Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea silita in noul Cod de procedura civila. Practica judiciara adnotata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0337-0
Editura: Hamangiu
43,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea Executarea silita in noul Cod de procedura civila cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante in materia executarii silite, ce reliefeaza elementele de noutate aduse de reglementarile in vigoare de la 15 februarie 2013.

Sub acest aspect, trebuie subliniat ca lucrarea Executarea silita in noul Cod de procedura civila include si hotarari judecatoresti pronuntate pe baza dispozitiilor Codului de procedura civila din 1865 sau a dispozitiilor noului Cod de procedura civila anterior modificarii prin Legea nr. 138/2014, solutiile astfel evidentiate fiind analizate, in cadrul notelor inserate la sfarsitul fiecarei hotarari redate, si prin prisma noilor dispozitii de procedura, asigurandu-se astfel o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie si a impactului pe care modificarea legislativa o poate avea asupra practicii judiciare.

Culegerea Executarea silita in noul Cod de procedura civila contine o jurisprudenta diversificata, structurata pe urmatoarele aspecte: investirea cu formula executorie, incuviintarea executarii silite, autorizare patrundere in incaperi, interventia in cursul executarii silite a creditorilor chirografari, suspendarea executarii silite, validarea de poprire, contestatia la executare.

Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de drept de interes, cu privire speciala asupra solutiilor de practica neunitara, completate, atunci cand s-a impus, cu comentarii ale autorului si trimiteri la doctrina relevanta in materie. Dintre aspectele analizate amintim:
- conditiile suspendarii executarii silite, posibilitatea acordarii ajutorului public judiciar in privinta cautiunii, conditiile de restituire a cautiunii, competenta de solutionare a cererilor de suspendare potrivit O.G. nr. 22/2002;
- stabilirea legii aplicabile contestatiei la executare, precum si legea aplicabila unor institutii analizate in cadrul contestatiei la executare (cum ar fi prescriptia dreptului de a cere executarea silita);
- posibilitatea cenzurarii onorariului avocatial aferent fazei executarii silite si modalitatea de stabilire a celorlalte cheltuieli de executare silita (de exemplu, in ce masura onorariul executorului poate include TVA);
- stabilirea procentului din venituri cu privire la care se poate infiinta poprirea in cazul pensiei de intretinere;
- executarea silita in baza biletului la ordin (obligativitatea procedurii protestului, actualizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin; conditii de valabilitate a biletului la ordin emis in alb; efectele consemnarii unei date eronate de emitere a biletului la ordin etc.);
- efectele cesiunii partilor sociale detinute la societatea comerciala emitenta a unui bilet la ordin;
- termenul de gratie prevazut de O.G. nr. 22/2002;
- posibilitatea cercetarii in cadrul contestatiei la executare a caracterului abuziv al titlurilor executorii constand in contract de credit si contract de leasing si a conditiilor ce trebuie avute in vedere; analiza notiunii de consumator prin raportare la garantul fideiusor; intinderea raspunderii garantului fidejusor/ipotecar;
- executarea tarifului de despagubire CNADNR; efectele deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 6/2015 pronuntate in solutionarea recursului in interesul legii.

In lucrarea Executarea silita in noul Cod de procedura civila au fost prezentate si hotarari pronuntate in cereri avand ca obiect incuviintarea executarii silite. Desi procedura incuviintarii executarii silite de catre instanta de judecata a fost exclusa prin Legea nr. 138/2014, aceste aspecte prezinta relevanta practica si in prezent, intrucat, pe de o parte, conditiile in care s-a incuviintat executarea silita de catre instanta vor fi analizate in continuare, in privinta executarilor silite incepute anterior modificarii sub acest aspect, iar, pe de alta parte, problemele de drept cuprinse in spetele selectate vizeaza executarea silita in general, elementele analizate putand fi valorificate fie in cadrul procedurii investirii cu formula executorie de catre instanta, fie in cadrul procedurii incuviintarii executarii silite de catre executorul judecatoresc, fie in cadrul contestatiei la executare.

Cartea Executarea silita in noul Cod de procedura civila se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului (judecatori, avocati, executori judecatoresti, consilieri juridici), dar si auditorilor de justitie, studentilor si masteranzilor de la facultatea de drept, justitiabilului fara studii juridice care fie doreste sa declanseze/sa intervina intr-un proces pentru valorificarea unui drept, fie este atras intr-un litigiu in calitate de parat/chemat in garantie/intervenient fortat.

Despre autor:
Ruxandra Sirghi este judecator in cadrul Sectiei civile a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Capitolul I. Investirea cu formula executorie 

1. Inaplicabilitatea procedurii investirii cu formula executorie in privinta hotararilor judecatoresti 

2. Bilet la ordin. Lipsa transcrierii sumei in litere. Lipsa datei de emitere 

3. Efectele constatarii in continutul contractului supus investirii cu formula executorie a unor adaugiri neinsusite de parti prin semnatura 

4. Dispozitie emisa in baza Legii nr. 10/2001, prin care s-a propus doar acordarea de masuri reparatorii in echivalent, si nu restituirea in natura a imobilului. Lipsa caracterului de titlu executoriu al dispozitiei 

5. Competenta de solutionare a cererii de investire cu formula executorie a unui contract de credit ipotecar 

6. Competenta de solutionare a cererilor de investire cu formula executorie formulate de un creditor cu sediul social in strainatate, dar care si-a ales sediul procesual in Romania 

Capitolul al II-lea. Incuviintarea executarii silite 

7. Inscris autentic. Titlu executoriu. Conditii 

8. 1. Contract de locatiune. Titlu executoriu pentru chiria restanta. Imposibilitatea incuviintarii executarii silite pentru penalitatile de intarziere 

8. 2. Imposibilitatea acordarii cheltuielilor de judecata in cadrul procedurii incuviintarii executarii silite 

9. Dovada detinerii de catre o institutie de credit a unui cont curent la Banca Nationala a Romaniei 

10. Contract de credit ipotecar. Titlu executoriu. Conditii 

11. Contract de inchiriere. Titlu executoriu pentru predarea bunului. Conditii 

12. Contract de ipoteca mobiliara. Titlu executoriu. Conditii 

13. Stabilirea instantei de executare in ipoteza executarii silite declansate in baza unui bilet la ordin 

Capitolul al III-lea. Competenta executorului judecatoresc 

14. 1. Competenta executorului judecatoresc in materia popririi. Notiunea de „sediu”. Inaplicabilitatea art. 782 alin. (2) NCPC in cazul popririi efectuate asupra conturilor Bancii Nationale a Romaniei 

14. 2. Efectele nerespectarii normelor privind competenta executorului judecatoresc 

15. Inadmisibilitatea conflictului pozitiv de competenta ivit intre lichidator si executorul judecatoresc 

Capitolul al IV-lea. Accesul la bunurile debitorului. Autorizarea executorului judecatoresc 

16. Inaplicabilitatea procedurii autorizarii patrunderii in incaperi in executarile derulate in baza hotararilor judecatoresti 

Capitolul al V-lea. Interventia altor creditori 

17. Cerere de interventie in executarea silita a creditorilor chirografari, titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege – art. 690 NCPC. Conditii. Procedura. Efecte 

Capitolul al VI-lea. Validarea popririi 

18. Cerere de validare a popririi. Calitate procesuala pasiva 

19. Timbrajul aferent cererii de validare a popririi 

20. Cerere de renuntare la judecata formulata dupa comunicarea actiunii. Posibilitatea de obligare a executorului judecatoresc care a investit instanta cu o cerere de validare a popririi la plata cheltuielilor de judecata 

Capitolul al VII-lea. Suspendarea executarii silite 

21. 1. Suspendarea provizorie a executarii silite. Conditii 

21. 2. Obligatia suportarii cheltuielilor ocazionate de fotocopierea dosarului de executare 

22. 1. Suspendarea provizorie a executarii silite. Motive. Sarcina probei 

22. 2. Caracterul exceptional al masurii suspendarii executarii silite 

23. Imposibilitatea acordarii ajutorului public judiciar in privinta cautiunii aferente cererii de suspendare a executarii silite 

24. Restituirea cautiunii. Conditii 

25. Competenta de solutionare a cererii de suspendare a executarii silite – O.G. nr. 22/2002, art. 711 si urm. NCPC (actualele art. 712 si urm. NCPC). Caracterul special si unitar al reglementarii cererilor institutiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002 

Capitolul al VIII-lea. Contestatia la executare 

Sectiunea 1. Contestatia la executare propriu-zisa 

26. Competenta instantei de executare. Conflict de legi. Aplicarea legii in timp 

27. Dobandirea calitatii de tert poprit. Inadmisibilitatea contestatiei la executare formulate de tertul poprit 

28. Evacuare. Imposibilitatea invocarii pe calea contestatiei la executare a nelegalitatii sau netemeiniciei titlului executoriu constand intr-o hotarare judecatoreasca 

29. 1. Inadmisibilitatea solicitarii de anulare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pe calea contestatiei la executare 

29. 2. Legea contraventionala mai favorabila. Abrogarea la data de 24.07.2012, prin Legea nr. 144/2012, a dispozitiilor care au reglementat plata tarifului de despagubire [art. 8 alin. (3) si (3)1 din O.G. nr. 15/2002]. Impediment legal la executare 

29. 3. Necomunicarea legala a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Prescriptia executarii sanctiunii 

30. 1. Dubla natura a actiunii. Plangere contraventionala si contestatie la executare 

30. 2. Calitate procesuala pasiva 

30. 3. Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a contraventiei 

30. 4. Conditii pentru constatarea caracterului de titlu executoriu al procesului-verbal de contraventie 

30. 5. Efectele anularii procesului-verbal de constatare a contraventiei asupra executarii silite demarate in baza acestuia

31. 1. Posibilitatea declansarii executarii silite in acelasi dosar de executare pentru doua titluri executorii 

31. 2. Posibilitatea analizarii caracterului abuziv al clauzelor titlului executoriu constand intr-un contract de credit in cadrul contestatiei la executare 

31. 3. Analiza notiunii de consumator prin raportare la garantii fideiusori 

31. 4. Analiza caracterului abuziv al clauzei prin care garantii fideiusori renunta la beneficiul discutiunii si al diviziunii 

32. Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 193/2000 exclusiv in privinta contractelor sinalagmatice cu titlu oneros 

33. 1. Posibilitatea invocarii, in cadrul contestatiei la executare, a caracterului abuziv al clauzelor contractului de leasing in baza caruia se deruleaza executarea silita contestata 

33. 2. Contractul de leasing. Contract de adeziune. Consecinte

33. 3. Efectele semnarii contractului asupra posibilitatii invocarii ulterioare a caracterului abuziv al acestuia 

33. 4. Stabilirea caracterului abuziv al anumitor clauze cuprinse in contractul de leasing. Conditii avute in vedere de instanta la retinerea dezechilibrului contractual 

34. Intinderea raspunderii garantului fideiusor 

35. 1. Intinderea raspunderii garantului ipotecar 

35. 2. Asumarea calitatii de debitor/fideiusor intr-un contract de credit. Conditii 

35. 3. Efectuarea unor modificari care au sporit valoarea imobilului ipotecat si care nu sunt inscrise in cartea funciara. Efecte 

36. 1. Efectele autoritatii de lucru judecat a unei hotarari in cadrul careia s-a analizat valabilitatea titlului executoriu. Imposibilitatea administrarii unor probe in contra celor retinute prin sentinta anterioara. Ineficienta indicarii unei alte date a incheierii contractului fata de analiza contractului in sens de negotium 

36. 2. Efectele investirii cu formula executorie a unui titlu executoriu. Limitele in care instanta investita cu contestatia la executare poate analiza valabilitatea titlului executoriu investit cu formula executorie 

36. 3. Neluarea in seama a dovezilor de plata a cheltuielilor de judecata depuse ulterior retinerii cauzei in pronuntare 

37. 1. Imposibilitatea invocarii in cadrul contestatiei la executare a unor motive de nelegalitate a titlului executoriu, care au fost deja analizate in cadrul unui litigiu anterior 

37. 2. Rezilierea contractului de leasing in baza unui pact comisoriu de ultim grad. Conditii 

37. 3. Executarea bunurilor destinate ocupatiei sau profesiei debitorului. Conditii 

37. 4. Inadmisibilitatea intervenirii instantei investite cu solutionarea contestatiei la executare pentru modificarea clauzelor contractuale 

38. Bilet la ordin. Obligativitatea procedurii protestului prevazut de art. 49 din Legea nr. 58/1934 

39. Actualizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin 

40. Bilet la ordin emis in alb. Conditii de valabilitate 

41. Bilet la ordin. Incidenta sanctiunii decaderii din dreptul de a completa biletul la ordin in alb. Neaplicarea dispozitiilor referitoare la prescriptia extinctiva 

42. 1. Bilet la ordin. Data de emitere eronata. Efecte asupra valabilitatii titlului 

42. 2. Caracterul autonom al biletului la ordin fata de raportul juridic fundamental care l-a generat 

42. 3. Lipsa mentiunii persoanei pentru care s-a dat avalul. Efecte

42. 4. Eroare materiala strecurata in cuprinsul biletului la ordin in privinta prenumelui avalistului. Efecte 

43. Bilet la ordin. Suplinirea necesitatii transcrierii biletului la ordin prevazuta de art. 61 alin. (5) din Legea nr. 58/1934, prin atasarea acestuia la somatie 

44. Efectele cesiunii partilor sociale detinute de avalist la societatea comerciala emitenta a unui bilet la ordin. Pastrarea calitatii de avalist 

45. Bilet la ordin. Efectele deschiderii procedurii insolventei impotriva emitentului asupra valabilitatii biletului la ordin 

46. 1. Contract de imprumut de consumatie. Titlu executoriu. Conditii 

46. 2. Valoarea probatorie a registrului de atestari intocmit de avocat 

46. 3. Analiza posibilitatii obligarii la plata cheltuielilor de fotocopiere a dosarului de executare in baza art. 717 NCPC, in conditiile in care aceste cheltuieli au fost incluse de executor in incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare 

47. 1. Lipsa calitatii procesuale pasive a biroului executorului judecatoresc in cadrul contestatiei la executare 

47. 2. Contract de leasing. Titlu executoriu. Conditii 

47. 3. Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei. Neindicarea modului de calcul al debitului pretins restant. Facturile avute in vedere la determinarea acestui debit si atasarea cererii de executare a unor facturi lacunar redactate 

48. 1. Posibilitatea invocarii prescriptiei dreptului de a cere executarea silita ca motiv de contestatie la executare, iar nu ca exceptie procesuala 

48. 2. Stabilirea legii aplicabile in timp in materia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita 

48. 3. Valabilitatea platii facute de o persoana neinteresata, daca aceasta lucreaza in numele si pentru achitarea debitorului 

48. 4. Posibilitatea de a formula aparari cu privire la intentia reala a partilor la incheierea contractului de tranzactie consfintit printr-o hotarare de expedient 

48. 5. Imposibilitatea restituirii cautiunii aferente cererii de suspendare a executarii in conditiile respingerii contestatiei la executare. Obligatia comunicarii catre executor a recipiselor de consemnare 

49. 1. Existenta sechestrului asigurator penal. Notiune, scop, efecte asupra posibilitatii unui creditor ipotecar de a obtine executarea silita asupra bunului ipotecat ce face obiectul unui sechestru asigurator instituit in cadrul unei proceduri penale aflate in derulare. Concursul dintre executarea silita derulata potrivit noului Cod de procedura civila si sechestrul instituit potrivit Codului de procedura penala din 1968 

49. 2. Instituirea sechestrului penal nu este o cauza de suspendare legala a executarii silite 

49. 3. Stabilirea prioritatii intre desfasurarea procedurii executarii silite conform normelor de procedura civila si sechestrul asigurator instituit potrivit Codului de procedura penala din 1968. Inaplicabilitatea art. 862 NCPC (actualul art. 863 NCPC) 

49. 4. Obligatiile executorului judecatoresc din perspectiva art. 835 alin. (2) NCPC [actualul art. 836 alin. (2) NCPC] 

50. Excluderea de la poprire a sumelor cu afectatiune speciala 

51. Stabilirea procentului din venituri cu privire la care se poate infiinta poprirea in cazul pensiei de intretinere 

52. 1. Efectele comunicarii somatiei si a incheierii de incuviintare a executarii silite la o adresa eronata 

52. 2. Contestarea aspectelor constatate prin propriile simturi de catre agentul procedural. Procedura aplicabila 

52. 3. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 in privinta folosintei unui bun care nu se afla in patrimoniul persoanei supuse procedurii insolventei 

53. 1. Aplicabilitatea art. 2 din O.G. nr. 22/2002 

53. 2. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a creantei detinute impotriva unei institutii publice 

54. 1. Beneficiul termenului de gratie prevazut de O.G. nr. 22/2002 in favoarea institutiilor publice. Conditii 

54. 2. Efectele O.U.G. nr. 10/2014. Suspendarea platii voluntare a despagubirilor 

54. 3. Inadmisibilitatea invocarii unui motiv de nelegalitate a actelor de executare direct in apel 

55. Efectele nedepunerii cautiunii pana la ora inceperii licitatiei 

56. 1. Imposibilitatea reiterarii unor motive de nulitate a executarii silite invocate intr-o contestatie la executare formulata anterior 

56. 2. Contestarea raportului de expertiza intocmit in cadrul executarii silite 

56. 3. Perimarea executarii 

56. 4. Posibilitatea de contestare a cererilor depuse de creditor in cursul procedurii executarii silite 

56. 5. Cheltuieli de executare: stabilire, cenzurarea onorariului avocatial, TVA aferenta onorariului executorului judecatoresc 

56. 6. Dovada stingerii creantei. Necesitatea depunerii originalelor recipiselor de consemnare 

56. 7. Emiterea unei noi somatii in ipoteza reactualizarii creantei 

56. 8. Indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul titlului executoriu. Efecte 

56. 9. Lipsa ofertelor la prima licitatie. Vatamare 

56. 10. Neconvocarea partilor pentru stabilirea prin buna invoiala a valorii imobilului supus executarii silite

57. 1. Valabilitatea evaluarii imobilului supus executarii silite, realizate in cadrul dosarului de executare de catre un evaluator autorizat, dar care nu are si calitatea de expert judiciar 

57. 2. Constatarea unei diferente intre valoarea imobilului stabilita in cadrul dosarului de executare de evaluatorul autorizat, care nu are si calitatea de expert judiciar, si cea stabilita de expertul judiciar desemnat in cadrul contestatiei la executare pentru evaluarea imobilului. Efecte

58. 1. Lipsa obligatiei creditorului de a solicita debitorului executarea voluntara a obligatiilor decurgand din titlul executoriu anterior declansarii executarii silite. Suportarea cheltuielilor de executare 

58. 2. Cheltuieli de consultare dosar, arhivare dosar si redactare/emitere transmitere adrese. Cheltuieli de transport 

59. 1. Raportul executional nascut in baza actului de adjudecare. Suportarea cheltuielilor de executare 

59. 2. Efectele autorizarii patrunderii in imobil asupra actelor de executare 

60. Cenzurarea onorariului avocatial aferent fazei executarii silite in cadrul contestatiei la executare 

Sectiunea a 2-a. Contestatia la titlu 

61. 1. Contestatie la titlu. Calificare. Termen de formulare 

61. 2. Teoria impreviziunii. Conditii 

61. 3. Inadmisibilitatea modificarii in cadrul contestatiei la executare a sultelor stabilite prin hotararea judecatoreasca vizata de procedura executarii silite 

62. 1. Conditiile de operare a scutirii prevazute de art. 10 din O.G. nr. 20/1994. Caracterul de titlu executoriu al contractului de consolidare a unui imobil incadrat in clasa I de risc seismic 

62. 2. Imposibilitatea modificarii clauzelor titlului executoriu pe calea contestatiei la executare avand ca obiect lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 sept. 2015
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Executarea silita a creantelor fiscale - Sirghi

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
45,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Ruxandra Sirghi
Indisponibila
Executarea silita a creantelor fiscale - Sirghi

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
45,00 RON