Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Exceptia de nelegalitate. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a ICCJ pe anul 2009

cu supliment electronic
ISBN/ISSN: 978-606-522-397-4
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Continuand seria volumelor publicate incepand cu anul 2006, lucrarea de fata aduce in atentia celor interesati cele mai relevante decizii din anul 2009 ale Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia exceptiei de nelegalitate, cu scopul de a asigura interpretarea si aplicarea unitara de catre celelalte instante judecatoresti a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Culegerea cuprinde si evidenta actelor contestate pe calea exceptiei de nelegalitate cu privire la care au fost pronuntate decizii in perioada 2005-2009, aratandu-se, pentru fiecare act in parte, solutia pronuntata.

Din ratiuni de ordin economic, am ales sa editam aceasta carte in dublu format: tiparit si electronic. In paginile cartii tiparite sunt redate numai deciziile in rezumat, cu prezentarea succinta a problemelor de drept solutionate, iar in formatul electronic sunt redate spetele pe larg, cu intreaga situatie de fapt, evolutia dosarului si motivarea solutiilor.

Capitolul I. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

Sectiunea 1. Conditiile invocarii exceptiei de nelegalitate

1. Obiectul exceptiei de nelegalitate – actul administrativ 

1.1. Exceptii de nelegalitate admisibile

1.1.1. Ordinul ministrului justitiei nr. 670/C/2008 din 10 martie 2008 privind stabilirea salariului de baza pentru consilierii pentru afaceri europene din Ministerul Justitiei

1.1.2. Atestat emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in temeiul art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M., aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002

1.1.3. Decizie emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in temeiul art. 9 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002

1.2. Exceptii de nelegalitate inadmisibile

1.2.1. Act administrativ care nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ. Dispozitie emisa de primarie in temeiul dispozitiilor Legii nr. 10/2001, prin care se propune acordarea de despagubiri pentru imobilele preluate abuziv de catre stat si care nu mai pot fi restituite in natura. Exceptie de nelegalitate inadmisibila

1.2.2. Act premergator (operatiune administrativa). Raportul de control nr. 13 din 23 februarie 2006, intocmit de Autoritatea de Control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-ministru, ale carui constatari au stat la baza ordinului de destituire din functia publica de director executiv al unei Directii generale a finantelor publice judetene. Cenzurarea legalitatii raportului de control 

1.2.3. Hotararile Consiliului Suprem de Aparare a tarii

1.2.4. Ordonantele de urgenta ale Guvernului

1.2.5. Hotararea unui consiliu local, emisa in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, prin care se insuseste inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, intocmit conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998

1.2.6. Raport de evaluare (inspectie) intocmit de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului cu privire la activitatea desfasurata la nivelul unui Inspectorat scolar judetean. Act premergator emiterii ordinului de eliberare din functia de inspector scolar judetean. Exceptie de nelegalitate inadmisibila 

1.2.7. Bilet la ordin

1.2.8. Avize emise de Ministerului Tineretului si Sportului cu privire la Statutul Federatiei Romane de Fotbal, necesare autorizarii Federatiei ca persoana juridica non-profit 

1.2.9. Adresa prin care autoritatea publica raspunde unui petitionar prin comunicarea de informatii referitoare la situatia in care se afla. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate

1.2.10. Cerere de lamurire a intelesului si intinderii dispozitivului unei hotarari judecatoresti. Exceptie inadmisibila

2. Act administrativ cu caracter normativ – exceptie de nelegalitate admisibila

3. Act administrativ abrogat. Exceptie de nelegalitate admisibila 

4. Act administrativ ce formeaza obiectul litigiului in fond. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate

5. Identitate intre fondul litigiului si fondul exceptiei de nelegalitate. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate

6. Act administrativ cu privire la care a fost solutionata definitiv si irevocabil actiunea in anulare. Inadmisibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate cu privire la acelasi act intr-un alt litigiu, dar intre aceleasi parti 

7. Conditia existentei raportului de dependenta intre solutionarea fondului litigiului in cadrul caruia se ridica exceptia si legalitatea actului administrativ cu privire la care se invoca exceptia de nelegalitate. Instanta competenta sa se pronunte asupra existentei raportului de dependenta 

8. Raport de dependenta. Actiune in anularea actului administrativ de eliberare din functia publica. Exceptie de nelegalitate invocata cu privire la actul administrativ prin care s-a dispus suspendarea raportului de serviciu al functionarului public 

9. Raport de dependenta. Actiune in fond intemeiata pe refuzul nejustificat al autoritatii publice de a raspunde unei petitii sau pe faptul ca reclamantul este nemultumit de raspunsul primit la petitie. Exceptie de nelegalitate invocata cu privire la actul de numire in functie a conducatorului departamentului juridic al respectivei autoritati publice

10. Raportul de dependenta intre legalitatea actului administrativ contestat pe calea exceptiei de nelegalitate si solutionarea litigiului in fond – conditie de admisibilitate a exceptiei de nelegalitate. Solutionarea exceptiei de nelegalitate prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Solutionarea litigiului in fond prin hotarare judecatoreasca definitive si irevocabila. Cerere de revizuire formulata si admisa cu privire la hotararea pronuntata in recurs cu privire la solutionarea exceptiei de nelegalitate. Neindeplinirea conditiei referitoare la existenta raportului de dependenta cu ocazia rejudecarii recursului impotriva hotararii prin care a fost solutionata in prima instanta exceptia de nelegalitate

11. Conditia motivarii exceptiei de nelegalitate. Solutia pronuntata de instanta in situatia in care se constata ca exceptia de nelegalitate nu este motivata
Sectiunea a 2-a. Solutionarea exceptiei de nelegalitate

12. Obligativitatea citarii emitentului actului administrativ de catre instanta de contencios administrativ investita in fond cu solutionarea exceptiei de nelegalitate

13. Solutia pronuntata de instanta de recurs in situatia in care instanta de fond a solutionat exceptia de nelegalitate fara a-l cita pe emitentul actului administrativ contestat

14. Inadmisibilitatea modificarii obiectului exceptiei de nelegalitate in cursul judecatii in fata instantei de contencios administrativ sesizate cu solutionarea exceptiei

15. Limitele investirii instantei de contencios administrativ sesizate cu solutionarea unei exceptii de nelegalitate

16. Solutionarea fondului litigiului prin admiterea exceptiei neindeplinirii procedurii prealabile si respingerea actiunii ca inadmisibila. Exceptia de nelegalitate invocata – mijloc de aparare – nu mai face obiectul analizei

17. Invocarea exceptiei de nelegalitate cu respectarea principiului securitatii raporturilor juridice si a principiului exercitarii cu buna-credinta a drepturilor procesuale 

18. Controlul de legalitate. Cauzele de inopozabilitate nu constituie un motiv de nelegalitate a actului administrativ 

19. Act administrativ unilateral cu caracter individual, emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Inlaturarea aplicarii dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) teza finala din Legea nr. 262/2007 

20. Act administrativ atacat cu actiune in anulare. Respingerea actiunii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Invocarea exceptiei de nelegalitate cu privire la acelasi act, de catre aceeasi persoana vatamata. Exceptie de nelegalitate inadmisibila. H.G. nr. 160/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 

21. Controlul de legalitate al hotararii Guvernului pentru atestarea bunurilor apartinand domeniului public de interes local 

22. Contestatie in anulare formulata in temeiul art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. impotriva hotararii prin care a fost inlaturata aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) teza finala din Legea nr. 262/2007 cu privire la un act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 

23. Cerere de revizuire formulata in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 impotriva hotararii prin care a fost inlaturata aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) teza finala din Legea nr. 262/2007 cu privire la un act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 

Capitolul al II-lea. Acte administrative contestate pe calea exceptiei de nelegalitate

Sectiunea 1. Hotarari ale Guvernului 

24. H.G. nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc. Exceptie respinsa cu privire la dispozitiile art. 82 alin. (3) din hotarare 

25. H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. Exceptie respinsa cu privire la art. 143 din nomele metodologice

26. H.G. nr. 1305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor. Exceptie respinsa in privinta dispozitiilor art. 9 alin. (2) din regulament. Exceptie admisa in privinta dispozitiilor art. 9 alin. (3) din regulament

27. H.G. nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. Exceptie admisa cu privire la dispozitiile art. 3 din hotarare

28. H.G. nr. 2137/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar. Exceptie respinsa cu privire la art. 16 alin. (2) din hotarare 

29. H.G. nr. 1016/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis. Exceptie admisa cu privire la pct. 1461 si pct. 3381 din anexa nr. 2 la hotarare

30. H.G. nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Exceptie admisa in privinta dispozitiilor art. 2 alin. (3) din normele metodologice

31. Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin H.G. nr. 1025/2006. Exceptie admisa

32. H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Prevederi care atesta ca apartine domeniului public al statului terenul aferent cladirii in care isi desfasoara activitatea o Directie agricola si dezvoltare rurala a unui judet. Exceptie respinsa

33. H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Exceptie de nelegalitate respinsa cu privire la dispozitiile pct. 21.6. din normele metodologice

34. H.G. nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara. Exceptie respinsa cu privire la atestarea ca apartinand domeniului public de interes local mijloacele amplasate pe terenul aferent autobazei serviciului public local de calatori

35. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. Exceptie respinsa cu privire la Capitolului V „Conditii de munca particulare”, Fisa 123 „Munca la inaltime”, subtitlul „Contraindicatii”, marcatorul privind „varsta sub 18 ani si peste 55 ani” din hotarare

36. H.G. nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Exceptie admisa cu privire la dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. a) din hotarare. Ordinul ministrului justitiei nr. 399/C/2007. Exceptie admisa cu privire la dispozitiile pct. 13.1 din ordin

Sectiunea a 2-a. Acte emise de conducatori ai ministerelor, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale ori ai altor institutii publice

37. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 privind activitatea de management si resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor. Exceptie respinsa cu privire la art. 18 alin. (1) lit. h). Exceptie respinsa fata de critica de nelegalitate privind nepublicarea ordinului si neaplicarea dispozitiilor art. 3 lit. e) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

38. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 400 din 29 octombrie 2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administratiei si Internelor. Exceptie respinsa

39. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 617 din 29 decembrie 2003 prin care au fost desemnate categoriile de lucratori specializati care fac parte din organele de cercetare penala ale politiei judiciare. Exceptie respinsa

40. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative. Exceptie respinsa cu privire la dispozitiile art. 1 pct. 2 si 3 si anexele nr. 2 si nr. 3 la ordin

41. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 571/B din 3 august 2000, prin care au fost stabilite functiile publice utilizate de minister si de unitatile subordonate, precum si echivalarea functiilor de specialitate cu functiile publice potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 82/2000. Exceptie de nelegalitate admisa

42. Ordinul ministrului sanatatii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005. Exceptie de nelegalitate admisa cu privire la dispozitiile art. 16 (1) din ordin, introdus prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1068/2008 

43. Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora. Exceptie respinsa cu privire la dispozitiile art. 164 alin. (2) si art. 165 din norme 

44. Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1074/2004 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice. Exceptie respinsa cu privire la art. 8 alin. (2) lit. a), c) si d) din decizie

45. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 484/2005 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre agentii economici care desfasoara activitati de schimb valutar. Exceptie respinsa 

46. Nota nr. 1604 din 9 octombrie 2008 emisa de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Exceptie admisa cu privire la dispozitiile care conditioneaza acordarea premiului lunar de neincetarea raporturilor de serviciu sau de munca ale potentialilor beneficiari 

47. 1. Dispozitia directorului Directiei Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 11/960/2004 privind procedurile si formularele utilizate in activitatea de management resurse umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Exceptie respinsa cu privire la anexa nr. 12 

2. Dispozitia nr. 1399 din 18 mai 2007 a Inspectorului General al Politiei Romane privind organizarea si desfasurarea concursurilor in vederea ocuparii posturilor vacante si promovarea in functie in Politia Romana. Exceptie respinsa 

Sectiunea a 3-a. Certificate de atestare a dreptului de proprietate

48. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 1216 din 25 octombrie 2005, emis de fostul Minister al Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Exceptie respinsa

Sectiunea a 4-a. Acte ale autoritatilor administrative autonome 

49. Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 684/2008 pentru organizarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor in functie, efectiva, la 5 octombrie 2008. Exceptie respinsa cu privire la art. 3 din hotarare 

50. Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Exceptie de nelegalitate respinsa cu privire la dispozitiile art. 11-17 din ordin

Sectiunea a 5-a. Alte acte emise de institutii publice

51. Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 14681/2004 pentru aprobarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre Eximbank SA in numele si in contul statului, in scopul stimularii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (NI-GAR-02-II/0). Exceptie respinsa cu privire la dispozitiile art. 22 alin. (1) din norme  

Sectiunea a 6-a. Acte emise de organele de conducere ale organizatiilor profesionale 

52. Decizia nr. 8 din 21 iunie 2008 a Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Exceptie admisa

53. Regulamentul Comisiilor de Disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Exceptie admisa cu privire la dispozitiile art. 9 lit. e) din regulament 
Evidenta actelor contestate pe calea exceptiei de nelegalitate cu privire la care au fost pronuntate decizii in perioada 2005-2009

Lista cronologica a deciziilor

Rog ajutor
Cum se intra in cele 60 de decizii ICCJ in extenso
{Editura Hamangiu}: Buna ziua,
pe pagina de home a site-ului, in partea din stanga, exista un buton galben "cod de acces suplimente electronice". Completati acolo codul gasit pe coperta interioara a cartii si veti avea acces la supliment.
Voicu Aurel | 09.08.2014 18:54
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei25 ian. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini136
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Gabriela Victoria Birsan