Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul urbanismului I. Planuri urbanistice, avize, certificate de urbanism. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-1318-8
Editura: Hamangiu
55,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Urbanismul are ca principal scop, potrivit dispozitiilor Legii nr. 350/2001, lege-cadru in materia urbanismului, dirijarea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung. In tara noastra, dupa Revolutia din 1989, mai intai s-au emis autorizatiile de construire, in baza legii, si mai apoi au inceput sa se marcheze regulile urbanismului. Pe cale de consecinta, in plan practic, instantele de judecata au fost chemate sa se pronunte cu privire la legalitatea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a desfiintarii constructiilor, precum si asupra legalitatii actelor administrative normative in materie de urbanism.

Interesul constant atat al practicienilor, cat si al justitiabililor in aceasta materie, precum si numarul ridicat al cauzelor aflate pe rolul instantelor au determinat publicarea culegerii Dreptul urbanismului. Practica judiciara, care trateaza principalele aspecte de practica judiciara privind dreptul urbanismului.

Lucrarea Dreptul urbanismului. Practica judiciara cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante, privita din perspectiva diferitelor reglementari aplicabile in domeniul urbanismului, si examineaza practica instantelor de grade de jurisdictie diferite, fiind publicata in doua volume.

Astfel, primul volum al culegerii Dreptul urbanismului. Practica judiciara include 44 de spete privind solutii relevante in materia planurilor urbanistice, avizelor si certificatelor de urbanism, completate, acolo unde s-a impus, cu comentarii ale autorilor si note privind modificarile legislative, fiind structurate in patru capitole:
•    acte administrative cu caracter normativ in materia urbanismului;
•    alte acte administrative premergatoare emiterii autorizatiei de construire;
•    certificatul de urbanism;
•    legislatia urbanismului si comunicarea informatiilor de interes public.

Fara a epuiza problemele dezlegate de instantele de fond si de control judiciar in ultimii ani in materie, Dreptul urbanismului. Practica judiciara isi propune a fi un instrument util in primul rand pentru practicienii dreptului, dar si pentru auditorii de justitie, studentii si masteranzii de la facultati de profil, precum si pentru justitiabilul fara studii juridice, confruntat cu fenomenul dezvoltarii imobiliare mai mult sau mai putin haotice din ultimii ani.

Despre autori:
Cristina Titirisca este consilier parlamentar la Departamentul Legislativ al Camerei Deputatilor; consilier la Curtea Constitutionala; cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Administratie si Management Public. Are numeroase participari la conferinte internationale, precum si la diferite forme de pregatire profesionala organizate in tara sau in strainatate.
Anca Stroiu este avocat membru in Baroul Bucuresti cu o experienta de peste 10 ani in domeniul juridic. Pe parcursul activitatii profesionale a acumulat expertiza inter alia in domenii precum: dreptul imobiliar si dreptul urbanismului. Participa in mod constant cu lucrari la conferinte, seminarii si scoli de vara organizate in Romania sau in strainatate si publica articole academice in reviste de drept. In prezent, este si studenta doctorand in anul III la Scoala doctorala de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti cu proiectul de cercetare „Contenciosul administrativ si Urbanismul”.
Dumitru Dobrev este, din ianuarie 1999, avocat, iar din aprilie 2005, cercetator stiintific la Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu ” al Academiei Romane si doctor in drept civil din noiembrie 2014; de asemenea, este practician in insolventa din decembrie 2005 si consilier in proprietate industriala din mai 2006.

CAPITOLUL I. ACTE ADMINISTRATIVE CU CARACTER NORMATIV IN MATERIA URBANISMULUI 

1. Anulare act administrativ. Hotarare a Consiliului General pentru aprobare PUZ, avand ca obiect teren pe care se afla doua situri arheologice pentru care exista interdictie de construire. Lipsa avizelor necesare 

2. Anulare act administrativ cu caracter normativ. Consecinte. Calculul indicatorilor urbanistici POT si CUT. Exceptii de calcul. Constructii edificate in baza unor autorizatii de construire emise cu incalcarea legii. Repararea prejudiciului produs prin desfiintarea constructiilor 

3. Hotarare a Consiliului local prin care a fost aprobata documentatia de finalizare PUZ preliminar, emisa fara acordul notarial al proprietarului privat afectat. Anulare partiala 

4. Hotarare a Consiliului local privind aprobarea PUZ. Competenta de avizare in vederea emiterii actului normativ. Documentatie prealabila incompleta. Nulitate

5. Contestarea necesitatii avizului de circulatie in faza de elaborare a PUZ. Invocarea caracterului abuziv al solicitarii unui studiu de trafic in vederea eliberarii PUZ

6. Modificarea parametrilor urbanistici prevazuti de PUZ prin hotararea Consiliului local de aprobare a PUD. Nelegalitate. Imposibilitatea acoperirii viciului de nelegalitate prin faptul emiterii ulterioare a unei autorizatii de construire ce nu contine aceeasi prevedere nelegala. Lipsa studiului de insorire

7. Cladire cu destinatie de spatiu de birouri si servicii. Natura juridica PUZ – act administrativ normativ sau individual. Anulare autorizatie de construire pentru lipsa acordului vecinilor 

8. Lucrare de interes local declarata ca fiind de utilitate publica. Calificarea hotararii Consiliului General ca fiind un act administrativ normativ sau individual

9. Actiune in anulare partiala a hotararii de aprobare PUZ, pe motiv ca incalca limitele proprietatii private. Respingere ca neintemeiata. Cazul exproprierii 

10. Refuz nejustificat de a solutiona o cerere. Anulare in parte hotarare Consiliu local. Instituire servitute de utilitate publica asupra terenului. Ingerinta a autoritatii publice locale in exercitarea dreptului de proprietate. Expropriere in fapt a terenului proprietate privata afectat de largirea drumului public 

11. Cerere privind schimbarea incadrarii functionale a terenului din UTR Aapp (Zona de agrement pentru public/privat) intr‑o incadrare functionala care sa permita constructia de locuinte. Lipsa unor indicii privind exercitarea dreptului de apreciere al administratiei cu exces de putere. Limitare a dreptului de proprietate permisa de lege. Neatacarea PUG care stabileste regimul juridic aferent Aapp 

12. Cerere de obligare emitere PUZ, cu respectarea unei legislatii care nu mai era in vigoare la data formularii actiunii reclamantului. Incalcarea principiului neretroactivitatii legii civile 

13. Bunuri imobile notificate potrivit Legii nr. 10/2001. PUZ – relocare terenuri retrocedate in interiorul unui parc. Refuz justificat referitor la cererea de emitere a unei hotarari pentru aprobarea schimbului intre o suprafata de teren aflata in zona destinata relocarii, incadrata in zona de locuit – locuinte individuale si colective, si o suprafata de teren aflata in proprietatea unei persoane fizice, in zona spatii verzi. Conditia interesului in exercitarea actiunii

14. Cerere de aprobare documentatie de urbanism. Refuz nejustificat al autoritatii publice de solutionare a cererii. Calitate procesuala pasiva intr‑o cauza avand ca obiect aprobarea PUZ. Verificare cerinte de legalitate PUZ. Obligarea autoritatii publice de a emite un act motivat 

15. Actiune in anulare partiala a hotararii de aprobare PUZ. Respingerea actiunii ca inadmisibila pentru neindeplinirea obligatiei de a‑l chema in judecata pe cel care ar putea fi afectat de solutia de anulare a actului 

16. Delimitare amplasament strada. Obligatia de elaborare a PUD. Calitate procesuala pasiva 

17. Actiune in obligare solutionare cerere de aprobare PUD. Calitate procesuala pasiva. Adoptarea hotararii prin care se aproba sau se respinge documentatia de urbanism. Procedura 

CAPITOLUL AL II‑LEA. ALTE ACTE ADMINISTRATIVE PREMERGATOARE EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

18. Anulare certificat de descarcare arheologica. Necesitatea existentei unui raport final care sa valorifice documentatia de sapatura arheologica 

19. Suspendare executare certificat de descarcare de sarcina arheologica. Introducerea in cauza a beneficiarului actului. Principiul precautiei in luarea deciziei 

20. Anulare aviz de mediu pentru PUD. Instalatie de producere a formaldehidei 

21. Decizie de respingere a solicitarii acordului de mediu. Proiect amenajare hidroenergetica amplasat intr‑o arie naturala protejata. Impact semnificativ asupra mediului. Lipsa avizului administratorului ariei naturale protejate. Caracterul justificat al refuzului 

22. Cerere emitere certificat de urbanism. Cerinta existentei unui aviz valabil al Administratiei Domeniului Public la data formularii cererii. Refuz justificat 

23. Imobile care nu sunt monumente istorice, dar care se afla in zona de protectie a acestora. Inlocuire aviz emis de Ministerul Culturii vs. anulare aviz. Efecte 

24. Schimbare destinatie constructie. Obligativitate obtinere avize. Aviz de securitate la incendiu. Raportare la legislatia in vigoare la data la care s‑a depus solicitarea de schimbare a destinatiei cladirii 

25. Dosar cu documentatie incompleta. Imposibilitatea stabilirii ca obiectiv al unei expertize a faptului daca exista sau nu documentatia tehnica pentru autorizatia de desfiintare (DTAD). Rolul judecatorului in aflarea adevarului. Autorizatie de construire pentru lucrari de reamenajare imobil. Conditia imperativa de obtinere a acordului vecinilor. Refuz de eliberare autorizatie de construire. Necorelare intre legile interne si reglementarile internationale la care Romania este parte 

26. Refuz nejustificat de emitere aviz de construire, intemeiat pe dispozitii de reglementare nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Procedura autorizarii/avizarii constructiilor si a oricaror tipuri de instalatii pe drumurile publice de catre administratorul drumului

27. Desfiintare constructie provizorie amplasata pe terenul apartinand domeniului public, pentru neprezentarea avizului de amplasare. Conditii 

28. Supraetajarea unei cladiri ce a beneficiat de regimul tehnic reglementat prin documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism cu durata temporara. Exceptia de la regula intocmirii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism. Conditia incadrarii restului constructiei in regimul tehnic de drept comun aplicabil la momentul cererii de emitere a noii autorizatii de construire. Limitarea incidentei exceptiei la o singura supraetajare 

CAPITOLUL AL III‑LEA. CERTIFICATUL DE URBANISM

29. Certificat de urbanism emis cu mentiunea obligatiei de actualizare a unui PUZ aprobat. Natura juridica. Valabilitatea limitata in timp a unui PUZ. Aplicarea retroactiva a legii. Admisibilitatea actiunii in contencios administrativ. Legalitatea actului 

30. Certificat de urbanism. Natura juridica. Cerere de obligare la plata de despagubiri cauzate ca urmare a emiterii cu intarziere a certificatului de urbanism. Nedovedirea existentei unui prejudiciu cert, real, consecinta directa a executarii cu intarziere a unei hotarari judecatoresti 

31. Certificat de urbanism. Natura juridica. Actiune in nulitate. Inadmisibilitate. Nelegalitate certificat de urbanism. Emiterea unui nou certificat 

32. Actiune in obligare emitere certificat de urbanism. Calitate procesuala pasiva. Investitiile asupra carora opereaza extinderea de drept a valabilitatii prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Situatia in care o constructie realizata fara autorizatie de construire intruneste conditiile urbanistice de integrare in cadrul construit preexistent 

33. Actiune in obligare emitere certificat de urbanism si autorizatie de construire. Refuzul primarului de eliberare certificat de urbanism sau autorizatie, cat timp intre solicitant si autoritatea publica competenta exista un litigiu pe rolul instantei, avand un alt obiect. Prematuritatea cererii de obligare la emiterea autorizatiei de construire 

34. Actiune in obligare emitere certificat de urbanism amplasare rulota intr‑o zona aflata sub interdictie definitiva de construire. Caracterul justificat al refuzului autoritatii de a rezolva cererea 

35. Proces‑verbal de contraventie prin care s‑a dispus, cu titlu de sanctiune complementara, ca, pana la o anumita data, contravenientul sa depuna documentatia in vederea obtinerii certificatului de urbanism. Expirare termen de intrare in legalitate stabilit in procesul‑verbal de contraventie. Refuz nejustificat de solutionare a cererii de eliberare a certificatului de urbanism. Actiune in obligare la emiterea autorizatiei de construire. Inadmisibilitate 

36. Posibilitatea autoritatii administrative de a analiza documentatia depusa si de a emite certificatul de urbanism, chiar dupa expirarea termenului stabilit prin procesul‑verbal contraventional cu privire la masura complementara de oprire a lucrarilor si desfiintare a constructiei edificate fara autorizatie de construire

37. Certificat de urbanism avand valabilitate zero zile. Refuz de solutionare a cererii. Desfasurare de activitati autorizate sau de activitati de publicitate, reclama si afisaj pe domeniul public. Cerere in obligarea autoritatii publice la manifestarea acordului de vointa pentru incheierea conventiilor pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru activitati comerciale ocazionale 

38. Anulare certificat de urbanism. Calitatea procesuala pasiva a emitentului actului 

39. Actiune in anulare certificat de urbanism, respinsa ca nefondata. Solicitare derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva. Posibilitate solicitare elaborare a unui alt PUZ 

40. Actiune in anulare certificat de urbanism, in obligare la emiterea unui nou certificat de urbanism, precum si de modificare a documentatiei urbanistice. Stabilirea regimului juridic, tehnic si economic al unui teren, afectat de o documentatie de urbanism. Obligatia de consultare a cartilor funciare impreuna cu documentatia din mapele aferente 

41. Plangere contraventionala. Certificat de urbanism emis cu date incomplete, fara stabilirea avizelor, acordurilor si studiilor necesare in vederea autorizarii. Descrierea generica a faptei, fara precizarea in concret a abaterii savarsite de petent. Anulare proces‑verbal contraventional

CAPITOLUL AL IV‑LEA. LEGISLATIA URBANISMULUI SI COMUNICAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC 

42. Comunicare informatii de interes public. Disponibilitatea informatiei solicitate prin afisare la sediu sau in mediul virtual. Obligatia autoritatii publice de a comunica, la cerere, copii atat de pe autorizatia de construire emisa, cat si de pe intreaga documentatie care a stat la baza emiterii sale. Neindeplinirea obligatiei de furnizare la cerere 

43. Comunicare informatii de interes public. Calitate procesuala pasiva. Solicitare comunicare liste cu diverse acte administrative si documentatii de urbanism. Obligarea primariei de a comunica doar copii ale documentelor continand informatiile de interes public solicitate. Anonimizare date cu caracter personal 

44. Legislatia privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Modalitatea de obtinere a informatiilor de interes public 

Detalii tehnice
Data aparitiei23 iul. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini448
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Cristina Titirisca
-10%
Dreptul urbanismului. Practica judiciara

Pachet Dreptul urbanismului. Practica judiciara

I. Planuri urbanistice, avize, certificate de urbanism II. Autorizatia de construire
110,00 RON 99,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ