Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Garantiile procedurale acordate acuzatului in procesul penal

potrivit Conventiei europene a drepturilor omului
ISBN/ISSN: 978-606-27-1473-4
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Libertatea e, in cele din urma, o chestiune de procedura. Iar libertatea e valoarea centrala a civilizatiei europene. Pornind de la importanta centrala a acestei valori pentru civilizatia europeana, prezenta lucrare nu a dorit sa se autolimiteze la subiectul definit de titlul ei. Ar fi fost, intr-un fel, imposibil. Fiindca nu se poate, in spatiul european, sa vorbesti doar despre garantiile procedurale, ca despre un subiect limitat, tehnic. (…)
Aceasta teza a dobandit coerenta prin alaturarea a trei mari blocuri teoretice.
Prima parte (Capitolele 1-3) inventariaza si analizeaza un instrumentar teoretic fara care nu ar putea fi inteleasa materia principala a lucrarii, procesul echitabil. In consecinta, aceasta cuprinde o analiza a sistemului de protectie a drepturilor omului instituit prin Conventie, recurgand la o prezentare generala a acestuia, ce include si o sinteza a evolutiei sale (Capitolul 1), la analiza organizarii si functionarii Curtii (Capitolul 2) si la prezentarea caracteristicilor procedurii in fata Curtii (Capitolul 3).
Partea a doua, centrala, a lucrarii (Capitolele 4-6), analizeaza dezvoltarea unui nou tip de proces penal, denumit „procesul echitabil”, care substituie forma anterioara, cea a procesului penal national, dezvoltat in fiecare stat european, incepand cu sec. XIX.
A treia parte a lucrarii analizeaza interactiunea dintre ordinea juridica conventionala, care ia forma procesului penal echitabil, si alte doua ordini juridice: ordinea juridica nationala (Capitolul 8) si ordinea juridica comunitara/unionala (Capitolul 9). Dat fiind ca majoritatea garantiilor procesului penal echitabil sunt reglementate si prin prevederi sau principii constitutionale, o analiza deosebita este consacrata modului in care Curtea Constitutionala asigura protectia acestora. De asemenea, influenta noului tip de proces asupra legislatiei procedurale interne este analizata in detaliu, cu referire la ultimele modificari legislative („legea micii reforme”) si la cele care sunt adoptate si asteapta sa intre in vigoare (Noul Cod de procedura penala).

 

Tudor Chiuariu, 2011


Lucrarea pe care o infatisam azi cititorilor reprezinta teza de doctorat pe care am finalizat-o si sustinut-o in anul 2011, sub indrumarea regretatului Profesor Grigore Theodoru.
La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere legislatia, doctrina si jurisprudenta pana la data de 01.06.2011. Publicarea in anul 2020 a lucrarii in aceasta forma este facuta in scopul indeplinirii cerintelor stabilite prin Ordinul nr. 6129/2016 al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare.

 

Tudor Chiuariu, 2020

IN LOC DE INTRODUCERE: EUROPA DREPTURILOR OMULUI 

CAPITOLUL 1. SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI. PREZENTARE GENERALA 

1.1. Geneza conventiei

1.2. Continutul, scopul si structura Conventiei

1.3. Competenta Curtii si tipurile de cereri. Competenta materiala, personala, teritoriala si temporala in cazul cererilor individuale 

1.4. Sistemul initial al mecanismului de control stabilit prin Conventie 

1.5. Sistemul C.E.D.O. dupa Protocolul nr. 11 

1.6. Sistemul C.E.D.O. dupa Protocolul nr. 14

Capitolul 2. Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Organizare si functionare 

2.1. Judecatorii Curtii – conditii de eligibilitate, alegerea, durata mandatului, revocare din functie, statut si incompatibilitati 

2.2. Grefa si secretarii juridici 

2.3. Compunerea completelor jurisdictionale: Adunarea Plenara, Marea Camera, Camere si Comitete 

2.4. Modificari determinate de intrarea in vigoare a Protocolului nr. 14 

Capitolul 3. Procedura in fata C.E.D.O. 

3.1. Introducerea cererii individuale 

3.2. Examinarea inadmisibilitatii cererii. Alte chestiuni prealabile. Conditii de admisibilitate a cererii 

3.3. Examinarea fondului cererii

Capitolul 4. Garantiile corespunzatoare dreptului general la un proces echitabil [art. 6 alin. (1)] 

4.1. Dreptul general la un proces echitabil. Sfera de aplicare a art. 6 din Conventie. Autonomia termenilor folositi de Conventie 

4.2. Durata rezonabila a procedurii 

4.3. Publicitatea procedurii si a pronuntarii hotararii 

4.4. Garantii referitoare la instanta

4.5. Alte aspecte ale echitatii procesului penal

Capitolul 5. Garantii specifice acordate acuzatului intr-un proces penal [art. 6 alin. (2) si (3)] 

5.1. Prezumtia de nevinovatie 

5.2. Dreptul de a fi informat asupra acuzatiei

5.3. Dreptul de a avea timpul si inlesnirile necesare apararii sale. 

5.4. Dreptul la aparare 

5.5. Dreptul de a audia martori

5.6. Dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret

Capitolul 6. Garantiile acordate acuzatului impotriva privarii arbitrare de libertate (art. 5) 

6.1. Dreptul la libertate si siguranta. Garantii impotriva privarii arbitrare de libertate

6.2. Limitarea dreptului la libertate si siguranta in privinta acuzatului intr-un proces penal. Retinerea sau arestarea. Procedurile care cad sub incidenta art. 5 alin. (1) lit. c) din Conventie 

6.3. Garantii speciale in cazul persoanei arestate preventiv 

Capitolul 7. Alte garantii acordate acuzatului intr-un proces penal

7.1. Dreptul de a face apel/Dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala 

7.2. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori

7.3. Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara 

Capitolul 8. Garantiile procedural-penale ale Conventiei europene a drepturilor omului in dreptul intern al Statelor Contractante 

8.1. Incorporarea Conventiei in dreptul intern al Statelor Contractante 

8.2. Hotararile C.E.D.O. impotriva Romaniei si modificarea legislatiei procesual-penale 

8.3. Garantiile procedural-penale ale Conventiei europene a drepturilor omului in jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei

8.4. Modificarile efectuate prin Legea Micii Reforme

8.5. Garantiile procedural-penale ale Conventiei europene a drepturilor omului in Noul Cod de procedura penala

Capitolul 9. Garantiile procedural-penale in dreptul Uniunii Europene 

9.1. Dezvoltarea dreptului comunitar al drepturilor omului 

9.2. Dezvoltarea dreptului penal al Uniunii Europene

9.3. Armonizarea garantiilor procedurale in cadrul Uniunii Europene 

Capitolul 10. In loc de concluzii: de la „procesul echitabil” la „procesul penal european”?

10.1. Standardele C.E.D.O. – standarde minime internationale in materia garantiilor procedurale 

10.2. Ordinea juridica europeana pluralista, construita pe baza doctrinei marjei de apreciere 

10.3. Premise ale evolutiei viitoare a sistemului C.E.D.O. Declaratia de la Interlaken 

10.4. Un sistem european uniform al drepturilor fundamentale ale omului 

10.5. „Procesul penal european”, in loc de „procesul penal echitabil”? 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 ian. 2020
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini356
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata