Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fise de drept civil. Editia a 6-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
ISBN/ISSN: 978-606-27-1808-4
Editura: Hamangiu
Expediere gratuita
270,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Despre carte

Fisele de drept civil reprezinta, in acest moment, unica lucrare de acest gen, in materia dreptului civil, care trateaza tematica pentru toate concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice.
Cartea Fise de drept civil este destinata mai ales candidatilor ce se pregatesc pentru aceste concursuri, fiind alcatuita astfel incat sa acopere in primul rand acele materii si institutii ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice nationale.
In al doilea rand, aceasta carte este adresata studentilor care se pregatesc pentru examenele de an sau pentru examenul de licenta, avand avantajul de a prezenta materia in mod concis si accesibil, axat pe intelegerea si asimilarea notiunilor de baza ale dreptului civil, deci, fara teoriile si dezbaterile doctrinare, de multe ori inevitabile in cursurile sau tratatele publicate dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil.

Pe parcursul elaborarii lucrarii, s-a dovedit ca unele dintre institutiile dreptului civil sunt prea ample ca sa poata fi tratate schematizat, asa cum presupune conceptul fiselor. De aceea, si prezentarea lor s-a facut de o maniera mai apropiata sintezelor si notelor de curs. Cu toate acestea, am preferat sa pastram titulatura de „fise”, pentru a delimita aceasta carte de cursurile universitare clasice, dar si pentru a ne incadra in conceptia de ansamblu a editurii, care dezvolta o intreaga serie de fise pentru concursurile si examenele juridice.

Despre editia a 6-a
•    39 de fise din toate materiile dreptului civil: Partea generala, Persoanele, Drepturile reale, Obligatiile, Contractele, Mostenirea, Familia.
•    O editie revizuita si adaugita in special in materia partii generale, dar si a drepturilor reale, obligatiilor, contractelor si mostenirii.
•    Acopera tematica pentru examenele de admitere la INM si in magistratura, de primire in profesia de avocat (avocat stagiar), precum si cel de admitere in notariat (notari stagiari).
•    Completeaza informatia din editiile anterioare, cu numeroase precizari, corelari cu alte institutii, exemple practice si spete recente din practica judiciara.
•    Cuprinde jurisprudenta obligatorie relevanta in materie civila, respectiv deciziile Curtii Constitutionale, precum si deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in recursuri in interesul legii si cele privind dezlegarea unor probleme de drept in materie civila.
•    Explicatiile continute, actualizate si in raport de modificarile legislative intervenite, jurisprudenta citata, numeroasele exemple si tabele comparative inlesnesc procesul de invatare/retinere si intelegere, antreneaza si dezvolta procesul de interpretare si aplicare a normelor de drept civil, in contextul testelor tip grile si mini-spete.

Dat fiind numarul mare de pagini care s-au adaugat inca de la editia a 5-a, pentru a evita riscul desprinderii filelor, si aceasta noua editie este tiparita tot in doua volume, structurate astfel: 1. Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale; 2. Obligatiile. Contractele. Mostenirea.

Despre seria Concursuri si examene
Seria Concursuri si examene grupeaza toate lucrarile de sinteze, fise, spete si grile publicate de Editura Hamangiu si este o serie special dedicata studentilor, in vederea pregatirii examenelor de an sau de licenta, si candidatilor la concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice. Cartile de fise sunt publicate intr-un format inedit (20x24cm), mai mare decat formatul academic obisnuit, dar mai adaptat grafic acestui concept, ce include multe tabele si scheme, facilitand vizualizarea si asimilarea rapida a informatiilor necesare promovarii examenelor.
In ultimii ani, conceptul de fise s-a impus din ce in ce mai mult in fata tratatelor, cursurilor si monografiilor elaborate in materiile ce fac parte din tematica propusa pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, examenul de primire in profesia de avocat ori examenele de an, licenta ori definitivat (INM/INPPA).
Cuprinsul acestor carti este conceput astfel incat cititorul sa dobandeasca o viziune clara si de ansamblu asupra materiei, care sa asigure fixarea rapida a cunostintelor necesare pentru promovarea diferitelor examene si concursuri. Informatiile sunt usor accesibile, structurate intr-o forma logica, actualizate din punct de vedere legislativ si completate cu deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

PARTEA GENERALA 

FISA NR. 1. APLICAREA LEGII CIVILE (APLICAREA NORMELOR DE DREPT CIVIL) 

I. APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP 

1. Principii care guverneaza aplicarea legii civile, in general 

1.1. Principiul neretroactivitatii legii civile 

1.2. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi 

2. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009 si a actelor normative ulterioare 

2.1. Legea aplicabila actului juridic civil 

2.2. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii 

2.3. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei 

2.4. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata 

2.5. Legea aplicabila in materie de carte funciara 

2.6. Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii 

2.7. Legea aplicabila in materia faptelor ilicite ca izvoare de obligatii 

2.8. Legea aplicabila in materie de mostenire legala 

2.9. Legea aplicabila in materie de mostenire testamentara 

2.10. Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute 

2.11. Legea aplicabila in materie de garantii 

II. APLICAREA LEGII CIVILE IN SPATIU 

III. APLICAREA LEGII CIVILE ASUPRA PERSOANELOR 

FISA NR. 2. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

I. NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

II. IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL CONCRET 

1. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete 

III. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Elementele constitutive ale raportului juridic civil 

2. Continutul raportului juridic civil 

2.1. Consideratii generale 

2.2. Dreptul subiectiv civil 

2.3. Obligatia civila 

3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

3.1. Definitia obiectului raportului juridic civil 

3.2. Bunurile 

4. Subiectele (partile) raportului juridic civil 

4.1. Categoriile subiectelor de drept civil 

4.2. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil 

FISA NR. 3. ACTUL JURIDIC CIVIL. CONTRACTUL – IZVOR DE OBLIGATII 

PARTEA I. ACTUL JURIDIC CIVIL, CA IZVOR DE OBLIGATII 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 

1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale si acte juridice civile plurilaterale 

2. Acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit 

3. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative si acte juridice civile declarative 

4. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare si acte juridice civile de dispozitie 

5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne (formale) si acte juridice civile reale 

6. Acte juridice civile patrimoniale si acte juridice civile nepatrimoniale 

7. Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si acte juridice civile cu executare continua sau succesiva 

8. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii 

9. Acte juridice civile strict personale (intuitu personae) si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant 

10. Acte juridice civile intre vii (inter vivos) si acte juridice civile pentru cauza de moarte (mortis causa) 

11. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie 

12. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati 

13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte 

14. Acte juridice civile numite (tipice) si acte juridice civile nenumite (atipice) 

III. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 

2. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 

2.1. Notiunea de capacitate 

2.2. Regula (principiul) capacitatii de a incheia acte juridice si exceptia incapacitatii 

3. Consimtamantul 

3.1. Notiune si aspecte generale 

3.2. Corelatia dintre consimtamant si vointa juridica. Principiile vointei juridice 

3.3. Cerintele valabilitatii consimtamantului 

4. Viciile de consimtamant 

4.1. Eroarea 

4.2. Dolul

4.3. Violenta 

4.4. Leziunea 

4.5. Viciile de consimtamant. Tabel comparativ 

5. Obiectul actului juridic civil 

5.1. Notiune 

5.2. Distinctie intre obiectul actului juridic civil si obiectul obligatiei 

5.3. Cerintele valabilitatii obiectului actului juridic civil 

6. Cauza (scopul) actului juridic civil 

6.1. Notiune 

6.2. Cerintele valabilitatii cauzei actului juridic civil 

6.3. Proba cauzei 

7. Forma actului juridic civil 

7.1. Consideratii generale 

7.2. Forma ad validitatem 

7.3. Forma ad probationem 

7.4. Forma pentru opozabilitate fata de terti (ad opposabilitatem) 

8. Modalitatile actului juridic civil 

8.1. Termenul 

8.2. Conditia 

8.3. Sarcina 

IV. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Consideratii generale privind efectele actului juridic civil 

1.1. Notiunea de efecte ale actului juridic civil 

1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil 

1.3. Notiunea si enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil 

2. Principiile efectelor actului juridic civil 

2.1. Principiul fortei obligatorii (pacta sunt servanda) 

2.2. Irevocabilitatea efectelor actului juridic civil 

2.3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 

V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiuni generale 

1.1. Definitia si trasaturile nulitatii 

1.2. Functiile nulitatii 

1.3. Delimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept civil (alte cauze de ineficacitate) 

1.4. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil 

2. Cauzele de nulitate 

2.1. Precizari introductive 

2.2. Cauzele de nulitate absoluta 

2.3. Cauzele de nulitate relativa 

3. Regimul juridic al nulitatii 

3.1. Precizari introductive 

3.2. Regimul juridic al nulitatii relative 

3.3. Regimul juridic al nulitatii absolute  

3.4. Tabel recapitulativ privind regimul juridic al nulitatii 

4. Efectele nulitatii 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 

4.3. Principiul restabilirii situatiei anterioare prin restituirea prestatiilor (restitutio in integrum) 

4.4. Principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 

4.5. Cazuri care inlatura principiul quod nullum est, nullum producit effectum 

PARTEA A II-A. PARTICULARITATI ALE CONTRACTULUI CA IZVOR DE OBLIGATII

I. INCHEIEREA CONTRACTELOR 

1. Consideratii generale 

2. Reguli privind incheierea contractului 

3. Negocierile precontractuale 

4. Oferta de a contracta 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Cerintele propunerii pentru a constitui o oferta de a contracta 

4.3. Clasificarea ofertei 

4.4. Tipologia ofertei de a contracta. Efecte juridice 

4.5. Revocarea ofertei si retragerea ofertei 

4.6. Oferta de a contracta si antecontractul 

5. Acceptarea ofertei 

6. Momentul si locul incheierii contractului 

6.1. Momentul incheierii contractului 

6.2. Locul incheierii contractului

II. PACTUL DE OPTIUNE SI PROMISIUNEA DE A CONTRACTA 

1. Pactul de optiune 

2. Promisiunea de a contracta 

III. PARTICULARITATI PRIVIND EFECTELE CONTRACTELOR 

1. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractelor 

1.1. Stipulatia pentru altul 

1.2. Promisiunea faptei altuia 

1.3. Cesiunea contractului 

2. Exceptii de la principiul opozabilitatii efectelor contractului 

2.1. Simulatia 

2.2. Creditorii chirografari 

IV. RISCUL CONTRACTULUI 

FISA NR. 4. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

1. Definitia, natura juridica si reglementarea prescriptiei extinctive 

2. Invocarea prescriptiei extinctive 

3. Efectul prescriptiei extinctive 

3.1. Notiune si consecinte 

3.2. Principiile efectului prescriptiei extinctive 

4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii 

4.1. Prescriptia extinctiva si uzucapiunea 

4.2. Prescriptia extinctiva si termenul, ca modalitate a actului juridic 

II. DOMENIUL DE APLICARE AL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Notiune 

2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 

2.1. Prescriptia extinctiva si drepturile de creanta 

2.2. Prescriptia extinctiva si drepturile reale accesorii 

2.3. Prescriptia extinctiva si drepturile reale principale 

3. Domeniul prescriptiei in cadrul drepturilor nepatrimoniale 

3.1. Principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale 

3.2. Exceptii de la principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale 

4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei (a apararii de fond) 

4.2. Actiunea in constatare 

4.3. Actiunile mixte 

4.4. Dualitatea de actiuni 

4.5. Drepturile potestative (secundare) 

4.6. Actiunea in repararea (compensarea) prejudiciului moral 

4.7. Actiunea in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic civil desfiintat, desfacut sau ale carui obligatii au devenit imposibil de executat 

4.8. Actiunea in restituire intemeiata pe plata nedatorata si alte actiuni in restituire 

4.9. Actiunile in materie succesorala 

4.10. Actiunile in materie de carte funciara 

4.11. Alte actiuni in justitie 

III. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA 

1. Notiune si clasificare 

2. Termenul general de prescriptie extinctiva 

3. Termene speciale de prescriptie extinctiva 

IV. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Inceputul prescriptiei extinctive 

1.1. Regula generala privind inceputul prescriptiei extinctive 

1.2. Reguli speciale privind inceputul prescriptiei extinctive 

2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

2.1. Notiune. Justificare 

2.2. Cauze de suspendare a cursului prescriptiei extinctive

2.3. Efectele suspendarii prescriptiei 

3. Intreruperea prescriptiei extinctive 

3.1. Notiune. Justificare 

3.2. Cauzele de intrerupere a prescriptiei 

3.3. Efectele intreruperii prescriptiei 

3.4. Beneficiul si extinderea efectului intreruperii 

4. Repunerea in termenul de prescriptie 

4.1. Notiune si justificare 

4.2. Domeniul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva 

4.3. Termenul pentru repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 

4.4. Efectul repunerii in termen 

V. IMPLINIREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Precizari prealabile 

2. Regulile de stabilire a momentului implinirii prescriptiei extinctive 

FISA NR. 5. DECADEREA 

I. NOTIUNE. CLASIFICAREA TERMENELOR DE DECADERE 

1. Notiunea de decadere 

2. Clasificarea termenelor de decadere 

II. DOMENIUL DE APLICARE AL DECADERII 

III. REGIMUL JURIDIC AL TERMENELOR DE DECADERE 

IV. EFECTELE DECADERII 

V. COMPARATIE INTRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADERE PERSOANELE 

FISA NR. 6. PERSOANA FIZICA 

I. CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI FIZICE 

1. Consideratii generale 

2. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice 

2.1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei fizice 

2.2. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice 

2.3. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice 

2.4. Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei fizice 

3. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice 

3.1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de exercitiu a persoanei fizice 

3.2. Situatii juridice privind capacitatea de exercitiu a persoanei fizice 

II. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL 

1. Consideratii generale 

2. Ocrotirea minorului 

2.1. Ocrotirea minorului prin autoritatea parinteasca 

2.2. Tutela minorului 

2.3. Curatela minorului 

3. Ocrotirea bolnavului psihic prin interdictia judecatoreasca 

3.1. Notiune. Delimitare 

3.2. Conditii de fond 

3.3. Procedura punerii sub interdictie 

3.4. Efectele punerii sub interdictie 

3.5. Ridicarea interdictiei judecatoresti 

3.6. Comparatie intre tutela interzisului si tutela minorului sub 14 ani 

4. Ocrotirea persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii deosebite 

4.1. Curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale 

4.2. Asistarea anumitor persoane fizice cu capacitate deplina de exercitiu la incheierea anumitor acte juridice 

FISA NR. 7. PERSOANA JURIDICA. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA 

I. PERSOANA JURIDICA 

1. Consideratii generale 

1.1. Notiune, enumerare si clasificare 

1.2. Elemente constitutive 

2. Infiintarea persoanei juridice 

2.1. Moduri de infiintare 

2.2. Durata persoanei juridice 

2.3. Inregistrarea persoanei juridice 

2.4. Nulitatea persoanei juridice 

3. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 

3.1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei juridice 

3.2. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice 

3.3. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei juridice 

3.4. Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei juridice 

4. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice 

4.1. Notiunea de capacitate de exercitiu a persoanei juridice 

4.2. Inceputul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice 

4.3. Continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice 

4.4. Sfarsitul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice 

5. Functionarea persoanei juridice 

5.1. Consideratii generale 

5.2. Actiunea in anularea actelor emise de organele persoanei juridice 

5.3. Raspunderea pentru acte juridice 

5.4. Raspunderea pentru fapte juridice 

5.5. Independenta patrimoniala 

5.6. Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice 

6. Identificarea persoanei juridice. Atribute de identificare 

7. Reorganizarea persoanei juridice 

7.1. Notiune 

7.2. Moduri de reorganizare 

7.3. Efecte comune tuturor formelor de reorganizare a persoanei juridice 

7.4. Opozitii impotriva actelor prin care s-a hotarat reorganizarea 

8. Incetarea persoanei juridice 

8.1. Enumerarea modurilor de incetare a persoanei juridice 

8.2. Dizolvarea persoanei juridice 

8.3. Comparatie intre dizolvare si reorganizare

8.4. Incetarea anumitor persoane juridice 

8.5. Data incetarii personalitatii juridice 

II. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA 

1. Principiul 

2. Profesionistul 

3. Intreprinderea 

FAMILIA 

FISA NR. 8. DESFACEREA CASATORIEI 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CAZURILE DE DIVORT 

1. Cazurile si motivele de divort. Enumerare 

2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 

2.1. Conditii 

2.2. Cererea de divort 

3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa 

4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala 

5. Divortul din culpa 

5.1. Enumerarea cazurilor de divort din culpa 

5.2. Divortul pentru motive temeinice, intemeiat pe art. 373 lit. b) C.civ. 

5.3. Divortul pentru separarea in fapt indelungata 

6. Divortul din cauza starii de sanatate a unui sot 

III. EFECTELE DIVORTULUI 

1. Data desfacerii casatoriei 

2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 

3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 

3.1. Categorii de efecte 

3.2. Efecte cu privire la regimul matrimonial 

3.3. Dreptul la despagubiri 

3.4. Obligatia de intretinere intre fostii soti 

3.5. Prestatia compensatorie 

4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Exercitarea autoritatii parintesti 

4.3. Stabilirea locuintei copilului dupa divort 

4.4. Stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului 

4.5. Modificarea masurilor luate cu privire la copil 

FISA NR. 9. FILIATIA 

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

II. DISPOZITII GENERALE PRIVIND STABILIREA FILIATIEI. PREZUMTIA DE PATERNITATE

1. Clasificarea filiatiei 

2. Modurile de stabilire a filiatiei 

3. Dovada filiatiei 

4. Posesia de stat (folosirea starii civile) 

5. Prezumtia de paternitate 

6. Timpul legal al conceptiunii 

III. RECUNOASTEREA COPILULUI 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Felurile recunoasterii 

3. Nulitatea recunoasterii 

4. Contestarea recunoasterii 

IV. ACTIUNILE PRIVIND FILIATIA 

1. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie 

2. Contestarea filiatiei 

3. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama (in stabilirea maternitatii) 

4. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de tatal din afara casatoriei (in stabilirea paternitatii din afara casatoriei) 

5. Actiunile privind filiatia fata de tatal din casatorie. Actiunea in tagada paternitatii 

5.1. Consideratii introductive 

5.2. Trasaturi specifice actiunii in tagada paternitatii, in functie de titularul ei 

FISA NR. 10. OBLIGATIA DE INTRETINERE 

I. NOTIUNE SI CARACTERE JURIDICE 

II. PERSOANELE INTRE CARE EXISTA OBLIGATIA DE INTRETINERE SI ORDINEA IN CARE ACEASTA SE DATOREAZA

1. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere 

2. Ordinea in care se datoreaza obligatia de intretinere 

3. Particularitati ale obligatiei de intretinere 

III. CONDITIILE OBLIGATIEI DE INTRETINERE 

IV. STABILIREA SI EXECUTAREA OBLIGATIEI DE INTRETINERE 

FISA NR. 11. AUTORITATEA PARINTEASCA 

I. NOTIUNE. DURATA SI EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI 

II. DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI 

III. MODUL DE EXERCITARE A AUTORITATII PARINTESTI 

1. Regula si exceptia 

2. Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort sau in cazul copilului din afara casatoriei, a carui filiatie a fost stabilita fata de parinti 

IV. DECADEREA DIN EXERCITIUL DREPTURILOR PARINTESTI 

DREPTURILE REALE PRINCIPALE

FISA NR. 12. PATRIMONIUL 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. ELEMENTELE PATRIMONIULUI 

1. Activul patrimonial 

2. Pasivul patrimonial 

III. CARACTERELE JURIDICE ALE PATRIMONIULUI

1. Este o universalitate juridica 

2. Orice persoana are un patrimoniu 

3. Este unic 

4. Este divizibil 

5. Este intransmisibil 

IV. FUNCTIILE PATRIMONIULUI 

1. Constituie garantia comuna a creditorilor chirografari 

2. Explica si permite subrogatia reala cu titlu universal 

3. Explica si permite transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal 

FISA NR. 13. DREPTUL DE PROPRIETATE

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA 

1. Notiune 

2. Titulari. Obiect. Moduri de dobandire 

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata 

3.1. Notiune. Atributele dreptului de proprietate privata 

3.2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 

4. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata 

4.1. Consideratii generale. Categorii de limite 

4.2. Limite legale de interes privat stabilite de Codul civil 

4.3. Alte limite legale de interes privat/public stabilite de Codul civil 

4.4. Limite conventionale (voluntare) 

5. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata 

5.1. Realizarea si desfiintarea constructiilor 

5.2. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiilor 

5.3. Circulatia juridica a imobilelor proprietate privata 

III. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA

1. Notiune 

2. Titularii dreptului de proprietate publica 

2.1. Titularii dreptului de proprietate publica. Enumerare 

2.2. Subiectele de drept care exercita dreptul de proprietate publica (drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice) 

3. Obiectul dreptului de proprietate publica 

3.1. Criterii de apartenenta la domeniul public 

3.2. Principalele reglementari privind bunurile proprietate publica 

3.3. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate publica 

3.4. Delimitarea domeniului public national, judetean si local. Criterii. Transferul bunurilor 

4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica 

5. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica 

5.1. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 

6.1. Consideratii generale 

6.2. Dreptul de administrare 

6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publica 

6.4. Inchirierea bunurilor proprietate publica 

6.5. Dreptul de folosinta gratuita 

7. Incetarea dreptului de proprietate publica 

FISA NR. 14. MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. PROPRIETATEA COMUNA 

1. Notiunea si formele proprietatii comune 

2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea) 

2.1. Notiune si caractere juridice. Clasificare. Prezumtia de coproprietate 

2.2. Coproprietatea obisnuita 

2.3. Coproprietatea fortata 

3. Proprietatea comuna in devalmasie 

4. Partajul 

4.1. Notiune. Enumerarea felurilor partajului 

4.2. Formele de coproprietate in care partajul se poate realiza 

4.3. Felurile partajului. Forma actului in care partajul se poate realiza 

4.4. Imprescriptibilitatea partajului 

4.5. Suspendarea partajului 

4.6. Modurile de impartire 

4.7. Stingerea datoriilor si situatia creditorilor 

4.8. Efectele partajului 

III. PROPRIETATEA PERIODICA, PROPRIETATEA REZOLUBILA SI PROPRIETATEA ANULABILA 

1. Proprietatea periodica 

2. Proprietatea rezolubila 

3. Proprietatea anulabila 

FISA NR. 15. ACTIUNEA IN REVENDICARE 

I. ASPECTE GENERALE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni 

2.1. Actiunea in revendicare si actiunea posesorie 

2.2. Actiunea in revendicare si actiunea confesorie 

2.3. Actiunea in revendicare si actiunea negatorie 

2.4. Actiunea in revendicare si actiunea in granituire 

2.5. Actiunea in revendicare si actiunea in constatare

2.6. Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare 

2.7. Actiunea in revendicare si petitia de ereditate 

3. Calitatea procesuala 

3.1. Calitatea procesuala activa 

3.2. Calitatea procesuala pasiva 

3.3. Aspecte procesuale

II. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA 

1. Proba dreptului de proprietate 

1.1. Consideratii introductive 

1.2. Situatii de distins in functie de modul de dobandire a dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat 

1.3. Notiunea de titlu in materia actiunii in revendicare 

1.4. Situatii posibile 

2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara 

2.1. Actiunea in revendicare imobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata 

2.2. Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate publica 

III. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA 

1. Situatii de distins 

2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C.civ. 

2.1. Precizari prealabile 

2.2. Conditii 

3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat 

4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta 

5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. 

IV. EFECTELE ADMITERII ACTIUNII IN REVENDICARE 

1. Precizari introductive 

2. Efectele intre parti 

2.1. Restituirea lucrului 

2.2. Restituirea productelor si a fructelor 

2.3. Suportarea cheltuielilor facute de catre posesor cu lucrul pe care il restituie 

2.4. Dreptul de retentie 

3. Opozabilitatea fata de terti 

FISA NR. 16. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Domeniu de aplicare. Caractere juridice. Enumerare 

II. DREPTUL DE SUPERFICIE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de superficie 

3. Exercitarea dreptului de superficie 

3.1. Limitele si conditiile de exercitare a dreptului 

3.2. Drepturile si obligatiile superficiarului si ale proprietarului terenului 

4. Stingerea dreptului de superficie 

4.1. Enumerarea cauzelor de stingere a dreptului de superficie 

4.2. Cauze de stingere a dreptului de superficie 

III. DREPTUL DE UZUFRUCT 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de uzufruct 

2.1. Domeniul de aplicare (obiectul uzufructului). Titularul dreptului de uzufruct 

2.2. Modalitati de constituire 

2.3. Durata uzufructului 

3. Efectele uzufructului 

3.1. Drepturile uzufructuarului 

3.2. Obligatiile uzufructuarului 

3.3. Drepturile nudului proprietar 

3.4. Obligatiile nudului proprietar 

4. Stingerea uzufructului 

IV. DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE 

1. Notiune 

2. Asemanari si deosebiri intre dreptul de uz si dreptul de abitatie 

V. DREPTUL DE SERVITUTE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Clasificarea servitutilor 

3. Constituirea servitutii 

4. Exercitarea dreptului de servitute 

4.1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului dominant 

4.2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit 

4.3. Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor 

5. Stingerea servitutilor 

5.1. Enumerarea cauzelor de stingere 

5.2. Cauzele de stingere a servitutii 

FISA NR. 17. POSESIA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Elementele constitutive ale posesiei 

3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice 

3.1. Posesia, ca stare de fapt, si posesia, ca stare de drept (ca atribut al unui drept real principal) 

3.2. Posesia si detentia precara 

3.3. Intervertirea detentiei precare in posesie 

4. Dobandirea si pierderea posesiei 

II. VICIILE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Discontinuitatea 

3. Violenta 

4. Clandestinitatea 

III. EFECTELE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate 

3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita 

4. Actiunile posesorii 

4.1. Notiune. Feluri de actiuni posesorii 

4.2. Actiunea posesorie generala (actiunea in complangere) 

4.3. Actiunea posesorie speciala (actiunea in reintegrare)

4.4. Aspecte procesuale privind actiunile posesorii 

4.5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se exercita posesia

FISA NR. 18. ACCESIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. ACCESIUNEA IMOBILIARA NATURALA 

1. Notiune 

2. Cazurile de accesiune imobiliara naturala prevazute de Codul civil si regimul lor juridic 

3. Natura juridica a unor termene prevazute de Codul civil 

III. ACCESIUNEA IMOBILIARA ARTIFICIALA 

1. Consideratii generale 

2. Accesiunea imobiliara artificiala ca prezumtie de proprietate 

3. Notiunea de lucrari autonome si lucrari adaugate 

4. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei persoane 

5. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

6. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

7. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului 

8. Lucrarile provizorii 

9. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert 

10. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta 

IV. ACCESIUNEA MOBILIARA 

1. Notiune 

2. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei persoane 

3. Unirea a doua bunuri mobile 

FISA NR. 19. UZUCAPIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si justificare 

2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune 

3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009 

4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii 

II. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA EXTRATABULARA 

III. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA TABULARA 

IV. UZUCAPIUNEA MOBILIARA 

V. ASPECTE COMUNE UZUCAPIUNII EXTRATABULARE, TABULARE SI MOBILIARE 

1. Jonctiunea posesiilor 

2. Calculul termenului uzucapiunii 

VI. INVOCAREA UZUCAPIUNII 

1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare 

2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare 

3. Invocarea uzucapiunii mobiliare 

FISA NR. 20. PUBLICITATEA IMOBILIARA. INSCRIERILE IN CARTEA FUNCIARA 

I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PUBLICITATEA IMOBILIARA SI CARTEA FUNCIARA 

II. PRINCIPIILE CARTII FUNCIARE 

III. INSCRIERILE IN CARTEA FUNCIARA 

1. Notiune si clasificare 

2. Inscrierile privind obiectul material al cartii funciare 

3. Inscrierile privind obiectul juridic al cartii funciare 

OBLIGATIILE 

FISA NR. 21. FAPTUL JURIDIC LICIT 

I. GESTIUNEA DE AFACERI 

1. Consideratii prealabile 

2. Conditiile gestiunii de afaceri 

3. Efectele gestiunii de afaceri 

3.1. Obligatiile gerantului 

3.2. Obligatiile geratului 

3.3. Ratificarea gestiunii 

II. PLATA NEDATORATA 

1. Consideratii generale 

2. Conditiile platii nedatorate 

3. Efectele platii nedatorate 

III. IMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA 

1. Consideratii generale 

2. Conditii pentru exercitarea actiunii in restituire (actio de in rem verso) 

3. Efectele imbogatirii fara justa cauza

FISA NR. 22. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Forme 

II. CONDITIILE RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE PENTRU FAPTA PROPRIE 

1. Prejudiciul 

1.1. Notiune. Prejudiciul patrimonial si prejudiciul moral 

1.2. Cerintele repararii prejudiciului 

1.3. Principiile repararii prejudiciului 

1.4. Repararea prin echivalent a prejudiciului

2. Fapta ilicita 

2.1. Notiune 

2.2. Fapta ilicita, element distinct al raspunderii civile delictuale

2.3. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei prejudiciabile 

3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu 

4. Vinovatia 

4.1. Notiunea si structura vinovatiei 

4.2. Formele si modalitatile vinovatiei 

4.3. Criterii pentru stabilirea vinovatiei 

4.4. Discernamantul (capacitatea delictuala) 

4.5. Cauzele care inlatura vinovatia 

5. Aspecte specifice privind raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta sa proprie 

5.1. Particularitati privind conditiile raspunderii persoanei juridice pentru fapta proprie 

5.2. Efectele raspunderii persoanei juridice 

III. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA INDIRECTA 

1. Raspunderea pentru fapta altuia 

1.1. Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie 

1.2. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului 

2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri 

2.1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general 

2.2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 

2.3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului 

2.4. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 23. EXECUTAREA OBLIGATIILOR 

I. PLATA 

1. Consideratii generale 

2. Subiectele platii 

2.1. Persoanele care pot face plata 

2.2. Persoanele care pot primi plata 

3. Conditiile si obiectul platii 

3.1. Conditiile platii 

3.2. Obiectul platii. Obligatiile debitorului 

4. Data platii 

5. Locul platii 

6. Suportarea cheltuielilor pentru efectuarea platii 

7. Dovada platii 

8. Imputatia platii 

9. Punerea in intarziere a creditorului 

9.1. Notiune. Cazurile de punere in intarziere a creditorului 

9.2. Procedura prin care debitorul se libereaza de obligatie 

9.3. Efectele punerii in intarziere a creditorului 

II. EXECUTAREA SILITA A OBLIGATIILOR 

1. Consideratii prealabile 

2. Executarea silita in natura 

2.1. Principiul executarii silite in natura 

2.2. Executarea in natura a obligatiilor in functie de obiectul lor 

3. Executarea prin echivalent 

3.1. Natura juridica a executarii obligatiilor prin echivalent 

3.2. Conditiile acordarii de despagubiri 

3.3. Fapta ilicita 

3.4. Prejudiciul 

3.5. Raportul de cauzalitate 

3.6. Vinovatia 

3.7. Punerea in intarziere a debitorului 

3.8. Clauzele cu privire la raspundere 

3.9. Evaluarea despagubirilor 

4. Rezolutiunea 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Rezolutiunea judiciara 

4.3. Rezolutiunea unilaterala 

4.4. Rezolutiunea de drept 

4.5. Rezolutiunea conventionala 

4.6. Efectele rezolutiunii 

5. Rezilierea 

5.1. Notiune 

5.2. Comparatie intre rezolutiune si reziliere 

6. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

6.1. Consideratii generale 

6.2. Exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) 

6.3. Imposibilitatea de executare 

III. MIJLOACELE DE PROTECTIE A DREPTURILOR CREDITORILOR 

1. Creditorii chirografari 

2. Masurile conservatorii 

3. Actiunea oblica 

3.1. Notiune si caracterizare generala 

3.2. Domeniul de aplicare 

3.3. Conditiile exercitarii actiunii oblice 

3.4. Efectele actiunii oblice 

4. Actiunea revocatorie (pauliana) 

4.1. Notiune si domeniul de aplicare 

4.2. Conditiile exercitarii actiunii revocatorii 

4.3. Efectele admiterii actiunii revocatorii 

4.4. Comparatie intre actiunea oblica si actiunea revocatorie 

4.5. Comparatie intre actiunea in simulatie si actiunea revocatorie 

FISA NR. 24. TRANSMISIUNEA, TRANSFORMAREA SI STINGEREA OBLIGATIILOR 

I. TRANSMISIUNEA OBLIGATIILOR 

1. Precizari prealabile 

2. Cesiunea de creanta 

2.1. Notiunea si functiile cesiunii de creanta. Deosebiri fata de cesiunea contractului 

2.2. Felurile cesiunii de creanta 

2.3. Conditiile cesiunii de creanta 

2.4. Publicitatea cesiunii de creanta 

2.5. Efectele cesiunii de creanta 

2.6. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

3. Subrogatia personala 

3.1. Notiunea si felurile subrogatiei personale 

3.2. Subrogatia legala (de drept) 

3.3. Subrogatia conventionala 

3.4. Efectele subrogatiei personale 

4. Preluarea datoriei 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Conditiile preluarii datoriei 

4.3. Efectele preluarii datoriei 

4.4. Ineficacitatea preluarii de datorie 

II. TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 

1. Novatia 

1.1. Notiunea si felurile novatiei 

1.2. Conditiile novatiei 

1.3. Efectele novatiei 

III. STINGEREA OBLIGATIILOR 

1. Consideratii generale 

2. Compensatia 

2.1. Notiune si domeniul de aplicare 

2.2. Felurile compensatiei 

2.3. Efectele compensatiei 

3. Confuziunea 

3.1. Notiune si domeniul de aplicare 

3.2. Efectele confuziunii 

3.3. Desfiintarea confuziunii 

4. Darea in plata 

4.1. Notiunea si conditiile darii in plata 

4.2. Efectele darii in plata 

5. Remiterea de datorie 

5.1. Notiune 

5.2. Clasificarea remiterii de datorie 

5.3. Proba remiterii de datorie 

5.4. Efectele remiterii de datorie 

6. Imposibilitatea fortuita de executare 

6.1. Notiune si conditii 

6.2. Efecte 

FISA NR. 25. FIDEIUSIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Natura contractuala a fideiusiunii 

2. Caracterele juridice ale contractului de fideiusiune

II. CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

III. OBIECTUL FIDEIUSIUNII 

IV. LIMITELE SI INTINDEREA FIDEIUSIUNII 

V. PARTILE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

1. Partile raportului juridic de garantie personala (fideiusiune) 

2. Partile contractului de fideiusiune 

VI. FELURILE FIDEIUSIUNII 

1. Clasificarea fideiusiunii 

2. Fideiusiunea obligatorie 

3. Fideiusiunea asimilata 

VII. EFECTELE FIDEIUSIUNII 

1. Efecte intre creditor si fideiusor 

2. Efecte intre debitor si fideiusor 

VIII. INCETAREA FIDEIUSIUNII 

1. Consideratii generale 

2. Clasificarea modurilor de incetare a fideiusiunii 

3. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile generale de stingere a obligatiilor 

3.1. Moduri generale de stingere a obligatiei de fideiusiune 

3.2. Compensatia creantei 

3.3. Confuziunea 

3.4. Darea in plata 

3.5. Novatia 

3.6. Remiterea de datorie 

3.7. Imposibilitatea fortuita de executare 

3.8. Prescriptia obligatiei de fideiusiune si a obligatiei principale 

4. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile specifice de stingere a obligatiei de fideiusiune 

4.1. Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului 

4.2. Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate 

4.3. Stingerea fideiusiunii prin decesul fideiusorului 

4.4. Stingerea fideiusiunii la implinirea termenului obligatiei principale 

4.5. Stingerea fideiusiunii prin incetarea functiei detinute de catre debitorul principal 

4.6. Stingerea fideiusiunii in cazul preluarii datoriei 

FISA NR. 26. IPOTECA 

I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE IPOTECA 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Operatiunile asimilate 

3. Clasificarea ipotecilor 

4. Obiectul ipotecii 

5. Intinderea dreptului de ipoteca. Reguli generale 

II. EFECTELE IPOTECII. REGULI GENERALE 

1. Efectele ipotecii fata de constituitorul ipotecii 

2. Efectele ipotecii fata de creditorul ipotecar 

3. Efectele ipotecii fata de tertii dobanditori ai unui bun ipotecat 

III. IPOTECILE CONVENTIONALE (IMOBILIARE SI MOBILIARE). REGULI GENERALE 

IV. IPOTECA IMOBILIARA 

1. Constituirea ipotecii imobiliare 

2. Efectele specifice ipotecilor imobiliare. Clauzele de inalienabilitate

3. Ipotecile imobiliare legale 

V. IPOTECA MOBILIARA 

1. Constituirea ipotecilor mobiliare 

2. Efectele (intre parti) specifice ipotecilor mobiliare 

3. Perfectarea ipotecilor mobiliare

4. Publicitatea ipotecilor mobiliare 

4.1. Formalitatile prin care se realizeaza publicitatea 

4.2. Inscrierea ipotecilor mobiliare 

5. Particularitati privind ipotecile asupra creantelor 

VI. CONCURSUL INTRE CREDITORII IPOTECARI 

VII. STINGEREA IPOTECILOR 

VIII. ASPECTE PARTICULARE 

CONTRACTELE

FISA NR. 27. CONTRACTUL DE VANZARE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Capacitatea de a contracta 

1.1. Consideratii generale 

1.2. Incapacitati speciale de a cumpara si incapacitati speciale de a vinde 

1.3. Calitatea procesuala activa 

2. Consimtamantul 

2.1. Consideratii generale 

2.2. Promisiunea unilaterala de vanzare sau de cumparare si promisiunea bilaterala de vanzare (antecontractul de vanzare) 

2.3. Aspecte privind arvuna si contractul de vanzare 

2.4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare 

2.5. Problema pactului de preferinta 

2.6. Dreptul de preemptiune 

3. Obiectul contractului de vanzare 

3.1. Consideratii generale privind obiectul contractului si obiectul obligatiei 

3.2. Bunul vandut 

3.3. Pretul 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Interpretarea clauzelor contractului de vanzare 

2. Obligatiile vanzatorului 

2.1. Obligatia de a transmite proprietatea sau dreptul vandut

2.2. Obligatia de a preda bunul 

2.3. Obligatia de a-l garanta pe cumparator pentru evictiune 

2.4. Obligatia de a-l garanta pe cumparator pentru viciile ascunse ale bunului vandut

2.5. Garantia pentru buna functionare a bunului vandut 

3. Obligatiile cumparatorului 

3.1. Obligatia de plata a pretului 

3.2. Obligatia cumparatorului de a prelua bunul de la vanzator

3.3. Obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii 

IV. VARIETATI DE VANZARE 

1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 

2. Vanzarea unei mosteniri 

3. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

FISA NR. 28. CONTRACTUL DE DONATIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si delimitari conceptuale 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE 

1. Capacitatea partilor 

1.1. Aspecte generale 

1.2. Incapacitati de a dispune prin donatii 

1.3. Incapacitati de a primi donatii 

2. Alte conditii de validitate, de fond 

III. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE DONATIE. PARTICULARITATI 

1. Incheierea contractului de donatie 

2. Particularitati privind incheierea donatiei intre persoane absente 

3. Promisiunea de donatie 

IV. PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR 

V. VARIETATI DE DONATII 

1. Donatiile simulate 

2. Donatiile indirecte

3. Darul manual 

4. Donatia cu sarcina 

VI. PARTICULARITATI PRIVIND DONATIA INTRE SOTI SI DONATIA FACUTA VIITORILOR SOTI

VII. EFECTELE DONATIILOR

1. Obligatiile donatorului 

2. Obligatiile donatarului 

VIII. REVOCAREA DONATIEI 

1. Dispozitii comune in materia revocarii donatiei

2. Revocarea donatiei pentru ingratitudine 

3. Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii 

FISA NR. 29. CONTRACTUL DE LOCATIUNE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Capacitatea partilor 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul locatiunii 

4. Durata contractului 

5. Situatia unor locatiuni succesive 

6. Forma contractului de locatiune 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Obligatiile locatorului 

2. Obligatiile locatarului 

IV. SUBLOCATIUNEA SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

FISA NR. 30. CONTRACTUL DE MANDAT 

I. DISPOZITII COMUNE TUTUROR FELURILOR DE MANDAT 

1. Notiune si feluri, puterea de a reprezenta 

2. Caractere juridice 

II. MANDATUL CU REPREZENTARE 

1. Notiune si conditii de validitate ale contractului de mandat cu reprezentare 

1.1. Notiune, forma, acceptarea si dovada mandatului 

1.2. Capacitatea partilor 

1.3. Consimtamantul partilor 

1.4. Cauza mandatului 

1.5. Obiectul mandatului 

1.6. Intinderea mandatului 

1.7. Durata mandatului 

2. Efectele mandatului intre parti 

2.1. Obligatiile mandatarului 

2.2. Obligatiile mandantului 

3. Efectele mandatului fata de terti 

4. Incetarea mandatului 

4.1. Cauzele de incetare 

4.2. Aspecte comune ale incetarii contractului de mandat 

III. MANDATUL FARA REPREZENTARE 

1. Notiune 

2. Efectele mandatului fara reprezentare 

IV. APLICATII ALE MANDATULUI FARA REPREZENTARE 

1. Contractul de comision 

1.1. Precizari prealabile 

1.2. Notiune si caractere juridice 

1.3. Conditii de validitate ale contractului de comision 

1.4. Forma si proba contractului de comision 

1.5. Efectele contractului de comision 

1.6. Incetarea contractului de comision 

2. Contractul de consignatie 

2.1. Precizari prealabile 

2.2. Notiune si caractere juridice 

2.3. Conditii de validitate ale contractului de consignatie 

2.4. Efectele contractului de consignatie 

2.5. Incetarea contractului de consignatie 

2.6. Deosebiri intre contractul de consignatie si contractul de comision 

3. Contractul de expeditie 

3.1. Precizari prealabile 

3.2. Notiune si caractere juridice 

3.3. Conditii de validitate ale contractului de expeditie 

3.4. Efectele contractului de expeditie 

3.5. Incetarea contractului de expeditie 

FISA NR. 31. CONTRACTUL DE IMPRUMUT 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA (COMODATUL) 

1. Consideratii generale 

1.1. Notiune 

1.2. Caractere juridice 

2. Conditii de validitate si dovada contractului de comodat 

3. Efectele contractului 

3.1. Obligatiile comodatarului 

3.2. Obligatiile comodantului 

4. Incetarea contractului de comodat 

III. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

1. Consideratii generale 

1.1. Notiune 

1.2. Caractere juridice 

2. Conditii de validitate si dovada contractului de imprumut de consumatie 

3. Efectele imprumutului de consumatie 

4. Imprumutul cu dobanda 

4.1. Consideratii generale 

4.2. Dobanda 

5. Incetarea contractului de imprumut de consumatie 

IV. COMPARATIE INTRE IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA SI IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

FISA NR. 32. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CARACTERE JURIDICE 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI 

1. Obligatiile credirentierului 

2. Obligatiile debirentierului 

FISA NR. 33. CONTRACTUL DE INTRETINERE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Partile contractului. Durata contractului 

2. Caractere juridice 

II. DELIMITAREA FATA DE ALTE CONTRACTE 

1. Delimitarea contractului de intretinere fata de contractul de renta viagera 

2. Delimitarea contractului de intretinere fata de contractul de vanzare 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

1. Obligatiile creditorului 

2. Obligatiile debitorului 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

FISA NR. 34. CONTRACTUL DE TRANZACTIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si feluri 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

IV. DESFIINTAREA CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

MOSTENIREA 

FISA NR. 35. NOTIUNI GENERALE PRIVIND INSTITUTIA MOSTENIRII. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENI 

I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND INSTITUTIA MOSTENIRII 

1. Notiunea de mostenire 

2. Felurile mostenirii 

3. Deschiderea mostenirii 

II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENI 

1. Enumerare 

2. Capacitatea succesorala 

2.1. Consideratii generale 

2.2. Persoanele care au capacitate succesorala 

2.3. Persoanele care nu au capacitate succesorala 

3. NEDEMNITATEA SUCCESORALA 

3.1. Consideratii generale 

3.2. Nedemnitatea de drept 

3.3. Nedemnitatea judiciara 

3.4. Deosebiri intre nedemnitatea de drept si nedemnitatea judiciara 

3.5. Efectele nedemnitatii succesorale 

3.6. Inlaturarea efectelor nedemnitatii 

4. Vocatia la mostenire 

4.1. Vocatia succesorala legala si vocatia succesorala testamentara. Dubla calitate (de mostenitor legal, de legatar sau de mostenitor legal si legatar) 

4.2. Deosebiri intre vocatia succesorala legala si vocatia succesorala testamentara 

FISA NR. 36. MOSTENIREA LEGALA 

I. PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII 

1. Consideratii generale privind devolutiunea legala a mostenirii 

2. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori 

2.1. Clasele de mostenitori legali 

2.2. Chemarea la mostenire a sotului supravietuitor 

2.3. Concursul dintre doua clase de mostenitori 

3. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 

4. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire 

II. REPREZENTAREA SUCCESORALA 

1. Consideratii generale 

2. Domeniul de aplicare al reprezentarii succesorale 

3. Conditiile reprezentarii succesorale 

3.1. Cadrul general 

3.2. Cel reprezentat sa fie decedat (lipsit de capacitatea de a mosteni) sau nedemn (fata de defunct) la data deschiderii mostenirii 

3.3. Reprezentantul sa indeplineasca conditiile generale pentru a-l mosteni pe de cuius 

4. Modul in care opereaza reprezentarea succesorala 

5. Efectele reprezentarii succesorale 

5.1. Efectul general al reprezentarii succesorale 

5.2. Efectul particular al reprezentarii succesorale 

III. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR 

1. Categorii de drepturi ale sotului supravietuitor 

2. Conditiile dreptului de mostenire al sotului supravietuitor

3. Comunitatea de bunuri si dreptul de mostenire al sotului supravietuitor 

4. Cota succesorala a sotului supravietuitor 

4.1. Reguli generale 

4.2. Cota succesorala a sotului supravietuitor in concurs cu clasele de mostenitori 

4.3. Cota succesorala a sotului supravietuitor in situatii speciale 

5. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor 

5.1. Notiune si justificare 

5.2. Obiectul dreptului special de mostenire 

5.3. Natura juridica a dreptului special al sotului supravietuitor 

5.4. Mobilierul si obiectele de uz casnic 

6. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

6.1. Notiune si caractere juridice 

6.2. Conditiile dreptului de abitatie al sotului supravietuitor 

6.3. Modificari ale dreptului de abitatie permise de lege 

6.4. Stingerea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor 

IV. CLASELE DE MOSTENITORI LEGALI 

1. Clasa I de mostenitori legali. Descendentii 

1.1. Notiunea de descendenti 

1.2. Dreptul de mostenire al descendentilor 

1.3. Impartirea mostenirii intre descendenti 

2. Clasa a II-a de mostenitori legali. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 

2.1. Notiune. Vocatia la mostenire 

2.2. Ascendentii privilegiati 

2.3. Colateralii privilegiati 

2.4. Concursul clasei a II-a de mostenitori cu sotul supravietuitor 

3. Clasa a III-a de mostenitori legali. Ascendentii ordinari 
3.1. Notiune 

3.2. Imparteala mostenirii 

4. Clasa a IV-a de mostenitori legali. Colateralii ordinari 

4.1. Notiune 

4.2. Imparteala mostenirii 

5. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire al sotului supravietuitor si al rudelor defunctului din cele patru clase de mostenitori legali 

6. Aspecte particulare 

FISA NR. 37. TESTAMENTUL 

I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TESTAMENTUL 

II. CONDITIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI

1. Conditiile de fond 

1.1. Capacitatea 

1.2. Consimtamantul 

1.3. Obiectul 

1.4. Cauza 

2. Conditiile de forma 

III. FORMELE TESTAMENTULUI 

1. Consideratii generale privind formele testamentului 

2. Testamentele ordinare 

2.1. Testamentul olograf 

2.2. Testamentul autentic 

3. Testamentele privilegiate 

4. Alte forme testamentare 

4.1. Testamentul sumelor si valorilor depozitate 

4.2. Testamentul facut in strainatate de un cetatean roman 

IV. LEGATUL 

1. Notiune si caractere juridice. Desemnarea legatarului 

2. Clasificarea legatelor 

2.1. Criterii de clasificare 

2.2. Clasificarea legatelor dupa obiectul lor 

2.3. Clasificarea legatelor dupa criteriul modalitatilor care le afecteaza 

3. Aspecte comune privind efectele legatelor 

4. Ineficacitatea legatelor 

4.1. Notiune 

4.2. Nulitatea legatelor

4.3. Revocarea legatelor 

4.4. Caducitatea legatelor 

4.5. Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace 

V. DEZMOSTENIREA 

1. Notiune si reglementare 

2. Felurile dezmostenirii 

3. Efectele dezmostenirii 

4. Nulitatea dezmostenirii 

VI. EXECUTIUNEA TESTAMENTARA 

1. Notiune si natura juridica. Desemnarea executorului testamentar 

2. Atributiile, puterile si drepturile executorului testamentar. Incetarea executiunii testamentare 

3. Comparatie intre executiunea testamentara si mandatul de drept comun 

FISA NR. 38. REZERVA SUCCESORALA. COTITATEA DISPONIBILA. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

I. REZERVA SUCCESORALA SI COTITATEA DISPONIBILA 

1. Rezerva succesorala 

1.1. Consideratii generale 

1.2. Caracterele rezervei succesorale 

1.3. Mostenitorii rezervatari si intinderea rezervei succesorale 

2. Cotitatea disponibila 

2.1. Notiune 

2.2. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor 

2.3. Tabele 

II. CALCULUL MASEI SUCCESORALE, AL REZERVEI SI AL COTITATII DISPONIBILE 

1. Consideratii generale 

2. Activul brut si activul net al mostenirii 

2.1. Activul brut 

2.2. Activul net 

3. Reunirea fictiva la activul net a donatiilor 

3.1. Notiune 

3.2. Reguli privind reunirea fictiva si stabilirea masei de calcul 

III. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

1. Consideratii generale 

2. Caile de realizare a reductiunii 

3. Ordinea si regulile reductiunii liberalitatilor excesive 

4. Efectele reductiunii liberalitatilor excesive 

5. Intregirea rezervei succesorale 

6. Reductiunea unor liberalitati speciale 

7. Imputarea liberalitatilor 

FISA NR. 39. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

I. NOTIUNI GENERALE, CARACTERELE JURIDICE SI SUBIECTELE DREPTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

1. Notiunile de optiune succesorala si de succesibil. Transmisiunea succesorala provizorie 

2. Caracterele juridice ale dreptului de optiune succesorala 

3. Subiectele dreptului de optiune succesorala 

3.1. Consideratii generale 

3.2. Mostenitorii legali 

3.3. Legatarii 

3.4. Vocatia multipla la mostenire 

3.5. Creditorii succesibilului 

II. CONDITIILE DE VALIDITATE ALE ACTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

III. TERMENUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

IV. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

1. Acceptarea mostenirii 

1.1. Notiunea si felurile acceptarii mostenirii 

1.2. Acceptarea voluntara a mostenirii 

1.3. Acceptarea fortata a mostenirii 

1.4. Intocmirea inventarului si luarea masurilor speciale de conservare a bunurilor succesorale 

2. Renuntarea la mostenire 

2.1. Notiune si domeniul de aplicare 

2.2. Conditiile renuntarii la mostenire 

2.3. Efectele renuntarii la mostenire 

Detalii tehnice
Data aparitiei29 iun. 2021
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini1504
Format200x225 mm
Editiea 6-a
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***