Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Infractiuni prevazute in legi speciale Curs

ISBN/ISSN: 978-606-522-755-2
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea se adreseaza si este utila deopotriva celor care studiaza in domeniul dreptului penal, dar si celor care sunt pusi in situatia de a aplica normele de incriminare. Sunt analizate in cadrul sau elementele constitutive ale unor fapte incriminate in legi speciale extrapenale si care au o incidenta practica relevanta, si anume infractiunile privind procedura insolventei, regimul vamal si cel al zonelor libere, protectia mediului, regimul silvic, pescuitul si acvacultura, vanatoarea si protectia fondului cinegetic, regimul apelor, regimul materialelor nucleare si al materiilor explozive, fondul funciar, regimul constructiilor, activitatea de asigurare, precum si infractiunile informatice si cele privind comertul electronic.

Lucrarea isi mentine utilitatea si in perspectiva intrarii in vigoare a noului Cod penal al Romaniei, deoarece cunoasterea continutului si a elementelor constitutive ale infractiunilor care vor fi preluate de acesta este foarte importanta prin prisma imprejurarii ca, pana la implinirea termenelor de prescriptie, poate aparea necesitatea practica a identificarii legii penale mai favorabile.

Capitolul I. Infractiuni prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

Sectiunea 1. Situatia premisa a infractiunilor din domeniul insolventei 

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Infractiunea de bancruta simpla [art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2006] 

§2. Infractiunea de bancruta frauduloasa [art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006] 

§3. Infractiunea de gestiune frauduloasa (art. 144 din Legea nr. 85/2006)

§4. Infractiunea de delapidare (art. 145 din Legea nr. 85/2006)

§5. Infractiunea de inregistrare a unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului (art. 146 din Legea nr. 85/2006)

§6. Refuzul de a pune la dispozitia judecatorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului documentele legale solicitate (art. 147 din Legea nr. 85/2006) 

§7. Exercitarea fara drept a profesiei de practician in insolventa (art. 75 din O.U.G. nr. 86/2006) 

Capitolul al II-lea. Infractiuni prevazute de Codul vamal 

Sectiunea 1. Situatia premisa

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Infractiunea de contrabanda simpla (art. 270 C. vamal)

§2. Infractiunea de contrabanda calificata (art. 271 C. vamal) 

§3. Infractiunea de folosire de acte nereale la autoritatile vamale (art. 272 C. vamal) 

§4. Infractiunea de folosire de acte falsificate (art. 273 C. vamal)

Capitolul al III-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

Sectiunea 1. Situatia premisa 

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor 

§1. Infractiunea prevazuta de art. 26 alin. (1) din Legea nr. 84/1992

§2. Infractiunea prevazuta de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 84/1992

Capitolul al IV-lea. Infractiuni informatice

Sectiunea 1. Consideratii introductive

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Accesul fara drept la un sistem informatic (art. 42 din Legea nr. 161/2003) 

§2. Interceptarea fara drept a unei transmisii de date informatice (art. 43 din Legea nr. 161/2003) 

§3. Alterarea integritatii datelor informatice (art. 44 din Legea nr. 161/2003)

§4. Perturbarea functionarii sistemelor informatice (art. 45 din Legea nr. 161/2003) 

§5. Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (art. 46 din Legea nr. 161/2003) 

§6. Falsul informatic (art. 48 din Legea nr. 161/2003) 

§7. Frauda informatica (art. 49 din Legea nr. 161/2003) 

§8. Pornografia infantila prin sisteme informatice (art. 51 din Legea nr. 161/2003) 

Sectiunea a 3-a. Aspecte procedurale specifice

Capitolul al V-lea. Infractiuni privind comertul electronic

Sectiunea 1. Consideratii introductive

§1. Notiuni generale privind comertul electronic

§2. Tipurile de comert electronic

§3. Structura activitatii de comert electronic

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Falsificarea instrumentelor de plata electronica (art. 24 din Legea nr. 365/2002) 

§2. Detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (art. 25 din Legea nr. 365/2002) 

§3. Falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de plata electronica (art. 26 din Legea nr. 365/2002) 

§4. Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos (art. 27 din Legea nr. 365/2002) 

§5. Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos (art. 28 din Legea nr. 365/2002) 

Sectiunea a 3-a. Tipuri de fraude in domeniul comertului electronic 

Capitolul al VI-lea. Infractiuni prevazute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului

Sectiunea 1. Situatia premisa

§1. Cadrul legal care guverneaza protectia mediului din punct de vedere penal 

1.1. Reglementarile incluse in Codul penal

1.2. Incriminarile cuprinse in O.U.G. nr. 195/2005 

1.3. Incriminari cuprinse in reglementari sectoriale cu incidenta in materia protejarii mediului 

§2. Notiunea de „mediu” 

§3. Metode si tehnici de protectie a mediului

§4. Dezvoltarea durabila ca obiectiv prioritar in domeniul protectiei mediului

§5. Dreptul la un mediu sanatos 

5.1. Notiune si caracterizare 

5.2. Consacrarea juridica a dreptului la mediu sanatos 

5.3. Titularii dreptului la mediu sanatos

5.4. Continutul dreptului la mediu sanatos 

§6. Tehnici specifice de protejare a mediului

6.1. Procedurile preventive 

6.2. Mecanisme economico-fiscale 

6.3. Evaluarea poluarii mediului 

§7. Cointeresarea in domeniul protectiei mediului – mijloc ideal de protejare a acestuia

§8. Raspunderea civila in domeniul mediului

§9. Raspunderea contraventionala in dreptul mediului 

§10. Raspunderea penala in domeniul protectiei mediului 

Sectiunea a 2-a. Infractiunile in special 

§1. Infractiunea de ardere a vegetatiilor din ariile cu regim special [art. 98 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§2. Infractiunea de provocare de poluare accidentala datorita nesupravegherii unor activitati [art. 98 alin. (1) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§3. Infractiunea de poluare intentionata a apei, atmosferei sau solului [art. 98 alin. (2) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§4. Infractiunea de nerespectare a interdictiilor stabilite pentru protectia apelor si atmosferei [art. 98 alin. (2) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§5. Infractiunea de utilizare de momeli periculoase si mijloace interzise pentru vanat sau pescuit [art. 98 alin. (2) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§6. Infractiunea de poluare fonica [art. 98 alin. (2) pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§7. Infractiunea de nerespectare a restrictiilor si interdictiilor la vanat si pescuit [art. 98 alin. (2) pct. 5 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§8. Infractiunea de nerespectare a dispozitiei de suspendare a acordului sau a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu [art. 98 alin. (2) pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2005]

§9. Infractiunea de nerespectare a regimului stabilit pentru depozitele de deseuri si substante periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 7 din O.U.G. nr. 195/2005]

§10. Infractiunea de prezentare de informatii sau concluzii false in legatura cu studiul de impact [art. 98 alin. (2) pct. 8 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§11. Infractiunea de nerespectare a dispozitiilor privind substantele si preparatele periculoase si deseurile [art. 98 alin. (2) pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2005]

§12. Infractiunea de import si export al unor substanįe si preparate chimice periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§13. Infractiunea de transport sau tranzit nelegal de substante si preparate periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 11 din O.U.G. nr. 195/2005] 

§14. Omisiunea raportarii oricarui accident major [art. 98 alin. (2) pct. 12 din O.U.G. nr. 195/2005]

§15. Infractiunea de desfasurare de activitati ilegale in legatura cu ingrasamintele chimice si produsele  de uz fitosanitar [art. 98 alin. (2) pct. 13 din O.U.G. nr. 195/2005]

§16. Infractiunea de desfasurare de activitati ilicite cu organisme modificate genetic [art. 98 alin. (2) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2005]

§17. Infractiunea de utilizare ilegala a produselor de uz fitosanitar sau a ingrasamintelor chimice pe terenuri agricole [art. 98 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005]

§18. Infractiunea de provocare de poluare cu radiatii ionizante [art. 98 alin. (3) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005]

§19. Infractiunea de poluare a apelor naturale prin deversare sau scufundare de ape uzate si deseuri [art. 98 alin. (3) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005]

§20. Infractiunea de nerespectare a obligatiei de incetare a activitatii [art. 98 alin. (4) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005]

§21. Infractiunea de nerespectare a regimului de eliminare a deseurilor [art. 98 alin. (4) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005]

§22. Refuzul interventiei in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta [art. 98 alin. (4) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005]

§23. Nerespectarea regimului vamal in domeniul protectiei mediului [art. 98 alin. (4) pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2005]

Capitolul al VII-lea. Infractiuni prevazute de Codul silvic 

Sectiunea 1. Situatia premisa

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor 

§1. Infractiunea de reducere ilicita a suprafetei fondului forestier national [art. 106 alin. (1) C. silvic] 

§2. Infractiunea de ocupare a unor suprafete din fondul forestier national (art. 107 C. silvic) 

§3. Infractiunea de distrugere de material lemnos din fondul forestier national (art. 108 C. silvic) 

§4. Infractiunea de pasunat in zone interzise (art. 109 C. silvic) 

§5. Infractiunea de furt de material lemnos (art. 110 C. silvic) 

§6. Infractiunea de distrugere (art. 111 C. silvic) 

§7. Infractiunea de folosire a dispozitivelor speciale de marcare (art. 112 C. silvic) 

§8. Infractiunea de falsificare a dispozitivelor speciale de marcat (art. 113 C. silvic) 

§9. Infractiunea de nerespectare a obligatiei de reimpadurire (art. 114 C. silvic) 

§10. Aspecte procesuale

Capitolul al VIII-lea. Infractiuni prevazute de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 

Sectiunea 1. Situatia premisa 

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. a) din O.U.G. nr. 23/2008

§2. Infractiunea prevazuta de art. 64 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 23/2008

§3. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. c) din O.U.G. nr. 23/2008

§4. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. d) din O.U.G. nr. 23/2008

§5. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. e) din O.U.G. nr. 23/2008

§6. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. f) din O.U.G. nr. 23/2008

§7. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. g) din O.U.G. nr. 23/2008

§8. Infractiunea prevazuta de art. 64 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 23/2008

§9. Infractiunea prevazuta de art. 64 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 23/2008

§10. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. k) din O.U.G. nr. 23/2008

§11. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. l) din O.U.G. nr. 23/2008

§12. Infractiunea prevazuta de art. 64 lit. m) din O.U.G. nr. 23/2008

§13. Infractiunea prevazuta de art. 65 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 23/2008 

§14. Infractiunea prevazuta de art. 65 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 23/2008 

§15. Infractiunea prevazuta de art. 65 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 23/2008 

§16. Furtul piscicol (art. 68 (1) din O.U.G. nr. 23/2008)

§17. Aspecte procesuale 

Capitolul al IX-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 

Sectiunea 1. Situatia premisa

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor 

§1. Infractiunea de braconaj (art. 42 din Legea nr. 407/2006) 

§2. Infractiunea prevazuta de art. 43 lit. a) din Legea nr. 407/2006

§3. Infractiunea prevazuta de art. 43 lit. b) din Legea nr. 407/2006 

§4. Infractiunea prevazuta de art. 44 din Legea nr. 407/2006 

§5. Norma din art. 44 (1) din Legea nr. 407/2006

§6. Aspecte procesuale 

Capitolul al X-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 107/1996 a apelor

Sectiunea 1. Situatia premisa

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor 

§1. Infractiunea de poluare a apelor prin deversarea de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel (art. 92 din Legea nr. 107/1996)  

§2. Infractiunea de nerespectare a prevederilor referitoare la avizul si autorizatia de gospodarire a apelor (art. 93 din Legea nr. 107/1996) 

§3. Infractiunea de restrangere a utilizarii apei potabile sau depasirea cantitatii de apa alocate (art. 94 din Legea nr. 107/1996) 

§4. Infractiunea de distrugere a constructiilor ori instalatiilor hidrotehnice (art. 95 din Legea nr. 107/1996) 

§5. Aspecte procesuale 

Capitolul al XI-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare 

Sectiunea 1. Situatia premisa 

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Exercitarea fara autorizatie a unor activitati in domeniul nuclear (art. 44 din Legea nr. 111/1996) 

§2. Nerespectarea regulilor de prevenire si rezolvare a accidentelor in domeniul nuclear (art. 45 din Legea nr. 111/1996)

§3. Nerespectarea regulilor privind armele sau dispozitivelor nucleare (art. 46 din Legea nr. 111/1996) 

§4. Acte de terorism in domeniul nuclear (art. 47 din Legea nr. 111/1996)

Capitolul al XII-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

Sectiunea 1. Situatia premisa 

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunii 

Capitolul al XIII-lea. Infractiuni prevazute de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Fondul funciar 

§2. Cadrul general de reglementare 

Sectiunea a 2-a. Infractiunile in special

§1. Distrugerea in paguba fondului funciar (art. 107 din Legea nr. 18/1991) 

§2. Falsul in declaratii privind regimul fondului funciar (art. 110 din Legea nr. 18/1991) 

Capitolul al XIV-lea. Infractiuni comise in domeniul autorizarii si al calitatii in constructii 

Sectiunea 1. Aspecte comune. Consideratii generale

§1. Acte normative in domeniu 

§2. Gestionarea spatiala a teritoriului tarii

§3. Activitatea de amenajare a teritoriului

§4. Documentatiile de amenajare a teritoriului 

§5. Autorizatia de construire sau desfiintare a unei constructii 

§6. Sistemul de calitate in constructii creat prin Legea nr. 10/1995

§7. Textele legale care consacra infractiunile din domeniu

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor

§1. Infractiunea prevazuta de art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991

§2. Infractiunea prevazuta de art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991

§3. Infractiunea prevazuta de art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991

§4. Infractiunea prevazuta de art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991

§5. Infractiunea prevazuta de art. 31 din Legea nr. 10/1995 

§6. Infractiunea prevazuta de art. 32 din Legea nr. 10/1995 

Capitolul al XV-lea. Infractiuni prevazute in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

§1. Punctul de vedere doctrinar

§2. Principalele caracteristici juridice care stau la baza contractului de asigurare 

§3. Principiile care stau la baza contractului de asigurare

§4. Cadrul legal 

§5. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor 

§6. Completarea cu alte aspecte a situatiei premisa a infractiunii din Legea nr. 32/2000

§7. Normele juridice penale din Legea nr. 32/2000

Sectiunea a 2-a. Infractiunile in special

§1. Exercitarea de activitati neautorizate in domeniul asigurarilor [art. 39 alin. (8) din Legea nr. 32/2000] 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei23 mai 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini432
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Infractiuni prevazute in legi speciale

Infractiuni prevazute in legi speciale

Societati comerciale, proprietate intelectuala, protectia mediului
28,90 RON
Indisponibila
Imagine Infractiunea complexa

Infractiunea complexa

Aspecte teoretice şi practica judiciara
22,20 RON