Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei comerciale pe anul 2005

ISBN/ISSN: 978-973-8957-84-8
Editura: Hamangiu
19,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Aceasta prima editie a lucrarii contine 81 de spete in care se prezinta solutiile date de Inalta Curte in anul 2005 in litigii privind societatile comerciale, contractele comerciale, privatizarea, executarea silita, procedurile speciale in materie comerciala si arbitraj.

   Completand colectia de Jurisprudenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, aceasta carte vine in sprijinul tuturor celor interesati sa se specializeze in dreptul comercial, pentru asigurarea unei aparari profesioniste sau pentru solutionarea unitara a litigiilor in acest domeniu.

Capitolul I. Societati comerciale

1. Anularea hotararii adunarii generale a actionarilor. Consemnarea votului negativ in procesul-verbal de sedinta

2. Societate comerciala. Anulare Hotarare Adunare Generala. Conversie creante in actiuni. Norme derogatorii de la dreptul comun privind circulatia valorilor mobiliare

3. Legalitatea convocarii adunarii generale a actionarilor. Hotararea adunarii generale a actionarilor

4. Modalitatea de numire a membrilor Consiliului de Administratie. Persoanele care au calitatea procesuala de a solicita anularea hotararii adunarii generale a actionarilor

5. Excluderea asociatului administrator. Inadmisibilitate in faza lichidarii judiciare

6. Opozitia intemeiata pe art. 61 si art. 62 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac. Calificare

7. Societate comerciala. Transmiterea actiunilor nominative

8. Reorganizare judiciara si faliment. Hotararea judecatorului sindic. Cale de atac

9. Cereri in materia reorganizarii judiciare si a falimentului. Competenta teritoriala si materiala

Capitolul II. Contractele comerciale

10. Livrare de produse. Pret datorat. Reactualizare cu rata inflatiei

11. Dovada actelor juridice de vanzare-cumparare. Promisiunea de vanzare. Consimtamantul

12. Contract de vanzare-cumparare. Clauza penala. Lipsa acordului de vointa a partilor

13. Contract de vanzare-cumparare. Clauza compromisorie. Actiune in anularea hotararii arbitrale. Instanta competenta

14. Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Prejudiciul creditorului

15. Contract de vanzare-cumparare. Neindeplinirea obligatiei vanzatorului de a preda lucrul vandut. Prescriptia extinctiva a dreptului cumparatorului de a cere restituirea pretului 

16. Contract de vanzare-cumparare. Principiul prevalarii salvarii efectelor juridice ale actului

17. Contract de leasing. Contract de vanzare-cumparare. Anulare. Cauza ilicita

18. Contract de prestari servicii. Lipsa autorizatiei necesare desfasurarii activitatii. Principiul specialitatii capacitatii de folosinta 

19. Locatiune. Exercitarea actiunii civile. Conditii. Lipsa calitatii procesuale civile 

20. Contract de locatiune. Termenul locatiunii

21. Contract de inchiriere. Natura comerciala

22. Contract de inchiriere. Reziliere. Pact comisoriu. Evacuare

23. Contract de inchiriere. Clauza denuntarii unilaterale a contractului 

24. Contract de credit. Lipsa consimtamantului uneia dintre parti. Nulitate absoluta

25. Contract de credit. Bilet la ordin. Actiune in constatarea nulitatii contractului de credit si a biletului la ordin

26. Contract de credit bancar. Autoritate de lucru judecat. Executare silita

27. Contract de credit atipic pe termen scurt. Acreditiv. Daune interese 

28. Contract de garantie imobiliara. Nulitate absoluta 

29. Contract de consignatie. Dreptul de a pretinde pretul si dobanzi. Prescriptia extinctiva. Intrerupere

30. Contract de asociere. Contravaloare lipsa de folosinta. Prescriptia dreptului la actiune

31. Contract de antrepriza. Pret forfetar. Lucrari suplimentare. Imbogatire fara justa cauza

32. Contract de antrepriza. Receptia lucrarii. Vicii ascunse. Termen de prescriptie a dreptului la actiune

33. Transport international de marfuri pe sosele. Termen special de prescriptie 

34. Contract de asociere in participatiune. Prezumtia de solidaritate a codebitorilor 

35. Contract de asociere in participatiune. Calitatea de necomerciant a partii contractante

36. Contract de asociere in participatiune. Reziliere

37. Contract de asociere in participatiune. Incetare. Inaplicabilitatea clauzei penale dupa expirarea contractului

38. Actiune in revendicarea unui imobil preluat abuziv. Actiune in despagubiri. Natura civila

39. Contract de asigurare. Accident de circulatie. Plata unei prestatii lunare catre mostenitorii persoanei decedate. Raspundere civila delictuala. Conciliere directa 

40. Modul de dobandire a drepturilor reale. Accesiunea imobiliara artificiala 

41. Dreptul de superficie. Nerespectarea modalitatilor de realizare a constituirii dreptului de superficie

Capitolul III. Privatizarea

42. Contract de privatizare. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Raspunderea vanzatorului pentru evictiune. Actiune in regres

43. Contract de vanzare-cumparare de actiuni incheiat inainte de aparitia O.G. nr. 25/2002. Efectele derularii contractului. Autoritate de lucru judecat

44. Contract de vanzare-cumparare actiuni A.D.S. Reziliere. Nulitate act aditional. Interdictia de instrainarea actiunilor. Majorare capital social. Cesionare

45. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Nulitate. Obligatia de plata a garantiei de participare la licitatie. Natura juridica 

Capitolul IV. Aspecte procedurale

A. Dispozitii generale de procedura si procedura in prima instanta

46. Compunerea instantei de judecata. Incompatibilitate

47. Procedura de citare. Nulitate 

48. Citarea prin afisare. Neindicarea motivului afisarii si locului unde s-a facut afisarea. Nulitate 

49. Taxa judiciara de timbru. Obligatiile instantei in cazul neachitarii ei 

50. Suspendarea judecatii. Conditii cumulative. Motivul prevazut de art. 244 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

51. Incheiere de suspendare a judecatii. Cai de atac 

52. Hotarare judecatoreasca. Neconcordanta intre dispozitiv si considerente

53. Cheltuieli de judecata. Sarcina dovezii

54. Cheltuieli de judecata. Conditii de acordare

B. Apelul 

55. Apel. Norme de ordine publica. Verificarea competentei materiale

56. Apel. Tardivitate. Comunicarea hotararii 

C. Cai extraordinare de atac

57. Recurs. Nulitate. Semnarea de catre consilierul juridic

58. Recurs. Nulitate. Lipsa semnaturii

59. Recurs. Termen de declarare. Repunere in termen

60. Recurs. Cerere de repunere in termen. Conditii

61. Recurs. Schimbarea temeiului juridic. Inadmisibilitate

62. Recurs. Cazuri in care intervine modificarea sau casarea hotararii

63. Efectele casarii. Principiul unicitatii caii de atac a recursului

64. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Inteles

65. Revizuire. Motive. Instanta competenta

66. Revizuire. Inadmisibilitate. Hotarari privind luarea unor masuri vremelnice 

67. Revizuire. Conditii de admisibilitate

68. Revizuire. Hotarari potrivnice. Hotarari pronuntate in aceeasi cauza, in cicluri procesuale diferite 

69. Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Conditii de admisibilitate

D. Executare silita

70. Dreptul de a cere executarea silita. Prescriptia extinctiva. Cauze de intrerupere. Neindeplinire

71. Recurs impotriva hotararii a carei executare silita se cere. Nesuspendarea cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea

72. Executare silita prin poprire. Conditii de admisibilitate 

73. Suspendarea provizorie a executarii hotararii pe cale de ordonanta presedintiala pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in apel. Conditii

74. Somatia de plata. Creanta certa, lichida, exigibila

75. Ordonanta de poprire. Fapta ilicita a tertului poprit

76. Sechestru asigurator. Principiul exercitarii cu buna-credinta a drepturilor procedurale

77. Creante preluate la datoria publica de A.V.A.S. Privilegiu legal general

E. Proceduri speciale

78. Concilierea directa prealabila. Conditii

79. Conciliere directa. Termen de convocare. Nerespectare

F. Arbitraj

80. Cerere de arbitraj. Taxa arbitrala privind penalitatile de intarziere

81. Hotarare arbitrala. Desfiintare. Caracterul actiunii in anulare 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei17 nov. 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini232
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Jurisprudenta sectiei comerciale 2006

Jurisprudenta sectiei comerciale 2006

Recursurile in interesul legii in materie comerciala
28,90 RON
Indisponibila
Imagine Jurisprudenta Sectiei comerciale pe anul 2007

Jurisprudenta Sectiei comerciale pe anul 2007

Recursuri in interesul legii in materie comerciala
28,90 RON
Indisponibila
Imagine Administrarea societatilor pe actiuni

Administrarea societatilor pe actiuni

Constituire, gestionare, dizolvare
37,60 RON