Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara din noul Cod Civil. Editia a 2-a

editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-486-5
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea reprezinta o sinteza obiectiva si detaliata de jurisprudenta asupra vastei tematici a ineficacitatii actului juridic civil.

A doua editie reuneste intr-un singur volum peste 300 de hotarari judecatoresti ce analizeaza probleme de actualitate cu privire la nulitate, structurate in functie de principalele domenii incidente – contracte (de vanzare, donatie, intretinere, imprumut, inchiriere, ipoteca, tranzactie, schimb, gaj etc.), succesiuni, imobile preluate de stat, fond funciar, raporturi de familie, alte acte juridice –, rezolutiunea si rezilierea contractelor (de vanzare, intretinere, locatiune, inchirierea locuintelor, leasing, antrepriza), revocarea donatiei sau a testamentului, reductiunea liberalitatilor excesive, caducitatea si inopozabilitatea (actiunea pauliana, simulatia, publicitatea imobiliara prin cartile funciare, alte cazuri de inopozabilitate). Sunt redate de asemenea deciziile in interesul legii relevante.

Notele autorului evidentiaza modificarile aduse de noul Cod civil in aceasta materie, opiniile in acelasi sens sau in sens contrar cu privire la solutiile de practica neunitara exprimate de instantele din toata tara, argumente si explicatii suplimentare referitoare la aspectele de drept importante, facand retrimiteri la alte solutii si indicand, totodata, textele de lege incidente si cele corespondente din noua reglementare, aplicabila de la 1 octombrie 2011.

Cartea include si un supliment electronic gratuit, cu spetele prezentate in extenso.

Introducere 

Capitolul I. Nulitatea

Sectiunea 1. Contracte 

1. Cerere in anulare. Competenta materiala

2. Actiune privind anularea unui antecontract. Competenta materiala a instantei. Criteriul valorii avansului achitat

3. Anularea unui contract de vanzare-cumparare incheiat prin mandatar. Lipsa calitatii procesuale pasive a reprezentantului. Coparticipare obligatorie 

4. Vanzarea aceluiasi teren de doua ori. Soarta actului ulterior. Asumarea riscului desfiintarii contractului prin refuzul de cercetare a sarcinilor. Reaua-credinta a partilor 

5. Vanzarea lucrului altuia. Aprecierea bunei-credinte 

6. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate relativa. Calitate procesuala activa 

7. Invocarea lipsei discernamantului si a dolului. Vanzarea lucrului altuia. Propria culpa a reclamantului. Pret neserios. Conditii 

8. Vanzarea de catre coproprietar a intregului imobil aflat in indiviziune. Cerere de constatare a nulitatii absolute. Prematuritatea actiunii. Neefectuarea prealabila a partajului 

9. Vanzarea intregului bun indiviz de catre coproprietar. Cauza ilicita 

10. Instrainarea intregului bun de catre un coproprietar. Efecte juridice. Cerere de anulare a tranzactiei consfintite prin hotarare de expedient. Raportul dintre raspunderea contractuala si cea delictuala 

11. Lipsa discernamantului. Calitate procesuala activa. Vanzarea bunului indiviz. Efecte 

12. Anularea actelor juridice de schimbare a destinatiei spatiului comun. Calitatea procesuala activa a Asociatiei de Proprietari 

13. Invocarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare ca urmare a lipsei obiectului. Interdictie de instrainare a imobilului stabilita printr-un act normativ contrar Constitutiei si tratatelor internationale. Ineficienta. Vanzarea bunului altuia. Sanctiune 

14. Lipsa discernamantului. Nulitate relativa. Posibilitatea invocarii pe calea actiunii oblice. Prescriptie extinctiva

15. Invocarea lipsei consimtamantului ca urmare a viciilor mandatului. Necesitatea analizarii validitatii contractului de mandat si a chemarii in judecata a mandatarului 

16. Numar de autentificare a contractului de vanzare-cumparare sub care se afla inregistrat, in evidentele notarului public, un alt act. Absenta vanzatorului din tara la data perfectarii conventiei. Lipsa totala a consimtamantului. Nulitate absoluta 

17. Clauze nementionate in contract. Vicierea consimtamantului prin dol 

18. Vanzarea-cumpararea nudei proprietati. Eroare asupra naturii actului juridic. Felul nulitatii. Prescriptibilitatea dreptului la actiune

19. Vanzare-cumparare de actiuni. Eroare asupra substantei obiectului contractului

20. Invocarea vicierii consimtamantului. Violenta morala. Conditii 

21. Persoane juridice. Plata partiala a pretului printr-o cesiune de creanta. Nepredarea titlurilor de creanta. Consecinte. Inexistenta viciilor de consimtamant 

22. Lipsa contraprestatiei. Consecinte asupra cauzei vanzarii. Act autentic. Proba contrara 

23. Pret fictiv si neserios. Efectele nulitatii. Subdobanditor cu titlu oneros, de buna-credinta 

24. Vanzare-cumparare. Caracterul serios al pretului. Criterii de apreciere 

25. Pret neserios. Modalitate de stabilire. Valorificarea drepturilor mandantului 

26. Societati comerciale. Pret inferior valorii de circulatie a lucrului vandut. Invocarea caracterului derizoriu. Apreciere. Libertate contractuala

27. Pret derizoriu. Fraudarea intereselor creditorului 

28. Antecontract de vanzare-cumparare. Anulare. Inexistenta leziunii. Administrarea si aprecierea probelor 

29. Imobil vandut ca urmare a nerestituirii sumei imprumutate. Pret fictiv si derizoriu. Caracter lezionar al pretului rezultat din starea de constrangere morala creata vanzatorilor 

30. Vanzari succesive. Cauza imorala determinata de starea de nevoie. Inlaturarea prezumtiei de buna-credinta a subdobanditorului

31. Distinctie intre nulitatea absoluta si cea relativa. Intelesul sintagmei de „frauda la lege”. Cauza ilicita rezultand din vanzarea imobilului la un pret superior. Inexistenta 

32. Contract autentificat de notarul public. Declaratia partii de cunoastere a limbii romane. Consecinte asupra valabilitatii actului

33. Forma autentica. Nesemnarea tuturor exemplarelor contractului. Aplicarea unei amprente digitale. Lipsa mentiunii referitoare la imprejurarea ca vanzatorul nu a putut semna si motivul imposibilitatii. Nulitate absoluta

34. Act autentic. Invocarea lipsei reclamantei parte contractanta in fata notarului. Neformularea unei declaratii de inscriere in fals. Consecinte sub aspect probator 

35. Vanzare-cumparare. Analizarea documentelor cu care se intregeste cartea funciara. Reaua-credinta a cumparatorului

36. Vanzare-cumparare a unui imobil in timpul procesului de partaj. Reaua-credinta a partilor 

37. Antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu intentia de a sustrage un imobil urmaririi silite. Cauza ilicita. Scop imoral 

38. Act de instrainare incheiat in scopul fraudarii creditorilor. Rasturnarea prezumtiei existentei cauzei licite

39. Contract de imprumut. Simulatie sub forma unei conventii de vanzare-cumparare. Cauza ilicita

40. Dovada cauzei actului juridic. Vanzare-cumparare cu pact de rascumparare. Imprumut cu clauza penala. Nulitatea absoluta a conventiei

41. Clauza contractuala de inalienabilitate. Incalcare. Invocarea fraudei la lege 

42. Schimbarea destinatiei bunului inchiriat in timpul locatiunii de catre locator. Incalcarea drepturilor locative ale chiriasului. Fraudarea legii

43. Efectele nulitatii. Exceptii. Situatia subdobanditorului de buna-credinta si cu titlu oneros 

44. Repunerea partilor in situatia anterioara ca urmare a anularii contractului de vanzare-cumparare. Lipsa relevantei raporturilor juridice anterioare actului nul 

45. Repunere in situatia anterioara ca efect al nulitatii contractului. Situatia speciala a tertului. Calitate procesuala activa

46. Lipsa capacitatii de exercitiu a vanzatorului. Soarta actului subsecvent. Prioritatea ocrotirii persoanei incapabile

47. Clauza de denuntare unilaterala a contractului. Valabilitate. Diferentiere fata de conditia pur potestativa

48. Contract de mandat. Contract de vanzare-cumparare. Incalcarea prevederilor art. 1308 pct. 2 C. civ. Regimul juridic al nulitatii 

49. Donatie catre stat. Legatura dintre viciul de consimtamant al violentei psihice si lipsa cauzei. Imprescriptibilitatea actiunii

50. Donatie in favoarea statului. Repunerea in termenul de prescriptie pentru a cere anularea contractului, operata prin art. 6 din Legea nr. 213/1998

51. Donatie. Lipsa intentiei de a gratifica. Contract subsecvent de vanzare-cumparare. Aprecierea bunei-credinte a dobanditorului

52. Donatie in favoarea statului roman. Calitate procesuala pasiva in cererea de constatare a nulitatii absolute. Renuntare la comunicarea acceptarii. Forma autentica. Lipsa intentiei de a gratifica. Existenta cauzei ilicite 

53. Cauza ilicita. Acceptarea donatiei. Lipsa formei autentice. Consecinte 

54. Invocarea existentei donatiei pe cale de aparare. Cerinta formei autentice 

55. Contract de donatie intre absenti. Conditii de forma 

56. Obligatia legala si obligatia contractuala de intretinere. Distinctie. Cauza falsa si ilicita a conventiei 

57. Lipsa riscului la contractul de intretinere. Consecinte asupra cauzei actului juridic 

58. Imprumut. Nulitatea absoluta a clauzei penale

59. Imprumut. Act autentic. Cauza contractului 

60. Inchiriere. Lipsa calitatii de proprietar a locatorului. Problema cauzei ilicite 

61. Actiune in nulitatea contractului. Motive de reziliere. Clauza contractuala contrara legii 

62. Detinerea unei alte locuinte in proprietate de catre chirias. Incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 40/1999. Dol prin reticenta 

63. Contract de ipoteca. Lipsa formei autentice si a consimtamantului 

64. Tranzactie. Hotarare de expedient. Calitatea de proprietar asupra bunurilor obiect al tranzactiei. Nulitate absoluta totala 

65. Hotarare de expedient, nerecurata. Actiune in anulare. Admisibilitate 

66. Contract cu executare succesiva. Nulitate. Efecte. Neretroactivitate 

67. Indiviziune fortata. Drum de servitute. Soarta actului de instrainare 

68. Conventie de credit. Parti cu interese contrarii

69. Clauza penala. Nedeterminarea cuantumului penalitatilor 

70. Conventie de credit. Eroare-obstacol. Lipsa consimtamantului 

Sectiunea a 2-a. Succesiuni 

71. Certificat de vacanta succesorala. Calitate procesuala activa pentru a cere anularea. Neacceptarea succesiunii. Repunerea in termen operata prin art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 

72. Invocarea calitatii de mostenitor. Neacceptarea succesiunii. Repunere in termen. Motive temeinice

73. Testament olograf. Calitatea de a cere nulitatea pentru lipsa datei 

74. Actiune in anularea unui testament. Lipsa consecintelor juridice asupra reclamantilor. Interes legal

75. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare exercitata de un tert. Invocarea gresitei retineri a componentei masei succesorale. Prescriptia dreptului material la actiune

76. Actiune in anularea certificatului de vacanta succesorala. Necitarea tuturor mostenitorilor la dezbaterea succesiunii de catre notarul public. Felul nulitatii. Prescriptie extinctiva. Retinere gresita a institutiei petitiei de ereditate 

77. Calificare eronata a actiunii prin care se solicita anularea certificatului de mostenitor ca fiind o petitie de ereditate. Problema prescriptiei extinctive. Data de cand incepe sa curga termenul

78. Nulitate certificat de mostenitor. Testament olograf. Sustragerea originalului. Efecte sub aspect probator. Cerere privind constatarea suportarii pasivului succesoral. Inadmisibilitate

79. Substitutie fideicomisara. Nevalabilitate partiala a testamentului 

80. Legate cu titlu particular. Interpretare. Invocarea unei substitutii fideicomisare. Conditie imposibil de executat. Consecinte

81. Certificat de vacanta succesorala. Renuntare la succesiune. Conditii. Cauza actului juridic

82. Cauza imorala a unui testament. Cerinte

83. Certificat de mostenitor. Cauza ilicita

84. Lipsa discernamantului testatorului. Prescriptie 

85. Invocarea lipsei consimtamantului testatorului. Calitatea procesuala activa. Caracterul irevocabil al acceptarii succesiunii 

86. Certificat de mostenitor. Vicii de consimtamant. Natura nulitatii. Prescriptie 

87. Declararea unei cote de contributie in fata notarului public. Tranzactie. Certificat de mostenitor. Vicii de consimtamant 

88. Testament. Captatie si sugestie. Conditii

89. Testament si certificat de mostenitor subsecvent. Cauza ilicita si imorala. Captatie si sugestie. Apreciere

90. Incheierea de catre testator cu mostenitorii testamentari a unor acte juridice cu titlu oneros cu privire la bunuri care ulterior s-au regasit in masa succesorala. Aprecierea valabilitatii testamentului. Intentia de a gratifica 

91. Cerere de anulare a certificatului de mostenitor. Neincluderea unor bunuri in masa succesorala. Partaj suplimentar. Bunuri primite ca dota

Sectiunea a 3-a. Imobile preluate de stat. Legea nr. 112/1995 si Legea nr. 10/2001

92. Dispozitie a primarului emisa in baza Legii nr. 10/2001. Natura juridica 

93. Actiune pentru anularea unei dispozitii emise in temeiul Legii nr. 10/2001, exercitata de un tert. Competenta materiala 

94. Cerere in anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat potrivit Legii nr. 112/1995. Instanta competenta 

95. Cerere de constatare a nulitatii unei conventii prin care locuinta s-a vandut chiriasilor. Imobil apartinand unitatii administrativ-teritoriale la data cumpararii. Lipsa calitatii procesuale pasive a mandatarului din contract 

96. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Nulitate absoluta invocata de chirias. Calitate procesuala activa. Interes

97. Contracte de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995. Interesul de a solicita nulitatea absoluta a acestora. Interdictia de instrainare stabilita de prevederile art. 9 alin. (6) din Legea nr. 112/1995 

98. Antecontract de vanzare-cumparare. Inoperabilitatea interdictiei de instrainare stabilite de art. 9 alin. ultim din Legea nr. 112/1995. Nedovedirea fraudei la lege si a lipsei consimtamantului

99. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Interventia prescriptiei dreptului material la actiune pentru actiunea in anulare. Invocarea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1, aditional la Conventia europeana a drepturilor omului 

100. Vanzarea imobilului in baza Legii nr. 112/1995 dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Prescriptia dreptului material la actiunea in constatarea nulitatii 

101. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat dupa depunerea unei notificari intemeiate pe Legea nr. 10/2001 si anterior solutionarii acesteia. Conditiile in care opereaza nulitatea cuprinsa in art. 21 din lege. Irelevanta bunei-credinte a partilor 

102. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Buna-credinta a dobanditorului fost chirias

103. Imobil preluat fara titlu. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre stat si chirias. Cerere de restituire a fostului proprietar. Buna-credinta 

104. Vanzare-cumparare. Legea nr. 112/1995. Reaua-credinta a cumparatorilor 

105. Preluare de catre stat a unui imobil. Apartament impartit intre chiriasi si fostul proprietar. Vanzare potrivit Legii nr. 112/1995. Reaua-credinta a chiriasilor 

106. Buna-credinta. Apreciere. Acordarea de masuri reparatorii prin echivalent in lipsa anularii contractului incheiat in baza Legii nr. 112/1995

107. Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat de catre chirias, in temeiul Legii nr. 112/1995. Obligarea fostului chirias la plata contravalorii lipsei de folosinta. Data de la care se datoreaza 

108. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Anulare. Persoana obligata la restituirea pretului actualizat

109. Imobil vandut in baza Legii nr. 4/1973. Buna-credinta a cumparatorului 

110. Imobil trecut in proprietatea statului prin Decretul nr. 223/1974. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. Imposibilitatea anularii 

111. Nerespectarea dreptului de preemptiune al chiriasului in regimul O.U.G. nr. 40/1999. Sanctiune aplicabila 

Sectiunea a 4-a. Fond funciar. Legea nr. 18/1991 

112. Actiune in anularea titlului de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Competenta teritoriala 

113. Ordin al prefectului de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unui teren. Natura juridica. Competenta de solutionare a actiunii in anulare 

114. Acte administrative si administrativ-jurisdictionale privind reconstituirea dreptului de proprietate. Revocare pe cale administrativa. Nelegalitate

115. Titlu de proprietate emis in temeiul Legii nr. 18/1991. Invocarea nulitatii absolute. Calitate procesuala activa. Consilieri din cadrul consiliului local 

116. Titlu de proprietate. Cerere in anulare. Aprecierea interesului 

117. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii. Invocarea nevalabilitatii titlului. Problema interesului

118. Invocarea nulitatii absolute a titlului de proprietate. Interes legal 

119. Legea nr. 18/1991. Contestarea titlului de proprietate. Persoana care nu a formulat cerere de reconstituire la comisie

120. Emiterea unui titlu de proprietate pentru o suprafata mai mare decat cea inscrisa in registrul agricol. Nelegalitate. Mijloace de proba

121. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, in baza Legii nr. 18/1991. Titlul de proprietate emis pe numele tuturor mostenitorilor. Mandat dat unui comostenitor. Apreciere

122. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Adeverinta provizorie. Titlu eliberat cu incalcarea Legii nr. 18/1991. Teren ce nu putea face obiectul constituirii dreptului de proprietate 

123. Reconstituirea dreptului de proprietate. Legalitatea titlului. Respectarea vechiului amplasament. Principiul neretroactivitatii legii civile

124. Titlu de proprietate contestat. Intinderea dreptului de proprietate. Reconstituirea pe vechiul amplasament 

Sectiunea a 5-a. Raporturi de familie

125. Fidejusiune. Mandat tacit reciproc al sotilor. Neafectarea comunitatii de bunuri 

126. Dobandirea si instrainarea unui bun comun. Lipsa acordului celuilalt sot. Sanctiune aplicabila. Soarta actelor subsecvente 

127. Antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil bun comun. Aplicarea prezumtiei de mandat tacit. Nulitate relativa care priveste intregul act

128. Tranzactie privind imparteala bunurilor comune, incheiata in timpul casatoriei. Fraudarea drepturilor creditorului personal al unuia dintre soti. Nulitatea absoluta a hotararii de expedient. Admisibilitate 

129. Casatorie fictiva. Conditii 

130. Dol prin reticenta. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea a 6-a. Alte acte juridice 

131. Proces civil. Participarea Ministerului Public. Calitate procesuala activa. Cerinte 

132. Cerere in anularea unor inscrisuri oficiale falsificate. Prescriptia dreptului material la actiune. Calitatea procesuala activa a Ministerului Public

133. Invocarea nevalabilitatii unui act autentic. Notar public. Calitate procesuala pasiva

134. Incheiere de carte funciara. Necesitatea pronuntarii unei hotarari anterioare prin care sa se fi constatat nulitatea actului ce a stat la baza inscrierii

135. Locuinta cumparata in baza Legii nr. 85/1992. Vanzare la licitatie publica. Ordonanta de adjudecare. Interdictia de instrainare a imobilului

136. Actiune prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a unui proces-verbal emis de executorul judecatoresc. Natura litigiului. Competenta de solutionare

137. Bilet la ordin. Denumirea prescurtata a emitentului. Lipsa nulitatii 

138. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal. Inaplicabilitate in cazul biletului la ordin

139. Raport de expertiza medico-legala. Problema admisibilitatii actiunii in anulare

140. Cerere de constatare a nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Turismului. Obligativitatea chemarii in judecata atat a emitentului, cat si a beneficiarului. Sanctiunea inadmisibilitatii 

141. Partaj. Nepronuntarea unei incheieri de admitere in principiu in temeiul art. 673 (6) C. proc. civ. Exceptia nulitatii sentintei. Regimul juridic al nulitatii

Capitolul II. Rezolutiunea si rezilierea contractelor 

Sectiunea 1. Rezolutiunea

142. Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare a unei constructii viitoare. Constructor comerciant. Natura juridica a litigiului 

143. Vanzare-cumparare. Partea care poate cere rezolutiunea 

144. Cerere de restituire a pretului. Netemeinicie in lipsa solicitarii rezolutiunii contractului

145. Lipsa unei stipulatii conventionale privind locul platii. Consecinte asupra actiunii in rezolutiunea contractului pentru neplata pretului

146. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Culpa concurenta a reclamantului vanzator. Aprecierea instantei

147. Neexecutare partiala. Conditiile rezolutiunii

148. Neexecutare partiala. Posibilitatea judecatorului de apreciere asupra incidentei rezolutiunii

149. Neplata pretului. Incidenta art. 1364 C. civ. Achitarea unei parti importante din pret. Executarea contractului

150. Dovada platii pretului. Declaratii extrajudiciare

151. Antecontract de vanzare-cumparare. Actiune in rezolutiune. Opunerea exceptiei de neexecutare

152. Dreptul de optiune al creditorului. Situatia insolvabilitatii debitorului 

153. Antecontract de vanzare-cumparare. Neexecutarea obligatiei contractuale. Dreptul de optiune al creditorului. Posesia bunului de catre promitentul-cumparator. Consecinte asupra prescriptiei dreptului material la actiune 

154. Indeplinirea obligatiilor contractuale dupa punerea in intarziere prin cererea de chemare in judecata. Necesitatea verificarii mentinerii interesului creditorului in executare. Imposibilitatea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare la cererea partii in culpa

155. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neplata restului de pret. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Actiune oblica

156. Promisiune de vanzare-cumparare. Neachitarea restului de pret. Lipsa unei dispozitii contractuale privind plata pretului printr-un credit bancar

157. Antecontract de vanzare-cumparare. Imobil grevat de sarcini. Obligatie neprevazuta expres in conventie 

158. Promisiune de instrainare. Neindeplinirea obligatiei de dezmembrare a terenului din care facea parte lotul promis. Refuzul perfectarii contractului de vanzare-cumparare. Analiza si interpretarea probelor 

159. Antecontract de vanzare-cumparare pentru unitati locative dintr-un condominiu nou construit. Neindeplinirea obligatiilor de dezmembrare a constructiei pe unitati locative distincte si de intabulare a acestora in cartea funciara. Restituirea sumelor de bani platite. Distinctie intre arvuna si parte din pret

160. Antecontract de vanzare-cumparare in forma autentica. Titlu executoriu. Necesitatea dispunerii rezolutiunii judiciare. Distinctie intre clauza de arvuna si cea de dezicere. Prezumtia de culpa in materie contractuala

161. Antecontract de vanzare-cumparare. Conditiile rezolutiunii. Neacordarea daunelor-interese 

162. Rezolutiunea promisiunii de vanzare-cumparare. Acordul partilor. Daune-interese compensatorii. Necesitatea punerii in intarziere a debitorului. Lipsa notificarii

163. Dispunerea rezolutiunii contractului si obligarea la plata penalitatilor de intarziere. Posibilitatea legala a cumulului

164. Vanzare-cumparare de actiuni. Daune-interese ca urmare a desfiintarii contractului. Prezumtia de vinovatie a debitorului. Aplicarea clauzei penale. Limitele interventiei instantei

165. Pact comisoriu. Interpretare. Interventia instantei 

166. Promisiune de vanzare-cumparare. Pact comisoriu  de gradul I. Aprecierea culpei paratului. Solicitare de incheiere a contractului imprecisa si generala 

167. Acceptarea executarii. Renuntarea la aplicarea pactului comisoriu inserat in contract 

168. Pact comisoriu de gradul IV. Inactivarea lui prin vointa partii care ar avea interes sa il invoce. Interpretarea conventiei 

169. Vanzare-cumparare teren. Lipsa formei autentice. Conversiunea actului juridic. Aprecierea rezolutiunii

170. Vanzare-cumparare autoturism. Vicii ascunse. Conditii 

171. Viciu aparent. Conditiile raspunderii. Oportunitatea rezolutiunii 

172. Repunerea partilor in situatia anterioara rezolutiunii conventiei. Neinvestirea instantei cu o cerere in acest sens

173. Repunerea partilor in situatia anterioara ca urmare a rezolutiunii antecontractului de vanzare-cumparare. Restituirea pretului achitat, actualizat cu indicele de inflatie  

174. Desfiintarea contractului din culpa ambelor parti. Actualizarea despagubirilor cu coeficientul de inflatie

175. Actiune in rezolutiunea unui contract de intretinere. Valoarea litigiului. Competenta materiala a instantei sesizate

176. Actiune in rezolutiune a contractului de intretinere. Caracter evaluabil in bani. Stabilirea caii de atac

177. Calificarea juridica a actiunii in rezolutiunea contractului de intretinere. Cereri simultane care se exclud. Problema admisibilitatii

178. Desfiintarea contractului de intretinere prin vointa partilor. Imposibilitatea rezolutiunii. Act autentic. Forta probanta. Lipsa unei cereri in anulare

179. Contract de intretinere. Vinovatia creditorului. Consecinte 

180. Indeplinirea obligatiei de intretinere. Apreciere. Culpa creditorului 

181. Refuzul creditorului de a primi intretinerea. Evacuarea debitorului 

182. Contract de intretinere. Refuzul nejustificat al creditorului de a beneficia de intretinere

183. Atitudine capricioasa a beneficiarului intretinerii. Neindeplinirea conditiilor rezolutiunii 

184. Conventie de intretinere. Caracterul personal al obligatiei. Aprecierea cerintelor rezolutiunii

185. Conditiile rezolutiunii. Neexecutare suficient de importanta. Aprecierea probelor 

186. Gravitatea neexecutarii. Consecinte in ceea ce priveste interventia rezolutiunii 

187. Starea de boala a intretinatorului. Lipsa vinovatiei contractuale 

188. Intelesul notiunii de intretinere. Componenta psihologica. Manifestari violente ale intretinatorilor. Aprecierea culpei creditorului

189. Continutul obligatiei contractuale de intretinere. Neexecutare. Consecinte 

190. Continutul obligatiei de intretinere. Factorul psihologic. Sentiment de teama, de incertitudine, creat beneficiarului intretinerii. Consecinte asupra culpei contractuale 

191. Caracterul personal, succesiv si cotidian al obligatiei de intretinere. Nerespectare. Rezolutiune 

192. Continuitatea obligatiei de intretinere. Neindeplinire. Consecinte. Restituirea valorii intretinerii 

193. Contract de intretinere cu titlu oneros si cu rezerva dreptului de abitatie. Calificarea actului juridic. Criterii. Sanctiunea aplicabila in cazul neexecutarii contractului de intretinere. Conditii. Continutul obligatiei de intretinere. Obligatia de ajutor si supraveghere. Asigurarea conditiilor de locuit. Aprecierea probelor. Aprecierea oportunitatii rezolutiunii

194. Pluralitate de debitori. Caracter indivizibil al obligatiei de intretinere. Executare exclusiva de catre un codebitor pana la decesul creditoarei. Actiune in rezolutiune. Calitate procesuala activa

195. Decesul unuia dintre sotii creditori ai intretinerii. Neexecutarea integrala a obligatiei. Indivizibilitate. Problema rezolutiunii partiale

196. Rezolutiunea contractului de intretinere, solicitata numai de catre unul dintre creditorii obligatiei de intretinere. Regimul juridic al bunului ce a facut obiectul conventiei desfiintate 

197. Decesul intretinatorului inaintea celui intretinut. Caracterul intuitu personae al conventiei de intretinere 

198. Caracterul personal al contractului de intretinere. Posibilitatea succesorilor intretinutului de a solicita rezolutiunea 

199. Transformarea obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Conditii 

200. Transformarea unilaterala a obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Consecinte 

201. Intelesul notiunii de intretinere. Posibilitatea aducerii la indeplinire prin plata unei sume de bani. Asigurarea ingrijirii permanente, conform nevoilor creditorului 

202. Conduita culpabila a intretinutei. Transformarea in bani a intretinerii 

203. Forta obligatorie a contractului. Limitele interventiei instantei in lipsa consimtamantului partii. Nesatisfacerea nevoilor creditorului prin plata unei sume lunare 

204. Intervertirea obligatiei de intretinere in plata unei sume de bani. Neexecutare. Efecte 

205. Rezolutiune contract de intretinere. Situatia imbunatatirilor aduse imobilului 

206. Contract de renta viagera. Caz special de rezolutiune. Incalcarea principiului disponibilitatii 

Sectiunea a 2-a. Rezilierea

207. Contract de inchiriere. Contravaloare lipsa folosinta. Penalitati pentru intarzierea la plata chiriei. Lipsa unei clauze exprese

208. Contract de locatiune privind un teren. Dovada platii chiriei. Constructie edificata fara consimtamantul locatorului. Rezilierea conventiei si evacuarea locatarului

209. Contract de inchiriere. Calitatea procesuala activa a Asociatiei de Locatari. Evacuare 

210. Nestabilirea valorii chiriei prin contract. Determinarea cuantumului prin hotarare a Consiliului local. Consecinte 

211. Chirie neachitata. Modificare unilaterala a clauzelor contractuale. Inadmisibilitate 

212. Refuz de renegociere a chiriei. Nerespectarea contractului. Limitele interventiei instantei

213. Aprecierea instantei asupra rezilierii. Acordarea unui termen de gratie. Cerinte

214. Neplata chiriei. Actiune in evacuare. Nesolicitarea rezilierii contractului de locatiune 

215. Reziliere unilaterala a contractului de inchiriere. Consecinte asupra dreptului locativ. Soarta actelor subsecvente 

216. Dispunerea rezilierii unilaterale a conventiei prin hotarare a Consiliului local. Inadmisibilitate

217. Obligatiile locatarului. Plata chiriei in timpul procesului 

218. Pact comisoriu. Plata debitului pe parcursul procesului. Limitele interventiei instantei 

219. Schimbarea de catre locatar a destinatiei imobilului inchiriat. Sanctiune aplicabila 

220. Distrugeri importante cauzate partilor comune ale imobilului. Aprecierea culpei chiriasului

221. Pact comisoriu de gradul II. Exceptia de neexecutare a contractului 

222. Pact comisoriu. Interpretare si invocare 

223. Pact comisoriu de gradul IV. Evacuare. Tacita relocatiune 

224. Contract de inchiriere pe durata determinata. Tacita relocatiune. Pact comisoriu. Eficienta

225. Contract de credit. Pact comisoriu de gradul IV. Interventia instantei 

226. Leasing imobiliar cu clauza de vanzare. Pretins pact comisoriu de gradul IV. Distinctie fata de conditia rezolutorie 

227. Contract de antrepriza. Refuzul antreprenorului de remediere a lucrarilor necorespunzatoare calitativ. Acordarea daunelor-interese pentru repararea prejudiciului suferit. Inadmisibilitatea cumulului despagubirilor cu executarea in natura 

228. Comodat cu termen. Actiune in reziliere. Conditii. Clauza privind incetarea contractului prin manifestarea de vointa a comodantului. Efecte juridice 

229. Garantie stabilita in moneda straina. Modalitatea de restituire ca urmare a rezilierii conventiei de comodat. Forta obligatorie a contractului 

230. Prabusirea iminenta a constructiei inchiriate. Desfiintarea contractului de locatiune. Inexistenta culpei partii 

231. Lipsa locatarului din imobilul inchiriat pentru o perioada mai mare de 3 luni. Conditiile rezilierii. Vinovatia contractuala 

232. Incetarea de drept a contractului de locatiune ca urmare a parasirii domiciliului de catre titular. Distinctie fata de reziliere

233. Actiune in justitie pentru a se constata incetarea contractului de inchiriere prin neuz. Calitate procesuala activa 

Capitolul III. Revocarea 

Sectiunea 1. Revocarea donatiei

234. Actiune in revocare a donatiei. Prescriptie extinctiva 

235. Revocarea pe cale judiciara a donatiei dintre soti. Inadmisibilitate. Prescriptie 

236. Donatie indirecta – stipulatie pentru altul. Cerere de revocare. Calitate procesuala 

237. Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Conditii 

238. Ingratitudinea donatarului. Apreciere 

239. Drept de abitatie viagera constituit printr-un contract de donatie. Invocarea ingratitudinii beneficiarului donatiei 

240. Refuz de alimente. Conditii

241. Donatie cu sarcina de intretinere. Neindeplinirea sarcinii. Delict la adresa donatorului 

242. Donatie cu sarcina intretinerii. Existenta concomitenta a altei obligatii de intretinere. Consecinte 

243. Donatie cu sarcini. Invocarea de catre reclamanti a propriei culpe 

244. Donatie intre parinti si copiii lor minori. Cerere de revocare formulata de creditorii donatorilor. Contrarietate de interese. Omisiunea numirii unui curator pentru minori 

Sectiunea a 2-a. Revocarea testamentului

245. Revocarea unui testament incheiat in forma autentica printr-un testament olograf. Legat universal ulterior unui legat cu titlu particular. Limitele revocarii 

246. Testamente succesive. Inexistenta unor dispozitii contrarii sau incompatibile. Interpretarea vointei testatoarei

247. Legat universal. Revocare. Bun inexistent in patrimoniul testatorului la data intocmirii testamentului. Rezolutiunea ulterioara a contractului de vanzare-cumparare privind un bun ce a apartinut defunctei. Efecte retroactive 

248. Desfacerea casatoriei dintre autorul legatului si beneficiara acestuia. Nerevocarea legatului 

249. Instrainarea obiectului legatului. Revocare tacita. Domeniu de aplicare 

250. Incheierea de catre defunct a unui antecontract de vanzare-cumparare cu privire la bunurile lasate prin testament. Revocare voluntara tacita. Actiune in predarea legatului cu titlu particular. Prescriptie 

251. Legat. Revocare voluntara tacita. Vointa reala a dispunatorului 

252. Testament. Revocare expresa sau tacita. Retractarea revocarii. Conditii 

Sectiunea a 3-a. Alte cazuri de revocare 

253. Revocarea mandatului de catre mandant. Obligatia mandatarului de a da socoteala 

254. Revocarea mandatului. Conditii pentru opozabilitate 

255. Revocarea expresa a mandatului adusa la cunostinta mandatarului. Act juridic incheiat de mandatar pe seama mandantului ulterior revocarii. Consecinte 

256. Invocarea revocarii tacite a mandatului. Validitatea contractului incheiat in baza mandatului. Aspecte probatorii. Efecte fata de terti 

Capitolul IV. Reductiunea liberalitatilor excesive 

257. Persoana straina de mostenire. Calitate procesuala activa pentru a cere reductiunea legatului 

258. Mostenitori rezervatari. Neformularea expresa a cererii de reductiune a testamentului. Dubla calitate a partilor in procesele de partaj

259. Cerere de reductiune a liberalitatilor excesive. Raportul donatiilor. Avans asupra mostenirii. Evaluarea bunurilor donate readuse la masa succesorala. Partajarea locului de veci

260. Actiune in reductiune testamentara. Calitatea de mostenitor rezervatar. Conditii pentru acceptarea tacita a succesiunii

261. Predarea bunului obiect al legatului. Drepturile succesorale ale mostenitorilor rezervatari 

262. Incalcarea prevederilor art. 845 C. civ. Problema nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Nedeschiderea succesiunii vanzatorului. Reductiunea donatiei deghizate 

263. Invocarea caducitatii unui testament. Reductiunea liberalitatilor excesive. Distinctie. Prescriptie

264. Imposibilitatea stabilirii rezervei in lipsa administrarii expertizei pretuitoare. Rolul activ al instantei 

265. Dispozitie testamentara. Reductiunea liberalitatii. Calculul rezervei 

Capitolul V. Caducitatea 

266. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Testament. Invocarea caducitatii legatelor. Conditii

267. Caducitatea legatului cu titlu particular. Expropriere 

268. Constatarea caducitatii decretului de expropriere. Interpretarea art. 35 din Legea nr. 33/1994. Neretroactivitatea legii

269. Act de expropriere. Nerealizarea scopului urmarit. Caducitate partiala 

270. Caducitatea arbitrajului 

271. Chiriasi ai unui imobil proprietate de stat. Dobandirea unei locuinte proprietate personala. Cerere de reziliere. Aprecierea caducitatii conventiei 

Capitolul VI. Inopozabilitatea

Sectiunea 1. Actiunea pauliana (revocatorie) 

272. Efectele relative ale actiunii revocatorii. Inopozabilitatea fata de creditor a actelor incheiate de catre debitor 

273. Consecintele admiterii actiunii revocatorii. Valabilitatea actului atacat 

274. Calitate procesuala pasiva. Determinarea actelor viclene. Vanzarea imobilului urmarit 

275. Notiunea de frauda in actiunea pauliana. Cunoasterea rezultatului pagubitor al actului fata de creditor 

276. Achitarea unui alt imprumut. Neindeplinirea conditiilor actiunii revocatorii 

277. Imprumut incheiat formal pentru achitarea altor datorii. Fraudarea creditorilor prin desfasurarea executarii silite 

278. Conventie incheiata de ambii soti. Datorie proprie. Anterioritatea creantei 

279. Actiune revocatorie. Creditor viitor. Prescriptia dreptului material la actiune. Raporturi cu executarea silita. Subsidiaritate. Asigurarea posibilitatii efective a realizarii creantei

280. Creanta izvorata dintr-un antecontract de vanzare-cumparare. Lipsa caracterului exigibil si a anterioritatii fata de actul atacat 

281. Act de donatie in timpul partajului. Inexistenta unui titlu executoriu. Anterioritatea creantei. Prezumtia complicitatii la frauda a tertului

282. Instrainarea bunului supus partajului, in timpul judecarii cererii de imparteala. Indeplinirea cerintelor actiunii pauliene 

283. Insolvabilitatea debitorului. Mod de stabilire. Necesitatea efectuarii unei expertize contabile 

284. Revocarea declaratiei debitorului de renuntare la succesiune pe calea actiunii pauliene. Cerinte

285. Partaj. Dreptul la opozitie al creditorilor coindivizarilor. Actiune pauliana. Cerinte 

286. Posibilitatea atacarii pe calea actiunii revocatorii a hotararii de partaj. Interpretarea termenului de opozitie din art. 785 C. civ. 

Sectiunea a 2-a. Simulatia 

287. Inopozabilitatea fata de terti a actului secret. Declararea unui pret mai mic decat cel real. Principiul neretroactivitatii legii civile 

288. Actiune in constatarea simulatiei. Imprescriptibilitate 

289. Succesor cu titlu particular. Act secret. Efecte 

290. Simulatie. Invocarea unui pret neserios. Elemente probatorii. Dovada cu martori 

291. Actiune in constatarea simulatiei unui contract de intretinere. Actul secret. Acordul simulatoriu. Cerinte probatorii 

292. Donatie deghizata. Prezumtia instituita de prevederile art. 845 C. civ. 

Sectiunea a 3-a. Publicitatea imobiliara prin cartile funciare 

293. Inscriere in cartea funciara. Momentul de la care devine opozabila tertilor 

294. Drept de proprietate stabilit prin hotarare judecatoreasca. Inopozabilitatea hotararii in raport cu titularul inscris in cartea funciara

295. Actiune in rectificarea cartii funciare. Efecte fata de tertii care au dobandit dreptul real cu buna-credinta, prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. Lipsa acestora din proces 

296. Proces ce are ca obiect constatarea nevalabilitatii titlului statului si revendicare. Notare in cartea funciara. Opozabilitatea fata de cumparatori 

297. Contencios administrativ. Comunicarea actului administrativ. Inscrierea dreptului in cartea funciara. Opozabilitatea inscrierii. Momentul de la care incepe sa curga termenul de introducere a actiunii in anularea actului administrativ

298. Contencios administrativ. Actiune in anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Momentul de la care incepe sa curga termenul pentru introducerea actiunii. Opozabilitatea inscrierilor in cartea funciara 

299. Contract de ipoteca. Radierea ipotecii. Consecinte. Contestatie la executare 

300. Imobil dobandit in temeiul unui contract de intretinere. Drept de ipoteca. Opozabilitate fata de creditorul intretinerii. Rezolutiune judiciara. Restabilirea situatiei anterioare in cartea funciara 

301. Diferenta de pret. Privilegiul vanzatorului. Obligativitatea inscrierii din oficiu in cartea funciara. Opozabilitate fata de dobanditorul subsecvent 

Sectiunea a 4-a. Alte cazuri de inopozabilitate 

302. Cerere pentru constatarea inopozabilitatii unui act juridic. Problema admisibilitatii 

303. Titlu de proprietate constand intr-o hotarare judecatoreasca. Invocarea inopozabilitatii de catre persoana care nu a fost parte in proces

304. Hotarare judecatoreasca. Efectele fata de un succesor ulterior cu titlu particular al partii

305. Hotarare judecatoreasca. Consecinte fata de terti. Prezumtii legale relative 

306. Titlu executoriu – hotarare judecatoreasca – pronuntat doar in contradictoriu cu unul dintre soti. Lipsa efectelor fata de coproprietarul devalmas care nu a fost parte in proces. Nulitatea actelor de urmarire 

307. Contract de locatiune. Locator-proprietar aparent. Consecinte 

308. Punere sub interdictie. Conditiile opozabilitatii fata de terti 

Capitolul VII. Decizii in interesul legii 

309. Caracterul litigiilor civile si comerciale avand ca obiect constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale. Competenta materiala 

310. Clauza penala. Penalitati de intarziere. Dobanda legala. Dobanda contractuala 

311. Fond funciar. Repunere in termenul de acceptare a succesiunii 

312. Actiune penala stinsa in faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere in judecata. Actiune civila pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris falsificat. Calitate procesuala activa a procurorului 

313. Actiune civila pentru desfiintarea unui inscris falsificat, atunci cand actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala printr-o solutie de netrimitere in judecata. Legitimarea procesuala activa a procurorului. Caz expres prevazut de lege 

314. Imobile dobandite in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995. Executare silita 

315. Actiuni in revendicare a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Concursul dintre legea speciala si legea generala. Neconcordante intre legea interna si Conventia europeana a drepturilor omului 

316. Imobile expropriate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Posibilitatea retrocedarii lor fostilor proprietari 

317. Lichidarea pretentiilor referitoare la cheltuielile de inmormantare si respectarea traditiilor religioase. Caracterul prescriptibil al actiunii 

318. Cerere pentru numirea unui curator special. Competenta 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei05 oct. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Luminita Cristina Stoica
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON