Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Informatiile clasificate

Practica judiciara comentata
ISBN/ISSN: 978-606-27-1441-3
Editura: Hamangiu
85,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Problematica ocazionata de gestionarea informatiilor clasificate genereaza numeroase discutii in practica instantelor judecatoresti. Astfel, din examinarea jurisprudentei nationale se poate constata ca exista atat cauze care au ca obiect tocmai informatiile clasificate, ne referim aici in special la cauzele aflate pe rolul sectiilor de contencios administrativ, ce au ca obiect obligarea autoritatilor sau institutiilor publice la declasificarea unor documente ori la trecerea lor intr-un regim diferit de secretizare, dar si cauze care abordeaza tangential aceasta problema din perspectiva modului de administrare a probatoriului care presupune accesul la asemenea informatii, de exemplu, cauzele penale sau cauzele privind declararea unor persoane ca indezirabile, cu consecinta expulzarii acestora. In afara de chestiunile privind fondul litigiilor analizate, se poate constata ca in practica se ridica si probleme de ordin procedural ce tin de competenta si calificarea diverselor cereri si actiuni in justitie care vizeaza informatiile clasificate si, nu in ultimul rand, de admisibilitatea si de limitele controlului judecatoresc in aceasta materie. In mod firesc, aspecte privind informatiile clasificate au fost deduse si controlului de constitutionalitate si de conventionalitate, motiv pentru care examenul jurisprudential propus cuprinde si hotararile Curtii Constitutionale a Romaniei si ale Curtii Europene a Drepturilor Omului.  

In esenta, lucrarea Informatiile clasificate. Practica judiciara comentata este structurata in capitole impartite pe materii sau dupa legea speciala in aplicarea careia se intalneste problematica supusa analizei. Mai precis:   

•    capitolul privind Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 in relatie cu informatiile clasificate cuprinde solutii privind cereri de declasificare a unor documente, de obtinere a unor avize si autorizatii, de anulare a unor acte administrative care contin informatii clasificate; 
•    capitolul alocat informatiilor clasificate in cauzele privind cariera functionarilor publici se axeaza pe aspecte privind limitele in care functionarul public poate accesa informatiile clasificate sau procedurile disciplinare la care acesta este supus;   
•    capitolul care vizeaza cauzele intemeiate pe dispozitiile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania prezinta modul de apreciere a elementelor de natura sa puna in pericol securitatea nationala, dar si administrarea probatoriului si respectarea unor principii precum egalitatea de arme, dreptul la aparare si contradictorialitatea; 
•    capitolul referitor la informatiile clasificate si liberul acces la informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001 delimiteaza diversele informatii care pot fi furnizate publicului de cele care sunt exceptate si releva motivele care au condus instantele la solutiile pronuntate asupra unor cereri formulate in temeiul acestei legi speciale; 
•    capitolul privind regimul informatiilor clasificate in alte cauze civile cuprinde spete care, desi nu se integreaza in niciuna dintre materiile de mai sus, ating problematica informatiilor clasificate prin prisma obiectului cererii introductive de instanta sau al probatoriului;
•    capitolul referitor la aspecte de drept procesual civil abordeaza probleme ce tin de competenta si calificarea diverselor cereri si actiuni in justitie care vizeaza informatiile clasificate, administrarea probelor in conditiile derogatorii prevazute de Legea nr. 182/2002;
•    capitolul dedicat regimului informatiilor clasificate in cauzele penale prezinta solutii din perspectiva modului de administrare a probatoriului care presupune accesul la asemenea informatii, diferenta dintre notiunea de informatie clasificata si cea de informatie nedestinata publicitatii, competenta de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica, posibilitatea retinerii, ca mijloace de proba in procesul penal, a inregistrarilor efectuate in baza mandatelor de siguranta nationala.

In fine, autorul, Madalina Jebelean,  s-a preocupat si de jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, selectand decizii relevante in cuprinsul carora s-au antamat aspecte de interes privind informatiile clasificate

Culegerea Informatiile clasificate. Practica judiciara comentata include un comentariu atasat fiecarei spete rezumate, precum si jurisprudenta suplimentara acolo unde au fost identificate spete relevante privind aceeasi problema de drept, iar la finalul volumului se gaseste legislatia specifica in extras, astfel incat sa ii faciliteze cititorului parcurgerea spetelor de care este interesat avand la indemana si sediul materiei. 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. INFORMATIILE CLASIFICATE SI LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004

1. Imposibilitatea declasificarii partiale a unei stenograme care cuprinde elemente aflate in stransa legatura si de natura a prejudicia intreg continutul actului 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

2. Asigurarea dreptului la un proces echitabil prin punerea actelor cu caracter secret la dispozitia judecatorului cauzei. Obligativitatea urmarii procedurii prealabile inclusiv in situatia nedetinerii de catre petent a actului administrativ in materialitatea sa 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA

3. Includerea in sfera informatiilor clasificate inclusiv a acelor informatii care indica emitentul, respectiv sursa informatiilor clasificate. Raspuns legal al autoritatii in sensul ca nu a emis actul clasificat si nu poate dispune de informatiile solicitate 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

4. Lipsa motivarii avizarii negative a deciziei de autorizare a accesului la informatii publice. Obligatia instantei de a afla adevarul
COMENTARIU 

5. Clasificare a unor informatii care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public sau personal. Limitele scopului admis. Nelegalitate 
COMENTARIU 

6. Lipsa obligatiei de a publica in Monitorul Oficial anumite acte administrative cu caracter normativ. Inaplicabilitatea dispozitiilor privind transparenta decizionala 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

7. Stabilirea informatiilor secrete de serviciu. Declasificarea informatiilor secrete de serviciu. Cazuri. Competenta. Refuz nejustificat de declasificare a unor informatii privind fisa personala de cariera a unui cadru pensionat
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL II‑LEA. INFORMATIILE CLASIFICATE SI CAUZELE PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI

8. Retragerea autorizatiei de acces la informatiile clasificate. Necesitatea acordului partii pentru desfasurarea verificarilor necesare in vederea retragerii autorizatiei. Invocarea lipsei accesului la documentele care au format convingerea instantei privind culpa functionarului public. Critici privind calitatea reglementarii interne. Respectarea dreptului la un proces echitabil 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

9. Retragerea dreptului de acces la informatii clasificate. Natura juridica a actului administrativ prin care se retrage dreptul de acces la informatii clasificate. Conditii
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

10. Refuz nejustificat de comunicare a informatiilor clasificate. Conditii pentru exercitarea actiunii 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

11. Lipsa dosarului administrativ de la dosarul cauzei avand ca obiect contestarea actului de retragere a accesului la informatii clasificate. Consecinte 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL III‑LEA. INFORMATIILE CLASIFICATE SI O.U.G. NR. 194/2002 PRIVIND REGIMUL STRAINILOR IN ROMANIA 

12. Control judiciar eficient. Rolul activ al instantei de judecata. Obligatia instantei de a solicita infatisarea actelor care au stat la baza refuzului de stabilire a domiciliului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

13. Masuri de declarare ca indezirabili pentru considerente de securitate nationala si de luare in custodie publica pana la punerea in executare a masurii de indepartare de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini. Celeritate. Respectarea vietii de familie. Lipsa efectuarii de acte de cercetare penala 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

14. Drept de sedere permanenta (pe termen lung) pe teritoriul tarii. Marja de apreciere a pericolului pentru ordinea publica si securitatea nationala 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

15. Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii de stabilire a domiciliului in Romania. Dreptul la aparare. Protectie impotriva arbitrariului organului emitent. Casare cu trimitere spre rejudecare 
COMENTARIU 

16. Dreptul la informare. Echitatea procedurii judiciare. Examinarea efectiva a sesizarii privind declararea unei persoane ca indezirabile 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

17. Respectarea dreptului la aparare. Drept de sedere pe termen lung pe teritoriul tarii 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

18. Cerere de luare a masurii declararii ca indezirabil pentru considerente de securitate nationala. Motivarea hotararii judecatoresti. Protectie impotriva caracterului arbitrar 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. INFORMATIILE CLASIFICATE SI LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC 

19. Neinscrierea datelor statistice referitoare la o categorie de informatii clasificate in categoria de informatii exceptate de la liberul acces al cetatenilor la informatii de interes public 
COMENTARIU 

20. Declasificarea listei cu categoriile de informatii clasificate. Lipsa efectelor asupra informatiilor concrete continute de actele administrative care fac parte din categoriile enumerate in lista 
COMENTARIU 

21. Caracterul de act public al dosarului de achizitie publica. Regimul documentelor care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

22. Lipsa caracterului secret al unui ghid privind clasificarea informatiilor, in absenta clasificarii exprese a acestuia. Comunicarea certificatelor O.R.N.I.S.S. cu anonimizarea in prealabil a datelor cu caracter personal 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

23. Hotarari ale Guvernului prin care se aproba listele de informatii clasificate secrete de stat detinute de institutii sau autoritati publice. Exceptare de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Stenogramele sedintelor Guvernului. Informatiile privind deliberarile autoritatilor exceptate de la accesul liber al cetatenilor
COMENTARIU 

24. Contract de achizitie publica. Clauza de confidentialitate
COMENTARIU
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL V‑LEA. REGIMUL INFORMATIILOR CLASIFICATE IN ALTE CAUZE CIVILE

25. Dreptul proprietatii intelectuale. Anterioritate distructiva de noutate, bazata pe note interne cu caracter secret sau clasificat, inapta sa determine anularea unui brevet de inventie 
COMENTARIU 

26. Dreptul muncii. Natura juridica a dispozitiei prin care se constata incetarea de drept a contractului individual de munca al unei persoane incadrate ca personal contractual in cadrul unei unitati de politie, pe fondul retragerii autorizatiei de acces la informatii clasificate. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate. Eliberarea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu. Conditii 
COMENTARIU

27. Acordare cetatenie. Distinctia dintre vocatia unei persoane la acordarea cetateniei romane si dreptul de a obtine cetatenia romana 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL VI‑LEA. ASPECTE DE DREPT PROCESUAL CIVIL 

28. Calificarea petitelor demersului introductiv de instanta si determinarea competentei materiale de solutionare a cauzei in prima instanta 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

29. Competenta de solutionare a cauzei avand ca obiect anularea unor acte administrative emise de autoritati publice centrale, rezultata ca urmare a disjungerii capetelor de cerere 
COMENTARIU 

30. Dreptul muncii. Neajunsuri ale reglementarii restrictive a dreptului judecatorului investit cu solutionarea unei cauze de a lua cunostinta de elemente care contin informatii clasificate. Administrarea probelor in conditiile derogatorii prevazute de Legea nr. 182/2002. Reglementarea aplicabila in prezent 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

31. Cerere de recurs semnata de o alta persoana decat titularul caii de atac. Lipsa dovezii faptului ca persoana care a semnat a fost imputernicita in acest sens. Scopul si limitele instituite de Legea nr. 182/2002 in ceea ce il priveste pe semnatarul unui act investitor de instanta. Informatii secrete de serviciu. Natura juridica a actului prin care persoana imputernicita de un ministru sa semneze cererile adresate instantelor judecatoresti isi transmite acest drept, in conditiile in care actul prin care ministrul l‑a delegat pe seful Directiei juridice nu este secret de serviciu 
COMENTARIU 

CAPITOLUL AL VII‑LEA. REGIMUL INFORMATIILOR CLASIFICATE IN CAUZELE PENALE 

32. Informatii clasificate secrete de stat, categoria strict secret. Mentinerea probelor secrete. Protectia statului impotriva terorismului. Respectarea principiului egalitatii armelor
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 
JURISPRUDENTA 

33. Documente nedeclasificate, care nu au evidentiat imprejurari relevante sau date utile solutionarii cauzei. Respingerea cererii de amanare a cauzei
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA 

34. Distinctia dintre informatiile clasificate si informatiile nedestinate publicitatii. Infractiuni de coruptie. Transmiterea unor informatii care nu erau destinate publicitatii, cu privire la notele obtinute de candidati si componenta comisiei de corectare la examenul de bacalaureat 
COMENTARIU 

35. Autorizarea si punerea in executare a activitatilor de culegere de informatii. Organele abilitate sa puna in executare mandatul de supraveghere. Cauzele in care se poate aplica Decizia nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale 
COMENTARIU 
JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 
JURISPRUDENTA 

CAPITOLUL AL VIII‑LEA. JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE A ROMANIEI IN MATERIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

36. Exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 352 alin. (11) si (12) NCPP. Admitere. Posibilitatea excluderii din procesul penal a probelor care constituie informatii clasificate, ca urmare a unei hotarari nemotivate si discretionare a autoritatii administrative care a clasificat informatiile si care refuza declasificarea acestora sau accesul aparatorului inculpatului la ele. Incalcarea dreptului la un proces echitabil si a principiului egalitatii in fata legii a cetatenilor 

37. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (4) lit. g) si ale art. 24 alin. (4) si (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Respingere. Regim juridic diferit in privinta avocatilor si a procurorilor, sub aspectul accesului la informatiile clasificate ce constituie secret de stat si, respectiv, secret de serviciu. Distinctia dintre dispozitiile alin. (4) si cele ale alin. (10) ale art. 24 din Legea nr. 182/2002

38. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (5) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Respingere. Lipsa accesului la informatiile clasificate ce constituie secret de stat si, respectiv, secret de serviciu al avocatilor, in conditiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 

39. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 352 alin. (11) NCPP. Respingere. Invocarea nerespectarii cerintelor de tehnica legislativa, intrucat nu prevad criterii clare pentru identificarea caracterului esential pentru solutionarea cauzei al informatiilor clasificate 

40. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7, art. 8, art. 31 si art. 32 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 252 alin. (3) si ale art. 298 alin. (2) NCPC. Respingere. Lipsa acordarii accesului avocatului la informatii clasificate in regim derogatoriu 

CAPITOLUL AL IX‑LEA. JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI IN MATERIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

41. Cauza Asociatia „21 Decembrie 1989” si altii impotriva Romaniei. Lipsa garantiilor in legislatia nationala cu privire la distrugerea informatiilor obtinute in urma unei supravegheri secrete imediat ce nu mai este nevoie de ele pentru atingerea scopului cercetat. Incalcarea art. 8 din Conventia europeana 

42. Cauza Geleri impotriva Romaniei. Criteriile care trebuie utilizate pentru a aprecia daca o masura de expulzare este necesara intr‑o societate democratica si proportionala cu scopul legitim urmarit. Ordonanta a parchetului care nu continea nicio trimitere la faptele imputate reclamantului, avand un caracter pur formal. Incalcarea art. 8 din Conventia europeana si a art. 1 din Protocolul nr. 7 

43. Cauza Rotaru impotriva Romaniei. Inregistrarea si folosirea de catre o autoritate publica a unor date privind viata privata a unui individ. Imposibilitatea contestarii acestor masuri. Incalcarea dreptului la respectarea vietii private. Lipsa unei cai de atac interne efective. Incalcarea art. 8 si a art. 13 din Conventia europeana 

44. Cauza Bucur si Toma impotriva Romaniei. Ingerinta necesara intr‑o societate democratica. Protectia conferita de Conventia europeana avertizorilor proveniti din randul functionarilor publici. Incalcarea art. 10 si a art. 6 parag. 1 din Conventia europeana

45. Cauza Al‑Agha impotriva Romaniei. Masuri intemeiate pe motive de securitate nationala. Privare neintrerupta de libertate fara o baza legala. Lipsa unei cai de atac eficace impotriva deciziilor de luare in custodie publica a reclamantului. Incalcarea art. 5 parag. 4 din Conventia europeana 

46. Cauza Antoneta Tudor impotriva Romaniei. Dreptul de acces la dosarele personale si la arhivele detinute de Securitate, care privesc un membru apropiat al familiei. Incalcarea art. 8 din Conventia europeana

47. Cauza Regner impotriva Republicii Cehe. Functie exercitata conditionat de autorizatia de acces la informatii clasificate. Retragerea certificatului de securitate. Imposibilitatea uneia dintre partile la procedura administrativa de a lua pe deplin cunostinta de toate elementele de proba care au servit drept fundament principal al deciziei nefavorabile. Temeinicia controlului efectuat de instantele nationale. Principiile contradictorialitatii si egalitatii armelor. Neincalcarea art. 6 parag. 1 din Conventia europeana

48. Cauza Janowiec si altii impotriva Rusiei. Refuzul statului parat de a depune o copie a documentului solicitat de catre Curte. Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 38 din Conventia europeana

49. Cauza Muhammad si Muhammad impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarii strainilor. Expulzare pronuntata de o instanta din motive de securitate nationala pe baza informatiilor clasificate secrete necomunicate reclamantilor si in lipsa unor garantii compensatorii suficiente. Incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia europeana 

50. Cauza Corneschi impotriva Romaniei. Retragere a certificatului de securitate intemeiata pe documente clasificate la care nici persoana vizata si nici aparatorul sau nu au avut acces pe parcursul solutionarii litigiului avand ca obiect contestarea masurii dispuse de emitentul actului administrativ. Incalcarea art. 6 din Conventia europeana 

REGLEMENTARI GENERALE IN MATERIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

1. Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate 
2. Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
3. Hotararea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu

Detalii tehnice
Data aparitiei27 apr. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini424
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ