Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Incuviintarea executarii silite. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-813-9
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Desi este o procedura necontencioasa, prin importanta pe care i-a apreciat-o si Curtea Constitutionala, incuviintarea executarii silite este o etapa obligatorie a executarii silite, in cadrul careia instantele verifica existenta conditiilor esentiale necesare pornirii acesteia.

Volumul mare de astfel de cereri in ultimii ani a presupus si aparitia unor situatii aparte in cadrul acestei proceduri, care au necesitat adeseori unificarea practicii. Cu privire la aceste aspecte, am selectat aceste hotarari oferite ca solutii de practica unitara, pentru ca munca tuturor celor implicati in executarea silita sa fie in mod semnificativ usurata.

Credem ca lucrarea va ramane de utilitate si dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, care nu aduce modificari de esenta procedurii de incuviintare a executarii silite, insa ii integreaza procedura investirii cu formula executorie. Spetele au fost adnotate cu trimiteri la prevederile noului Cod de procedura republicat, tocmai pentru a usura folosirea lucrarii, indiferent de legea aplicabila.

Capitolul I. Titlul executoriu

Sectiunea 1. Notiunea de „titlu executoriu”

1. Bilet la ordin emis in favoarea unei societati straine si avalizat de un cetatean strain. Notiunea de titluri executorii europene. Limitari. Efecte in planul incuviintarii silite

2. Hotarare a unei instante straine. Obligativitatea definitivarii hotararii de recunoastere in legea romana. Efecte asupra procedurii incuviintarii executarii silite 

3. Titlu executoriu reprezentat de o hotarare a unei instante apartinand altei tari. Competenta privind incuviintarea executarii silite

4. Titlu executoriu reprezentat de un contract guvernat de legea engleza. Recunoasterea in dreptul roman. Caracterul accesoriu al garantiei in raport cu obligatia principala 

Sectiunea a 2-a. Lipsa titlului executoriu 

5. Executare silita prin evacuare. Lipsa titlului executoriu. Inaplicabilitatea noului Cod civil 

6. Titluri executorii reprezentate de tranzactii autentificate. Clauza de confidentialitate. Punerea in executare a daunelor prevazute pentru incalcarea acestei clauze 

7. Lipsa mentiunilor exprese referitoare la conventia partilor, in titlul executoriu. Lipsa titlului

8. Lipsa titlului executoriu. Acte atestate de avocat. Valoare juridica. Declaratie autentica de insusire a obligatiei de garantare a imprumutului. Efecte juridice 

9. Lipsa titlului executoriu. Executare silita in vederea intoarcerii unei alte executari silite. Necesitatea obtinerii unei hotarari judecatoresti in acest sens

10. Titlu executoriu incomplet. Lipsa unei portiuni din dispozitivul hotararii judecatoresti. Lipsa certificarii  paginii pe care se afla dispozitia ce urmeaza a fi pusa in executare. Efecte 

11. Neconcordanta intre cererea de incuviintare a executarii si cererea de pornire a executarii silite formulata de creditor. Interpretare. Lipsa caracterului executoriu al titlului emis in baza Legii nr. 247/2005 

12. Contract de cesiune de drepturi. Lipsa caracterului de titlu executoriu. Necesitatea pronuntarii unei hotarari judecatoresti asupra fondului dreptului 

13. Caracterul executoriu al titlului. Antecontract de vanzare-cumparare. Despagubirea pentru nerespectarea obligatiilor 

14. Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza penala. Necesitatea obtinerii unei hotarari judecatoresti. Lipsa titlului. Opinie separata 

15. Titlu executoriu reprezentat de antecontractul de vanzare-cumparare autentic. Obligatia de plata a ratei de pret. Posibilitatea de punere in executare a obligatiei fara interventia pe fond a instantei 

16. Contract de inchiriere. Chirie si penalitati. Caracter lichid 

17. Contract de imprumut autentic garantat cu ipoteca. Caracter de titlu executoriu. Caracterele dreptului de creanta

18. Titlu executoriu reprezentat de hotararea de validare a popririi. Necesitatea unei noi incuviintari a executarii silite. Executare asupra partilor sociale ale debitorului in cadrul unei societati comerciale 

19. Titlu executoriu. Act autentificat in anul 2003. Lipsa titlului si consecinte pe planul incuviintarii executarii silite 

20. Contract de garantie reala mobiliara. Inscris sub semnatura privata inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Titlu executoriu valabil. Aplicarea legii civile in timp 

21. Hotarare judecatoreasca in materie penala. Daune platibile de catre asiguratorul de raspundere civila. Opozabilitate 

22. Ordonanta de plata. Caracterul de titlu executoriu. Conditii 

23. Hotarare cu executare provizorie. Problema executarii cheltuielilor de judecata cuprinse in aceasta 

24. Interpretarea actului juridic care constituie titlu executoriu. Intinderea competentei instantei in faza incuviintarii executarii silite 

Sectiunea a 3-a. Acte emise in temeiul legilor de restituire a proprietatilor. Caracter executoriu 

25. Dispozitie emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Inopozabilitate. Lipsa caracterului de titlu executoriu

26. Titlu executoriu reprezentat de hotararea de despagubire data in temeiul Legii nr. 290/2003. Natura juridica a actului administrativ individual

27. Hotarare emisa in baza Legii nr. 9/1998. Caracter de titlu executoriu. Opinie minoritara 

28. Dispozitie de retrocedare in temeiul Legii nr. 10/2001. Opozabilitate. Terti care ocupa imobilul fara drept

29. Dispozitie de despagubire in temeiul Legii nr. 247/2005. Lipsa deciziei finale. Lipsa titlului executoriu. Imposibilitatea incuviintarii executarii pentru obligatia de a emite decizia de despagubire 

Capitolul al II-lea. Probele in materia incuviintarii executarii silite 

30. Proba actului juridic civil. Rolul activ al judecatorului. Efecte in procedura incuviintarii executarii silite 

31. Probele in materia incuviintarii executarii silite. Rolul instantei. Sanctiuni 

32. Limitele procedurii incuviintarii executarii silite. Rolul instantei. Atributiile executorului judecatoresc 

33. Proba dreptului de creanta. Cesiune de drepturi litigioase. Obligatiile instantei 

34. Lipsa dovezii schimbarii formei de organizare si a denumirii creditoarei. Sarcina probei. Rolul instantei. Efecte 

35. Titlu executoriu constand in ordonanta procurorului. Caracter executoriu al actelor de urmarire penala. Efecte asupra incuviintarii executarii pe plan civil 

36. Contract de asistenta juridica in materie penala. Dovada caracterului lichid al creantei. Probe 

37. Contract de asistenta juridica semnat de mandatar. Interpretarea contractului. Probele in materia incuviintarii executarii silite 

Capitolul al III-lea. Partile 

38. Creditor decedat la momentul sesizarii instantei. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta 

39. Dovada calitatii procesuale pasive. Contract de cesiune a creantei. Efecte asupra executarii silite

40. Calitate procesuala activa. Mostenitor testamentar. Proba calitatii procesuale 

41. Bilet la ordin. Posesor nelegitim. Efecte cu privire la executarea silita 

42. Debitor garant care a instrainat bunul dat in garantie. Lipsa calitatii procesuale pasive 

43. Mandatar al creditoarei fara dovada mandatului si care actioneaza in nume propriu. Sanctiune 

Capitolul al IV-lea. Caracterele dreptului de creanta

Sectiunea 1. Caracterul cert

44. Executarea arvunei. Lipsa caracterului cert al creantei 

45. Titlu executoriu incomplet. Nementionarea in actul autentic a numarului de anexe ale actului. Lipsa caracterului cert al creantei

46. Calitatea in care semneaza administratorul societatii. Inexistenta unei obligatii. Lipsa numelui clar pe biletul la ordin. Lipsa caracterului cert al creantei

47. Limitele garantiei ipotecare. Efecte fata de obligatia garantata, in faza executarii silite. Lipsa caracterului cert al creantei fata de garantul ipotecar 

Sectiunea a 2-a. Caracter lichid 

48. Contract de asistenta juridica. Lipsa caracterului cert si lichid al sumelor solicitate 

49. Contract de asistenta juridica. Problema caracterului lichid al creantei 

50. Executarea contractului de asistenta juridica. Onorariu de succes. Lipsa caracterului cert al creantei 

51. Titlu executoriu reprezentat de contract de asistenta juridica. Tarif orar. Caracter nelichid al creantei

52. Contract de asistenta juridica. Onorariu de succes stabilit procentual. Lipsa evaluarii conventionale a bunului. Lipsa caracterului lichid al creantei

53. Lipsa caracterului lichid al creantei. Suma nedeterminata si nedeterminabila. Necesitatea pronuntarii unei hotarari judecatoresti in cauza

54. Creanta nelichida. Penalitati contractuale. Suma la care se calculeaza. Lipsa dovezii platii acestei sume 

55. Contract de leasing. Daune-interese pentru rezilierea culpabila. Caracter lichid al creantei. Caracterul executoriu al titlului 

Sectiunea a 3-a. Caracterul exigibil 

56. Conditia caracterului exigibil al creantei. Prevederile similare ale noului Cod de procedura civila 

57. Obligatie de restituire a imprumutului, afectata de termen. Neimplinirea termenului suspensiv stipulat in favoarea debitorului. Efecte

58. Contract autentic de inchiriere. Notiunea de titlu executoriu. Caracterele creantei 

Capitolul al V-lea. Aspecte relevante din practica instantelor 

Sectiunea 1. Prescriptia executarii silite

59. Efectele pierderii si reconstituirii dosarului de executare de catre instanta de executare. Prescriptia extinctiva. Lipsa necesitatii unei noi incuviintari 

60. Prescriptia executarii silite. Lipsa culpei creditoarei. Efecte cu privire la incuviintarea executarii silite 

61. Prescriptia dreptului de a cere punerea in executare silita. Cauze de intrerupere. Efecte asupra incuviintarii executarii silite 

62. Prescriptia executarii silite. Data de la care curge termenul de prescriptie 

63. Prescriptia executarii silite. Inadmisibilitatea analizarii acesteia pe calea incuviintarii executarii silite 

64. Proces-verbal de contraventie. Prescriptia executarii silite. Piedica la executare 

Sectiunea a 2-a. Titluri imposibil de pus in executare silit

65. Drept de uzufruct sau abitatie. Caracter inalienabil si insesizabil. Impediment la executare 

66. Titluri executorii reprezentate de hotarari judecatoresti. Lipsa din dispozitiv a obligatiilor ce pot fi puse in executare silita 

67. Titlu executoriu cu privire la obligatia de a face. Modalitati de punere in executare care sunt excluse de Codul de procedura civila 

68. Recalcularea pensiei. Obligatie imposibil de pus in executare silit 

69. Autorizatie de functionare. Bun mobil din fondul de comert. Inadmisibilitatea popririi directe 

70. Procedura insolventei deschisa impotriva debitoarei. Obligatie de a nu face pusa in executare silit. Inaplicabilitatea art. 36 din Legea nr. 85/2006 

71. Executare benevola. Caracterul neintemeiat al cererii de incuviintare a executarii silite 

72. Sanctiunea introducerii mai multor cereri de incuviintare a executarii silite. Efectele incuviintarii executarii silite

73. Sanctiunea introducerii mai multor cereri de incuviintare a executarii silite. Lipsa interesului 

Sectiunea a 3-a. Rolul instantei in procedura incuviintarii executarii silite 

74. Obligatie intuitu personae. Necesitatea unei executari silite pentru aplicarea amenzii civile 

75. Rolul instantei in procedura incuviintarii executarii silite. Drept de creanta afectat de termene si conditii 

76. Cerere de executare anterioara datei de 31 martie 2009. Inaplicabilitatea procedurii de incuviintare. Schimbarea executorului 

77. Executare silita pentru recuperarea cheltuielilor de executare dintr-un alt dosar de executare silita. Lipsa necesitatii unei noi incuviintari 

78. Titlu executoriu reprezentat de hotararea unei instante specializate in cauze de dreptul muncii. Scutirea de taxa de timbru in faza incuviintarii executarii silite 

Sectiunea a 4-a. Executare silita care se desfasoara prin alte organe decat cele judiciare 

79. Executare silita prin intermediul altei institutii decat cea a executorului judecatoresc. Efecte cu privire la cererea de incuviintare a executarii silite 

80. Creanta fiscala. Executare de competenta altui organ 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 oct. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini224
Tip copertaCarte brosata