Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Exceptii de procedura in procesul civil. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-27-0878-8
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 68,00 RON
40,80 RON
Disponibilitate: IN STOC

Exceptiile procesuale reprezinta una dintre institutiile cu o larga si frecventa aplicabilitate in cadrul procedurii judiciare, unul dintre mijloacele de aparare in orice proces civil, prin care, in conditiile legii, partea interesata, procurorul sau instanta invoca, fara sa puna in discutie fondul dreptului, neregularitati procedurale, urmarind, dupa caz, declinarea competentei, amanarea judecatii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.

Lucrarea Exceptii de procedura in procesul civil incearca sa contureze o imagine de ansamblu a practicii judiciare recente in materia urmatoarelor exceptii si incidente procedurale: necompetenta, netimbrare, lipsa calitatii de reprezentant, tardivitate, perimare, conexitate, litispendenta, incompatibilitate.  

Fara a se pretinde a fi o analiza exhaustiva a problematicii in domeniu, cele 161 de hotarari incluse in culegerea Exceptii de procedura in procesul civil ofera raspunsuri la multiple aspecte in legatura cu invocarea, regimul juridic si efectele solutionarii exceptiilor si incidentelor prezentate. Spetele selectate sunt adnotate cu numeroase alte solutii jurisprudentiale, ce prezinta opinii contrare sau in completare, cu deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in recurs in interesul legii sau in dezlegarea unor chestiuni de drept, precum si cu trimiteri la lucrarile de specialitate si comentarii ale autorilor.

Prin modul de structurare a informatiei, aspectele concrete, teoretice si practice, abordate, lucrarea Exceptii de procedura in procesul civil se poate dovedi un instrument util, in egala masura, pentru practicienii si teoreticienii dreptului, pentru auditorii de justitie, studentii si masteranzii facultatilor de drept, justitiabilii implicati intr-un litigiu civil.

Capitolul I. Exceptia de necompetenta generala a instantelor judecatoresti si exceptia de necompetenta internationala a instantelor romane 

1. Clauza compromisorie inserata in statutul unei asociatii sportive. Litigiu privind legalitatea unor decizii adoptate de organele de conducere ale unei asociatii sportive. Arbitraj ad‑hoc

2. Clauza compromisorie inserata in contract. Arbitraj institutionalizat 

3. Divort. Actiune respinsa de o instanta din Spania, in temeiul exceptiei de litispendenta. Competenta instantei din Romania de a judeca cererea de divort dintre doi cetateni romani, chiar daca, la data sesizarii instantei, niciunul dintre acestia nu mai are locuinta in Romania 

4. Punerea in executare a hotararii certificate ca titlu executoriu european. Competenta instantei de executare

Capitolul al II‑lea. Exceptia de necompetenta materiala. Competenta dupa materie si valoare

5. Competenta materiala a judecatoriei. Cerere de anulare a hotararii Adunarii Generale a Composesoratului 

6. Competenta speciala a judecatoriei de solutionare a actiunilor in raspundere civila delictuala in ceea ce priveste actul medical de malpraxis 

7. Competenta materiala a tribunalului. Litigiu in materia drepturilor de proprietate intelectuala 

8. Competenta materiala a tribunalului. Contract de inchiriere caseta de valori. Autorizarea prestatorului de a deschide caseta de valori pe calea ordonantei presedintiale 

9. Competenta materiala a tribunalului. Actiunea in rectificarea inscrierilor de carte funciara 

10. Competenta materiala in cererile avand ca obiect stabilire masa succesorala, stabilire calitate de mostenitor si partaj 

11. Competenta functionala (specializata). Plangere impotriva incheierii registratorului de carte funciara privind inscrierea unui contract de concesiune 

12. Competenta functionala (specializata). Actiune in constatarea nulitatii absolute a incheierilor de autentificare emise de notarul public cu privire la contracte de garantie imobiliara reala, accesorii ale contractului de credit bancar. Natura litigiului. Invocarea de catre tribunal a exceptiei propriei necompetente materiale in judecarea apelului

13. Competenta functionala (specializata). Litigii cu profesionisti. Cerere de validare a popririi asupra partilor sociale pe durata functionarii societatii. Apel 

14. Competenta functionala (specializata). Litigiu intre o persoana fizica si o autoritate a administratiei publice locale, constituita la nivel judetean

15. Cerere in despagubiri pentru prejudiciul material cauzat prin acte de concurenta neloiala de catre fosti angajati ai societatii reclamante. Cerere intemeiata pe o anumita cauza juridica – raspundere civila delictuala, si nu raspundere civila contractuala pentru pagube materiale produse angajatorului. Competenta materiala a tribunalului specializat 

16. Cerere in despagubiri. Obligatia legala a unei autoritati publice de decontare a diferentelor de tarif pentru serviciile de transport prestate de un agent economic, in temeiul Legii nr. 147/2000. Natura litigiului. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si a inadmisibilitatii actiunii 

17. Competenta materiala a tribunalului. Cereri formulate potrivit O.G. nr. 22/2002, avand ca obiect solicitarea institutiei debitoare de acordare a unui termen de gratie, respectiv a unor termene de plata esalonata, suspendarea provizorie a executarii silite si suspendarea executarii silite pornite prin poprirea infiintata asupra institutiei debitoare 

18. Competenta materiala a tribunalului. Cerere principala indreptata impotriva lichidatorului judiciar, pentru determinarea profitului realizat de compania nationala aflata in lichidare. Competenta de solutionare a cererii incidentale de chemare in garantie, formulata impotriva Statului roman

19. Cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare pentru imobilul adjudecat in cadrul procedurii de insolventa, formulata in contradictoriu cu lichidatorul judiciar. Necompetenta judecatorului‑sindic dupa inchiderea procedurii 

20. Competenta materiala a tribunalului. Litigiu in materia dreptului muncii. Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului 

21. Competenta materiala a tribunalului. Litigiu in materia dreptului muncii. Plata indemnizatiei potrivit contractului colectiv de munca 

22. Competenta materiala a judecatoriei de solutionare a cererilor privind obligarea la despagubiri pentru prejudiciul cauzat consiliului judetean in exercitarea atributiilor de catre presedintele sau vicepresedintele acestuia 

23. Competenta instantei de contencios administrativ. Recuperare prejudiciu cauzat in cadrul unei achizitii publice. Cerere formulata de consiliul judetean impotriva managerului spitalului judetean 

24. Litigiu privind nerespectarea de catre parati, persoane fizice, a unor acte cu caracter administrativ – litigiu civil

25. Contencios administrativ. Stabilirea competentei in functie de cererea principala. Cerere de eliberare diploma de licenta 

26. Contencios administrativ. Natura juridica a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor apartinand societatilor comerciale cu capital de stat care au luat nastere ca urmare a reorganizarii unitatilor economice de stat – act administrativ. Cauza juridica a actiunii 

27. Contencios administrativ. Anulare decizie de impunere si decizie stabilire accesorii 

28. Competenta instantei de contencios administrativ. Raport de evaluare prin care s‑a constatat existenta unui conflict de interese. Actiune in anularea contractului de munca intocmit cu incalcarea conflictului de interese, formulata de Agentia Nationala de Integritate 

29. Competenta materiala a curtii de apel. Cale de atac formulata impotriva ordonantei Comisiei de cercetare a averilor de pe langa Curtea de Apel. Cerere formulata de expertul numit in dosar, in temeiul art. 451 NCPC

30. Cerere prin care se solicita de catre o directie generala de asistenta sociala si protectia copilului obligarea unui consiliu judetean sau local la suportarea cheltuielilor de intretinere pentru persoane care beneficiaza de masuri de protectie prevazute de Legea nr. 448/2006 si Legea nr. 272/2004. Cauza judecata in prima instanta de catre instanta investita ca urmare a regulatorului de competenta pronuntat in cauza. Decizie in interesul legii publicata in Monitorul Oficial in timpul derularii litigiului 

31. Cereri pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare. Cereri in care discriminarea a survenit in contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale. Analiza incidentei Deciziei nr. 10/2016 pronuntate in recurs in interesul legii intr‑o cauza in care s‑a mai solutionat un conflict negativ de competenta relativ la competenta materiala a instantei

32. Competenta functionala (specializata). Completul care judeca cererea de restituire a cautiunii, formulata dupa ramanerea definitiva a hotararii 

33. Recurs formulat impotriva unei hotarari pronuntate de tribunal. Competenta curtii de apel, ca instanta ierarhic superioara, si nu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

34. Competenta materiala a curtii de apel. Cerere de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima, inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

35. Recurs declarat impotriva incheierii de suspendare a judecarii cauzei. Stramutarea judecarii recursului. Admiterea recursului si casarea incheierii de suspendare, cu trimitere spre rejudecare la instanta care a suspendat cauza 

36. Competenta materiala in cazul cererilor de revizuire. Revizuire ceruta cu privire la sentinta de instituire a ordinului de protectie 

37. Competenta materiala in cazul cererii de asigurare a probelor. Cerere formulata in timpul judecatii. Competenta instantei care judeca procesul in prima instanta 

Capitolul al III‑lea. Exceptia de necompetenta materiala. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

38. Cereri in materie imobiliara. Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliara. Stabilirea competentei in ipoteza in care imobilul vizat de actiune are stabilita valoarea impozabila 

39. Cereri in materie imobiliara. Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliara. Stabilirea competentei in ipoteza in care imobilul vizat de actiune nu are stabilita valoarea impozabila 

40. Cerere in constatarea dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapiunii asupra terenului si in temeiul accesiunii imobiliare asupra constructiei edificate pe acesta. Criterii legale de stabilire a valorii obiectului cererii. Posibilitatea contestarii de catre instanta a evaluarii facute de reclamant 

41. Rezolutiune antecontract de vanzare. Stabilirea competentei in functie de pretul stabilit de parti pentru obiectul material asupra caruia poarta contractul in litigiu 

42. Conventii civile de prestari servicii. Asumarea obligatiei de a presta anumite activitati in favoarea beneficiarului, in schimbul unei remuneratii, in cadrul unui proiect european din care beneficiarul regie autonoma facea parte. Calificare: contract de munca sau contract civil. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

43. Cerere avand ca obiect despagubiri pentru prejudiciul moral suferit. Cerere evaluabila in bani. Stabilirea competentei in functie de cuantumul pretentiilor

44. Cerere avand ca obiect daune morale si penalitati de intarziere. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere. Momentul care trebuie avut in vedere pentru stabilirea valorii capatului principal de cerere

45. Dispozitie de restituire in natura, emisa in temeiul Legii nr. 10/2001. Cerere in constatarea nulitatii absolute a dispozitiei, formulata de un tert, atat in raport cu emitentul, cat si cu beneficiarul dispozitiei de restituire in natura. Determinarea competentei in raport de normele de drept comun si de valoarea obiectului dedus judecatii

46. Cereri in materie de mostenire. Determinarea competentei si a regimului cailor de atac dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere. Inadmisibilitatea recursului in cazul hotararilor pronuntate in cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv 

Capitolul al IV‑lea. Exceptia de necompetenta teritoriala

47. Competenta teritoriala relativa. Conditii de invocare 

48. Disjungerea cererii reconventionale. Instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea. Prorogare legala a competentei 

49. Competenta teritoriala exclusiva a Tribunalului Bucuresti. Cerere reconventionala disjunsa, avand ca obiect constatarea nulitatii unui brevet de inventie. Competenta instantei care solutioneaza cererea principala 

50. Renuntare la judecata cererii principale. Competenta de solutionare a cererii reconventionale. Prorogare legala de competenta 

51. Cerere de constatare a vacantei succesorale si a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Capete de cerere principale ce atrag competente teritoriale diferite. Disjungere. Competenta teritoriala exclusiva in materie succesorala. Suspendare facultativa 

52. Litigiu in materia raspunderii civile delictuale. Regresul asiguratorului persoanei despagubite impotriva persoanelor considerate vinovate de producerea unui accident rutier. Inaplicabilitatea art. 115 NCPC. Aplicabilitatea art. 113 NCPC. Actiune indreptata impotriva statului, autoritatilor si institutiilor centrale sau locale, precum si a altor persoane juridice de drept public. Incidenta art. 111 NCPC. Competenta teritoriala alternativa. Titularul dreptului de optiune 

53. Competenta teritoriala in materia procedurii ordonantei de plata. Stabilirea incidentei art. 108 NCPC. Situatia in care se poate considera ca sediul paratului este necunoscut 

54. Litigiu in materia protectiei consumatorului. Cerere formulata de consumator impotriva profesionistului. Competenta teritoriala alternativa, atat in favoarea instantei de la domiciliul consumatorului, cat si in favoarea instantei de la sediul profesionistului. Distinctie resedinta – domiciliu consumator, din perspectiva stabilirii competentei teritoriale, potrivit art. 113 alin. (1) pct. 8 NCPC 

55. Cerere formulata de un profesionist impotriva unui consumator. Competenta teritoriala absoluta. Posibilitatea alegerii de competenta numai dupa nasterea dreptului la despagubire 

56. Clauza atributiva de competenta. Beneficiarul clauzei. Obligativitatea respectarii alegerii de competenta 

57. Incuviintarea executarii silite. Domiciliul debitorului principal – criteriu de stabilire a instantei de executare 

58. Contestatie la executare. Domiciliul/sediul debitorului – criteriu de stabilire a instantei de executare competente sa solutioneze contestatia la executare. Lipsa de relevanta, sub aspectul stabilirii competentei de solutionare a contestatiei la executare, a domiciliului/sediului reprezentantului debitorului 

59. Cerere de divort formulata de soti care nu au locuinta in tara. Necesitatea unui acord expres pentru alegerea judecatoriei care sa solutioneze cererea. Neinvocarea exceptiei necompetentei teritoriale de catre parat nu echivaleaza cu manifestarea tacita de vointa in sensul alegerii instantei competente

60. Competenta teritoriala alternativa. Cerere privind emiterea unui ordin de protectie, in temeiul Legii nr. 217/2003. Parasirea domiciliului de catre reclamanta si stabilirea resedintei intr‑o alta circumscriptie teritoriala ulterior sesizarii instantei. Interpretarea notiunii de „domiciliu”, respectiv de „resedinta”

61. Cerere de ordonanta presedintiala avand ca obiect stabilirea provizorie a locuintei unui minor. Interpretarea sintagmei „domiciliul sau resedinta persoanei ocrotite” 

62. Competenta teritoriala absoluta. Cerere de punere sub interdictie a unei persoane lipsite de discernamant, internata pe durata nedeterminata, intr‑o unitate spitaliceasca. Interpretarea notiunii de „domiciliu” 

63. Competenta materiala si teritoriala absoluta a Tribunalului Bucuresti. Cerere avand ca obiect anularea unei decizii de invalidare emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. Interpretarea notiunii de „entitate” folosita in art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 

64. Contencios administrativ. Act administrativ asimilat in sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Competenta materiala. Competenta teritoriala alternativa. Optiunea reclamantului pentru instanta de la domiciliul sau mentionat in cartea de identitate, si nu in raport cu domiciliul de fapt 

65. Plangere contraventionala. Competenta exclusiva a judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. Fapta omisiva – neindeplinirea obligatiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu placute din care sa rezulte masele si dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora

66. Litigiu privind regimul strainilor. Competenta teritoriala exclusiva. Contestarea masurii interzicerii intrarii in Romania. Disjungerea, cu consecinta declinarii cauzei, a capatului de cerere avand ca obiect „anularea refuzului intrarii la frontiera”. Competenta de solutionare a cererii accesorii 

67. Competenta facultativa. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 127 alin. (1) si (3) NCPC 

68. Competenta facultativa. Caracterul normei prevazute de art. 127 NCPC. Actiune introdusa la instanta unde reclamantul isi desfasoara activitatea ca judecator. Admiterea cererii de abtinere a tuturor judecatorilor de la instanta respectiva. Stabilirea instantei competente teritorial de catre instanta ierarhic superioara care a judecat cererile de abtinere. Prorogare judecatoreasca a competentei 

69. Competenta facultativa. Interventie voluntara principala. Calitatea de judecator a partii interveniente. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 127 NCPC 

70. Competenta facultativa. Ipoteza in care judecatorul, procurorul, asistentul judiciar, grefierul care isi desfasoara activitatea la instanta competenta are calitatea de parat [art. 127 alin. (2) NCPC]. Competenta teritoriala alternativa. Momentul la care se face alegerea de competenta. Imposibilitatea revenirii asupra alegerii de competenta 

71. Cerere privind constatarea de urgenta a unei stari de fapt. Stabilirea caracterului incidental sau principal al cererii in functie de legatura dintre starea de fapt ce se doreste a fi constatata (probata) si obiectul judecatii pe fond 

Capitolul al V‑lea. Exceptia de netimbrare sau de insuficienta timbrare

72. Calea speciala de atac a reexaminarii taxei judiciare de timbre prevazuta de art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013. Imposibilitatea formularii unor critici privind modalitatea de stabilire a taxei in calea de atac introdusa impotriva hotararii prin care s‑a anulat ca netimbrata actiunea. Aplicabilitatea Deciziei in interesul legii nr. 7/2014. Formularea unei cereri de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru/ajutor public judiciar in privinta taxei judiciare de timbru ulterior pronuntarii hotararii prin care s‑a anulat actiunea ca netimbrata. Consecinte

73. Efectele formularii unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar si a unei cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care s‑a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar. Lipsa obligativitatii emiterii unei noi comunicari privind obligatia de plata a taxei judiciare de timbru 

74. Reglementarea legala a conturilor in care se face plata taxei judiciare de timbru. Achitarea taxei judiciare in alt cont decat cel prevazut de art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013 atrage nevalabilitatea platii taxei judiciare de timbru 

75. Dovada achitarii taxei judiciare de timbru, constand in ordin de plata. Necesitatea semnarii si stampilarii de catre debitor si a vizarii inscrisului de institutia bancara 

76. Dovada achitarii taxei judiciare de timbru. Chitanta trimisa prin fax. Lipsa mentiunii privind litigiul pentru care s‑a achitat taxa judiciara de timbru. Consecinte 

77. Acordarea de facilitati la plata taxei judiciare de timbru. Efecte asupra obligatiei instantei de verificare a platii taxei judiciare de timbre reduse/esalonate/amanate

78. Achitarea taxei judiciare de timbru dupa pronuntarea hotararii prin care a fost anulata cererea sau actiunea. Consecinte. Data certa a dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru. Imposibilitatea invocarii propriei culpe pentru inlaturarea sanctiunii nulitatii cererii pentru netimbrare

79. Actiune cu mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita. Interpretarea dispozitiilor art. 34 din O.U.G. nr. 80/2013. Stabilirea taxei judiciare de timbru aferente unei actiuni avand ca obiect pretentii – debit principal si penalitati 

80. Stabilirea taxei judiciare de timbru aferente cererii avand ca obiect constituirea unei servituti prin raportare la valoarea intregului fond aservit. Inexistenta valorii impozabile a terenurilor. Stabilirea valorii terenului prin raportare la grilele notariale 

81. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 115 din Legea nr. 85/2014, care prevad scutirea lichidatorului judiciar de plata taxei judiciare de timbru, anterior deschiderii procedurii de insolventa 

82. Accident rutier. Proces penal in care s‑a pronuntat solutia de neincepere a urmaririi penale. Actiune civila formulata pe cale separata pentru recuperarea prejudiciului suferit. Scutire de la plata taxelor judiciare de timbru

83. Cai de atac exercitate in cauze referitoare la despagubiri civile decurgand din cauze penale. Scutire de la plata taxei judiciare de timbru, indiferent de persoana care promoveaza calea de atac 

84. Cerere in constatarea caracterului abuziv al unor clause dintr‑un contract incheiat intre un consumator si un profesionist. Taxa judiciara de timbru aferenta cererii de apel. Scutire de la obligatia de plata a taxei judiciare de timbru. Calitatea ceruta subiectului de drept pentru a beneficia de scutire

85. Insuficienta timbrare a cererii de recuzare. Sanctiune. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. Lipsa efectelor asupra cursului judecatii si asupra solutiei ce urmeaza sa fie pronuntata cu privire la exceptia insuficientei timbrari a cererii de recuzare 

Capitolul al VI‑lea. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant

86. Reprezentare legala. Necesitatea dovedirii de catre persoana care semneaza cererea de chemare in judecata a calitatii sale de reprezentant al persoanei juridice de drept privat. Necesitatea inscrierii persoanei semnatare a cererii in certificatul ONRC ca reprezentant legal 

87. Analiza posibilitatii conferirii unei persoane fizice, prin contract de munca, a dreptului de a reprezenta o societate cu raspundere limitata 

88. Reprezentare legala. Deschiderea procedurii insolventei. Efecte asupra actiunii formulate de administratorul statutar

89. Reprezentare conventionala. Dovada calitatii de reprezentant. Necesitatea depunerii dovezii calitatii de reprezentant legal a persoanei care a acordat mandat de reprezentare avocatului care a semnat actiunea 

90. Distinctie reprezentare legala – reprezentare conventionala. Calitatea de reprezentant legal a administratorului de active 

91. Reprezentare legala. Dovada calitatii de reprezentant legal al asociatiei de proprietari 

92. Dovada calitatii de reprezentant – element care se verifica in etapa regularizarii. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii atrage anularea cererii, conform art. 200 alin. (4) NCPC

93. Contestatie in anulare. Cerere reexaminare ajutor public judiciar. Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant. Obligatia instantei de a acorda un termen pentru complinirea lipsurilor. Citarea partii cu mentiunea de a face dovada calitatii de reprezentant

94. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant – exceptie de ordine publica. Dovada calitatii de reprezentant a avocatului. Exigente privind forma imputernicirii avocatiale 

95. Dovada calitatii de reprezentant a avocatului. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica. Consecinte 

96. Dovada contractului de asistenta juridica incheiat cu emitentul imputernicirii avocatiale depuse in dosar. Lipsa calitatii de reprezentant legal al societatii apelante a semnatarului contractului de asistenta juridica. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii de apel 

97. Depunerea la dosar a unei copii a imputernicirii avocatiale, care este doar pentru asistenta si reprezentare, nu si pentru redactarea actiunii. Neinvocarea acestei lipse in faza de regularizare a cererii de chemare in judecata. Anularea cererii 

98. Analiza necesitatii atasarii imputernicirii avocatiale la cererea privind formularea caii de atac 

99. Limitele mandatului. Distinctie intre mandatul acordat pentru incheierea unui contract de asistenta juridica pentru formularea unei actiuni si mandatul acordat pentru formularea unei actiuni 

100. Reprezentare legala. Organizatii sindicale. Dovada calitatii de reprezentant

Capitolul al VII‑lea. Exceptia tardivitatii

101. Tardivitate. Exceptie absoluta si peremptorie. Calea de atac in materia ordinului de protectie. Termen 

102. Termenul prevazut de lege pentru solutionarea caii de atac. Relevanta asupra calculului termenului de formulare a caii de atac 

103. Comunicarea actelor de procedura unei persoane juridice de drept privat. Inmanarea actelor de procedura agentului de paza. Consecinte. Repunere in termenul de formulare a apelului. Invocarea, ca motiv de repunere in termen, a existentei unei perioade in care persoana juridica de drept privat a avut activitatea inchisa. Sarcina probei. Termenul de apel in materia litigiilor de munca. Prelungirea termenului de formulare a caii de atac in cazul in care ultima zi a termenului cade intr‑o zi nelucratoare 

104. Repunere in termenul de formulare a caii de atac. Invocarea, ca motiv de repunere in termen, a comunicarii hotararii atacate la sediul profesional al aparatorului, care insa nu mai reprezenta partea in proces. Relevanta studierii dosarului si a obtinerii unor copii ale sentintei din perspectiva calcularii termenului de formulare a cererii de repunere in termenul de formulare a caii de atac 

105. Repunere in termen. Necesitatea angajarii unui interpret de limba rar intalnita. Motiv justificat, potrivit art. 186 NCPC

106. Repunere in termen. Analiza caracterului justificat alk motivului constand in imprejurarea ca partea locuieste la o alta adresa decat la adresa sa de domiciliu

107. Termen de apel. Calcul. Data formularii caii de atac in situatia transmiterii acesteia prin e‑mail 

108. Plangere contraventionala. Acte de procedura depuse la posta prin scrisoare simpla. Data depunerii cererii 

109. Plangere contraventionala. Termen de formulare. Data de la care incepe sa curga. Stabilirea momentului inmanarii procesului‑verbal de constatare si sanctionare a contraventiei 

110. Plangere contraventionala. Termen de formulare. Inmanarea procesului‑verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Conditii pentru legala indeplinire a procedurii. Necesitatea inmanarii procesului‑verbal personal contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 163 alin. (6) NCPC

111. Plangere contraventionala. Termen de formulare. Modul de calcul al termenului stabilit pe zile 

112. Plangere contraventionala. Termen de formulare. Relevanta formularii unei plangeri contraventionale anterior, care a fost a anulata in baza art. 200 NCPC. Inaplicabilitatea art. 2539 alin. (2) NCC 

113. Contestatie la executare. Termen de formulare. Relevanta motivelor de contestatie pentru stabilirea naturii actiunii, respectiv contestatie la executarea silita insasi sau contestatie impotriva unor acte de executare silita privite individual, si pentru determinarea termenului de formulare a contestatiei 

114. Contestatie la executare. Termen de apel. Mentionarea in dispozitivul sentintei de fond a unui termen eronat de apel. Consecinte 

115. Contestatie la executare. Termen special de formulare de 5 zile in cazul executarii silite a biletelor la ordin. Cerere de suspendare a executarii silite. Solutionarea cu prioritate a exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare. Admiterea exceptiei. Lipsa de obiect a cererii de suspendare 

116. Contestatie in anulare. Termen de formulare. Mod de calcul

117. Cerere de revizuire intemeiata pe art. 509 alin. (1) pct. 11 NCPC. Efectele suspendarii cererii de revizuire asupra termenului de exercitare 

118. Tardivitatea modificarii actiunii. Analiza limitelor temporale stabilite de art. 204 NCPC. Legalitatea procedurii de citare

Capitolul al VIII‑lea. Exceptia litispendentei 

119. Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Invocarea exceptiei de litispendenta si a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive. Solutionarea cererii de suspendarea facultativa a cauzei in temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 NCPC anterior exceptiei de litispendenta 

120. Actiuni avand ca obiect refuzul nejustificat al societatii si al reprezentantului legal al acesteia de a raspunde cererii adresate de sindicat. Conditii de invocare a exceptiei de litispendenta. Efectele admiterii exceptiei 

121. Plangere contraventionala. Conditiile de invocare a exceptiei de litispendenta. Instanta competenta sa solutioneze exceptia. Efectele admiterii exceptiei 

122. Anulare act administrativ. Anulare titlu executoriu. Invocarea exceptiei de litispendenta si a exceptiei de necompetenta materiala. Solutionarea exceptiei de litispendenta numai de instanta competenta 

123. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Competenta teritoriala alternativa. Dreptul de optiune al reclamantului. Imposibilitatea investirii ulterioare a unei alte instante deopotriva competente. Renuntare la judecata. Efecte asupra discutarii exceptiei de litispendenta 

124. Promisiune de vanzare‑cumparare. Cerere principala avand ca obiect despagubiri pentru neincheierea in forma autentica a contractului de vanzare. Cerere de interventie principala avand ca obiect anularea promisiunii de vanzare‑cumparare. Disjungerea cererii de interventie, urmata de respingerea ei ca neintemeiata, solutie atacata cu apel. Suspendarea cererii principale, urmata de casarea incheierii de suspendare si continuarea judecatii atat cu privire la cererea principala, cat si cu privire la cererea de interventie disjunsa anterior. Invocarea exceptiei litispendentei pentru faptul ca o cauza se afla in apel, iar cealalta in judecata la prima instanta 

125. Litispendenta partiala. Actiuni care vizeaza constatarea caracterului abuziv al clauzei din acelasi contract de credit bancar. Dosare care se afla pe rolul unor instante de grade diferite 

126. Suspendarea executarii silite ca efect al depunerii notificarii de dare in plata. Contestatie la executare. Contestatie formulata in temeiul art. 7 din Legea nr. 77/2016. Neindeplinirea conditiilor litispendentei 

127. Cereri avand aceleasi parti, acelasi obiect si aceeasi cauza, inregistrate pe rolul aceleiasi instante. Judecarea tuturor cererilor de catre primul complet investit, in temeiul art. 107 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti 

Capitolul al IX‑lea. Exceptia conexitatii

128. Exceptia conexitatii. Exceptia litispendentei. Conditii de invocare 

129. Identitate partiala de parti, obiect si cauza – conditie ce ar putea justifica discutarea unei exceptii de litispendenta partiala, iar nu exceptia conexitatii. Conditia privind existenta unei stranse legaturi de obiect si cauza intre dosarele conexate

130. Conditii de invocare a exceptiei conexitatii. Solutia data exceptiei de conexitate nu poate fi cenzurata in cadrul unui conflict de competenta. Disjungerea dosarelor conexate si restituirea dosarului completului de judecata care a admis exceptia de conexitate, masuri dispuse de catre completul de judecata investit ca urmare a admiterii exceptiei conexitatii. Nelegalitate

131. Plangere contraventionala. Conditii pentru a opera conexitatea. Aprecierea instantei cu privire la stransa legatura care trebuie sa existe intre obiectul si cauza dosarelor conexate 

132. Momentul pana la care se poate invoca exceptia de conexitate. Actiune in revendicare. Actiune in anularea actului juridic invocat ca titlu de proprietate asupra imobilului revendicat. Oportunitatea solutionarii impreuna a celor doua cauze. Posibilitatea suspendarii uneia dintre cauze, in masura in care nu se mai poate lua masura conexarii

133. Procedura insolventei. Cerere de deschidere a procedurii formulata de debitor. Verificarea, din oficiu, la inregistrarea cererii, de catre serviciul de registratura, a existentei pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. Conexarea cererilor creditorilor formulate anterior cererii debitorului. Judecarea cererii debitorului, la care s‑a conexat cererea creditorului, in procedura necontencioasa, fara citarea partilor. Lipsa vatamarii creditorului necitat la judecata cererii 

Capitolul al X‑lea. Exceptia perimarii

134. Perimarea – sanctiune ce intervine de drept. Ordinea de solutionare a cererii privind constatarea perimarii si a cererii de repunere pe rol a cauzei formulate dupa implinirea termenului de perimare. Analiza culpei partii in nereluarea judecatii fata de invocarea imposibilitatii de a depune date inscrise intr‑un registru public 

135. Termen de perimare. Calculul termenului in ipoteza in care judecata cauzei a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a altui dosar 

136. Solutionarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii cererii de repunere pe rol a cauzei fata de constatarea perimarii cererii. Efectele anularii cererii de repunere pe rol asupra termenului de perimare

137. Limitele investirii instantei sesizate cu recurs impotriva sentintei prin care s‑a constatat perimarea. Analiza efectelor formularii unei cereri de repunere pe rol in cazul in care suspendarea cauzei a fost dispusa in baza art. 155 (1) CPC 1865 (art. 242 NCPC) pentru neindeplinirea de catre reclamant a obligatiilor stabilite in sarcina sa 

138. Suspendare facultativa a cursului judecatii. Posibilitatea succesorilor partii decedate de a ataca incheierea de suspendare si de a solicita repunerea cauzei pe rol. Neindeplinirea obligatiilor procesuale prescrise de lege. Implinirea termenului de perimare 

139. Suspendarea cauzei dispusa ca urmare a intervenirii decesului uneia dintre parti. Repunere pe rol. Conditii. Momentul de la care se calculeaza termenul de perimare. Indeplinirea conditiilor perimarii 

140. Perimarea caii de atac in urma suspendarii judecatii pentru lipsa nejustificata a partilor. Act intrerupator de perimare. Invocarea culpei paratului. Efecte 

141. Formularea caii de atac impotriva incheierii de suspendare. Consecinte asupra termenului de perimare 

142. Efectele formularii unei cereri de repunere pe rol asupra perimarii, fara a se solicita judecarea cauzei in lipsa, in conditiile in care suspendarea judecatii a fost dispusa fata de lipsa nejustificata a partilor

143. Perimarea cererii principale si a cererii de interventie principala. Cheltuieli de judecata 

144. Contestatie la executare. Analiza termenului de formulare distinct pentru fiecare motiv de contestatie. Tardivitate. Perimarea executarii silite. Conditii de aplicare 

Capitolul al XI‑lea. Incompatibilitatea. Recuzarea si abtinerea

145. Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilitatii judecatorului. Competenta de solutionare a cererii de recuzare. Motivul de incompatibilitate vizand antepronuntarea 

146. Cauza solutionata prin hotarare definitiva – decizie prin care a fost admis apelul, a fost anulata sentinta si retinuta cauza spre rejudecarea fondului. Calea de atac impotriva incheierii prin care s‑a respins cererea de recuzare 

147. Cerere de recuzare respinsa. Cale de atac declarata inainte de solutionarea cauzei in fond prin hotarare definitiva. Prematuritate 

148. Cerere de recuzare intemeiata pe dispozitiile art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) NCPC. Conditii de admisibilitate. Judecatorul care a realizat procedura regularizarii cererii de chemare in judecata in prima instanta, potrivit dispozitiilor art. 200 NCPC, nu devine incompatibil in solutionarea caii de atac. Respingerea motivata a cererilor in probatiune nu poate fi considerata ca element de partialitate 

149. Solutionarea unor dosare diferite cu privire la luarea in mod provizoriu a aceleiasi masuri cu privire la acelasi minor, in baza unor elemente de fapt diferite. Prezumtia de impartialitate ce opereaza in favoarea judecatorului. Dovada contrara 

150. Motivul de incompatibilitate vizand antepronuntarea. Pronuntarea unei hotarari de catre un judecator cu privire la un contract de credit intr‑o actiune in suprimarea unei clauze abuzive nu il face incompatibil in judecarea altor dosare avand ca obiect alte contracte de credit analizate din aceeasi perspectiva 

151. Recuzarea judecatorului pentru faptul ca a incuviintat o proba cu care petentul nu este de acord. Inadmisibilitate

152. Formularea de catre justitiabili a unor plangeri penale impotriva judecatorului cauzei. Inexistenta vreunei situatii de „dusmanie” ori de „interes in legatura cu pricina” in intelesul art. 42 NCPC. Abtinere. Recuzare. Cale de atac. Competenta 

153. Declaratie de abtinere. Impartialitatea intrinseca si extrinseca a judecatorului. Cauzele personale ale judecatorului nu pot influenta solutiile pronuntate de acesta 

154. Declaratie de abtinere. Motivul de incompatibilitate vizand antepronuntarea. Analiza la cazul concret a efectului pozitiv al autoritatii de lucru judecat atat in primul ciclu procesual, cat si intr‑un ciclu procesual ulterior 

155. Declaratie de abtinere. Existenta unor raporturi de reprezentare conventionala intre judecatorul cauzei si avocatul uneia dintre parti

156. Declaratie de abtinere. Motivul de incompatibilitate vizand antepronuntarea. Contestatie la executare solutionata de acelasi judecator care a incuviintat executarea silita contestata. Cerere de anulare a incheierii de incuviintare 

157. Motivul de incompatibilitate vizand antepronuntarea. Incuviintarea executarii silite de acelasi judecator care a pronuntat hotararea ce se pune in executare 

158. Incidenta dispozitiilor Codului de procedura civila privind incompatibilitatea in cazul judecatorului‑sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar

159. Recuzare expert in faza executarii silite. Cazuri de incompatibilitate incidente in cazul expertului. Folosirea expertului‑consilier din faza judecatii in faza executarii silite

160. Recuzare executor judecatoresc al carui fost sot este creditor in dosarul de executare deschis la solicitarea acestuia. Cazul de incompatibilitate incident 

161. Recuzare executor judecatoresc. Invocarea unor imprejurari si elemente care ar crea indoieli cu privire la impartialitatea executorului si ar releva interesul acestuia in executarea silita

Detalii tehnice
Data aparitiei08 aug. 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini608
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Probele in procesul civil - Anghel
Indisponibila
Ordonanta presedintiala in materie civila -Roxana Stanciu

Ordonanta presedintiala in materie civila. Practica judiciara

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Ruxandra Sirghi
Indisponibila
Executarea silita a creantelor fiscale - Sirghi

Executarea silita a creantelor fiscale

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
45,00 RON