Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul roman

Editie ingrijita de av. drd. Alin-Gabriel Oprea
ISBN/ISSN: 978-606-27-2189-3
Editura: Hamangiu
130,00 RON
Disponibilitate: IN STOC
Initiativa reeditarii primului volum al cursului de Drept roman, publicat initial in anul 1930 la Editura Librariei Socec & Co, in colectia „Biblioteca Universitara de Drept «Pandectele Romane»”, reprezinta o incercare de recuperare a spiritului profund al dreptului, situat, evident, in afara pozitivismului juridic.Lucrarea propusa astazi spre reeditare a avut destinul nefericit de a ramane cvasinecunoscuta in peisajul juridic autohton, putini juristi contemporani cunoscand faptul ca celebrul civilist Constantin Hamangiu a publicat o lucrare de Drept roman.Cititorul trebuie avertizat in prealabil ca prezenta lucrare necesita un oarecare exercitiu de aprofundare din partea celui care doreste sa o parcurga. Cu toate acestea, cititorul perseverent va fi pe deplin rasplatit pentru eforturile sale, pentru ca va sesiza in scurt timp ca volumul este plin de viata. Intr-adevar, cei care vor parcurge paginile cartii vor fi realmente fascinati de modalitatea in care autorii au reusit, acum aproape un secol, sa transforme atat de abstractul drept roman intr-o istorisire captivanta.Alin-Gabriel Oprea

PREFATA

Introducere (§1-10)

CARTEA I. Organizarea Statului roman si izvoarele Dreptului

11. Generalitati

CAPITOLUL I. Epoca regala

A. Institutiunile primitive

12. Constitutia Statului 

13. Regele 

14. Senatul 

15. Comitiile curiate

16. Plebea si comitiile curiate

B. Originile Romei si structura ei sociala

17. Originile Romei. Cele trei triburi primitive 

18. Influenta etrusca si regalitatea 

19. Structura sociala primitiva. Italiotii si Celtii 

20. Origina clientelei si a plebei

21. Gintile: natura, istoricul si disparitia lor

22. Familia, domus 

C. Reforma lui Servius Tullius

23. Servius Tullius

24. Impartirea Romei din punct de vedere teritorial 

25. Reformele militare

26. Comitiile centuriate, modul de votare 

27. Vechimea acestei reforme

D. Izvoarele dreptului in epoca regala

28. Consuetudinea 

29. Formarea consuetudinii 

30. Fundamentul juridic al consuetudinii

31. Legea 

32. Leges regiae

CAPITOLUL II. Republica

Sectiunea I – Institutiunile politice

33. Constitutia republicana

34. Consulii. Atributiunile lor

35. Noile magistraturi

36. Quaestores

37. Censura

38. Pretura 

39. Lupta intre patricieni si plebei. Magistraturile plebei

40. Tribunatul plebei si comitiile tribute

41. Comitiile tribute. Concilia plebis

42. Admiterea plebeilor la magistraturile republicane

43. Admiterea plebeilor in Senat

44. Apararea persoanei cetateanului

45. Distribuirile de pamant

Sectiunea a II-a – Legea celor XII Table si egalitatea drepturilor

46. Decemvirii 

47. Continutul legii celor XII Table 

48. Elementul grec

49. Caracterul legii celor XII Table

50. Comentariile

51. Incercarile moderne de reconstituire

52. Autenticitatea celor XII Table

Sectiunea a III-a – Izvoarele Dreptului

53. Consideratiuni generale si enumeratiune

§1. Legea si plebiscitele

54. Notiune

55. Votarea legilor 

56. Legea Caecilia Didia 

57. Trinum nundinum

58. Continutul legilor

59. Abrogarea legii

60. Retroactivitatea legilor

61. Nulitatea legilor 

62. Numele si data legilor 

63. Datarea legilor 

64. Limitele puterii legislative a poporului

65. Legile votate in epoca republicana 

§2. Edictele magistratilor

66. Notiune

67. Fundamentul dreptului onorar

68. Procedeele intrebuintate de pretor

69. Continutul edictului pretorului urban 

70. Edicta perpetua, edicta repentina

71. Deosebirile intre dreptul pretorian si legea civila 

72. Importanta dreptului onorar

§3. Jurisprudenta – Stiinta dreptului

73. Stiinta dreptului ca izvor indirect de norme juridice

74. Istoria stiintei dreptului in epoca republicana 

75. Divulgarea dreptului 

76. Principalii jurisconsulti ai epocii republicane

77. Saextus Aelius Paetus Catus

78. Cei doi Catones

79. Fundatores juris civilis

80. Quintus Mucius Scaevola, augurul

81. Quintus Mucius Scaevola, pontiful

82. Elevii lui Quintus Mucius

83. Servius Sulpicius Rufus

84. Alfenus Varus

85. Ultimii jurisconsulti ai epocii republicane

86. Opera jurisconsultilor 

87. Metoda jurisconsultilor

88. Influenta greaca 

§4. Senatus-consultele

89. Patrum auctoritas

90. Anularea legilor.

Sectiunea a IV-a – Extinderea teritoriala a Statului Roman si consecintele ei


91. Organizarea Italiei si a provinciilor 

92. Organizarea provinciilor

93. Organizarea municipala

94. Sfera de aplicatiune a legilor romane 

CAPITOLUL III. Imperiul

95. August si infiintarea imperiului

Sectiunea I – Principatul

§1. Organizarea Statului

96. Organizarea imperiala

97. Atributiunile imparatului

98. Comitiile

99. Senatul 

100. Magistratii

101. Noile magistraturi

102. Consecintele multiplicarii functionarilor

§2. Izvoarele dreptului

103. I. Consuetudinea

104. II. Legea 

105. Enumerarea principalelor legi 

106. III. Senatus-consultele

107. Votarea senatus-consultelor

108. Principalele senatus-consulte

109. IV. Edictele magistralilor

110. Codificarea edictului

111. Jus edicendi dupa codificarea edictului

112. Celelalte edicte

113. Data codificarii edictului

114. Incercarile de reconstituire ale edictului perpetuu

115. Metoda de reconstituire

116. Planul edictului perpetuu

117. V. Constitutiile imperial

118. Felurile constitutiilor

119.1. Edicta

120.2. Decreta

121.3. Mandata

122.4. Rescriptele

123. Puterea legislativa a imparatului 

124. Puterea imparatului la inceputul imperiului 

125. VI. Responsa prudentium

126. Jus publice respondendi

127. Rescriptul lui Hadrian

128. Scolile de Jurisconsulti

129. Invatamantul Dreptului

130. Marcus Antistius Labeo

131. C. Ateius Capito 

132. Massurius Sabinus

133. Cei doi Nerva

134. Proculus

135. C. Cassius Longinus

136. Plautius

137. Javolenus Priscus

138. Titus Aristo 

139. Salvius Iulianus

140. Pegasus. Juventius Celsus tatal 

141. Juventius Celsus fiul

142. Neratius Priscus 

143. Pomponius 

144. Sextus Caecilius Africanus

145. Gaius

146. Doctrina dlui prof. Longinescu asupra lui Gaius 

147. Opera lui Gaius

148. Palimpestul din Verona

149. Ulpius Marcellus

150. Quintus Cervidius Scaevola

151. Aemilius Papinianus

152. Julius Paulus

153. Domitius Ulpianus

154. Valoarea lui Ulpian. Opinia lui A. Pernice 

155. Alti jurisconsulti contemporani

156. Herennius Modestinus

157. Hermogenianus, Arcadius Charisius

158. Diferite feluri de lucrari juridice 

159. Tratatele elementare

160. Opiniones, Sententiae

161. Quaestiones, Responsa 

162. Libri ad Edictum

163. Libri ad Sabinum

164. Digesta 

165. Epistulae

166. Studiul Dreptului

167. Metoda jurisconsultilor

Sectiunea a II-a. Monarhia absoluta (dominatul)

§1. Organizarea Statului

168. Reforma Iui Diocletian

169. „Dominatul”

170. Conceptiunea religioasa a Imperiului 

171. Functionarii imperiali 

172. Armata si provinciile 

173. Influenta crestinismului

§2. Izvoarele Dreptului

174. I. Consuetudinea

175. II. Constitutiunile imperiale

176. Alcatuirea constitutiunilor. Consistoriul imperial

177. Formele constitutiunilor

178. Pragmaticae Sanctiones

179. Sfera de aplicare a constitutiunilor 

180. Diviziunea imperiului si unitatea legislatiei

181. Senatul

182. Jurisconsultii

183. Autoritatea jurisconsultilor clasici

184. Legea citatiunilor

185. Scolile de drept

186. „Dascalii universali”

§3. Compilatiunile prejustiniane

187. Notiune generala 

188. Codurile prejustiniane

189. Compilatiuni din operele jurisconsultilor 

190. Legile romane ale barbarilor 

CAPITOLUL IV. Opera juridica a lui Justinian

191. Imparatul Justinian 

192. Alcatuirea compilatiunilor. Prima editiune a Codului

193. Alcatuirea Digestelor

194. Impartirea Digestelor

195. Planul titlurilor din Digeste. Doctrina lui Bluhme

196. Critica doctrinei lui Bluhme

197. Doctrina dlui C. Longo

198. Alcatuirea Institutiunilor

199. A doua editie a Codului

200. Novelele

201. Corpus juris civilis

202. Transmiterea operei juridice a lui Justinian

203. Restituirea textului original. Interpolatiunile

204. Aprecierea operei lui Justinian

205. Caracterul oriental al legislatiei lui Justinian

CAPITOLUL V. Dreptul roman dupa Justinian

Sectiunea I – Dreptul roman in Orient

206. Studiul Dreptului

207. Literatura juridica

Sectiunea a II-a – Dreptul roman in Occident

208. Compilatiunile. Studiul Dreptului in evul mediu

CAPITOLUL VI. Izvoarele dreptului roman

209. Sensul cuvantului „Izvor” 

210. Planul studiului dreptului roman

CARTEA A II-A. Persoanele – personarum

Introducere

211. Notiunea de persoana 

212. Cine poate fi persoana

213. Elementele personalitatii

214. Inceputul si sfarsitul persoanei umane

215. Nasterea si decesul. Fixarea momentului cand s-au produs

216. Capacitate de drept si capacitate de fapt

217. Persoanele morale sau juridice

217 bis. Planul cartii

CAPITOLUL I. Status libertatis

218. Clasificare

Despre sclavi

219. Notiuni generale

§1. Conditiunea juridica a sclavilor

220. Evolutiunea conditii juridice a sclavilor

221. Principiul primitiv 

222. Situatiunea de fapt a sclavului 

223. Situatiunea juridica a sclavului

224. Limitarea puterii stapanului 

225. Recunoasterea unei personalitati limitate a sclavului

226. Procesul de libertate

226 bis. Capacitatea de a se obliga a sclavului

227. Sclavul ca reprezentant al stapanului sau 

228. Actiunile adjectitiae qualitati

§2. Cauzele sclaviei

229. Notiuni generale

229 bis. A. Cauzele sclaviei dupa jus gentium 

229 ter. B. Cauzele sclaviei bazate pe dreptul civil 

§3. Dezrobirea

230. Principiul 

231. A. Modurile de dezrobire. Modurile formaliste 

232. Evolutia modurilor formaliste de dezrobire 

233. Modurile de dezrobire neformaliste

234. Modurile de dezrobire in epoca bizantina

235. B. Limitele legale ale dreptului de a dezrobi

CAPITOLUL II. Status Civitatis

236. Introducere. Ingenuii si dezrobitii

A. Ingenuii

237. Definitie

238. Postiliminium

§1. Cetatenii

239. Izvoarele dreptului de cetatenie

240. Pierderea calitatii de cetatean

241. Situatiunea si drepturile cetateanului

§2. Latinii

242. Categoriile de Latini

243. Situatiunea Latinilor

244. Incetatenirea Latinilor

§3. Peregrinii

245. Notiuni generale

246. Categoriile de peregrini

247. Situatiunea peregrinilor

248. Incetatenirea peregrinilor

B. Dezrobitii

§1. Dezrobitii cetateni

249. Notiuni generale

250. Situatiunea dezrobitilor cetateni romani

250 bis. Jura patronatus

§2. Dezrobitii latini

251. Notiuni generale

252. Izvoarele

253. Incetatenirea latinilor Juniani

254. Conditiunea latinilor Juniani

§3. Dezrobitii peregrini

255. Notiuni generale

§4. Dezrobitii in timpul lui Justinian

256. Notiuni generale

C. Cazurile de semi-libertate

256 bis. Notiuni generale

1. Semi-libertatea in vechiul drept si in epoca clasica

257. I. Addicti, nexi, judicati

II. Liber homo bona fide serviens

III. Redempti

IV. Auctorati

V. Persoanele in manicipio

§2. Semi-libertatea in Imperiul bizantin: Colonatul

258. Generalitati

259. Cauzele colonatului

260. Stingerea colonatului

261. Origina colonatului

CAPITOLUL III. Status familiae

262. Familia si rudenia 

263. Familia romana. Conceptia romana

A. Familia romana 

264. Notiuni generale

265. Familia jure proprio

266. Agnatio

267. Gentiles 

268. Evolutiunea agnatiunii si a gentilitatii

269. Cognatio

270. Efectele cognatiunii

271. Gradele de rudenie

B. Patria Potestas

272. Notiuni generale

§1. Izvoarele puterii parintesti

273. Enumeratiune

274. a) Procreatiunea ex justis nuptiis

275. b) Adoptiunea. Generalitati

276. I) Adrogatiunea. Formele adrogatiunii

277. Conditiunile adrogatiunii

278. Efectele adrogatiunii

279. Adrogatiunea impuberilor

280. Desfacerea adrogatiunii

281. II) Adoptiunea propriu-zisa. Formele sale

282. Formele adoptiunii in Dreptul lui Justinian

283. Conditiunile de fond ale adoptiunii

284. Efectele adoptiunii

285. Efectele adoptiunii in dreptul lui Justinian

c) Legitimatiunea

286. Notiuni generale

287. Principiul primitiv

288. Exceptiunile dreptului imperial

289. Dreptul crestin

290. I) Casatoria subsecventa. Originea ei

291. Legitimarea anastasiana 

292. Efectele acestei legitimatiuni 

293. II) Oblatiunea la curie

294. III) Legitimarea prin rescript imperial 

§2. Stingerea puterii parintesti

295. Durata puterii parintesti

296. Stingerea puterii parintesti: cauze de drept civil

297. Emanciparea 

298. Formele emanciparii 

298. bis. Emancipatiunea greaca. Abdicatio

299. Conditiunile de fond ale emancipatiunii

300. Efectele emancipatiunii

301. Ameliorarea situatiunii emancipatului

302. Succesiunea emancipatului 

303. Revocarea emancipatiunii

§3. Efectele puterii parintesti

304. Generalitati

305. Patria potestas in vechiul drept roman

306. Limitarea puterii parintesti

307. Situatiunea copiilor in privinta bunurilor

A. Asemanari cu situatiunea sclavului

B. Diferente fata de situatiunea sclavului 

1. Capacitatea contractuala a lui filius familias

2. Peculiile si bona adventicia

C. Bunurile adventice

3. Dreptul asupra patrimoniului parintesc

4. Donatiunile facute de tata 

308. Dreptul lui Justinian. Noul principiu: pluralitatea patrimoniilor

309. Evolutia puterii parintesti

C. Casatoria

310. Cele doua feluri de casatorii romane

§1. Formarea casatoriei

311. I) Casatoria cum manu 

312. Evolutia modurilor de dobandire a puterii maritale 

313. Casatoria in epoca bizantina 

314. II) Casatoria sine manu. Originea casatoriei sine manu

315. Caracterele casatoriei sine manu

316. Casatoria legitima in Imperiul bizantin. Noile prezumtii de legitimitate 

2. Conditiunile de fond ale casatoriei romane

317. Enumeratiune

318. I. Consimtamantul

319. Evolutiunea conditiunilor consimtamantului la casatorie

320. II. Varsta

321. III. Jus conubii

322. Prohibitiuni la casatorie

323. Consecintele calcarii unei conditiuni. Nulitate

§3. Desfacerea casatoriei

324. Cauzele de desfacere a casatoriei

325. Divortul 

326. Divortul in casatoria cum manu

327. Desfacerea casatoriei sine manu 

328. Istoricul divortului

329. Cele patru forme de divort si restrangerea libertatii de a divorta

330. Consecintele divortului

§4. Efectele casatoriei

331. Trimitere

332. Raporturile dintre soti

333. Raporturile intre mama si copii

§5. Alte uniuni in afara casatoriei

334. Notiuni generale

335. Concubinatul

336. Situatiunea copiilor naturali 

337. Stuprum

CAPITOLUL IV. Incapacitatile de fapt

338. Generalitati

339. Gradele incapacitatii

340. Cele doua feluri de acte

341. Tutela si curatela

342. Capacitatea delictuala a incapabililor

343. Leziunea

344. Evolutiunea tutelei si a curatelei

Sectiunea I – Tutela

345. Notiune

§1. Deschiderea tutelei

346. Cazurile de deschidere ale tutelei

347. I. Tutela testamentara

348. II. Tutela legitima

349. III. Tutela fiduciara 

350. IV. Tutela Atiliana, honorara sau definitiva 

§2. Tutela impuberilor

351. Administrarea tutelei

352. I. Auctoritatis interpositio 

353. II. Negotiorum gestio

354. Puterile tutorului 

355. Obligatiunile tutorului 

356. I. Obligatiunile tutorului la intrarea in functie 

357. II. Obligatiunile tutorului in timpul tutelei

358. Obligatiunile tutorului la sfarsitul tutelei 

359. Responsabilitatea tutorului

360. Inlaturarea si inlocuirea tutorului incorect

361. Cotutela 

362. Protutela 

363. Curatela impuberului

§3. Tutela femeilor

364. Origina tutelei femeilor 

365. Deferirea tutelei femeilor

366. Coemptio fiduciaria

367. Administrarea tutelei femeilor 

368. Desuetudinea tutelei femeilor 

§4. Stingerea tutelei

369. Cauze comune de stingere ale tuturor tutelelor

Sectiunea a II-a. Curatela

370. Definitiune. Enumeratiune

§1. Curatela nebunului

371. Origina curatelei nebunului. Legea celor XII Table

372. Caracterul curatelei

§2. Curatela prodigului

373. Notiunea de prodigalitate

374. A. Opinia traditionala 

375. B. Teoriile dlor F. de Visscher si Collinet 

376. Aprecierea noii teorii 

377. Capacitatea prodigului 

378. Caracterul curatelei prodigului

§3. Deferirea si administrarea curatelelor nebunului si a prodigului

379. Deferirea curatelelor

380. Administrarea curatelelor

381. Responsabilitatea curatorului si actiunile ce rezulta 

§4. Curatela minorilor de 25 de ani

382. Consideratiuni generale

I. Lex Plaetoria

382. bis. Legea Plaetoria si data ei 

383. Dispozitiunile legii Plaetoria 

384. Expresiunea „non redditis causis”

II. Edictul pretorului

385. Restitutio in integrum

386. Exceptio legis Plaetoriae

III. Rescriptele imperiale

387. Reformele imperiale

IV. Dreptul bizantin

388. Influentele elenice 

389. Venia aetatis. Cura bonorum

390. Diferitele curatele ale bunurilor. Caracterele lor

CAPITOLUL V. Incapacitatile de drept

391. Enumeratiune

§1. Capitis deminutio

392. Diferitele feluri de capitis deminutio

I. Cele trei capitis deminutiones: cauzele lor

393. Diferitele cazuri de capitis deminutio

II. Efectele celor trei capitis deminutiones

394. Consideratiuni generale

395. Efectele in privinta drepturilor de familie 

396. Efectele in privinta bunurilor

397. Modificarile introduse de pretor 

398. Efectele capitis deminutiunii sub Justinian

399. Explicarea efectelor celor trei capitis deminutiones

§2. Intestabilitas, nota censoria, infamia, turpitudo

400. Notiuni generale asupra acestor decaderi 

Apendice. Inegalitatile sociale in dreptul roman

401. Situatiunea militarului

402. Aplicarile principiului nemo censetur ignorare legem

403. Honestiores si humiliores

404. Situatiunea femeilor

405. Religiunea

CAPITOLUL VI. Persoanele morale sau juridice

406. Notiuni istorice 

407. Principalele categorii de persoane morale

408. Formarea persoanelor morale

409. Capacitatea persoanelor morale

410. Notiunea de personalitate morala 

CARTEA A III-A. Jus rerum

Introducere

411. Notiunea patrimoniului 

412. Caracterul drepturilor patrimoniale

413. Istoricul distinctiunii drepturilor patrimoniale de drepturile personale. Diferitele sensuri ale acestui cuvant

414. Teoria patrimoniului

415. Elementele patrimoniului

416. Drepturile reale si caracterele lor

417. Drepturile de creanta si caracterele lor

418. Critica acestei distinctiuni 

TITLUL INTAI. Diviziunea bunurilor

419. Definitia cuvantului bun (res)

420. Principalele clasificari ale bunurilor la Romani

421. I. Res in patrimonio, res extra patrimonium 

422. Subdiviziunea bunurilor extra patrimonium

423. Res nullius 

424. II. Res mobiles si res soli

425. III. Res corporales si res incorporales 

426. IV. Res mancipi si res nec mancipi

427. V. Genera, species; bunuri fungibile si nefungibile

428. Moneda 

429. VI. Res unitae uniuersitates rerum 

430. VII. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile

431. VIII. Capitalul si fructele

432. IX. Lucruri principale si accesorii

TITLUL AL DOILEA. Proprietatea si sanctiunile ei

433. Notiune generala

CAPITOLUL I. Proprietatea

Sectiunea I – Definitiunea si restrictiunile proprietatii

434. Definitiunea proprietatii

435. Restrictiunile dreptului de proprietate

Sectiunea a II-a – Originea, evolutia si felurile proprietatii in Dreptul roman

436. Originile proprietatii 

437. Opinia dlui Cuq asupra proprietatii lucrurilor nec mancipi

438. Proprietatea funciara. Evolutia ei

439. Felurile proprietatii in Dreptul roman 

440. I. Proprietatea quiritara 

441. II. Proprietatea pretoriana (in bonis) 

442. III. Proprietatea peregrina 

442. bis. IV. Proprietatea provinciala 

443. V. Evolutia proprietatii funciare

CAPITOLUL II. Posesiunea

444. Notiunea posesiunii 

445. Acceptiunea restransa a cuvantului „posesiune”

446. Raporturile intre posesiune si proprietate

447. Sensul extensiv al cuvantului posesiune 

448. Deosebirea intre proprietate si posesiune in doctrina moderna  

449. Importanta posesiunii

450. Detentiunea si posesiunea 

451. Planul capitolului 

Sectiunea I – Posesiunea si efectele ei

§1. Dobandirea posesiunii

452. Elementele posesiunii

453. Dobandirea directa a posesiunii

454. Dobandirea posesiunii prin intermediari

§2. Pierderea posesiunii

455. Generalitati

456. Pierderea directa a posesiunii

457. Pierderea indirecta a posesiunii

§3. Protectiunea posesiunii. Interdictele posesorii

458. Generalitati

459. I. Interdictele retinendae possessionis

460. 1. Interdictul uti possidetis 

461. 2. Interdictul utrubi

462. Rolul primitiv ale acestor interdicte

463. Originea exceptiunii posesiunii vitioase

464. II. Interdictele recuperandae possessionis

465. 1. Interdictul unde vi

466. 2. Interdictul de precario

467. 3. Interdictul de clandestina possessione 

468. Comparatiune intre interdictele conservatorii si cele restitutorii 

469. Enumerarea posesorilor protejati prin interdicte

§4. Reformele protectiunii posesorii in dreptul imperial

470. Reformele din epoca clasica 

471. Reformele din dreptul lui Justinian

§5. Efectele generale ale posesiunii

472. Possessio ad interdicta

473. Possessio ad usucapionem

Sectiunea a II-a – Teoriile moderne asupra posesiunii

474. Generalitati

475. I. Natura juridica a posesiunii

476. II. Fundamentul protectiunii posesiunii

477. A. Teoria lui Savigny

478. B. Teoria lui Ihering

479. III. Criteriul distinctiunii intre posesori si detentori 

480. A. Teoria lui Savingny

481. B. Teoria lui Ihering 

Sectiunea a III-a – Scurta privire asupra protectiei posesiunii de la Romani pana astazi

482. Dreptul bizantin

483. Dreptul canonic occidental

484. Codurile moderne

CAPITOLUL III. Modurile de dobandire a proprietatii

485. Diferitele feluri de transmisiuni a bunurilor

486. Modurile de dobandire a proprietatii inter vivos, cu titlu particular

487. Clasificarea acestor moduri

488.1. Modurile lui ius civile si cele de drept natural 

489.2. Moduri originare si moduri derivate

490.3. Moduri voluntare si moduri nevoluntare

Sectiunea I – Modurile originare de dobandire a proprietatii

491. Generalitati

§1. Ocupatiunea

492. Notiune

493. Cazurile de aplicare

494. A. Res hostiles

495. B. Vanatul

496. C. Lucrurile fara proprietar

497. D. Lucrurile parasite (res derelictae)

498. E. Tezaurul

499. Efectele ocupatiunii

§2. Specificatiunea

500. Notiune generala

501. A. Drepturile specificatorului

502. B. Drepturile proprietarului materiei 

§3. Dobandirea fructelor

503. Pozitiunea problemei

504. A. Proprietarul

505. B. Uzufructuarul

506. C. Arendasul simplu

507. D. Arendasul unui ager vectigalis si emfiteotul

508. E. Posesorul de buna credinta

509. Rezumat

§4. Accesiunea

510. Definitiune

511. A. Accesiunea imobiliara

512.1. Aluviunea

513.2. Avulsiunea 

514.3. Dobandirea insulei

515.4. Albia parasita  

516. B. Accesiunea unui mobil la un imobil 

517. a) Plantatiile

518. b) Constructiuni facute pe terenul altuia

519. Accesiunea mobiliara 

520. I. Confusio si commixtio

521. II. Accesiunea mobiliara propriu-zisa

Sectiunea II – Modurile derivate voluntare

522. Conditiunile unei alienari valabile

523.1. Persoanele capabile de a aliena 

524.2. Bunurile alienabile 

525.3. Modurile de alienare

526. Enumerarea modurilor derivate voluntare 

§1. Mancipatio

527. Definitiune

528.1. Formele mancipatiunii

529.2. Istoricul mancipatiunii

530. Ipoteza asupra mancipatiunii primitive

531. Aplicarea mancipatiunii

532. Mancipatiunea dupa cele XII Table

533.3. Aplicatiunile mancipatiunii 

534.4. Disparitiunea mancipatiunii 

535.5. Efectele mancipatiunii

§2. In jure cessio

536. Definitiune

537.1. Formele sale

538.2. Cazurile de aplicatiune

539.3. Efectele

540.4. Disparitia acestui mod de alienare 

Apendice

541. Vechimea respectiva a acestor moduri de alienare 

§3. Traditio

542. Definitiune si elemente

543.1. Actul material, remiterea lucrului

543. bis. Traditiunea fara deplasare materiala

544. a) Traditio brevi manu

545. b) Constitutul posesoriu

546.2. Elementul intentional al traditiunii

547. Justa causa (notiunea primitiva)

548.1. Eroarea asupra justei cauze 

549.2. Neintelegere asupra cauzei

550.3. Cauza imorala  

551. Efectele traditiunii

Sectiunea III – Modurile derivate nevoluntare

552. Notiune generala

552 bis. Enumeratiune

A. Consideratiuni generale

§1. Usucapio si prescriptiunile

553. Elemente comune 

554. Caracterul prescriptiunii si evolutia ei

B. Uzucapiunea

555. Generalitati

556. a) Res habilis

557.1. Res extra commercium

558.2. Lucrurile inalienabile 

559.3. Bunurile unor anumite persoane 

560.4. Res furtivae

561. b) Justus titulus (justa causa)

562. Titlul putativ 

563. c) Buna-credinta (bona fides)

564. Buna-credinta in cazul traditiunii unei res mancipi

565. Definitiunea bunei-credinte 

566. Diferite ipoteze de uzucapiune. a) Dobandirea a non domino

567. b) Usucapio 

568. c) Res derelicta

569. Uzucapiunile unde nu e nevoie de buna-credinta

570. a) Usucapio pro herede

571.-572. b) Usureceptiones

573. c) Uzucapiunea servitutilor 

574. Extinderea notiunii de buna-credinta  

575. Momentul cand buna-credinta era necesara 

576. Comparatiune intre justul titlu si buna-credinta 

577. d) Posesiunea prelungita in timpul intervalului necesar uzucapiunii

578.1. Dreptul roman arhaic si clasic

579.2. Dreptul lui Justinian

580. Schimbarile de posesori in timpul uzucapiunii

581. Succesorul cu titlu universal

582. Succesorul cu titlu particular 

583. Sfera de aplicatiune si efectele uzucapiunii

C. Prescriptiunile

584. Notiune generala 

585. I. Longi temporis praescriptio

586. A. Caracterul prescriptiunii 

587. B. Conditiunile prescriptiunii

588. C. Efectele prescriptiunii

589. D. Evolutia prescriptiunii 

590. II. Praescriptio longissimi temporis

D. Reformele lui Justinian

591. Cauzele reformelor

592.1. Cazul cand justul titlu si buna-credinta coexista 

593.2. Cazul cand nu exista decat buna-credinta  

394.3. Cazul cand nu exista nici just titlu, nici buna-credinta 

§2. Adjudicatiunea

595. Definitiune 

596. Efecte

597. Alte cazuri de transferare a proprietatii pe cale judecatoreasca 

598. Addictio 

§3. Transferul proprietatii prin efectul legii

599. Ipotezele prevazute de Ulpian

600. Alte ipoteze

Sectiunea IV – Dobandirea proprietatii de la Stat

601. Enumerarea principalelor ipoteze

CAPITOLUL IV. Stingerea dreptului de proprietate

602. Caracterul perpetuu al proprietatii

603.1. Scaparea animalului salbatec

602.2. Pierderea animalelor domesticite

605.3. Derelictio

606.4. Lucrurile luate de inamic

607.5. Termenul sau conditiunea rezolutorie 

CAPITOLUL V. Sanctiunile dreptului de proprietate

608. Actiunile petitorii, posesorii si delictuale

Sectiunea I – Sanctiunea proprietatii quiritare

609. Distinctiuni 

610. I. Revendicarea

611.A. Formele revendicarii.

1. Procedura per sacramentum

612.2. Procedura per sponsionem 

613.3. Procedura per formulam petitoriam 

614.B. Conditiunile revendicarii 1. Pentru reclamant

615.2. Pentru parat

616.3. Obiectul litigiului 

617. C. Efectele revendicarii

618.1. Restituirea obiectului

619.2. Restituirea fructelor

620. A. Fructele dupa litis contestatio

621. B. Fructele dinainte de litis contestatio

622.3. Retinerea cheltuielilor 

623. Situatiunea hotului intr-un proces de revendicare 

624. D. Executarea

625. E. Caracterele actiunii in revendicare in dreptul roman

626. II. Actiunea negatorie si prohibitorie

627. Formele actiunii negatorii 

628. Conditiunile de exercitiu

629. Efectele actiunii

Sectiunea II – Proprietatea pretoriana si actiunea publiciana 

630. Cazurile de proprietate pretoriana 

631. Cine poate utiliza actiunea publiciana 

632.1. Proprietarul pretorian 

633.2. Dobanditorul a non domino

Sectiunea III – Proprietatea asupra fondurilor provinciale

634. Sanctiunea proprietatii asupra fondurilor provinciale

Sectiunea IV – Proprietatea peregrina

635. Sanctiunea proprietatii peregrine 

Sectiunea V – Actiunea negatorie si prohibitorie

636. Aplicatiunile acestor actiuni la proprietatea pretoriana, provinciala sau peregrina

TITLUL AL TREILEA. Jura in re aliena

637. Consideratiuni generale

CAPITOLUL I. Servitutile

638. Notiuni generale

639. Caracterele servitutilor. 1. Sunt drepturi reale

640.2. Poarta asupra lucrului altuia

641.3. Servitutile sunt derogari de la dreptul comun

642.4. Servitutile sunt drepturi incorporale

Sectiunea I – Clasificarea servitutilor

§1. Servitutile prediale

643. Enumerare

644.1. Servitutile prediale rustice

645.2. Servitutile prediale urbane

646. Diviziunea servitutilor prediale 

647. Caracterele comune ale servitutilor prediale 

§2. Servitutile personale

648. Enumerare

649. Caracterele servitutilor personale

I. Uzufructul

650. Definitie

651. Istoric 

651 bis. Obiectul uzufructului

652. Cvasiuzufructul

653 Uzufructul unei servituti (in Dreptul lui Justinian) 

654. Drepturile uzufructuarului

655.1. Copilul sclavei

656. 2. Uzufructul unei turme

657. 3. Uzufructul unei paduri

658.4. Dobandirea fructelor

659.5. Fructe civile si fructe naturale

660. 6-10. Alte ipoteze 

661. Obligatiunile uzufructuarului

662. Reformele pretorului: Cautio usufructuaria

II. Usus

663. Definitie. Notiunea primitiva 

664. Extensiuni

III. Habitatio

665. Definitia si evolutia abitatiunii

IV. Operae servi vel animalis

666. Notiune

667. Comparatiune intre usus si habitatio

Sectiunea II – Constituirea servitutilor

668. Enumerarea modurilor de constituire

§1. Mancipatiunea

669. a) Aplicatiunea la servitutile res mancipi

670. b) Aplicatiune la servitutile res nec mancipi 

§2. In jure cessio

671. Notiune generala 

§3. Legatul per vindicationem

672. Aplicarea lui la constituirea de servituti

§4. Uzucapiunea si prescriptiunea

673. Evolutia acestui mod de constituire a Lex Seribonia

§5. Adjudictatio

674. Notiune

§6. Legea

675. Servitutile legal

§7. Traditiunea si cvasitraditiunea

676. Doctrina lui Javolenus

§8. Pactele si stiplatiunile

677. Dificultati si controverse

Sectiunea III – Stingerea servitutilor

678. Notiuni generale

679. A. Moduri comune de stingerea tuturor servitutilor. 1. Moduri nevoluntare 

680.2 Moduri voluntare

681.B. Moduri particulare de stingere ale unor anumite servituti 

682. a) Servitutile prediale

683. Servitutile prediale rustice 

684. Servitutile prediale urbane 

685. Clasificarea servitutilor 

686. b) Servitutile personale

Sectiunea IV – Sanctiunea servitutilor

687. Notiune generala 

688. A. Actiunea confesorie

689. B. Actiunea confesorie utila 

690. C. Interdictelele

691. Enumerarea lor

CAPITOLUL II. Locatiunile pe termen lung; superficia

692. Locatiunile termen lung

693. I. Conductio agri vectigalis

694 II. Emfiteoza

695. Comparatiune intre conductio agri vectigalis si emfiteoza

696. III. Superficia. Definitiune

697. Protectiunea superficiei

698. Drepturile superficiarului 

699. Obligatiunile superficiarului

700. IV Alte drepturi reale

TABLA ANALITICA A MATERIILOR

TABEL SINOPTIC

DICTIONAR

Detalii tehnice
Data aparitiei04 ian. 2023
Categorie generalaVariae
Numar pagini584
Format145x205 mm
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
-35%
Codul penal. Codul de procedura penala 2023

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 9 ianuarie 2023

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
55,00 RON 35,75 RON