Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Imprumutul, comodatul si creditul bancar

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-352-3
Editura: Hamangiu
22,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Imprumutul de consumatie, comodatul (imprumutul de folosinta) si creditul au devenit conventii extrem de folosite in societatea contemporana, generand, mai ales in contextul actual social si economic, frecvente situatii litigioase.

   Lucrarea cuprinde o selectie la zi a hotararilor judecatoresti reprezentative in materia acestor contracte, teme generoase, dar neabordate suficient pana in prezent in culegerile de jurisprudenta. Sunt analizate aspectele practice referitoare la notiunea, caracterele juridice, validitatea contractului de comodat, obligatiile comodatarului, stingerea efectelor comodatului, validitatea si executarea contractului de credit, proba imprumutului de consumatie, obligatiile imprumutatului, validitatea imprumutului; sunt redate totodata recursurile pronuntate in interesul legii in materie.

   Hotararile judecatoresti selectate, unele dintre ele publicate pentru prima oara, sunt in multe cazuri urmate de note si comentarii, de trimiteri la alte solutii jurisprudentiale sau doctrinare, indicandu-se, totodata, textele legale aplicabile si eventualele modificari legislative.

Capitolul I. Contractul de imprumut

Sectiunea 1. Proba contractului

1. Lipsa indeplinirii cerintei multiplului exemplar si a mentiunii „bun si aprobat”. Efecte juridice

2. Proba conventiei de imprumut. Contestarea contractului. Neformularea unei cereri reconventionale. Lipsa stipularii unei dobanzi conventionale. Acordarea dobanzii legale 

3. Inceput de dovada scrisa. Cumul intre dobanda si indexarea cu indicele de inflatie

4. Aspecte probatorii. Inceput de dovada scrisa. Prescriptia dreptului material la actiune. Interventia compensatiei

5. Admisibilitatea probei cu martori in contra a ceea ce cuprinde actul autentic. Acordul partilor in sensul derogarii de la regula, conform art. 1191 alin. (3) C. civ.

6. Imposibilitate morala de incheiere a inscrisului constatator. Criterii de apreciere 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile imprumutatului

7. Obligatia de restituire. Plata facuta tertului

8. Neindicarea datei restituirii sumei imprumutate. Efecte juridice

9. Restituirea imprumutului. Ipoteca. Garanti necomercianti. Inaplicabilitatea prezumtiei de solidaritate

10. Clauza penala. Dobanda moratorie. Data de la care este datorata 

11. Dobanda. Inexistenta unei clauze exprese

12. Actualizarea sumei imprumutate. Aplicarea principiului nominalismului monetar

13. Moneda in care se face plata. Principiul nominalismului 

14. Chitanta liberatorie. Conditii. Elemente de extraneitate. Competenta instantei romane 

15. Novatia conventiei de imprumut. Conditii. Obligatie imperfecta. Prescriptia dreptului material la actiune

16. Garant platitor. Achitarea ratelor imprumutului. Drept de creanta inclus in activul succesoral

Sectiunea a 3-a. Validitatea contractului

17. Imprumut cu clauza penala. Vanzare-cumparare cu pact de rascumparare. Nulitate absoluta. Dovada cauzei actului juridic

18. Clauza penala nelegala. Nulitate absoluta

19. Simulatie a imprumutului sub forma unei conventii de vanzare-cumparare. Cauza ilicita

20. Imprumut constatat prin act autentic. Invocarea lipsei cauzei. Aspecte probatorii

21. Invocarea nulitatii absolute pentru lipsa cauzei. Aprecierea probelor. Forta obligatorie a contractului

Sectiunea a 4-a. Recursuri in interesul legii 

22. Clauza penala. Nelegalitate

Capitolul al II-lea. Contractul de comodat 

Sectiunea 1. Notiune, caractere juridice, validitatea contractului 

23. Distinctia comodatului fata de locatiune

24. Validitatea contractului de comodat. Nejustificarea de catre comodant a titlului in baza caruia detine imobilul. Operatiune juridica speculativa. Consecinte 

25. Lipsa termenului de restituire. Conditie pur potestativa. Nulitate 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile comodatarului

26. Actiune in restituirea bunului imprumutat. Pierderea posesiei de catre comodatar. Calitate procesuala pasiva 

27. Obligatia de restituire. Conditii. Deteriorarea bunului. Culpa comodatarului 

28. Actiune in evacuare. Neprevederea termenului de restituire a bunului. Satisfacerea trebuintei comodatarului. Imposibilitatea compensarii

29. Comodat fara termen. Imobil cu destinatia de locuinta. Cerere de evacuare mai inainte de a se fi indestulat trebuinta comodatarului ce s-a avut in vedere la incheierea  contractului. Dreptul la domiciliu prevazut de art. 8 din Conventia europeana a drepturilor omului

30. Comodatar. Posibilitatea de a exercita actiunea in evacuare 

Sectiunea a 3-a. Stingerea efectelor comodatului 

31. Comodat cu termen. Actiune in reziliere. Conditii. Clauza privind incetarea contractului prin manifestarea de vointa a comodantului. Efecte juridice

32. Reziliere. Garantie stabilita in moneda straina. Modalitatea de restituire 

33. Clauza de incetare anticipata. Validitate

34. Expirarea termenului contractual. Modalitatea de notificare a concediului. Actiune in evacuare. Posibilitatea invocarii unui drept de retentie

35. Vanzarea imobilului ce face obiectul conventiei de comodat. Inopozabilitatea comodatului fata de tertul dobanditor. Raspunderea comodantului 

Capitolul al III-lea. Contractul de credit bancar

Sectiunea 1. Validitatea contractului

36. Actiune in constatarea nulitatii absolute a actelor aditionale la contractul de credit bancar. Natura litigiului. Competenta materiala 

37. Credit bancar. Clauze abuzive. Sanctiune

38. Posibilitatea modificarii dobanzii in raport de „evolutia pietei monetar-financiare”. Clauza abuziva in sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000. Directiva nr. 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986. Cererea consumatorului de reziliere a contractului de credit bancar pentru nevoi personale

39. Credit garantat prin ipoteca conventionala. Cerinta formei autentice, ad validitatem, a garantiei. Nerespectare. Consecinte

40. Neacordarea sumei din contractul de credit. Nulitate. Novatie. Cerinte 

41. Reprezentarea prin aceeasi persoana a partilor cu interese contrarii. Consecinte juridice 

42. Eroare-obstacol. Lipsa consimtamantului. Nulitate

43. Nedeterminarea cuantumului penalitatilor. Sanctiune 

Sectiunea a 2-a. Executarea contractului

44. Plata partiala efectuata de garantul ipotecar. Dobanzi. Imputatia platii 

45. Recuperarea integrala a debitului restant. Dobanzi curse ulterior pronuntarii sentintei de obligare la plata creditului. Inexistenta autoritatii de lucru judecat

46. Credit bancar. Recuperarea sumei datorate. Identitate de parti. Autoritate de lucru judecat 

47. Credit ipotecar. Inaplicabilitatea solidaritatii garantului cu debitorul. Reguli specifice pentru fidejusiune

48. Scrisoare de garantie. Fidejusor necomerciant. Aplicarea prezumtiei de solidaritate 

49. Prescriptia dreptului la actiune privind plata ratelor. Penalitati de intarziere. Incidenta Legii nr. 313/1879 in materie comerciala 

50. Inchiderea procedurii insolventei si radierea societatii debitoare. Consecinte asupra contractului de credit incheiat. Executarea garantiilor 

51. Pactul comisoriu de gradul IV. Interventia instantei

Sectiunea a 3-a. Recursuri in interesul legii

52. Contracte de credit bancar. Aplicarea in timp a legii. Caracterul de titlu executoriu 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei28 sept. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini216
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale 20.10.2014

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale 20.10.2014

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
19,30 RON
Indisponibila
Imagine Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica

Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica

Drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului
26,00 RON
Indisponibila
Imagine Mandatul. Reprezentarea judiciara
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON