

A. Obligatia de predare a lucrului

B. Obligatia mentinerii starii corespunzatoare de intrebuintare a lucrului 

C. Obligatia de garantie 

2. Obligatiile locatarului (chiriasului) 

A. Obligatia de a lua in primire lucrul 

B. Obligatia de plata a chiriei 

C. Obligatia de a folosi lucrul cu prudenta si diligenta 

D. Obligatia de restituire a lucrului 

Sectiunea a III-a. Sublocatiunea si cesiunea locatiunii 

Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de locatiune

1. Incetarea locatiunii prin denuntare unilaterala 

2. Incetarea locatiunii prin expirarea termenului si tacita relocatiune 

3. Incetarea locatiunii prin reziliere 

4. Incetarea locatiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului 

5. Incetarea locatiunii prin desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului 

6. Efectele instrainarii lucrului inchiriat prin acte intre vii 

Sectiunea V. Particularitatile inchirierii locuintei

1. Inchirierea locuintei – varietate a contractului de locatiune 

2. Formarea contractului 

A. Partile contractante

B. Locuinta inchiriata

C. Forma contractului de inchiriere

3. Durata inchirierii locuintei determinata: prin consens, dar si prin lege 

4. Executarea contractului de inchiriere a locuintei 

5. Subinchirierea, cesiunea inchirierii locuintei si schimbul de locuinte 

6. Atribuirea contractului in caz de divort

7. Incetarea contractului de inchiriere a locuintei

8. Regimul juridic al locuintelor cu destinatie speciala

A. Locuinta sociala 

B. Locuinta de serviciu si locuinta de interventie 

C. Locuinta de necesitate 

D. Locuinta de protocol 

Sectiunea a VI-a. Particularitatile contractului de arendare 

1. Formarea contractului de arendare 

A. Obiectul arendarii

B. Forma contractului de arendare 

2. Executarea contractului de arendare 

A. Obligatiile arendatorului 

B. Obligatiile arendasului

3. Suportarea riscurilor

4. Incetarea si reinnoirea contractului de arendare

Capitolul IV. Contractul de mandat 

Sectiunea I. Regimul juridic general

Sectiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare 

1. Caractere juridice si delimitare

2. Formarea contractului de mandat 

A. Capacitatea partilor

B. Obiectul contractului 

C. Forma si intinderea mandatului 

D. Durata si dovada mandatului 

3. Efectele contractului de mandat

A. Efectele mandatului intre parti 

B. Efectele mandatului fata de terti 

4. Incetarea mandatului 

A. Cazuri de incetare

B. Efectele incetarii mandatului

Sectiunea a III-a. Mandatul fara reprezentare (contractul de interpunere) 

Sectiunea a IV-a. Contractul de comision 

1. Definire, caractere, reglementare 

2. Conditii de validitate 

3. Efectele contractului de comision 

A. Obligatiile comisionarului 

B. Obligatiile comitentului 

C. Efectele executarii contractului de comision fata de terti

4. Incetarea contractului de comision 

Sectiunea a V-a. Contractul de consignatie 

1. Definire, caracteristici, reglementare

2. Executarea contractului de consignatie

A. Obligatiile consignantului 

B. Obligatiile consignatarului

3. Incetarea contractului de consignatie 

Sectiunea a VI-a. Contractul de expeditie

1. Definire, caractere, reglementare 

2. Efectele contractului de expeditie 

A. Obligatiile expeditorului 

B. Obligatiile comitentului 

Capitolul V. Contractul de imprumut 

Sectiunea I. Imprumutul de folosinta 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Formarea contractului de comodat 

3. Efectele contractului de comodat 

A. Obligatiile comodatarului 

B. Obligatiile comodantului

4. Incetarea contractului de comodat 

Sectiunea a II-a. Imprumutul de consumatie

1. Imprumutul de consumatie gratuit

A. Notiune, caractere, delimitare 

B. Formarea imprumutului de consumatie

C. Executarea imprumutului de consumatie

D. Incetarea imprumutului de consumatie 

2. Imprumutul cu dobanda (oneros) 

A. Dobanda – obiect al imprumutului 

B. Dobanda legala pentru obligatii banesti

TITLUL VI. DREPTUL DE MOSTENIRE

Capitolul I. Mostenirea – reguli generale 

Sectiunea I. Definire, terminologie, reglementare 

Sectiunea a II-a. Felurile mostenirii 

1. Mostenirea legala 

2. Mostenirea testamentara

3. Coexistenta mostenirii legale cu cea testamentara

Sectiunea a III-a. Deschiderea mostenirii 

1. Data deschiderii mostenirii 

2. Locul deschiderii mostenirii 

Sectiunea a IV-a. Conditii generale ale dreptului de mostenire 

1. Capacitatea de a mosteni

2. Vocatia (chemarea) la mostenire 

3. Nedemnitatea succesorala

A. Definire, caractere, natura juridica 

B. Felurile nedemnitatii succesorale 

C. Efectele nedemnitatii 

D. Invocarea nedemnitatii succesorale 

Capitolul II. Mostenirea legala 

Sectiunea I. Principiile mostenirii legale 

1. Conditiile speciale ale mostenirii legale 

A. Vocatia succesorala legala 

2. Principiile generale ale devolutiunii legale 

A. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali 

B. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 

C. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire 

Sectiunea a II-a. Reprezentarea succesorala

1. Definire, natura juridica si domeniu de aplicare

2. Conditiile reprezentarii succesorale 

3. Modul in care opereaza reprezentarea 

4. Efectele reprezentarii succesorale

A. Efectul general 

B. Efectul particular al reprezentarii succesorale

C. Particularitati ale mostenirii imobilelor prin reprezentare in conditiile Legii nr. 18/1991 si Legii nr. 10/2001

Sectiunea a III-a. Reguli aplicabile claselor de mostenitori legali 

1. Clasa I de mostenitori legali (descendentii defunctului) 

A. Dreptul la mostenire al descendentilor

B. Caracterele juridice ale drepturilor descendentilor 

2. Clasa a II-a de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati) 

3. Clasa a III-a de mostenitori legali (ascendentii ordinari) 

4. Clasa a IV-a de mostenitori legali (colateralii ordinari) 

Sectiunea a IV-a. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor 

1. Conditiile speciale cerute sotului supravietuitor pentru a putea mosteni

A. Calitatea de sot si vocatia sa la mostenire 

B. Comunitatea de bunuri a sotilor si sotului supravietuitor 

2. Drepturile sotului supravietuitor in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali 

3. Dreptul special al sotului supravietuitor asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic 

4. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

Sectiunea a V-a. Mostenirea vacanta 

1. Notiunea de mostenire vacanta

2. Natura juridica 

A. Fundamentul vocatiei succesorale a statului

B. Importanta determinarii naturii juridice. Conflictul de legi 

3. Procedura atribuirii mostenirii vacante 

Capitolul III. Mostenirea testamentara 

Sectiunea I. Testamentul

1. Definire, caractere, cuprins 

A. Notiunea testamentului 

B. Caracterele testamentului 

C. Cuprinsul testamentului 

2. Conditiile validitatii testamentului 

A. Conditii de fond 

B. Conditii de forma 

C. Reguli de forma comune tuturor testamentelor 

D. Sanctiunea nerespectarii formei testamentului 

3. Interpretarea si proba testamentului 

A. Metoda interpretarii subiective a testamentului 

B. Proba testamentului incumba succesibilului

Sectiunea a II-a. Formele testamentelor 

1. Testamentele ordinare 

A. Testamentul olograf 

B. Testamentul autentic

2. Testamentele privilegiate 

A. Testamentele in caz de epidemii, catastrofe, razboaie 

B. Testamentele maritime si fluviale 

C. Testamentele militarilor

D. Testamentele persoanelor internate intr-o institutie sanitara 

E. Reguli comune testamentelor privilegiate

3. Alte forme testamentare

4. Testamentul international

Sectiunea a III-a. Legatul 

1. Definire si conditii 

2. Clasificarea legatelor 

A. Clasificarea legatelor dupa modalitatile care afecteaza vointa testatorului 

B. Clasificarea legatelor dupa obiectul lor

C. Forme ale legatului cu titlu particular 

3. Efectele legatelor 

4. Ineficacitatea legatelor 

A. Revocarea legatelor 

B. Revocarea judecatoreasca

C. Caducitatea legatelor 

D. Legatul conjunctiv si dreptul de acrescamant

Sectiunea a IV-a. Exheredarea (dezmostenirea) 

A. Felurile exheredarii 

B. Efectele exheredarii 

C. Nulitatea exheredarii

Sectiunea a V-a. Executiunea testamentara

1. Delimitarea executiunii testamentare

2. Drepturile si obligatiile (puterile) executorului testamentar 

3. Incetarea executiunii testamentare 

Sectiunea a VI-a. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii 

1. Oprirea actelor (pactelor) asupra mostenirii nedeschise 

A. Conditii 

B. Nulitatea actelor asupra mostenirilor nedeschise 

2. Substitutia fideicomisara 

A. Definire si elemente constitutive 

B. Conditiile substitutiei fideicomisare 

C. Efectele substitutiei fideicomisare 

D. Legatul ramasitei (liberalitatile reziduale) 

E. Notiunea de substitutie ordinara (vulgara) 

3. Oprirea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala 

A. Caracterele juridice ale rezervei succesorale 

B. Rezerva succesorala a descendentilor

C. Rezerva succesorala a ascendentilor privilegiati

D. Rezerva succesorala a sotului supravietuitor 

4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor

A. Domeniul de aplicare 

B. Liberalitatile care intra sub incidenta art. 1090 C.civ. 

C. Determinarea cuantumului cotitatii disponibile speciale 

5. Determinarea masei succesorale 

A. Determinarea valorii bunurilor existente in patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii (activul brut) 

B. Determinarea activul net al mostenirii 

C. Reunirea fictiva la activul net a donatiilor facute de titularul mostenirii

6. Reductiunea liberalitatilor excesive

A. Caile procedurale de exercitare a dreptului la reductiune

B. Ordinea reductiunii liberalitatilor excesive 

C. Efectele reductiunii

Capitolul IV. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea I. Dreptul de optiune succesorala

1. Subiectele dreptului de optiune succesorala

A. Succesibilii legali si testamentari 

B. Creditorii personali ai succesibilului

2. Actul juridic de optiune succesorala 

A. Caractere juridice

B. Conditii de validitate

3. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 

A. Inceputul prescriptiei dreptului de optiune succesorala

B. Suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie

4. Acceptarea mostenirii 

A. Acceptarea voluntara si acceptarea fortata 

B. Acceptarea expresa si acceptarea tacita 

C. Efectele acceptarii mostenirii 

5. Renuntarea la mostenire 

A. Conditii de fond si de forma cerute pentru renuntare 

B. Efectele renuntarii la mostenire 

C. Revocarea (retractarea) renuntarii de catre succesibili 

D. Revocarea renuntarii de catre creditorii succesibililor

Sectiunea a II-a. Transmisiunea patrimoniului succesoral

1. Obiectul transmisiunii 

A. Cuprinsul activului succesoral 

B. Cuprinsul pasivului mostenirii (datoriile si sarcinile) 

2. Transmisiunea activului mostenirii 

3. Transmisiunea pasivului succesoral 

A. Categorii de mostenitori care suporta pasivul mostenirii 

B. Divizarea de drept a pasivului succesoral 

Sectiunea a III-a. Dobandirea posesiunii mostenirii 

1. Dobandirea de drept a posesiei mostenirii (sezina) 

A. Notiunea de sezina 

B. Mostenitorii sezinari 

C. Efectele sezinei

2. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari

3. Predarea legatelor 

A. Predarea legatului universal 

B. Predarea legatului cu titlu universal 

C. Predarea legatului cu titlu particular 

4. Procedura succesorala notariala 

A. Deschiderea procedurii succesorale

B. Desfasurarea procedurii succesorale 

C. Suspendarea procedurii succesorale 

D. Certificatul de mostenitor 

6. Petitia de ereditate 

A. Delimitarea petitiei de ereditate de alte actiuni

B. Caractere juridice 

C. Efectele petitiei de ereditate 

INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei31 ian. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini696
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
-15%
Indisponibila
Pachet Curs de drept civil. Partea generala - Gabrile Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON