Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Executarea silita.Titluri Executorii.Creante fiscale.Practica judiciara

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-522-388-2
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata reprezinta o sinteza actuala a practicii judiciare in domeniul de interes al executarii silite, cu privire speciala asupra titlurilor executorii (hotararea judecatoreasca, biletul la ordin si cecul, contractul de ipoteca, credit bancar, leasing, concesiune, vanzare-cumparare, procesul-verbal de constatare a contraventiei etc.) si a executarii creantelor fiscale (competenta, prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea creantelor fiscale, procedura speciala de executare silita, executarea silita a unei creante constand in contributie la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, a sanctiunii amenzii contraventionale etc.).

   Hotararile selectate sunt insotite de note referitoare la modificarile legislative intervenite cu privire la actele normative incidente, deciziile pronuntate in procedura recursului in interesul legii referitoare la anumite aspecte legate de caracterul de titlu executoriu al unor inscrisuri sau de procedura investirii cu formula executorie, precum si de note critice atunci cand solutia necesita o nuantare sau cand, in opinia autorului, interpretarea si aplicarea corecta a legii la situatiile de fapt deduse judecatii duceau la o alta concluzie.

   Lucrarea se adreseaza celor implicati in executarea silita: judecatori, avocati, consilieri juridici sau executori judecatoresti, precum si celorlalti practicieni ai dreptului: notari publici, auditori de justitie etc.

Capitolul I. Titluri executorii 

Sectiunea 1. Hotararea judecatoreasca

1. Momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, de la care se poate dispune actualizarea creantei si de la care curge termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. Cazul admiterii recursului si modificarii hotararii instantei de apel

2. Hotarare judecatoreasca definitiva atacata cu recurs. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita 

3. Hotarare judecatoreasca prin care s-a dispus evacuarea. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. Formularea cererii de executare silita 

4. Hotarare judecatoreasca prin care se dispune evacuarea chiriasului. Executorialitate. Dispozitii speciale in materie locativa

5. Hotarare judecatoreasca prin care se dispune anularea unor acte juridice. Inexistenta unor dispozitii executabile. Lipsa unei creante certe, lichide si exigibile 

6. Hotarare judecatoreasca prin care se dispune obligarea unor mostenitori la plata unei sulte. Caracterul divizibil al obligatiei stabilite prin titlu

7. Hotarare judecatoreasca ce cuprinde obligarea debitorului la plata de daune cominatorii. Lipsa caracterului cert si lichid al acestei creante

8. Hotarare judecatoreasca pronuntata intr-un litigiu de munca. Caracterul cert si lichid al creantei 

9. Hotarare judecatoreasca pronuntata in materie comerciala in prima instanta. Caracterul executoriu si necesitatea investirii cu formula executorie

10. Hotarare judecatoreasca pronuntata in materie comerciala in procedura somatiei de plata reglementata de O.G. nr. 5/2001. Executorialitate. Conditii speciale 

Sectiunea a 2-a. Biletul la ordin si cecul

11. Bilet la ordin. Investire cu formula executorie. Prezentare la plata in original sau prin trunchiere

12. Bilet la ordin. Investire cu formula executorie. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta 

13. Bilet la ordin emis in alb. Investire cu formula executorie. Valabilitatea titlului 

14. Bilet la ordin. Transmisiune prin gir. Pierderea dreptului de a valorifica drepturile izvorate din titlu

15. Bilet la ordin. Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. Distinctie fata de termenul de prezentare la plata a titlului. Relevanta raportului juridic fundamental in executarea silita a obligatiei izvorate din biletul la ordin

16. Bilet la ordin. Prescriptia actiunii cambiale. Recunoasterea datoriei de catre debitor dupa implinirea termenului de prescriptie. Aplicarea prevederilor speciale ale O.U.G. nr. 51/1998 

17. Bilet la ordin. Executare prin poprire. Contestatie la executare. Invocarea compensarii creantei in fata creditorului giratar. Inopozabilitate

18. Bilet la ordin. Contestatie la executare. Opozitie la executare. Calificare. Termen de introducere. Tardivitate

19. Bilet la ordin. Contestatie la executare. Opozitie la executare. Prezumtia de neexecutare a obligatiei consemnate in titlul executoriu, rezultata din aflarea originalului titlului de creanta in mana creditorului

20. Bilet la ordin. Contestatie la executare. Prescriptie speciala potrivit Legii nr. 58/1934. Executarea cambiala directa si actiunea cambiala

21. Bilet la ordin. Opozitie la executare. Nulitatea pentru lipsa denumirii beneficiarului si pentru lipsa semnaturii emitentului 

22. Fila cec. Termen special de prescriptie. Pierderea dreptului de regres

Sectiunea a 3-a. Alte titluri executorii

23. Contract de ipoteca autentificat notarial. Caracterul de titlu executoriu. Accesorialitate 

24. Contract de ipoteca accesoriu unui contract de credit bancar. Incetarea efectelor ipotecii ca urmare a desfiintarii cu caracter retroactiv a titlului de proprietate al garantului ipotecar. Efectele fata de terti. Inscrierea in cartea funciara a privilegiului vanzatorului

25. Contract de ipoteca accesoriu unui contract de credit bancar. Titlu executoriu. Radierea ipotecii. Consecinte. Contestatie la executare 

26. Contract de ipoteca prin care s-a garantat executarea obligatiilor rezultate dintr-un contract de credit bancar. Novatie cu schimbare de debitor. Principiul specializarii ipotecii si imposibilitatea transmiterii garantiei ipotecare la alte creante ale noului debitor catre creditor 

27. Contract de gaj prin care se garanteaza o creanta rezultata dintr-un bilet la ordin. Executorialitatea actului juridic accesoriu raportat la actul juridic principal 

28. Contract de credit. Titlu executoriu. Cerere de incetare a executarii silite imobiliare. Lipsa titlului executoriu. Contestatie la executare. Autoritate de lucru judecat 

29. Contract de credit bancar. Garantarea creantei bancii printr-un contract de cesiune de creanta. Inceperea executarii silite impotriva debitorului cedat. Necesitatea notificarii debitorului cedat

30. Contract de credit cu plata in rate. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intrerupere

31. Contract de credit bancar. Caracterul de titlu executoriu. Instanta competenta din punct de vedere material pentru solutionarea cererii de investire cu formula executorie

32. Contract de credit bancar. Cesiunea creantei catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in regimul O.U.G. nr. 51/1998. Termen de prescriptie prevazut de legea speciala

33. Contract de depozit incheiat cu CEC. Caracterul de titlu executoriu. Aplicabilitatea dispozitiilor Legii bancare nr. 58/1998 

34. Hotarare arbitrala. Investire cu formula executorie. Instanta competenta din punct de vedere material si teritorial 

35. Hotarare arbitrala. Investire cu formula executorie. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta 

36. Decizie de imputare emisa sub imperiul Codului muncii anterior. Titlu executoriu. Comunicare catre debitor. Obligativitatea luarii de catre creditor a unui angajament de plata

37. Contract colectiv de munca. Caracter de titlu executoriu rezultat din conventia partilor 

38. Antecontract de vanzare-cumparare. Investire cu formula executorie. Lipsa caracterului cert al creantei 

39. Contract de leasing. Caracterul de titlu executoriu 

40. Inscris autentificat notarial, consemnand o creanta certa si lichida. Lipsa caracterului executoriu motivat de absenta scadentei obligatiei de plata 

41. Act juridic bilateral consemnat intr-un inscris autentificat notarial, ce cuprinde scadenta executarii obligatiilor asumate. Caracterul cert al creantei corelative acestei obligatii, in conditiile contestarii judecatoresti a actului juridic incheiat. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Repunerea in termen 

42. Contract de vanzare-cumparare comerciala cu garantie reala mobiliara. Titlu executoriu. Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei urmarite

43. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 si act aditional prin care se stabileste un alt pret, inferior celui achitat. Caracter de titlu executoriu 

44. Contract de vanzare-cumparare a unui autoturism cu plata in rate. Lipsa caracterului de titlu executoriu. Inaplicabilitatea prevederilor H.G. nr. 280/1990 

45. Act de adjudecare. Caracterul de titlu executoriu. Contestatie la executare formulata in cadrul executarii silite a obligatiei de predare a bunului imobil catre adjudecatar 

46. Contract de concesiune. Executare silita inceputa in temeiul O.U.G. nr. 51/1998. Acte de executare ce privesc penalitati efectuate dupa plata integrala a debitului principal. Necesitatea declansarii unei noi proceduri de executare silita 

47. Contract de concesiune. Caracterul de titlu executoriu. Aplicarea legii in timp 

48. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Caracterul de titlu executoriu. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

49. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Caracterul de titlu executoriu. Aplicarea legii in timp 

50. Contract de concesiune a activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala. Caracterul de titlu executoriu. Conventia partilor

51. Conventie de esalonare a platii. Titlu executoriu. Neindeplinirea obligatiilor asumate prin conventie de catre creditor. Exceptie de neexecutare. Lipsa caracterului cert al creantei 

52. Contract de credit. Cesionarea creantei catre AVAS. Executare silita inceputa de AVAS. Termen special de prescriptie prevazut de O.U.G. nr. 51/1998. Inaplicabilitate

53. Contract de credit. Cesionarea creantei catre AVAS. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie aplicabil dreptului de a cere executarea silita a creantelor neperformante preluate de AVAS

54. Bilet la ordin. Cesionarea creantei catre AVAS. Termen de prescriptie aplicabil

55. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Caracterul de titlu executoriu. Atacarea cu plangere contraventionala. Efecte 

56. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la regimul drumurilor. Contravaloarea autorizatiei speciale de transport. Regim juridic

57. Contract de garantie imobiliara. Contestatie la executare. Invocarea beneficiului de discutiune. Caracterul real al garantiei si inaplicabilitatea regulilor garantiei personale 

58. Executare silita inceputa impotriva unei institutii publice. Neincluderea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei necesare indeplinirii obligatiei. Prevalenta dispozitiilor cuprinse in tratate internationale fata de legea interna. Dreptul la un proces echitabil 

Capitolul al II-lea. Creante fiscale 

59. Hotarare pronuntata de instanta de contencios administrativ. Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea creantelor fiscale 

60. Executarea unei creante fiscale. Contestatie la executare. Posibilitatea invocarii in cadrul contestatiei a existentei unor cereri de compensare TVA cu impozitul pe profit

61. Executarea silita a unei creante constand in contributie la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, preluata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Procedura speciala de executare silita. Obligatia comunicarii titlului executoriu. Cerere de intoarcere a executarii. Intinderea restitutiei

62. Executarea silita a unei creante constand in contributie la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, preluata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Primul act de executare. Termenul pentru formularea contestatiei la executare 

63. Executarea silita a unei creante fiscale. Nulitatea virtuala a actului administrativ fiscal. Existenta vatamarii suferite de debitorul urmarit 

64. Executarea silita a unei creante fiscale. Actul administrativ fiscal. Sanctiunea ce intervine pentru lipsa mentiunilor prevazute de lege. Nulitatea virtuala

65. Executarea silita a sanctiunii amenzii contraventionale. Contestatie la executare. Prescrierea executarii sanctiunii contraventionale. Comunicarea actului sanctionator

66. Executarea silita a unei creante fiscale. Atacarea cu contestatie a procesului-verbal de control. Omisiunea autoritatii de a solutiona contestatia. Nulitatea virtuala a actului administrativ fiscal. Dovedirea vatamarii 

67. Executarea unei creante fiscale. Contestatie la executare. Instanta competenta. Necompetenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

68. Executarea silita a unei creante fiscale. Notiunea de act administrativ fiscal si obiectul acestuia. Nulitate expresa 

69. Creanta a Casei de Asigurari de Sanatate preluata de AVAS. Contestatie la executare silita formulata in conditiile O.U.G. nr. 51/1998. Inaplicabilitatea regulilor generale prevazute de O.G. nr. 92/2003. Prematuritate. Cerere de chemare in garantie

70. Executarea silita a unei obligatii bugetare. Competenta materiala. Contestatie formulata impotriva unei somatii de plata emise de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, respectiv impotriva unui titlu executoriu 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei17 dec. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini304
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare 26 ianuarie 2015

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare 26.01.2015

corespondenta cu reglementarile anterioare, recursuri in interesul legii, legislatie conexa si index alfabetic
19,30 RON