Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Incetarea contractului individual de munca. Practica judiciara ed 2

ISBN/ISSN: 978-606-522-478-0
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea de fata ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante prin care au fost analizate si rezolvate probleme de actualitate in materia incetarii contractului individual de munca.

Ordonarea hotararilor judecatoresti urmeaza economia dispozitiilor Codului muncii, culegerea fiind structurata in patru capitole: incetarea de drept a contractului individual de munca, incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor, concedierea si demisia.

Abordand o gama larga de aspecte, unele dintre ele inedite, care privesc, spre exemplu, raporturile de munca ale membrilor cooperatori, incetarea calitatii de preot militar, revocarea managerului, necorespunderea profesionala, exprimarea acordului partilor la incetarea contractului individual de munca, revocarea demisiei, efectele nulitatii deciziei de concediere, dreptul de preaviz etc., materialul selectat invita la reflectie si evidentiaza corelatia dintre dreptul muncii si alte ramuri de drept, zonele de granita dintre acestea.

Capitolul I. Incetarea de drept a contractului individual de munca 

1. Incetarea contractului individual de munca pe durata determinata. Expirarea termenului convenit. Obiectul probatiunii 

2. Conditiile aplicarii art. 56 lit. d) C. muncii. Momentul incetarii contractului individual de munca 

3. Incetarea calitatii de preot militar. Caterisirea. Efectele hotararii instantei de recurs in planul drepturilor canonice. Retragerea avizului necesar pentru exercitarea profesiei. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 56 lit. h) C. muncii

4. Incetarea contractului individual de munca la comunicarea deciziei de pensionare. Nerelevanta incapacitatii temporare de munca 

5. Revocare manager interimar, intemeiata pe dispozitiile art. 56 lit. j) C. muncii. Instanta competenta 

6. Membru cooperator. Incetarea raportului juridic de munca prin renuntarea la calitatea de membru cooperator 

7. Incetarea de drept a contractului individual de munca. Expirarea termenului stabilit 

8. Incetarea contractului individual de munca la data deschiderii dreptului la pensie. Reintegrarea in munca 

Capitolul al II-lea. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 

9. Forma de manifestare a acordului partilor la incetarea contractului individual de munca 

10. Acordul la incetarea contractului individual de munca. Dovada 

Capitolul al III-lea. Concedierea 

Sectiunea 1. Interdictii cu caracter temporar privind concedierea salariatilor 

11. Exercitarea unei functii eligibile intr-un organism sindical. Lipsa acordului scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale. Nulitatea concedierii 

12. Incapacitate temporara de munca. Interdictia concedierii. Opozabilitatea certificatului medical. Suspendarea contractului individual de munca si a termenului de preaviz 

13. Interdictia concedierii salariatului in perioada efectuarii concediului medical. Nelegalitatea concedierii 

14. Dobandirea calitatii de lider sindical ulterior hotararii de desfiintare a postului. Refuzul comunicarii preavizului 

Sectiunea a 2-a. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului. Perioada de proba. Necorespunderea profesionala 

15. Concediere pentru necorespundere profesionala. Conditii. Procedura 

16. Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba prin notificare scrisa. Conditii de forma 

17. Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea salariatului. Introducerea de noi tehnologii 

18. Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea prealabila a salariatului. Obligatia de a solicita sprijinul Agentiei de ocupare a fortei de munca. Obligatie de diligenta 

Sectiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

3.1. Concedierea individuala 

19. Atributul angajatorului de organizare a societatii. Desfiintarea posturilor pentru eficientizarea activitatii 

20. Selectia postului desfiintat. Cauza reala si serioasa a concedierii. Limitele controlului judiciar 

21. Concediere individuala. Criterii minimale. Criteriile de stabilire a ordinii de prioritati 

22. Prerogativa angajatorului de organizare a societatii. Rolul instantei in analiza caracterului real si serios al concedierii

23. Concediere din motive economice. Dovada caracterului real si serios 

24. Restructurarea societatii. Cauza serioasa a desfiintarii postului

25. Desfiintare post. Atributul angajatorului de organizare a societatii. Eficientizarea activitatii 

26. Desfiintare post. Lipsa cauzei reale si serioase 

27. Concediere individuala. Oferirea unuia dintre posturile vacante 

28. Caracter neserios al concedierii. Transfer de intreprindere 

29. Concedierea individuala. Lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate. Termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant. Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de munca 

30. Reorganizarea societatii. Preluarea de catre un alt salariat a atributiilor unui post desfiintat 

31. Concediere individuala. Desfiintarea locului de munca. Tratament diferit fata de salariatii supusi unei proceduri de concediere colectiva ori fata de persoanele concediate pentru motive care tin de persoana salariatului, prevazute de art. 61 lit. c) si d) C. muncii 

32. Suspendarea actiunilor judiciare la data deschiderii procedurii insolventei. Schimbarea temeiului juridic al concedierii. Efecte

33. Concediere individuala. Aplicarea criteriilor de selectie. Discriminare 

34. Deschiderea procedurii insolventei. Lipsa cauzei reale si serioase a restrangerii activitatii societatii

35. Anularea deciziei de concediere. Lipsa cauzei serioase 

36. Reorganizarea societatii. Externalizarea unor activitati sau servicii 

3.2. Concedierea colectiva 

37. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Criterii utilizate. Modificarea regulamentului intern in timpul procedurii de evaluare 

38. Concediere colectiva. Atributiile angajatorului privind managementul societatii. Competenta instantei. Criteriile de prioritate 

39. Preluarea si disponibilizarea personalului institutiilor supuse reorganizarii in baza unor acte normative. Controlul jurisdictional in cazul reorganizarii institutiei prin lege 

40. Concediere colectiva. Dovada caracterului efectiv si serios al concedierii 

41. Concediere colectiva. Elementele deciziei de concediere. Angajari ulterioare concedierii 

Sectiunea a 4-a. Dreptul la preaviz 

42. Nerespectarea dreptului la preaviz. Despagubiri 

43. Preavizul. Contestarea in instanta. Inadmisibilitate 

44. Preavizul. Prematuritatea actiunii 

45. Decizia de preaviz. Consecinte juridice 

46. Neacordarea preavizului. Nulitatea deciziei de concediere 

Sectiunea a 5-a. Decizia de concediere. Anularea deciziei. Repunerea in situatia anterioara 

47. Mentiunile obligatorii ale deciziei de concediere. Preavizul. Efecte. Modalitati de comunicare 

48. Decizie de concediere a administratorilor societatii comerciale. Actul de concediere supus jurisdictiei muncii

49. Revocare din functia de conducere. Modificare unilaterala a contractului individual de munca 

50. Controlul legalitatii deciziei de concediere. Invocarea altor dispozitii legale decat cele inscrise in decizia de concediere 

51. Nulitatea deciziei de concediere. Obligatia de a insera motivele concedierii 

52. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Conditii de forma 

53. Desfiintare post. Schimbari de ordin organizatoric. Motivarea deciziei de concediere 

54. Comunicarea deciziei de concediere. Continutul deciziei de concediere in cazul reorganizarii societatii 

55. Necesitatea desfiintarii postului. Lipsa dovezi. Repunerea in situatia anterioara 

56. Netemeinicia motivului de reorganizare invocat. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea in functia detinuta anterior 

Capitolul al IV-lea. Demisia 

57. Caracterul irevocabil al demisiei. Termenul de preaviz 

58. Demisia. Conditii de forma si de fond 

59. Demisie. Nelegalitatea suspendarii contractului individual de munca dupa implinirea termenului de preaviz 

60. Revocarea demisiei. Conditii 

61. Incetarea raporturilor de munca prin demisie. Cerinte 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 ian. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini416
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta