Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara. Vol.I Nulitatea

ISBN/ISSN: 978-606-522-112-3
Editura: Hamangiu
46,20 RON
Disponibilitate: IN STOC

   Lucrarea, structurata in doua volume, reprezinta o sinteza obiectiva si detaliata de jurisprudenta asupra vastei tematici a ineficacitatii actului juridic civil.

  Primul volum cuprinde aproape 150 de solutii pronuntate de instantele judecatoresti  in materia nulitatii, structurate in sapte capitole cu privire la principalele domenii incidente: contracte (de vanzare-cumparare, donatie, intretinere, imprumut, inchiriere, ipoteca, tranzactie, schimb, gaj etc.), succesiuni, imobile preluate de stat (in special jurisprudenta referitoare la situatiile reglementate de Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 112/1995), fond funciar, raporturi de familie, alte acte juridice, decizii in interesul legii.   

   Hotararile selectate, unele dintre ele publicate pentru prima oara in aceasta culegere, sunt insotite de note si comentarii, in care au fost evidentiate fie opinii in acelasi sens sau in sens contrar cu privire la problemele inedite de practica neunitara exprimate de alte instante, fie argumente si explicatii suplimentare referitoare la aspectele de drept importante, facand retrimiteri la alte solutii jurisprudentiale si indicand, totodata, textele de lege incidente si eventualele modificari legislative.    

   Cartea se adreseaza tuturor persoanelor cu implicare directa in practica si doctrina juridica (magistrati, avocati, auditori de justitie, studenti etc.), cat si oricarui subiect de drept interesat de jurisprudenta in materia acestei cauze de ineficacitate.     

Capitolul I. Contracte

1. Cerere in anulare. Competenta materiala

2. Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare. Regula unanimitatii. Certificat de calitate de mostenitor. Forta probanta

3. Nulitate act juridic. Participarea in proces a tuturor partilor contractante

4. Vanzarea lucrului altuia. Aprecierea bunei-credinte

5. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate relativa. Calitate procesuala activa 

6. Invocarea lipsei discernamantului si a dolului. Vanzarea lucrului altuia. Propria culpa a reclamantului. Pret neserios. Conditii

7. Vanzarea de catre coproprietar a intregului imobil aflat in indiviziune. Cerere de constatare a nulitatii absolute. Prematuritatea actiunii. Neefectuarea prealabila a partajului

8. Vanzarea intregului bun indiviz de catre coproprietar. Cauza ilicita 

9. Instrainarea intregului bun de catre un coproprietar. Efecte juridice. Cerere de anulare a tranzactiei consfintite prin hotarare de expedient. Raportul dintre raspunderea contractuala si cea delictuala

10. Lipsa discernamantului. Calitate procesuala activa. Vanzarea bunului indiviz. Efecte

11. Anularea actelor juridice de schimbare a destinatiei spatiului comun. Calitatea procesuala activa a Asociatiei de Proprietari 

12. Invocarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare ca urmare a lipsei obiectului. Interdictie de instrainare a imobilului stabilita printr-un act normativ contrar Constitutiei si tratatelor internationale. Ineficienta. Vanzarea bunului altuia. Sanctiune 

13. Lipsa discernamantului. Regim juridic aplicabil 

14. Clauze nementionate in contract. Vicierea consimtamantului prin dol 

15. Mandat ce priveste vanzarea dreptului de proprietate propriu-zis asupra unui imobil. Incheierea prin mandatar a unui contract de cesiune de drepturi litigioase cu privire la acelasi imobil. Lipsa totala a consimtamantului mandantului. Procura emisa pe teritoriul unui stat strain fara apostila 

16. Vanzarea-cumpararea nudei proprietati. Eroare asupra naturii actului juridic. Felul nulitatii. Prescriptibilitatea dreptului la actiune 

17. Vanzare-cumparare de actiuni. Eroare asupra substantei obiectului contractului 

18. Invocarea vicierii consimtamantului. Violenta morala. Conditii

19. Plata partiala a pretului printr-o cesiune de creanta. Nepredarea titlurilor de creanta. Consecinte. Inexistenta viciilor de consimtamant

20. Neachitarea diferentei de pret. Problema nulitatii

21. Lipsa contraprestatiei. Consecinte asupra cauzei vanzarii. Act autentic. Proba contrara

22. Pret fictiv si neserios. Efectele nulitatii. Subdobanditor cu titlu oneros, de buna-credinta

23. Vanzare-cumparare. Caracterul serios al pretului. Criterii de apreciere 

24. Pret derizoriu. Fraudarea intereselor creditorului

25. Contract autentic de vanzare-cumparare. Declararea unui pret mai mic decat cel real. Nulitate absoluta 

26. Antecontract de vanzare-cumparare. Anulare. Administrarea si aprecierea probelor 

27. Cauza imorala determinata de starea de nevoie. Inlaturarea prezumtiei de buna-credinta a subdobanditorului

28. Contract autentificat de notarul public. Declaratia partii de cunoastere a limbii romane. Consecinte asupra valabilitatii actului

29. Act autentic. Invocarea lipsei reclamantei parte contractanta in fata notarului. Neformularea unei declaratii de inscriere in fals. Consecinte sub aspect probator

30. Vanzare-cumparare. Analizarea documentelor cu care se intregeste cartea funciara. Reaua-credinta a cumparatorului 

31. Vanzare-cumparare a unui imobil in timpul procesului de partaj. Reaua-credinta a partilor 

32. Contract de imprumut. Simulatie sub forma unei conventii de vanzare-cumparare. Cauza ilicita

33. Dovada cauzei actului juridic. Vanzare-cumparare cu pact de rascumparare. Imprumut cu clauza penala. Nulitatea absoluta a conventiei

34. Contract de vanzare-cumparare in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990. Lipsa calitatii de locatar. Frauda la lege

35. Schimbarea destinatiei bunului inchiriat in timpul locatiunii de catre locator. Incalcarea drepturilor locative ale chiriasului. Fraudarea legii

36. Efectele nulitatii. Exceptii. Situatia subdobanditorului de buna-credinta si cu titlu oneros

37. Vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 85/1992. Contract de inchiriere anterior nul absolut. Efectele nulitatii

38. Lipsa capacitatii de exercitiu a vanzatorului. Soarta actului subsecvent. Prioritatea ocrotirii persoanei incapabile

39. Cauza contractului de vanzare-cumparare. Dovada scopului incheierii contractului 

40. Clauza de denuntare unilaterala a contractului. Valabilitate. Diferentiere fata de conditia pur potestativa

41. Actiune in anulare contract de vanzare-cumparare. Invocarea unei interdictii legale de instrainare. Conventie arbitrala

42. Contract de mandat. Contract de vanzare-cumparare. Incalcarea prevederilor art. 1308 pct. 2 C. civ. Regimul juridic al nulitatii

43. Imobil donat statului. Invocarea nevalabilitatii actului. Calitatea procesuala pasiva a Primariei

44. Donatie catre stat. Legatura dintre viciul de consimtamant al violentei psihice si lipsa cauzei. Imprescriptibilitatea actiunii 

45. Donatie. Lipsa intentiei de a gratifica. Contract subsecvent de vanzare-cumparare. Aprecierea bunei-credinte a dobanditorului

46. Donatie in favoarea statului. Repunerea in termenul de prescriptie pentru a cere anularea contractului, operata prin art. 6 din Legea nr. 213/1998 

47. Cauza ilicita. Acceptarea donatiei. Lipsa formei autentice. Consecinte

48. Invocarea existentei donatiei pe cale de aparare. Cerinta formei autentice

49. Contract de donatie intre absenti. Conditii de forma

50. Contract de intretinere. Imobil format din teren si constructie. Obligativitatea formei autentice

51. Invocarea nulitatii absolute a contractului de intretinere. Lipsa discernamantului. Nulitate relativa. Cauza cererii de chemare in judecata 

52. Obligatia legala si obligatia contractuala de intretinere. Distinctie. Cauza falsa si ilicita a conventiei

53. Lipsa riscului la contractul de intretinere. Consecinte asupra cauzei actului juridic

54. Imprumut. Nulitatea absoluta a clauzei penale

55. Imprumut. Act autentic. Cauza contractului

56. Inchiriere. Lipsa calitatii de proprietar a locatorului. Problema cauzei ilicite

57. Actiune in nulitatea contractului. Motive de reziliere. Clauza contractuala contrara legii 

58. Detinerea unei alte locuinte in proprietate de catre chirias. Incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 40/1999. Dol prin reticenta 

59. Contract de ipoteca. Lipsa formei autentice si a consimtamantului 

60. Imprumut ipotecar. Lipsa calitatii de proprietar a persoanei care a constituit ipoteca 

61. Tranzactie. Hotarare de expedient. Calitatea de proprietar asupra bunurilor obiect al tranzactiei. Nulitate absoluta totala 

62. Hotarare de expedient, nerecurata. Actiune in anulare. Admisibilitate

63. Contract cu executare succesiva. Nulitate. Efecte. Neretroactivitate

64. Indiviziune fortata. Drum de servitute. Soarta actului de instrainare 

65. Contract de schimb de locuinte. Lipsa acordului proprietarilor imobilelor. Consecinte juridice 

66. Conventie de credit. Parti cu interese contrarii

67. Clauza penala. Nedeterminarea cuantumului penalitatilor 

68. Conventie de credit. Eroare-obstacol. Lipsa consimtamantului 

69. Gaj. Neremiterea lucrului gajat. Consecinte

Capitolul al II-lea. Succesiuni

70. Certificat de vacanta succesorala. Calitate procesuala activa pentru a cere anularea. Neacceptarea succesiunii. Repunerea in termen operata prin art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

71. Invocarea calitatii de mostenitor. Neacceptarea succesiunii. Repunere in termen. Motive temeinice 

72. Testament olograf. Calitatea de a cere nulitatea pentru lipsa datei 

73. Actiune in anularea unui testament. Lipsa consecintelor juridice asupra reclamantilor. Interes legal

74. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare exercitata de un tert. Invocarea gresitei retineri a componentei masei succesorale. Prescriptia dreptului material la actiune 

75. Nulitate certificat de mostenitor. Testament olograf. Sustragerea originalului. Efecte sub aspect probator. Cerere privind constatarea suportarii pasivului succesoral. Inadmisibilitate

76. Testament mistic. Lipsa procesului-verbal de suprascriere intocmit de judecator. Consecinte. Raporturi de drept international privat. Competenta teritoriala

77. Substitutie fideicomisara. Nevalabilitate partiala a testamentului 

78. Legate cu titlu particular. Interpretare. Invocarea unei substitutii fideicomisare. Conditie imposibil de executat. Consecinte

79. Certificat de vacanta succesorala. Renuntare la succesiune. Conditii. Cauza actului juridic 

80. Cauza imorala a unui testament. Cerinte

81. Certificat de mostenitor. Cauza ilicita

82. Lipsa discernamantului testatorului. Prescriptie

83. Testament olograf. Aprecierea lipsei discernamantului testatorului 

84. Invocarea lipsei consimtamantului testatorului. Calitatea procesuala activa. Caracterul irevocabil al acceptarii succesiunii

85. Certificat de mostenitor. Vicii de consimtamant. Natura nulitatii. Prescriptie

86. Declararea unei cote de contributie in fata notarului public. Tranzactie. Certificat de mostenitor. Vicii de consimtamant 

87. Testament. Captatie si sugestie. Conditii 

88. Testament si certificat de mostenitor subsecvent. Cauza ilicita si imorala. Captatie si sugestie. Apreciere

89. Cerere de anulare a certificatului de mostenitor. Neincluderea unor bunuri in masa succesorala. Partaj suplimentar. Bunuri primite ca dota

Capitolul al III-lea. Imobile preluate de stat. Legea nr. 112/1995 si Legea nr. 10/2001 

90. Dispozitie a primarului emisa in baza Legii nr. 10/2001. Natura juridica

91. Actiune pentru anularea unei dispozitii emise in temeiul Legii nr. 10/2001, exercitata de un tert. Competenta materiala 

92. Cerere in anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat potrivit Legii nr. 112/1995. Instanta competenta

93. Cerere de constatare a nulitatii unei conventii prin care locuinta s-a vandut chiriasilor. Imobil apartinand unitatii administrativ-teritoriale la data cumpararii. Lipsa calitatii procesuale pasive a mandatarului din contract

94. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Nulitate absoluta invocata de chirias. Calitate procesuala activa. Interes 

95. Contracte de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995. Interesul de a solicita nulitatea absoluta a acestora. Interdictia de instrainare stabilita de prevederile art. 9 alin. (6) din Legea nr. 112/1995 

96. Antecontract de vanzare-cumparare. Inoperabilitatea interdictiei de instrainare stabilite de art. 9 alin. ultim din Legea nr. 112/1995. Nedovedirea fraudei la lege si a lipsei consimtamantului 

97. Vanzarea imobilului in baza Legii nr. 112/1995 dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Prescriptia dreptului material la actiunea in constatarea nulitatii

98. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Buna-credinta a dobanditorului fost chirias 

99. Imobil preluat fara titlu. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre stat si chirias. Cerere de restituire a fostului proprietar. Buna-credinta 

100. Cumpararea de catre chirias a unui imobil preluat de stat fara titlu. Inexistenta bunei-credinte

101. Vanzare-cumparare. Legea nr. 112/1995. Reaua-credinta a cumparatorilor

102. Preluare in fapt de catre stat. Inexistenta titlului vanzatorului. Buna-credinta 

103. Preluare de catre stat a unui imobil. Apartament impartit intre chiriasi si fostul proprietar. Vanzare potrivit Legii nr. 112/1995. Reaua-credinta a chiriasilor 

104. Contract de vanzare-cumparare. Legea nr. 112/1995. Imobil confiscat printr-o hotarare judecatoreasca penala. Frauda la lege

105. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Anulare. Persoana obligata la restituirea pretului actualizat 

106. Imobil apartinand cultelor religioase. Instrainarea acestuia in temeiul Legii nr. 112/1995. Consecinte

107. Vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995. Determinarea vocatiei la cumparare a chiriasului

108. Hotarare a Comisiei de aplicare a Legii nr. 112/1995. Inadmisibilitatea actiunii de drept comun in constatarea nulitatii. Cale de atac speciala 

109. Imobil vandut in baza Legii nr. 4/1973. Buna-credinta a cumparatorului 

110. Imobil trecut in proprietatea statului prin Decretul nr. 223/1974. Contract de vanzare-cumparare incheiat pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. Imposibilitatea anularii 

111. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974. Contract de vanzare-cumparare incheiat in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990. Anulare. Calitatea procesuala activa a prefectului 

Capitolul al IV-lea. Fond funciar 

112. Actiune in anularea titlului de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Competenta teritoriala 

113. Ordin al prefectului de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unui teren. Natura juridica. Competenta de solutionare a actiunii in anulare

114. Acte administrative si administrativ-jurisdictionale privind reconstituirea dreptului de proprietate. Revocare pe cale administrativa. Nelegalitate

115. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991. Invocarea nulitatii absolute. Calitate procesuala activa. Consilieri din cadrul consiliului local 

116. Titlu de proprietate. Cerere in anulare. Aprecierea interesului 

117. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii. Invocarea nevalabilitatii titlului. Problema interesului

118. Invocarea nulitatii absolute a titlului de proprietate. Interes legal

119. Legea nr. 18/1991. Contestarea titlului de proprietate. Persoana care nu a formulat cerere de reconstituire la comisie

120. Emiterea unui titlu de proprietate pentru o suprafata mai mare decat cea inscrisa in registrul agricol. Nelegalitate. Mijloace de proba

121. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, in baza Legii nr. 18/1991. Titlul de proprietate emis pe numele tuturor mostenitorilor. Mandat dat unui comostenitor. Apreciere

122. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Adeverinta provizorie. Titlu eliberat cu incalcarea Legii nr. 18/1991. Teren ce nu putea face obiectul constituirii dreptului de proprietate

123. Reconstituirea dreptului de proprietate. Legalitatea titlului. Respectarea vechiului amplasament. Principiul neretroactivitatii legii civile 

124. Titlu de proprietate contestat. Intinderea dreptului de proprietate. Reconstituirea pe vechiul amplasament

Capitolul al V-lea. Raporturi de familie

125. Fidejusiune. Mandat tacit reciproc al sotilor. Neafectarea comunitatii de bunuri

126. Dobandirea si instrainarea unui bun comun. Lipsa acordului celuilalt sot. Sanctiune aplicabila. Soarta actelor subsecvente

127. Antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil bun comun. Aplicarea prezumtiei de mandat tacit. Nulitate relativa care priveste intregul act

128. Tranzactie privind imparteala bunurilor comune, incheiata in timpul casatoriei. Fraudarea drepturilor creditorului personal al unuia dintre soti. Nulitatea absoluta a hotararii de expedient. Admisibilitate

129. Casatorie fictiva. Conditii 

130. Dol prin reticenta. Nulitatea casatoriei

Capitolul al VI-lea. Alte acte juridice

131. Actiune in anularea unui act juridic. Lipsa calitatii procesuale active a Parchetului 

132. Proces civil. Participarea Ministerului Public. Calitate procesuala activa. Cerinte

133. Cerere in anularea unor inscrisuri oficiale falsificate. Prescriptia dreptului material la actiune. Calitatea procesuala activa a Ministerului Public 

134. Invocarea nevalabilitatii unui act autentic. Notar public. Calitate procesuala pasiva

135. Incheiere de carte funciara. Necesitatea pronuntarii unei hotarari anterioare prin care sa se fi constatat nulitatea actului ce a stat la baza inscrierii

136. Locuinta cumparata in baza Legii nr. 85/1992. Vanzarea la licitatie publica. Ordonanta de adjudecare. Interdictia de instrainare a imobilului 

137. Bilet la ordin. Semnatura prescurtata a emitentului. Lipsa nulitatii 

138. Raport de expertiza medico-legala. Problema admisibilitatii actiunii in anulare 

139. Partaj. Nepronuntarea unei incheieri de admitere in principiu in temeiul art. 673 (6) C. proc. civ. Exceptia nulitatii sentintei. Regimul juridic al nulitatii

Capitolul al VII-lea. Decizii in interesul legii 

140. Caracterul litigiilor civile si comerciale avand ca obiect constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale. Competenta materiala 

141. Clauza penala. Penalitati de intarziere. Dobanda legala. Dobanda contractuala 

142. Fond funciar. Repunere in termenul de acceptare a succesiunii

143. Actiune penala stinsa in faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere in judecata. Actiune civila pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris falsificat. Calitate procesuala activa

144. Imobile dobandite in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995. Executare silita

145. Actiuni in revendicare a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Concursul dintre legea speciala si legea generala. Neconcordante intre legea interna si Conventia europeana a drepturilor omului 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei07 apr. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini632
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul muncii comentat si adnotat - Alexandru Ticlea

Codul muncii comentat si adnotat

cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta
119,00 RON 119,00 RON
Indisponibila
Raspunderea patrimoniala a salariatilor si angajatorilor - Glodeanu

Raspunderea patrimoniala a salariatilor si angajatorilor

Practica judiciara. Norme procedurale
49,00 RON 49,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Luminita Cristina Stoica