Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul Uniunii Europene 2009

Comentarii, jurisprudenta si doctrina
ISBN/ISSN: 978-606-522-124-6
Editura: Hamangiu
221,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Best-seller international, Cartea cartilor in materia dreptului comunitar pentru mii de practicieni si studenti, tratatul de fata reuneste intr-un ghid complet si accesibil comentariile autorilor, extrase din jurisprudenta relevanta a instantelor comunitare si din lucrarile de referinta ale doctrinei in domeniu.
  «Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana» poate deveni o fraza goala de continut in lipsa acceptarii consecintelor sale: legislatia aplicabila in Romania nu este doar cea nationala iar realitatea juridica cotidiana izvoraste si din inconturnabila componenta europeana. Libera circulatie marfurilor, a lucratorilor, a serviciilor si a capitalurilor, cetatenia UE, acordurile anticoncurentiale dintre societatile comerciale, abuzul de pozitie dominanta si concentrarile, actiunea in despagubiri introdusa de o persoana privata, piata unica, sunt doar cateva din notiunile de drept comunitar indispensabile pentru orice jurist, pe care lucrarea de fata le dezvaluie intr-o analiza uimitor de accesibila, cursiva, completa si rafinata.
   Tratatul se adreseaza practicienilor (avocati, consilieri juridici, judecatori, procurori, executori judecatoresti, practicieni in insolventa etc.), dar si justitiabililor, si, nu in ultimul rand, studentilor si cadrelor didactice.

1 DEZVOLTAREA INTEGRARII EUROPENE 

1. Introducere 

2. Teorii despre integrare: o scurta prezentare

3. Integrarea europeana: context

4. Tratatele CEE si EURATOM

5. De la Tratatul CEE la Actul Unic European

6. Actul Unic European

7. Tratatul de la Maastricht: nasterea Uniunii Europene

8. Tratatul de la Amsterdam

9. De la Amsterdam la Nisa

10. Tratatul de la Nisa

11. Tratatul Constitutional 

2 INSTITUTIILE

1. Consideratii principale

2. Comisia 

3. Consiliul

4. Consiliul European 

5. Parlamentul European 

6. Instantele judecatoresti

7. Curtea de Conturi 

8. Alte institutii comunitare 

9. Concluzii 

3 INSTRUMENTE SI COMPETENTA 

1. Introducere 

2. Consideratii principale

3. Instrumente juridice 

4. Competenta interna a comunitatii

5. Competenta externa a comunitatii 

6. Principiul subsidiaritatii 

7. Impactul Tratatului Constitutional 

8. Concluzii 

4 PROCESUL LEGISLATIV SI DE ELABORARE A POLITICILOR COMUNITARE

1. Consideratii principale

2. Pilonul comunitar: initiativa legislativa 

3. Pilonul comunitar: procedurile legislative 

4. Pilonul comunitar: atributiile legislative delegate

5. Pilonul comunitar: conditiile de vot in consiliu 

6. Procedura decizionala in cadrul pilonilor al II-lea si al III-lea

7. Realitatea procesului decizional comunitar

8. UE, democratia si procesul decizional 

9. Tratatul Constitutional, democratia si procesul decizional 

10. Concluzii 

5 NOI FORME DE GUVERNARE 

1. Consideratii principale

2. Introducere 

3. Noua abordare fata de armonizare (tehnica) 

4. Agenda Lisabona si metoda deschisa de coordonare

5. Initiativele generale privind reforma guvernarii UE 

6. Evaluarea procesului de migrare catre noi forme de guvernare

7. Concluzii 

6 DREPTUL RELATIILOR INTERNATIONALE AL UE

1. Consideratii principale

2. Introducere: UE in calitate de actor international 

3. Competenta si capacitatea externa a comunitatii 

4. Domeniile de actiune externa in Tratatul CE

5. Competentele externe in Tratatul UE 

6. Incheierea acordurilor internationale de catre UE si alte forme ale practicilor internationale ale UE

7. UE si dreptul international

8. Efectul juridic al acordurilor internationale in ordinea juridica a CE 

9. Rolul CEJ in cadrul relatiilor internationale ale UE

10. Coerenta, consecventa si cooperarea in guvernarea relatiilor internationale ale UE 

11. Relatiile internationale in Tratatul Constitutional

12. Concluzii 

7 SPATIUL DE LIBERTATE, SECURITATE SI JUSTITIE

1. Consideratii principale

2. Scurta prezentare 

3. Ratiunile existentei SLSJ 

4. Prevederile Tratatului 

5. Procesul decizional 

6. Doctrina juridica, teleologia judiciara si limitele lor 

7. Azilul, drepturile si SLSJ

8. Activitatea politieneasca, securitatea, drepturile si SLSJ

9. Impactul Tratatului Constitutional

10. Concluzii 

8 NATURA SI EFECTUL DREPTULUI COMUNITAR: EFECTUL DIRECT SI DINCOLO DE ACESTA

1. Consideratii principale

2. Conceptul ambiguu al efectului direct: ghid orientativ 

3. Efectul direct al prevederilor Tratatului

4. Efectele juridice ale regulamentelor si deciziilor 

5. Efectele juridice ale directivelor 

6. Directivele si efectul dreptului comunitar: o evaluare 

7. Concluzii 

9 APLICAREA DREPTULUI COMUNITAR: REMEDIILE IN FATA INSTANTELOR NATIONALE

1. Consideratii principale

2. Principiul autonomiei procedurale nationale 

3. Alte cerinte ale dreptului comunitar: proportionalitate, caracter adecvat si protectie efectiva 

4. Dezvoltarea cerintei „eficientei”

5. Evolutia principiului „echivalentei”

6. Remediile nationale si dreptul comunitar: rezumat

7. Principiul raspunderii (statului) pentru incalcarea dreptului comunitar 

8. Concluzii 

10 RAPORTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR SI DREPTUL NATIONAL: PRINCIPIUL SUPREMATIEI

1. Consideratii principale

2. Prima dimensiune: principiul suprematiei din perspectiva CEJ 

3. A doua dimensiune: principiul suprematiei din perspectiva statelor membre 

4. Tratatul Constitutional

5. Pluralismul constitutional 

6. Concluzii 

11 DREPTURILE OMULUI IN UNIUNEA EUROPEANA 

1. Consideratii principale

2. Context

3. Bazele: comunitatea tinuta sa respecte „principiile generale de drept”, care includ drepturile omului 

4. Drepturile protejate in cadrul dreptului UE: surse

5. Contestarea actiunii UE: judecarea pretentiilor privind drepturile omului 

6. Contestarea actiunii unui stat membru: drepturile fundamentale 

7. Politica UE privind drepturile omului: evolutii politice si institutionale 

8. Carta Drepturilor Fundamentale a UE 

9. UE si CEDO

10. Concluzii 

12 ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA RESPECTARII DREPTULUI COMUNITAR INDREPTATE IMPOTRIVA STATELOR MEMBRE

1. Consideratii principale

2. Rolul si modul de desfasurare a procedurii in constatarea neindeplinirii obligatiilor ce revin statelor membre in temeiul Tratatului CE 

3. Legatura dintre mecanismele „publice” si cele „private” de asigurare a aplicarii dreptului comunitar 

4. Competenta discretionara a Comisiei

5. Avizul motivat

6. De ce o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor este admisibila si dupa remedierea incalcarii? 

7. Tipuri de incalcari ale dreptului comunitar din partea statelor membre 

8. Apararile statului in cadrul procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor 

9. Articolul 227 

10. Articolul 228: sanctiunile pecuniare

11. Masurile provizorii 

12. Concluzii 

13 HOTARARILE PRELIMINARE 

1. Introducere

2. Consideratii principale

3. Originile

4. Existenta unei intrebari

5. Decizia de a trimite: perspectiva instantei nationale 

6. Acceptarea trimiterii: perspectiva CEJ

7. Hotararea pronuntata: interpretare versus aplicare

8. Reforma

9. Concluzii 

14 CONTROLUL LEGALITATII: ACCES 

1. Introducere 

2. Consideratii principale

3. Actele care pot fi atacate 

4. Articolul 230 alineatul (2): calitatea procesuala a reclamantilor privilegiati 

5. Articolul 230 alineatul (4): calitatea procesuala a reclamantilor neprivilegiati 

6. Articolul 234: contestarea indirecta a legalitatii actelor comunitare 

7. Articolul 232: abtinerea institutiilor comunitare de a actiona

8. Articolul 241: exceptia de ilegalitate

9. Concluzii 

15 CONTROLUL LEGALITATII: MOTIVELE DE ANULARE 

1. Introducere: motivele de anulare 

2. Consideratii principale

3. Necompetenta

4. Incalcarea unei norme fundamentale de procedura 

5. Incalcarea Tratatului sau a unei norme de drept privind aplicarea acestuia

6. Abuzul de putere

7. Intensitatea controlului 

8. Consecintele ilegalitatii si ale invaliditatii

9. Concluzii 

16 ACTIUNEA IN DESPAGUBIRI SI PRETENTIILE PECUNIARE 

1. Introducere

2. Consideratii principale

3. Raspunderea pentru actele legislative si nelegislative discretionare 

4. Raspunderea pentru actele nediscretionare

5. Raspunderea pentru actele oficiale ale functionarilor comunitari 

6. Raspunderea pentru actele legislative valide 

7. Legatura de cauzalitate si prejudiciul

8. Raspunderea comuna a comunitatii si a statelor membre 

9. Raspunderea contractuala 

10. Obligatia de reparare a prejudiciului

11. Concluzii 

17 PIATA UNICA 

1. Consideratii principale

2. Forme si tehnici de integrare europeana 

3. Limitele integrarii inainte de 1986 

4. Actul Unic European 1986: economia si politica integrarii

5. Piata interna: reforma legislativa si AUE 

6. Piata interna: noua abordare fata de armonizare

7. Piata interna: tensiuni si preocupari 

8. Regandirea proiectului pietei interne 

9. Concluzii 

18 LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR: DREPTURI VAMALE, TARIFE SI TAXE

1. Structura prevederilor referitoare la libera circulatie a marfurilor

2. Consideratii principale

3. Articolele 23-25: taxele vamale si taxele cu efect echivalent

4. Articolele 90-93: prevederile fiscale discriminatorii

5. Limita dintre articolele 23-25 si 90-93

6. Concluzii 

19 LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR: RESTRICTIILE CANTITATIVE 

1. Consideratii principale

2. Introducere 

3. Directiva 70/50/CEE si Dassonville

4. Barierele discriminatorii in calea comertului

5. Normele aplicabile fara distinctie: Cassis de Dijon 

6. Normele aplicabile diferentiat si nediferentiat: Keck si modalitatile de vanzare 

7. Justificari ale masurilor discriminatorii: articolul 30

8. Justificari ale normelor aplicabile nediferentiat: cerintele obligatorii

9. Libera circulatie a marfurilor si Cassis: perspectiva mai larga 

10. Concluzii 

20 LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR SI UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA 

1. Consideratii principale

2. Libera circulatie a capitalurilor 

3. Primele incercari in directia UEM si a unui sistem monetar european

4. Uniunea economica si monetara: cele trei etape 

5. Guvernarea economica: coordonarea politicii economice 

6. Intelegerea UEM: bazele economice 

7. Intelegerea UEM: independenta Bancii Centrale 

8. Concluzii 

21 LIBERA CIRCULATIE A LUCRATORILOR 

1. Consideratii principale

2. Efectul juridic al articolului 39

3. Cine este protejat de articolul 39?

4. Discriminare, acces pe piata si justificare

5. Exceptia privind administratia publica 

6. Dreptul de intrare si de sedere al lucratorilor si al familiilor lor: Directiva 2004/38 

7. Drepturile materiale si avantajele sociale: Regulamentul (CEE) 1612/68

8. Restrictiile privind ordinea, siguranta si sanatatea publica la dreptul de intrare si de sedere: Directiva 2004/38/CE 

9. Regimul de tranzitie privind libera circulatie a lucratorilor dupa extinderile din 2004 si 2007 

10. Concluzii 

22 LIBERTATEA DE STABILIRE SI DE A PRESTA SERVICII 

1. Consideratii principale

2. Deosebiri si asemanari intre libera circulatie a persoanelor, a serviciilor si dreptul de stabilire

3. Dreptul de stabilire

4. Libera circulatie a serviciilor

5. Legislatia generala de facilitare a stabilirii si a serviciilor: recunoasterea calificarilor profesionale

6. Legislatia generala de facilitare a stabilirii si a serviciilor: Directiva serviciilor 

7. Concluzii 

23 CETATENIA UNIUNII EUROPENE

1. Consideratii principale

2. Introducere 

3. Drepturile de libera circulatie si sedere al cetatenilor UE 

4. Drepturile politice ale cetatenilor 

5. Directiva 2004/38/CE privind dreptul de circulatie si de sedere pentru cetatenii UE si pentru familiile acestora

6. Concluzii 

24 EGALITATEA DE TRATAMENT INTRE BARBATI SI FEMEI 

1. Consideratii principale

2. Cadrul juridic al egalitatii de gen in UE 

3. Egalitatea de remunerare 

4. Egalitatea de tratament

5. Securitatea sociala 

6. Remediile legale 

7. Concluzii 

25 DREPTUL CONCURENTEI: ARTICOLUL 81

1. Consideratii principale

2. Dreptul concurentei: obiective 

3. Articolul 81: textul din Tratat 

4. Articolul 81 alineatul (1): intreprinderile 

5. Articolul 81 alineatul (1): acorduri, decizii si practici concertate 

6. Articolul 81 alineatul (1): obiectul sau efectul de a impiedica, a restrange sau a denatura concurenta 

7. Articolul 81 alineatul (1): efectul asupra comertului intre statele membre 

8. Articolul 81 alineatul (1): doctrina de minimis 

9. Articolul 81 alineatul (3): exceptarile 

10. Articolul 81: consideratii in legatura si fara legatura cu concurenta 

11. Articolul 81: restrictiile verticale

12. Punerea in aplicare a dreptului concurentei 

13. Concluzii 

26 DREPTUL CONCURENTEI: ARTICOLUL 82

1. Introducere 

2. Consideratii principale

3. Pozitia dominanta: definitia pietei relevante 

4. Pozitia dominanta: puterea de piata

5. Abuzul: trei probleme de interpretare 

6. Abuzul: exemple speciale 

7. Aparari: justificarea obiectiva, proportionalitatea si eficienta 

8. Reforma articolului 82 

9. Concluzii 

27 DREPTUL CONCURENTEI: CONCENTRARILE 

1. Introducere 

2. Consideratii principale 

3. Controlul concentrarilor: ratiunea existentei acestei politici 

4. Regulamentul (CE) 139/2004: aspecte jurisdictionale

5. Regulamentul (CE) 139/2004: aspecte procedurale

6. Regulamentul (CE) 139/2004: criteriile materiale 

7. Controlul judiciar 

8. Concluzii 

28 STATUL SI PIATA COMUNA 

1. Consideratii principale

2. Statul si piata: principii generale

3. Intreprinderile publice si articolul 86 

4. Statul si articolele 10, 81, 82 si 28 

5. Ajutoarele de stat: regulile de fond si articolul 87 

6. Ajutoarele de stat: regulile procedurale si articolele 88 si 89 

7. Ajutoarele de stat, integrarea pe piata si politica regionala 

8. Ajutoarele de stat si reforma 

9. Concluzii 

Tabelul cauzelo

Tabel de tratate, instrumente legislative europene si legislatie nationala

Tabelul de corespondenta la care se face referire in articolul 12 din Tratatul de la Amsterdam 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei22 mai 2009
Categorie generalaTratate
Numar pagini1592
Tip copertaCarte cartonata
Editiea 4-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil de Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu

Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil

Aplicarea in timp a Codului civil. Dreptul de proprietate. Actul juridic civil. Raspunderea civila delictuala. Prescriptia extinctiva si decaderea. Contracte speciale. Dreptul de mostenire
86,70 RON
DE ACELASI AUTOR - Paul Craig
-50%
Dreptul Uniunii Europene - Craig, De Burca

Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina. Editia a VI-a

Control stiintific si revizie traducere: Beatrice Andresan-Grigoriu (coordonator), Laura-Corina Iordache si Ruxandra Antal
300,00 RON 150,00 RON