Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei comerciale pe anul 2008

Recursuri in interesul legii
ISBN/ISSN: 978-606-522-152-9
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Sinteza de fata prezinta deciziile relevante ale Sectiei comerciale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in anul 2008.

   Lucrarea cuprinde trei parti: prima parte ofera solutiile la cele mai importante spete din materia societatilor comerciale, a insolventei, dreptului bancar, contractelor comerciale si obligatiilor comerciale; a doua parte este dedicata aspectelor de procedura civila iar ultima parte cuprinde deciziile de admitere a recursurilor in interesul legii pronuntate in materie, in anul 2008, prin care au fost solutionate problemele de drept ce au primit o rezolvare diferita din partea instantelor judecatoresti.


PARTEA I. Drept comercial

Capitolul I. Societati comerciale 

I. Constituirea societatilor comerciale 

1. Nedepunerea de catre reprezentantii sucursalei societatii la oficiul registrului comertului a semnaturilor lor. Consecinte

2. Protejarea intereselor tertilor in raporturile cu societatea comerciala. Limitele mandatului acordat administratorilor. Dispozitii legale incidente

3. Indicarea gresita a sediului societatii. Nulitate

4. Nulitatea in materie societara. Regim juridic. Aplicarea art. 55 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

5. Nulitatea contractului de societate. Neretroactivitate 

II. Functionarea societatilor comerciale 

6. Raspunderea administratorului. Introducerea actiunii dupa incetarea mandatului 

7. Administratorul care transmite altei persoane dreptul de a reprezenta societatea. Raspundere solidara

8. Antrenarea raspunderii administratorului in solidar cu societatea comerciala

9. Raspunderea solidara a administratorilor fata de societate 

10. Regula unanimitatii reglementata de art. 76 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Efecte 

11. Conflictul de interese in acceptiunea art. 79 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

12. Obligatia societatii comerciale de a elibera certificatul de actionar. Regim juridic 

13. Cererea de emitere a unui certificat de actionar. Calificarea naturii juridice a cauzei. Criterii de determinare. Dispozitii legale incidente 

14. Hotararea A.G.O.A. Sanctiunea aplicabila pentru nesocotirea dreptului de vot

15. Societate cu raspundere limitata. Hotararea adunarii generale. Conditii de valabilitate. 

16. Majorarea capitalului social – atribut exclusiv al adunarii generale extraordinare a actionarilor

17. Instanta competenta sa solutioneze cererile de autorizare a convocarii A.G.A. Dispozitii legale incidente

18. Incalcarea interdictiei aplicabila actionarului de a vota in privinta unor probleme in care interesul sau personal prevaleaza. Ratiunea reglementarii. Dispozitii legale incidente

19. Majorarea capitalului social al unei societati pe actiuni al carei capital social este reprezentat prin actiuni la purtator din perspectiva dispozitiilor art. 129 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 115 din Legea nr. 31/1990, modificata 

20. Caracterul imperativ al dispozitiilor art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii acestor dispozitii

21. Opozabilitatea unei hotarari A.G.E.A. Hotararea de anulare A.G.E.A. nu este opozabila decat actionarilor si tertilor dobanditori de buna-credinta 

22. Dreptul actionarilor de a se retrage din societate in situatia schimbarii formei juridice a societatii, in aplicarea dispozitiilor art. 134 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, modificata. Conditii de exercitare 

23. Dreptul la informare al actionarilor cu privire la gestiunea societatii. Criterii de determinare a sintagmei „operatiuni din gestiunea societatii” in interpretarea art. 136 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 modificata

24. Modificarea actului constitutiv. Distinctia pe care Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale o face in privinta conditiilor de cvorum in art. 192 alin. (2) si 193 alin. (3) din lege. Sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii dispozitiilor legale 

25. Caracterul comun al reglementarii referitoare la interdictia administratorilor de a ataca hotararile A.G.A. cu privire la revocarea lor din functie aplicabila societatilor pe actiuni cat si societatilor cu raspundere limitata. Dispozitiile legale incidente

26. Cesiune de parti sociale in favoarea unei persoane din afara unei societati comerciale cu raspundere limitata

27. Transmiterea partilor sociale. Opozabilitate

28. Regimul juridic al cesiunii de parti sociale. Actul de cesiune de parti sociale. Conditii de validitate. Regimul juridic aplicabil procurii in baza careia s-a incheiat actul de cesiune in raport de prevederile Conventiei de la Haga din 1961 si ale O.G. nr. 66/1999

III. Modificarea actului constitutiv 

29. Majorarea capitalului social prin compensarea creantelor. Drept de preferinta 

30. Majorarea capitalului social prin emisiune de noi actiuni. Drept de preferinta 

31. Majorarea capitalului social in raport de momentul la care se elibereaza certificatul de  atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Dreptul de preferinta 

IV. Excluderea si retragerea asociatilor

32. Retragerea asociatului din societate din perspectiva art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Regimul juridic aplicabil 

33. Frauda comisa de administrator in dauna societatii – cauza de excludere a asociatului administrator in raport de art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, modificata 

34. Continutul sintagmei „frauda in dauna societatii” in interpretarea dispozitiilor art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

35. Excludere asociat. Materializarea notiunii de frauda 

36. Excludere asociat. Neintelegerile grave dintre asociati – cauza de excludere a asociatului, nu numai de dizolvare a societatii. Drepturile asociatului exclus din perspectiva art. 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 modificata 

V. Dizolvare, fuziune, divizare

37. Affectio societatis. Intentia asociatilor de a colabora la desfasurarea activitatii comerciale – element esential, de ordin psihologic al contractului de societate, a carui disparitie conduce la dizolvarea societatii conform art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990 modificata 

38. Reorganizare. Efecte patrimoniale

VI. Radierea si lichidarea societatii comerciale

39. Radierea societatii comerciale. Consecinte asupra capacitatii procesuale de folosinta a societatii 

40. Conditiile cerute de lege in cazul radierii unor mentiuni din registrul comertului in reglementarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului modificata

41. Caracterul imperativ al termenului de opozitie prevazut de Legea nr. 31/1990

Capitolul II. Procedura insolventei

42. Prevalenta procedurii insolventei in raport de cea privind lichidarea voluntara prevazuta de Legea nr. 31/1990 modificata si de cea referitoare la executarea silita in sensul O.U.G. nr. 51/1998

43. Aplicarea „ope legis” a masurii suspendarii prevazute de art. 36 din Legea nr. 85/2006. Efectele suspendarii in plan procesual. Interesul in promovarea unei actiuni dupa deschiderea procedurii insolventei

44. Valorificarea creantelor impotriva partii aflate in procedura insolventei. Calea procesuala de urmat

45. Caracterul general al dispozitiei legale privind scutirea de la plata taxelor de timbru in interpretarea reglementarii cuprinse in art. 77 din lege. Caracterul preparatoriu al incheierii prin care s-a dispus asupra taxei de timbru. Exercitarea caii de atac impotriva unei astfel de incheieri

46. Calea de atac exercitata impotriva hotararilor judecatorului sindic. Calificare. Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva hotararii prin care s-a solutionat aceasta cale de atac 

47. Compensatia legala. Invocare in procedura insolventei. Admisibilitate. 

48. Exercitarea activitatii de practician in insolventa. Dispozitii legale incidente 

Capitolul III. Obligatii comerciale

49. Penalitati de intarziere aferente unei creante nebugetare, solicitate in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile

50. Clauza penala. Valabilitate. Nerestituirea sumei imprumutate la termen. Consecinte 

51. Efectele juridice ale calitatii de comerciant/necomerciant asupra obligatiei de plata a dobanzii legale

52. Actualizarea pretului cu rata inflatiei – forma de manifestare a principiului repararii integrale a prejudiciului consacrat de art. 1084 C. civ. Dispozitii legale incidente

53. Exceptia de neexecutare a contractului. Regim juridic

54. Rezolutiunea unui contract. Conditii de admisibilitate

55. Conditiile necesare pentru revocarea unui act juridic incheiat de debitor in frauda creditorului in raport de dispozitiile art. 975 Cod civil 

56. Novatia prin schimbare de debitor. Efectele novatiei asupra ipotecilor initiale ale creantei 

57. Subrogatia legala intemeiata pe dispozitiile art. 1108 pct. 3 C. civ. Conditii de aplicare 

58. Drept de retentie. Efectele patrimoniale ale instituirii unui drept de retentie

59. Drept de retentie. Configuratie juridica. Conditiile in care poate fi invocat

60. Stingerea ipotecii. Cauza si efecte

Capitolul IV. Contracte comerciale 

I. Contractul de asigurare

61. Forta majora. Efectele fortei majore invocate intr-un contract de asigurare 

II. Contractul de concesiune 

62. Contract de concesiune. Influenta evolutiei legislative in materia contractului de concesiune  asupra competentei de solutionare a cauzelor derivand dintr-o atare conventie

63. Taxa de concesiune nu se circumscrie raportului juridic bugetar, nefiind creanta bugetara ci rezultatul unor raporturi juridice conventionale de drept privat. Consecinte in plan juridic

III. Contractul de factoring

64. Contractul de factoring. Reglementare. Cauza, obiectul si natura juridica

IV. Contractul de gaj 

65. Contractul de gaj. Caracterul accesoriu. Conditia opozabilitatii si efectele acesteia

V. Contractul de locatiune

66. Contract de locatiune. Conditiile cerute de lege cat priveste incetarea contractului de locatiune prin vanzarea obiectului locatiunii 

67. Contract de inchiriere. Capacitatea neproprietarului de a fi parte in contract, in calitate de locator

68. Contract de inchiriere prelungit prin tacita relocatiune. Regim juridic. Dispozitii legale incidente in privinta incetarii contractului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 36 C. com

VI. Contractul de prestari servicii

69. Calificarea naturii juridice a obligatiilor din perspectiva clauzelor contractuale si a obiectului determinat de parti

70. Clauza abuziva. Continutul sintagmei „clauza abuziva” in reglementarea Legii nr. 193/2000 republicata privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

VII. Contractul de transport

71. Calificarea contractului din perspectiva interpretarii sistematice si nu dupa denumirea data de parti. Contractul de transport. Trasaturi definitorii. Regim juridic 

72. Contract de transport feroviar. Reclamatie administrativa 

VIII. Contractul de vanzare-cumparare

73. Interpretarea clauzelor contractuale

74. Contract de cesiune de parti sociale incheiat intre soti. Sanctiunea aplicabila contractului in raport de dispozitiile art. 1 C. com. si ale art. 1307 C. civ. Imprescriptibilitatea dreptului la actiune 

75. Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice 

76. Validitatea contractului chiar si in cazul lipsei de echivalenta intre pret si valoarea reala a bunului. Conditiile de aplicare a acestui principiu

77. Operatiunea de vanzare in frauda dreptului de proprietate, cauza de nulitate absoluta a contractului

78. Conditiile cerute de lege pentru angajarea raspunderii vanzatorului pentru vicii ascunse

Capitolul V. Prescriptia extinctiva

79. Termenul de prescriptie aplicabil dreptului material la actiunea avand ca obiect cererea in despagubiri rezultate in urma retrocedarii activului in raport de momentul la care a intervenit procesul de privatizare. Legea aplicabila 

80. Data de la care incepe sa curga termenul general de prescriptie al actiunii in restituirea sumelor achitate in plus cu titlu de pret

81. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie aplicabil dreptului de a cere executarea silita a creantelor neperformante preluate de A.V.A.S., in reglementarea art. 13 din O.U.G. nr. 51/1998 

82. Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice

83. Termenul de prescriptie aplicabil in procedura de executare silita a creantelor bancare neperformante preluate de A.V.A.S., constatate prin bilete la ordin

84. Inaplicabilitatea institutiei renuntarii la beneficiul prescriptiei dreptului la actiune in cazul obligatiilor neexecutate de bunavoie. Dispozitii legale incidente 

85. Intreruperea cursului prescriptiei 

Capitolul VI. Privatizarea societatilor comerciale

86. Calitatea conferita de lege A.V.A.S. in exercitarea atributiilor ce-i revin in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale. Consecinte in planul obligatiei de garantare pentru evictiune reglementata de art. 1336 Cod civil 

Capitolul VII. Drept bancar

87. Dreptul bancilor de a efectua operatiuni de cesiune de creanta in realizarea obiectului de activitate. Reglementare legala 

88. Incident de plata. Inteles. Natura juridica a activitatii de gestionare a informatiei specifice incidentelor de plati

Capitolul VIII. Diverse

89. Asociatie familiala. Conditiile inregistrarii si radierii din oficiu a unei asociatii familiale

90. Bilet la ordin. Inaplicabilitatea, in cadrul obligatiilor cambiale, a principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal 

91. Natura juridica a procesului-verbal de control financiar 

PARTEA A II-A Drept procesual civil

Capitolul I. Competenta instantelor 

92. Declinarea de competenta intre un organ cu activitate jurisdictionala si instanta statala. Dispozitii legale incidente 

93. Actiuni avand ca obiect cesiunea drepturilor patrimoniale izvorate dintr-un brevet de inventie. Criterii de determinare a competentei materiale 

94. Natura juridica a actiunilor promovate de A.V.A.S. avand ca obiect recuperarea creantelor bugetare

95. Instanta competenta material in solutionarea unei cereri avand ca obiect anularea unei somatii de plata

96. Instanta competenta material sa solutioneze opozitia la executare cambiala

97. Instanta competenta material in solutionarea cererilor avand ca obiect opozitia la vanzare, prin licitatie, a actiunilor

98. Litigiile al caror obiect il constituie pretentiile accesorii obligatiilor fiscale sunt de competenta tribunalelor administrativ-fiscale

99. Despagubiri pentru anularea unei licitatii intr-o achizitie publica 

100. Actiunile societatilor comerciale in lichidare avand drept scop recuperarea creantelor societatii falite impotriva administratorilor sai 

101. Calificarea naturii litigiului dupa temeiul cererii de chemare in judecata 

102. Instanta competenta teritorial in solutionarea contestatiei la executare, prin poprire, a unor creante fiscale 

103. Competenta teritoriala. Obligatia de a face. Contract de leasing vizand un bun imobil

104. Depasirea atributiilor puterii judecatoresti. Acceptiune 

105. Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva procesului verbal de sechestru asigurator – ca act de executare propriu-zis – emis de un organ fiscal

106. Rolul activ al instantei. Acceptiune 

107. Cerere de chemare in judecata. Modalitatile de exercitare a actiunii civile in cadrul procesului penal. Exceptii de la principiul irevocabilitatii dreptului de optiune 

108. Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor imperative ale art. 24 alin. (1) Cod procedura civila 

Capitolul II. Procedura in fata primei instante 

109. Inchiderea procedurii insolventei si radierea paratei debitoare din registrul comertului. Consecinte asupra capacitatii civile a societatii comerciale

110. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a consiliilor locale in raport de dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

111. Legitimare procesuala. Criterii de determinare 

112. Efectul nedeterminarii cuantumului unui capat de cerere si netimbrarea acestuia asupra actiunii – considerata ca un tot unitar – in interpretarea art. 20 alin. (4) din Legea nr. 146/1997

113. Procedura de citare si de comunicare a actelor conform Legii nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenta juridica internationala in materie civila si comerciala. Conditii de aplicare 

114. Conditiile cerute de lege pentru citarea si comunicarea actelor de procedura prin afisare.

115. Limitele aplicarii principiului rolului activ al instantei

116. Rolul activ al instantei. Principiul disponibilitatii 

117. Dreptul de a promova actiunea. Dreptul de reprezentare. Prezumtia – in cazul unei societati comerciale – privind existenta dreptului de a promova actiunea cat si a dreptului de reprezentare in conditiile legii. Complinirea neregulii procedurale privind lipsa semnaturii de pe cererea de chemare in judecata in conditiile art. 133 alin. (2) Cod procedura civila 

118. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Admitere. Consecinte

119. Puterea de lucru judecat. Conditii de admisibilitate in raport de dispozitiile art. 1201 Cod civil 

120. Exceptia de neconstitutionalitate. Admisibilitate 

121. Proba cu expertiza. Neregularitatea decaderii din proba cu expertiza sub motiv de neplata a onorariului de expert, in conditiile reglementate de art. 170 alin. (4) Cod procedura civila 

122. Intelesul sintagmei „dependenta procesuala” in acceptiunea reglementarii art. 244 alin. (1) pct. 1 Cod procedura civila. Conditia de admisibilitate a unei cereri de suspendare formulata in temeiul art. 244 alin. (1) Cod procedura civila 

123. Renuntarea la insusi dreptul pretins, in aplicarea art. 247 Cod procedura civila  

124. Neconcordanta existenta intre minuta, dispozitivul si considerentele unei hotarari – consecinte 

125. Hotarare judecatoreasca care tine loc de act de vanzare-cumparare. Caracterul declarativ al acesteia. Conditii de admisibilitate 

Capitolul III. Cai de atac

126. Admisibilitatea unei cai de atac. Principiul de drept aplicabil

127. Schimbarea temeiului juridic al cererii in recurs. Dispozitii legale incidente 

128. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale formulata intr-o cale de atac inadmisibila

129. Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva unei incheieri premergatoare 

130. Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 Cod procedura civila

Capitolul IV. Arbitraj 

131. Exercitarea controlului judecatoresc asupra hotararii arbitrale din perspectiva art. 364 Cod procedura civila. Limite

132. Admisibilitatea unei actiuni in anulare a unei hotarari arbitrale

Capitolul V. Executarea silita 

133. Contestatie la executare. Titlul executoriu in acceptiunea O.U.G. nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului 

134. Contestatie la executarea contra mostenitorilor. Caracterul de principiu al dispozitiilor art. 398 Cod procedura civila

135. Vanzarea unui imobil sub imperiul O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare. Garantia de participare la licitatie

136. Intoarcerea executarii. Regim juridic. Procedura de solutionare si caile de atac 

Capitolul VI. Diverse

137. Caracterul relativ al obligatiei de comunicare a documentelor reglementata de art. 46 din O.U.G. nr. 51/1998 

138. Procedura de solutionare pe cale amiabila a litigiilor reglementata de art. 11 lit. j) din Legea nr. 13/2007 privind activitatile de utilizare optima a resurselor energetice. Campul de aplicare vizat de lege 

139. Litigiile derivate din contractele de furnizare de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate. Natura civila. 

PARTEA A III-A Recursuri in interesul legii 

Decizii pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2008

140. Decizia nr. VI din 21 ianuarie 2008

141. Decizia nr. XXXII din 9 iunie 2008

142. Decizia nr. XLIII din 13 octombrie 2008 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei03 iul. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata