Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fuziunea si divizarea societatilor. Practica judiciara adnotata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0373-8
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Fuziunea si divizarea societatilor. Practica judiciara adnotata reprezinta prima aparitie editoriala ce contine o analiza a practicii judecatoresti in domeniul reorganizarii societatilor prin fuziune si divizare. Prezentarea in integralitate a hotararilor judecatoresti selectate si comentariile aferente permit realizarea unei radiografii relevante a jurisprudentei in domeniu, pe o tematica rar abordata pana in prezent, dar frecventa in practica.

Sunt evocate in acest sens aspecte legate de procedura (etapele fuziunii/divizarii, adunarea generala a asociatilor de aprobare a fuziunii/divizarii, data producerii efectelor fuziunii), documentele fuziunii/divizarii (hotararea adunarii generale a asociatilor, raportul de expertiza, proiectul de fuziune), efectele fuziunii/divizarii (care se manifesta pe mai multe planuri – de exemplu, asupra asociatilor, administratorilor, creditorilor, acestia avand la indemana opozitia la fuziune/divizare, precum si pe plan imobiliar), fuziunea simplificata, fuziunea transfrontaliera, divizarea asimetrica, oprindu-ne si la aspecte inedite ale acestui tip de reorganizare (de exemplu, societati in insolventa a caror fuziune este suspendata prin ordonanta presedintiala).

Notele autorului contin atat referiri la chestiunile de drept de interes din hotararile prezentate, cat si indicarea modificarilor legislative intervenite de la data pronuntarii hotararii pana in prezent, aceasta cu atat mai mult cu cat la data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare noul Cod civil, la 15 februarie 2013 noul Cod de procedura civila, iar Legea nr. 31/1990 privind societatile a fost modificata de mai multe ori in ultimii ani, pentru a fi armonizata cu dispozitiile legislatiei europene. Toate aceste schimbari legislative au influentat si regimul juridic al fuziunii si divizarii si, implicit, practica in materie.

Cartea Fuziunea si divizarea societatilor. Practica judiciara adnotata se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului (judecatori, avocati, consilieri juridici), dar si societatilor si oricaror profesionisti care doresc o mai buna cunoastere a practicii in domeniu pentru intelegerea celor doua forme de reorganizare a societatilor.

Capitolul I. Fuziunea 

Sectiunea 1. Procedura fuziunii 

1.1. Etapa I a fuziunii 

1.1.1. Hotararea adunarii generale a asociatilor de aprobare de principiu a fuziunii – necesara sau nu? 

1. Hotararea adunarii generale a asociatilor de aprobare de principiu a fuziunii. Momentul pana la care poate fi adoptata 

2. Hotararea de principiu pentru demararea fuziunii. Nerespectarea termenului pentru exercitarea opozitiei la fuziune 

1.1.2. Proiectul de fuziune

3. Depunerea proiectului de fuziune spre publicare. Rolul activ al judecatorului. Calea de atac a hotararii de respingere a fuziunii 

4. Momentul depunerii in original a proiectului de fuziune la dosarul de fuziune 

5. Publicitatea proiectului de fuziune pe site‑ul societatilor care fuzioneaza. Conditia continuitatii publicarii si dovada acesteia 

1.1.3. Expertul de fuziune 

6. Momentul renuntarii la expertul de fuziune. Modificarea situatiilor financiare de fuziune. Rolul activ al instantei 

7. Contestarea legalitatii numirii expertului de fuziune pe calea recursului. Existenta unei hotarari definitive cu privire la legalitatea numirii expertului 

8. Desemnarea expertului de fuziune. Renuntarea la fuziune 

1.1.4. Raportul administratorilor 

9. Lipsa raportului administratorilor. Fuziune simplificata 

1.2. Etapa a II‑a a fuziunii

1.2.1. Adunarea generala a asociatilor de aprobare a fuziunii

10. Semnatarii hotararilor adunarilor generale ale asociatilor de aprobare a fuziunii. Act autentic de transmitere a imobilelor in cadrul fuziunii (protocol de predare‑primire). Rolul activ al judecatorului

11. Hotararea AGA prin care se aproba fuziunea implica si aprobarea proiectului de fuziune 

12. Natura termenului de aprobare a fuziunii, dupa publicarea proiectului de fuziune 

13. Depasirea termenului de aprobare a fuziunii 

14. Termenul de aprobare a fuziunii de adunarea generala a asociatilor 

15. Completarea obiectului de activitate al societatii absorbante ca urmare a fuziunii. Transferul autorizatiilor activitatii societatii absorbite catre societatea absorbanta 

16. Schimbarea denumirii societatii absorbante cu a societatii absorbite. Lipsa hotararii de respingere a opozitiei la fuziune nu este motiv de respingere a fuziunii

17. Transferul sediilor secundare in cadrul fuziunii

1.2.2. Dosarul de inregistrare a fuziunii la registrul comertului 

18. Lipsa numarului de inregistrare pe declaratia de pasiv a societatii absorbite. Neinregistrarea situatiilor financiare de fuziune 

19. Respingerea fuziunii pentru lipsa platii taxei de timbru 

1.2.3. Cererea de inregistrare a fuziunii adresata instantei. Controlul judiciar al fuziunii 

20. Control de legalitate. Posibilitatea instantei de a numi un expert care sa analizeze proiectul de fuziune 

21. Limitele verificarii legalitatii fuziunii, in cadrul controlului judiciar. Cvorumul de aprobare a fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor unei societati cotate la bursa 

22. Posibilitatea obtinerii, pe calea cererii de interventie, a respingerii cererii de constatare a legalitatii fuziunii 

23. Procedura necontencioasa. Obiectul controlului judiciar al fuziunii 

24. Constatarea legalitatii fuziunii, rezultatul controlului judiciar al instantei, raportat la dispozitiile legale 

1.3. Fuziunea simplificata 

25. Conditiile fuziunii simplificate. Obligatia ca societatea absorbanta sa fie asociat majoritar al societatilor absorbite sau asociatul unic al acesteia 

26. Fuziune simplificata. Lipsa unui schimb de titluri de participare intre societatea absorbita si societatea absorbanta

27. Fuziunea simplificata – intre societati afiliate – exceptie de la efectele clasice ale fuziunii. Inscrierea dreptului de proprietate al societatii absorbante asupra unui imobil transferat de societatea absorbita, dispusa expres de instanta

1.4. Fuziunea transfrontaliera 

28. Verificarea legalitatii fuziunii transfrontaliere. Radierea societatii romane absorbite se dispune de instanta societatii straine absorbante. Opozabilitatea ex lege a hotararilor judecatoresti prin care se dispune efectuarea de inregistrari in registrul comertului 

29. Legalitatea hotararii asupra fuziunii transfrontaliere 

Sectiunea a 2‑a. Efectele fuziunii 

2.1. Data fuziunii

30. Data de la care fuziunea isi produce efectele. Transferul imobilelor in cadrul fuziunii 

31. Data fuziunii din proiectul de fuziune diferita de data fuziunii din hotararea de aprobare a fuziunii 

2.2. Efectele fuziunii asupra asociatilor 

32. Efectele fuziunii asupra asociatilor. Renuntarea asociatilor la partile sociale care li s‑ar cuveni ca urmare a fuziunii

2.3. Efectele fuziunii asupra creditorilor. Opozitia la fuziune 

33. Opozitie la fuziune. Conditii. Dovada prejudiciului 

34. Opozitie la fuziune. Conditia prejudiciului creditorilor in cazul fuziunii 

35. Opozitie la fuziune. Lipsa declaratiei de stingere pasiv

36. Opozitie la proiectul de fuziune. Societate absorbita – societate in nume colectiv – societate absorbanta – societate cu raspundere limitata 

2.4. Efectele fuziunii pe plan imobiliar

37. Act autentic pentru transferul imobilelor in cadrul fuziunii 

38. Transfer de retea metropolitana optica prin fuziune. Necesitatea actului autentic 

39. Transfer imobile prin fuziune. Majorare capital social prin aport in natura. Act autentic 

40. Transfer de imobile in cadrul fuziunii. Lipsa actului autentic 

41. Transferul imobilelor in cadrul fuziunii. Act modificator in forma autentica

42. Transferul imobilelor in cadrul fuziunii in baza hotararii instantei de aprobare a fuziunii (act autentic) 

Sectiunea a 3‑a. Suspendarea fuziunii 

43. Societate in insolventa aflata in fuziune. Suspendarea fuziunii prin ordonanta presedintiala 

44. Actiune penala contra administratorului. Suspendarea judecatii cererii de fuziune. Verificarea conditiilor de suspendare 

Sectiunea a 4‑a. Nulitatea fuziunii 

45. Cazuri de nulitate a fuziunii. Abuz de majoritate

Sectiunea a 5‑a. Fuziunea prin contopire. Poprirea actiunilor societatii 

46. Efectele popririi actiunilor asociatului societatilor care fuzioneaza prin contopire

Capitolul al II‑lea. Divizarea 

Sectiunea 1. Procedura divizarii 

47. Data eronata a hotararii de aprobare a divizarii. Necesitatea rolului activ al judecatorului

48. Respingerea recursului impotriva sentintei de respingere a divizarii partiale. Atacarea sentintei prin apel 

49. Divizare prin constituirea unei societati noi. Hotararea de aprobare a constituirii noii societati 

50. Necesitatea mentionarii in proiectul de divizare a criteriului de repartitie a partilor sociale intre asociatii societatii divizate. Transfer de active mascat de o divizare partiala

51. Publicitatea proiectului de divizare pe site‑ul societatilor implicate in divizare. Probe pentru dovedirea indeplinirii conditiei continuitatii publicarii 

52. Lipsa unui element obligatoriu din proiectul de divizare. Conditiile creantei in cazul opozitiei la divizare 

Sectiunea a 2‑a. Efectele divizarii 

2.1. Data divizarii 

53. Data divizarii in cazul constituirii unei noi societati ca urmare a divizarii. Neconcordantele intre aportul in numerar in valuta declarat si aportul in numerar in valuta varsat 

2.2. Efectele fata de asociati 

54. Divizare partiala asimetrica. Posibilitatea neaplicarii criteriului proportionalitatii la repartizare a partilor sociale ale asociatilor societatii divizate in societatile beneficiare 

55. Divizare partiala intre societati afiliate. Exceptia neemiterii de titluri de participare la societatea beneficiara atunci cand societatea beneficiara detine titluri de participare la societatea divizata partial 

56. Divizare partiala. Obligatia repartizarii titlurilor de participare la asociatii societatii care se divizeaza

2.3. Efectele fata de creditori. Opozitia la divizare

57. Opozitia la proiectul de divizare – calea de atac ce poate fi exercitata de creditor impotriva divizarii. Admisibilitatea unei cereri de interventie 

58. Lipsa notificarii bancii cu privire la divizare. Pierderea termenului de opozitie si exercitarea unei alte cai de atac

59. Divizare partiala. Opozitie. Exigibilitatea creantei 

60. Opozitie la divizare. Lipsa calitatii procesuale active a creditorului unuia dintre asociatii societatii beneficiare rezultate in urma divizarii 

Sectiunea a 3‑a. Divizarea societatii aflate in lichidare 

61. Societate in lichidare, ca urmare a declansarii dizolvarii judiciare. Divizare 

Sectiunea a 4‑a. Confuzia intre divizare si fuziunea prin absorbtie

62. Transferul intregului patrimoniu al unei societati. Calificarea operatiunii 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei05 feb. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini304
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Arcadia Hinescu