Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Evictiunea in contracte civile si comerciale. Practica judiciara

Situatii speciale reglementate in Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 137/2002
ISBN/ISSN: 978-606-522-471-1
Editura: Hamangiu
26,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata realizeaza o analiza actuala a jurisprudentei in materia evictiunii si a raspunderii pentru nerespectarea obligatiei de garantie pentru evictiune in contractele civile si comerciale, precum si a modalitatilor speciale de aplicare a acestei institutii la situatia particulara a fostilor chiriasi-cumparatori ai imobilelor preluate de catre stat, in temeiul Legii nr. 112/1995, precum si in contractele de privatizare, plecand de la dispozitiile legale speciale: Legea nr. 10/2001, O.U.G. nr. 88/1997 si Legea nr. 137/2002. 

   Hotararile judecatoresti selectate examineaza modul de functionare a garantiei pentru evictiune, efectele obligatiei de garantie, modificarea conventionala a garantiei pentru evictiune in contractul de vanzare-cumparare, situatiile in care devine incidenta obligatia de garantie in contractele de schimb, donatie, locatiune, in raporturile dintre coproprietari, dreptul la despagubiri al societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare, al fostilor chiriasi-cumparatori ai imobilelor preluate de stat, ale caror contracte au fost desfiintate prin hotarari definitive si irevocabile, intinderea acestora in functie de modalitatea si momentul incheierii contractelor, momentul de la care se calculeaza termenul de prescriptie privind actiunea de plata a despagubirilor, aspecte privind calitatea procesuala activa si pasiva etc. 

   De asemenea, lucrarea cuprinde deciziile Curtii Constitutionale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului relevante in materie, precum si trimiteri la dispozitiile aplicabile din noul Cod civil.

Capitolul I. Efectele contractului de vanzare-cumparare. Obligatiile vanzatorului 

Sectiunea 1. Obligatia vanzatorului de predare a lucrului vandut

1. Obligatia de predare a bunului vandut. Apartamentarea imobilului in vederea inscrierii in Cartea funciara

2. Obligatia de predare a lucrului vandut. Evictiune partiala. Cerere in restituirea contravalorii suprafetei de teren diferenta fata de suprafata rezultata din actele de instrainare

Sectiunea a 2-a. Obligatia de garantie a vanzatorului impotriva evictiunii

2.1. Obligatia de garantie fata de subdobanditori

3. Instrainari succesive. Obligarea ultimului vanzator fata de cumparatorul sau. Lipsa unui raport juridic direct intre primul vanzator si ultimul cumparator

4. Instrainari succesive valabile. Obligatia de garantie a evictiunii in sarcina primului vanzator

5. Transmiterea obligatiei de garantie odata cu preluarea unei societati comerciale prin absorbtie. Raspunderea vanzatorului pentru evictiune. Calitate procesuala pasiva 

2.2. Obligatia de garantie rezultand din fapte personale

6. Imobil construit din fondurile statului. Vanzarea aceluiasi imobil de doua ori de catre societatea specializata in acest sens. Buna-credinta. Fapt personal al vanzatorului, anterior vanzarii. Sanctiune

7. Vanzarea aceluiasi imobil de doua ori, de catre acelasi vanzator unor cumparatori diferiti. Actiune in revendicare. Comparare titluri. Aplicarea principiului qui prior tempore potior iure

8. Grevarea terenului de o servitute stabilita prin lege, care are ca obiect utilitatea publica. Existenta acestei servituti la data incheierii contractului de vanzare-cumparare. Lipsa mentiunii in contractul de vanzare-cumparare a servitutii. Imposibilitatea obligarii unitatii administrativ-teritoriale la ridicarea conductelor de apa. Incidenta obligatiei de garantie a vanzatorului 

9. Instrainarea unui teren inclus in planul de urbanism local, pentru care a fost instituita o restrictie in privinta construirii pentru o perioada de 10 ani. Asumarea riscului de catre cumparator

2.3. Evictiunea rezultata din fapta tertului

10. Conditiile raspunderii pentru evictiune. Existenta unei tulburari de drept. Cauza anterioara a evictiunii. Necunoasterea cauzei de catre cumparator

2.4. Natura si modul de functionare a obligatiei de garantie

11. Respectarea obligatiei de a face. Obligatia vanzatorului de a-l apara pe cumparator impotriva pretentiilor tertului 

12. Evictiune neconsacrata printr-o hotarare judecatoreasca. Conditii de admisibilitate. Predarea bunului cumparat catre adevaratul proprietar. Tulburare pentru care este antrenata raspunderea vanzatorului pentru evictiune

13. Contract de vanzare-cumparare desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca. Efectele nulitatii actului juridic. Neangajarea garantiei impotriva evictiunii

14. Dreptul vanzatorului de a opri din pret o suma egala cu foloasele obtinute de catre cumparator din reducerea valorii bunului pentru care acesta din urma a fost evins. Solicitarea vanzatorului privind restituirea prezumtivului profit al cumparatorului evins, in temeiul imbogatirii fara justa cauza 

15. Contract de vanzare-cumparare nul absolut partial. Reaua-credinta a ambelor parti. Efecte. Sanctiune aplicabila

16. Evictiune totala. Caracterul subsidiar al obligatiei de garantie pentru evictiune 

17. Nechemarea in garantie a vanzatorului pentru a raspunde de evictiune. Necesitatea dovedirii procesului rau condus 

2.5. Efectele obligatiei de garantie in caz de evictiune consumata

18. Actiune in revendicare formulata inainte de aparitia Legii nr. 10/2001. Conditiile aplicarii principiului aparentei in drept. Cerere de chemare in garantie, in temeiul art. 1344 C. civ. Necesitatea administrarii de dovezi in privinta reevaluarii pretului achitat 

2.6. Aplicarea institutiei garantiei in situatii speciale 

19. Vanzare silita. Efectele adjudecarii. Imobil. Fapt personal al debitorului. Exceptia de garantie 

20. Vanzarea drepturilor succesorale. Partaj. Evictiune. Consecinte 

21. Antecontract de vanzare-cumparare. Nerespectarea de catre promitentul-vanzator a obligatiei asumate prin antecontract si instrainarea bunului unei alte persoane

2.7. Decizii privind constitutionalitatea dispozitiilor ce reglementeaza raspunderea impotriva evictiunii

22. Asumarea de catre cumparator a evictiunii. Lipsa obligatiei de a restitui pretul, in contextul principiului constitutional al garantarii dreptului de proprietate

23. Posibilitatea cumparatorului de a suspenda plata pretului in cazul pericolului de evictiune. Neincalcarea dreptului la un proces echitabil prin invocarea exceptiei de neexecutare

24. Obligatia vanzatorului de a apara dreptul de proprietate transmis cumparatorului. Neincalcarea principiului constitutional de garantare si aparare a dreptului de proprietate

Capitolul al II-lea. Aplicarea institutiei garantiei impotriva evictiunii in alte contracte 

25. Contract de schimb. Obiecte dobandite in urma savarsirii infractiunii de furt. Obligatia restituirii bunurilor obtinute la schimb sau contravaloarea acestora 

26. Contract de schimb. Cauza evictiunii ulterioara schimbului. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitoare la obligatia de garantie

27. Garantia impotriva evictiunii in contractul de donatie. Imposibilitatea invocarii ulterioare de catre donator a unui contract prin care sa fie restrans dreptul de proprietate transmis prin donatie

28. Contract de locatiune. Obligatia locatorului de a asigura utilizarea neimpiedicata a bunului de catre locatar

29. Contract de locatiune. Actiunea in revendicare formulata de un tert impotriva locatarului. Chemarea in garantie a locatorului. Neexercitarea vreunui drept de catre tertul reclamant prin care sa fie tulburata folosinta locatarului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1427-1428 C. civ.

30. Obligatiile locatorului fata de locatar. Tulburarea posesiei de catre un tert 

31. Constitutionalitate. Dobandirea calitatii de locatar printr-un act legal. Protectia drepturilor respectivilor  locatari. Respectarea principiului egalitatii de tratament

Capitolul al III-lea. Aplicarea institutiei garantiei impotriva evictiunii intre copartasi 

32. Obligatia de garantie intre copartasi. Cunoasterea riscului evictiunii. Imposibilitatea inlaturarii obligatiei de garantie in lipsa unei clauze exprese in acest sens 

33. Obligatia de garantie intre copartasi. Invocarea uzucapiunii de catre unul dintre ei. Conditii de admisibilitate

Capitolul al IV-lea. Aplicatii ale raspunderii impotriva evictiunii. Cazul particular al imobilelor din patrimoniul societatilor comerciale privatizate, restituite fostilor proprietari (O.U.G. nr. 88/1997 si Legea nr. 137/2002)

34. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Calitatea conferita de lege A.V.A.S. in exercitarea atributiilor ce-I revin in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale. Consecinte in planul obligatiei de garantare pentru evictiune reglementate de art. 1336 C. civ. Persoana indreptatita la despagubiri 

35. Obligatia de diligenta a A.V.A.S. de a intocmi documentatiile necesare obtinerii inlesnirilor fiscale. Obligatia A.V.A.S. de garantie pentru evictiune, iar nu pentru vicii

36. Privatizarea societatilor comerciale cu capital de stat. Calitate procesuala activa pentru chemarea in garantie contra evictiunii. Dispozitiile speciale ale O.U.G. nr. 88/1997

37. Contract de privatizare. Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Raspunderea vanzatorului pentru evictiune. Actiune in regres 

38. Valorificarea dreptului la repararea prejudiciului. Prescriptia dreptului material la actiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 3228 din O.U.G. nr. 88/1997 

39. Cerere pentru despagubiri rezultate in urma retrocedarii activului, in raport de momentul la care a intervenit procesul de privatizare. Termen de prescriptie. Legea aplicabila. Raspundere obiectiva, independenta de orice culpa 

40. Valoarea despagubirii acordate societatii privatizate, in temeiul art. 32 (4) alin. (2) din O.U.G. nr. 88/1997. Momentul de la care se calculeaza termenul de prescriptie privind actiunea de plata a despagubirilor. Culpa procesuala 

41. Limitarea cuantumului despagubirilor solicitate in temeiul art. 30 din Legea nr. 137/2002. Inaplicabilitate in cazul contractelor de vanzare-cumparare actiuni incheiate anterior intrarii in vigoare a legii

Capitolul al V-lea. Aplicatii ale raspunderii impotriva evictiunii. Cazul particular al desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995 de catre fostii chiriasi (Legea nr. 10/2001)

42. Aplicarea in timp a Legii nr. 1/2009. Diferenta dintre valoarea de piata a locuintei la data evictiunii si suma restituita cu titlul de pret reactualizat. Calitatea procesuala pasiva a vanzatorului, potrivit dispozitiilor Codului civil. Cunoasterea cauzei evictiunii. Efecte asupra obligatiei de garantie a vanzatorului

43. Obligarea vanzatorului la plata sumei ce reprezinta diferenta de valoare dintre pretul actualizat si valoarea de circulatie a imobilului. Aplicabilitatea dispozitiilor legii speciale sau generale. Intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2009 inainte de solutionarea in prima instanta a cererii. Principiul disponibilitatii 

44. Obligare la plata valorii de piata a bunului, in temeiul art. 50 (1)  din Legea nr. 10/2001. Intelesul notiunii de „contract de vanzare-cumparare desfiintat”. Incalcarea Legii nr. 112/1995 la incheierea contractului

45. Contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Desfiintare. Despagubiri solicitate in baza art. 50 (1) din Legea nr. 10/2001. Interpretare norma

46. Interpretarea notiunii de „desfiintare a contractului de vanzare-cumparare”

47. Cerere de chemare in judecata intemeiata pe prevederile art. 50 (1) din Legea nr. 10/2001. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu nerespectarea Legii nr. 112/1995. Retinerea in considerentele deciziei prin care s-a anulat contractul de vanzare-cumparare, ca acesta nu s-a incheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si reaua-credinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare. Efectul pozitiv al lucrului judecat

48. Cerere de restituire a comisionului perceput de unitatea specializata, in temeiul art. 13 lit. a) din Legea nr. 112/1995. Calitate procesuala. Temeiul juridic al cererii. Calificarea raporturilor juridice create de Legea nr. 112/1995 intre unitatea specializata si Stat

49. Deducerea comisionului de 1% din valoarea de vanzare a imobilelor instrainate fostilor chiriasi de catre societatile/institutiile abilitate. Cerere de chemare in garantie prin care se solicita obligarea unitatii detinatoare la restituirea comisionului de 1% din pretul de vanzare al apartamentului. Netemeinicie

50. Contract de vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995. Anulare. Reactualizare pret. Prescriptia dreptului la actiune 

51. Despagubiri la valoarea actuala a bunului imobil. Evictiune prin efectul unei hotarari judecatoresti. Prescriptia dreptului material la actiune. Data de la care incepe sa curga termenul prescriptiei

52. Dreptul chiriasilor-cumparatori de a solicita restituirea pretului actualizat. Momentul nasterii dreptului. Prescriptie extinctiva 

53. Concursul intre legea speciala si cea generala. Prioritatea dispozitiilor mai favorabile in domeniul drepturilor omului. Aplicarea dispozitiilor Deciziei nr. 33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

54. Actiune in revendicare formulata de fostul proprietar, admisa printr-o hotarare devenita irevocabila. Incheierea contractului de vanzare-cumparare cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995. Despagubiri acordate fostului chirias-cumparator la valoarea pretului de piata al imobilului, stabilita prin expertiza de specialitate

55. Actiune in despagubiri formulata de proprietarul evins, care a cumparat imobilul in temeiul Legii nr. 112/1995. Calitatea procesuala pasiva a Statului. Calitatea Regiei de administrare a fondului locativ de stat de mandatar al unitatii administrativ-teritoriale. Titularul dreptului de dispozitie asupra imobilului. Lipsa vreunei cauze de nulitate a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre unitatea detinatoare si chiriasul-cumparator. Dovada relei-credinte. Sarcina probei

56. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995. Dreptul chiriasilor-cumparatori la despagubiri reprezentand valoarea de piata a imobilului. Calitatea procesuala a Ministerului Finantelor Publice. Prioritatea aplicarii dispozitiilor speciale fata de dreptul comun, in materie de evictiune

57. Despagubiri reprezentand spor de valoare adus imobilului prin imbunatatiri necesare si utile. Calitate procesuala pasiva. Instituirea unui drept de retentie asupra imobilului pana la plata sumei reprezentand spor de valoare 

58. Dreptul de retentie al proprietarilor care au cumparat in baza Legii nr. 112/1995. Instituire si conditii de exercitare 

59. Litigiu de natura civila avand ca obiect obligarea vanzatorului la plata de despagubiri, ca urmare a evictiunii totale a lucrului vandut. Existenta legitimarii procesuale pasive a Statului Roman in acele situatii in care bunul supus evictiunii este un imobil cumparat in temeiul Legii nr. 4/1973. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001

60. Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre unitatea detinatoare si chiriasul imobilului si restituirea imobilului fostului proprietar. Dreptul chiriasului-cumparator la despagubiri reprezentand valoarea de circulatie a imobilului. Imobil inscris pe lista-anexa a Decretului nr. 92/1950 

61. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Constatarea nulitatii contractului. Indreptatirea cumparatorului la restituirea pretului actualizat. Neaplicarea prevederilor Codului civil in materia evictiunii

62. Constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in anul 1973. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a Statului Roman in calitate de vanzator. Evictiune totala. Aplicarea dispozitiilor Codului civil in materie de evictiune. Obligarea vanzatorului de rea-credinta la restituirea catre cumparator a cheltuielilor voluptorii 

Capitolul al VI-lea. Decizii privind constitutionalitatea dispozitiilor ce reglementeaza modalitatile de despagubire ale fostilor chiriasi-cumparatori in temeiul Legii nr. 112/1995

63. Restituirea pretului de piata al imobilelor din contractele de vanzare-cumparare incheiate cu  respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Fonduri extrabugetare

64. Ocrotirea egala a dreptului de proprietate dobandit de fostii chiriasi in temeiul Legii nr. 112/1995 si a dreptului de proprietate dobandit prin fraudarea legii. Principiul egalitatii 

65. Obligatia de despagubire pentru sporul adus de chiriasi imobilelor cu destinatia de locuinta. Respectarea principiului egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice

Capitolul al VII-lea. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

66. Dreptul la un proces echitabil si la o cale efectiva de atac. Respectarea securitatii raporturilor juridice. Derogare. Nerespectarea principiului proportionalitatii. Incalcare 

67. Bunuri trecute abuziv in proprietatea statului. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu statul. Buna-credinta a cumparatorului. Dreptul la un proces echitabil. Incalcare. Obligatia epuizarii cailor interne de atac. Nerespectare 

68. Ingerinta prevazuta de lege, scop legitim si proportionalitate. Drept de retentie recunoscut statului asupra bunului caruia i s-au adus imbunatatiri. Inexistenta incalcarii art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei06 sept. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini272
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON