Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fise de drept civil. Editia a 3-a

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
ISBN/ISSN: 978-606-27-1093-4
Editura: Hamangiu
180,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Despre carte
Fise de drept civil, reprezinta, in acest moment, unica lucrare de acest gen, elaborata de teoreticieni si practicieni cu experienta, personalitati importante ale invatamantului juridic romanesc, care trateaza intreaga tematica pentru toate concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice, in materia dreptului civil.
Cartea Fise de drept civil este destinata mai ales candidatilor ce se pregatesc pentru aceste concursuri, fiind alcatuita astfel incat sa acopere in primul rand acele materii si institutii ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice nationale.
In al doilea rand, aceasta carte este adresata studentilor care se pregatesc pentru examenele de an sau pentru examenul de licenta, avand avantajul de a prezenta materia in mod concis si accesibil, axat pe intelegerea si asimilarea notiunilor de baza ale dreptului civil, deci, fara teoriile si dezbaterile doctrinare, de multe ori inevitabile in cursurile sau tratatele publicate dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil.
Pe parcursul elaborarii lucrarii, s-a dovedit ca unele dintre institutiile dreptului civil sunt prea ample ca sa poata fi tratate schematizat, asa cum presupune conceptul fiselor. De aceea, si prezentarea lor s-a facut de o maniera mai apropiata sintezelor si notelor de curs. Cu toate acestea, am preferat sa pastram titulatura de „fise”, pentru a delimita aceasta carte de cursurile universitare clasice, dar si pentru a ne incadra in conceptia de ansamblu a editurii, care dezvolta o intreaga serie de fise pentru concursurile si examenele juridice.

Despre editia a III-a
Aceasta noua editie a lucrarii Fise de drept civil:
•    completeaza informatia din editiile anterioare, ce prezinta intr-un mod unitar notiunile de baza ale dreptului civil, aducand numeroase precizari lamuritoare, corelari cu alte institutii, precum si tabele comparative, care faciliteaza intelegerea diferentelor si asemanarilor dintre institutii similare;
•    include jurisprudenta obligatorie relevanta in materie civila, respectiv decizii ale Curtii Constitutionale, decizii in recursuri in interesul legii si decizii privind dezlegarea unor probleme de drept in materie civila ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
•    aduce ca noutate mai multe exemple practice si explicatii, pentru inlesnirea procesului de invatare/retinere si intelegere si, in special, pentru antrenarea si dezvoltarea procesului de aplicare a informatiilor in contextul testelor tip grile si minispete.

Despre seria Concursuri si examene
Seria Concursuri si examene grupeaza toate lucrarile de sinteze, fise, spete si grile publicate de Editura Hamangiu si este o serie special dedicata studentilor, in vederea pregatirii examenelor de an sau de licenta, si candidatilor la concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice. De remarcat si formatul inedit al lucrarii Fise de drept civil (20x24cm), mai mare decat formatul academic obisnuit, dar mai adaptat grafic conceptului de fise, tabele si scheme, ceea ce aduce un avantaj cititorului, facilitand vizualizarea si asimilarea rapida a informatiilor necesare promovarii examenelor.
In ultimii ani, conceptul de fise s-a impus din ce in ce mai mult in fata tratatelor, cursurilor si monografiilor elaborate in materiile ce fac parte din tematica propusa pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, examenul de primire in profesia de avocat ori examenele de an, licenta ori definitivat (INM/INPPA).
Avand in vedere volumul mare de informatie de parcurs intr-o perioada de timp relativ scurta de catre candidatii care se pregatesc pentru aceste examene, structurarea materiei dupa modelul de fise sau sinteze apare ca necesara.
Cuprinsul acestor carti este conceput astfel incat cititorul sa dobandeasca o viziune clara si de ansamblu asupra materiei, care sa asigure fixarea rapida a cunostintelor necesare pentru promovarea diferitelor examene si concursuri. Informatiile sunt usor accesibile, structurate intr-o forma logica, actualizate din punct de vedere legislativ si completate cu deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

PARTEA GENERALA. PERSOANE 

FISA NR. 1. APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP 

I. PRINCIPII CARE GUVERNEAZA APLICAREA LEGII CIVILE, IN GENERAL 

1. Principiul neretroactivitatii legii civile 

2. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi 

II. APLICAREA IN TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009 

1. Legea aplicabila actului juridic civil 

2. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii 

3. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei 

4. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata 

5. Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii 

6. Legea aplicabila in materia faptelor ilicite ca izvoare de obligatii 

7. Legea aplicabila in materie de mostenire legala 

8. Legea aplicabila in materie de mostenire testamentara 

9. Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute 

III. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 2. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

I. NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

II. IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL CONCRET 

1. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete 

III. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Elementele constitutive ale raportului juridic civil 

2. Continutul raportului juridic civil 

3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

4. Subiectele (partile) raportului juridic civil 

FISA NR. 3. ACTUL JURIDIC CIVIL. CONTRACTUL – IZVOR DE OBLIGATII

PARTEA I. ACTUL JURIDIC CIVIL, CA IZVOR DE OBLIGATII 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale si acte juridice civile plurilaterale 

2. Acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit 

3. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative si acte juridice civile declarative 

4. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare si acte juridice civile de dispozitie 

5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne (formale) si acte juridice civile reale 

6. Acte juridice civile patrimoniale si acte juridice civile nepatrimoniale 

7. Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si acte juridice civile cu executare succesiva 

8. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii 

9. Acte juridice civile strict personale (intuitu personae) si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant 

10. Acte juridice civile intre vii (inter vivos) si acte juridice civile pentru cauza de moarte (mortis causa) 

11. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie 

12. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati 

13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte 

14. Acte juridice civile numite (tipice) si acte juridice civile nenumite (atipice) 

15. Aspecte particulare 

III. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 

2. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 

3. Consimtamantul 

4. Viciile de consimtamant 

5. Obiectul actului juridic civil 

6. Cauza (scopul) actului juridic civil 

7. Forma actului juridic civil 

8. Modalitatile actului juridic civil

IV. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Consideratii generale privind efectele actului juridic civil 

2. Principiile efectelor actului juridic civil

V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiuni generale 

2. Cauzele de nulitate

3. Regimul juridic al nulitatii

4. Efectele nulitatii 

5. Aspecte particulare 

PARTEA A II-A. PARTICULARITATI ALE CONTRACTULUI CA IZVOR DE OBLIGATII 

I. INCHEIEREA CONTRACTELOR 

1. Consideratii generale 

2. Reguli privind incheierea contractului

3. Negocierile precontractuale 

4. Oferta de a contracta 

5. Acceptarea ofertei

6. Momentul si locul incheierii contractului 

II. PACTUL DE OPTIUNE SI PROMISIUNEA DE A CONTRACTA 

1. Pactul de optiune 

2. Promisiunea de a contracta 

III. PARTICULARITATI PRIVIND EFECTELE CONTRACTELOR 

1. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractelor

2. Exceptii de la principiul opozabilitatii efectelor contractului

IV. RISCUL CONTRACTULUI 

FISA NR. 4. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

1. Definitia si reglementarea prescriptiei extinctive 

2. Natura juridica a prescriptiei extinctive 

3. Efectul prescriptiei extinctive

4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii 

II. DOMENIUL DE APLICARE AL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Notiune 

2. Domeniul prescriptiei extinctive in cazul drepturilor patrimoniale 

3. Domeniul prescriptiei in cadrul drepturilor nepatrimoniale

4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive

III. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA 

1. Notiune si clasificare

2. Termenul general de prescriptie extinctiva 

3. Termene speciale de prescriptie extinctiva 

IV. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Inceputul prescriptiei extinctive 

2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

3. Intreruperea prescriptiei extinctive 

4. Repunerea in termenul de prescriptie 

V. IMPLINIREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Precizari prealabile 

2. Regulile de stabilire a momentului implinirii prescriptiei extinctive

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 5. DECADEREA 

I. NOTIUNE. CLASIFICAREA TERMENELOR DE DECADERE 

1. Notiunea de decadere

2. Clasificarea termenelor de decadere 

II. DOMENIUL DE APLICARE AL DECADERII 

III. REGIMUL JURIDIC AL TERMENELOR DE DECADERE 

IV. EFECTELE DECADERII 

V. COMPARATIE INTRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADERE 

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 6. PERSOANA FIZICA SI PERSOANA JURIDICA. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA

I. PERSOANA FIZICA. CAPACITATEA CIVILA

1. Consideratii generale 

2. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice

3. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice 

II. PERSOANA JURIDICA 

1. Consideratii generale 

2. Infiintarea persoanei juridice

3. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 

4. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice 

5. Functionarea persoanei juridice 

6. Identificarea persoanei juridice. Atribute de identificare 

7. Reorganizarea persoanei juridice 

8. Incetarea persoanei juridice 

III. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA 

1. Principiul 

2. Profesionistul 

3. Intreprinderea 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

DREPTURI REALE PRINCIPALE 

FISA NR. 7. PATRIMONIUL 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. ELEMENTELE PATRIMONIULUI

1. Activul patrimonial 

2. Pasivul patrimonial 

III. CARACTERELE JURIDICE ALE PATRIMONIULUI 

1. Este o universalitate juridica 

2. Orice persoana are un patrimoniu

3. Este unic 

4. Este divizibil 

5. Este intransmisibil

IV. FUNCTIILE PATRIMONIULUI 

1. Constituie garantia comuna a creditorilor chirografari 

2. Explica si permite subrogatia reala cu titlu universal 

3. Explica si permite transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal 

FISA NR. 8. DREPTUL DE PROPRIETATE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA 

1. Notiune 

2. Titulari. Obiect. Moduri de dobandire 

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata 

4. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata 

5. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata

III. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA 

1. Notiune

2. Titularii dreptului de proprietate publica 

3. Obiectul dreptului de proprietate publica 

4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica 

5. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica 

6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 

7. Incetarea dreptului de proprietate publica

IV. ASPECTE PARTICULARE

FISA NR. 9. MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

I. CONSIDERATII GENERALE

II. PROPRIETATEA COMUNA 

1. Notiunea si formele proprietatii comune 

2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea) 

3. Proprietatea comuna in devalmasie

4. Partajul

III. PROPRIETATEA PERIODICA, PROPRIETATEA REZOLUBILA SI PROPRIETATEA ANULABILA

1. Proprietatea periodica 

2. Proprietatea rezolubila 

3. Proprietatea anulabila 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 10. ACTIUNEA IN REVENDICARE 

I. ASPECTE GENERALE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni

3. Calitatea procesuala

II. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA 

1. Proba dreptului de proprietate 

2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara 

III. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA 

1. Situatii de distins 

2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C.civ.

3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat 

4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta 

5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. 

IV. EFECTELE ADMITERII ACTIUNII IN REVENDICARE 

1. Precizari introductive 

2. Efectele intre parti 

3. Opozabilitatea fata de terti 

V. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 11. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Domeniu de aplicare. Caractere juridice. Enumerare

II. DREPTUL DE SUPERFICIE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de superficie 

3. Exercitarea dreptului de superficie 

4. Stingerea dreptului de superficie

III. DREPTUL DE UZUFRUCT 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de uzufruct

3. Efectele uzufructului

4. Stingerea uzufructului 

IV. DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE 

1. Notiune 

2. Asemanari si deosebiri intre dreptul de uz si dreptul de abitatie 

3. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

V. DREPTUL DE SERVITUTE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Clasificarea servitutilor 

3. Constituirea servitutii 

4. Exercitarea dreptului de servitute 

5. Stingerea servitutilor 

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 12. POSESIA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Elementele constitutive ale posesiei 

3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice

4. Dobandirea si pierderea posesiei 

II. VICIILE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Discontinuitatea 

3. Violenta

4. Clandestinitatea 

III. EFECTELE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate 

3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita 

4. Actiunile posesorii 

FISA NR. 13. ACCESIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. ACCESIUNEA IMOBILIARA NATURALA 

1. Notiune 

2. Cazurile de accesiune imobiliara naturala prevazute de Codul civil si regimul lor juridic

3. Natura juridica a unor termene prevazute de Codul civil

III. ACCESIUNEA IMOBILIARA ARTIFICIALA 

1. Consideratii generale 

2. Accesiunea imobiliara artificiala ca prezumtie de proprietate 

3. Notiunea de lucrari autonome si lucrari adaugate 

4. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei persoane 

5. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

6. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

7. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului

8. Lucrarile provizorii 

9. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert 

10. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta 

IV. ACCESIUNEA MOBILIARA 

1. Notiune

2. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei persoane

3. Unirea a doua bunuri mobile

FISA NR. 14. UZUCAPIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si justificare

2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune

3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009 

4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii

II. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA EXTRATABULARA 

III. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA TABULARA 

IV. UZUCAPIUNEA MOBILIARA 

V. ASPECTE COMUNE UZUCAPIUNII EXTRATABULARE, TABULARE SI MOBILIARE

1. Jonctiunea posesiilor 

2. Calculul termenului uzucapiunii 

VI. INVOCAREA UZUCAPIUNII 

1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare 

2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare 

3. Invocarea uzucapiunii mobiliare 

VII. ASPECTE PARTICULARE 

OBLIGATII 

FISA NR. 15. FAPTUL JURIDIC LICIT 

I. GESTIUNEA DE AFACERI 

1. Consideratii prealabile 

2. Conditiile gestiunii de afaceri

3. Efectele gestiunii de afaceri 

II. PLATA NEDATORATA 

1. Consideratii generale 

2. Conditiile platii nedatorate 

3. Efectele platii nedatorate 

III. IMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA 

1. Consideratii generale 

2. Conditii pentru exercitarea actiunii in restituire (actio de in rem verso) 

3. Efectele imbogatirii fara justa cauza 

FISA NR. 16. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune

2. Forme 

II. CONDITIILE RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE PENTRU FAPTA PROPRIE 

1. Prejudiciul 

2. Fapta ilicita 

3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu

4. Vinovatia

5. Aspecte specifice privind raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta sa proprie 

III. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA INDIRECTA 

1. Raspunderea pentru fapta altuia 

2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 17. EXECUTAREA OBLIGATIILOR 

I. PLATA 

1. Consideratii generale 

2. Subiectele platii 

3. Conditiile si obiectul platii

4. Data platii

5. Locul platii 

6. Suportarea cheltuielilor pentru efectuarea platii

7. Dovada platii 

8. Imputatia platii 

9. Punerea in intarziere a creditorului 

II. EXECUTAREA SILITA A OBLIGATIILOR 

1. Consideratii prealabile 

2. Executarea silita in natura 

3. Executarea prin echivalent 

4. Rezolutiunea

5. Rezilierea 

6. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

III. MIJLOACELE DE PROTECTIE A DREPTURILOR CREDITORILOR 

1. Creditorii chirografari 

2. Masurile conservatorii 

3. Actiunea oblica 

4. Actiunea revocatorie (pauliana) 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 18. TRANSMISIUNEA, TRANSFORMAREA SI STINGEREA OBLIGATIILOR 

I. TRANSMISIUNEA OBLIGATIILOR 

1. Precizari prealabile 

2. Cesiunea de creanta 

3. Subrogatia personala 

4. Preluarea datoriei 

II. TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 

1. Novatia 

III. STINGEREA OBLIGATIILOR

1. Consideratii generale 

2. Compensatia

3. Confuziunea 

4. Darea in plata 

5. Remiterea de datorie

6. Imposibilitatea fortuita de executare

FISA NR. 19. FIDEIUSIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Natura contractuala a fideiusiunii 

2. Caracterele juridice ale contractului de fideiusiune 

II. CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

III. OBIECTUL FIDEIUSIUNII 

IV. LIMITELE SI INTINDEREA FIDEIUSIUNII 

V. PARTILE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

1. Partile raportului juridic de garantie personala (fideiusiune)

2. Partile contractului de fideiusiune 

VI. FELURILE FIDEIUSIUNII 

1. Clasificarea fideiusiunii 

2. Fideiusiunea obligatorie 

3. Fideiusiunea asimilata 

VII. EFECTELE FIDEIUSIUNII 

1. Efecte intre creditor si fideiusor 

2. Efecte intre debitor si fideiusor 

VIII. INCETAREA FIDEIUSIUNII 

1. Consideratii generale 

2. Clasificarea modurilor de incetare a fideiusiunii

3. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile generale de stingere a obligatiilor 

4. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile specifice de stingere a obligatiei de fideiusiune

IX. ASPECTE PARTICULARE 

CONTRACTE

FISA NR. 20. CONTRACTUL DE VANZARE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Capacitatea de a contracta 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul contractului de vanzare 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Interpretarea clauzelor contractului de vanzare 

2. Obligatiile vanzatorului 

3. Obligatiile cumparatorului 

IV. VARIETATI DE VANZARE 

1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 

2. Vanzarea unei mosteniri

3. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

V. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 21. CONTRACTUL DE DONATIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si delimitari conceptuale 

2. Caractere juridice

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE 

1. Capacitatea partilor 

2. Alte conditii de validitate, de fond 

III. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE DONATIE. PARTICULARITATI 

1. Incheierea contractului de donatie 

2. Particularitati privind incheierea donatiei intre persoane absente 

3. Promisiunea de donatie 

IV. PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR 

V. VARIETATI DE DONATII 

1. Donatiile simulate 

2. Donatiile indirecte 

3. Darul manual 

4. Donatia cu sarcina 

VI. PARTICULARITATI PRIVIND DONATIA INTRE SOTI SI DONATIA FACUTA VIITORILOR SOTI 

VII. EFECTELE DONATIILOR 

1. Obligatiile donatorului 

2. Obligatiile donatarului 

VIII. REVOCAREA DONATIEI 

1. Dispozitii comune in materia revocarii donatiei

2. Revocarea donatiei pentru ingratitudine 

3. Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii 

IX. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 22. CONTRACTUL DE LOCATIUNE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Capacitatea partilor

2. Consimtamantul 

3. Obiectul locatiunii 

4. Durata contractului 

5. Situatia unor locatiuni succesive 

6. Forma contractului de locatiune 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Obligatiile locatorului 

2. Obligatiile locatarului 

IV. SUBLOCATIUNEA SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

FISA NR. 23. CONTRACTUL DE MANDAT 

I. DISPOZITII COMUNE TUTUROR FELURILOR DE MANDAT 

1. Notiune si feluri, puterea de a reprezenta

2. Caractere juridice 

II. MANDATUL CU REPREZENTARE 

1. Notiune si conditii de validitate ale contractului de mandat cu reprezentare

2. Efectele mandatului intre parti 

3. Efectele mandatului fata de terti 

4. Incetarea mandatului 

III. MANDATUL FARA REPREZENTARE 

1. Notiune 

2. Efectele mandatului fara reprezentare 

IV. APLICATII ALE MANDATULUI FARA REPREZENTARE 

1. Contractul de comision 

2. Contractul de consignatie 

3. Contractul de expeditie 

FISA NR. 24. CONTRACTUL DE IMPRUMUT 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA (COMODATUL) 

1. Consideratii generale 

2. Conditii de validitate ale contractului de comodat 

3. Efectele contractului 

4. Incetarea contractului de comodat 

III. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

1. Consideratii generale

2. Conditii de validitate ale contractului de imprumut de consumatie 

3. Efectele imprumutului de consumatie 

4. Imprumutul cu dobanda 

5. Incetarea contractului de imprumut de consumatie 

IV. COMPARATIE INTRE IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA SI IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

FISA NR. 25. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CARACTERE JURIDICE 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI 

1. Obligatiile credirentierului

2. Obligatiile debirentierului 

FISA NR. 26. CONTRACTUL DE INTRETINERE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Partile contractului. Durata contractului 

2. Caractere juridice 

II. DELIMITAREA FATA DE ALTE CONTRACTE 

1. Delimitarea contractului de intretinere fata de contractul de renta viagera 

2. Delimitarea contractului de intretinere fata de contractul de vanzare 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

1. Obligatiile creditorului 

2. Obligatiile debitorului 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

FISA NR. 27. CONTRACTUL DE TRANZACTIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si feluri 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

IV. DESFIINTAREA CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

SUCCESIUNI 

FISA NR. 28. PRINCIPIILE DEVOLUTIUNII LEGALE, NEDEMNITATEA SI REPREZENTAREA SUCCESORALA 

I. PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII 

1. Consideratii generale privind devolutiunea legala a mostenirii 

2. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori 

3. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 

4. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire 

II. CONDITIILE PENTRU CA O PERSOANA SA POATA VENI LA MOSTENIRE 

III. NEDEMNITATEA SUCCESORALA 

1. Consideratii generale 

2. Nedemnitatea de drept 

3. Nedemnitatea judiciara 

4. Deosebiri intre nedemnitatea de drept si nedemnitatea judiciara

5. Efectele nedemnitatii succesorale 

6. Inlaturarea efectelor nedemnitatii

IV. REPREZENTAREA SUCCESORALA 

1. Consideratii generale 

2. Domeniul de aplicare al reprezentarii succesorale

3. Conditiile reprezentarii succesorale 

4. Modul in care opereaza reprezentarea succesorala

5. Efectele reprezentarii succesorale 

6. Aspecte particulare 

FISA NR. 29. SOTUL SUPRAVIETUITOR SI CLASELE DE MOSTENITORI LEGALI 

I. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR 

1. Categorii de drepturi ale sotului supravietuitor

2. Conditiile dreptului de mostenire al sotului supravietuitor 

3. Comunitatea de bunuri si dreptul de mostenire al sotului supravietuitor 

4. Cota succesorala a sotului supravietuitor 

5. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor 

6. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

II. CLASELE DE MOSTENITORI LEGALI 

1. Clasa I de mostenitori legali. Descendentii 

2. Clasa a II-a de mostenitori legali. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 

3. Clasa a III-a de mostenitori legali. Ascendentii ordinari 

4. Clasa a IV-a de mostenitori legali. Colateralii ordinari _

5. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire al sotului supravietuitor si al rudelor defunctului din cele patru clase de mostenitori legali 

6. Aspecte particulare 

FISA NR. 30. REZERVA SUCCESORALA. COTITATEA DISPONIBILA. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

I. REZERVA SUCCESORALA SI COTITATEA DISPONIBILA 

1. Rezerva succesorala 

2. Cotitatea disponibila

II. CALCULUL MASEI SUCCESORALE, AL REZERVEI SI AL COTITATII DISPONIBILE 

1. Consideratii generale 

2. Activul brut si activul net al mostenirii 

3. Reunirea fictiva la activul net a donatiilor

III. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

1. Consideratii generale 

2. Caile de realizare a reductiunii

3. Ordinea si regulile reductiunii liberalitatilor excesive 

4. Efectele reductiunii liberalitatilor excesive 

5. Intregirea rezervei succesorale 

6. Reductiunea unor liberalitati speciale 

7. Imputarea liberalitatilor 

FISA NR. 31. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

I. NOTIUNI GENERALE, SUBIECTII SI CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

1. Notiunile de optiune succesorala si de succesibil. Transmisiunea succesorala provizorie 

2. Subiectii dreptului de optiune succesorala 

3. Caracterele juridice ale dreptului de optiune succesorala 

II. CONDITIILE DE VALIDITATE ALE ACTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

III. TERMENUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

IV. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA 

1. Acceptarea mostenirii

2. Renuntarea la mostenire 

FAMILIE 

FISA NR. 32. DESFACEREA CASATORIEI 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CAZURILE DE DIVORT 

1. Cazurile si motivele de divort. Enumerare 

2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 

3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa 

4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala 

5. Divortul din culpa

6. Divortul din cauza starii de sanatate a unui sot 

III. EFECTELE DIVORTULUI 

1. Data desfacerii casatoriei 

2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 

3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 

4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 33. FILIATIA 

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

II. DISPOZITII GENERALE PRIVIND STABILIREA FILIATIEI. PREZUMTIA DE PATERNITATE

1. Clasificarea filiatiei 

2. Modurile de stabilire a filiatiei 

3. Dovada filiatiei 

4. Posesia de stat 

5. Prezumtia de paternitate 

6. Timpul legal al conceptiunii 

III. RECUNOASTEREA COPILULUI 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Felurile recunoasterii 

3. Nulitatea recunoasterii 

4. Contestarea recunoasterii 

IV. ACTIUNILE PRIVIND FILIATIA 

1. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie 

2. Contestarea filiatiei

3. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama (in stabilirea maternitatii) 

4. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de tatal din afara casatoriei (in stabilirea paternitatii din afara casatoriei) 

5. Actiunile privind filiatia fata de tatal din casatorie 

FISA NR. 34. OBLIGATIA DE INTRETINERE 

I. NOTIUNE SI CARACTERE JURIDICE

II. PERSOANELE INTRE CARE EXISTA OBLIGATIA DE INTRETINERE SI ORDINEA IN CARE ACEASTA SE DATOREAZA 

1. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere 

2. Ordinea in care se datoreaza obligatia de intretinere 

3. Particularitati ale obligatiei de intretinere 

III. CONDITIILE OBLIGATIEI DE INTRETINERE 

IV. STABILIREA SI EXECUTAREA OBLIGATIEI DE INTRETINERE 

V. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 35. AUTORITATEA PARINTEASCA 

I. NOTIUNE. DURATA SI EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI 

II. DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI 

III. MODUL DE EXERCITARE A AUTORITATII PARINTESTI 

1. Modul de exercitare a autoritatii parintesti 

2. Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort sau in cazul copilului din afara casatoriei, a carui filiatie a fost stabilita fata de parinti 

IV. DECADEREA DIN EXERCITIUL DREPTURILOR PARINTESTI 

Detalii tehnice
Data aparitiei04 iun. 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini936
Tip coperta200x240 mm, Carte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Fise de drept penal_ed a 4-a_Boroi_Anghel
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 10.01.2018, ed. 18

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-15%
Indisponibila
Pachet Curs de drept civil. Partea generala - Gabrile Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON