Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei civile si de proprietate intelectuala pe anul 2008

Recursuri in interesul legii in materie civila
ISBN/ISSN: 978-606-522-151-2
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

     Lucrarea de fata cuprinde o selectie relevanta a deciziilor Sectiei civile si de proprietate intelectuala ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, redate integral si insotite de rezumate, pronuntate in anul 2008.

   Aceste spete reprezinta in fapt, 120 de rezolvari aflate pe rolul instantelor nationale, solutiicu caracter de principiu, argumentate juridic si de actualitate, care urmaresc unificarea practicii judiciare si o aplicare cat mai corecta a dispozitiilor legislative.

   Sunt lamurite aspecte controversate de drepturi reale, contracte, obligatii, dreptul proprietatii intelectuale, drept comunitar, dreptul muncii, drept procesual civil, culegerea cuprinzand de asemenea toate deciziile de admitere a recursurilor in interesul legii pronuntate in materie, in anul 2008, prin care au fost solutionate problemele de drept ce au primit o rezolvare diferita din partea instantelor judecatoresti.


Capitolul I. Drept civil

I. Drepturi reale 

1. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice detinatoare a imobilului de a raspunde la notificare. Obligarea de catre instanta a unitatii detinatoare a imobilului la restituire

2. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Obligatia unitatii notificate de a solutiona cererea persoanei indreptatite, in baza actelor doveditoare depuse 

3. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice detinatoare a imobilului de a raspunde notificarii 

4. Imobil intrat in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974 cu plata unei despagubiri. Preluare abuziva. Dovada calitatii de persoana indreptatita. Completarea probatoriului in etapa judiciara a solutionarii notificarii depuse in temeiul Legii nr. 10/2001

5. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei primarului prin care s-a respins cererea de restituire in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Imposibilitatea restituirii in natura. Stabilirea unei obligatii alternative in legatura cu masurile reparatorii prin echivalent cuvenite persoanei indreptatite 

6. Cerere de restituirea in natura a unui imobil. Modificari ale Legii nr. 10/2001 intervenite in cursul judecarii cauzei

7. Cerere de restituire in natura a unui imobil formulata de un cetatean strain, care are calitatea de mostenitor al fostului proprietar. Recunoasterea dreptului de proprietate 

8. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei emisa de A.V.A.S. prin care se propune acordarea unor masuri reparatorii prin echivalent, valoarea acestora urmand a fi stabilita in conformitate cu dispozitiile art. 16 si urmatoarele din Titlul VII al Legii nr. 247/2005

9. Imobil preluat abuziv de stat si vandut chiriasilor in baza Legii nr. 112/1995. Cerere pentru anularea contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor

10. Nationalizarea de catre stat a unor actiuni detinute la o societate comerciala. Acordarea de masuri reparatorii prin echivalent 

11. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei prin care s-a respins notificarea vizand restituirea in natura a unui imobil. Vanzarea catre chiriasi a imobilului

12. Contestatie formulata impotriva dispozitiei prin care s-a respins cererea de restituire a unui imobil preluat abuziv si instrainat ulterior in baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii in natura in lipsa constatarii nulitatii contractelor de vanzare-cumparare

13. Notiunea de „imobil nou” in acceptiunea Legii nr. 10/2001. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca transformarile pentru a se considera ca imobilul a devenit unul „nou” 

14. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 478/1954. Cerere de restituire in natura sau de acordare a masurilor reparatorii in echivalent formulata de persoana juridica din patrimoniul careia a fost preluat. Conditionarea acordarii masurilor reparatorii de admiterea actiunii in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila

15. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru anularea dispozitiei emisa de unitatea detinatoarea a unui imobil preluat de stat. Inexistenta autoritatii de lucru judecat intre un litigiu intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 112/1995 si un altul intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 

16. Imobil preluat in mod abuziv si vandut in baza Legii nr. 112/1995. Cerere de acordare a despagubirilor formulata de fostul proprietar. Buna-credinta a partilor la incheierea contractului

17. Mostenire testamentara. Cerere de restituire in natura a unui imobil, formulata in baza art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre persoane care nu beneficiaza de rezerva succesorala

18. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre mostenitorul proprietarului din patrimoniul caruia a fost preluat imobilul

19. Sanctiunea netransmiterii in termen a notificarii in temeiul Legii nr. 10/2001. Pierderea posibilitatii persoanei indreptatite de a-si valorifica dreptul la masuri reparatorii pe aceasta cale

20. Imobil preluat in temeiul unei sentinte penale. Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 2 din Legea nr. 10/2001 

21. Constructie instrainata in baza Legii nr. 112/1995. Cerere de restituire a unei suprafete de teren in care este inclusa si cea aferenta constructiei

22. Contestatie impotriva deciziei primariei privind restituirea unui imobil intrat in proprietatea statului ca urmare a desfiintarii unui contract de vanzare-cumparare din cauza neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor asumate prin contract 

23. Contestatie impotriva deciziei primariei privind restituirea unui imobil intrat in proprietatea statului ca urmare a desfiintarii unui contract de vanzare-cumparare din cauza neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor asumate prin contract. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001

24. Teren trecut in proprietatea statului in baza Legii nr. 58/1974. Persoana indreptatita la masuri reparatorii potrivit legii speciale

25. Expropriere. Actiune pentru anularea unei hotarari emise in baza Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

26. Expropriere. Criteriile prevazute de lege pentru stabilirea valorii reale a despagubirilor acordate

27. Drept de superficie. Incetarea dreptului de superficie odata cu demolarea constructiei

II. Contracte

28. Actiune privind constatarea nulitatii unui contract de vanzare cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Prescriptia dreptului la actiune. Invocarea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1, aditional la Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale

III. Obligatii 

29. Neindeplinirea obligatiei de a solutiona in termenul legal notificarea formulata in baza Legii nr. 10/2001. Antrenarea raspunderii civile a societatii notificate si obligarea la contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului preluat abuziv de stat si nerestituit

30. Revocarea decretului de gratiere. Incalcarea dreptului la libertate. Obligatia de reparare a prejudiciului produs

31. Raspunderea statului pentru condamnarea nelegala. Daune materiale si morale. Criterii de evaluare a intinderii despagubirii

32. Prejudiciu cauzat prin erori judiciare savarsite in procesele penale. Cuantumul daunelor morale. Criterii generale de evaluare

33. Actiune pentru acordarea de daune materiale si morale pentru condamnarea pronuntata printr-o hotarare, desfiintata apoi pe calea revizuirii 

34. Obligatia repararii prejudiciului cauzat prin infectarea cu virusul HIV in timpul spitalizarii repetate. Determinarea persoanelor raspunzatoare si stabilirea despagubirilor

35. Repararea prejudiciului cauzat prin vatamarea integritatii corporale sau sanatatii unei persoane. Daune materiale

36. Despagubiri pentru prejudiciul produs ca urmare a unui accident de munca. Termen de prescriptie 

37. Raspunderea pentru fapta prepusului. Temeiurile nasterii raportului de prepusenie

38. Compensatia legala. Conditii cumulative

Capitolul II. Dreptul proprietatii intelectuale 

39. Drept de autor. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Dreptul autorului operei la dezdaunare. Remuneratia stabilita prin contract

40. Drept de autor. Excluderea de la protectie a ideilor si a informatiilor stiintifice. Inexistenta plagiatului

41. Drepturi de autor. Obligatia de plata a remuneratiei pentru copia privata ce revine importatorilor de aparate care permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog

42. Opere muzicale comunicate public in cadrul unui spectacol. Calitatea de utilizator de opere muzicale. Calitate procesuala pasiva

43. Calitatea de autor al unei realizarii tehnice. Conditiile recunoasterii

44. Inventie si realizare tehnica. Diferente de regim juridic

45. Inventie. Drepturi patrimoniale cuvenite in temeiul unui contract de cesiune a brevetului de inventie. Expirarea duratei contractului si a duratei de protectie a brevetului

46. Brevet de inventie aplicat in procesul de productie in afara unui cadru contractual. Criterii de stabilire a cuantumului despagubirilor banesti cuvenite inventatorilor 

47. Anularea inregistrarii unei marci. Semn devenit uzual. Lipsa distinctivitatii 

48. Marci. Similaritate vizuala si fonetica a semnului cu marca. Produse identice. Riscul de confuzie incluzand si riscul de asociere a semnului cu marca

49. Marca avand un slab caracter distinctiv. Protectie data de inregistrare. Imposibilitatea analizarii legalitatii in cadrul actiunii in contrafacere

50. Marca. Anularea inregistrarii marcii. Rea-credinta 

51. Marci. Incalcarea drepturilor titularului. Comercializare. Notiunea de import 

52. Conflict intre o marca anterior inregistrata si un nume comercial. Analizarea conflictului prin aplicarea obligatorie a principiilor stabilite in jurisprudenta Curtii Europene de Justitie

53. Actiune in decaderea din dreptul la marca. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de folosinta a marcii. Exceptia prematuritatii actiunii

Capitolul III. Drept comunitar

54. Masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie al persoanei pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene. Aplicarea normelor conventionale

55. Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie. Conflict intre norma interna si norma comunitara

56. Recunoasterea efectelor unei hotarari pronuntata de un stat membru. Procedura de citare a partilor in fata instantei straine  

Capitolul IV. Dreptul muncii

57. Litigiu de munca. Actiune privind acordarea unor sporuri salariale. Inexistenta discriminarii

Capitolul V. Drept procesual civil

I. Competenta instantelor judecatoresti 

A. Competenta dupa materie

58. Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Instanta competenta 

59. Stabilirea competentei materiale a instantei in raport de calificarea data cererii de chemare in judecata

60. Actiune pentru anularea hotararii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului. Instanta competenta 

61. Plangere impotriva hotararilor comisiilor de fond funciar. Instanta competenta 

62. Natura civila a litigiului avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare, in care una din parti este o persoana juridica. Instanta competenta

63. Actiune avand ca obiect intocmirea actului de nastere ca urmare a declaratiei tardive. Conflict negativ. Competenta materiala a instantei de judecata 

B. Competenta teritoriala 

64. Actiune prin care se solicita inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. Contraventie savarsita intr-o alta localitate decat cea de domiciliu. Instanta competenta teritorial sa judece actiunea 

65. Investire cu formula executorie a unui bilet la ordin. Instanta competenta

C. Competenta functionala

66. Contestatie la executare vizand anularea unui contract de garantie imobiliara. Natura comerciala a cauzei

D. Prorogarea de competenta

67. Clauza atributiva de competenta. Prorogare conventionala 

68. Prorogare judecatoreasca de competenta. Efecte 

II. Incompatibiliatea judecatorilor 

69. Inexistenta starii de incompatibilitate a judecatorului care a pronuntat o hotarare, ce constituie titlu executoriu si a carui executare se solicita a fi suspendata in faza de executare

III. Principiile fundamentale ale procesului civil 

70. Principiul disponibilitatii. Incalcare. Introducerea de catre instanta din oficiu a unui tert in proces

71. Verificarea compatibilitatii dintre norma interna si dreptul comunitar. Rolul judecatorului comunitar

72. Dreptul la aparare. Respingerea de catre instanta de judecata a unei cereri de amanare a judecarii cauzei in temeiul art. 156 C. proc. civ., formulata de aparator 

IV. Participantii la procesul civil

A. Calitate procesuala pasiva

73. Contestatie intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a Statului Roman

V. Judecata

A. Nulitati

74. Acte procedurale indeplinite din oficiu de instanta pe durata suspendarii cauzei. Nulitatea actului de procedura savarsit in acest interval 

B. Termenele procedurale

75. Calculul termenelor procedurale. Intelesul notiunii „termen pe zile libere” 

C. Cheltuieli de judecata

76. Reducerea onorariului de avocat. Criterii de apreciere a cuantumului cheltuielilor de judecata 

D. Perimarea

77. Implinirea termenului de perimare dupa incetarea cazului de suspendare prevazut de art. 244 alin. (2) C. proc. civ. 

E. Acte procesuale de dispozitie ale partilor

78. Tranzactie judiciara. Neindeplinirea conditiilor pentru incheierea valabila a unui asemenea act juridic

F. Hotararea judecatoreasca

79. Modificarea dispozitivului unei hotarari judecatoresti prin obligarea unui tert la plata unei sume de bani, in cadrul procedurii prevazute de dispozitiile art. 281 (1) C proc. civ. Nelegalitate 

80. Judecarea cauzei in absenta paratului care nu a fost legal citat. Nulitatea hotararii pronuntate 

81. Decesul uneia dintre parti inainte de pronuntarea hotararii de catre instanta de fond. Nulitatea hotararilor judecatoresti si a actelor de procedura ulterioare 

82. Nemotivarea unei hotarari judecatoresti. Suplinirea motivarii printr-o incheiere de indreptare de eroare materiala. Nulitate

83. Lipsa incheierii de dezbateri. Nulitatea hotararii

G. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii

84. Cerere de lamurire a dispozitivului unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus restituirea unui imobil preluat in mod abuziv de stat

85. Cerere de indreptare a unei hotarari pronuntata in contradictoriu cu o alta persoana decat cea care a fost chemata in judecata 

86. Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 281 (1) C. proc. civ. prin care se solicita reactualizarea unei sume de bani acordata ca despagubiri. Inadmisibilitate

VI. Cai de atac

A. Cai extraordinare de atac

A.1. Recursul

87. Recurs. Motiv de casare 

88. Recurs. Critici ce nu pot fi incadrate in motivele de legalitate prevazute de dispozitiile procedurale. Sanctiunea nulitatii 

89. Nerespectarea dispozitiilor deciziei de casare de catre instanta care rejudeca fondul. Incalcarea dispozitiilor procedurale

90. Casarea hotararii instantei de apel pentru incalcarea principiului dublului grad de jurisdictie

91. Recurs declarat impotriva unei incheieri, ce constituie o hotarare irevocabila, prin care s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate. Admisibilitate

A.2. Contestatia in anulare

92. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate

93. Hotarare data in contestatia in anulare de o instanta de recurs. Inadmisibilitatea exercitarii caii de atac a recursului

94. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. Termen de declarare si motivare 

A.3. Revizuirea

95. Cerere de revizuire formulata de intervenienti. Neexercitarea caii de atac de partea in favoarea careia s-a intervenit

96. Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 si art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Instanta competenta sa solutioneze cererile de revizuire 

97. Hotarari judecatoresti contradictorii pronuntate in cauze avand aceeasi cauza, obiect si parti. Incalcarea principiului puterii de lucru judecat. Anularea ultimei hotarari 

98. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. 

99. Revizuirea unei hotarari judecatoresti interne ca urmare a constatarii de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului a unei incalcari a drepturilor sau libertatilor fundamentale

A.4. Rcursul in interesul legii

100. Actiune pentru restituirea unui imobil preluat in mod abuziv de stat intemeiata pe Legea nr. 33/1994. Recurs in interesul legii. Obligativitatea aplicarii dispozitiilor unei decizii a Sectiilor Unite ale I.C.C.J. 

101. Hotarare judecatoreasca ulterioara pronuntarii unei decizii in recursul in interesul legii dar anterioara publicarii in Monitorul Oficial. Efecte 

VII. Executarea silita 

102. Contestatie la executare cu privire la intelesul hotararii ce se executa. Motive invocate care nu se includ in dispozitiile art. 400 alin. (2) Cod procedura civila

103. Executare silita pornita in baza unui contract de arenda. Continutul contractului. Obligatiile arendasului 

104. Contestatie la executare formulata in vederea lamuririi intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu

105. Nerespectarea termenului prevazut de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 de catre unitatea detinatoare pentru solutionarea notificarii. Inadmisiblitatea obligarii la daune cominatorii in cazul neexecutarii obligatiei de a face 

Recursuri in interesul legii in materie civila

Deciziile Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2008

106. Decizia nr. 5 din 21 ianuarie 2008

107. Decizie nr. 7 din 21 ianuarie 2008

108. Decizia nr. 14 din 18 februarie 2008

109. Decizia nr. 15 din 18 februarie 2008

110. Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008

111. Decizia nr. 21 din 10 martie 2008

112. Decizia nr. 23 din 12 mai 2008

113. Decizia nr. 24 din 12 mai 2008

114. Decizia nr. 29 din 2 iunie 2008

115. Decizia nr. 32 din 9 iunie 2008

116. Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008

117. Decizia nr. 40 din 22 septembrie 2008

118. Decizia nr. 41 din 22 septembrie 2008

119. Decizia nr. 45 din 10 noiembrie 2008

120. Decizia nr. 43 din 13 octombrie 2008

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei30 iun. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini616
Tip copertaCarte brosata