Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2009

ISBN/ISSN: 978-606-522-330-1
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Prezenta publicatie aduce in atentia practicienilor si teoreticienilor jurisprudenta relevanta a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2009.

Noutatea absoluta a acestei lucrari o reprezinta modul de prezentare a informatiei. Din ratiuni de ordin economic, am ales sa editam aceasta carte in dublu format: tiparit si electronic. In paginile cartii tiparite sunt redate numai deciziile in rezumat, cu prezentarea succinta a problemelor de drept solutionate, iar in formatul electronic sunt redate spetele pe larg, cu intreaga situatie de fapt, evolutia dosarului si motivarea solutiilor.

Am procedat astfel pentru a oferi, la un pret rezonabil, unui numar cat mai mare de cititori interesati accesul rapid la jurisprudenta instantei supreme.

Capitolul I. Drept administrativ

1. Transport public local. Atribuirea traseelor cuprinse in programele de transport judetene. Rezultatele atribuirii electronice a traseelor prin sistemul informatic national. Hotarare a Comisiei paritare. Licenta de traseu emisa de agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane. Obiectul actiunii in contencios administrativ. Instanta competenta

2. Act administrativ emis cu exces de putere. Anulare

3. Adresa a autoritatii publice prin care se modifica un element important al raportului de serviciu, respectiv salariul. Natura juridica. Suspendarea executarii. Conditii de admisibilitate

4. Refuzul Ministerului Administratiei si Internelor de a emite un act administrativ prin care sa stabileasca criteriile si conditiile de sprijinire a politistilor in vederea cumpararii unei locuinte personale, potrivit dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 360/2002. Refuz justificat

5. Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Inlaturarea dispozitiilor prevazute de art. 4 din Legea nr. 554/2004 pe motiv ca sunt in contradictie cu normele comunitare

6. Exceptia de nelegalitate a notei nr. 1604 din 9 octombrie 2008 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in raport cu dispozitiile art. 19 din O.G. nr. 6/2007. Exceptie admisa

7. Exceptie de nelegalitate a actului administrativ cu caracter normativ. Admisibilitate. Nelegalitatea dispozitiilor art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 1025/2006 in raport cu dispozitiile art. 6 din O.U.G. nr. 148/2005. Exceptie admisa 

8. Admisibilitatea exceptiei de nelegalitate a actului administrativ cu caracter normativ. Exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice aprobate prin  H.G. nr. 1025/2006 in raport cu art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005. Exceptie admisa

9. Act administrativ cu caracter normativ. Invocarea exceptiei de nelegalitate in conditiile art. 4 din Legea nr. 554/2004. Admisibilitate. Exceptia de nelegalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) si (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin H.G. nr. 1305/2002

10. Exceptia de nelegalitate a actelor administrative cu caracter normativ. Admisibilitate

11. Plangere prealabila. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. j) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Intentia petitionarului de a obtine revocarea actului administrativ 

12. Contract administrativ. Contract de concesiune a exploatarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare apartinand domeniului public al unei unitati administrativ-teritoriale. Competenta instantei de contencios administrativ. Obligativitatea indeplinirii procedurii prealabile

13. Procedura prealabila. Decizie – titlu de despagubire – emisa de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor

14. Cerere de anulare in parte a unui contract de concesiune. Neindeplinirea procedurii prealabile. Consecinte

15. Cerere de anulare a deciziei emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Neefectuarea procedurii prealabile prevazute de Legea nr. 554/2004. Inadmisibilitate

16. Act administrativ care si-a incetat valabilitatea la data pronuntarii hotararii judecatoresti de catre instanta de fond. Obligatia instantei de a verifica legalitatea actului administrativ in raport cu data emiterii sale 

17. Actiune in contencios administrativ. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a unei ordonante de Guvern. Solutia instantei 

18. Taxa de stoc excedentar stabilita prin decizie a sucursalei judetene a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Contestatie solutionata prin decizie a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Actiune avand ca obiect  anularea celor doua acte administrative. Instanta competenta

19. Act administrativ fiscal. Reguli privind stabilirea instantei competente material in reglementarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

20. Actiune avand ca obiect anularea deciziei emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura privind plata unei sume in baza O.U.G. nr. 125/2006. Instanta competenta

21. Cerere de suspendare a derularii procedurii de inchiriere si a incheierii contractului de inchiriere a unui teren portuar, proprietate publica. Instanta competenta

22. Cerere de restituire a drepturilor salariale retinute ilegal cu titlu de cotizatie catre Corpul National al Politistilor. Instanta competenta 

23. Cerere de anulare a unui act de impunere fiscala. Instanta competenta

24. Functionar public. Secretar al unitatii administrativ-teritoriale. Cerere privind acordarea unor drepturi de natura salariala. Instanta competenta 

25. Contract incheiat intre o autoritate publica si o societate comerciala avand ca obiect „reabilitarea infrastructurii educationale”. Natura juridica. Cerere de obligare a autoritatii la plata unor sume rezultate din derularea contractului. Instanta competenta

26. Proces-verbal intocmit de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in cadrul procedurilor de control si recuperare a fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator. Natura juridica – act administrativ fiscal. Instanta competenta

27. Cerere privind suspendarea executarii actului administrativ formulata in temeiul art. 14 sau art. 15 din Legea nr. 554/2004. Conditiile formularii unei astfel de cereri

28. Act administrativ de sanctionare a functionarului public. Prezumtia de legalitate. Titlu executoriu. Suspendarea executarii – exceptie de la regula executarii din oficiu. Conditii

29. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. Probatoriu 

30. Cerere privind suspendarea executarii actului administrativ. Determinarea instantei competente

31. Suspendarea executarii deciziei de impunere fiscala. Conditii. Modul de stabilire a cautiunii prevazute de art. 215 alin. (2) C. proc. fisc. 

32. Act administrativ fiscal. Suspendarea executarii in conditiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Conditia existentei cazului bine justificat

33. Cerere de revocare din functia de manager a spitalului. Cerere de suspendare a executarii actului administrativ. Neindeplinirea conditiilor prevazute de lege 

34. Despagubiri in materia contenciosului administrativ. Conditii pentru acordarea acestora

35. Actiune in contencios administrativ respinsa ca ramasa fara obiect. Cerere privind acordarea de daune morale. Lipsa dovezilor. Nelegalitate 

36. Cerere de revizuire formulata in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Conditii de admisibilitate

37. 1. Revizuire in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Conditii 

 2. Act administrativ fiscal. Regula potrivit careia contribuabilului trebuie sa ii fie asigurata posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in adoptarea masurii. Principiul general de drept comunitar al dreptului la aparare

38. 1. Cerere de revizuire formulata in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Respectarea principiului prioritatii dreptului comunitar 

2. Exceptie de nelegalitate invocata cu privire la actul administrativ ce formeaza obiectul cauzei in fond. Exceptie respinsa ca inadmisibila. Raportul dintre art. 4 din Legea nr. 554/2004 si art. 241 raportat la art. 230 din Tratatul CE 

39. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ prin care autoritatea publica a fost obligata sa emita un act administrativ sub sanctiunea unei penalitati pentru fiecare zi de intarziere, stabilita in temeiul art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. Imposibilitatea persoanei vatamate, beneficiara a obligatiei stabilite in sarcina autoritatii publice, de a pretinde  despagubiri in temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004

40. Neexecutarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicarea amenzii judiciare in sarcina conducatorului autoritatii publice. Legalitate 

41. Compatibilitatea prevederilor Codului de procedura civila cu specificul raporturilor de drept administrativ. Competenta ce revine judecatorului cauzei 

42. Despagubiri si compensatii acordate potrivit Legii nr. 290/2003. Hotarare emisa de comisia judeteana. Caracter executoriu. Invocarea intr-un litigiu ulterior a unor aspecte referitoare la indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea despagubirilor 

43. Prefect. Competenta de modificare a raportului de serviciu. Decizie a primului-ministru de trecere a persoanei care ocupa functia de prefect in functia de inspector guvernamental. Nelegalitate

44. Contract de achizitie publica de bunuri. Clauza penala. Legalitatea aplicarii clauzei penale in functie de proba culpei

45. Retrocedarea bunurilor imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, in reglementarea O.U.G. nr. 94/2000. Teren asupra caruia cultul religios a detinut un drept de embatic la data preluarii de catre statul roman. Constructie demolata la data solutionarii cererii de retrocedare

46. Discriminare. Atingere adusa demnitatii personale. Competenta Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii de a formula recomandari

47. Imobile preluate abuziv. Despagubiri acordate in cadrul procedurii reglementate de Titlul VII din Legea nr. 247/2005. Principiul operativitatii activitatii administratiei publice. Principiul termenului rezonabil

48. 1. Reorganizarea unei institutii publice prin ordonanta de urgenta. Respingerea prin lege a ordonantei de urgenta. Consecinte in privinta actelor administrative emise in baza si pentru executarea acesteia 

2. Functionar public. Eliberare din functie in perioada concediului medical. Nelegalitate 

49. Decizie sau dispozitie de respingere a notificarii emise de detinatorul imobilului sau de entitatea investita potrivit legii cu solutionarea notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Titlu de despagubire emis de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor in temeiul prevederilor Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Instanta competenta sa solutioneze contestatiile formulate impotriva celor doua tipuri de acte 

50. Convertirea titlurilor de despagubire aferente imobilelor preluate abuziv prin decizie a Comisiei Centrale de Stabilire a Despagubirilor. Cerere de reactualizare a despagubirilor. Nelegalitate

51. Obligarea Agentiei Domeniilor Statului la incheierea actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de agentii economici cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, in temeiul art. 69 alin. (1) din O.U.G. nr. 23/2008, avand ca obiect gestionarea durabila prin pescuit recreativ/sportiv a resurselor acvatice vii existente. Nelegalitate

52. Dreptul la libera circulatie. Refuzul autoritatii de frontiera de a permite plecarea in strainatate in baza certificatului de nastere. Legalitate 

53. Dispozitie a autoritatii locale de respingere a cererii de restituire in natura a imobilului supusa controlului judecatoresc in baza Legii nr. 10/2001. Obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sa solutioneze dosarul autoritatii locale prin care a fost respinsa cererea de restituire. Nelegalitate 

54. Masuri reparatorii aplicate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 si contestate in temeiul Legii nr. 10/2001. Stabilirea cuantumului de catre instanta de judecata. Neaplicarea procedurii administrative prevazute de dispozitiile art. 16 si urm. din Legea nr. 247/2005, Titlul VII 

55. Cerere de anulare a ordinului de revocare din functia de manager al spitalului. Competenta instantei de contencios administrativ. Nelegalitatea ordinului pentru nerespectarea conditiilor de motivare in fapt si in drept a masurii dispuse 

56. Cetatean moldovean. Scrisoare de intentiei adresata Sectiei Consulare din cadrul Ambasadei Romaniei la Chisinau, in sensul de a se stabili data primirii cererii de redobandire a cetateniei romane. Notiunea de termen rezonabil. Sarcina judecatorului national de a aprecia asupra acestuia 

57. Calitatea de colaborator al Securitatii. Conditii  

58. Monument istoric. Cerere de declasare motivata de starea de degradare a imobilului. Nelegalitate

59. Imobil pentru care a fost stabilita pe cale judecatoreasca valoarea echivalenta. Neaplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 247/2005 

60. Ordonanta C.N.V.M. prin care administratorul societatii este obligat sa convoace A.G.A. Convertirea actiunilor nominative in actiuni la purtator. Conditii

61. Actiune in contencios administrativ pentru demararea procedurilor legale in vederea intocmirii raportului de evaluare si emitere a deciziei reprezentand titlul de despagubire. Nesolutionarea cererii intr-un termen rezonabil 

62. Cerere de restituire in natura a bunurilor mobile nationalizate odata cu imobilul. Decizie a Comisiei speciale de retrocedare de respingere a cererii. Legalitate

63. Acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Conditii

64. Decizie a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii prin care s-a respins cererea privind constatarea caracterului discriminatoriu al O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Legalitate 

65. Persoane pensionare beneficiare ale cotelor gratuite de energie. Conditii. Cerere de obligare a autoritatii sa emita un act normativ in vederea acordarii cotei gratuite de energie electrica

66. Stabilirea, avizarea si aprobarea preturilor maxime ale medicamentelor de uz uman. Cerere de anulare a ordinului prin care s-a dispus ajustarea/revizuirea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania. Neretroactivitatea legii

67. Valori mobiliare. Detinator a mai mult de 33/% din drepturile de vot asupra unei societati. Oferta publica obligatorie. Stabilirea pretului de preluare. Legalitate

68. Cetatean strain. Cerere de acordare a autorizatiei de munca. Conditii

69. Cerere de anulare a unor acte administrative cu caracter normativ pentru motivul nepublicarii in Monitorul Oficial 

70. Bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. Cerere de anulare a deciziei Comisiei speciale de retrocedare prin care s-a respins cererea de retrocedare formulata de o parohie a Bisericii Greco-Catolice pentru lipsa calitatii procesuale pasive a autoritatii. Legalitate

71. Taxa aferenta stocului excedentar de produse agroalimentare. Legalitate 

72. Operatori de distributie a energiei electrice. Nediscriminarea si interzicerea masurilor de sprijin acordate de stat care influenteaza concurenta. Cerere de anulare a dispozitiilor art. 77 din Ordinul nr. 39/2009 emis de Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice – Revizia 1, pe motiv ca au fost incalcate dispozitiile art. 87 din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene si dreptul la nediscriminare instituit de Directiva nr. 2003/54/CE

73. Activitatea specifica de prevenire si combatere a terorismului. Decizie a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii prin care s-a stabilit calitatea de agent de politie politica. Nelegalitate

74. Decizie a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Persoana cu functie de conducere eliberata din functie in urma reorganizarii structurilor teritoriale. Concursul sustinut pentru ocuparea unui post de supervizor. Inexistenta discriminarii pe criterii de varsta

75. Calitatea de colaborator al Securitatii. Punerea voluntara la dispozitia Securitatii a locuintei sau a altui spatiu pe care il detinea

76. Cerere de sesizare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Termenul de introducere a cererii. Tardivitate 

Capitolul al II-lea. Drept fiscal

77. TVA. Drept de deducere. Situatia institutiilor publice care realizeaza investitii finantate integral din alocatii bugetare pentru obiective de interes public national 

78. TVA. Lingouri produse prin topirea unui amestec de materii prime si deseuri. Produse semifabricate. Masuri de simplificare 

79. TVA. Cheltuieli cu servicii de management, consultanta, asistenta sau alte prestari servicii. Deductibilitatea cheltuielilor in determinarea profitului impozabil. Dreptul de deducere a TVA

80. TVA. Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare. Subventionarea TVA-ului aferent facturilor de energie electrica si a taxelor pentru autorizarea unor activitati specifice

81. TVA. Contract de prestari servicii de management, servicii instruire, asistenta, incheiat intre o societate rezidenta in Romania si o societate rezidenta in Vietnam. Aplicarea TVA. Conditii. Locul prestarii serviciilor

82. TVA. Administratia Patrimoniului Imobiliar avand ca obiect administrarea, gestionarea, inchirierea si intretinerea fondului imobiliar, construirea de locuinte si spatii comerciale, reabilitarea fondului imobiliar existent, prestari de servicii imobiliare. Calitatea de persoana impozabila din punct de vedere al TVA 

83. Antrepozit fiscal. Decizie de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal. Contestatie in procedura administrativa. Suspendarea de drept a efectelor deciziei de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal pe perioada solutionarii contestatiei. Admisibilitatea cererii de suspendare a executarii formulate in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 dupa epuizarea procedurii administrative

84. 1. Antrepozit fiscal. Conditii referitoare la securitatea locului si masurarea volumului si masei produselor accizabile. Nerespectarea conditiilor – situatie de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal

2. Schimbarea actionariatului societatii comerciale detinatoare a antrepozitului fiscal. Obligatia de a instiinta autoritatea fiscala competenta. Nerespectarea obligatiei. Consecinte

85. Antrepozit fiscal. Revocarea autorizatiei pentru producerea de produse accizabile, pentru nerespectarea prevederilor art. 183 si art. 195-198 C. fisc. Legalitate

86. Antrepozit fiscal. Revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal. Conditii 

87. Fondul pentru mediu. Venit constituit din cota procentuala aplicata valorii ambalajelor comercializate de producatori si importatori. Situatia ambalajelor produse in Romania si exportate

88. Fondul pentru mediu. Venit constituit din cota procentuala aplicata valorii ambalajelor comercializate de producatori si importatori. Ambalaj – capac/capsula metalica 

89. Fondul pentru mediu. Venituri constituite din taxa pentru ambalajele introduse pe piata. Societate care produce folie de plastic 

90. Fondul pentru mediu. Agent economic: colector de la persoane fizice sau juridice a unor deseuri rezultate din dezmembrarea bunurilor proprii ale acestora; valorificator, prin cumpararea de la persoane juridice care vand deseuri cumparate, la randul lor, de la terti. Prezentarea unor autorizatii false de catre colectori. Legalitatea datorarii impozitului

91. Fondul pentru mediu. Societate comerciala avand ca obiect producerea si comercializarea ambalajelor din hartie si carton 

92. Persoane cu handicap. Obligatia impusa agentilor economici si institutiilor publice de a angaja astfel de persoane. Sanctiunea prevazuta de lege in cazul nerespectarii obligatiei. Exceptii. Principiul certitudinii impunerii. Principiul proportionalitatii. Principiul prevalentei substantei asupra formei 

93. Societate declarata in stare de insolventa. Raspunderea solidara a unei persoanei juridice. Conditii

94. Venituri sub forma de dividende obtinute in anul 2005. Cota de impozitare

Capitolul al III-lea. Dreptul concurentei

95. Emiterea de catre Consiliul Concurentei a deciziei prevazute de art. 45 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata. Aplicabilitatea principiului termenului rezonabil 

96. Agent economic care opereaza in zone defavorizate. Depasirea intensitatii maxime admise a ajutorului de stat reprezentat de facilitati fiscale. Legalitatea deciziei de recuperare

97. Intelegeri verticale. Contraventie continua. Amenda contraventionala. Modul de calcul al termenului de prescriptie

98. Parc industrial. Societati comerciale organizate si care isi desfasoara activitatea in cadrul unui parc industrial. Scutirea de la plata impozitului pe terenuri si cladiri – masura de natura fiscala, ajutor de stat. Competenta de constatare si recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal. Act administrativ emis cu incalcarea competentei unei alte autoritati publice. Nelegalitate 

Capitolul al IV-lea. Drept vamal

99. Incadrarea tarifara a unor produse adjuvante si a medicatiei de insotire. Nelegalitate 

Capitolul al V-lea. Statutul judecatorilor si al procurorilor

100. Judecator sau procuror. Momentul de la care curge termenul de 2 ani la implinirea caruia se realizeaza prima verificare a indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta

101. Judecator eliberat din functie prin pensionare. Cerere de reincadrare in functia de judecator. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care este solutionata cererea. Natura juridica a hotararii. Instanta competenta

102. Concurs de promovare in functii la instantele superioare. Conditii. Cerere de obligare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru recunoasterea gradului profesional de judecator de curte de apel ca urmare a sustinerii concursului de promovare. Invocarea discriminarii in raport cu ceilalti candidati

103. Judecator delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Acordarea sporului prevazut de art. 21 alin. (1) din O.G. nr. 64/2006. Libertatea de apreciere a cuantumului acestui spor

104. Procuror. Cerere de transfer pe un post de judecator. Hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere. Legalitate 

105. Judecator. Cerere de promovare in functie prin valorificarea examenului sustinut anterior. Modalitatea de calcul a termenului de 6 luni prevazut de art. 30 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

106. Judecator. Hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii de revocare a unui judecator vicepresedinte din functia de conducere. Nelegalitate

Capitolul al VI-lea. Dreptul functiei publice

107. 1. Politist absolvent al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Angajament de a indeplini serviciul de minimum 10 ani in unitatile ministerului. Nerespectarea angajamentului asumat. Consecinte

 2. Raspunderea materiala a militarilor. Procedura de chemare a militarului in vederea ascultarii, pentru explicatii scrise si prezentarea de probe in aparare. Dreptul la aparare 

108. 1. Functionar public. Desfiintarea postului prin acte administrative emise in temeiul si in executarea unei ordonante de urgenta de reorganizare a institutiei. Eliberare din functie. Respingerea ordonantei de urgenta. Consecinte 

 2. Daune morale solicitate in temeiul art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Reparatie suficienta

109. 1. Auditor de justitie. Raportare la notiunea de functie publica 
 

2 Politist admis la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Angajament privind indeplinirea serviciului in Ministerul de Interne pe o perioada de minimum 10 ani. Dobandirea ulterioara a calitatii de auditor de justitie. Incetarea raportului de serviciu la cerere sau pentru numirea intr-o alta functie publica. Calificarea calitatii de auditor de justitie drept functie publica

110. Functionar public cu statut special din administratia penitenciara. Revocare din functia de conducere. Plangere formulata direct la instanta competenta. Inaplicabilitatea procedurii plangerii prealabile

111. Politist. Ofiter sau agent de politie detasat la Directia Nationala Anticoruptie. Incetarea detasarii inainte de implinirea termenului pentru care a fost dispusa detasarea. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitoare la necesitatea exprimarii acordului persoanei detasate

112. Drepturi salariale. Politist detasat din cadrul Ministerului de Interne la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor. Nelegalitatea acordarii a altor sporuri si prime in baza O.U.G. nr. 38/2003

113. Politist pus la dispozitie. Cerere de anulare a unei parti din dispozitia directorului Directiei management resurse umane si de acordare a gradului profesional urmator in conditiile Legii nr. 360/2002. Nelegalitate

114. Functionar public cu statut special. Ofiter de politie judiciara. Salarizare. Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in sensul ca diferenta de salarizare intre ofiterii de politie judiciara si procurori nu are caracter discriminatoriu. Legalitate

115. Act de constatare al Agentiei Nationale de Integritate. Functionar public aflat in conflict de interese 

Capitolul al VII-lea. Drept procesual civil 

116. 1. Acte (rapoarte de incercari si expertize) intocmite de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX la cererea organului vamal. Natura juridica 

 2. Actiune avand ca obiect anularea rapoartelor de incercari si expertizele intocmite de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX. Instanta competenta

117. Taxa de prima inmatriculare. Taxa de poluare. Actiune avand ca obiect exonerarea de la plata taxei de prima inmatriculare. Instanta competenta 

118. Contract incheiat intre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania SA si o societate comerciala avand ca obiect eliberarea rovinietelor si plata contravalorii acestora in rate trimestriale. Natura juridica. Procedura somatiei de plata. Instanta competenta 

119. Acte administrative emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 290/2003 si actiuni avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza dispozitiilor aceleiasi legi. Instanta competenta

120. Concurs pentru ocuparea postului de registrator sef. Substituirea instantei in atributiile comisiei de concurs. Nelegalitate

121. Achizitii publice. Contract de tip „FIDIC” avand ca obiect achizitii publice de lucrari. Conventie arbitrala. Competenta tribunalului arbitral de a se pronunta asupra validitatii conventiei arbitrale

122. Controlor financiar. Sanctiune disciplinara prevazuta de Codul muncii. Actiune in anularea ordinului de sanctionare. Instanta competenta 

123. Nerespectarea de catre proprietar a obligatiei de a comunica politiei rutiere identitatea persoanei careia i-a incredintat masina. Sanctiune contraventionala. Proces-verbal de contraventie. Instanta competenta 

124. Drepturi de natura salariala. Cerere de chemare in judecata a Ministerului Finantelor Publice. Lipsa calitatii procesuale pasive 

125. Cerere privind constatarea incetarii unui contract prin care au fost inchiriate spatii de expunere in vederea promovarii turistice. Instanta competenta 

126. Achizitii publice. Licitatie publica pentru atribuirea unui contract de inchiriere in conditiile O.U.G. nr. 34/2006. Litigiu avand ca obiect procedura de atribuire si acordarea de despagubiri. Instanta competenta

127. Exercitarea caii de atac a contestatiei in anulare. Conditii. Eroarea materiala si omiterea cercetarii unui motiv de recurs

128. Cerere de revizuire. Conditii de admisibilitate 

129. Cerere formulata de o parohie greco-catolica pentru restituirea imobilului casa parohiala. Lipsa calitatii procesuale a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au apartinut cultelor religioase din Romania 

130. Despagubiri acordate in baza Legii nr. 290/2003. Instanta competenta 

Capitolul al VIII-lea. Drept procesual fiscal 

131. Act administrativ fiscal. Calea administrativa de atac. Obiectul actiunii in contencios administrativ

132. 1. Act administrativ fiscal. Procedura administrativa de contestare reglementata de Titlul IX din Codul de procedura fiscala 

2. Contestatie formulata impotriva actului administrativ fiscal in procedura reglementata de Titlul IX din Codul de procedura fiscala. Obligatia motivarii in fapt si in drept

133. Proces-verbal intocmit in urma controlului efectuat pentru verificarea unor aspecte sesizate de parchet si care este utilizat ca proba intr-un proces penal. Operatiune materiala. Inadmisibilitatea caii de atac reglementate de Titlul IX din Codul de procedura fiscala 

134. Act administrativ fiscal. Contestatie pe cale administrative in procedura reglementata de Titlul IX din Codul de procedura fiscala. Suspendarea executarii actului in conditiile Legii nr. 554/2004. Conditia depunerii cautiunii 

Lista de decizii 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei31 aug. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini128
Tip copertaCarte brosata