Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

In honorem Corneliu Birsan

Ius est ars boni et aequi
ISBN/ISSN: 978-606-27-2394-1
Editura: Hamangiu
300,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

121 de autori, 103 articole, 3 tomuri si 2.480 de pagini sunt principalele cifre ale acestei carti omagiale dedicate Profesorului Corneliu Birsan cu prilejul implinirii varstei de 80 de ani. Fosti si actuali colegi ai Profesorului, discipoli si prieteni, din tara si din strainatate, au raspuns chemarii lansate de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti pentru a onora pe unul dintre cei mai reprezentativi dascali ai sai din ultimii 50 de ani.
Va invitam sa descoperiti in aceste volume o interesanta colectie de studii juridice, care, pe langa valoarea lor omagiala, alcatuiesc, parca, si o suita de pledoarii pentru frumoasa definitie aleasa ca titlu al acestei carti.

Ius est ars boni et aequi este definitia, atribuita jurisconsultului roman Celsus, care a traversat veacurile, pentru a fi si astazi considerata cea mai reprezentativa, mai cuprinzatoare si mai eleganta modalitate de a ilustra Dreptul. Binele si Echitatea definesc in maniera concomitenta mijlocul, dar si finalitatea Dreptului. Ambele notiuni reprezinta piatra unghiulara a legii, deopotriva in edictarea, cat si in aplicarea ei, ca preconditii ideale in orice domeniu al Dreptului.

Definitia intelege conceperea si infaptuirea dreptului ca pe o arta, termenul nefiind intamplator ales. Armonia necesara promovarii binelui si echitatii poate fi obtinuta prin pricepere si talent, prin valorificarea nu doar a gandirii, dar si a emotiei. 
Intr‑o societate in care tot mai multe exemple arata ca doar un fir extrem de fragil previne pervertirea dreptului in scopuri neonorante, credem ca modelul oferit de Omul Birsan, de a dedica o intreaga viata pastrarii simtului echitatii si al binelui in toate planurile de activitate, trebuie sa primeasca confirmarea recunoasterii pe care societatea juridica i‑o acorda.”


Editorii volumului – Adriana Almasan, Flavius-Antoniu Baias, 
Bogdan Dumitrache, Ioana Varsta, Cristina Elisabeta Zamsa

TOMUL I

PARTEA I. DREPT PRIVAT

Titlul 1. Drept civil. Partea generala

Abuzul de drept – intre traditie si actualitate
Abuse of Right – Between Tradition and the Present
L’abus de droit – entre tradition et présent
Flavius Antoniu BAIAS, Valentin CILTEA

Corelatia dintre aparenta, buna‑credinta si diligenta cunoasterii adevarului, prescrisa legislativ
The Correlation between Appearance, Good Faith and Diligence to Know the Truth, Prescribed by Law
Corrélation entre apparence, bonne foi et diligence pour connaitre la vérité, prescrite par la loi
Pavel PERJU, Alexandru MAGLAS

Titlul 2. Drept civil. Persoanele

Despre altruism si drept: altruismul antreprenorial
About Altruism and Law: Entrepreneurial Altruism
Autour de l’altruisme et du droit: l’altruisme entrepreneurial
Carmen Tamara UNGUREANU

Titlul 3. Drept civil. Familia

Quelques réflexions sur cinquante ans d’évolution du droit dela famille à travers la déjudiciarisation du droit français de la famille
Some Reflections on Fifty Years of Evolution of Family Law Through the Dejudiciarization of French Family Law
Cateva reflectii asupra a cincizeci de ani de evolutie a dreptului familiei in considerarea dejudiciarizarii dreptului francez al familiei
Hugues FULCHIRON

Echitate si independenta intre soti – dreptul la compensatie
Equity and Independence between Spouses – Right to Compensation
Équité et indépendance entre époux – droit à compensation
Oana GHITA

Buna-credinta sau credinta in bine si familia
Good Faith or Faith in Good and Family
Bonne foi ou foi dans le bien et la famille
Cristina Codruta HAGEANU

Unele consideratii privitoare la regimul comunitatii conventionale in dreptul roman
Some Considerations Regarding the Conventional Community of Propriety Regime in Romanian Law
Quelques considérations sur le régime de la communauté conventionnelle en droit roumain
Dan LUPASCU

Titlul 4. Drept civil. Drepturile reale

Buna‑credinta in materia uzucapiunii: o analiza comparata a prevederilor Codului civil al Romaniei si ale Codului civil al Republicii Moldova
Good Faith in the Context of Usucapion: A Comparative Analysis of the Provisions of the Civil Code of Romania and of the Civil Code of the Republic of Moldova
Bonne foi en matière d’usucapion: analyse comparative des dispositions du Code civil de Roumanie et du Code civil de la République de Moldavie
Sergiu BAIES

Contributia Legii nr. 165/2013 la solutionarea problemelor legate de restituirea bunurilor preluate abuziv de catre stat in perioada regimului comunist
The Contribution of Law No. 165/2013 to Issues Related to the Restitution of Immovable Property Illegally Nationalised by the Communist Regime
L’apport de la Loi no. 165/2013 sur les questions liées à la restitution des biens acquis par l’État pendant le régime communiste
Eugenia MARIN

Trei situatii de intersectare a dreptului succesoral cu sistemul de carte funciara
Three Situations of Intersection between Succession Law and the Land Registry System
Trois situations d’intersection du droit des successions et du système du registre foncier
Alin‑Adrian MOISE

Inconvenientele anormale de vecinatate – de la raspundere civila la limita judiciara a dreptului de proprietate si de la obligatie cutumiara la echitate
The Abnormal Inconveniences of Neighbourhood – from Civil Liability to Judicial Limit of Property Rights and from Customary Obligation to Equity
Les inconvénients anormaux de voisinage – entre responsabilité civile et limite judiciaire et d’obligation coutumière a équité
Cornelia MUNTEANU

Despre un posibil Cub al lui Rubik in materia drepturilor reale
About A Possible Rubik’s Cube in the Domain of Real Estates
À propos d’un éventuel Rubik’s Cube en matière de droits réels
Bogdan VISINOIU

Buna‑credinta in materia accesiunii imobiliare artificiale. O perspectiva jurisprudentiala
Good Faith in the Matter of Artificial Real Accession. A Jurisprudential Perspective
La bonne foi en matière de l’accession immobilière artificielle. Une perspective jurisprudentielle
Adelina VRANCIANU

Titlul 5. Drept civil. Succesiuni si liberalitati

Donatia intre raport si reductiune. Imputarea liberalitatilor, intre echitate si irevocabilitate
The Donation, between Report and Reduction. The Imputation of Liberalities, between Equity and Irrevocability
La donation, entre rapport et réduction. L’imputation des libéralités, entre équité et irrévocabilité
Lavinia Manuela ISTRATOAIE

Reflectii argumentate in materia prezumtiei de donatie instituite de art. 1091 alin. (4) C. civ.
Argued Reflections on the Matter of the Presumption of Donation Established by art. 1091 para. (4) C. civ.
Réflexions argumentées sur la question de la présomption de donation établie par l’art. 1091 par. (4) C. civ.
Veronica STOICA, Laurentiu DRAGU

Titlul 6. Drept civil. Teoria obligatiilor

Transmisiunea datoriilor – Preluarea de datorie
Transfer of Debts – Taking Over the Debt
La cession de dettes – La reprise de dettes
Ioan ADAM 

Abuzul de drept intre traditie si modernitate, in materia raspunderii civile extracontractuale
The Abuse of Law between Tradition and Modernity, in the Matter of Extra‑Contractual Civil Liability
L’abus de droit entre tradition et modernité, en matière de responsabilité civile extracontractuelle
Lacrima Rodica BOILA

Reaua‑credinta a cocontractantului. Inselaciune sau dol?
The Bad‑Faith of the Contracting Party. Fraud or Deceit?
La mauvaise foi du contractant. Tromperie ou dol?
Oana BUGNAR‑COLDEA, Daniel NITU

Actiunea oblica: aspecte de drept material si procesual
Oblique Action: Substantive and Procedural Aspects
L’action oblique: aspects du droit matériel et procédural
Octavian CAZAC 

La bonne foi au secours du contrat
Good Faith to the Aid of the Contract
Buna‑credinta in sprijinul contractului
Claude FERRY

Prescriptia extinctiva a dreptului la actiunea ipotecara in contractele de credit bancar in lumina Deciziei nr. 13/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii
Extinctive Prescription of the Right to Hypothecary Action in Bank Credit Contracts in the Light of Decision No. 13/2022 of the High Court of Cassation and Justice – the Panel for Appeal in the Interest of the Law
Prescription extinctive du droit à l’action hypothécaire dans les contrats de crédit bancaire à la lumière de la Décision no. 13/2022 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – Formation pour résoudre le pourvoi dans l’intérêt de la loi
Marian NICOLAE, Radu RIZOIU, George‑Alexandru ILIE, Cristian PAZIUC

Dauna morala a persoanei juridice
The Moral Damage of the Legal Person
Le dommage nonpécuniaire de l’entité juridique
Mihai‑Andrei PETRE

Conditia – modalitate a fiintei obligatiilor in textele noului Cod civil
The Condition – Modality of the Essence of Obligations under the New Civil Code
La condition – modalité de l’essence des obligations dans les textes du nouveau Code civil
Liviu POP

Consideratii asupra naturii juridice a platii
Considerations on the Legal Nature of the Payment
Considérations sur la nature juridique du paiement
George-Alexandru STAN

Consideratii asupra raspunderii civile si corelatii dintre raspunderea civila contractuala si cea delictuala
Considerations on Civil Liability and Correlations between Contractual and Tortious Liability
Considérations en matière de responsabilité civile et correlations entre responsabilité contractuelle et délictuelle
Doru TRAILA, Mircea DUB

Poate avea un contract durata excesiva?
Can a Contract Be Over‑Long?
Un contrat peut‑il être trop long?
Emőd VERESS

La faute lucrative: pavane pour une infante pas (encore) défunte
Lucrative Fault: Pavane for A Not (Yet) Dead Infant
Culpa lucrativa: pavana pentru un copil care nu este (inca) mort
Aline VIGNON‑BARRAULT 

Essai sur la sanction de l’obligation civile et des notions ressemblantes
Essay on the Sanction of Civil Obligation and Resemblence Notions
Eseu despre sanctiunea obligatiei civile si notiuni asemanatoare
Cristina Elisabeta ZAMSA

Titlul 7. Drept civil. Teoria contractelor

Considerente cu privire la posibilitatea incheierii unui contract de locatiune avand ca obiect bunul altuia
Regarding the Possibility to Conclude a Lease Agreement Having as Object the Good of a Third Party
Considérations sur la possibilité de conclure un contrat de bail portant sur le bien d’autrui
Ionut‑Florin COFARU 

Mandatul fara reprezentare, o capcana pentru mandant?
The Mandate without Representation, a Trap for the Principal?
Le mandat sans représentation, un piège pour le commettant?
Bogdan DUMITRACHE

L’éthique de l’assuré
The Ethics of the Insured Party
Etica asiguratului
Joël MONNET

TOMUL II

PARTEA I. DREPT PRIVAT (continuare)

Titlul 8. Drept international privat

Calauza ratacitilor – competenta internationala exclusiva a instantelor romane
The Guide for the Wanderers – The Exclusive International Jurisdiction of the Romanian Courts
Le guide pour les voyageurs – la juridiction internationale exclusive des tribunaux roumains
Cosmin DARIESCU

Amprenta echitatii in spatiul elementului de extraneitate – elemente de statut familial
The Imprint of Equity in the Space of the Element of Foreignness – Elements of Family Status
L’empreinte de l’équité dans l’espace de l’élément d’étrangeté – éléments de statut familial
Calina JUGASTRU

Garantiile reale in procedura transfrontaliera a insolventei
In Rem Rights (Guarantees) in Cross Border Insolvency Proceedings
Les garanties réelles dans la procédure transfrontière d’insolvabilité
Elena Alina OPREA

Repere jurisprudentiale privind aplicarea exceptiei de ordine publica in dreptul international privat pentru motivul incalcarii dreptului la un proces echitabil
Case Law Guidelines concerning the Application of the Public Policy Exception because of the Breach of the Right to a Fair Trial
Repères jurisprudentiels concernant l’application de l’exception d’ordre public en droit international privé au motif de la violation du droit à un procès équitable
Daniel PETRACHE

Buna‑credinta – principiu/standard al relatiilor internationalede drept privat
Good Faith – The Principle/Standard of International Relations ofPrivate Law
La bonne foi – principe/standard des relations internationales de droitprivé
Bianca Maria Carmen PREDESCU

Titlul 9. Drept procesual civil

Unele aplicatii practice ale notiunii de cauza (causa debendi) in procesul civil
Some Practical Applications of the Notion of Cause (causa debendi) in the Civil Process
Quelques applications pratiques de la notion de cause (causa debendi) dans le procès civil
Traian Cornel BRICIU

Cata nevoie avem de avocati? 1. Reprezentarea in persoana – (in)acces la justitie. 2. Cine sunt avocatii viitorului?
How Much Do We Need Lawyers? 1. Representation in Person – (In)Access to Justice. 2. Who Are the
Lawyers of the Future?
Dans quelle mesure avons-nous besoin d’avocats? 1. Représentation en personne – (in)accès à la justice. 2. Qui sont les avocats de demain?
Andrea Annamaria CHIS, Calin Viorel IUGA

Buna‑credinta in procesul civil – utopie sau realitate?
Good Faith in the Civil Process – Utopia or Reality?
La bonne foi dans le procès civil – utopie ou réalité?
Catalin LUNGANASU, Claudia ROSU

De la daunele cominatorii, la aplicarea unor „penalitati” de catre instanta de executare: provocari teoretice si practice
From Punitive Damages to the Enforcement of „Penalties”: Theoretical and Practical Challenges
Des dommages punitifs à l’application des „sanctions”: enjeux théoriques et pratiques
Florin I. MANGU, Florina POPA

Despre aparitia opiniei concurente in sistemul de drept dinRomania
On the Emergement of the Concurring Opinion in the RomanianLegal System
Sur l’apparition d’opinion concurrente dans le système juridiqueroumain
Lucian MIHAI

Din nou despre intreruperea cursului prescriptiei executarii silite si incidenta acesteia in cazul special al popririi – probleme recent aparute in jurisprudenta
Again, about the Interruption of the Statute of Limitations in regard to Civil Enforcement Procedures and Its Incidence in the Special Case of Attachment – Recently Emerging Issues in Jurisprudence
Encore une fois sur l’interruption du délai de prescription de l’exécution forcée et son incidence dans le cas particulier de la saisie – questions récentes émergentes dans la jurisprudence
Paul POP, Roxana STANCIU

Monstrul lui Frankenstein este greu de ucis? Despre petitul actiunii (condamnatorii) ipotecare
Frankenstein’s Monster Dies Hard? On the Claim in the Mortgage Action Remedy (Once the Direct Enforcement is Time‑Barred)
Le monstre du Frankenstein marche ou crève? Du petit de l’action hypothécaire (de condamnation)
Radu RIZOIU

Raspunderea pentru abuzul de drept procesual: o forma farafond?
The Liability for Abuse of Procedural Rights: A Form withoutSubstance?
La responsabilité pour abus de droits procéduraux: une forme sansfond?
Stela STOICESCU

Ar putea genera aptitudinea de a formula apel si, succesiv, recurs impotriva solutiei date unor capete de cerere principale ori incidentale efectul extensiv al art. 460 alin. (3) din Codul de procedura civila asupra solutiei date unui alt capat de cerere principal sau incidental care, privit in mod individual, ar fi susceptibil exclusiv de apel?
Could the Ability to File an Appeal and, Successively, an Appeal against the Solution Given to Some Main or Incidental Claims Determine the Extensive Effect of Art. 460 para. (3) of the Civil Procedure Code on the Solution Given to Another Main or Incidental Claim which, Viewed Individually, Would Be Exclusively Susceptible to Appeal?
La possibilité d’interjeter appel et, successivement, d’appel contre la solution donnée à certaines demandes principales ou incidentes, pourrait‑elle déterminer l’effet étendu de l’art. 460 par. (3) du Code de procédure civile sur la solution donnée à une autre demande principale ou incidente qui, considérée individuellement, serait exclusivement susceptible d’appel?
Liviu‑Alexandru VIOREL 

Titlul 10. Drept comercial

Schimbarea paradigmei in reglementarea si aplicarea legii
The Shift of Paradigm in Regulation and Enforcement of Law
Le changement de paradigme en matière de réglementation et
d’application de la loi
Adriana ALMASAN

Ius est ars efficientiae? Nota asupra considerentelor supraabundente ale Deciziei nr. 14/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind raspunderea administratorilor pentru insolventa societatilor
Ius Est Ars Efficientiae? Note on the Excessive Considerations of Decision No. 14/2022 of the High Court of Cassation and Justice Regarding the Liability of Administrators for the Insolvency of Companies
Ius Est Ars Efficientiae? Note sur les considérations excessives de la Décision no. 14/2022 de la Haute Cour de Cassation et de Justice concernant la responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité des entreprises
Lucian BERCEA

Titlul 11. Dreptul consumatorilor

„Sa se modifice, primesc, dar”... Contractele la distanta si cum convingem consumatorii sa le citeasca
„To The Amendment, I Consent, but”... Distance Contracts and How We Get Consumers to Read Them
„Soit modifié, je comprends, mais”... Les contrats à distance et comment nous convainquons les consommateurs de les lire
Mihaela GHERGHE

Fatetele bunei‑credinte a profesionistului in evaluarea clauzelor abuzive din contractele de credit incheiate de consumatori
The Facets of the Professional’s Good Faith in the Evaluation of Unfair Terms in Credit Contracts Concluded by Consumers
Les facettes de la bonne foi du professionnel dans l’évaluation des clauses abusives des contrats de crédit conclus par les consommateurs
Juanita GOICOVICI

Titlul 12. Dreptul noilor tehnologii

Bitcoin: mitul monetar devenit realitate juridica
Bitcoin: Monetary Myth Becomes Legal Reality
Bitcoin: le mythe monétaire devenu réalité juridique
Nicolaie ADAM

Digital private law & rights: perspective si interferente
Digital Private Law & Rights: Perspectives and Interferences
Droit privé digital et droits privés digitales: perspectives et
interférences
Dorin CIMIL

L’usage de l’IA dans la justice criminelle – trouver le bon équilibre pour assurer le respect des droits des personnes accusées par rapport au système CEDH
The Use of AI in Criminal Justice – Finding the Right Balance to Ensure Respect for the Rights of Accused Persons in Relation to the ECHR System
Utilizarea IA in justitia penala – gasirea echilibrului potrivit pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor acuzate in raport cu sistemul CEDO
Elena LAZAR, Dragos Nicolae COSTESCU

Titlul 13. Dreptul mediului

Conduita etica, responsabilitatea si raspunderea juridica in domeniul protectiei mediului
Ethical Behaviour, Responsibility and Legal Liability in the Field of Environmental Protection
Le code de conduite éthique, la responsabilité objective et la responsabilité légale dans la protection de l’environnement
Gheorghe DURAC

Titlul 14. Dreptul muncii

Efectele deciziei de revocare a deciziilor de pensie asupra raporturilor de munca
The Effects Triggered by the Revocation of Pension Decision over the Employment Relations
Les effets de la décision de révoquer les décisions de retraite sur les relations de travail
Alexandru ATHANASIU, Ana‑Maria VLASCEANU 

Buna‑credinta si confidentialitate la negocierea contractului individual de munca
Good Faith and Confidentiality in the Negotiation of the Employment Contract
Bonne foi et confidentialité dans la négociation du contrat individuel de travail
Raluca DIMITRIU

Titlul 15. Dreptul proprietatii intelectuale

Dreptul de suita intre arta binelui si a echitatii
The Resale Right between the Art of Equity and Goodness
Le droit de suite entre l’art du bon et de l’équité
Nicoleta Rodica DOMINTE

Le bien intellectuel: entre propriété de droit naturel et monopole légal privé de droit positif
Intellectual Property: Between Property under Natural Law and Private Legal Monopoly under Positive Law
Proprietatea intelectuala: intre proprietatea de drept natural si monopolul juridic privat de drept pozitiv
Philippe GAUDRAT

PARTEA A II‑A. DREPT PENAL

Titlul 1. Drept penal si criminologie

Despre prescriptia raspunderii penale, legea mai favorabila si plicarea dreptului cu intelepciune
About the Prescription of Criminal Liability, the More Favorable Law and the Application of the Law Wisely
À propos de la prescription de la responsabilité pénale, la loi la plus favorable et de l’application judicieuse de la loi
Valerian CIOCLEI

Auditul criminologic de risc penal
Criminological Risk Assessment
Audit du risque criminel
Flaviu CIOPEC

Dreptul la prezumtia de nevinovatie ca principiu constitutive
The Right to the Presumption of Innocence as a Constitutive Principle
Le droit à la présomption d’innocence comme principe constitutif
Dan Claudiu DANISOR

Contributia jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului la combaterea violentei in familie
The Contribution of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights to the Fight Against Domestic Violence
La contribution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à la lutte contre les violences domestiques
Cristina ROTARU‑RADU

Distrugerea (din culpa) care a avut ca urmare un dezastru: dificultati privind incadrarea juridica 
Destruction (by Negligence) Resulting in a Disaster: Difficulties with the Legal Framework
Destruction (par faute) résultant d’une catastrophe: difficultés d’encadrement juridique
Andra‑Roxana TRANDAFIR, Valentina DINU

Titlul 2. Drept procesual penal

Echitatea si evaluarea cazului de recurs in casatie prevazut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.
Equity and Evaluation of the Case of Appeal in Cassation Provided by Art. 438 para. (1) point 12 C. proc. pen.
Équité et évaluation du cas de pourvoi en cassation prévu par l’art. 438 par. (1) point 12 C. proc. pen.
Lavinia Valeria LEFTERACHE

Aspecte procedurale privind rezolvarea cauzei penale de catre Parchetul European
Procedural Aspects Regarding the Resolution of the Criminal Case by the European Public Prosecutor’s Office
Aspects procéduraux liés à la resolution de l’affaire pénale par le Parquet européen
Gheorghita MATEUT 

TOMUL III

PARTEA A III‑A. DREPT PUBLIC

Titlul 1. Istoria dreptului

Les démocraties d’Europe centrale, balte et balkanique, vingt ans après
The Democracies of Central Europe, Baltic and Balkanic, Twenty Years Later
Democratiile Europei Centrale, Baltica si Balcanica, 20 de ani mai tarziu
Didier MAUS

Bona fides in Codul Calimach si Legiuirea Caragea
Bona fides in the Calimach Code and the Caragea Legislation
Bonne foi dans le Code Calimach et la législation Caragea
Dan OANCEA, Sorin‑Alexandru VERNEA, Vlad‑Victor OCHEA

Titlul 2. Teoria generala a dreptului

Autoritatea dreptului intre critica si neutralitate axiologica
Law Authority between Criticism and Axiological Neutrality
L’autorité du droit entre critique et neutralité axiologique
Rodica CIOBANU, Elena ARAMA

Buna‑credinta: o alta dimensiune
Good Faith: Another Dimension
La bonne foi: une autre dimension
Simona CRISTEA

Este jurisprudenta sursa a dreptului?
Is Jurisprudence a Source of Law?
La jurisprudence est‑elle une source de droit?
Diana-Domnica DANISOR

Despre buna‑credinta a puterii executive in procedura de legiferare
On the Good Faith of the Executive Power in the Legislative Procedure
Sur la bonne foi du pouvoir exécutif dans la procédure législative
Ramona Delia POPESCU

Ius et Iustitia
Ioan VIDA

Titlul 3. Drept administrativ

Buna‑credinta in materia urbanismului si a autorizarii constructiilor
Good Faith in Urban Planning and Building Permits Matters
La bonne foi en matière d’urbanisme et d’autorisation de construire
Raluca CHELARU, Tudor‑Nicolae BONIFATE

Scurte consideratii privind loialitatea judecatorului investit cu solutionarea controlului de legalitate din perspectiva dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004
Brief Considerations Regarding the Loyalty of the Judge Charged with Resolving the Legality Control from the Perspective of the Provisions of Art. 4 of Law no. 554/2004
Brèves considérations sur la loyauté du juge chargé de la resolution du contrôle de légalité dans la perspective des dispositions de l’art. 4 de la Loi no. 554/2004
Gina IGNAT

Regimul juridic al domeniului privat al statului si al unitatilor administrativ‑teritoriale potrivit Codului administrativ. Interferente intre dreptul privat si Dreptul public
The Legal Regime of the Private Domain of the State and of the Administrative‑Territorial Units According to the Administrative Code. Interference between Private Law and Public Law
Le régime juridique du domaine privé de l’État et des unités administratives‑territoriales selon le Code
administratif. Interférence entre droit privé et droit public
Verginia VEDINAS

Titlul 4. Drept constitutional

Valentele constitutionale ale bunei‑credinte
The Constitutional Valences of Good Faith
Les valeurs constitutionnelles de la bonne foi
Mircea CRISTE

Autonomia teritoriala, un drept al minoritatilor entice si nationale sau factor de destabilizare a statului unitar national?
Territorial Autonomy, a Right of Ethnic and National Minorities or a Destabilizing Factor of the Unitary National State?
L’autonomie territoriale, droit des minorités ethniques et nationales ou facteur de déstabilisation de l’Etat national unitaire?
Gyula FÁBIÁN

Titlul 5. Drept fiscal

Reaua‑credinta, conditie esentiala a anumitor forme ale raspunderii solidare in materie fiscala
Bad Faith, an Essential Condition of Certain Forms of Joint Liability in Fiscal Matters
La mauvaise foi, condition essentielle de certaines formes de responsabilité solidaire en matière fiscale
Bogdan CRISTEA

Titlul 6. Drept international public

Cateva reflectii asupra principiului bunei‑credinte in Dreptul international
Some Reflections on the Principle of Good Faith in International Law
Quelques réflexions sur le principe de la bonne foi en droit International
Laura‑Maria CRACIUNEAN‑TATU

Ius est ars boni et aequi: le droit international est‑il l’art du bon et de l’équitable?
Ius est ars boni et aequi: Is International Law the Art of Good and Equitable?
Ius est ars boni et aequi: este dreptul international arta binelui si a echitatii?
Jean‑Marc SOREL

Titlul 7. Dreptul Uniunii Europene

Competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia politicii externe si de securitate comuna. Relevanta pentru aderarea Uniunii Europene la Conventia Europeana a Drepturilor Omului
The Competence of the Court of Justice of the European Union in the Matter of Common Foreign and Security Policy. Relevance for the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights
La compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Pertinence pour l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme
Carmen‑Gina ACHIMESCU, Ion GALEA

Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeana – echilibru intre nerespectarea valorilor unionale si sanctiunile impuse
Article 7 of the Treaty on European Union – Balance between Non‑Compliance with EU Values and the Sanctions Imposed
Article 7 du Traité sur l’Union européenne – équilibre entre le non‑respect des valeurs de l’Union européenne et les sanctions imposées
Mihaela‑Augustina NITA, Oana‑Mihaela SALOMIA

Contributie la studiul rationalizarii moderne a functiilor bunei‑credinte – loialitatea in ordinea juridica europeana
Contribution to the Study of the Modern Rationalisation of Good Faith Functions – Loyalty in the Legal Order of the European Union
Contribution à l’étude de la rationalisation modern des fonctions de bonne foi – le principe de loyauté dans l’ordre juridique européen
Gina-Pompilia ORGA‑DUMITRIU, Corina PETICA‑ROMAN

Achieving Gender Balance on Boards of Listed Companies in the EU
Parvenir à la parité hommes‑femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées dans l’UE
Realizarea echilibrului de gen in consiliile de administratie ale societatilor cotate la bursa din UE
Raluca PAPADIMA

Esculape sur le Kirchberg
Aesculapius on Kirchberg
Esculap pe Kirchberg
Géraud SAJUST DE BERGUES 

Interactiunea dintre identitatea constitutionala a statelor membre si a Uniunii Europene
The Interaction between the Constitutional Identity of the Member States and of the European Union
L’interaction entre l’identité constitutionnelle des États membres et de l’Union européenne
Elena‑Simina TANASESCU

Titlul 8. Drepturile omului

L’affirmation des libertés locales en droit européen des droits de l’homme
The Affirmation of Local Freedoms in European Human Rights Law
Afirmarea libertatilor locale in dreptul european al drepturilor omului
Stéphane GUÉRARD, Olivier KILUMBU

Buna si reaua‑credinta in viziunea Curtii Europene a Drepturilor Omului
Good and Bad Faith in the View of the European Court of Human Rights
Bonne et mauvaise foi selon la Cour européenne des droits de l’homme
Monica LIVESCU 

Drepturile omului in perioada pandemiei de Covid‑19 in Romania
Human Rights during the Covid‑19 Pandemic in Romania
Les droits de l’homme pendant la pandémie de Covid‑19 en Roumanie
Maria Cristina OTOVESCU

Le contrôle judiciaire du respect des privilèges et des immunités des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme
Judicial Review of Respect for the Privileges and Immunities of Judges at the European Court of Human Rights
Controlul judiciar al respectarii privilegiilor si imunitatilor judecatorilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
Corneliu‑Liviu POPESCU

Protocolul aditional nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
Additional Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Protocole additionnel no. 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Beatrice RAMASCANU

Educatia drepturilor omului si aspiratia spre o lume libera si dreapta
Human Rights Education and the Aspiration Towards a Free and Just World
L’éducation aux droits de l’homme et l’aspiration à un monde libre et juste
Laura‑Cristiana SPATARU‑NEGURA

Proba respectarii principiilor prelucrarii datelor cu caracter personal, cu o privire speciala asupra principiului echitatii
Proof of Compliance Regarding the Principles of Personal Data Processing, with a Special Focus on the Principle of Fairness
Preuve du respect des principes de traitement des données personnelles, avec un accent particulier sur le principe de loyauté
Daniel‑Mihail SANDRU

Provocari generale ale traficului de persoane in Romania. Aspecte referitoare la protectia oferita de normele de drept constitutional in contrast cu realitatile practice
General Challenges of Human Trafficking in Romania. Aspects Related to the Protection Offered by the Norms of Constitutional aw in Contrast with Practical Realities
Défis généraux de la traite des êtres humains en Roumanie. Aspects liés à la protection offerte par les normes du droit constitutionnel par rapport aux réalités pratiques
Silvia TABUSCA

Corpul uman – intre libertate si proprietate
The Human Body – Between Freedom and Property
Le corps humain – entre liberté et propriété
Lavinia TEC

Interplay between the European Convention of Human Rights,European Union Law and Romanian Constitution. Evolution and Challenges
Interaction entre la Convention européenne des droits de l’homme, le droit de l’Union européenne et la Constitution roumaine. Evolution et défis
Interactiunea dintre Conventia Europeana a Drepturilor Omului, dreptul Uniunii Europene si Constitutia Romaniei. Evolutie si provocari
Tudorel TOADER, Marieta SAFTA

Detalii tehnice
Data aparitiei21 nov. 2023
Categorie generalaVariae
Numar pagini2.480 (vol I – 912; vol II – 848; vol III – 720);
Format165x235 mm
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Adriana Almasan
-35%
In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparenta in drept

The appearance in law. L’apparence en droit
300,00 RON 195,00 RON
Indisponibila
Dreptul concurentei - Adriana Almasan
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON