Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fise de procedura civila. Editia 2019

ISBN/ISSN: 978-606-27-1212-9
Editura: Hamangiu
160,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Vezi si Fise de procedura civila - Editia a doua 

La patru ani de la publicarea lucrarii Drept procesual civil (aflata acum la cea de a patra editie), echipa Gabriel Boroi & Mirela Stancu revine cu un nou proiect editorial – Fise de procedura civila –, dedicat studentilor, masteranzilor si absolventilor care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, vizand o cercetare axata, in special, pe prezentarea teoretica a institutiilor dreptului procesual civil, astfel cum acestea au fost configurate, respectiv reconfigurate prin noul Cod, intrat in vigoare in februarie 2013.

Fisele de procedura civila analizeaza materia intr-un mod sintetic si sistematizat, eliminand referintele la dezbateri teoretice sau probleme incidentale din practica, pentru a favoriza cursivitatea lecturii, astfel incat cel care va invata dupa aceasta carte sa deprinda mecanismele procedurii civile intr-o maniera cat mai structurata, logica si clara.

Autorii nu au renuntat insa la niciuna din informatiile importante, la problemele de drept ridicate in practica, iar in unele cazuri chiar au revenit asupra unor solutii avansate anterior, de exemplu, in privinta momentului de la care curge termenul de apel in cazul in care, in procedura speciala a evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept, instanta dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la plata chiriei sau a arenzii exigibile.

De asemenea, in prezenta lucrare au fost avute in vedere si modificarile aduse recent de Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, inclusiv impactul lor asupra unor texte de lege nemodificate sau asupra unor solutii sau opinii anterioare.

FISA NR. 1. NOTIUNEA, FAZELE SI ETAPELE PROCESULUI CIVIL. NORMELE DE DREPT PROCESUAL CIVIL 
I. NOTIUNEA, FAZELE SI ETAPELE PROCESULUI CIVIL 
II. NORMELE DE DREPT PROCESUAL CIVIL 

FISA NR. 2. PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL 
I. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL, IN TERMEN OPTIM SI PREVIZIBIL 
II. PRINCIPIUL DISPONIBILITATII 
III. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITATII 
IV. ROLUL JUDECATORULUI IN AFLAREA ADEVARULUI 
V. PRINCIPIUL LEGALITATII 
VI. PRINCIPIUL EGALITATII 
VII. DREPTUL LA APARARE 
VIII. PRINCIPIUL ORALITATII DEZBATERILOR 
IX. PRINCIPIUL PUBLICITATII 
X. PRINCIPIUL CONTINUITATII 
XI. PRINCIPIUL NEMIJLOCIRII 
XII. PRINCIPIUL BUNEI-CREDINTE
XIII. LIMBA DESFASURARII PROCESULUI 

FISA NR. 3. ACTIUNEA CIVILA 
I. NOTIUNEA SI TRASATURILE ACTIUNII CIVILE 
II. CONDITIILE DE EXERCITARE A ACTIUNII CIVILE 
III. CLASIFICAREA CERERILOR IN JUSTITIE 

FISA NR. 4. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL 
I. INSTANTA 
II. PARTILE IN PROCESUL CIVIL 

FISA NR. 5. COMPETENTA 
I. NOTIUNE SI CLASIFICARE 
II. COMPETENTA GENERALA A INSTANTELOR JUDECATORESTI 
III. COMPETENTA MATERIALA 
IV. COMPETENTA TERITORIALA 
V. INCIDENTE PROCEDURALE PRIVITOARE LA INSTANTA SESIZATA 

FISA NR. 6. ACTELE DE PROCEDURA 
I. ACTELE DE PROCEDURA 
II. NULITATEA ACTELOR DE PROCEDURA CIVILA 

FISA NR. 7. CITAREA SI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA 
I. REGULI GENERALE 
II. CITATIA 
III. PERSOANELE CARE URMEAZA A FI CITATE SI LOCUL CITARII 
IV. ORGANELE COMPETENTE SI MODALITATILE DE COMUNICARE 
V. INMANAREA CITATIEI SI A ALTOR ACTE DE PROCEDURA 
VI. VERIFICAREA PROCEDURII DE COMUNICARE A ACTELOR DE PROCEDURA 
VII. INVOCAREA SI INLATURAREA NEREGULARITATILOR PRIVIND CITAREA 

FISA NR. 8. TERMENELE PROCEDURALE 

FISA NR. 9. ETAPA SCRISA LA JUDECATA IN PRIMA INSTANTA 
I. CONSIDERATII GENERALE 
II. CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA 
III. INTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA SI CONSTITUIREA DOSARULUI 
IV. PROCEDURA (VERIFICARII SI) REGULARIZARII CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA 
V. FIXAREA PRIMULUI TERMEN DE JUDECATA SI MASURILE PENTRU PREGATIREA JUDECATII 
VI. INTAMPINAREA 
VII. CEREREA RECONVENTIONALA 
VIII. MASURILE ASIGURATORII 

FISA NR. 10. ETAPA CERCETARII PROCESULUI 
I. CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA ETAPA CERCETARII PROCESULUI CIVIL 
II. SEDINTA DE JUDECATA 
III. PRIMUL TERMEN DE JUDECATA 
IV. INCHEIERILE DE SEDINTA 

FISA NR. 11. EXCEPTIILE PROCESUALE 
I. DEFINITIA, NATURA JURIDICA SI CARACTERISTICILE EXCEPTIILOR PROCESUALE 
II. CLASIFICAREA EXCEPTIILOR PROCESUALE 
III. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A EXCEPTIILOR PROCESUALE 

FISA NR. 12. PROBELE 
I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROBELE IN PROCESUL CIVIL 
II. REGULI COMUNE REFERITOARE LA ADMISIBILITATEA, ADMINISTRAREA SI APRECIEREA PROBELOR 
III. ASIGURAREA PROBELOR 
IV. PROBA PRIN INSCRISURI 
V. PROBA CU MARTORI (PRIN DECLARATIILE MARTORILOR) 
VI. PROBA PRIN RAPORTUL DE EXPERTIZA 
VII. MIJLOACELE MATERIALE DE PROBA 
VIII. CERCETAREA LA FATA LOCULUI
IX. MARTURISIREA 
X. PREZUMTIILE 

FISA NR. 13. INCIDENTE PROCEDURALE CARE POT APAREA IN CURSUL JUDECATII 
I. SUSPENDAREA JUDECATII 
II. PERIMAREA 

FISA NR. 14. ACTELE PROCESUALE DE DISPOZITIE ALE PARTILOR 
I. CONSIDERATII GENERALE 
II. DESISTAREA 
III. ACHIESAREA 
IV. TRANZACTIA JUDICIARA 

FISA NR. 15. ETAPA DEZBATERILOR IN FOND 

FISA NR. 16. ETAPA DELIBERARII SI PRONUNTARII HOTARARII JUDECATORESTI 
I. DELIBERAREA
II. PRONUNTAREA HOTARARII 

FISA NR. 17. HOTARAREA JUDECATOREASCA 
I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI 
II. FORMA SI CONTINUTUL HOTARARII JUDECATORESTI 
III. REDACTAREA, SEMNAREA SI COMUNICAREA HOTARARII JUDECATORESTI 
IV. TERMENUL DE GRATIE 
V. CHELTUIELILE DE JUDECATA 
VI. EFECTELE HOTARARII JUDECATORESTI 
VII. INDREPTAREA HOTARARII JUDECATORESTI 
VIII. LAMURIREA HOTARARII SI INLATURAREA DISPOZITIILOR CONTRADICTORII 
IX. COMPLETAREA HOTARARII JUDECATORESTI 

FISA NR. 18. REGULILE GENERALE PRIVIND CAILE DE ATAC 
I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA CAILOR DE ATAC 
II. REGULI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CAILOR DE ATAC 

FISA NR. 19. APELUL 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. FORMELE APELULUI 
III. OBIECTUL APELULUI 
IV. SUBIECTELE APELULUI 
V. INSTANTA COMPETENTA 
VI. TERMENUL DE APEL 
VII. CEREREA DE APEL SI EFECTELE EI 
VIII. DEPUNEREA CERERII DE APEL. REGULARIZAREA CERERII DE APEL. PREGATIREA JUDECATII APELULUI LA INSTANTA DE APEL 
IX. JUDECAREA APELULUI 
X. SOLUTIILE PE CARE LE PRONUNTA INSTANTA DE APEL 

FISA NR. 20. RECURSUL (OBIECTUL RECURSULUI SI TERMENUL DE RECURS) 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. OBIECTUL RECURSULUI 
III. TERMENUL DE RECURS 

FISA NR. 21. CONTESTATIA IN ANULARE 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI. FELURILE CONTESTATIEI IN ANULARE 
II. CONTESTATIA IN ANULARE DE DREPT COMUN (OBISNUITA) 
III. CONTESTATIA IN ANULARE SPECIALA 
IV. PROCEDURA DE JUDECATA A CONTESTATIEI IN ANULARE 

FISA NR. 22. REVIZUIREA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. OBIECTUL REVIZUIRII 
III. MOTIVELE DE REVIZUIRE 
IV. PROCEDURA DE JUDECATA A REVIZUIRII 

FISA NR. 23. SESIZAREA INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE IN VEDEREA PRONUNTARII UNEI HOTARARI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI. NATURA JURIDICA 
II. CONDITII DE ADMISIBILITATE. PROCEDURA DE JUDECATA 

FISA NR. 24. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERII 
III. APLICATII ALE PROCEDURII NECONTENCIOASE 

FISA NR. 25. PROCEDURA DIVORTULUI 
I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE 
II. PROCEDURA JUDICIARA A DIVORTULUI 
III. DIVORTUL PRIN ACORDUL SOTILOR PE CALE ADMINISTRATIVA SAU PRIN PROCEDURA
NOTARIALA 

FISA NR. 26. ORDONANTA PRESEDINTIALA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. CONDITIILE (SPECIALE) DE ADMISIBILITATE 
III. PROCEDURA DE SOLUTIONARE 
IV. SFERA DE APLICARE A ORDONANTEI PRESEDINTIALE 

FISA NR. 27. ORDONANTA DE PLATA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI 
II. CONDITII (SPECIALE) DE ADMISIBILITATE 
III. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A ORDONANTEI DE PLATA 
IV. CEREREA IN ANULARE 

FISA NR. 28. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI. CARACTERUL PROCEDURII. NATURA JURIDICA 
II. CONDITII (SPECIALE) DE ADMISIBILITATE 
III. SESIZAREA INSTANTEI. PROCEDURA DE JUDECATA 

FISA NR. 29. PROCEDURA EVACUARII DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT 
I. NOTIUNE. CARACTERUL PROCEDURII. SEDIUL MATERIEI 
II. CONDITII DE EXERCITARE 
III. PROCEDURA DE SOLUTIONARE 
IV. MASURI SPECIALE PRIVIND FOLOSINTA UNUI IMOBIL 

FISA NR. 30. PARTAJUL JUDICIAR 
I. NOTIUNEA DE PARTAJ. FELURI. REGLEMENTAREA PARTAJULUI JUDICIAR 
II. PARTILE IN PARTAJUL JUDICIAR. INSTANTA COMPETENTA. CEREREA DE PARTAJ 
III. PARTAJUL PRIN BUNA INVOIALA IN CADRUL PROCESULUI. SUSPENDAREA PRONUNTARII PARTAJULUI 
IV. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR 
V. SOLUTIILE PE CARE LE POATE PRONUNTA INSTANTA SESIZATA CU CEREREA DE PARTAJ 

FISA NR. 31. PARTILE IN FAZA EXECUTARII SILITE 
I. CONDITIILE PENTRU A FI PARTE IN FAZA DE EXECUTARE SILITA 
II. COPARTICIPAREA PROCESUALA IN FAZA DE EXECUTARE SILITA 
III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN FAZA DE EXECUTARE SILITA 
IV. CHELTUIELILE DE EXECUTARE 

FISA NR. 32. EXECUTORUL JUDECATORESC. INSTANTA DE EXECUTARE 
I. EXECUTORUL JUDECATORESC 
II. INSTANTA DE EXECUTARE 

FISA NR. 33. TITLURILE EXECUTORII 
I. NOTIUNEA DE „TITLU EXECUTORIU” 
II. CATEGORIILE DE TITLURI EXECUTORII 

FISA NR. 34. INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE SI INSTIINTAREA PREALABILA A DEBITORULUI 
I. INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE 
II. INSTIINTAREA PREALABILA A DEBITORULUI 

FISA NR. 35. PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A OBTINE EXECUTAREA SILITA 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI. CARACTERUL NORMELOR 
II. EFECTUL PRESCRIPTIEI DREPTULUI DE A OBTINE EXECUTAREA SILITA 
III. TERMENUL DE PRESCRIPTIE 
IV. CURSUL PRESCRIPTIEI DREPTULUI DE A OBTINE EXECUTAREA SILITA 
V. REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE 

FISA NR. 36. CONTESTATIA LA EXECUTARE 
I. NOTIUNE. SEDIUL MATERIEI. NATURA JURIDICA 
II. OBIECTUL CONTESTATIEI LA EXECUTARE 
III. SUBIECTELE CONTESTATIEI LA EXECUTARE 
IV. COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI LA EXECUTARE 
V. TERMENUL DE EXERCITARE A CONTESTATIEI LA EXECUTARE 
VI. PROCEDURA DE JUDECATA A CONTESTATIEI LA EXECUTARE 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 ian. 2019
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini736
Tip coperta200*240 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Fise de drept civil. Editia a 6-a - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 6-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
270,00 RON
Indisponibila
Teste-grila de drept procesual civil_2021_Militaru

Teste-grila de drept procesual civil. Editia a 5-a

Cu explicatii ale variantelor de raspuns Examen de licenta, admitere in profesie, definitivat sau promovare
70,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept procesual civil