Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fise de drept civil

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
ISBN/ISSN: 978-606-27-0329-5
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Fisele de drept civil sunt destinate mai ales candidatilor care se pregatesc pentru concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice, adica acelor persoane care trebuie sa revizuiasca si sa fixeze un volum mare de cunostinte intr-un timp cat mai scurt. De aceea, lucrarea este alcatuita astfel incat sa acopere in primul rand acele materii si institutii ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice nationale.

In al doilea rand, aceasta carte este adresata studentilor care se pregatesc pentru examenele de an sau pentru examenul de licenta, avand avantajul de a prezenta materia in mod unitar, concis si accesibil, axat pe intelegerea si asimilarea notiunilor de baza ale dreptului civil, deci, fara teoriile si dezbaterile doctrinare, de multe ori inevitabile in cursurile sau tratatele publicate dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil.

Pe parcursul elaborarii acestei lucrari, s-a dovedit ca unele dintre institutiile dreptului civil sunt prea ample ca sa poata fi tratate schematizat, asa cum presupune conceptul fiselor. De aceea, si prezentarea lor s-a facut de o maniera mai apropiata sintezelor si notelor de curs. Cu toate acestea, am preferat sa pastram titulatura de „fise”, pentru a delimita aceasta carte de cursurile universitare clasice, dar si pentru a ne incadra in conceptia de ansamblu a editurii, care dezvolta o intreaga serie de fise pentru concursurile si examenele juridice.

Seria Concursuri si examene grupeaza toate lucrarile de sinteze, fise, spete si grile publicate de Editura Hamangiu si este special dedicata studentilor, in vederea pregatirii examenelor de an sau de licenta, si candidatilor la concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice. De remarcat si formatul inedit al Fiselor de drept civil (20x22,5 cm), mai mare decat formatul academic obisnuit, dar mai adaptat grafic conceptului de fise, tabele si scheme, ceea ce aduce un avantaj cititorului, facilitand vizualizarea si asimilarea rapida a informatiilor necesare promovarii examenelor.

PARTEA GENERALA. PERSOANE 

FISA NR. 1. APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP 

I. PRINCIPII CARE GUVERNEAZA APLICAREA LEGII CIVILE, IN GENERAL 

1. Principiul neretroactivitatii legii civile 

2. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi 

II. APLICAREA IN TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009 

1. Legea aplicabila actului juridic civil 

2. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii 

3. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei 

4. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

5. Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii 

6. Legea aplicabila in materia faptelor ilicite ca izvoare de obligatii 

7. Legea aplicabila in materie de mostenire legala 

8. Legea aplicabila in materie de mostenire testamentara 

9. Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute 

III. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 2. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

I. NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

II. IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL CONCRET 

III. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Elementele constitutive ale raportului juridic civil 

2. Continutul raportului juridic civil 

3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

4. Subiectele (partile) raportului juridic civil 

FISA NR. 3. ACTUL JURIDIC CIVIL. CONTRACTUL – IZVOR DE OBLIGATII 

PARTEA I. ACTUL JURIDIC CIVIL, CA IZVOR DE OBLIGATII 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 

1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale si acte juridice civile plurilaterale

2. Acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit 

3. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative si acte juridice civile declarative 

4. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare si acte juridice civile de dispozitie 

5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne (formale) si acte juridice civile reale 

6. Acte juridice civile patrimoniale si acte juridice civile nepatrimoniale 

7. Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si acte juridice civile cu executare succesiva 

8. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii 

9. Acte juridice civile strict personale si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant 

10. Acte juridice civile intre vii (inter vivos) si acte juridice civile pentru cauza de moarte (mortis causa) 

11. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie 

12. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati

13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte 

14. Acte juridice civile numite (tipice) si acte juridice civile nenumite (atipice) 

15. Aspecte particulare 

III. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil 

2. Capacitatea de a incheia actul juridic civil 

3. Consimtamantul 

4. Viciile de consimtamant 

5. Obiectul actului juridic civil 

6. Cauza (scopul) actului juridic civil 

7. Forma actului juridic civil 

8. Modalitatile actului juridic civil 

IV. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

1. Consideratii generale privind efectele actului juridic civil 

2. Principiile efectelor actului juridic civil 

V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

1. Notiuni generale 

2. Cauzele de nulitate 

3. Regimul juridic al nulitatii 

4. Efectele nulitatii 

5. Aspecte particulare 

PARTEA A II-A. PARTICULARITATI ALE CONTRACTULUI CA IZVOR DE OBLIGATII 

I. INCHEIEREA CONTRACTELOR 

1. Consideratii generale 

2. Reguli privind incheierea contractului 

3. Negocierile precontractuale 

4. Oferta de a contracta 

5. Acceptarea ofertei 

6. Momentul si locul incheierii contractului (art. 1186 C.civ.) 

II. PACTUL DE OPTIUNE SI PROMISIUNEA DE A CONTRACTA 

1. Pactul de optiune (art. 1278 C.civ.) 

2. Promisiunea de a contracta (art. 1279 C.civ.) 

III. PARTICULARITATI PRIVIND EFECTELE CONTRACTELOR 

1. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractelor 

2. Exceptii de la principiul opozabilitatii efectelor contractului 

IV. RISCUL CONTRACTULUI 

FISA NR. 4. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 

1. Definitia si reglementarea prescriptiei extinctive 

2. Natura juridica a prescriptiei extinctive 

3. Efectul prescriptiei extinctive 

4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii 

II. DOMENIUL DE APLICARE A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Notiune 

2. Domeniul prescriptiei extinctive in cazul drepturilor patrimoniale 

3. Domeniul prescriptiei in cadrul drepturilor nepatrimoniale 

4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

III. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA 

1. Notiune si clasificare 

2. Termenul general de prescriptie extinctiva 

3. Termene speciale de prescriptie extinctiva 

IV. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Inceputul prescriptiei extinctive 

2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

3. Intreruperea prescriptiei extinctive 

4. Repunerea in termenul de prescriptie 

V. IMPLINIREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 

1. Precizari prealabile 

2. Regulile de stabilire a momentului implinirii prescriptiei extinctive 

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 5. DECADEREA 

I. NOTIUNE. CLASIFICAREA TERMENELOR DE DECADERE 

1. Notiunea de decadere 

2. Clasificarea termenelor de decadere 

II. DOMENIUL DE APLICARE AL DECADERII 

III. REGIMUL JURIDIC AL TERMENELOR DE DECADERE 

IV. EFECTELE DECADERII 

V. COMPARATIE INTRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADERE 

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 6. PERSOANA FIZICA SI PERSOANA JURIDICA. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA

I. PERSOANA FIZICA – CAPACITATEA CIVILA 

1. Consideratii generale 

2. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice

3. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice 

II. PERSOANA JURIDICA 

1. Consideratii generale 

2. Infiintarea persoanei juridice 

3. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice (art. 205-208 C.civ.) 

4. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice (art. 209-211 C.civ.) 

5. Functionarea persoanei juridice 

6. Atribute de identificare a persoanei juridice (art. 225-231 C.civ.)

7. Reorganizarea persoanei juridice (art. 232-243 C.civ.) 

8. Incetarea persoanei juridice (art. 244-251 C.civ.) 

III. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA 

1. Principiu 

2. Profesionistul 

3. Intreprinderea 

DREPTURI REALE PRINCIPALE 

FISA NR. 7. DREPTUL DE PROPRIETATE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA 

1. Notiune 

2. Titulari. Obiect. Moduri de dobandire 

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata (art. 555 C.civ.)

4. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata 

5. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata 

III. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA 

1. Notiune 

2. Titularii dreptului de proprietate publica 

3. Obiectul dreptului de proprietate publica 

4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica 

5. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica (art. 863 C.civ.) 

6. Exercitarea dreptului de proprietate publica 

7. Incetarea dreptului de proprietate publica 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 8. MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. PROPRIETATEA COMUNA 

1. Notiunea si formele proprietatii comune 

2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea) 

3. Proprietatea comuna in devalmasie 

4. Partajul

III. PROPRIETATEA PERIODICA, PROPRIETATEA REZOLUBILA SI PROPRIETATEA ANULABILA 

1. Proprietatea periodica 

2. Proprietatea rezolubila 

3. Proprietatea anulabila 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 9. ACTIUNEA IN REVENDICARE 

I. ASPECTE GENERALE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni 

3. Actiunea in revendicare si alte actiuni 

4. Calitatea procesuala 

II. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA 

1. Proba dreptului de proprietate 

2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara 

III. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA 

1. Situatii de distins 

2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C.civ. 

3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat 

4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta 

5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C.civ. 

IV. EFECTELE ADMITERII ACTIUNII IN REVENDICARE 

1. Precizari introductive 

2. Efectele intre parti 

3. Opozabilitatea fata de terti 

V. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 10. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Domeniu de aplicare. Caractere juridice. Enumerare 

II. DREPTUL DE SUPERFICIE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de superficie [art. 693 alin. (2) C.civ.] 

3. Exercitarea dreptului de superficie 

4. Stingerea dreptului de superficie 

III. DREPTUL DE UZUFRUCT 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Constituirea dreptului de uzufruct 

3. Efectele uzufructului 

4. Stingerea uzufructului 

IV. DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE 

1. Notiune 

2. Asemanari si deosebiri intre dreptul de uz si dreptul de abitatie 

3. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

V. DREPTUL DE SERVITUTE 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Clasificarea servitutilor 

3. Constituirea servitutii (art. 756 C.civ.) 

4. Exercitarea dreptului de servitute 

5. Stingerea servitutilor 

VI. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 11. POSESIA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Elementele constitutive ale posesiei 

3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice 

4. Dobandirea si pierderea posesiei 

II. VICIILE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Discontinuitatea 

3. Violenta 

4. Clandestinitatea 

III. EFECTELE POSESIEI 

1. Precizari introductive 

2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate 

3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita 

4. Actiunile posesorii 

IV. ASPECTE PARTICULARE 

FISA NR. 12. ACCESIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. ACCESIUNEA IMOBILIARA NATURALA 

1. Notiune 

2. Cazurile de accesiune imobiliara naturala prevazute de Codul civil si regimul lor juridic 

3. Natura juridica a unor termene prevazute de Codul civil 

III. ACCESIUNEA IMOBILIARA ARTIFICIALA 

1. Consideratii generale 

2. Accesiunea imobiliara artificiala ca prezumtie de proprietate 

3. Notiunea de lucrari autonome si lucrari adaugate 

4. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei persoane (art. 580 C.civ.) 

5. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

6. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia (art. 583-585 C.civ.) 

7. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului (art. 587 C.civ.) 

8. Lucrarile provizorii 

9. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert 

10. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta 

IV. ACCESIUNEA MOBILIARA 

1. Notiune 

2. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei persoane 

3. Unirea a doua bunuri mobile 

FISA NR. 13. UZUCAPIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si justificare 

2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune 

3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009 

4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii 

II. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA EXTRATABULARA 

III. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA TABULARA 

IV. UZUCAPIUNEA MOBILIARA 

V. ASPECTE COMUNE UZUCAPIUNII EXTRATABULARE, TABULARE SI MOBILIARE 

1. Jonctiunea posesiilor 

2. Calculul termenului uzucapiunii 

VI. INVOCAREA UZUCAPIUNII 

1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare 

2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare 

3. Invocarea uzucapiunii mobiliare 

OBLIGATII 

FISA NR. 14. FAPTUL JURIDIC LICIT 

I. GESTIUNEA DE AFACERI 

1. Consideratii prealabile 

2. Conditiile gestiunii de afaceri 

3. Efectele gestiunii de afaceri 

II. PLATA NEDATORATA 

1. Consideratii generale 

2. Conditiile platii nedatorate 

3. Efectele platii nedatorate 

III. IMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA 

1. Consideratii generale 

2. Conditii pentru exercitarea actiunii in restituire (actio de in rem verso)

3. Efectele imbogatirii fara justa cauza 

FISA NR. 15. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA 

I. CONSIDERATII GENERALE

1. Notiune 

2. Forme

II. CONDITIILE RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE PENTRU FAPTA PROPRIE

1. Prejudiciul

2. Fapta ilicita 

3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu 

4. Vinovatia 

5. Aspecte specifice privind raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta sa proprie 

III. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA INDIRECTA 

1. Raspunderea pentru fapta altuia 

2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri

FISA NR. 16. EXECUTAREA OBLIGATIILOR 

I. PLATA 

1. Consideratii generale 

2. Subiectele platii 

3. Conditiile si obiectul platii 

4. Data platii 

5. Locul platii 

6. Suportarea cheltuielilor pentru efectuarea platii 

7. Dovada platii 

8. Imputatia platii 

9. Punerea in intarziere a creditorului 

II. EXECUTAREA SILITA A OBLIGATIILOR 

1. Consideratii prealabile 

2. Executarea silita in natura 

3. Executarea prin echivalent 

4. Rezolutiunea 

5. Rezilierea 

6. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

III. MIJLOACELE DE PROTECTIE A DREPTURILOR CREDITORILOR 

1. Creditorii chirografari 

2. Masurile conservatorii 

3. Actiunea oblica 

4. Actiunea revocatorie 

FISA NR. 17. TRANSMISIUNEA, TRANSFORMAREA SI STINGEREA OBLIGATIILOR 

I. TRANSMISIUNEA OBLIGATIILOR 

1. Precizari prealabile 

2. Cesiunea de creanta 

3. Subrogatia personala 

4. Preluarea datoriei 

II. TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR 

1. Novatia 

III. STINGEREA OBLIGATIILOR 

1. Consideratii generale 

2. Compensatia 

3. Confuziunea 

4. Darea in plata 

5. Remiterea de datorie 

6. Imposibilitatea fortuita de executare 

FISA NR. 18. FIDEIUSIUNEA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Natura contractuala a fideiusiunii 

2. Caracterele juridice ale contractului de fideiusiune 

II. CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

III. OBIECTUL FIDEIUSIUNII 

IV. LIMITELE SI INTINDEREA FIDEIUSIUNII 

V. PARTILE CONTRACTULUI DE FIDEIUSIUNE 

1. Partile raportului juridic de garantie personala (fideiusiune) 

2. Partile contractului de fideiusiune 

VI. FELURILE FIDEIUSIUNII 

1. Clasificarea fideiusiunii 

2. Fideiusiunea obligatorie 

3. Fideiusiunea asimilata 

VII. EFECTELE FIDEIUSIUNII 

1. Efecte intre creditor si fideiusor 

2. Efecte intre debitor si fideiusor 

VIII. INCETAREA FIDEIUSIUNII 

1. Consideratii generale 

2. Clasificarea modurilor de incetare a fideiusiunii 

3. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile generale de stingere a obligatiilor 

4. Stingerea fideiusiunii prin unul dintre modurile specifice de stingere a obligatiei de fideiusiune

CONTRACTE

FISA NR. 19. CONTRACTUL DE VANZARE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Capacitatea de a contracta 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul contractului de vanzare 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE 

1. Interpretarea clauzelor contractului de vanzare 

2. Obligatiile vanzatorului 

3. Obligatiile cumparatorului 

IV. VARIETATI DE VANZARE 

1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 

2. Vanzarea unei mosteniri 

3. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

FISA NR. 20. CONTRACTUL DE DONATIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si delimitari conceptuale 

2. Caractere juridice

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE 

1. Capacitatea partilor 

2. Alte conditii de validitate, de fond 

III. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE DONATIE. PARTICULARITATI 

1. Incheierea contractului de donatie 

2. Particularitati privind incheierea donatiei intre persoane absente 

3. Promisiunea de donatie 

IV. PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR 

V. VARIETATI DE DONATII 

1. Donatiile simulate 

2. Donatiile indirecte 

3. Darul manual 

4. Donatia cu sarcina 

VI. PARTICULARITATI PRIVIND DONATIA INTRE SOTI SI DONATIA FACUTA VIITORILOR SOTI 

VII. EFECTELE DONATIILOR 

1. Obligatiile donatorului 

2. Obligatiile donatarului 

VIII. REVOCAREA DONATIEI 

1. Dispozitii comune in materia revocarii donatiei 

2. Revocarea donatiei pentru ingratitudine 

3. Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii 

FISA NR. 21. CONTRACTUL DE LOCATIUNE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Capacitatea partilor 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul locatiunii 

4. Durata contractului 

5. Situatia unor locatiuni succesive 

6. Forma contractului de locatiune 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

1. Obligatiile locatorului 

2. Obligatiile locatarului 

IV. SUBLOCATIUNEA SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 

FISA NR. 22. CONTRACTUL DE MANDAT 

I. DISPOZITII COMUNE TUTUROR FELURILOR DE MANDAT 

1. Notiune si feluri, puterea de a reprezenta 

2. Caractere juridice 

II. MANDATUL CU REPREZENTARE 

1. Notiune si conditii de validitate ale contractului de mandat cu reprezentare 

2. Efectele mandatului intre parti 

3. Efectele mandatului fata de terti 

4. Incetarea mandatului 

III. MANDATUL FARA REPREZENTARE 

1. Notiune 

2. Efectele mandatului fara reprezentare 

IV. APLICATII ALE MANDATULUI FARA REPREZENTARE 

1. Contractul de comision 

2. Contractul de consignatie 

3. Contractul de expeditie 

FISA NR. 23. CONTRACTUL DE IMPRUMUT 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA (COMODATUL)

1. Consideratii generale 

2. Conditii de validitate ale contractului de comodat 

3. Efectele contractului 

4. Incetarea contractului de comodat 

III. IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

1. Consideratii generale 

2. Conditii de validitate ale contractului de imprumut de consumatie 

3. Efectele imprumutului de consumatie 

4. Imprumutul cu dobanda 

5. Incetarea contractului de imprumut de consumatie 

IV. COMPARATIE INTRE IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA SI IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE 

FISA NR. 24. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CARACTERE JURIDICE 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI 

1. Obligatiile credirentierului 

2. Obligatiile debirentierului 

FISA NR. 25. CONTRACTUL DE INTRETINERE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune. Partile contractului. Durata contractului 

2. Caractere juridice

II. DELIMITAREA FATA DE ALTE CONTRACTE 

III. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

IV. EFECTELE CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

1. Obligatiile creditorului 

2. Obligatiile debitorului 

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE INTRETINERE 

FISA NR. 26. CONTRACTUL DE TRANZACTIE 

I. CONSIDERATII GENERALE 

1. Notiune si feluri 

2. Caractere juridice 

II. CONDITII DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

IV. DESFIINTAREA CONTRACTULUI DE TRANZACTIE 

SUCCESIUNI 

FISA NR. 27. PRINCIPIILE DEVOLUTIUNII LEGALE, NEDEMNITATEA SI REPREZENTAREA SUCCESORALA

I. PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII 

1. Consideratii generale privind devolutiunea legala a mostenirii 

2. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori 

3. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 

4. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire 

II. CONDITIILE PENTRU CA O PERSOANA SA POATA VENI LA MOSTENIRE 

III. NEDEMNITATEA SUCCESORALA 

1. Consideratii generale 

2. Nedemnitatea de drept 

3. Nedemnitatea judiciara 

4. Deosebiri intre nedemnitatea de drept si nedemnitatea judiciara 

5. Efectele nedemnitatii succesorale 

6. Inlaturarea efectelor nedemnitatii 

IV. REPREZENTAREA SUCCESORALA 

1. Consideratii generale 

2. Domeniul de aplicare a reprezentarii succesorale 

3. Conditiile reprezentarii succesorale 

4. Modul in care opereaza reprezentarea succesorala

5. Efectele reprezentarii succesorale 

6. Aspecte particulare 

FISA NR. 28. SOTUL SUPRAVIETUITOR SI CLASELE DE MOSTENITORI LEGALI 

I. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR 

1. Categorii de drepturi ale sotului supravietuitor 

2. Conditiile dreptului de mostenire al sotului supravietuitor 

3. Comunitatea de bunuri si dreptul de mostenire al sotului supravietuitor 

4. Cota succesorala a sotului supravietuitor 

5. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor 

6. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

II. CLASELE DE MOSTENITORI LEGALI 

1. Clasa I de mostenitori legali. Descendentii 

2. Clasa a II-a de mostenitori legali. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 

3. Clasa a III-a de mostenitori legali. Ascendentii ordinari 

4. Clasa a IV-a de mostenitori legali. Colateralii ordinari 

5. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire al sotului supravietuitor si al rudelor defunctului din cele patru clase de mostenitori legali 

6. Aspecte particulare 

FISA NR. 29. REZERVA SUCCESORALA. COTITATEA DISPONIBILA. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

I. REZERVA SUCCESORALA SI COTITATEA DISPONIBILA 

1. Rezerva succesorala 

2. Cotitatea disponibila 

II. CALCULUL MASEI SUCCESORALE, AL REZERVEI SI AL COTITATII DISPONIBILE 

1. Consideratii generale 

2. Activul brut si activul net al mostenirii 

3. Reunirea fictiva la activul net a donatiilor 

III. REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE 

1. Consideratii generale 

2. Caile de realizare a reductiunii 

3. Ordinea si regulile reductiunii liberalitatilor excesive 

4. Efectele reductiunii liberalitatilor excesive 

5. Intregirea rezervei succesorale 

6. Reductiunea unor liberalitati speciale 

7. Imputarea liberalitatilor 

FAMILIE 

FISA NR. 30. DESFACEREA CASATORIEI 

I. CONSIDERATII GENERALE 

II. CAZURILE DE DIVORT 

1. Cazurile si motivele de divort. Enumerare 

2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 

3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa 

4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala 

5. Divortul din culpa 

6. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot 

III. EFECTELE DIVORTULUI 

1. Data desfacerii casatoriei 

2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti 

3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti 

4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori 

FISA NR. 31. FILIATIA 

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 

II. DISPOZITII GENERALE PRIVIND STABILIREA FILIATIEI. PREZUMTIA DE PATERNITATE 

1. Clasificarea filiatiei 

2. Modurile de stabilire a filiatiei (art. 408 C.civ.) 

3. Dovada filiatiei (art. 409 C.civ.)

4. Posesia de stat (art. 410-411 C.civ.) 

5. Prezumtia de paternitate 

6. Timpul legal al conceptiunii

III. RECUNOASTEREA COPILULUI 

1. Notiune si caractere juridice 

2. Felurile recunoasterii 

3. Nulitatea recunoasterii 

4. Contestarea recunoasterii (art. 420 C.civ.) 

IV. ACTIUNILE PRIVIND FILIATIA 

1. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie 

2. Contestarea filiatiei 

3. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama 

4. Actiunea in stabilirea paternitatii fata de tatal din afara casatoriei 

5. Actiunile privind filiatia fata de tatal din casatorie 

FISA NR. 32. OBLIGATIA DE INTRETINERE 

I. NOTIUNE SI CARACTERE JURIDICE 

II. PERSOANELE INTRE CARE EXISTA OBLIGATIA DE INTRETINERE SI ORDINEA IN CARE ACEASTA SE DATOREAZA 

1. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere 

2. Ordinea in care se datoreaza obligatia de intretinere 

3. Particularitati ale obligatiei de intretinere 

III. CONDITIILE OBLIGATIEI DE INTRETINERE 

IV. STABILIREA SI EXECUTAREA OBLIGATIEI DE INTRETINERE

FISA NR. 33. AUTORITATEA PARINTEASCA 

I. NOTIUNE. DURATA SI EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI 

II. DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI 

III. MODUL DE EXERCITARE A AUTORITATII PARINTESTI 

1. Modul de exercitare a autoritatii parintesti

2. Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort sau in cazul copilului din afara casatoriei, a carui filiatie a fost stabilita fata de parinti 

IV. DECADEREA DIN EXERCITIUL DREPTURILOR PARINTESTI

M
As dori un extras.
{Editura Hamangiu
Buna ziua,

gasiti un extras din lucrarea Fise de drept civil in link-ul http://bloghamangiu.ro/wp-content/uploads/2016/04/Fise-drept-civil_extras.pdf
}
Iulian-Laurentiu | 20.04.2016 20:54
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/3)
aparitie
Cand va aparea cartea? Inceputul lunii mai sau pe la sfarsit? Se stie ceva?
Sabin | 26.04.2016 18:10
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
raspuns
Imi puteti da, va rog, un raspuns la intrebarea adresata anterior?
{Editura Hamangiu,

Buna ziua,
cartea Fise de drept civil, va veni din tipar in a doua jumatate a lunii mai.
Cu respect,
Echipa Hamangiu}
Sabin | 09.05.2016 09:41
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/1)
Apariția spectaculoasa
Se pare ca echipa Hamangiu nu e foarte onesta in declarații !! Ați promis apariția in a "doua jumatate" a lunii mai ! Dupa cum pot observa aici am tot crezut ca macar ultima zi din luna e considerată a fi de Dvs. ultima zi din mai, dar se pare ca acum a fost modificata data in Iunie, probabil va fi modificata in August !! Nu am inteles reclama asta cu 4 luni înainte "precomanda"" rezerva" ! In fine o sa anulez si gata o zi buna echipa Hamangiu !! Fii mai cinstita in declarații ca noi muritorii suntem mai creduli !

{Buna ziua,
Să știți că noi suntem primii cărora ne pare rău dacă nu reușim să publicăm cărțile la termenele estimate, mai ales dacă le și anunțăm public, tocmai pentru că suntem conștienți că cititorii și clienții noștri își fac planuri în funcție de informațiile pe care le oferim noi. Trebuie să știți, însă, că și noi estimăm, la rândul nostru, termenele de apariție împreună cu autorii și, de regulă, anunțăm cărțile cu o lună – o lună și jumătate înainte.
Pe de altă parte, scrierea și revizia unei cărți este un proces complex (mai ales în cazul unei cărți care integrează instituții din tot dreptul civil) și se întâmplă ca durata acestui proces să nu poată fi estimată întotdeauna cu exactitate. Chiar și așa, un autor și un editor care își respectă cititorii nu vor trimite niciodată o carte în tipar, decât atunci când sunt siguri de forma și de conținutul ei.
Ne cerem scuze pentru lipsa de onestitate și ne pare sincer rău dacă vom pierde un cititor.

Mult succes la învățat și toate cele bune!
Doru Pădurariu, directorul Editurii Hamangiu}
Patric | 24.05.2016 16:48
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (3/0)
Intrebare
Se poate estima o data pentru aparitie? Multumesc!
Marius-Georgel | 26.05.2016 23:05
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/0)
nu asa se face
raspunsuri de genu:
"Buna ziua,
cartea Fise de drept civil, va veni din tipar in a doua jumatate a lunii mai."
te fac sa crezi ca e terminata cartea si e deja in tipare... mai bine puneti o data realista... nu mutati de la luna la luna... asa apare la anu la fel cum s-a intamplat cu Procedura Civila de Boroi...

{Buna ziua,

Raspunsul foarte exact dat intr-un comentariu anterior, avea la baza o stare de fapt la data respectiva. Materialul pentru "Fise de drept civil" era lucrat si astepta aprobarea finala sa plece in tipar, insa Domnul profesor Boroi a dorit sa restructureze anumite aspecte ale lucrarii si fiind tratate materii  ale dreptului civil din toti anii de studiu, dureaza. In acest moment asteptam de la domnul profesor modificarile de la “contracte” pentru a putea trimite cartea in tipar.  
Cu respect,
Echipa Hamangiu}
Valentin | 30.05.2016 18:35
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Recomandare
Sugerez a se discuta cu autorul si a stabili macar luna exacta a aparitiei. Cititorii merita un minim de respect... daca se stabileste luna iunie 2017, macar ne putem evalua optiunile in mod corect.
Ar fi de dorit sa nu se repete povestea cu aparitia cartii "Drept procesual civil"...
Elena | 31.05.2016 15:41
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (3/0)
Nr fise?
Imi puteti trimite va rog un numar estimativ de fise?

{Editura Hamangiu,
Buna ziua,
In lucrarea "Fise de drept civil" sunt 32 de fise impartite pe materii astfel: Partea generala – 6, Drepturi reale principale –  6, Obligatii – 5, Contracte – 8, Succesiuni – 3, Familie – 4.
Cu respect,
Echipa Hamangiu}
Silvia | 03.06.2016 15:23
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/0)
Estimare aparitie
Buna ziua, totusi cartea cand apare, sau mai bine spus apare in luna iunie, sau ne putem lua gandu.Totusi pt unii dintre noi o estimare decenta este importanta ,deoarece am putea sa ne programam invatu si in functie de data aparitiei.
O zi buna!Astept un raspuns sincer.
Mircea | 09.06.2016 14:46
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Status data aparitie
Buna ziua! Aveți noutăți cu privire la data apariției?

{Editura Hamangiu,
Buna ziua,
cartea "Fise de drept civil", se va gasi in librarii incepnad cu 27 iunie.
Spor la invatat!
Echipa Hamangiu}
Dorina | 09.06.2016 16:06
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Intr-un final
Am vorbit cu cei de la Hamangiu, cartea a fost trimisa spre tiparire. Tor ei mi-au spus ca dupa data de 20 iun (dar in saptamana 20 - 27 iun) va aparea cartea.

Mai multa comnicare pe site nu strica. Pareti neseriosi, desi stiu ca prof. a cerut cartea inapoi din cauza unor modificari legislative. Deci nimeni nu e vinovat (decat puterile statului, probabil :))) ) pentru intarziere.

{Editura Hamangiu,

Stimați Cititori,
Într-un final a plecat spre tipar ultimul volum din pachetul de fișe pentru admiterea în magistratură și avocatură – FIȘELE DE DREPT CIVIL. Cartea va fi disponibilă în librării începând de luni, 27 iunie 2016.
Știm că aceste fișe sunt așteptate de cei care se pregătesc acum pentru licență și pentru admiterea în magistratură, avocatură sau notariat și ne pare rău pentru repetatele amânări ale datei de apariție.
S-a dovedit, însă, că integrarea într-o singură carte și într-un format unitar a tuturor materiilor care se predau în trei-patru ani de facultate a fost un demers mai dificil decât l-am anticipat noi. Profesorii Gabriel Boroi și Mona Maria Pivniceru au restructurat și rescris (de mai multe ori) părți întregi din lucrare, pentru a o face cât mai clară și accesibilă tuturor celor „care doresc să pătrundă în logica și mecanismele juridice ale principalelor instituții aparținătoare dreptului civil”.  
Față de varianta inițială, recent au mai fost adăugate și cele câteva instituții introduse în tematica de admitere la barou pe 2016, precum exproprierea și uzucapiunea.
În final, ne-a ieșit un volum dens, dar sintetic (816 pagini), care sperăm să fi meritat așteptarea. Regăsiți un fragment pe blogul editurii la http://bloghamangiu.ro/wp-content/uploads/2016/06/Fi%C8%99a-nr.-22-CONTRACTUL-DE-MANDAT-extras-din-Fi%C5%9Fe-de-drept-civil.pdf

Vă mulțumim tuturor pentru înțelegere și vă dorim mult succes!
Echipa Hamangiu }
Mihai | 15.06.2016 16:37
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (2/0)
aparitie carte
Buna! Cand apare aceasta carte pe site? Am inteles ca din 27.06.2016 va fi in librarii. Multumesc!
Diana | 23.06.2016 10:07
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/1)
Foarte utila!
Am cumparat cartea aceasta pentru a ma pregăti pentru admiterea la INM. Este o carte foarte bine structurata, scrisă pe întelesul tuturor si extrem de utila, mai ales pentru recapitulare. Are un format mai mare decat o carte convențională fiind mai ușor de citit. Cel mai mult imi place modul in care este scrisă, se fac comparații intre instituțiile similare si se dau exemple pentru o înțelegere mai ușoară. O recomand tuturor persoanelor care se pregătesc pentru admiterea in profesie.
Nicoleta | 26.07.2016 18:15
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Excelenta
Chiar o recomand !!!
George | 26.07.2016 21:51
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Excelenta
Recomand tot pachetul de fise!
George | 26.07.2016 21:54
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Pachet excelent
Un pachet excelent, autori experimentati. Recomand!
Alexandru | 27.07.2016 10:30
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Fise utile
O carte tratata cu multa atenție, în unele fise mă trezesc în literatura de specialitate aducând foarte multă informație trecând de pragul titlului de fise si ducând spre sinteze.Sa nu uitam ca aceasta carte este croita pentru un anumit tipar de consumator ce are nevoie de complexitate.O recomand.
cristian | 27.07.2016 10:52
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
fise de drept civil Boroi-Pivniceru
Buna ziua,
Am achizitionat si eu pachetul cu cele 4 volume de fise, iar in privinta celor de materia de drept civil pe care deja le-am parcurs, pot sa spun ca pt mine au fost un material excelent, atit ca si continut cit si ca prezentare grafica.
     In privinta continutului, imi place ca desi s-a dorit o prezentare sintetizata, totusi sunt cuprinse detaliat si concis institutiile materiei civile.
        Si acum 4 ani cind m-am pregatit pt un alt examen de definitivat in profesie juridica am invatat o parte a materiei tot dupa acelasi autor, (Boroi-Stanciulescu - Institutii de drept civil 2012), deci am avut posibilitatea de comparatie. Desi sunt intitulate "fise", modul de prezentare mi-a placut ca nu este schematic, nu m-as fi multumit sa citesc doar Codul, dar nici nu as fi putut sa parcurg toate cartile de civil. Verificind cartea din 2012 la unele institutii, mi-am dat seama ca desi parea ca este mai cuprinzatoare, totusi "fisele" nu au omis de cele mai multe ori nimic, ci doar prezinta  materia intr-un mod foarte bine structurat si mult mai accesibil (dpv si al factorului timp in pregatirea pt un examen).
   In privinta prezentarii grafice, consider ca a fost o alegere buna marirea formatului paginii (imi place sa cuprind vizual cit mai multa informatie pe o pagina).  
     In concluzie, (desi nu imi poate garanta reusita caci acesta depinde si de mine), consider aceste "fise" de civil exact materialul de care aveam nevoie pt pregatirea examenului.
    
Romana | 28.07.2016 10:40
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
FIse de Drept Civil. Boroi
Recomand aceasta carte pentru :

-  Studenti ( in oricare dintre anii de studiu si pentru cei care se pregatesc pentru examenul licenta), indiferent de facultate
-  Pentru cei care se pregatesec pentru examenul de admitere  si definitivat in INM sau Barou, ori alte institutii sau autoritati in care se cere dreptul civil pentru examen
-  Pentru toti practicieni in drept, care doresc o tratare la obiect si in profunzime a institutiilor principale din Codul civil.

Pro:
-  Iti ofera o structura unica, in care este facilitata intelegerea instutitiilor, coordonata de profesori de top care au pus bazele dreptului civil in tara noastra. Spre deosebire de alte fise in care sunt sintetizate diverse institutii ale dreptului, oferindu-se multa informatie care nu este neaparat necesara, de catre persoane care nu sunt profesori si nu au cursurile de pedagogie necesara pentru a transmite informatia juridica.
-  Este exact prezentata informatia necesara pentru a intelege cum functioneaza institutia si anumite elemente de profunzime, ce te vor ajuta sa distingi si sa faci comparati intre institutii. Lucru de baza pentru examenele din profesie. De asemenea, prezenta tabelelor comparative usureaza privirea comparativa asupra unor institutii.
-  Se depaseste cu mult stadiul unei lucrari universitare, in opinia mea, tipul acestei lucrari sau chiar si unele mai imbunatatite grafic reprezentand viitorul in domeniul juridic.
-  Iti faciliteaza parcurgerea institutiilor intr-un termen rapid. Personal mi-a luat 2 sapt sa trec prin toata cartea. Totodata este foarte buna si pentru recapitulat, intrucat la inceput de pagina ai un fel de bullet points cu ce se va trata. Se incearca sa se creeze o schema pentru a asimila mai rapid informatia. La succesiuni exista si scheme practice.
-  Are cuprins, lucru pe care la alte fise nu il gasesti. Cea ce te ajuta sa cauti mai rapid institutiile ce te intereseaza
-  Modalitatea de redactare si prezentare este o abordare unica pe piata, probabil cartea va deveni una dintre cele mai vandute carti juridice.

Contra:

-  Sunt anumite subcapitole, putine la numar, in special la efecte, la autorul de buna credinta etc.  in care informatia pare pusa exact ca intr-un curs universitar fara a fi aerisita si sa iti permita sa o vezi schematic.
Laurentiu Mihai | 28.07.2016 21:24
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
”Fise de drept civil”
Este o carte ce sintetizeaza subiectele de drept civil cerute la admiterea in magistratura și la INM, actualizata, scrisa de autori renumiti, pe care o recomand cu incredere tuturor candidatilor.
Pop | 31.07.2016 09:51
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
opineie fise de drept civil
Cartea din punctul meu de vedere este foarte bine conceputa, atat din punctul de vedere al continutului cat si a formatului, fiind foarte usor de studiat.Este o carte foarte buna pentru cei care vor sa studieze pentru examene, fiind o carte cu utilitate si dupa promovarea acestora. Personal am achizitionat aceasta carte impreuna cu fisele de procedura civila.
Claudiu-Florin | 03.08.2016 18:10
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
RECOMAND
O CARTE COMPLETA
Evelina | 07.02.2017 14:41
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei27 iun. 2016
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini808
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
-15%
Indisponibila
Pachet Curs de drept civil. Partea generala - Gabrile Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON