Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul urbanismului II. Autorizatia de construire. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-1319-5
Editura: Hamangiu
55,00 RON
Disponibilitate: IN STOC
Urbanismul are ca principal scop, potrivit dispozitiilor Legii nr. 350/2001, lege-cadru in materia urbanismului, dirijarea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung. In tara noastra, dupa Revolutia din 1989, mai intai s-au emis autorizatiile de construire, in baza legii, si mai apoi au inceput sa se marcheze regulile urbanismului. Pe cale de consecinta, in plan practic, instantele de judecata au fost chemate sa se pronunte cu privire la legalitatea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a desfiintarii constructiilor, precum si asupra legalitatii actelor administrative normative in materie de urbanism.Interesul constant atat al practicienilor, cat si al justitiabililor in aceasta materie, precum si numarul ridicat al cauzelor aflate pe rolul instantelor au determinat publicarea culegerii Dreptul urbanismului. Practica judiciara, care trateaza principalele aspecte de practica judiciara privind dreptul urbanismului.Lucrarea Dreptul urbanismului. Practica judiciara cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante, privita din perspectiva diferitelor reglementari aplicabile in domeniul urbanismului, si examineaza practica instantelor de grade de jurisdictie diferite, fiind publicata in doua volume.Cel de-al doilea volum al lucrarii Dreptul urbanismului. Practica judiciara cuprinde 53 de spete ale instantelor de drept comun vizand autorizatia de construire, precum si decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursuri in interesul legii si in procedura pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completate, acolo unde s-a impus, cu comentarii ale autorilor si note privind modificarile legislative, fiind structurate in patru capitole:• autorizatia de construire – act administrativ de autoritate cu caracter individual. Emitere, suspendarea executarii, anulare;• desfiintarea constructiilor;• aspecte practice variate in legatura cu edificarea constructiilor si legislatia urbanismului;• jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia urbanismului.Fara a epuiza problemele dezlegate de instantele de fond si de control judiciar in ultimii ani in materie, Dreptul urbanismului. Practica judiciara isi propune a fi un instrument util in primul rand pentru practicienii dreptului, dar si pentru auditorii de justitie, studentii si masteranzii de la facultati de profil, precum si pentru justitiabilul fara studii juridice, confruntat cu fenomenul dezvoltarii imobiliare mai mult sau mai putin haotice din ultimii ani.Despre autori:Cristina Titirisca este consilier parlamentar la Departamentul Legislativ al Camerei Deputatilor; consilier la Curtea Constitutionala; cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Administratie si Management Public. Are numeroase participari la conferinte internationale, precum si la diferite forme de pregatire profesionala organizate in tara sau in strainatate.Anca Stroiu este avocat membru in Baroul Bucuresti cu o experienta de peste 10 ani in domeniul juridic. Pe parcursul activitatii profesionale a acumulat expertiza inter alia in domenii precum: dreptul imobiliar si dreptul urbanismului. Participa in mod constant cu lucrari la conferinte, seminarii si scoli de vara organizate in Romania sau in strainatate si publica articole academice in reviste de drept. In prezent, este si studenta doctorand in anul III la Scoala doctorala de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti cu proiectul de cercetare „Contenciosul administrativ si Urbanismul”.Dumitru Dobrev este, din ianuarie 1999, avocat, iar din aprilie 2005, cercetator stiintific la Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu ” al Academiei Romane si doctor in drept civil din noiembrie 2014; de asemenea, este practician in insolventa din decembrie 2005 si consilier in proprietate industriala din mai 2006.

CAPITOLUL I. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE – ACT ADMINISTRATIV DE AUTORITATE CU CARACTER INDIVIDUAL. EMITERE, SUSPENDAREA EXECUTARII, ANULARE 

1. Limitele emiterii autorizatiei de construire. Conditia respectarii certificatului de urbanism 

2. Parcelarea unei zone care reprezinta sit de arhitectura. Cladire care nu figureaza ca monument istoric. Emitent autorizatie de construire

3. Actiune in obligare emitere autorizatie de construire pentru o constructie edificata in conditii de nelegalitate. Respectarea principiilor proportionalitatii si predictibilitatii masurilor administrative

4. Eliberare autorizatie de construire in vederea intrarii in legalitate pentru o constructie pentru care nu a fost emisa autorizatie anterior lucrarilor, in conditiile Legii nr. 50/1991. Refuz nejustificat al primarului, daca solicitantul indeplineste toate conditiile legale pentru obtinerea acestei autorizatii 

5. Cerere avand ca obiect modificarea autorizatiei de construire prin care se impuneau cerinte suplimentare, privind edificarea unor obiective de constructii nesolicitate, fata de autorizatia emisa initial. Obtinerea unei autorizatii de construire pentru intrarea in legalitate. Obligatie impusa solicitantului privind obtinerea de autorizatii suplimentare fata de documentatia de urbanism aferenta cererii 

6. Suspendare executare autorizatie de construire. Necesitatea formularii unei plangeri prealabile. Necesitatea introducerii in cauza a beneficiarului actului administrativ 

7. Suspendarea executarii autorizatiei de construire. Calitate procesuala pasiva. Neintroducerea in cauza a beneficiarului actului administrativ. Inopozabilitatea solutiei instantei judecatoresti fata de acesta 

8. Suspendare executare autorizatie de construire. Capacitatea procesuala de folosinta si calitatea procesuala pasiva a primariei. Cazul bine justificat si paguba iminenta. Cladiri invecinate. Constructie noua care afecteaza gradul de insorire al apartamentului din cladirea vecina 

9. Lucrari de constructii autorizate si finalizate. Cerere de suspendare a executarii autorizatiilor de construire. Inadmisibilitate 

10. Suspendare executare autorizatie de construire. Existenta unei suprapuneri cadastrale intre terenul pentru care a fost emisa autorizatia de construire si terenul alaturat. Indeplinirea conditiilor privind paguba iminenta si cazul bine justificat

11. Autorizatie de construire emisa in temeiul unei hotarari judecatoresti. Neindeplinirea conditiilor privind suspendarea executarii actului administrativ

12. Actiune in anulare autorizatie de construire, formulata de prefect. Suspendarea de drept a actului administrativ atacat 

13. Actiune in anulare autorizatie de construire formulata de prefect. Calculul termenului pentru formularea actiunii

14. Opera de arhitectura edificata in baza legii speciale, fara acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. Lipsa interesului in anularea autorizatiei de construire, in temeiul legii generale 

15. Tardivitate formulare actiune in contencios administrativ pentru anulare autorizatie de construire prin prisma dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Caracterul nefondat al cererii de emitere a unei noi autorizatii de construire 

16. Anulare autorizatie de construire emisa de un organ necompetent din punct de vedere material. Principiul conservarii si protejarii patrimoniului cultural de importanta europeana. Monument istoric reprezentativ pe plan universal pentru cultura romaneasca. Calitate procesuala activa. Lipsa avizului Ministerului Culturii si Cultelor si neindeplinirea conditiilor stabilite prin certificatul de urbanism 

17. Autorizatie de construire pentru mansardarea imobilului. Nevalabilitatea acordului proprietarilor vecini. Anulare autorizatie de construire. Distanta minima pentru fereastra de vedere 

18. Schimbare destinatie locuinta. Acordul vecinilor in plan vertical 

19. Actiune in despagubiri pentru prejudiciul material si moral cauzat prin emiterea unei autorizatii de construire, ulterior anulate. Lipsa faptei ilicite 

20. Actiune in despagubiri prin care se solicita repararea pagubelor produse prin emiterea unei autorizatii de construire anulate la cererea unui tert. Lipsa calitatii procesuale active a beneficiarului autorizatiei de construire 

21. Contraventie. Autorizatie de construire prin care se incalca limitele proprietatii. Anulare. Expertiza tehnica lamurire stare de fapt

22. Autorizatie de construire cu obiect generic, privind efectuarea de lucrari executate fara autorizatie de construire, conform procesului‑verbal contraventional

23. Actiune in obligarea primarului la emiterea autorizatiei de construire. Necesitatea obtinerii unei noi autorizatii de construire pentru modificarea solutiei tehnice la autorizatia initiala. Sanctiune contraventionala pentru nesistarea lucrarilor. Autorizatie de construire emisa anterior solutionarii definitive a plangerii contraventionale. Actiune ramasa fara obiect 

24. Realizarea de catre proprietarul terenului a unor lucrari de extindere a retelei proprii de energie electrica. Obligativitatea obtinerii autorizatiei de construire. Actiune in anulare proces‑verbal de inspectie 

25. Lucrari efectuate asupra imobilelor aflate in zone construite protejate, in absenta unei autorizatii de construire. Actiune in anulare proces‑verbal de inspectie prin care s‑a dispus incetarea lucrarilor, pe motiv ca faptele executantului constituie infractiuni 

26. Plangere contraventionala. Aplicare amenda, in temeiul art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, pentru lucrari executate fara autorizatie de construire. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie pentru constatarea contraventiei si aplicarea amenzii. Dispozitii legale incidente 

27. Plangere contraventionala. Amenda pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind emiterea de autorizatii de construire/desfiintare. Raspunderea semnatarilor certificatelor de urbanism si ai autorizatiei de construire 

28. Plangere contraventionala. Elementele controlului de legalitate al autorizatiei de construire verificate de secretarul unitatii administrativ‑teritoriale. Necesitatea unor studii de specialitate

CAPITOLUL AL II‑LEA. DESFIINTAREA CONSTRUCTIILOR

29. Actiune in obligarea la desfiintarea constructiilor realizate pe terenul altuia. Competenta 

30. Edificare constructie pe domeniul public si pe spatial verde. Natura juridica a certificatului de urbanism. Avizele si acordurile ce constituie parte a documentatiei aferente cererii de eliberare a autorizatiei de construire – conditie de legalitate a autorizatiei emise. Actiune in anularea autorizatiei de construire si desfiintarea constructiei. Inadmisibilitatea celui de‑al doilea capat de cerere. Competenta instantei civile de a dispune desfiintarea constructiilor a caror autorizatie de construire a fost anulata

31. Lipsa probelor concrete pentru constatarile instantei de fond. Motiv de casare. Mansardare cladire existenta. Necesitatea receptionarii prealabile a cladirii initiale. Viciul neautorizarii cladirii initiale nu poate fi acoperit prin emiterea mai multor autorizatii de construire succesive. Demolare constructii edificate in temeiul unei autorizatii de construire nelegale. Conditiile in care se poate dispune demolarea de catre instanta de contencios administrativ, in baza unui petit accesoriu anularii autorizatiei de construire 

32. Actiune in obligarea autoritatii publice competente la emiterea si punerea in aplicare a deciziei de desfiintare a lucrarilor de constructie. Admisibilitate 

33. Sentinta definitiva de obligare desfiintare constructie executata fara autorizatie de construire. Actiune in obligarea primarului de a aduce la indeplinire dispozitiile titlului executoriu. Inadmisibilitate. Calitate procesuala pasiva. Coparticipare procesuala obligatorie. Necesitatea constatarii nevalabilitatii actului administrativ atat fata de emitent, cat si fata de beneficiar

34. Autorizatie de construire care nu respecta certificatul de urbanism. Anulare autorizatie de construire. Desfiintare constructii realizate nelegal. Calitate procesuala activa

35. Executare obligatie de a face. Obtinere autorizatie de demolare a unei constructii. Autorizarea instantei de executare 

36. Constructii edificate pe spatiul verde. Interzicerea schimbarii destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. Lipsa dreptului de folosinta asupra terenului. Desfiintare constructii fara interventia instantei de judecata. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere demolarea constructiilor realizate fara autorizatie 

37. Proces‑verbal de control prin care se dispune desfiintarea lucrarilor executate cu nerespectarea prevederilor primei autorizatii de construire. Autorizare transformare parte din cladire ce depaseste regimul de inaltime printr‑o a doua autorizatie de construire. Interzicere aprobare documentatie de urbanism care are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire. Admitere exceptie de nelegalitate autorizatie de construire 

38. Obligare emitere decizie de desfiintare a mansardei imobilului si obtinere aviz al Ministerului Culturii. Trasaturile exceptiei de nelegalitate

39. Constructie edificata nelegal, fara autorizatie, pe un teren ce face obiectul concesiunii. Lipsa acordului concesionarului. Demolare. Calitate procesuala activa

40. Desfiintare constructii in conditiile O.U.G. nr. 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a proprietarului unei constructii neautorizate. Masuri impuse de autoritati pentru revenirea in legalitate. Luarea masurilor de catre autoritatile insesi. Actiunea autoritatii in recuperarea cheltuielilor avansate pentru desfiintarea constructiei 

41. Desfiintare constructie cu caracter provizoriu, in baza dispozitiei primarului, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si pe cheltuiala contravenientului. Actiune in anulare proces‑verbal de inspectie si instiintare privind desfiintare constructii, emise fara aplicarea niciunei unei sanctiuni contraventionale. Contestarea operatiunilor administrative prealabile emiterii dispozitiei primarului pe calea actiunii in contencios administrativ. Invocarea in recurs a unei exceptii de nelegalitate

42. Desfiintare constructii cu caracter provizoriu. Relevanta existentei calitatii de contravenient a persoanei care a edificat constructia/a amenajat respectiva lucrare, la data dispunerii desfiintarii pe cale administrativa a constructiei 

43. Cerere avand ca obiect obligarea paratului la desfiintarea lucrarilor de constructie realizate fara autorizatie de construire, constatate prin proces‑verbal contraventional, necontestat pe calea plangerii contraventionale. Relevanta identitatii intre persoana sanctionata contraventional si persoana care a edificat constructia fara autorizatie de construire

44. Constructii edificate fara autorizatie de construire. Amenda contraventionala. Obtinerea certificatului de urbanism. Nedovedirea demersurilor  pentru obtinerea unei autorizatii de construire cu privire la extinderea imobilului, in termenul stabilit in procesul‑verbal de contraventie. Desfiintare lucrari 

45. Actiune in obligare indeplinire masuri dispuse prin procesul‑verbal de contraventie, in sensul desfiintarii constructiilor realizate ilegal. Initiere demersuri in vederea obtinerii autorizatiei de construire, nefinalizate pana la data pronuntarii hotararii. Inexistenta contrarietate de interese in cazul in care aceeasi institutie dispune sanctionarea pentru edificarea unor constructii fara autorizatie de construire si elibereaza certificatul de urbanism si autorizatia de construire 

46. Autorizatie de construire care nu este in conformitate cu sanctiunile dispuse prin procesul‑verbal de contraventie. Sesizarea instantei pentru desfiintarea lucrarilor realizate fara autorizatie. Calitatea procesuala activa a organului care a aplicat sanctiunea 

47. Actiune in obligare la desfiintarea constructiilor realizate nelegal, formulata de politia locala. Atributiile politiei locale in domeniul disciplinei in constructii. Obligatie stabilita in sarcina contravenientului prin proces‑verbal contraventional necontestat – obligatie de rezultat. Prezumtia de culpa a debitorului obligatiei. Dovada intrarii in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire. Imposibilitatea instantei de a pronunta o hotarare prin care contravenientul sa fie obligat sa intre in legalitate

48. Lucrari efectuate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului. Lipsa procesului‑verbal de constatare a contraventiei. Inexistenta savarsirii unei infractiuni. Desfiintare pe cale administrativa a constructiilor, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare 

CAPITOLUL AL III‑LEA. ASPECTE PRACTICE VARIATE IN LEGATURA CU EDIFICAREA CONSTRUCTIILOR SI LEGISLATIA URBANISMULUI 

49. Actiune in anularea autorizatiilor de construire si in desfiintarea lucrarilor. Notare in cartea funciara 

50. Edificare constructii. Legea aplicabila in timp. Actiune in obligare efectuare lucrari de reparatii si consolidare a zidului constructiei 

51. Buna‑credinta la executarea unei constructii pe terenul proprietatea altei persoane. Risc asumat de constructor. Lucrari de extindere effectuate fara autorizatie de construire. Nu poate invoca buna‑credinta cel care construieste in lipsa sau cu nerespectarea autorizatiilor cerute de lege. Fereastra de lumina. Ferestre de vedere, cu deschidere, ce nu respecta distanta minima prevazuta de lege 

52. Restituire teren prin hotarare judecatoreasca definitiva. Imposibilitatea folosirii terenului situat intr‑o zona protejata. Interzicerea schimbarii destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in certificatul de urbanism. Dreptul proprietarului la despagubiri reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului 

53. Suspendarea pe cale judecatoreasca a sentintei prin care s‑a dispus suspendarea executarii mai multor acte administrative emise in legatura cu implementarea unui proiect finantat din fonduri europene. Cerere de suspendare intemeiata, in principal, pe dispozitiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005, ce interzic reducerea suprafetei spatiului verde. Admisibilitate 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. JURISPRUDENTA OBLIGATORIE A INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE  IN MATERIA URBANISMULUI 

54. Inaplicabilitatea procedurii aprobarii tacite in cazul autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism si documentatiilor de urbanism prevazute in art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991

55. Natura juridica de act administrativ a certificatului de urbanism prin care s‑a dispus interdictia de a construi sau care contine alte limitari. Admisibilitatea exercitarii controlului de legalitate, pe cale separata, asupra acestui act 

56. Impedimente pentru recunoasterea pe cale judiciara, in cadrul actiunii in constatare, a dreptului de proprietate asupra unei constructii realizate de catre proprietarul terenului, cu materiale proprii

57. Lucrari de construire – amenajare lac de agrement. Lucrari de excavare destinate exploatarii de resurse minerale – necesitatea platii a doua taxe avand temeiuri juridice diferite si beneficiari diferiti. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari. Taxa anuala pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si redeventa miniera 

58. Documentele necesare pentru emiterea autorizatiei de construire, in vederea intrarii in legalitate a unei constructii edificate anterior emiterii acesteia 

Detalii tehnice
Data aparitiei24 iul. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini480
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Cristina Titirisca
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ