Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei civile si de proprietate intelectuala pe anul 2007

Recursuri in interesul legii in materie civila
ISBN/ISSN: 978-606-522-031-7
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 36,60 RON
32,94 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Pentru al treilea an consecutiv, Editura Hamangiu pune la dispozitia cititorilor de carte juridica din Romania o sinteza a celor mai importante hotarari ale Sectiei civile si de proprietate intelectuala ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Lucrarea cuprinde peste 100 de decizii cu caracter de principiu, pronuntate in anul 2007, care rezolva probleme de drept dintre cele mai diverse, indeosebi in domeniul proprietatii imobiliare.

Volumul prezinta, de asemenea, o serie de solutii date unor probleme din alte domenii ale dreptului civil, cum sunt contractele, raspunderea delictuala, dreptul proprietatii intelectuale, aspecte de ordin procedural, precum si deciziile date in interesul legii in materie civila in cursul anului 2007.

Capitolul I. Drept civil
I. Persoane
1. Contestatie împotriva deciziei primarului formulata de chiriasii imobilului restituit. Calitatea de persoane îndreptatite de a contesta decizia emisa a acestora
2. Lege de reparatie. Dovedirea dreptului de proprietate. Persoana îndreptatita. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate
II. Dreptul de proprietate. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate de stat în mod abuziv
3. Actiune pentru obligarea unitatii detinatoare la emiterea unei decizii de restituire în natura a unui imobil. Conditiile în care se poate prelungi termenul de 60 zile în care unitatea detinatoare are obligatia de a raspunde notificarii
4. Actiune privind obligarea primariei de a solutiona notificarea ce i-a fost adresata si de a emite o decizie/dispozitie prin care sa se acorde fie masuri reparatorii prin echivalent, fie despagubiri banesti.
Emiterea deciziei de catre unitatea notificata pe parcursul judecatii
5. Actiune pentru obligarea primariei de a pronunta decizia/dispozitia de acordare a masurilor reparatorii pentru un imobil preluat în mod abuziv de stat. Obligatia primariei de a preda documentatia catre Secretariatul comisiei centrale în vederea evaluarii despagubirilor ce trebuie acordate
6. Actiune pentru obligarea primariei la emiterea unei decizii/dispozitii de restituire în natura a unui imobil (teren) preluat în mod abuziv de stat. Obligarea unitatii detinatoare la masuri reparatorii în echivalent ce constau în acordarea în compensare de alte bunuri sau servicii pentru suprafata de teren care nu poate fi restituit în natura. Inexistenta în patrimoniul unitatii notificate a unor bunuri care sa poata fi acordate în compensare
7. Obligatia unitatii detinatoare notificate de a solicita persoanei îndreptatite completarea dosarului administrativ
8. Dreptul la masuri reparatorii, prevazut de dispozitiile Legii nr. 10/2001, al persoanelor îndreptatite, care au primit despagubiri în conditiile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele preluate abuziv si înstrainate legal. Depunerea notificarii dupa modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005
9. Contestatie împotriva ordinului prin care se conditioneaza restituirea unui imobil de plata unor despagubiri. Nulitatea ordinului.
10. Contestatie împotriva deciziei primarului. Dovada comunicarii deciziei catre persoana îndreptatita.
Momentul de la care curge termenul prevazut de art. 26 din Legea nr. 10/2001
11. Notificare formulata în baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil intrat în patrimoniul statului ca urmare a emiterii certificatului de vacanta succesorala. Repunerea mostenitorilor în termenul de acceptare a mostenirii
12. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii
13. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Contestatie împotriva deciziei/dispozitiei unitatii detinatoare prin care se respinge notificarea legatarilor cu titlu particular ai fostilor proprietari. Invocarea caducitatii legatelor
14. Contestatie împotriva dispozitiei primarului formulate în baza Legii nr. 10/2001, de mostenitorul care nu si-a dovedit calitatea
15. Contestatie împotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul despagubirilor acordate. Competenta instantei judecatoresti de a stabili cuantumul despagubirilor care nu poate fi restituit în natura. Inexistenta în patrimoniul unitatii notificate a unor bunuri care sa poata fi acordate în compensare
7. Obligatia unitatii detinatoare notificate de a solicita persoanei îndreptatite completarea
dosarului administrativ
8. Dreptul la masuri reparatorii, prevazut de dispozitiile Legii nr. 10/2001, al persoanelor îndreptatite, care au primit despagubiri în conditiile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele preluate abuziv si înstrainate legal. Depunerea notificarii dupa modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005
9. Contestatie împotriva ordinului prin care se conditioneaza restituirea unui imobil de plata unor despagubiri. Nulitatea ordinului.
10. Contestatie împotriva deciziei primarului. Dovada comunicarii deciziei catre persoana îndreptatita.
Momentul de la care curge termenul prevazut de art. 26 din Legea nr. 10/2001
11. Notificare formulata în baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil intrat în patrimoniul statului ca urmare a emiterii certificatului de vacanta succesorala. Repunerea mostenitorilor în termenul de acceptare a mostenirii
12. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii
13. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Contestatie împotriva deciziei/dispozitiei unitatii detinatoare prin care se respinge notificarea legatarilor cu titlu particular ai fostilor proprietari. Invocarea caducitatii legatelor
14. Contestatie împotriva dispozitiei primarului formulate în baza Legii nr. 10/2001, de mostenitorul care nu si-a dovedit calitatea
15. Contestatie împotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul
despagubirilor acordate. Competenta instantei judecatoresti de a stabili cuantumul despagubirilor S.R.I. Nevalabilitatea titlului statului si gresita apreciere în raport de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 213/1998
25. Oferta de donatie. Acceptare. Forma autentica. Principiul conversiunii actului juridic. Persoana îndreptatita la masuri reparatorii
26. Cerere de restituire în natura a unui imobil preluat în mod abuziv de stat formulata de o societate comerciala privatizata
27. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Solicitarea de masuri reparatorii constând în restituirea în echivalent a unui imobil compus din teren si constructii. Admisibilitate
28. Imobil (teren) preluat în mod abuziv de stat. Cerere de restituire a terenului formulata în baza Legii nr. 10/2001
29. Imobil preluat abuziv. Contestatie formulata de mostenitorii persoanei îndreptatite, împotriva dispozitiei emise de primar. Calitatea de mostenitori
30. Teren trecut în proprietatea statului în temeiul Legii nr. 58/1974. Cerere de restituire formulata în baza Legii nr. 10/2001. Persoana îndreptatita în acceptiunea Legii nr. 10/2001
31. Imobil înstrainat prin act sub semnatura privata si intrat în proprietatea statului prin expropriere. Cerere de restituire formulata în temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada calitatii de proprietar
32. Imobil expropriat. Despagubiri acordate la momentul exproprierii. Dreptul persoanei de la care a fost expropriat imobilul de a beneficia de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001. Modalitatea de stabilire a masurilor reparatorii
33. Imobil expropriat. Cerere de restituire formulata în temeiul Legii nr. 10/2001. Teren afectat partial de constructii. Stabilirea masurilor reparatorii1
34. Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica. Actiune pentru restituirea în natura formulata dupa
expirarea termenului prevazut de Legea nr. 10/2001
35. Masuri reparatorii prevazute de legea speciala. Sintagma „teren liber” în acceptiunea dispozitiilor Legii nr. 10/2001
36. Contestatie formulata împotriva dispozitiei emise în temeiul Legii nr. 10/2001. Masuri reparatorii prin echivalent. Teren liber de constructii care poate fi acordat în compensare
37. Contestatie împotriva deciziei/dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la cuantumul
despagubirilor stabilite. Competenta instantei judecatoresti de a fixa cuantumul despagubirilor ce pot fi acordate în cazul deciziilor/dispozitiilor emise, dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005.
38. Contestatie formulata în baza Legii nr. 10/2001. Dispozitie emisa înainte de aparitia Legii nr. 247/2005. Majorarea cuantumului despagubirilor acordate prin dispozitia atacata, în cadrul procedurii  judiciare
39. Contestatie împotriva decizie/dispozitiei primarului prin care s-a respins cererea de restituire în natura a unui imobil - teren, preluat în mod abuziv de stat pentru motivul ca persoanele care solicita restituirea nu sunt membrii aceleiasi familii
40. Contestatie împotriva deciziei emise de primar. Acordarea de despagubiri doar pentru o parte din imobilul solicitat. Modificarea procedurii de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent prin Legea nr. 247/2005
41. Actiune în revendicarea unui imobil preluat abuziv de stat, formulata înainte de aparitia Legii nr. 10/2001
42. Contract de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Actiune în revendicare. Buna-credinta a tertului-achizitor constatata printr-o hotarâre judecatoreasca anterioara
43. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului în natura. Prescriptia dreptului la actiune
44. Nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar
III. Despagubiri. Daune materiale si morale
45. Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Daune materiale si morale
IV. Contracte
46. Promisiune bilaterala de vânzare-cumparare. Actiune pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare
47. Actiune pentru rezilierea unui contract pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una din parti
48. Valabilitatea promisiunii de vânzare-cumparare
49. Contract de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Retrocedarea imobilului fostului proprietar. Actiunea cumparatorului evins îndreptata împotriva vânzatorului, pentru diferenta dintre pretul de achizitionare si valoarea actuala a imobilului si pentru restituirea spezelor vânzarii
50. Contract de locatiune. Actiune pentru rezilierea contractului si obligarea la plata despagubirilor
V. Obligatii
51. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile
52. Daune morale si despagubiri materiale solicitate pentru prejudicii cauzate prin neinscriptionarea pe produse a ingredientelor continute de acestea. Raspundere civila. Nedovedirea de catre reclamant a prejudiciului cauzat
43. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului în natura. Prescriptia dreptului la actiune
44. Nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar.
III. Despagubiri. Daune materiale si morale
45. Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Daune materiale si morale
IV. Contracte
46. Promisiune bilaterala de vânzare-cumparare. Actiune pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare
47. Actiune pentru rezilierea unui contract pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una din parti
48. Valabilitatea promisiunii de vânzare-cumparare
49. Contract de vânzare-cumparare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Retrocedarea imobilului fostului proprietar. Actiunea cumparatorului evins îndreptata împotriva vânzatorului, pentru diferenta dintre pretul de achizitionare si valoarea actuala a imobilului si pentru restituirea spezelor vânzarii
50. Contract de locatiune. Actiune pentru rezilierea contractului si obligarea la plata despagubirilor
V. Obligatii
51. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile
52. Daune morale si despagubiri materiale solicitate pentru prejudicii cauzate prin neinscriptionarea pe produse a ingredientelor continute de acestea. Raspundere civila. Nedovedirea de catre reclamant a prejudiciului cauzat
69. Drept de autor. Opera derivata. Traducerea unui roman. Acordarea protectiei legale prin drept de autor
70. Drept de autor. Contract de editare. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Desfiintarea contractului. Daune pentru neexecutare
71. Inventie. Protectia tranzitorie a brevetului de inventie. Conditia necomercializarii produsului bevetat.
72. Drept de autor. Organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor. Calitate procesuala activa
73. Model industrial. Acceptiune. Conditii prevazute de Legea nr. 129/1992 pentru înregistrare
Capitolul III. Drept international privat
74. Cerere privind încuviintarea executarii unei sentinte pronuntata de Curtea Internationala de Arbitraj.
75. Hotarâre judecatoreasca. Recunoasterea unei hotarâri judecatoresti straine de catre o instanta româna. Conditii.
76. Adoptie. Hotarâre judecatoreasca straina de încuviintare a adoptiei. Recunoasterea acestei hotarâri pe teritoriul României
Capitolul IV. Drept comunitar
77. Actiune pentru restrângerea dreptului la libera circulatie. Norma comunitara mai favorabila decât reglementarea similara din dreptul intern. Aplicabilitatea normei comunitare
78. Actiune pentru restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie în statele Uniunii Europene.
79. Actiune pentru restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie în statele Uniunii Europene
80. Actiune pentru transformarea masurii suspendarii temporare a dreptului de folosire a pasaportului în
masura restrângerii dreptului la libera circulatie  
81. Actiune pentru restrângerea dreptului la libera circulatie în statele Uniunii Europene.
Capitolul V. Drept procesual civil
I. Competenta instantelor judecatoresti
A. Competenta dupa materie
82. Actiunea în anularea actelor de înstrainare a spatiilor comerciale care cad în sfera de aplicare a
Legii nr. 10/2001. Instanta competenta material sa judece actiunea
83. Actiune în sistarea procedurilor de închiriere si întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Natura
juridica a unei astfel de actiuni. Competenta judecatoriei de a solutiona litigiul în prima instanta
84. Litigiu de munca între un functionar public si o autoritate publica centrala. Instanta competenta material sa solutioneze cauza
85. Competenta materiala în solutionarea cererii de suspendare provizorie în materia executarii bancare. Conflict negativ de competenta
B. Competenta teritoriala
86. Imobil preluat în mod abuziv de stat si aflat în proprietatea unei societati comerciale privatizate. Instanta competenta sa solutioneze contestatia împotriva deciziei emise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
87. Competenta teritoriala a tribunalului de a solutiona cauzele privitoare la stabilirea masurilor de protectie speciala a copiilor abandonati
88. Domiciliul minorului aflat în plasament în regim de urgenta. Competenta instantei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul asistentului maternal, de a stabili masurile de protectie speciala cu privire la minor
II. Participantii la procesul civil
A. Partile
A.1. Capacitate de exercitiu
89. Persoana lipsita de folosinta drepturilor civile. Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale. Hotarâre judecatoreasca. Motiv de ordine publica. Nelegalitate
A.2. Calitatea procesuala pasiva
90. Actiune vizând restituirea în natura a unei suprafete de teren expropriate pentru cauza de utilitate publica, invocându-se nerealizarea scopului exproprierii. Calitatea procesuala a Consiliului judetean
91. Cerere de restituire în natura a unui imobil. Obligatia unitatii detinatoare de a solutiona notificarea cu care a fost învestita, potrivit art. 9 din Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a unitatii detinatoare a imobilului
III. Judecata
A. Citarea si comunicarea actelor de procedura
92. Actiune pentru restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie. Citarea pârâtului la o alta adresa decât cea de domiciliu
93. Actiune în revendicare a unui imobil aflat în proprietatea unei misiuni diplomatice. Citarea misiunii diplomatice
94. Contestatie împotriva dispozitiei primarului privind restituirea în natura si compensarea partiala a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Procedura comunicarii deciziei/dispozitiei primarului. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 86 alin. (3) C. proc. civ.
B. Dezbateri
95. Principiul contradictorialitatii. Exceptia lipsei de interes. Obligatia instantei de a supune exceptia
dezbaterii partilor.
96. Actiune privind anularea unor contracte de vânzare-cumparare. Introducerea în cauza a altor persoane. Principiul disponibilitatii partilor
97. Actiune pentru obligarea unei societati comerciale sa pronunte o decizie privind restituirea unui imobil.
Introducerea în cauza, din oficiu, de catre instanta, a Ministerul Finantelor Publice ca reprezentant al Statului Român si a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. Încalcarea principiului disponibilitatii
98. Principiul autoritatii de lucru judecat. Încalcare.
99. Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Proces echitabil
100. Modificarea actiunii dupa prima zi de înfatisare. Conditii
101. Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotarârii judecatoresti
102. Hotarâre judecatoreasca. Opozabilitatea hotarârii judecatoresti fata de terti
103. Neclaritatea si contradictorialitatea dispozitiilor cuprinse în dispozitivul hotarârii judecatoresti
104. Contestatie formulata în baza Legii nr. 10/2001 împotriva deciziei emise de unitatea detinatoare.
Nemotivarea hotarârii judecatoresti
105. Contestatie formulata în baza Legii nr. 10/2001. Obligatia instantei de judecata de a se pronunta nu numai cu privire la calitatea de personae îndreptatite, dar si cu privire la fondul dreptului dedus judecatii
106. Cheltuieli de judecata. Buna-credinta a partii care a pierdut procesul
107. Acordarea cheltuielilor de judecata. Culpa procesuala .
V. Cai de atac
A. Apelul
108. Actiune pentru restrângerea dreptului la libera circulatie. Procedura speciala prevazuta de Legea nr. 248/2005 privind judecarea apelului. 9
109. Apel. Efectul devolutiv al apelului. Invocarea în apel a unei norme europene. Admisibilitate
B. Cai extraordinare de atac
B.1. Recursul
110. Recurs. Motiv de casare prevazut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Încalcarea principiului contradictorialitatii si principiului dreptului la aparare
111. Actiune pentru restituirea în natura a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Invocarea în recurs a unor critici ce nu au fost formulate pe calea apelului
112. Actiune privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat, întemeiata pe Legea nr. 10/2001 formulata direct în instanta. Recurs. Principiul non reformatio in pejus
113. Recurs formulat tardiv. Cerere de repunere în termen formulata cu depasirea termenului prevazut de art. 103 alin. (2) C. proc. civ
114. Recurs. Semnarea cererii de recurs de o alta persoana decât reprezentantul legal. Dovedirea faptului ca persoana care a semnat recursul a fost împuternicita de ministru sa semneze în locul sau. Invocarea dispozitiilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Nulitate
115. Recurs declarat împotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate
116. Recurs. Sanctiunea nemotivarii recursului. Nulitatea cererii
117. Recurs declarat împotriva unei încheieri pronuntate de instanta de recurs, prin care s-a respins cererea de suspendare a judecatii. Inadmisibilitate
118. Casare. Nerespectarea de catre instanta de trimitere a îndrumarilor date de instanta de casare. Consecinte
119. Hotarâre judecatoreasca prin care se constata perimarea recursului. Atacarea cu recurs a hotarârii
B.2. Contestatia în anulare
120. Contestatie în anulare. Notiunea de greseala materiala
121. Contestatie în anulare prin care se invoca o neregularitate procedurala. Justificarea interesului în promovarea caii de atac
B.3. Revizuirea
122. Revizuire. Invocarea de catre revizuenta a imposibilitatii de a prezenta documentatie cadastrala si încheierea de intabulare, întrucât nu a avut cunostinta de existenta acestora
123. Cerere de revizuire a unei hotarâri similare cu cea în care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca s-au încalcat anumite drepturi si libertati fundamentale. Respingerea cererii
124. Cerere de revizuire. Încalcarea termenului prevazut de art. 324 alin. (1) pct. 1
125. Revizuire întemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ. Notiunea de „lucru cerut”
126. Revizuire. Cerere de revizuire a unei hotarâri privind încuviintarea executarii silite
127. Revizuire întemeiata pe art. 322 pct. 5 C. proc. civ
VI. Arbitrajul
128. Hotarâre arbitrala. Desfiintarea hotarârii arbitrale
VI. Executarea silita.
129. Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea întelesului, întinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii
Recursuri în interesul legii în materie civila Deciziile Sectiilor Unite ale Înaltei Curti de Casatie
si Justitie în anul 2007
130. Decizia Nr. III din 15 ianuarie 2007
131. Decizia Nr. XI din 5 februarie 2007
132. Decizia Nr. XIII din 5 februarie 2007
133. Decizia Nr. XV din 5 februarie 2007
134. Decizia Nr. XX din 19 martie 2007
135. Decizia Nr. XXIII din 19 martie 2007
136. Decizia Nr. XXXIII din 16 aprilie 2007
137. Decizia Nr. XXXVII din 7 mai 2007
138. Decizia Nr. XXXVIII din 7 mai 2007
139. Decizie Nr. XXXIX din 7 mai 2007
140. Decizia Nr. XL (40) din 7 mai 2007
141. Decizia Nr. LII (52) din 4 iunie 2007
142. Decizia Nr. LIII (53) din 4 iunie 2007
Index alfabetic
Detalii tehnice
Data aparitiei25 sept. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini640
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Jurisprudenta instantelor judecatoresti
Indisponibila
Imagine Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

Curtea de Apel Iasi. Culegere de practica judiciara pe anul 2012

in materie civila si litigii cu profesionisti, penala, de contencios administrativ si fiscal, pentru conflicte de munca si asigurari sociale
43,30 RON 39,01 RON