Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Infractiunile prevazute in legile speciale. Actualizat la 10 aprilie 2018

reglementare, doctrina, decizii ale Curtii Constitutionale, jurisprudenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-1043-9
Editura: Hamangiu
49,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata aduce in atentia celor interesati infractiunile prevazute in legislatia speciala care cuprinde dispozitii penale – legi, ordonante sau ordonante de urgenta ale Guvernului –, incriminari numeroase si supuse unor frecvente modificari, prin care se protejeaza valorile sociale specifice domeniului de reglementare.

Prin raportare la Partea speciala a Codului penal, actele normative prezentate au fost cuprinse in 11 titluri, avand acelasi criteriu de sistematizare – natura si importanta valorilor sociale ocrotite.

Alaturi de textele de incriminare, in cuprinsul lucrarii Infractiunile prevazute in legile speciale sunt redate decizii ale Curtii Constitutionale, numeroase solutii din practica instantelor nationale, doctrina de specialitate in materie, precum si legislatia conexa. De asemenea, au fost alcatuite un cuprins pe materii, un cuprins in ordinea cronologica a actelor normative si un index alfabetic.

La elaborarea acestei editii a volumului Infractiunile prevazute in legile speciale au fost avute in vedere legislatia, doctrina si jurisprudenta publicate pana la data de 10 aprilie 2018.

Infractiunile prevazute in legile speciale este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si cu interiorul in doua culori, pentru o consultare facila si o lectura mai placuta.

Titlul I. Infractiuni contra atributelor fundamentale ale persoanei si infractiuni in legatura cu exercitarea unor profesii O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati 

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat 

Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar 

Legea nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor in asigurari si reasigurari 

O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala 

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 

Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica 

O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi 

Legea nr. 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

Legea nr. 85/2003 a minelor 

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania 

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa 

Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator 

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor 

O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii 

O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania 

Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale 

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative 

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare 

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate 

Titlul al II‑lea. Infractiuni contra patrimoniului

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie 

Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere 

Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare 

Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe 

Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice 

Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante 

O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil 

O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ‑ 22 decembrie 1989 

Legea nr. 238/2004 a petrolului

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 

Legea nr. 86/2006 – Codul vamal 

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica 

O.G. nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale 

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Titlul a III‑lea. Infractiuni de coruptie si de serviciu

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice 

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 

Titlul al IV‑lea. Infractiuni contra sanatatii publice

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 

Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice 

O.U.G. nr. 11/2006 privind masurile ce se aplica pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul Romaniei

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 

Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare 

Legea nr. 164/2015 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole 

Titlul al V‑lea. Infractiuni privind mediul inconjurator

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” 

Legea nr. 107/1996 a apelor

Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie 

O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

Legea nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera 

O.U.G. nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 

Titlul al VI‑lea. Infractiuni privind activitatea economica

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice 

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului 

Legea nr. 31/1990 a societatilor 

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale 

Legea nr. 21/1996 a concurentei 

O.U.G. nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala 

O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite 

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc 

O.U.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare 

O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ‑teritoriale

Titlul al VII‑lea. Infractiuni privind activitatea contabila si activitatea financiar‑bancara

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin 

Legea nr. 59/1934 asupra cecului 

Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice 

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 

O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare 

O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plata 

Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica 

Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare 

O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor 

Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal 

Legea nr. 276/2015 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 

Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare 

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie 

Titlul al VIII‑lea. Infractiuni privind agricultura si silvicultura

Legea nr. 72/2002 a zootehniei 

Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare 

Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 

O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic 

Titlul al IX‑lea. Infractiuni privind transporturile

O.G. nr. 29/1997 – Codul aerian civil 

Legea nr. 191/2003 privind infractiunile la regimul transportului naval 

Legea nr. 289/2005 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional in domeniul transportului pe calea ferata 

Titlul al X‑lea. Infractiuni privind relatiile de munca, protectia muncii si protectia sociala

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 

Legea nr. 62/2011 a dialogului social 

Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor 

Titlul al XI‑lea. Infractiuni contra securitatii nationale, ordinii si linistii publice

Decretul nr. 340/1981 privind regimul emitatoarelor radioelectrice 

Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei 

Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice 

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale 

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare 

Legea nr. 56/1997 privind aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora 

Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public 

O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta 

O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranta barajelor 

O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid contra umanitatii si de crime de razboi 

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania 

Legea nr. 504/2002 a audiovizualului 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor 

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului 

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive 

Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil 

Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi 

Legea nr. 259/2010 a sigurantei digurilor 

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Detalii tehnice
Data aparitiei30 apr. 2018
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini400
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 7-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 10.01.2018, ed. 18

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 RON

Cereri si exceptii de camera preliminara. Vol. II Legalitatea si loialitatea administrarii probelor

Legalitatea si loialitatea administrarii probelor Comentarii si jurisprudenta
55,00 RON
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala si Legile de punere in aplicare. Actualizat 10 iulie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala si Legile de punere in aplicare. Actualizat 10 iulie 2018

corelatii cu vechile reglementari, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic
47,00 RON