Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2008 sem II

ISBN/ISSN: 978-606-522-236-6
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Lucrarea reprezinta continuarea fireasca a culegerilor pe care Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie le-a publicat in fiecare an, incepand cu 2006, in incercarea de a facilita accesul practicienilor la practica semnificativa a jurisdictiei supreme in materia contenciosului administrativ si fiscal.

  Lucrarea contine jurisprudenta relevanta in aceasta materie pe semestrul II al anului 2008, la selectarea deciziilor fiind avuta in vedere in principal importanta aspectelor de drept care si-au gasit dezlegarea in fata instantei supreme.

Judecator Gabriela Victoria Birsan
Presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Capitolul I. Exceptii de nelegalitate

1. Dispozitiile art. 1-8 din H.G. nr. 834/1991. Exceptie de nelegalitate respinsa

2. Hotarare a Guvernului privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al unei unitati administrativ-teritoriale. Act administrativ cu caracter individual. Exceptie de nelegalitate invocata in temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004. Admisibilitate

3. Acte administrative cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Exceptie de nelegalitate. Admisibilitate. Preeminenta dreptului comunitar. Rolul judecatorului national

4. Certificat de atestare a dreptului de proprietate emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Exceptie de nelegalitate. Principiul securitatii raporturilor juridice. Inlaturarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 de catre judecatorul national

Capitolul al II-lea. Drept administrativ

5. Anularea rezolutiei emise de procuror intr-un dosar de urmarire penala. Inadmisibilitate

6. Hotarare a Biroului Electoral Central. Natura juridica. Actiune in contencios administrativ. Admisibilitate

7. Actiune in anularea O.U.G. nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevazut de art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005. Conditii de admisibilitate

8. Actiune in anularea unei hotarari de Guvern. Neefectuarea procedurii prealabile. Inadmisibilitate

9. Aviz emis de Autoritatea Nationala pentru Sport necesar in cadrul procedurii de acordare a personalitatii juridice. Natura juridica

10. Hotarare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii prin care s-a constatat incalcarea principiului egalitatii si nediscriminarii prin dispozitiile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004. Legalitate

11. Procedura de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Contestarea modalitatii de acordare a punctajului in cadrul procedurii. Sfera exercitarii controlului de legalitate al instantelor judecatoresti

12. Actiune formulata pe calea contenciosului administrativ pentru modificarea si completarea unei hotarari de Guvern. H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si a activitatilor cu conditii specifice pentru cadrele militare in activitate

13. Decizie a Comisiei speciale de retrocedare prin care s-a dispus restituirea in natura a imobilului Bisericii Evanghelice Luterane. Lipsa titlului. Nelegalitate 

14. Decizia Oficiului Roman pentru Imigrari de returnare a strainilor de pe teritoriul Romaniei. Contestarea deciziei de returnare. Inadmisibilitatea recursului 

15. Dreptul de a beneficia de preschimbarea certificatului de revolutionar care sa ateste calitatea de luptator pentru victoria Revolutiei romane. Necesitatea efectuarii procedurii prealabile. Prematuritate

16. Calificarea actului de control care cuprinde doar constatari, concluzii si propuneri, fara masuri de sanctionare si recuperare a vreunui prejudiciu

17. Dispozitie de retragere a permisului de arma si a dreptului de a mai detine arma si munitie. Legalitate

18. Recunoasterea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista si acordarea drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 214/1999. Membrii ai gruparii religioase „Martorii lui Iehova”. Condamnarea pentru infractiunea de neprezentare la incorporare, prevazuta de art. 354 C. pen. Infractiune de drept comun

19. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Ordinul nr. 11/2007. Contractul-cadru de vanzare-cumparare a energiei electrice incheiat intre producatorul de energie electrica si furnizorul consumatorilor captivi. Legalitatea prevederilor art. 13 

20. Despagubiri aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in reglementarea Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Emiterea de catre Comisia centrala pentru stabilirea despagubirilor a titlului de despagubire cu respectarea principiului termenului rezonabil consacrat de art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului 

21. Act administrativ cu caracter normativ care si-a incetat aplicabilitatea la data pronuntarii instantei de recurs. Actiune lipsita de interes

22. Procedura de emitere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate, reglementata de H.G. nr. 834/1991. Respectarea principiului termenului rezonabil 

23. 1. Hotarare a Guvernului pentru atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public. Momentul de la care curge termenul pentru introducerea actiunii in anulare

2. Controlul de legalitate exercitat de instanta de contencios administrativ in privinta unei hotarari a Guvernului pentru atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public

24. Refuz nejustificat. Personal diplomatic si consular. Pensie de serviciu. Persoane care au desfasurat activitate de comert exterior si cooperare economica internationala

25. Societate specializata de paza si protectie. Infiintare. Aviz negativ al Serviciului Roman de Informatii. Garantii impotriva arbitrariului – obligatia de a fi prezentate instantei motivele care au stat la baza emiterii avizului negativ

26. Spital public. Ordin al ministrului sanatatii de revocare din functie a managerului si de incetare a contractului de management. Natura juridica 

27. Hotarare a Guvernului pentru atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local. Natura juridica – act administrativ unilateral cu caracter individual

28. 1. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. Probe 

2. Incheiere de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ. Recurs. Motivul de casare prevazute de art. 304 pct. 3 C. proc. civ. 

29. Functionari publici. Drepturi salariale stabilite prin lege. Discriminare. Hotararea nr. 262 din 21 iunie 2007 a Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Nelegalitate 

30. Refuz nejustificat. Persoana care si-a desfasurat activitatea in strainatate anterior anului 1990. Recunoasterea perioadei in care si-a desfasurat activitatea in strainatate, ca stagiu de cotizare la sistemul public de pensii 

31. Proces-verbal de control intocmit de Oficiul pentru Plati si Contractare PHARE. Natura juridica. Act administrativ-fiscal. Contestatie. Obligativitatea parcurgerii caii administrative de atac reglementate de Titlul IX din Codul de procedura fiscala. Prematuritatea actiunii formulate direct impotriva procesului-verbal de control 

Capitolul al III-lea. Drept fiscal

32. Societati de investitii financiare. Desfasurarea unei activitati secundare de administrare imobiliara, operatiune supusa TVA. Drept de deducere. Principiul alocarii directe 

33. Institutii de invatamant care pot beneficia de scutiri de plata TVA. Conditii 

34. Punctul 23 (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. Legalitate

35. Antrepozit fiscal. Administrator al persoanei juridice condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva. Decizie de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal. Legalitate. Proportionalitate

36. Antrepozit fiscal. Respingerea cererii de obtinere a autorizatiei de antrepozit fiscal pentru motivul ca bunurile mobile si imobile aferente antrepozitului fiscal propus spre autorizare se afla sub sechestru asigurator

37. Decizie de suspendare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal. Contestatie in procedura administrativa. Suspendarea de drept a efectelor juridice ale deciziei. Inadmisibilitatea cererii de suspendare, formulata in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004

38. Program special pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD. Contract de finantare. Expert cheie. Neregularitati. Cheltuieli neeligibile

39. Regim vamal suspensiv de perfectionare activa a marfurilor. Rata de randament nejustificata. Produse compensatoare secundare vandute pe piata interna. Drepturi de import

40. Facilitati acordate producatorilor agricoli si crescatorilor de animale organizati in ferme familiale cu caracter comercial, in perioada de preaderare la Uniunea Europeana. Act administrativ fiscal – instiintare de plata emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – prin care se comunica societatii comerciale sumele pe care le are de restituit. Act preparator – procesul-verbal de receptie si restituire intocmit de sucursala judeteana a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

Capitolul al IV-lea. Dreptul concurentei

41. Practici anticoncurentiale. Clauza contractuala prin care distribuitorul se obliga sa vanda la un pret fix, stipulat in listele de preturi ale furnizorului

42. Practici anticoncurentiale. Sanctiunea aplicata. Termenul de prescriptie in cazul contraventiilor continue

43. 1. Contraventie prevazuta de Legea nr. 21/1996. Termen de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii

2. Inserarea unei clauze de neconcurenta intr-un contract de societate. Contraventie continua

Capitolul al V-lea. Statutul judecatorilor si al procurorilor

44. Hotarare a Sectiei pentru judecatori sau procurori a C.S.M. privind carierea si drepturile magistratului. Recurs inadmisibil. Hotarare a Plenului C.S.M. privind carierea si drepturile judecatorilor, obiect al recursului  declarat la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

45. Procurori numiti la D.I.I.C.O.T. in conditiile art. 75 alin. (3) si (4) din Legea nr. 304/2004. Recunoasterea gradului profesional de procuror corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

46. Judecatori. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Cerere de recunoastere a gradului profesional de judecator de curte de apel. Nelegalitate. Invocarea cazului de discriminare in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T

47. Actiune in anularea concursului de admitere in magistratura, pentru incalcarea Metodologiei de desfasurare si organizare a examenului. Proces-verbal al Comisiei de solutionare a contestatiilor prin care s-a dispus anularea a sase intrebari la examenul de admitere. Legalitate

48. Judecator. Procuror. Numirea in functii de conducere. Conditia vechimii minime in functia de judecator sau procuror. Perioada in care judecatorul sau procurorul a indeplinit functia de avocat. Problema discriminarii fata de alte functii de specialitate juridica 

49. Judecator. Promovare in functie de executie si dobandirea gradului profesional superior. Procedura legala. Problema discriminarii fata de procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T., carora le-a fost recunoscut gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

50. Judecator de tribunal. Cerere de recunoastere a gradului profesional de judecator de curte de apel

Capitolul al VI-lea. Dreptul functiei publice

51. Politist participant la cursul de pregatire „Ofiteri incadrati din sursa externa”. Sanctiune disciplinara. Excluderea de la cursuri pentru absente nemotivate. Neluarea in calcul pentru justificarea absentelor a unei adeverinte medicale eliberate de medicul de familie

52. Politist. Curs de initiere si formare in cariera. Angajament incheiat cu conducerea M.I.R.A. de a absolvi cursul de initiere si de a desfasura 5 ani activitate in cadrul ministerului. Nerespectarea angajamentului. Cheltuieli de scolarizare. Decizie de imputare

53. Functionar public. Ordin de eliberare din functie in perioada incapacitatii temporare de munca. Nulitate 

54. Functionar public. Cerere de acordare a drepturilor salariale. Instanta competenta

55. Actiune in anularea unui ordin de eliberare din functie, ulterior revocat. Respingerea actiunii ca ramasa fara obiect. Legalitate. Obligarea paratului la cheltuieli de judecata. Legalitate

56. Ofiteri de politie judiciara detasati la Directia Nationala Anticoruptie. Stabilirea drepturilor salariale. Conditiile acordarii dreptului la prima de concediu si a sporului de fidelitate 

57. Ofiteri de politie. Drepturi salariale. Instanta competenta 

58. Functionar public. Cercetare administrativa. Suspendare din functia publica

59. Politist. Absolvirea de studii superioare. Conditii privind ocuparea posturilor de ofiter vacante 

Capitolul al VII-lea. Drept procesual civil

60. Anularea dispozitiei emise de primar ca urmare a solutionarii notificarii prevazute de Legea nr. 10/2001. Instanta competenta 

61. Ofiter in cadrul Ministerului Apararii Nationale. Obligarea autoritatii sa incheie contract de vanzare-cumparare a locuintei de serviciu. Instanta competenta

62. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate. Admisibilitate. Incheiere de respingere a cererii pe motiv ca actul a carui exceptie de neconstitutionalitate se invoca nu are legatura cu cauza 

63. Cautiune. Conditiile eliberarii cautiunii

64. Sechestru asigurator pentru imobile instituit de administratia finantelor publice. Contestatie la executare. Instanta competenta

65. Refuzul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor de a valida masurile stabilite de Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Instanta competenta 

66. Contestatie la executarea silita fiscala inceputa de organele de executare ale administratiei publice. Instanta competenta. Cale de atac

67. Obligatia achitarii drepturilor salariale de catre o institutie bugetara. Cerere de chemare in garantie a Ministerului Finantelor Publice. Nelegalitate 

68. 1. Calitatea procesuala pasiva in contenciosului administrativ

2. Actiune in anularea unui act administrativ emis de Oficiul de Plati si Contractare PHARE. Lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor

69. Proces-verbal de control intocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca. Natura juridica. Instanta competenta

70. 1. Contestatie la executare in materia creantelor fiscale. Instanta competenta in fond si in recurs

2. Sume de bani retinute din pensie, reprezentand amenzi contraventionale. Instanta competenta in fond si in recurs 

71. Hotarare judecatoreasca prin care s-a dispus emiterea unui certificat de atestare a dreptului de proprietate. Lamurirea dispozitivului. Administrarea probei cu expertiza tehnica de specialitate. Contencios subiectiv de plina jurisdictie

Lista cronologica a deciziilor

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei10 feb. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini296
Tip copertaCarte brosata