Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Indrumar legislativ de drept civil pentru uzul studentilor in anul II. Drepturile reale principale. Teoria obligatiilor

Drepturile reale principale. Teoria obligatiilor
ISBN/ISSN: 978-606-27-0362-2
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 37,60 RON
24,44 RON
Disponibilitate: IN STOC

Indrumarul este conceput in doua parti, pentru a fi utilizat in mod separat la cele doua discipline de studiu caruia i se dedica, si anume Drepturile reale principale si Teoria generala a obligatiilor.

Partea I este alcatuita dintr-un Titlu general, care serveste tuturor materiilor din cadrul drepturilor reale, si care cuprinde extrase din Codul civil in vigoare, adoptat prin Legea nr. 287/2009, si extrase din Legea de punere in aplicare a acestuia, nr. 71/2011, precum si un Titlu special, in care se regasesc acte normative specifice pentru anumite teme ale acestei discipline.

Partea a II-a este structurata intr-un Titlu general, care poate fi valorificat in studierea tuturor materiilor din cadrul Teoriei generale a obligatiilor, si care contine extrasele relevante ale Codului civil in vigoare, adoptat prin Legea nr. 287/2009, si din Legea de punere in aplicare a acestuia nr. 71/2011, precum si un Titlu special in care sunt prezentate in extras acte normative necesare pentru anumite teme.

Lucrarea prezinta particularitatea de a fi intocmita cu scopul urmaririi facile a legislatiei: pe de o parte in sectiunea introductiva – Cum se utilizeaza Indrumarul – legislatia este indicata pe materii cu trimitere la pagina corespunzatoare fiecarui act normativ citat; pe de alta parte, actele normative sunt ordonate cronologic, pentru identificarea rapida a textului de catre cel care stie in ce act normativ se afla dispozitia cautata.

De asemenea, Indrumarul a fost conceput si pentru cercetarea legislatiei raportat la analiza istorico-teleologica efectuata in tratate si cursuri privind drepturile reale. Actele normative prezentate cuprind nu doar legislatia in vigoare la 10 septembrie 2015, ci si legislatia aplicabila in timp, pentru a se verifica regimul juridic incident bunurilor pentru acte juridice incheiate anterior intrarii in vigoare in 2011 a Codului civil. Acesta este motivul pentru care, in cadrul Indrumarului, au fost gazduite dispozitii normative abrogate in prezent, dar care sunt citate in lucrarile de specialitate actuale si care permit intelegerea teleologica a fenomenul legislativ in aceste materii.

Indrumarul se adreseaza in primul rand studentilor din anul al doilea de studii, prin sistematizarea corespunzatoare curriculei scolare a materiilor Drepturile reale principale si Teoria generala a obligatiilor; totodata, cartea reprezinta un instrument de lucru util in studiul legislatiei si pentru alte discipline de licenta si master care se studiaza la facultatile de drept, discipline de specializare in materiile amintite, cum ar fi Protectia juridica a dreptului de proprietate, Dinamica obligatiilor, Drept notarial si publicitate imobiliara, Garantii.

A minori ad maius, Indrumarul poate fi folosit si de catre practicieni, in vederea identificarii rapide a legislatiei aplicabile in special drepturilor reale. Anumite acte normative, mai ales privind circulatia juridica a bunurilor ori restituirea proprietatii, vor putea fi consultate de catre orice profesionist al dreptului, fiind vizati in special avocatii de litigii care pregatesc dosare de revendicare ori alte dosare corespunzatoare unor actiuni reale, judecatorii, notarii publici la verificarea legalitatii operatiunilor juridice privind imobilele, dar si avocatii de consultanta care pregatesc evaluari juridice ale bunurilor in vederea intocmirii rapoartelor de analiza-diagnostic. Datorita perioadei generoase sub aspectul intinderii pe care o acopera legislatia selectata (inclusiv Codul civil de la 1864, in extras, si acte normative din perioada comunista, in extras sau integral), Indrumarul poate fi utilizat si de catre cercetatori in domeniul dreptului civil.

Partea I. Drepturile reale principale

A. Titlul general

1. Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 (extras) 

2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 (extras) 

B. Titlul special

3. Codul civil de la 1864 (extras) 

4. Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare (extras) 

5. Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (extras) 

6. Decretul nr. 151/1950 privind comasarea si circulatia bunurilor agricole (extras) 

7. Conventia europeana a drepturilor omului - Primul Protocol Aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 1950 (extras) 

8. Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii (extras) 

9. Decretul nr. 712/1966 cu privire la bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva 

10. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale (extras) 

11. Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar (extras) 

12. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (extras) 

13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (extras) 

14. Constitutia Romaniei din 1991 revizuita in 2003 (extras) 

15. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

16. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului (extras) 

17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare (extras) 

18. Legea nr. 107/1996 a apelor (extras) 

19. Legea nr. 114/1996 a locuintei (extras) 

20. Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public (extras) 

21. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (extras) 

22. Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor (extras) 

23. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (extras) 

24. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

25. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil (extras) 

26. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (extras) 

27. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (extras) 

28. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (extras) 

29. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (extras) 

30. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente (extras) 

31. Legea nr. 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine 

32. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica (extras) 

33. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari (extras) 

34. Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (extras) 

35. Codul de procedura civila adoptat prin Legea nr. 134/2010 (extras) 

36. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local (extras) 

37. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania (extras) 

38. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (extras) 

39. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara (extras) 

Partea a II-a. Teoria generala a obligatiilor

A. Titlul general

40. Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 (extras) 

41. Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 (extras) 

B. Titlul special

42. Codul civil de la 1864 (extras) 

43. Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (extras) 

44. Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare (extras) 

45. O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (extras) 

46. Codul de procedura civila adoptat prin Legea nr. 134/2010 (extras) 

47. O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul bancar (extras) 

Detalii tehnice
Data aparitiei28 sept. 2015
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini694
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Adriana Almasan
NOU
In honorem Corneliu Birsan

In honorem Corneliu Birsan

Ius est ars boni et aequi
300,00 RON
-35%
In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

The appearance in law. L’apparence en droit
300,00 RON 195,00 RON
Indisponibila
Dreptul concurentei - Adriana Almasan