Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea obligatiilor. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-1720-25-8
Editura: Hamangiu
19,27 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

  Prin varietatea problemelor prezentate si selectia riguroasa a spetelor, autoarea a realizat un adevarat instrument de lucru pentru practicienii sau cercetatorii dreptului: astfel incat modalitatea de sistematizare a materiei faciliteaza accesul cititorului la cazul care il intereseaza. In plus unele solutii sunt insotite de note privind modificarile legislative, de referiri bibliografice sau chiar de comentarii.

Lista de abrevieri

Capitolul I. Executarea directa (in natura) a obligatiilor

Sectiunea 1. Principiul executarii in natura a obligatiilor

1. Obligatie de a face neexecutata de catre debitor. Cererea creditorului de executare prin echivalent. Conditii 

2. Contract de locatiune. Obligatia debitorului de restituire a bunurilor. Situatie in care executarea se poate face prin echivalent

3. Contract de antrepriza. Reziliere. Obligarea debitorului la daune-interese compensatorii. Inadmisibilitatea cumularii acestora cu executarea in natura a obligatiei

4. Obligatie de intretinere. Imposibilitatea executarii in natura. Transformare in bani. Conditii

Sectiunea a 2-a. Plata

2.1. Cine poate face plata 

5. Contract de vanzare-cumparare. Plata pretului de catre reprezentantul societatii comerciale debitoare. Valabilitate

6. Obligatie de a face. Executarea de catre o alta persoana decat debitorul. Conditii

7. Obligatie de a da. Conditii speciale cu privire la cine poate face plata. Capacitatea deplina de exercitiu. Calitatea de proprietar al lucrului ce formeaza obiectul platii

8. Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere. Pluralitate de debitori. Obligatie de intretinere asigurata doar de catre unii dintre debitori. Consecinte 

9. Obligatie de intretinere. Caracter strict personal. Consecinte 

10. Contract de intretinere. Substituirea altei persoane in prestarea intretinerii. Lipsa acordului creditorului. Rezolutiune

2.2. Cine poate primi plata

11. Vanzare comerciala prin prepus. Prezumtia mandatului general pentru toate actele necesare exercitiului comertului pentru care este dat. Restrangerea mandatului cu privire la incasarea pretului. Inopozabilitate fata de cumparator 

12. Substituirea mandatarului. Plata facuta de debitor catre persoana substituita. Valabilitatea platii

13. Plata facuta catre posesorul aparent al creantei. Notificarea debitorului de catre cel indreptatit sa primeasca plata. Inlaturarea bunei-credinte

14. Cesiune de creanta. Omisiunea notificarii debitorului cedat. Plata efectuata catre cedent. Valabilitate

2.3. Obiectul platii

15. Imprumut de bunuri fungibile. Imposibilitatea restituirii bunurilor de aceeasi natura. Plata prin echivalent

16. Contract de imprumut. Moneda in care se face plata

17. Contract de arenda. Obiectul platii. Caracter alternativ

18. Conventie avand ca obiect prestarea unei lucrari. Determinarea pretului de catre instanta de judecata. Criterii 

2.4. Data platii

19. Contract de vanzare-cumparare in care nu s-a prevazut data platii pretului. Consecinte

20. Contract de imprumut. Lipsa unei clauze privind data restituirii sumei  imprumutate. Consecinte

21. Contract comercial. Lipsa clauzei privind termenul de plata. Exigibilitate. Data de la care curg daunele-interese moratorii

22. Plata chiriei restante in cursul procesului. Consecinte asupra capetelor de cerere privind rezilierea contractului si evacuarea chiriasului 

23. Obligatie de intretinere. Continuitatea si caracterul succesiv al prestatiei

24. Plata cu intarziere. Ordin de plata emis catre unitatea bancara. Data pana la care se calculeaza daunele-interese pentru intarziere

25. Obligatie cu termen. Dividende platibile in rate. Data la care plata devine exigibila 

26. Contract de vanzare-cumparare incheiat in forma simplificata. Mentionarea termenului de plata in cuprinsul facturii. Consecinte

27. Obligatie de plata afectata de un termen suspensiv incert. Efecte cu privire la exigibilitatea creantei 

28. Vanzarea unei suprafete de teren. Factura emisa de vanzator pentru diferenta de pret constatata la controlul Curtii de Conturi. Data scadentei

2.5. Locul platii

29. Actiune in rezilierea contractului pentru neplata pretului. Lipsa unei stipulatii contractuale privind locul platii. Aplicabilitatea regulii privind efectuarea platii la domiciliul debitorului. Consecinte

30. Contract de inchiriere. Neindicarea in contract a locului platii chiriei. Neprezentarea proprietarului la domiciliul chiriasului pentru a primi plata. Ineficienta pactului comisoriu expres 

31. Clauza contractuala privind efectuarea platii la casieria creditorului. Plata efectuata prin mandat postal. Consecinte. Imputatia platii 

2.6. Imputatia platii 

32. Creanta producatoare de dobanzi. Imputatia platii mai intai asupra dobanzilor 

33. Contract de credit bancar. Plata partiala facuta de garantul ipotecar. Imputatia platii mai intai asupra dobanzilor

34. Plata cu intarziere a ratelor de asigurare. Consecinte. Imputatia platii asupra ratei celei mai vechi

35. Facturi achitate partial. Daune-interese pentru intarziere. Inaplicabilitatea regulilor imputatiei platii 

36. Contract de inchiriere. Neplata chiriei la scadenta. Penalitati de intarziere. Imputatia platii mai intai asupra penalitatilor

Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura a obligatiilor

3.1. Executarea obligatiilor de a da 

37. Contracte de credit bancar. Aplicarea in timp a legii. Caracterul de titlu executoriu

3.2. Executarea obligatiilor de a face si de a nu face

38. Contract de locatiune. Obligatia locatarului de a restitui bunul. Forme alternative de executare a obligatiei

39. Antecontract de vanzare-cumparare. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Executare indirecta atipica a obligatiei de a face asumate de promitentul-cumparator

40. Antecontract de vanzare-cumparare incheiat sub imperiul Decretului nr. 144/1958. Executarea obligatiei dupa abrogarea acestui decret. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitoare la autorizatia de instrainare

41. Actiune pentru autorizarea reclamantului de a edifice gardul despartitor. Litigiu asupra liniei de hotar. Inadmisibilitate

42. Obligatie de a face. Obligarea paratului de a demola o scara edificata pe terenul proprietatea reclamantului. Inexistenta relei-credinte. Consecinte 

43. Executarea in natura a obligatiei de a face. Vanzarea apartamentului catre titularul contractului de inchiriere, in temeiul art. 9 din Legea nr. 112/1995. Conditii

44. Apartament supus vanzarii in temeiul art. 9 din Legea nr. 112/1995. Existenta unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare. Obligatia unitatii detinatoare de a incheia contract scris de vanzare-cumparare cu mostenitoarea fostului chirias 

45. Obligatie de a face. Desfiintarea constructiilor edificate nelegal. Caracterul special si derogator al  dispozitiilor Legii nr. 50/1991 in raport cu prevederile Codului civil

46. Vanzarea locuintelor construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat. Obligatia legala imperativa a unitatii proprietare de a vinde locuinta la cererea chiriasului 

47. Obligatie de a face intuitu personae. Actiunea in obligarea debitorului sa execute obligatia de prestare a unei meserii. Inadmisibilitate 
3.3. Daunele cominatorii

48. Obligatie de a face care poate fi adusa la indeplinire prin executorul judecatoresc. Inadmisibilitatea daunelor cominatorii 

49. Servitute de trecere. Punerea in executare a hotararii judecatoresti prin care a fost instituita. Refuzul proprietarului fondului aservit de a-si respecta obligatia stabilita prin titlul executoriu. Inadmisibilitatea daunelor cominatorii. Mijloace de ocrotire a dreptului de trecere

50. Executarea silita a daunelor cominatorii. Transformare in daune-interese compensatorii. Admisibilitate 

51. Natura juridica a daunelor cominatorii. Caracter provizoriu. Lipsa cerintei dovedirii cuantumului daunelor cominatorii 

52. Plata de daune cominatorii. Cerere formulata dupa intrarea in vigoare a art. 580 (3) C. proc. civ. Lipsa temeiului legal

53. Reglementarea posibilitatii obligarii debitorului la plata amenzii civile. Admisibilitatea daunelor cominatorii. Limitarea cuantumului in raport cu daunele-interese dovedite

54. Obligatie de a face stabilita pe cale de ordonanta presedintiala. Imposibilitatea executarii. Cerere de executare silita a daunelor cominatorii. Inadmisibilitate 

55. Fond funciar. Obligatie de punere in posesie, sub sanctiunea platii de daune cominatorii

56. Refuzul executarii obligatiei de inmanare a titlului de proprietate sau de punere in posesie. Constrangerea debitorului prin obligarea la plata daunelor cominatorii. Neinlaturarea dreptului persoanei interesate de a pretinde repararea prejudiciului suferit ca urmare a acestui refuz

57. Transformarea daunelor cominatorii in daune-interese. Conditii

58. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Refuzul persoanei juridice notificate de a raspunde. Lipsa unei sanctiuni prevazute de legea speciala

59. Litigiu de munca. Obligatia angajatorului de a reintegra salariatul pe postul avut anterior desfacerii contractului de munca. Admisibilitatea daunelor cominatorii. Conditii 

Capitolul al II-lea. Executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor

Sectiunea 1. Daunele-interese 

1.1. Daunele-interese compensatorii

60. Neindeplinirea obligatiei de predare a marfii. Dreptul creditorului de a solicita fie indeplinirea exacta a obligatiei, fie plata daunelor-interese compensatorii

61. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Rezolutiune. Caracter retroactiv. Consecinte cu privire la daunele-interese

62. Obligatie de reintegrare in postul detinut anterior desfacerii nelegale a contractului de munca. Cerere de executare silita prin echivalent a daunelor-interese compensatorii. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

1.2. Daunele-interese moratorii

63. Natura juridica. Admisibilitatea cumulului daunelor-interese moratorii cu executarea in natura a obligatiei sau cu daunele-interese compensatorii

64. Contract de imprumut incheiat sub imperiul Decretului nr. 311/1954. Dobanda legala. Legea aplicabila 

65. Stabilirea prin lege a nivelului dobanzii legale. Constitutionalitate 

66. Pret stabilit in valuta. Plata cu intarziere. Obligarea debitorului la plata dobanzii. Admisibilitate

67. Dreptul de a pretinde dobanzi. Caracter accesoriu. Recunoasterea datoriei. Intreruperea cursului prescriptiei 

68. Datorie comerciala. Regula curgerii de drept a dobanzilor. Justificare 

69. Plata despagubirii de catre asigurator. Substituirea in drepturile asiguratului contra celui raspunzator de producerea pagubei. Data de la care curg dobanzile 

70. Neplata la termen a dividendelor. Dobanzi. Admisibilitate. Distinctia fata de aportul asociatilor la capitalul social

Sectiunea a 2-a. Conditiile raspunderii civile contractuale 

2.1. Fapta ilicita, prejudiciul, raportul de cauzalitate, vinovatia 

71. Obligatie contractuala. Neexecutare. Prezumtia de culpa a debitorului. Cerinta punerii in intarziere

72. Actualizarea creantei cu indicele de devalorizare a monedei nationale. Omisiunea creditorului de a solicita executarea silita a creantei. Nerelevanta

73. Creanta stabilita prin hotarare judecatoreasca. Actualizare. Lipsa dovezii existentei unei piedici in calea executarii silite. Consecinte

74. Prejudiciu. Actiune pentru actualizarea creantei stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Inexistenta autoritatii de lucru judecat

75. Sulta stabilita prin hotarare de expedient. Neplata la termenul scadent. Prejudiciul cauzat creditorului. Rata inflatiei. Data de la care se calculeaza 

76. Neplata chiriei la scadenta. Lipsa unei clause contractuale privind indexarea chiriei. Actualizarea cu rata inflatiei. Admisibilitate 

77. Dobanda comerciala. Distinctia fata de prejudiciul constand in dobanda platita de creditor unei anumite banci. Dovada raportului de cauzalitate

78. Contract de transport pe calea ferata. Raspunderea beneficiarului de transport pentru imobilizarea vagonului. Lipsa culpei acestuia. Nerelevanta 

79. Neexecutarea obligatiei de catre debitor. Culpa concurenta a creditorului. Inexistenta dreptului creditorului de a solicita despagubiri in temeiul clauzei penale

2.2. Punerea in intarziere a debitorului 

80. Contract comercial. Lipsa punerii in intarziere a debitorului. Consecinte

81. Cererea de chemare in judecata. Efecte cu privire la punerea in intarziere a debitorului 

82. Contract desfiintat prin faptul uneia din parti. Imposibilitatea executarii pe viitor. Inutilitatea punerii in intarziere 

83. Actiune anulata pentru viciu de forma. Efecte cu privire la punerea in intarziere a debitorului

84. Obligatia de a vinde locuinta in temeiul Legii nr. 85/1992. Cerinta punerii in intarziere a debitorului. Admiterea exceptiei prematuritatii actiunii. Nelegalitate

85. Datorie comerciala. Curgerea de drept a dobanzilor. Lipsa cerintei punerii in intarziere a debitorului 

Sectiunea a 3-a. Evaluarea despagubirilor

3.1. Evaluarea judiciara 

86. Principiul raspunderii pentru prejudiciul previzibil. Exceptie. Dolul debitorului

87. Inexistenta in titlul executoriu a unui criteriu in baza caruia executorul judecatoresc sa poata proceda la actualizarea creantei. Inadmisibilitatea actualizarii pe temeiul art. 371 (2) alin. (3) teza a II-a C. proc. civ. 

88. Creanta stabilita prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Actualizare cu rata inflatiei. Distinctie fata de dobanda legala. Neincalcarea autoritatii de lucru judecat 

3.2. Evaluarea legala

89. Creanta comerciala. Dobanda legala. Natura juridica. Distinctia fata de daunele-interese compensatorii si clauza penala

90. Abrogarea Decretului nr. 311/1954. Criteriul de calcul al dobanzii legale pana la intrarea in vigoare a O.G. nr. 9/2000 

91. Creanta scadenta anterior intrarii in vigoare a O.G. nr. 9/2000. Dobanda legala. Criteriu de calcul. Neretroactivitate

92. Daune-interese conventionale. Limitare legala. Conditii

93. Contract de transport pe calea ferata. Pierderea partiala a marfii. Despagubire legala. Excluderea altor daune-interese 

3.3. Evaluarea conventionala 

94. Contract de imprumut. Clauza penala. Nelegalitate

95. Contract de imprumut de consumatie. Inadmisibilitatea clauzei penale 

96. Antecontract de vanzare-cumparare imobiliara cu clauza penala. Activarea clauzei penale. Dreptul de optiune al beneficiarului acestei clauze

97. Clauza de arvuna. Distinctia fata de clauza penala. Caracterul de clauza de dezicere. Conditii

98. Daune-interese moratorii conventionale. Data pana la care se datoreaza 

99. Penalitati de intarziere. Calcularea lor pana la data achitarii debitului 

100. Clauza penala. Natura juridica. Lipsa consimtamantului uneia dintre parti. Consecinte

101. Contract comercial. Obiectiuni din partea debitorului cu privire la inserarea clauzei penale. Lipsa acordului de vointa al partilor contractante

102. Mentiune privind penalitatile de intarziere, facuta pe factura. Lipsa acordului cumparatorului. Consecinte

103. Clauza penala. Omisiunea precizarii cuantumului penalitatilor de intarziere. Respingerea cererii creditorului 

104. Stingerea obligatiei principale prin plata pretului. Momentul pana la care se datoreaza daunele-interese conventionale pentru intarziere 

105. Penalitati de intarziere. Admisibilitatea cumulului acestora cu executarea obligatiei prin echivalent

106. Penalitati de intarziere. Cumulul acestora cu dobanzile comerciale. Conditii 

107. Daune-interese moratorii stabilite prin contract. Raportare la dobanda practicata de o anumita banca. Prioritatea criteriului de calcul stabilit prin vointa partilor

108. Stingerea, prin compensare, a obligatiei de plata a pretului. Consecinte cu privire la daunele-interese moratorii rezultand din clauza penala 

109. Contract de asociere in participatiune. Obligatia de plata a cotei-parti din profit. Clauza conventionala de evaluare a daunelor-interese moratorii. Admisibilitate 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei30 mar. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini248
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON