Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Recursuri in interesul legii 2008

ISBN/ISSN: 978-606-522-188-8
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Publicarea in volum anual a Recursurilor in interesul legii si-a dovedit utilitatea din punct de vedere practic pentru toti slujitorii dreptului din Romania.

  Constienti de importanta acestui demers, continuam publicarea deciziilor de admi­tere a recursurilor in interesul legii pronun­tate in anul 2008, cu speranta infaptuirii dezideratului urmarit, realizarea unificarii jurisprudentei.

  Acolo unde e cazul, unele decizii cuprind si o nota explicativa referitoare la modificarile legislative intervenite dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial.

1. Decizia Nr. 1 din 21 ianuarie 2008 referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 189 alin. (1)-(3) din Codul penal privind lipsirea de libertate in mod ilegal, prin rapire, si ale art. 12 alin. (1) si art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001

2. Decizia Nr. 2 din 21 ianuarie 2008 cu privire la incadrarea juridica in situatia existentei unui prim act de tainuire, urmat de o alta actiune a aceluiasi tainuitor care promite ca va asigura valorificarea in continuare si a altor bunuri sustrase

3. Decizia Nr. 3 din 21 ianuarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 108 din Legea nr. 302/2004 

4. Decizia Nr. 4 din 21 ianuarie 2008 cu privire la incadrarea juridica a faptei de omisiune a evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori evidentierea in actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive

5. Decizia Nr. 5 din 21 ianuarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 85/1992 in cazul contractelor de inchiriere incheiate dupa data intrarii in vigoare a acestui act normativ 

6. Decizia Nr. 6 din 21 ianuarie 2008 cu privire la calea de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii prin care s-a respins cererea de dizolvare a unei societati comerciale, in conditiile art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990

7. Decizia Nr. 7 din 21 ianuarie 2008 cu privire la reprezentativitatea organizatiilor sindicale din unitate

8. Decizia Nr. 8 din 21 ianuarie 2008 cu privire la incidenta cauzelor de impunitate sau de reducere a pedepsei reglementate in art. 10 din Legea nr. 241/2005

9. Decizia Nr. 9 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 264 alin. (3) din Codul de procedura penala 

10. Decizia Nr. 10 din 18 februarie 2008 cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni prevazut in art. 284 din Codul de procedura penala, in cazul infractiunilor continue sau continuate

11. Decizia Nr. 11 din 18 februarie 2008 cu privire la organul judiciar caruia ii revine competenta sa dispuna, in cursul urmaririi penale, prelungirea masurii preventive a obligarii de a nu parasi localitatea sau de a nu parasi tara 

12. Decizia Nr. 12 din 18 februarie 2008 cu privire la consecintele modificarii pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, in cazul infractiunilor ce aduc atingere fondului forestier

13. Decizia Nr. 13 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea art. 162 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 114 din Codul penal 

14. Decizia Nr. 14 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998

15. Decizia Nr. 15 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 121 alin. (1) din Codul de procedura civila in cazul judecarii in prima instanta a cererilor referitoare la procedurile necontencioase

16. Decizia Nr. 16 din 18 februarie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004

17. Decizia Nr. 17 din 10 martie 2008 cu privire la incadrarea juridica a pluralitatii de acte sexuale savarsite in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale in cazul in care victima este membru al familiei, prin constrangerea acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa, atat inainte, cat si dupa ce aceasta a implinit 15 ani

18. Decizia Nr. 18 din 10 martie 2008 cu privire la admisibilitatea recursului declarat impotriva incheierilor pronuntate in temeiul art. 1402  din Codul de procedura penala

19. Decizia Nr. 19 din 10 martie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

20. Decizia Nr. 20 din 10 martie 2008 cu privire la interpretarea sintagmei „infractiuni savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane”

21. Decizia Nr. 21 din 10 martie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 

22. Decizia Nr. 22 din 12 mai 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Codul de procedura penala

23. Decizia Nr. 23 din 12 mai 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 40 si 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, ale art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007

24. Decizia Nr. 24 din 12 mai 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007

25. Decizia Nr. 25 din 2 iunie 2008 cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 159 alin. (8) fraza a II-a din Codul de procedura penala 

26. Decizia Nr. 26 din 2 iunie 2008 cu privire la indicarea numai in considerentele hotararii a mentiunilor prevazute in art. 278 (1) alin. (8) lit. b) teza finala din Codul de procedura penala

27. Decizia Nr. 27 din 2 iunie 2008 cu privire la retragerea plangerii formulate in temeiul art. 278 (1)  din Codul de procedura penala

28. Decizia Nr. 28 din 2 iunie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 385 (9) din Codul de procedura penala, dupa abrogarea pct. 17 (1)  prin Legea nr. 356/2006 

29. Decizia Nr. 29 din 2 iunie 2008 cu privire necompetenta instantei investita cu judecarea actiunii penale in cazul infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana fara a poseda permis de conducere de a solutiona actiunea civila exercitata de proprietarul sau detinatorul autoturismului avariat sau distrus in timpul savarsirii infractiunii rutiere

30. Decizia Nr. 30 din 2 iunie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 661 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

31. Decizia Nr. 31 din 2 iunie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 483 alin. (3) raportat la art. 485 alin. (1) si 2 din Codul de procedura penala, in cazul in care inculpatul, minor la data savarsirii faptei, a devenit major 

32. Decizia Nr. 32 din 9 iunie 2008 cu privire la caracterul evaluabil in bani al litigiilor civile si comerciale avand ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, in scopul stabilirii competentei materiale 

33. Decizia Nr. 33 din 9 iunie 2008 cu privire la actiunile intemeiate pe dispozitiile dreptului comun, avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001

34. Decizia Nr. 34 din 22 septembrie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 132 din Codul penal, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata si asistenta juridica este obligatorie potrivit art. 171 alin. (2) si 3 din Codul de procedura penala 

35. Decizia Nr. 35 din 22 septembrie 2008 cu privire la incadrarea juridica a faptei de omor urmate de dezmembrarea ori incendierea cadavrului in scopul ascunderii omorului

36. Decizia Nr. 36 din 22 septembrie 2008 referitoare la inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 543/2002 in cazul pedepselor stabilite pentru infractiunile privind regimul vamal 

37. Decizia Nr. 37 din 22 septembrie 2008 cu privire la concursul de infractiuni intre infractiunea de rele tratamente aplicate minorului si infractiunile de lovire sau alte violente, vatamare corporala si lipsire de libertate in mod ilegal

38. Decizia Nr. 38 din 22 septembrie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 143/2000

39. Decizia Nr. 39 din 22 septembrie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

40. Decizia Nr. 40 din 22 septembrie 2008 cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 77 alin. (2) raportat la art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000

41. Decizia Nr. 41 din 22 septembrie 2008 cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a caselor de asigurari sociale de sanatate in litigiile dintre personalul medical si unitatile sanitare avand ca obiect plata unor sume de bani reprezentand drepturi salariale 

42. Decizia Nr. 42 din 13 octombrie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 85 din Codul penal in cazul in care instanta este investita prin acelasi act de sesizare cu judecarea a doua infractiuni intentionate, savarsite de acelasi inculpat, dintre care una anterior si cealalta ulterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei 

43. Decizia Nr. 43 din 13 octombrie 2008 cu privire la respingerea ca inadmisibila a actiunii civile de catre instanta penala investita cu judecarea infractiunilor prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 

44. Decizia Nr. 44 din 13 octombrie 2008 cu privire la posibilitatea schimbarii de catre instanta a temeiului de drept al solutiei de netrimitere in judecata, in conditiile art. 278 (1)  alin. (8) lit. b) din Codul de procedura penala

45. Decizia Nr. 45 din 10 noiembrie 2008 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 14 (1) , raportate la dispozitiile art. 13 si 14 din Legea nr. 44/1994 

46. Decizia Nr. 46 din 15 decembrie 2008 cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 raportat la art. 16 alin. (1) si (2) din Codul deontologic al magistratilor si ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 raportat la art. 9 din Codul deontologic al acestora 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei09 sept. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini240
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si