Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
ISBN/ISSN: 978-606-27-0505-3
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea Executarea silita a creantelor fiscale cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante in materia executarii silite a obligatiilor fiscale, structurata pe urmatoarele aspecte: competenta instantei, contestatia la executare, suspendarea executarii silite, mentinerea popririi si contestatia la executare impotriva masurilor asiguratorii infiintate de organele fiscale.

Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de drept de interes, cu privire speciala asupra solutiilor de practica neunitara, completate, atunci cand s-a impus, cu comentarii ale autorului. Dintre aspectele analizate amintim:
-    procedura de comunicare a somatiei si a titlului executoriu;
-    conditiile de valabilitate a titlului executoriu fiscal;
-    cauzele de nulitate a somatiei de executare;
-    competenta organului fiscal;
-    stabilirea instantei competente sa solutioneze contestatia la executare in fond si in apel;
-    calcularea termenului de formulare a contestatiei la executare;
-    analiza comparativa a titlului executoriu fiscal si a titlului de creanta si limitele in care instanta investita cu o contestatie la executare se poate pronunta asupra acestora;
-    obligativitatea comunicarii organului de executare de catre instanta a recipisei de consemnare a cautiunii in cazul respingerii definitive a contestatiei la executare;
-    procedura restituirii taxei judiciare de timbru in ipoteza admiterii contestatiei la executare;
-    suspendarea executarii unei decizii de impunere (efecte, durata, emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat);
-    recuperarea taxei de poluare in baza hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus restituirea (analiza art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 prin prisma dispozitiilor art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului si a jurisprudentei C.E.D.O. in materie, precum si din perspectiva dreptului comunitar si a jurisprudentei CJUE pronuntate in materie; dobanda legala aferenta taxei de poluare);
-    executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ;
-    procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei – titlu executoriu; efectele formularii plangerii contraventionale; prescriptia executarii sanctiunii amenzii;
-    nelegalitatea executarii silite a creantei fiscale realizate de executorul judecatoresc (executorul de drept comun);
-    regulile aplicabile in materia executarii creantelor fiscale prin poprirea veniturilor rezultate din salarii sau pensii;
-    reguli de imputatie a platii in materie fiscala.

Prezentarea comparativa a dispozitiilor Codului de procedura fiscala din 2003 cu cele ale noului Cod de procedura fiscala, in vigoare de la 1 ianuarie 2016, asigura o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie si a impactului pe care modificarea legislativa o poate avea asupra practicii judiciare.

Cartea Executarea silita a creantelor fiscale se adreseaza atat practicienilor dreptului (judecatori, avocati, executori judecatoresti, executori fiscali, consilieri juridici), precum si tuturor celor interesati de practica in acest domeniu.

Despre autor:
Ruxandra Sirghi este judecator in cadrul Sectiei civile a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Capitolul I. Competenta 

1. 1. Conflict de competenta intre sectiile tribunalului 

1.2. Competenta de a judeca apelul declarat impotriva sentintei pronuntate de judecatorie in contestatie la executare 

Capitolul al II-lea. Contestatia la executare 

2. 1. Procedura de comunicare a somatiei si a titlului executoriu 

2. 2. Termenul de formulare a contestatiei la executare 

2. 3. Efectele inmanarii contribuabilului a unui exemplar al somatiei si al titlului executoriu ulterior comunicarii acestora in mod legal 

2. 4. Efectele formularii de catre contribuabil a unei cereri prin care solicita detalii privind debitele aferente rolului sau fiscal 

2. 5. Obligativitatea comunicarii organului de executare de catre instanta a recipisei de consemnare a cautiunii in cazul respingerii definitive a contestatiei la executare 

3. 1. Termenul de contestatie a actelor de executare emise in baza Codului de procedura fiscala. Natura termenului. Relevanta motivelor invocate 

3. 2. Adresa de instiintare. Natura juridica. Posibilitatea contestarii 

4. 1. Contestatie la executare prin care se invoca nelegalitatea executarii silite pe motiv ca decizia in baza careia a fost pornita executarea era suspendata de drept, ca urmare a admiterii cererii de suspendare a deciziei anterioare, cu un continut identic. Admisibilitate 

4. 2. Suspendarea executarii unei decizii de impunere – efecte, durata. Emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat. Autoritatea de lucru judecat – efecte, intindere 

5. 1. Contestatie la executare. Recuperarea taxei de poluare in baza hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus restituirea 

5. 2. Analiza art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 prin prisma dispozitiilor art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului si a jurisprudentei europene in materie 

5. 3. Suspendarea de drept a executarii in baza O.U.G. nr. 8/2014. Efecte asupra executarii silite realizate cu nesocotirea dispozitiilor legale cuprinse in aceasta ordonanta de urgenta 

6. Validare poprire. Suspendarea de drept a executarii in baza O.U.G. nr. 8/2014. Efecte asupra executarii silite derulate si asupra posibilitatii de validare a popririi infiintate 

7. 1. Dobanda legala aferenta taxei de poluare. Aplicabilitatea procedurii esalonarii prevazute de O.U.G. nr. 8/2014 

7. 2. Calitatea procesuala a directiilor generale regionale ale finantelor publice 

7. 3. Termenul de gratie prevazut de art. 2 din O.G. nr. 22/2002. Conditii 

8. Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ 

9. 1. Nestampilarea titlului executoriu de catre organul fiscal. Efecte 

9. 2. Nulitatea titlului executoriu pentru sumele nedatorate de catre contribuabil 

10. 1. Decizia de impunere – act administrativ fiscal 

10. 2. Comunicarea actului administrativ. Opozabilitatea acestuia 

10. 3. Imposibilitatea contestarii fondului raportului de drept fiscal pe calea contestatiei la executare 

11. 1. Stingerea creantei fiscale prin compensare – motiv de contestatie la executare 

11. 2. Compensarea din oficiu in ceea ce priveste sumele negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare 

11.3. Creanta constand in valoarea taxei pe valoarea adaugata de rambursat, constatata printr-un act administrativ, respectiv prin decizia de nemodificare a bazei de impunere reprezinta un „bun” in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. Institutia compensarii in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

11. 4. Restituirea taxei judiciare de timbru in ipoteza admiterii contestatiei la executare 

12. Nulitatea titlului executoriu emis de un organ fiscal necompetent 

13. 1. Executarea creantei fiscale realizata de executorul de drept comun. Nelegalitate 

13. 2. Lipsa de interes a debitorului fost proprietar al imobilului vizat de executarea silita in contestarea executarii silite a imobilului, pe motiv ca acesta nu se mai afla in proprietatea sa 

14. 1. Obligatia organului competent al Casei de Asigurari de Sanatate (C.A.S.) de a-i comunica debitorului titlul de creanta si de a astepta expirarea termenului de plata de 60 de zile de la comunicare, anterior declansarii executarii silite 

14. 2. Cerere de anulare a deciziei de impunere cuprinzand obligatiile de plata la Fondul National Unic al Asigurarilor de Sanatate (F.N.U.A.S.) formulata pe calea contestatiei la executare. Inadmisibilitate 

15. 1. Nulitatea somatiei pentru lipsa mentiunilor privind titlul executoriu vizat de executarea silita sau dosarul de executare si nerespectarea exigentelor prevazute de lege referitor la indicarea debitului 

15. 2. Efectele nulitatii somatiei 

16. 1. Lipsa de efecte a situatiei financiare a debitorului asupra valabilitatii somatiei de executare 

16. 2. Regulile aplicabile in materia executarii creantelor fiscale prin poprirea veniturilor rezultate din salarii sau pensii 

17. 1. Posibilitatea contestarii titlului executoriu emis in materie fiscala si a somatiei, pentru gresita impunere a contestatoarei ca urmare a procedarii la recalcularea impozitului pe cladiri, in lipsa deciziilor de impunere, si pentru achitarea debitelor 

17. 2. Necesitatea emiterii unei decizii de impunere pentru diferentele de impozit rezultate ca urmare a recalcularii impozitului de catre organul fiscal 

17. 3. Conditii de aplicare a sanctiunii fiscale prevazute de art. 253 alin. (6) C. fisc. 2003 (art. 460 NCF), constand in impozitarea suplimentara, in cazul in care persoanele juridice nu procedeaza la reevaluarea imobilelor 

18. 1. Contestatie la executare. Analiza imputatiei platii. Efectele nesocotirii de catre organul fiscal a imputatiei platii efectuate de contribuabil 

18. 2. Restituirea taxei judiciare de timbru 

19. Contestatie la executare. Plata – modalitate de stingere a creantelor fiscale. Momentul platii. Procedura indreptarii erorilor din documentele de plata 

20. 1. Contestatie la executare. Calitate procesuala activa in formularea caii de atac 

20. 2. Dovada comunicarii actelor de executare 

20. 3. Obiectul contestatiei la executare fiscala. Posibilitatea invocarii cauzelor de stingere a creantei fiscale, cauze ulterioare titlului executoriu, inclusiv a cauzelor de stingere a executarii silite 

20. 4. Amenda contraventionala – creanta fiscala. Stingere prin plata a jumatate din minimul special in termen de 48 de ore de la comunicare. Mod de calcul termen. Indicarea gresita de catre agentul constatator a contului in care trebuie efectuata plata – efecte. Admisibilitatea invocarii pe calea contestatiei la executare a stingerii creantei prin plata a jumatate din minimul special al amenzii contraventionale 

21. 1. Contestatie la executare. Titlu executoriu – proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei 

21. 2. Comunicarea prin afisare. Formularea plangerii contraventionale impotriva procesului-verbal – efecte. Prescriptia executarii sanctiunii amenzii 

21. 3. Restituirea taxei judiciare de timbru 

22. Contestatie la executare. Certitudinea creantei cuprinse in titlul executoriu emis de organul fiscal. Stingerea creantei prin plata. Analiza imputatiei platii 

23. Contestatie la executare. Intervenirea desfiintarii titlului de creanta in cursul solutionarii caii de atac declarate impotriva sentintei prin care s-a solutionat contestatia la executare. Consecinte 

Capitolul al III-lea. Suspendarea executarii silite 

24. Acte de executare prevazute de Codul de procedura fiscala. Inadmisibilitatea cererii de suspendare provizorie a executarii silite 

25. Suspendarea executarii silite. Creanta executata silit ce consta intr-o suma neimportanta de bani. Conditii – necesitatea si urgenta masurii. Motive de suspendare 

26. Suspendarea executarii silite. Conditii – motive temeinice

Capitolul al IV-lea. Mentinerea popririi 

27. Mentinere poprire. Competenta 

28. Mentinere poprire. Conditii. Necesitatea existentei unei popriri legal infiintate 

Capitolul al V-lea. Contestatia la executare impotriva masurilor asiguratorii infiintate de organele fiscale 

29. Contestarea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii 

30. 1. Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii si impotriva procesului-verbal de sechestru. Calitatea procesuala pasiva a Directiei Generale Antifrauda Fiscala – Directia Regionala Antifrauda Fiscala 

30. 2. Lipsa calitatii procesuale pasive a Administratiei Finantelor Publice 

30. 3. Admisibilitate motive de contestatie 

30. 4. Conditii de instituire a masurii

31. Suspendarea pe cale judecatoreasca a titlului de creanta fiscala. Anularea in prima instanta a titlului de creanta. Efectele formularii caii de atac impotriva acestei sentinte. Admisibilitatea instituirii de masuri asiguratorii 

32. Contestatie la executare. Masuri asiguratorii. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in considerarea careia s-au dispus masurile asiguratorii. Eroare materiala in cuprinsul deciziei de instituire a masurilor asiguratorii 

33. Contestatie la executare. Instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatilor si ale partilor responsabile civilmente, imobile detinute de acestia in coproprietate devalmasa cu persoane care nu au calitatea de inculpat/parte responsabila civilmente 

34. 1. Contestatie la executare. Ordinea bunurilor asupra carora se poate institui masura sechestrului asigurator 

34. 2. Natura bunurilor supuse masurii sechestrului asigurator 

ANEXA: Corespondenta articolelor Codului de procedura fiscala din 2003 cu articolele noului Cod de procedura fiscala 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 apr. 2016
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini296
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul de procedura civila si 12 legi uzuale- Actualizat 21 martie 2017

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale, act.17.01.2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
27,00 RON