Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara. Volumul II

Rezolutiunea, rezilierea, revocarea, reductiunea, caducitatea, inopozabilitatea
ISBN/ISSN: 978-606-522-113-0
Editura: Hamangiu
36,61 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

    Culegerea, structurata in doua volume, cuprinde solutii jurisprudentiale relevante si de actualitate in materia ineficacitatii actului juridic civil.
   Al doilea volum reuneste aproximativ 130 de spete referitoare la urmatoarele cauze de ineficacitate: rezolutiunea si rezilierea contractelor (de vanzare-cumparare, intretinere, locatiune, inchirierea locuintelor, leasing, antrepriza), revocarea donatiei, a testamentului sau alte cazuri de revocare, reductiunea liberalitatilor excesive, caducitatea si inopozabilitatea (actiunea pauliana, simulatia, publicitatea imobiliara prin cartile funciare, alte cazuri de inopozabilitate) si, de asemenea, deciziile in interesul legii relevante pentru cazurile prezentate.
   Hotararile selectate, unele dintre ele publicate pentru prima oara in aceasta culegere, sunt insotite de note si comentarii, in care au fost evidentiate fie opinii in acelasi sens sau in sens contrar cu privire la problemele inedite de practica neunitara exprimate de alte instante, fie argumente si explicatii suplimentare referitoare la aspectele de drept importante, facand retrimiteri la alte solutii si indicand, totodata, textele de lege incidente si eventualele modificari legislative.
  Lucrarea se adreseaza tuturor persoanelor cu implicare directa in practica si doctrina juridica (magistrati, avocati, auditori de justitie, studenti etc.), cat si oricarui subiect de drept interesat de jurisprudenta in materia acestor cauze de ineficacitate.     

Capitolul I. Rezolutiunea si rezilierea contractelor

Sectiunea 1. Rezolutiunea

1. Vanzare-cumparare. Partea care poate cere rezolutiunea

2. Cerere de restituire a pretului. Netemeinicie in lipsa solicitarii rezolutiunii contractului 

3. Lipsa unei stipulatii conventionale privind locul platii. Consecinte asupra actiunii in rezolutiunea contractului pentru neplata pretului

4. Dispunerea rezolutiunii contractului si obligarea la plata penalitatilor de intarziere. Posibilitatea legala a cumulului

5. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Culpa concurenta a reclamantului vanzator. Aprecierea instantei

6. Neexecutare partiala. Posibilitatea judecatorului de apreciere asupra incidentei rezolutiunii

7. Antecontract de vanzare-cumparare. Actiune in rezolutiune. Opunerea exceptiei de neexecutare

8. Dreptul de optiune al creditorului. Situatia insolvabilitatii debitorului 

9. Antecontract de vanzare-cumparare. Neexecutarea obligatiei contractuale. Dreptul de optiune al creditorului. Posesia bunului de catre promitentul cumparator. Consecinte asupra prescriptiei dreptului material la actiune

10. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neplata restului de pret. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Actiune oblica

11. Vanzare-cumparare de actiuni. Daune-interese ca urmare a desfiintarii contractului. Prezumtia de vinovatie a debitorului

12. Neplata pretului. Incidenta art. 1364 C. civ. Plata unei parti importante din pret. Executarea contractului 

13. Pact comisoriu. Interpretare. Interventia instantei

14. Antecontract de vanzare-cumparare. Pact comisoriu de gradul I. Culpa paratului

15. Pact comisoriu de gradul IV. Inactivarea lui prin vointa partii care ar avea interes sa il invoce. Interpretarea conventiei 

16. Antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica. Titlu executoriu. Necesitatea dispunerii rezolutiunii judiciare. Distinctia dintre clauza de arvuna si cea de dezicere. Prezumtia de culpa in materie contractuala

17. Vanzare-cumparare autoturism. Vicii ascunse. Conditii 

18. Viciu aparent. Conditiile raspunderii. Oportunitatea rezolutiunii 

19. Repunerea partilor in situatia anterioara rezolutiunii conventiei. Neinvestirea instantei cu o cerere in acest sens

20. Vanzare-cumparare teren. Lipsa formei autentice. Conversiunea actului juridic. Aprecierea rezolutiunii

21. Antecontract de vanzare-cumparare. Imobil grevat de sarcini. Obligatie neprevazuta expres in conventie

22. Dovada platii pretului. Declaratii extrajudiciare

23. Calificarea juridica a actiunii in rezolutiunea contractului de intretinere. Cereri simultane care se exclud. Problema admisibilitatii

24. Desfiintarea contractului din culpa ambelor parti. Actualizarea despagubirilor cu coeficientul de inflatie 

25. Repunerea partilor in situatia anterioara ca urmare a rezolutiunii antecontractului de vanzare-cumparare. Restituirea pretului achitat, actualizat cu indicele de inflatie

26. Actiune in rezolutiune a contractului de intretinere. Natura juridica. Stabilirea caii de atac

27. Contract de intretinere. Vinovatia creditorului. Consecinte

28. Refuzul creditorului de a primi intretinerea. Evacuarea debitorului 

29. Contract de intretinere. Refuzul nejustificat al creditorului de a beneficia de intretinere 

30. Conventie de intretinere. Caracterul personal al obligatiei. Aprecierea cerintelor rezolutiunii

31. Continutul obligatiei contractuale de intretinere. Neexecutare. Consecinte 

32. Contract de intretinere cu titlu oneros si cu rezerva dreptului de abitatie. Calificarea actului juridic. Criterii. Sanctiunea aplicabila in cazul neexecutarii contractului de intretinere. Conditii. Continutul obligatiei de intretinere. Obligatia de ajutor si supraveghere. Asigurarea conditiilor de locuit. Aprecierea probelor. Aprecierea oportunitatii rezolutiunii

33. Contract de intretinere. Decesul unuia dintre sotii creditori ai intretinerii. Neexecutarea integrala a obligatiei. Indivizibilitate. Problema rezolutiunii partiale. Iesire din indiviziune. Calitate procesuala pasiva

34. Rezolutiunea contractului de intretinere, solicitata numai de catre unul dintre creditorii obligatiei de intretinere. Regimul juridic al bunului ce a facut obiectul conventiei desfiintate

35. Decesul intretinatorului inaintea celui intretinut. Caracterul intuitu personae al conventiei de intretinere

36. Caracterul personal al contractului de intretinere. Posibilitatea succesorilor intretinutului de a solicita rezolutiunea 

37. Transformarea obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Conditii 

38. Intervertirea obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Neexecutare. Efecte

39. Transformarea unilaterala a obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Consecinte

40. Rezolutiune contract de intretinere. Situatia imbunatatirilor aduse imobilului

Sectiunea a 2-a. Rezilierea

41. Contract de inchiriere. Contravaloare lipsa folosinta. Penalitati pentru intarzierea la plata chiriei. Lipsa unei clauze exprese

42. Contract de locatiune privind un teren. Dovada platii chiriei. Constructie edificata fara consimtamantul locatorului. Rezilierea conventiei si evacuarea locatarului

43. Contract de inchiriere. Calitatea procesuala activa a Asociatiei de Locatari. Evacuare

44. Refuz de renegociere a chiriei. Nerespectarea contractului. Limitele interventiei instantei

45. Aprecierea instantei asupra rezilierii. Acordarea unui termen de gratie. Cerinte

46. Neplata chiriei. Actiune in evacuare. Nesolicitarea rezilierii contractului de locatiune

47. Chirie neachitata. Modificarea unilaterala a clauzelor contractuale. Inadmisibilitate

48. Reziliere unilaterala a contractului de inchiriere. Consecinte asupra dreptului locativ. Soarta actelor subsecvente

49. Dispunerea rezilierii unilaterale a conventiei prin hotarare a consiliului local. Inadmisibilitate

50. Obligatiile locatarului. Plata chiriei in timpul procesului 

51. Pact comisoriu. Plata debitului pe parcursul procesului. Limitele interventiei instantei

52. Schimbarea de catre locatar a destinatiei imobilului inchiriat. Sanctiune aplicabila

53. Distrugeri importante cauzate partilor comune ale imobilului. Aprecierea culpei chiriasului 

54. Pact comisoriu de gradul II. Exceptia de neexecutare a contractului

55. Pact comisoriu. Interpretare

56. Pact comisoriu de gradul IV. Evacuare. Tacita relocatiune

57. Contract de inchiriere pe durata determinata. Tacita relocatiune. Pact comisoriu. Eficienta

58. Leasing imobiliar cu clauza de vanzare. Pretins pact comisoriu de gradul IV. Distinctie fata de conditia rezolutorie 

59. Contract de antrepriza. Refuzul antreprenorului de remediere a lucrarilor necorespunzatoare calitativ. Acordarea daunelor-interese pentru repararea  prejudiciului suferit. Inadmisibilitatea cumulului despagubirilor cu executarea in natura

60. Garantie contractuala stabilita in moneda straina. Obligatie de restituire ca urmare a rezilierii. Forta obligatorie a contractului

61. Prabusirea iminenta a constructiei inchiriate. Desfiintarea contractului de locatiune. Inexistenta culpei partii

62. Lipsa locatarului din imobilul inchiriat pentru o perioada mai mare de 3 luni. Conditiile rezilierii. Vinovatia contractuala

63. Incetarea de drept a contractului de locatiune ca urmare a parasirii domiciliului de catre titular. Distinctie fata de reziliere. Cerere de evacuare

64. Actiune in justitie pentru a se constata incetarea contractului de inchiriere prin neuz. Calitate procesuala activa

Capitolul al II-lea Revocarea 

Sectiunea 1. Revocarea donatiei

65. Actiune de revocare a donatiei. Prescriptie extinctiva

66. Revocarea pe cale judiciara a donatiei dintre soti. Inadmisibilitate. Prescriptie

67. Donatie indirecta – stipulatie pentru altul. Cerere de revocare. Calitate procesuala

68. Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Conditii 

69. Ingratitudinea donatarului. Apreciere

70. Drept de abitatie viagera constituit printr-un contract de donatie. Invocarea ingratitudinii beneficiarului donatiei

71. Refuz de alimente. Conditii

72. Donatie cu sarcina de intretinere. Neindeplinirea sarcinii. Delict la adresa donatorului

73. Donatie cu sarcina intretinerii. Existenta concomitenta a altei obligatii de intretinere. Consecinte 

74. Donatie cu sarcini. Invocarea de catre reclamanti a propriei culpe

75. Donatie intre parinti si copiii lor minori. Cerere de revocare formulata de creditorii donatorilor.  Contrarietate de interese. Omisiunea numirii unui curator pentru minori

Sectiunea a 2-a. Revocarea testamentului 

76. Legat universal. Revocare. Bun inexistent in patrimoniul testatorului la data intocmirii testamentului. Rezolutiunea ulterioara a contractului de vanzare-cumparare privind un bun ce a apartinut defunctei. Efecte retroactive 

77. Desfacerea casatoriei dintre autorul legatului si beneficiara acestuia. Nerevocarea legatului 

78. Instrainarea obiectului legatului. Revocare tacita. Domeniu de aplicare 

79. Revocare voluntara tacita a testamentului. Actiune in predarea legatului cu titlu particular. Prescriptie 

80. Legat. Revocare voluntara tacita. Vointa reala a dispunatorului

81. Testament. Revocare expresa sau tacita. Retractarea revocarii. Conditii 

Sectiunea a 3-a. Alte cazuri de revocare

82. Revocarea mandatului de catre mandant. Obligatia mandatarului de a da socoteala 

Capitolul al III-lea Reductiunea liberalitatilor excesive

83. Persoana straina de mostenire. Calitate procesuala activa pentru a cere reductiunea legatului

84. Mostenitori rezervatari. Formularea expresa a cererii de reductiune a testamentului. Dubla calitate a partilor in procesele de partaj 

85. Cerere de reductiune a liberalitatilor excesive. Raportul donatiilor. Avans asupra mostenirii. Evaluarea bunurilor donate readuse la masa succesorala. Partajarea locului de veci 

86. Actiune in reductiune testamentara. Calitatea de mostenitor rezervatar. Conditii pentru acceptarea tacita a succesiunii 

87. Predarea bunului obiect al legatului. Drepturile succesorale ale mostenitorilor rezervatari 

88. Incalcarea prevederilor art. 845 C. civ. Problema nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Nedeschiderea succesiunii vanzatorului. Reductiunea donatiei deghizate 

89. Invocarea caducitatii unui testament. Reductiunea liberalitatilor excesive. Distinctie. Prescriptie 

90. Imposibilitatea stabilirii rezervei in lipsa administrarii expertizei pretuitoare. Rolul activ al instantei 

91. Dispozitie testamentara. Reductiunea liberalitatii. Calculul rezervei

92. Sot supravietuitor in concurs cu descendentul dintr-o casatorie anterioara a defunctului. Cotitate disponibila speciala. Mod de calcul 

Capitolul al IV-lea Caducitatea 

93. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Testament. Invocarea caducitatii legatelor. Conditii

94. Caducitatea legatului cu titlu particular. Expropriere

95. Constatarea caducitatii. Decret de expropriere. Interpretarea art. 35 din Legea nr. 33/1994. Neretroactivitatea legii

96. Act de expropriere. Nerealizarea scopului urmarit. Caducitate partiala 

97. Caducitatea arbitrajului 

98. Chiriasi ai unui imobil proprietate de stat. Dobandirea unei locuinte proprietate personala. Cerere de reziliere. Aprecierea caducitatii conventiei

Capitolul al V-lea Inopozabilitatea

Sectiunea 1. Actiunea pauliana (revocatorie) 

99. Efectele actiunii revocatorii. Inopozabilitatea fata de creditor a actelor incheiate de catre debitor 

100. Conditiile actiunii revocatorii

101. Conventie incheiata de ambii soti. Datorie proprie. Anterioritatea creantei

102. Actiune revocatorie. Creditor viitor. Prescriptia dreptului material la actiune. Raporturi cu executarea silita. Subsidiaritate. Asigurarea posibilitatii efective a realizarii creantei

103. Insolvabilitatea debitorului. Mod de stabilire. Necesitatea efectuarii unei expertize contabile 

104. Revocarea declaratiei debitorului de renuntare la succesiune pe calea actiunii pauliene. Cerinte

105. Partaj. Dreptul la opozitie al creditorilor coindivizarilor. Actiune pauliana. Cerinte

106. Instrainarea bunului supus partajului, in timpul judecarii cererii de imparteala. Indeplinirea cerintelor actiunii pauliene

Sectiunea a 2-a. Simulatia

107. Inopozabilitatea fata de terti a actului secret. Declararea unui pret mai mic decat cel real. Principiul neretroactivitatii legii civile

108. Actiune in constatarea simulatiei. Imprescriptibilitate 

109. Succesor cu titlu particular. Act secret. Efecte 

Sectiunea a 3-a. Publicitatea imobiliara prin cartile funciare

110. Inscriere in cartea funciara. Momentul de la care devine opozabila tertilor 

111. Drept de proprietate stabilit prin hotarare judecatoreasca. Inopozabilitatea hotararii in raport cu titularul inscris in cartea funciara 

112. Actiune in rectificarea cartii funciare. Efecte fata de tertii care au dobandit dreptul real cu buna-credinta, prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. Lipsa acestora din proces 

113. Proces ce are ca obiect constatarea nevalabilitatii titlului statului si revendicare. Notare in cartea funciara. Opozabilitatea fata de cumparatori 

114. Contencios administrativ. Comunicarea actului administrativ. Inscrierea dreptului in cartea funciara. Opozabilitatea inscrierii. Momentul de la care incepe sa curga termenul de introducere a actiunii in anularea actului administrativ 

115. Contencios administrativ. Actiune in anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Momentul de la care incepe sa curga termenul pentru introducerea actiunii. Opozabilitatea inscrierilor in cartea funciara 

116. Contract de ipoteca. Radierea ipotecii. Consecinte. Contestatie la executare 

117. Imobil dobandit in temeiul unui contract de intretinere. Drept de ipoteca. Opozabilitate fata de creditorul intretinerii. Rezolutiune judiciara. Restabilirea situatiei anterioare in cartea funciara 

118. Diferenta de pret. Privilegiul vanzatorului. Obligativitatea inscrierii din oficiu in cartea funciara. Opozabilitate fata de dobanditorul subsecvent 

Sectiunea a 4-a. Alte cazuri de inopozabilitate

119. Cerere pentru constatarea inopozabilitatii unui act juridic. Problema admisibilitatii 

120. Titlu de proprietate constand intr-o hotarare judecatoreasca. Invocarea inopozabilitatii de catre persoana care nu a fost parte in proces

121. Hotarare judecatoreasca. Efectele fata de un succesor ulterior cu titlu particular al partii

122. Hotarare judecatoreasca. Consecinte fata de terti. Prezumtii legale relative

123. Titlu executoriu – hotarare judecatoreasca – pronuntat doar in contradictoriu cu unul dintre soti. Lipsa efectelor fata de coproprietarul devalmas care nu a fost parte in proces. Nulitatea actelor de urmarire 

124. Contract de locatiune. Locator-proprietar aparent. Consecinte

125. Revocarea mandatului. Efecte 

126. Punere sub interdictie. Conditiile opozabilitatii fata de terti

Capitolul al VI-lea. Decizii in interesul legii 

127. Cerere pentru numirea unui curator special. Competenta 

128. Imobile expropriate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Posibilitatea retrocedarii lor fostilor proprietari 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei10 apr. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini448
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Contractul de intretinere
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON