Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei civile si de proprietate intelectuala pe anul 2007

Recursuri in interesul legii in materie civila
ISBN/ISSN: 978-606-522-031-7
Editura: Hamangiu
36,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Pentru al treilea an consecutiv, Editura Hamangiu pune la dispozitia cititorilor de carte juridica din Romania o sinteza a celor mai importante hotarari ale Sectiei civile si de proprietate intelectuala ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Lucrarea cuprinde peste 100 de decizii cu caracter de principiu, pronuntate in anul 2007, care rezolva probleme de drept dintre cele mai diverse, indeosebi in domeniul proprietatii imobiliare.

Volumul prezinta, de asemenea, o serie de solutii date unor probleme din alte domenii ale dreptului civil, cum sunt contractele, raspunderea delictuala, dreptul proprietatii intelectuale, aspecte de ordin procedural, precum si deciziile date in interesul legii in materie civila in cursul anului 2007.

Capitolul I. Drept civil
 
I. Persoane
 
1. Contestatie impotriva deciziei primarului formulata de chiriasii imobilului restituit. Calitatea de persoane indreptatite de a contesta decizia emisa a acestora
 
2. Lege de reparatie. Dovedirea dreptului de proprietate. Persoana indreptatita. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate
 
II. Dreptul de proprietate. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat in mod abuziv
 
3. Actiune pentru obligarea unitatii detinatoare la emiterea unei decizii de restituire in natura a unui imobil. Conditiile in care se poate prelungi termenul de 60 zile in care unitatea detinatoare are obligatia de a raspunde notificarii
 
4. Actiune privind obligarea primariei de a solutiona notificarea ce i-a fost adresata si de a emite o decizie/dispozitie prin care sa se acorde fie masuri reparatorii prin echivalent, fie despagubiri banesti. Emiterea deciziei de catre unitatea notificata pe parcursul judecatii
 
5. Actiune pentru obligarea primariei de a pronunta decizia/dispozitia de acordare a masurilor reparatorii pentru un imobil preluat in mod abuziv de stat. Obligatia primariei de a preda documentatia catre Secretariatul comisiei centrale in vederea evaluarii despagubirilor ce trebuie acordate
 
6. Actiune pentru obligarea primariei la emiterea unei decizii/dispozitii de restituire in natura a unui imobil (teren) preluat in mod abuziv de stat. Obligarea unitatii detinatoare la masuri reparatorii in echivalent ce constau in acordarea in compensare de alte bunuri sau servicii pentru suprafata de teren care nu poate fi restituit in natura. Inexistenta in patrimoniul unitatii notificate a unor bunuri care sa poata fi acordate in compensare

7. Obligatia unitatii detinatoare notificate de a solicita persoanei indreptatite completarea dosarului administrativ
 
8. Dreptul la masuri reparatorii, prevazut de dispozitiile Legii nr. 10/2001, al persoanelor indreptatite, care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele preluate abuziv si instrainate legal. Depunerea notificarii dupa modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005

9. Contestatie impotriva ordinului prin care se conditioneaza restituirea unui imobil de plata unor despagubiri. Nulitatea ordinului.

10. Contestatie impotriva deciziei primarului. Dovada comunicarii deciziei catre persoana indreptatita. Momentul de la care curge termenul prevazut de art. 26 din Legea nr. 10/2001
 
11. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil intrat in patrimoniul statului ca urmare a emiterii certificatului de vacanta succesorala. Repunerea mostenitorilor in termenul de acceptare a mostenirii
 
12. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
 
13. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei unitatii detinatoare prin care se respinge notificarea legatarilor cu titlu particular ai fostilor proprietari. Invocarea caducitatii legatelor

14. Contestatie impotriva dispozitiei primarului formulate in baza Legii nr. 10/2001, de mostenitorul care nu si-a dovedit calitatea

15. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul despagubirilor acordate. Competenta instantei judecatoresti de a stabili cuantumul despagubirilor care nu poate fi restituit in natura. Inexistenta in patrimoniul unitatii notificate a unor bunuri care sa poata fi acordate in compensare
 
7. Obligatia unitatii detinatoare notificate de a solicita persoanei indreptatite completarea dosarului administrativ
 
8. Dreptul la masuri reparatorii, prevazut de dispozitiile Legii nr. 10/2001, al persoanelor indreptatite, care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele preluate abuziv si instrainate legal. Depunerea notificarii dupa modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005
 
9. Contestatie impotriva ordinului prin care se conditioneaza restituirea unui imobil de plata unor despagubiri. Nulitatea ordinului.
 
10. Contestatie impotriva deciziei primarului. Dovada comunicarii deciziei catre persoana indreptatita. Momentul de la care curge termenul prevazut de art. 26 din Legea nr. 10/2001
 
11. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil intrat in patrimoniul statului ca urmare a emiterii certificatului de vacanta succesorala. Repunerea mostenitorilor in termenul de acceptare a mostenirii
 
12. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
 
13. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei unitatii detinatoare prin care se respinge notificarea legatarilor cu titlu particular ai fostilor proprietari. Invocarea caducitatii legatelor
 
14. Contestatie impotriva dispozitiei primarului formulate in baza Legii nr. 10/2001, de mostenitorul care nu si-a dovedit calitatea

15. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul despagubirilor acordate. Competenta instantei judecatoresti de a stabili cuantumul despagubirilor S.R.I. Nevalabilitatea titlului statului si gresita apreciere in raport de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 213/1998

25. Oferta de donatie. Acceptare. Forma autentica. Principiul conversiunii actului juridic. Persoana indreptatita la masuri reparatorii

26. Cerere de restituire in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat formulata de o societate comerciala privatizata
 
27. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Solicitarea de masuri reparatorii constand in restituirea in echivalent a unui imobil compus din teren si constructii. Admisibilitate
 
28. Imobil (teren) preluat in mod abuziv de stat. Cerere de restituire a terenului formulata in baza Legii nr. 10/2001
 
29. Imobil preluat abuziv. Contestatie formulata de mostenitorii persoanei indreptatite, impotriva dispozitiei emise de primar. Calitatea de mostenitori
 
30. Teren trecut in proprietatea statului in temeiul Legii nr. 58/1974. Cerere de restituire formulata in baza Legii nr. 10/2001. Persoana indreptatita in acceptiunea Legii nr. 10/2001
 
31. Imobil instrainat prin act sub semnatura privata si intrat in proprietatea statului prin expropriere. Cerere de restituire formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada calitatii de proprietar

32. Imobil expropriat. Despagubiri acordate la momentul exproprierii. Dreptul persoanei de la care a fost expropriat imobilul de a beneficia de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001. Modalitatea de stabilire a masurilor reparatorii

33. Imobil expropriat. Cerere de restituire formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Teren afectat partial de constructii. Stabilirea masurilor reparatorii
 
34. Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica. Actiune pentru restituirea in natura formulata dupa expirarea termenului prevazut de Legea nr. 10/2001
 
35. Masuri reparatorii prevazute de legea speciala. Sintagma „teren liber” in acceptiunea dispozitiilor Legii nr. 10/2001

36. Contestatie formulata impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001. Masuri reparatorii prin echivalent. Teren liber de constructii care poate fi acordat in compensare
 
37. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul despagubirilor stabilite. Competenta instantei judecatoresti de a fixa cuantumul despagubirilor ce pot fi acordate in cazul deciziilor/dispozitiilor emise, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005.

38. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001. Dispozitie emisa inainte de aparitia Legii nr. 247/2005. Majorarea cuantumului despagubirilor acordate prin dispozitia atacata, in cadrul procedurii judiciare
 
39. Contestatie impotriva decizie/dispozitiei primarului prin care s-a respins cererea de restituire in natura a unui imobil - teren, preluat in mod abuziv de stat pentru motivul ca persoanele care solicita restituirea nu sunt membrii aceleiasi familii
 
40. Contestatie impotriva deciziei emise de primar. Acordarea de despagubiri doar pentru o parte din imobilul solicitat. Modificarea procedurii de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent prin Legea nr. 247/2005
 
41. Actiune in revendicarea unui imobil preluat abuziv de stat, formulata inainte de aparitia Legii nr. 10/2001

42. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicare. Buna-credinta a tertului-achizitor constatata printr-o hotarare judecatoreasca anterioara
 
43. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului in natura. Prescriptia dreptului la actiune
 
44. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar
 
III. Despagubiri. Daune materiale si morale
 
45. Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Daune materiale si morale
 
IV. Contracte
 
46. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
 
47. Actiune pentru rezilierea unui contract pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una din parti
 
48. Valabilitatea promisiunii de vanzare-cumparare
 
49. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Retrocedarea imobilului fostului proprietar. Actiunea cumparatorului evins indreptata impotriva vanzatorului, pentru diferenta dintre pretul de achizitionare si valoarea actuala a imobilului si pentru restituirea spezelor vanzarii

50. Contract de locatiune. Actiune pentru rezilierea contractului si obligarea la plata despagubirilor

V. Obligatii
 
51. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile

52. Daune morale si despagubiri materiale solicitate pentru prejudicii cauzate prin neinscriptionarea pe produse a ingredientelor continute de acestea. Raspundere civila. Nedovedirea de catre reclamant a prejudiciului cauzat

43. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului in natura. Prescriptia dreptului la actiune

44. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar.

III. Despagubiri. Daune materiale si morale
 
45. Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Daune materiale si morale

IV. Contracte

46. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
 
47. Actiune pentru rezilierea unui contract pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una din parti

48. Valabilitatea promisiunii de vanzare-cumparare

49. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Retrocedarea imobilului fostului proprietar. Actiunea cumparatorului evins indreptata impotriva vanzatorului, pentru diferenta dintre pretul de achizitionare si valoarea actuala a imobilului si pentru restituirea spezelor vanzarii
 
50. Contract de locatiune. Actiune pentru rezilierea contractului si obligarea la plata despagubirilor

V. Obligatii
 
51. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile
 
52. Daune morale si despagubiri materiale solicitate pentru prejudicii cauzate prin neinscriptionarea pe produse a ingredientelor continute de acestea. Raspundere civila. Nedovedirea de catre reclamant a prejudiciului cauzat

69. Drept de autor. Opera derivata. Traducerea unui roman. Acordarea protectiei legale prin drept de autor

70. Drept de autor. Contract de editare. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Desfiintarea contractului. Daune pentru neexecutare
 
71. Inventie. Protectia tranzitorie a brevetului de inventie. Conditia necomercializarii produsului bevetat.

72. Drept de autor. Organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor. Calitate procesuala activa

73. Model industrial. Acceptiune. Conditii prevazute de Legea nr. 129/1992 pentru inregistrare
 
Capitolul III. Drept international privat
 
74. Cerere privind incuviintarea executarii unei sentinte pronuntata de Curtea Internationala de Arbitraj.

75. Hotarare judecatoreasca. Recunoasterea unei hotarari judecatoresti straine de catre o instanta romana. Conditii.
 
76. Adoptie. Hotarare judecatoreasca straina de incuviintare a adoptiei. Recunoasterea acestei hotarari pe teritoriul Romaniei

Capitolul IV. Drept comunitar
 
77. Actiune pentru restrangerea dreptului la libera circulatie. Norma comunitara mai favorabila decat reglementarea similara din dreptul intern. Aplicabilitatea normei comunitare

78. Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene.

79. Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene

80. Actiune pentru transformarea masurii suspendarii temporare a dreptului de folosire a pasaportului in masura restrangerii dreptului la libera circulatie
 
81. Actiune pentru restrangerea dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene.

Capitolul V. Drept procesual civil
 
I. Competenta instantelor judecatoresti

A. Competenta dupa materie

82. Actiunea in anularea actelor de instrainare a spatiilor comerciale care cad in sfera de aplicare a Legii nr. 10/2001. Instanta competenta material sa judece actiunea
 
83. Actiune in sistarea procedurilor de inchiriere si intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Natura juridica a unei astfel de actiuni. Competenta judecatoriei de a solutiona litigiul in prima instanta

84. Litigiu de munca intre un functionar public si o autoritate publica centrala. Instanta competenta material sa solutioneze cauza

85. Competenta materiala in solutionarea cererii de suspendare provizorie in materia executarii bancare. Conflict negativ de competenta

B. Competenta teritoriala

86. Imobil preluat in mod abuziv de stat si aflat in proprietatea unei societati comerciale privatizate. Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei emise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

87. Competenta teritoriala a tribunalului de a solutiona cauzele privitoare la stabilirea masurilor de protectie speciala a copiilor abandonati

88. Domiciliul minorului aflat in plasament in regim de urgenta. Competenta instantei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asistentului maternal, de a stabili masurile de protectie speciala cu privire la minor

II. Participantii la procesul civil
 
A. Partile
 
A.1. Capacitate de exercitiu
 
89. Persoana lipsita de folosinta drepturilor civile. Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale. Hotarare judecatoreasca. Motiv de ordine publica. Nelegalitate

A.2. Calitatea procesuala pasiva

90. Actiune vizand restituirea in natura a unei suprafete de teren expropriate pentru cauza de utilitate publica, invocandu-se nerealizarea scopului exproprierii. Calitatea procesuala a Consiliului judetean

91. Cerere de restituire in natura a unui imobil. Obligatia unitatii detinatoare de a solutiona notificarea cu care a fost investita, potrivit art. 9 din Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a unitatii detinatoare a imobilului

III. Judecata

A. Citarea si comunicarea actelor de procedura

92. Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie. Citarea paratului la o alta adresa decat cea de domiciliu

93. Actiune in revendicare a unui imobil aflat in proprietatea unei misiuni diplomatice. Citarea misiunii diplomatice

94. Contestatie impotriva dispozitiei primarului privind restituirea in natura si compensarea partiala a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Procedura comunicarii deciziei/dispozitiei primarului. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 86 alin. (3) C. proc. civ.

B. Dezbateri
 
95. Principiul contradictorialitatii. Exceptia lipsei de interes. Obligatia instantei de a supune exceptia dezbaterii partilor.

96. Actiune privind anularea unor contracte de vanzare-cumparare. Introducerea in cauza a altor persoane. Principiul disponibilitatii partilor

97. Actiune pentru obligarea unei societati comerciale sa pronunte o decizie privind restituirea unui imobil. Introducerea in cauza, din oficiu, de catre instanta, a Ministerul Finantelor Publice ca reprezentant al Statului Roman si a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. Incalcarea principiului disponibilitatii
 
98. Principiul autoritatii de lucru judecat. Incalcare.

99. Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Proces echitabil

100. Modificarea actiunii dupa prima zi de infatisare. Conditii

101. Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti

102. Hotarare judecatoreasca. Opozabilitatea hotararii judecatoresti fata de terti

103. Neclaritatea si contradictorialitatea dispozitiilor cuprinse in dispozitivul hotararii judecatoresti

104. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001 impotriva deciziei emise de unitatea detinatoare. Nemotivarea hotararii judecatoresti

105. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001. Obligatia instantei de judecata de a se pronunta nu numai cu privire la calitatea de persoane indreptatite, dar si cu privire la fondul dreptului dedus judecatii

106. Cheltuieli de judecata. Buna-credinta a partii care a pierdut procesul

107. Acordarea cheltuielilor de judecata. Culpa procesuala.

V. Cai de atac

A. Apelul

108. Actiune pentru restrangerea dreptului la libera circulatie. Procedura speciala prevazuta de Legea nr. 248/2005 privind judecarea apelului.

109. Apel. Efectul devolutiv al apelului. Invocarea in apel a unei norme europene. Admisibilitate

B. Cai extraordinare de atac

B.1. Recursul

110. Recurs. Motiv de casare prevazut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Incalcarea principiului contradictorialitatii si principiului dreptului la aparare

111. Actiune pentru restituirea in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Invocarea in recurs a unor critici ce nu au fost formulate pe calea apelului
 
112. Actiune privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat, intemeiata pe Legea nr. 10/2001 formulata direct in instanta. Recurs. Principiul non reformatio in pejus
 
113. Recurs formulat tardiv. Cerere de repunere in termen formulata cu depasirea termenului prevazut de art. 103 alin. (2) C. proc. civ

114. Recurs. Semnarea cererii de recurs de o alta persoana decat reprezentantul legal. Dovedirea faptului ca persoana care a semnat recursul a fost imputernicita de ministru sa semneze in locul sau. Invocarea dispozitiilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Nulitate

115. Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate

116. Recurs. Sanctiunea nemotivarii recursului. Nulitatea cererii

117. Recurs declarat impotriva unei incheieri pronuntate de instanta de recurs, prin care s-a respins cererea de suspendare a judecatii. Inadmisibilitate

118. Casare. Nerespectarea de catre instanta de trimitere a indrumarilor date de instanta de casare. Consecinte

119. Hotarare judecatoreasca prin care se constata perimarea recursului. Atacarea cu recurs a hotararii

B.2. Contestatia in anulare

120. Contestatie in anulare. Notiunea de greseala materiala

121. Contestatie in anulare prin care se invoca o neregularitate procedurala. Justificarea interesului in promovarea caii de atac

B.3. Revizuirea

122. Revizuire. Invocarea de catre revizuenta a imposibilitatii de a prezenta documentatie cadastrala si incheierea de intabulare, intrucat nu a avut cunostinta de existenta acestora

123. Cerere de revizuire a unei hotarari similare cu cea in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca s-au incalcat anumite drepturi si libertati fundamentale. Respingerea cererii

124. Cerere de revizuire. Incalcarea termenului prevazut de art. 324 alin. (1) pct. 1

125. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ. Notiunea de „lucru cerut”

126. Revizuire. Cerere de revizuire a unei hotarari privind incuviintarea executarii silite

127. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 C. proc. civ

VI. Arbitrajul

128. Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale

VI. Executarea silita

129. Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii

Recursuri in interesul legii in materie civila
 
Deciziile Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2007

130. Decizia Nr. III din 15 ianuarie 2007

131. Decizia Nr. XI din 5 februarie 2007

132. Decizia Nr. XIII din 5 februarie 2007

133. Decizia Nr. XV din 5 februarie 2007

134. Decizia Nr. XX din 19 martie 2007

135. Decizia Nr. XXIII din 19 martie 2007

136. Decizia Nr. XXXIII din 16 aprilie 2007

137. Decizia Nr. XXXVII din 7 mai 2007

138. Decizia Nr. XXXVIII din 7 mai 2007

139. Decizie Nr. XXXIX din 7 mai 2007

140. Decizia Nr. XL (40) din 7 mai 2007

141. Decizia Nr. LII (52) din 4 iunie 2007

142. Decizia Nr. LIII (53) din 4 iunie 2007

Index alfabetic
Detalii tehnice
Data aparitiei25 sept. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini640
Tip copertaCarte brosata