Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Recursuri in interesul legii 2007

ISBN/ISSN: 978-606-522-088-1
Editura: Hamangiu
3,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Prin deciziile de admitere a recursurilor in interesul legii, pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se solutioneaza problemele de drept care au primit o rezolvare diferita din partea instantelor judecatoresti, instanta suprema indeplinind rolul sau constitutional de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti.

Publicarea unei culegeri anuale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care sa cuprinda toate deciziile de admitere a recursurilor in interesul legii pronuntate pe parcursul unui an, constituie un demers realizat in scopul consolidarii accesului la jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, mai exact la acea parte a jurisprudentei prin care instanta suprema unifica, prin decizii cu forta obligatorie pentru toate instantele judecatoresti, practica judiciara.

Culegerea cuprinzand toate deciziile de admitere a recursurilor in interesul legii pronuntate in anul 2007 reprezinta primul act al initiativei instantei supreme de a asigura publicarea anuala a deciziilor prin care au fost solutionate problemele de drept ce au primit o rezolvare diferita din partea instantelor judecatoresti, initiativa pe care, in timp, dorim sa o transformam in traditie.

1. Decizia Nr. I din 15 ianuarie 2007 cu privire la incadrarea juridica a faptei de ucidere din culpa savarsita cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala

2. Decizia Nr. II din 15 ianuarie 2007 cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestatiei in anulare a judecatorului care a solutionat anterior fondul cauzei

3. Decizia Nr. III din 15 ianuarie 2007 cu privire la competenta de solutionare in prima instanta a cererilor privind masura de protectie alternativa a tutelei copilului

4. Decizia Nr. V din 15 ianuarie 2007 cu privire la deducerea taxei pe valoare adaugata si diminuarea bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit in cazul in care documentele justificative nu contin informatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare la data efectuarii operatiunii

5. Decizia Nr. VI din 15 ianuarie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, precum si a dispozitiilor art. 28 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002

6. Decizia Nr. VII din 5 februarie 2007 cu privire la compatibilitatea judecatorului care a participat in cursul urmaririi penale la judecarea recursului impotriva incheierii prin care s-a dispus luarea ori prelungirea masurii arestarii preventive, de a judeca un nou recurs avand ca obiect o alta incheiere prin care s-a dispus in faza de urmarire penala cu privire la masura arestarii preventive in aceeasi cauza 

7. Decizia Nr. VIII din 5 februarie 2007 cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive stabilite pentru infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave 

8. Decizia Nr. XI din 5 februarie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, referitoare la posibilitatea repunerii in termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renuntat la mostenire

9. Decizia Nr. XII din 5 februarie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003

10. Decizia Nr. XIII din 5 februarie 2007 cu privire la consecintele lipsei din minuta intocmita cu ocazia deliberarii a mentiunii „pronuntata in sedinta publica”

11. Decizia Nr. XIV din 5 februarie 2007 cu privire la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal

12. Decizia Nr. XV din 5 februarie 2007 cu privire la stabilirea competentei de solutionare a contestatiilor la executare avand ca obiect hotarari judecatoresti pronuntate in litigii comerciale

13. Decizia Nr. XVI din 19 martie 2007 cu privire la raportul dintre infractiunea de proxenetism prevazuta in art. 329 din Codul penal si infractiunea de trafic de persoane prevazuta in art. 12 din Legea nr. 678/2001

14. Decizia Nr. XVII din 19 martie 2007 cu privire la inadmisibilitatea caii extraordinare de atac a revizuirii impotriva hotararilor judecatoresti definitive pronuntate in temeiul art. 278 (1) alin. (8) lit. a) si b) din Codul de procedura penala

15. Decizia Nr. XVIII din 19 martie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 37 lit. b) din Codul penal in concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din acelasi cod

16. Decizia Nr. XIX din 19 martie 2007 cu privire la incadrarea juridica a faptei cetateanului roman aflat in strainatate de a se prezenta sub o identitate falsa autoritatii unui stat strain

17. Decizia Nr. XX din 19 martie 2007 cu privire la competenta instantei de judecata de a solutiona pe fond actiunea persoanei indreptatite in cazul refuzului nejustificat al entitatii detinatoare de a raspunde la notificarea partii interesate

18. Decizia Nr. XXI din 19 martie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998, precum si ale art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 286/2004 

19. Decizia Nr. XXII din 19 martie 2007 cu privire la consecintele nerespectarii cerintelor inscrise in art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 

20. Decizia Nr. XXIII din 19 martie 2007 cu privire la natura juridica a actiunii in regres exercitata de asigurator impotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident

21. Decizia Nr. XXIV din 16 aprilie 2007 cu privire la aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi in cazul inculpatilor cetateni straini 

22. Decizia Nr. XXV (25) din 16 aprilie 2007 cu privire la modul de calcul al fractiunilor din pedepsele aplicate care trebuie executate pentru acordarea liberarii conditionate in cazul unor infractiuni savarsite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 140/1996

23. Decizia Nr. XXVI din 16 aprilie 2007 cu privire la competenta de solutionare a cauzelor avand ca obiect infractiunile prevazute in art. 331-352 din Codul penal, precum si alte infractiuni in legatura cu indatoririle de serviciu, comise de personalul militar al fostei Directii Generale a Penitenciarelor anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 293/2004

24. Decizia Nr. XXVII din 16 aprilie 2007 cu privire la efectele asistarii invinuitului sau inculpatului in cadrul procesului penal de persoane care nu au dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995

25. Decizia Nr. XXVIII (28) din 16 aprilie 2007 cu privire la admisibilitatea caii de atac a recursului declarat impotriva hotararii instantei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la procuror in vederea refacerii actului de sesizare

26. Decizia Nr. XXIX din 16 aprilie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 192 din Codul de procedura penala in cazul respingerii cererii de inlocuire a masurii internarii medicale cu obligarea la tratament medical, formulata de persoana internata

27. Decizia Nr. XXX din 16 aprilie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 449 din Codul de procedura penala in caz de concurs de infractiuni savarsite de un inculpat minor caruia i s-au aplicat atat pedepse, cat si masuri educative

28. Decizia Nr. XXXI din 16 aprilie 2007 cu privire la incadrarea juridica a faptei de patrundere intr-o locuinta sau dependinte ale acesteia ori intr-o curte sau intr-un loc imprejmuit ce tine de domiciliul persoanei, urmata de savarsirea unei talharii

29. Decizia Nr. XXXII din 16 aprilie 2007 cu privire la termenul in care poate fi contestata la instanta de contencios administrativ hotararea Comisiei pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999

30. Decizia Nr. XXXIII din 16 aprilie 2007 cu privire la admisibilitatea recursului declarat impotriva deciziilor pronuntate de instantele de apel prin care s-au anulat in tot sau in parte procedura urmata si hotararea apelata, cu retinerea cauzei spre judecare

31. Decizia Nr. XXXIV din 7 mai 2007 cu privire la caile ordinare de atac ce se pot exercita impotriva hotararilor pronuntate in materia reabilitarii dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 356/2006

32. Decizia Nr. XXXVI din 7 mai 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 in raport cu prevederile art. I pct. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000

33. Decizia Nr. XXXVII din 7 mai 2007 cu privire la competenta de solutionare a cererii formulate de partea interesata pentru numirea unui curator special 

34. Decizia Nr. XXXVIII din 7 mai 2007 cu privire la punerea in executare a hotararilor date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala care sunt executorii potrivit art. 720 (8) din Codul de procedura civila

35. Decizia Nr. XXXIX din 7 mai 2007 cu privire la consecintele lipsei semnaturii partii de pe cererea de recurs

36. Decizia Nr. XL (40) din 7 mai 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii in legatura cu daunele morale pretinse de salariati in cadrul litigiilor de munca referitoare la atragerea raspunderii patrimoniale a angajatorilor

37. Decizia Nr. XLI (41) din 7 mai 2007 cu privire la persoanele care beneficiaza de masurile reparatorii prevazute in art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999

38. Decizia Nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007 cu privire la inaplicabilitatea dispozitiilor art. 278 (1) alin. 8 lit. c) din Codul de procedura penala in cazul plangerii formulate impotriva rezolutiei, ordonantei sau dispozitiei din rechizitoriu de neincepere a urmaririi penale sau de clasare

39. Decizia Nr. XLIX (49) din 4 iunie 2007 cu privire la incadrarea juridica a faptei de trafic de persoane comisa asupra mai multor persoane in aceleasi conditii de loc si de timp

40. Decizia Nr. L (50) din 4 iunie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 63 (1)  din Codul penal referitoare la inlocuirea pedepsei amenzii

41. Decizia Nr. LI (51) din 4 iunie 2007 cu privire la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi in cazul condamnarii inculpatilor minori 

42. Decizia Nr. LII (52) din 4 iunie 2007 cu privire la inaplicabilitatea dispozitiilor art. 16 si urmatoarele din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, privind procedura administrativa pentru acordarea despagubirilor, in cazul deciziilor/dispozitiilor emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi

43. Decizia Nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 cu privire la inaplicabilitatea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 in cazul actiunilor avand ca obiect imobile expropriate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 

44. Decizia Nr. LIV (54) din 4 iunie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia prevazuta in art. 34 din Legea nr. 393/2004

45. Decizia Nr. LV (55) din 4 iunie 2007 cu privire la abrogarea art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

46. Decizia Nr. LVII (57) din 24 septembrie 2007 cu privire la plangerea formulata impotriva altor masuri si acte ale procurorului decat cele de netrimitere in judecata 

47. Decizia Nr. LVIII (58) din 24 septembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 192 alin. (1) pct. 1 lit. a) si pct. 2 lit. b) si c) din Codul de procedura penala in cazul in care partea vatamata este un minor 

48. Decizia Nr. LIX (59) din 24 septembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 61 alin. (2) si (4) din Legea nr. 78/2000, precum si a dispozitiilor art. 255 alin. (3) si (5) din Codul penal 

49. Decizia Nr. LX (60) din 24 septembrie 2007 cu privire la inadmisibilitatea cererii de revizuire care se intemeiaza pe alte motive decat cazurile prevazute de art. 394 din Codul de procedura penala

50. Decizia Nr. LXI (61) din 24 septembrie 2007 cu privire la aplicarea art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedura fiscala raportat la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelasi cod

51. Decizia Nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, referitoare la admisibilitatea recursului impotriva ordonantei presedintiale prin care a fost respinsa cererea de suspendare a executarii hotararii adunarii generale a actionarilor

52. Decizia Nr. LXIV (64) din 15 octombrie 2007 cu privire la inaplicabilitatea dispozitiilor art. 171 alin. (3) din Codul de procedura penala pentru petenti sau intimati in cauzele care au ca obiect plangerile formulate in conditiile art. 278 (1) din acelasi cod

53. Decizia Nr. LXV (65) din 15 octombrie 2007 cu privire la durata maxima a masurii arestarii preventive ce poate fi dispusa in cazul reluarii urmaririi penale dupa restituirea cauzei la procuror cu mentinerea acestei masuri

54. Decizia Nr. LXVI (66) din 15 octombrie 2007 cu privire la intelesul sintagmei „vatamarea integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane” continuta in dispozitiile art. 89 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002

55. Decizia Nr. LXVII (67) din 15 octombrie 2007 cu privire la stabilirea momentului examinarii indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor prevazute de lege pentru admiterea cererii de liberare conditionata

56. Decizia Nr. LXVIII (68) din 15 octombrie 2007 cu privire la calea de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararilor pronuntate in temeiul art. 285 teza I din Codul de procedura penala

57. Decizia Nr. LXIX (69) din 15 octombrie 2007 cu privire la compunerea completului de judecata care solutioneaza declaratia de abtinere sau cererea de recuzare, in raport cu faza procesuala in care acestea au fost formulate

58. Decizia Nr. LXX (70) din 15 octombrie 2007 cu privire la posibilitatea contopirii de catre instantele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infractiunea care a facut obiectul judecatii cu pedepse aplicate infractiunilor concurente pentru care exista o condamnare definitiva

59. Decizia Nr. LXXI (71) din 15 octombrie 2007 cu privire la competenta de solutionare a plangerii formulata in temeiul art. 168 din Codul de procedura penala

60. Decizia Nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007 cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara in cauzele ce au ca obiect plangerile privind cartea funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996

61. Decizia Nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007 cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii constand in interzicerea drepturilor prevazute in art. 64 lit. a)-c) din Codul penal 

62. Decizia Nr. LXXV (75) din 5 noiembrie 2007 cu privire la termenul de incercare al suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei aplicate minorului

63. Decizia Nr. LXXVI (76) din 5 noiembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 145 si 145 (1) din Codul de procedura penala, referitor la luarea masurilor preventive constand in obligarea de a nu parasi localitatea sau tara, ulterior sesizarii instantei prin rechizitoriu

64. Decizia Nr. LXXVII (77) din 5 noiembrie 2007 cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 34 alin. (2) [devenit art. 35 alin. (2)] din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici

65. Decizia Nr. LXXVIII (78) din 5 noiembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 raportate la art. 60 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 si 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 

66. Decizia Nr. LXXIX (79) din 5 noiembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995, referitor la posibilitatea valorificarii, pe calea executarii silite, a imobilelor dobandite in temeiul prevederilor acestui articol 

67. Decizia Nr. LXXXI (81) din 10 decembrie 2007 cu privire la sintagma „pedeapsa ce se executa” continuta in dispozitiile art. 269 alin. (3) din Codul penal 

68. Decizia Nr. LXXXII (82) din 10 decembrie 2007 cu privire la cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea plangerii formulate in conditiile art. 278 (1) din Codul de procedura penala, in cazul respingerii acesteia

69. Decizia Nr. LXXXIII (83) din 10 decembrie 2007 cu privire la instanta competenta sa judece cererea de reabilitare, in caz de modificare a normelor de competenta

70. Decizia Nr. LXXXIV (84) din 10 decembrie 2007 cu privire la instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului in cauzele comerciale

71. Decizia Nr. LXXXV (85) din 10 decembrie 2007 cu privire la competenta materiala de solutionare a actiunilor in anularea incidentelor de plati inscrise in Fisierul national de incidente de plati

72. Decizia Nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007 cu privire la dispozitiile legale aplicabile in situatia prescriptiilor achizitive incepute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996 

73. Decizia Nr. LXXXVII (87) din 10 decembrie 2007 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 si ale art. 78 din Legea nr. 303/2004

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei16 dec. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini280
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotata ed.2

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotata ed.2

Jurisprudenta, decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., doctrina, legislatie conexa
9,60 RON