Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori

Formarea contractelor. Obligatia de informare si de consiliere. Practici comerciale incorecte. Publicitate inselatoare. Clauze abuzive. Garantia de conformitate. Raspunderea pentru conformitatea produselor
ISBN/ISSN: 978-606-27-2024-7
Editura: Hamangiu
165,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori este conceputa sub forma unui curs universitar adresat studentilor interesati de problematicile dreptului consumului, pornind de la constatarea potrivit careia contractele standardizate suscita provocari juridice pe care contractele formate in manierele traditionale nu le-au implicat; mai mult, expandarea sferei raspunderii civile a profesionistului pentru a incorpora si relatiile extracontractuale (precum in perimetrul raspunderii civile extracontractuale a producatorului/importatorului in materia prejudiciilor cauzate de produsele cu defecte de manufacturare ori de concepere) ridica, la randul sau, interogatii legate de prezervarea multora dintre paradigmele clasice ale responsabilitatii contractuale, atat pentru etapa precontractuala, cat si posterior formarii contractului, in faza executarii obligatiilor specifice.

Configurarea unor obligatii specifice pentru etapa precontractuala, precum obligatia de informare prealabila ori corolarul acesteia, obligatia de consiliere, se pozitioneaza in proximitatea necesitatii de a prezerva premisele formarii unui consimtamant avizat, furnizat de catre consumator in cunostinta de cauza, suficient deliberat, aflandu-se intr-o relatie de proportionalitate directa cu miza economica pe care contractul B2C o prezinta pentru parti; recurgerea la normele legale supletive nu ramane, in acest perimetru reprezentat de contractele de adeziune, lipsita de consecinte practice majore. 

Asimetriile informationale care caracterizeaza formarea la distanta a contractelor dintre consumatori si profesionisti sunt gestionate, de catre legiuitorul european si de catre cel national, prin suprapunerea (stratificarea) unor mecanisme de temporizare a formarii consimtamantului avizat al consumatorului: formalismul informativ, obligatia precontractuala de informare incumband profesionistilor si dreptul de retractare a consimtamantului consumatorului.

Problematicile selectate, implicand abordarea teoretica si practica a principalelor concepte si mecanisme juridice specifice dreptului consumului, sunt acompaniate de trimiteri la suita de decizii ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene si la hotarari judecatoresti selectate ca relevante. Asadar, lucrarea analizeaza – atat din perspectiva teoretica, dar si practica – cele mai importante si actuale probleme de dreptul consumului, grupate in capitole referitoare la:
•    evolutia conceptelor de „profesionist” si „consumator” si elementele structurale ale definitiei notiunii de „consumator”;
•    formarea contractelor dintre profesionisti si consumatori;
•    particularitati ale exercitarii dreptului de retractare apartinand consumatorului;
•    formalismul informativ aplicabil contractelor B2C;
•    obligatia precontractuala de informare incumband profesionistilor;
•    reprimarea clauzelor abuzive in contractele de adeziune;
•    practicile comerciale neloiale/interzise;
•    publicitatea comerciala inselatoare si publicitatea comparativa ilicita;
•    raspunderea extracontractuala pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte de manufacturare;
•    conformitatea obiectiva a produselor si conformitatea continutului digital;
•    drepturile consumatorilor in contractele de transport aerian de pasageri;
•    formarea si executarea contractelor de credit pentru consum;
•    drepturile consumatorilor in contractele de servicii turistice si timesharing;
•    aspecte procedurale privind protectia consumatorilor – procedurile SAL;
•    actiunile in reprezentarea intereselor colective ale consumatorilor.

Structura cartii Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori este una complexa si actualizata, racordata la ultimele modificari normative intrate in vigoare la inceputul anului 2022.

Juanita GOICOVICI este lector universitar doctor in cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, autor al numeroase studii in dreptul consumului, raportor national in 2016, 2018 si 2022 pentru studiile demarate de Comisia Europeana – DG JUST privind transpunerea in dreptul intern a directivelor si regulamentelor europene privind protectia consumatorilor.

TITLUL I. PARTEA GENERALA 

Capitolul I. Notiunea si obiectul dreptului relatiilor business-to-consumer. Dreptul consumului – ramura de drept

§1. Preliminarii. Consumul si raporturile de consum

§2. Definitia dreptului relatiilor dintre profesionisti si consumatori. Principiile aplicabile

§3. Evolutia dreptului relatiilor dintre profesionisti si consumatori

3.1. Evolutia conceptelor de „profesionist” si „consumator”

3.2. Standardul „consumatorului mediu”/cu abilitati medii de informare si de reactie 

3.3. Evolutia contractului business-to-consumer. Masificarea contractului si asimetria „fortelor”

3.4. Vulnerabilitati exogene versus vulnerabilitati endogene

3.5. Ecartul dintre informarea prin eforturi proprii si informarea reglementata 

3.6. Obligatii specifice impuse profesionistilor in raporturile cu consumatorii. Taxonomie

3.7. Obligatii specifice care incumba profesionistilor in materia conformitatii produselor

3.8. Prohibirea refuzului nelegitim/discriminatoriu de a  contracta cu consumatorul

§4. Caracterul eterogen al normelor dreptului relatiilor dintre profesionisti si consumatori

4.1. Imbricatii si suprapuneri. Coliziuni cu alte seturi de norme legale

4.2. Ordinea publica de protectie a intereselor (generale/individuale) ale consumatorilor

4.3. Dreptul civil, ca drept comun. Culisele interferentelor

§5. Domeniul de aplicare al dreptului relatiilor dintre profesionisti si consumatori 

5.1. Competenta ratione materiae (materiala) a dreptului consumului

5.2. Competenta ratione personae (subiectiva) a dreptului consumului

§6. Controlul aplicarii reglementarilor din domeniul dreptului consumului. Rolul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului

§7. Organisme ale Uniunii Europene cu rol consultativ in domeniul protectiei consumatorilor

7.1. Principalele sarcini si competente ale Grupului consultativ pentru politici adresate consumatorilor

7.2. Structura principala si recrutarea reprezentantilor/expertilor Grupului consultativ pentru politici adresate consumatorilor

7.3. Observatori ai unor asociatii de consumatori, a caror prezenta este acceptata in Grupul consultativ pentru politici adresate consumatorilor

7.4. Distribuirea subdiviziunilor in interiorul Grupului consultativ pentru politici adresate consumatorilor

§8. Asociatiile pentru protectia consumatorilor

8.1. Exigenta scopului unic al constituirii

8.2. Conditii de reprezentativitate pentru exercitarea rolului de „partener social” 

8.3. Dobandirea automata, de plin drept, a calitatii de „partener social” cu rol consultativ 

§9. Organe ale administratiei publice pentru protectia consumatorilor cu competenta specializata. Rolul Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

§10. Rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene in interpretarea normelor privind protectia consumatorilor. Aspecte organizatorice 

Capitolul al II-lea. Subiectele raporturilor de consum

§1. Epitomul notiunii de „consumator”

1.1. Definitia retinuta in normele armonizate

1.2. Elementele definitorii ale consumatorului in legislatia (nationala si europeana) incidenta

1.3. Elementele definitorii ale consumatorului in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

§2. Repere notionale privind categoria „profesionistilor” comertului/industriilor/serviciilor

Capitolul al III-lea. Formarea contractelor intre profesionisti si consumatori

§1. Exordii despre exodul notiunilor clasice privind contractele de adeziune

1.1. Epitomul contractelor de consum: contractele de adeziune 

1.2. Notiunea „contractului de adeziune”

1.3. Reverberatii asupra regulilor interpretative

§2. Retractarea consimtamantului consumatorului

2.1. Sfera de incidenta a dreptului (potestativ) al consumatorului de retragere din contractul business-to-consumer

2.2. Particularitati ale exercitarii dreptului de retractare a consimtamantului 

2.3. Termene de exercitare. Prorogarea termenelor, cu rol de sanctiune aplicata comportamentului profesionistului

2.4. Efectele exercitarii dreptului consumatorului de retragere din contractele business-to-consumer

§3. Formalismul informativ aplicabil contractelor business-to-consumer

3.1. Domenialitatea materiala a formalismului informativ, ca apanaj al legiuitorului

3.2. Natura juridica hibrida a formalismului informativ

3.3. Particularismul regimului sanctionator

3.4. Resurgenta obligativitatii includerii unor mentiuni exprese in textul contractual

§4. Temporizarea formarii contractelor business-to-consumer

4.1. Ipoteze de formare progresiva a contractelor business-to-consumer

4.2. Intervalul legal (recomandat) de reflexie prealabila

§5. Obligatia precontractuala de informare incumband profesionistilor

5.1. Tandemul „obligatie de informare-obligatie de consiliere”

5.2. Excesul de informatie, ca specie a comportamentului dolosiv al profesionistului

5.3. Gradientele bunei-credinte in etapa formarii contractului business-to-consumer la distanta

§6. Furnizarea tardiva a informatiilor privind dreptul de retragere si exercitarea efectiva a acestuia 

§7. Valentele notiunii de „personalizare a produselor”

§8. Furnizarea formularului de retractare in vanzarile business-to-consumer incheiate prin mijloace de comunicare la distanta

§9. Prohibirea vanzarilor conditionate si a vanzarilor fortate

§10. Reglementarea loteriilor publicitare

Capitolul al IV-lea. Obligatia de informare si de consiliere in raporturile contractuale business-to-consumer

§1. Sweet talk: delimitarea obligatiei de informare de obligatia de consiliere

§2. Conjugare versus suprapunere: delimitarea obligatiei de consiliere si a obligatiei de informare in raporturile business-to-consumer 

2.1. Delimitari prin raportare la obiectul obligatiei

2.2. Criteriul functional: delimitari prin raportare la functia specifica a obligatiilor precontractuale

2.3. Reverberatii in planul suportarii sarcinii probei

2.4. Aplicatii si ilustrari practice ale delimitarii

2.5. Continutul special (legal) al obligatiei precontractuale de informare

2.6. Nulitatea (ineficacitatea) clauzelor de inlaturare a obligatiei de informare in raporturile business-to-consumer

2.7. Indatorirea de colaborare incumband consumatorului

2.8. Obsolescenta planificata si furnizarea de informatii privind disponibilitatea pieselor de schimb

§3. Raspunderea civila pentru neexecutarea obligatiei de consiliere in raporturile business-to-consumer 

3.1. Acordarea de daune-interese pentru consilierea deficitara a asiguratului consumator

3.2. A deconsilia, a disuada, a persuada: mecanismele de temporizare a formarii consimtamantului (consumatorului)

3.3. Asimetrii informationale in contractele de adeziune: modalitati de gestionare juridica 

§4. Distribuirea sarcinii probei in materia executarii obligatiilor precontractuale de informare si de consiliere 

Capitolul al V-lea. Practicile comerciale incorecte, neloiale si agresive in raporturile business-to-consumer

§1. Definirea practicilor comerciale neloiale in raporturile business-to-consumer 

§2. Criterii de identificare a practicilor comerciale neloiale

2.1. Criteriul nerespectarii diligentei profesionale

2.2. Criteriul denaturarii semnificative a comportamentului economic al consumatorului mediu 

2.3. Raportarea la etalonul „consumatorului mediu”

§3. Taxonomii ale practicilor comerciale neloiale

3.1. Practicile comerciale inselatoare

3.2. Practicile comerciale agresive

3.3. Practici comerciale interzise in orice imprejurari („lista neagra”)

3.4. Practici neloiale interzise in perimetrul publicarii recenziilor „peer-to-peer” 

§4. Remedii juridice, masuri reparatorii si sanctiuni aplicabile 

§5. Reflectari ale criteriilor de determinare a practicilor neloiale in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

5.1. Practici comerciale agresive constand in expedierea repetata si nesolicitata a unor mesaje publicitare

5.2. Notiunea de „vanzare nesolicitata”

5.3. Practici comerciale neloiale privind utilizarea cardurilor bancare multifunctionale si a instrumentelor de plata

5.4. Practici comerciale neloiale in raporturile business-to-consumer in contextul utilizarii clauzelor-„prag” de limitare a variabilitatii ratei dobanzii 

§6. Repere privind reglementarea combaterii practicilor comerciale incorecte in dreptul intern 

Capitolul al VI-lea. Publicitatea comerciala inselatoare si publicitatea comparativa ilicita 

§1. Reglementarea reprimarii publicitatii inselatoare si a publicitatii comparative ilegale in dreptul Uniunii Europene 

1.1. Notiunea de „publicitate inselatoare” 

1.2. Notiunea de „publicitatea comparativa”

§2. Reflectarea reprimarii publicitatii inselatoare si a publicitatii comparative dolosive in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

2.1. Publicitatea care compara preturile produselor vandute in magazine de dimensiuni sau de formate diferite

2.2. Publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa ilegala, ca fapte ilicite distincte 

§3. Tipologia sanctiunilor principale si a sanctiunilor accesorii (complementare) aplicabile 

§4. Reguli prohibitive speciale privitoare la anumite tipologii de mesaj publicitar 

Capitolul al VII-lea. Reprimarea clauzelor abuzive in perimetrul contractelor de adeziune

§1. Reglementarea reprimarii clauzelor abuzive in raporturile business-to-consumer in dreptul Uniunii Europene

1.1. Cronofaga si energofaga: reprimarea clauzelor abusive in contractele incheiate cu consumatorii

1.2. Modificari aduse regimului juridic al sanctiunilor prin dispozitiile Directivei (UE) 2019/2161 

§2. Notiunea de „clauza abuziva” 

2.1. Viziunea trihotomica asupra definitiei clauzelor abuzive

2.2. Perimetrul de incidenta al reprimarii clauzelor abuzive: contractele de adeziune 

2.3. Generarea premiselor unui dezechilibru semnificativ

2.4. Criteriul „obiectiv” al bunei-credinte contractuale

§3. (Im)posibilitatea aprecierii caracterului abuziv al clauzelor referitoare la obiectul contractului/la pret 

3.1. Configurarea limitelor analizei

3.2. Posibilitatea aprecierii caracterului abuziv al clauzei, desprins din absenta transparentei redactarii

3.3. Exigentele utilizarii unui limbaj clar si comprehensibil

3.4. Clauze abuzive care impun plata unor costuri pentru servicii nespecificate 

§4. Taxonomia clauzelor abuzive: clauze abuzive absolute versus clauze abuzive relative 

§5. Limitele interventiei instantelor de judecata in reprimarea clauzelor abuzive 

5.1. Obligativitatea invocarii din oficiu a clauzelor abuzive de catre instantele nationale 

5.2. Posibilitatea instantei nationale de a interveni in mecanismul contractual. Cauza Banca B. (C-269/19): „the aftermath”

§6. Consecintele constatarii caracterului abuziv al unei clauze relative

6.1. (Im)posibilitatea inlocuirii clauzei abuzive: inaplicabilitatea clauzelor-„surogat” 

6.2. Posibilitatea de a inlocui clauzele abuzive cu norme supletive din dreptul national 

§7. Imposibilitatea analizarii caracterului abuziv al clauzelor business-to-consumer care preiau norme legale imperative sau supletive

7.1. Preluarea contractuala a normelor legale supletive

7.2. Adoptarea sau mentinerea unor dispozitii nationale supletive care asigura un nivel maxim de protectie consumatorului 

§8. Solutia (re)negocierii clauzelor privind modalitatea de calcul al dobanzii: versiunea „juridicizata” a negocierilor 

§9. Examinarea din oficiu a caracterului abuziv

9.1. Invocarea din oficiu a clauzei abuzive: de la stadiul de „drept” sau de „prerogativa” a instantelor nationale, la statutul de veritabila „obligatie” 

9.2. Plasarea clauzei potential abuzive (invocata din oficiu) in discutia partilor 

9.3. Screening integral, din oficiu, al textului contractului versus aprecierea punctuala, din oficiu, a unora dintre clauzele potential abuzive

9.4. Initiativa instantei in examinarea clauzelor abuzive si cele doua paliere ale analizei

9.5. Invitatia, adresata partilor, de a dezbate in contradictoriu caracterul licit/abuziv al clauzei

9.6. Decizia consumatorului de a ingloba/exclude (ulterior) din obiectul litigiului clauzele examinate din oficiu de catre instanta

§10. Exemplificari ale tipologiilor clauzelor abuzive. Lista clauzelor abuzive

§11. Cauza Andriciuc (C-186/16): problematici legate de conversia monedei creditului si „inghetarea” cursului valutar

Capitolul al VIII-lea. Conformitatea produselor. Garantia legala imperativa de conformitate

§1. Reguli generale privind garantia de conformitate a produselor

1.1. Reglementarea legala generala a garantiei imperative de conformitate 

1.2. Reglementarea legala speciala aplicabila conformitatii continutului digital si produselor cu continut digital incorporat 

§2. Sistemul hibrid de evaluare a conformitatii produselor: conformitatea obiectiva versus conformitatea subiectiva

§3. Criterii subiective (atipice) de apreciere a conformitatii produselor

3.1. Notiunea de conformitate a produsului 

3.2. Includerea in campul contractual a unor specificatii exprese privind scopurile atipice ale utilizarii produsului

3.3. Conformitatea subiectiva – tipologie

3.4. Introducerea expresa in continutul contractual a caracteristicilor atipice 

§4. Criterii obiective de evaluare a conformitatii in contractele business-to-consumer

4.1. Ierarhizarea implicita a criteriilor de conformitate si preeminenta (posibila a) criteriilor subiective

4.2. Uzul tipic al produsului si caracteristicile tipice ale produsului

4.3. Neconformitatea rezultata din instalarea incorecta a produselor

4.4. Derogarea contractuala expresa de la cerintele obiective de conformitate 

§5. Implicatii ale conformitatii in materia fortei contractuale a documentelor publicitare

5.1. Inversarea regulii generale a caracterului extracontractual al mesajelor publicitare

5.2. Situatii exceptate de la/extrase de sub umbrela fortei obligatorii a declaratiilor comerciale ale profesionistului

5.3. Garantia de conformitate privind interoperabilitatea produsului

5.4. Conformitatea apreciata prin raportare la asteptarile legitime ale consumatorului

§6. Aspecte procedurale si modalitatile de antamare a masurilor corective

6.1. Termenele incidente in materia garantiei legale (imperative) de conformitate 

6.2. Suportarea sarcinii probei si prezumtiile legale de anterioritate a defectelor/carentelor de conformitate

6.3. Masurile corective in caz de neconformitate a produselor pe durata garantiei legale minimale 

6.4. Garantiile comerciale de conformitate

6.5. Dreptul la o actiune in regres in materia raspunderii pentru neconformitatea produselor 

§7. Reglementarea garantiei legale de conformitate in dreptul intern 

7.1. Proxemica reglementarii legale

7.2. Cerinte obiective de conformitate a produselor

7.3. Privire sinoptica asupra prerechizitelor garantiei legale minimale de conformitate

7.4. Repere privind angajarea raspunderii profesionistului vanzator

7.5. Sanctiuni contraventionale incidente

§8. Reglementarea in dreptul intern a conformitatii continutului digital autonom si a produselor cu continut digital incorporat

8.1. Prolegomene privind obiectul reglementarii

8.2. Compatibilitatea, functionalitatea si interoperabilitatea produselor cu continut digital

8.3. Obligatia vanzatorului continutului digital de a furniza actualizari („obligation to update”) 

8.4. Domeniul material de aplicare al reglementarii legale

8.5. Exceptari din sfera materiala de aplicare a reglementarii legale 

8.6. Obligatia profesionistului de furnizare in raporturile business-to-consumer a continutului digital sau de prestare a serviciilor digitale 

8.7. Tipicitatea elementelor de conformitate versus cerinte subiective (atipice, insa convenite expres) 

8.8. Conformitatea obiectiva (tipica) a continutului digital prin raportare la asteptarile legitime ale consumatorului 

8.9. Neconformitatea rezultand din integrarea incorecta a continutului digital sau a serviciului digital

8.10. Interferente intre prerogativele juridice apartinand consumatorului si drepturile tertilor in materia conformitatii continutului digital

8.11. Durata raspunderii comerciantului pentru conformitatea continutului digital furnizat repetitiv

8.12. Distribuirea sarcinii probei, in perimetrul garantiei legale de conformitate 

8.13. Descrierea masurilor corective aplicabile pentru carente de conformitate a continutului digital

8.14. Obligatiile comerciantului in cazul incetarii contractului prin vointa unilaterala a consumatorului

8.15. Obligatiile consumatorului in cazul incetarii contractului de servicii digitale pentru neconformitate

8.16. Rambursarea pretului achitat: termene si modalitati de rambursare de catre comerciant 

8.17. Restrictii privind modificarea unilaterala a continutului digital sau a serviciului digital

8.18. Dreptul comerciantului la actiunea in regres in raporturile business-to-consumer conexe

8.19. Proxemica garantiilor comerciale de conformitate a serviciilor digitale si a continutului digital

8.20. Sanctionarea contraventiilor in materia conformitatii continutului digital 

8.21. Caracterul abuziv al clauzelor business-to-consumer care ar tinde sa altereze caracterul imperativ al protectiei minimale legale recunoscute consumatorilor 

Capitolul al IX-lea. Raspunderea civila extracontractuala pentru securitatea produselor

§1. Raspunderea civila extracontractuala pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte de manufacturare

1.1. Notiunea de „defect” al produsului

1.2. Persoanele responsabile – ierarhizarea raspunderii

1.3. Caracterele juridice ale raspunderii pentru carentele de securitate a produselor

1.4. Juxtapunerea peste regimurile de raspundere civila preexistente

1.5. Limite ale principiului „actor incumbit probatio”

1.6. Taxonomia tipurilor de prejudiciu acoperit de raspunderea producatorului/importatorului

1.7. Tipuri de defect: defecte de manufacturare versus defecte de concepere si deficientele informative

1.8. Conditiile raspunderii speciale pentru produsele defectuoase

1.9. Balanta „risc-utilitate”

1.10. (In)dependenta raportului de cauzalitate prin conexare cu certitudinile stiintifice stabilite

1.11. Termene de prescriptie si de decadere din dreptul la actiune in materia raspunderii producatorilor pentru defectele produselor

1.12. Plafoane valorice legale aplicabile

1.13. Constatarea defectelor potentiale – angajarea raspunderii speciale a producatorilor pentru defecte potentiale a caror manifestare nu s-a declansat 

1.14. Beneficiarii raspunderii speciale – sfera personala de aplicare a acestui tip de raspundere civila

§2. Exonerarea de raspundere civila a producatorilor/importatorilor pentru carentele de securitate

2.1. Ineficacitatea juridica a clauzelor exoneratoare in materia raspunderii speciale 

2.2. Cauzele legale exoneratoare de raspundere a producatorilor/importatorilor 

§3. Obligatia retragerii produselor din circulatie in cazul semnalarii unor incidente de securitate

§4. Raportul de evaluare decenala a aplicarii dispozitiilor Directivei 85/374/CEE la nivel european 

§5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind siguranta generala a produselor 

Capitolul al X-lea. Formarea si executarea contractelor business-to-consumer incheiate in afara spatiilor comerciale ori la distanta, inclusiv online

§1. Reglementarea legala a formarii si executarii contractelor business-to-consumer

§2. Obligatia precontractuala de informare incumband profesionistilor in contractele la distanta si cele in afara spatiilor comerciale

§3. Formalismul informativ incident

3.1. Conditii de forma aplicabile contractelor in afara spatiilor comerciale

3.2. Conditii de forma aplicabile contractelor business-to-consumer incheiate la distanta 

§4. Dreptul (potestativ al) consumatorului de retractare a consimtamantului 

4.1. Dreptul de retragere din contractul business-to-consumer incheiat la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale 

4.2. Omisiunea informatiilor privind dreptul de retragere: consecinte juridice. Extinderea perioadei de exercitare a dreptului de retractare

4.3. Exercitarea dreptului de retragere al consumatorului

4.4. Efectele exercitarii dreptului consumatorului de retragere din contractul incheiat online, la distanta ori in afara spatiilor comerciale 

4.5. Obligatiile care incumba profesionistului in cazul retragerii consumatorului 

4.6. Obligatiile care incumba consumatorului in cazul retragerii 

4.7. Efectele exercitarii dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare 

4.8. Exceptari din sfera materiala a dreptului de retragere. Produsele personalizate 

4.9. Reflectarea jurisprudentiala a limitelor sferei de exercitare a dreptului de retragere 

4.10. Caracterul abuziv (ineficacitatea juridica) al/a clauzelor care suprima drepturile consumatorului in contractele la distanta ori in afara spatiilor comerciale 

§5. Aspecte juridice specifice privind executarea contractelor business-to consumer incheiate la distanta ori in afara spatiilor comerciale 

§6. Interdictii privind vanzarea nesolicitata. Sanctiunea decaderii profesionistului din exercitiul dreptului de creanta 

Capitolul al XI-lea. Vanzarile promotionale, vanzarile de soldare si vanzarile de lichidare 

§1. Reglementarea legala aplicabila vanzarilor cu pret redus

1.1. Categorii de vanzari promotionale 

1.2. Prohibirea vanzarilor in pierdere 

§2. Vanzarile de lichidare

2.1. Notiunea de „lichidarea a stocului de produse” si sfera legala de aplicare 

2.2. Obligatii specifice care incumba comerciantilor privind notificarea lichidarii 

§3. Vanzarile de soldare

3.1. Notiunea de „soldare”. Domeniul material de incidenta

3.2. Practici comerciale ilicite, interzise in materia soldarii

3.3. Sanctionarea contraventiilor savarsite in materia soldarii 

§4. Rigori privind afisarea preturilor pentru vanzarile promotionale stricto sensu si, in general, pentru vanzarile la pret redus 

§5. Vanzarile la pret redus in magazinele producatorului 

§6. Vanzarea cu prime oferite consumatorilor

TITLUL AL II-LEA. PARTEA SPECIALA 

Capitolul al XII-lea. Reguli specifice privind formarea si executarea contractelor de credit business-to-consumer 

§1. Reglementarea legala aplicabila formarii si executarii contractelor de credit business-to-consumer 

1.1. Prolegomene 

1.2. Exceptii de la sfera de aplicare a dispozitiilor normative speciale 

§2. Exigente legale aplicabile etapei precontractuale. Practici preliminare incheierii contractului de credit

2.1. Dispozitii speciale aplicabile mesajelor publicitare 

2.2. Obligatia precontractuala de informare incumband creditorului profesionist 

2.3. Obligatia de consiliere precontractuala incumband profesionistului 

2.4. Interdictia privitoare la transformarea evaluarii dosarului (soldata cu neacordarea creditului) intr-un „serviciu autonom” cu caracter oneros 

2.5. Dreptul consumatorului de a primi o evaluare prompta a dosarului de creditare

§3. Obligatia creditorului bancar de a evalua bonitatea consumatorului si accesul la bazele de date 

§4. Formalismul informativ aplicabil. Formalismul probatoriu (cerinta multiplului exemplar) 

§5. Practici comerciale interzise. Comisioane bancare permise si comisioane bancare interzise

5.1. Prohibitii si limite ale introducerii de clauze business-to-consumer privitoare la comisioanele aplicate

5.2. Categorii de comisioane a caror practicare este permisa profesionistului 

§6. Rigori legale aplicabile stabilirii dobanzii in contractele de credit business-to-consumer 

§7. Obligatii care incumba profesionistilor cu privire la calculul ratei dobanzii penalizatoare 

7.1. Limite (plafoane maximale) aplicabile dobanzilor penalizatoare in contractele de credit business-to-consumer

7.2. Limite aplicabile declararii scadentei anticipate a creditului business-to-consumer

7.3. Limite legale specifice in materia modificarii/denuntarii unilaterale a contractului de credit business-to-consumer

§8. Informatii ce trebuie incluse in contractele de credit business-to-consumer cu titlu de mentiuni obligatorii. Formalismul informativ

§9. Prevederi specifice aplicabile contractelor de credit business-to-consumer pe durata nedeterminata 

9.1. Dreptul consumatorului de a denunta unilateral contractele de credit incheiate pe durata nedeterminata 

9.2. Retragerea de catre creditorul profesionist a dreptului consumatorului de a efectua trageri

§10. Exigente aplicabile formarii si executarii „descoperitului de cont” cu aprobare tacita 

§11. Dreptul de retragere al consumatorului din contractele de credit

11.1. Termenul de 14 zile calendaristice pentru exercitarea dreptului potestativ de retragere 

11.2. Obligatiile consumatorului in ipoteza exercitarii dreptului de retragere 

11.3. Temporizarea formarii contractelor de credit adresate consumatorilor 

§12. Drepturile consumatorului decurgand din garantia legala de conformitate. Creditele pre-afectate 

§13. Dreptul consumatorului de rambursare anticipata

13.1. Potestativitatea dreptului consumatorului de a opta pentru rambursarea anticipata

13.2. Plafoane valorice maximale aplicabile compensatiei solicitate de creditorul profesionist 

13.3. Exceptii de la regula perceperii unei compensatii echitabile pentru rambursare anticipata

§14. Drepturile consumatorului in cazul cesiunii contractului de credit/cesiunii creantei

§15. Dispozitii normative privitoare la stabilirea dobanzii anuale efective (DAE) 

§16. Obligatii ale intermediarilor de credit fata de consumatori

§17. Restrictii privind locul formarii contractului de credit business-to-consumer

§18. Caracterul abuziv al clauzelor anticipatorii de renuntare a consumatorului la drepturile legale. Sarcina probei (executarii obligatiei de informare) 

§19. Sanctiuni contraventionale aplicabile in materia formarii si executarii contractelor de credit business-to-consumer

§20. Dispozitii speciale aplicabile formarii si executarii contractelor de credit business-to-consumer privitoare la investitii imobiliare

20.1. Domeniul de aplicare al reglementarii speciale. Tipologii ale contractelor excluse

20.2. Obligatia de transparenta incumband creditorului. Practici preliminare incheierii contractului de credit imobiliar

20.3. Rigori aplicabile mesajelor publicitare in raporturile business-to-consumer 

20.4. Perioada de reflexie prealabila si caracterul facultativ al acesteia, corelat cu obligativitatea renuntarii exprese

20.5. Interzicerea practicilor comerciale de legare si permiterea practicilor de grupare a serviciilor financiare acrosate unui credit imobiliar business-to-consumer 

20.6. Gestionarea cererii de analiza a dosarului de creditare

20.7. Rigori decurgand din formalismul informativ

20.8. Dreptul consumatorului de a primi un exemplar al contractului 

20.9. Practici comerciale interzise in derularea raporturilor contractuale

20.10. Taxonomia comisioanelor bancare permise in raporturile business-to-consumer

20.11. Dispozitii aplicabile calculului dobanzii in contractele de credit imobiliar business-to-consumer

20.12. Tipologii de clauze abuzive in contractele de credit imobiliar

20.13. Prevederi speciale aplicabile executarii contractului

20.14. Limitari legale privind locul incheierii contractului de credit imobiliar business-to-consumer

20.15. Formalismul informativ si tipologia mentiunilor minimale obligatorii

20.16. Prevederi aplicabile indicarii dobanzii anuale efective (DAE)

20.17. Convertirea intr-o moneda alternativa si contractarea creditului imobiliar intr-o alta moneda

20.18. Creditele imobiliare business-to-consumer cu rata variabila a dobanzii

20.19. Dreptul de rambursare anticipata a capitalului imprumutat

20.20. Gestionarea juridica a dificultatilor de plata si executarea silita in raporturile cu consumatorii

20.21. Calcularea ratei dobanzii penalizatoare aplicate debitului consumatorului 

20.22. Regimul juridic aplicabil cesiunii creantelor rezultate din contractele de credit imobiliar 

20.23. Exigente aplicabile serviciilor de consiliere prestate de intermediarii de credite 

20.24. Evaluarea bonitatii consumatorului

20.25. Reguli aplicabile activitatii de evaluare a imobilelor

20.26. Standarde minimale de competenta profesionala in raporturile business-to-consumer 

20.27. Cerinte in materie de infiintare si supraveghere a intermediarilor de credite si a reprezentantilor desemnati

20.28. Cooperarea intre autoritatile competente 

20.29. Autoritati competente sa solutioneze sesizarile consumatorilor. Supravegherea pietei 

20.30. Sanctiuni contraventionale 

20.31. Caracterul imperativ al protectiei juridice minimale recunoscute consumatorilor in contractele de credit imobiliar

§21. Obligatia profesionistului de a preciza metoda de calcul al modificarii ratei dobanzii de intarziere si al compensatiei, in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

§22. Factori care influenteaza opozabilitatea (fata de consumator a) conditiilor generale practicate de creditorul bancar

§23. Reglementari speciale aplicabile activitatii de recuperare de creante in raporturile business-to-consumer 

Capitolul al XIII-lea. Drepturile si obligatiile consumatorilor in contractele de servicii turistice

§1. Reglementarea legala a formarii si executarii contractelor de servicii de calatorie

1.1. Sfera materiala de aplicare a reglementarii 

1.2. Sfera personala de aplicare a reglementarii 

§2. Pilonii regimului juridic aplicabil contractelor de servicii de calatorie

2.1. Obligatia precontractuala de informare incumband prestatorului de servicii de calatorie 

2.2. Forta contractuala (includerea in campul contractual) a informatiilor precontractuale

2.3. Formalismul informativ. Continutul contractului privind pachetul de servicii de calatorie

§3. Reguli limitative privind modificarea unilaterala a contractului privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului

3.1. Limite aplicabile modificarii unilaterale a pretului/costurilor

3.2. Prevederi limitative incidente in ipoteza modificarii unilaterale a altor clauze in contractele business-to-consumer

§4. Cesiunea contractului de servicii de calatorie din initiative consumatorului (cedent)

§5. Incetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie si dreptul de retragere cu caracter oneros

5.1. Plafonarea despagubirilor datorate de consumator pentru retragerea din contract

5.2. Caracterul oneros al dreptului de retragere din contractul de servicii de calatorie din ratiuni subiective

5.3. Dreptul prestatorului de servicii de calatorie de a denunta unilateral contractul

§6. Raspunderea civila a agentiei de turism pentru executarea contractului

6.1. Partea responsabila pentru executarea obligatiilor contractuale

6.2. Obligatia de cooperare a calatorului. Obligatia consumatorului de moderare a prejudiciului si partajul de responsabilitate

6.3. Obligatia profesionistului de a remedia neconformitatea

6.4. Dreptul consumatorului de a obtine reducerea pretului si despagubiri 

6.5. Obligatia agentiei de turism de a acorda asistenta calatorului aflat in dificultate

§7. Protectia juridica a consumatorilor in caz de insolventa a prestatorilor de servicii turistice 

7.1. Eficacitatea si domeniul de aplicare al protectiei calatorilor in caz de insolventa a operatorului de turism

7.2. Recunoasterea reciproca a protectiei in caz de insolventa a agentiilor de turism si cooperarea administrativa 

7.3. Serviciile de calatorie asociate

§8. Raspunderea agentiei de turism pentru erorile de rezervare

§9. Dreptul (agentiei de turism) la actiune in regres

§10. Clauze dezechilibrate. Clauze absolut abuzive in perimetrul contractelor de servicii de calatorie 

§11. Termene generale si speciale de prescriptie a dreptului la actiune

§12. Sanctiuni contraventionale principale si sanctiuni contraventionale complementare aplicabile agentiilor de turism

Capitolul al XIV-lea. Drepturile consumatorului in contractele de transport aerian de pasageri 

§1. Sfera materiala/personala de aplicare a dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004 

1.1. Situatii exceptate si situatii incluse 

1.2. Notiunea de „rezervare confirmata”

1.3. Notiunea de „operator efectiv de transport aerian” 

§2. Gestionarea refuzului de imbarcare

§3. Drepturile pasagerilor in cazurile de anulare a zborului 

§4. Drepturile pasagerilor in cazurile de intarziere a zborurilor 

§5. Dreptul pasagerilor la compensatie 

5.1. Categorii de sume care pot fi obtinute cu titlu de compensatie de catre pasageri 

5.2. Devansarea orei de plecare a zborului in raport cu ora de plecare prevazuta initial 

5.3. Actiunea in regres a operatorului efectiv de transport aerian care a datorat plata compensatiei 

§6. Dreptul pasagerilor la rambursarea pretului biletelor sau redirectionarea zborului

§7. Dreptul pasagerilor la deservire/asistenta

7.1. Enuntare 

7.2. Componente ale asistentei datorate pasagerilor

§8. Drepturile si obligatiile pasagerilor in cazurile de surclasare si declasare

§9. Drepturile persoanelor cu mobilitate redusa sau nevoi speciale in calitate de pasageri 

§10. Exonerarea de raspundere a operatorilor de transport aerian pentru „circumstante exceptionale”

10.1. Notiunea de „circumstante exceptionale” (I). Comportamentul perturbator al unui pasager 

10.2. Notiunea de „circumstante exceptionale) (II). Impedimente non-inerente exercitarii normale a activitatii operatorului

§11. Sensul notiunii de „zbor intarziat” 

11.1. Compensarea pasagerilor in eventualitatea anularii unuia dintre zborurile care fac obiectul unei rezervari unice. Circumscrierea domeniului de aplicare 

11.2. Inexistenta dreptului pasagerilor la compensatie in cazul intarzierii zborului cauzate de circumstante exceptionale

11.3. Constatarea unei intarzieri la sosirea la destinatia finala, care egaleaza sau depaseste trei ore 

§12. Sensul notiunii de „zbor anulat”

12.1. Compensarea pasagerilor in eventualitatea anularii unui zbor 

12.2. Reflectari jurisprudentiale ale notiunii de „anulare a zborului” pentru defectiuni tehnice 

§13. Sensul notiunii de „imprejurari exceptionale” care exonereaza operatorul 

13.1. Compensarea si asistenta pasagerilor in cazul anularii unui zbor. Exonerarea operatorului de obligatia de compensare

13.2. Exonerarea operatorului de obligatia de compensare in caz de intarziere datorata unor imprejurari exceptionale constand in comportamentul perturbator al unui pasager 

13.3. Asistenta datorata pasagerilor in urma anularii unui zbor din cauza unor „imprejurari exceptionale” constand in eruptia vulcanica ce a determinat inchiderea spatiului aerian 

13.4. Intarzierea prelungita a unui zbor. Conditii de exonerare a operatorului de transport aerian de obligatia de compensare, in ipoteza aeronavei avariate de o scara mobila de imbarcare

13.5. Refuzul de imbarcare si anularea unui zbor, respectiv intarzierea prelungita a unui zbor in imprejurari exceptionale 

§14. Sensul notiunii „refuz la imbarcare” in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

14.1. Despagubirea pasagerilor in caz de refuz de imbarcare

14.2. Anularea de catre transportator a tichetului de imbarcare al unui pasager, ca urmare a intarzierii prezumate a unui zbor anterior 

§15. Reflectarea jurisprudentiala a sensului notiunii „ora de sosire”

15.1. Dreptul pasagerilor la compensatie in cazul intarzierii prelungite a unui zbor 

15.2. Reverberatii juridice ale duratei intarzierii 

§16. Sensul notiunii „compensatii suplimentare” datorate pasagerilor 

16.1. Compensarea suplimentara a pasagerilor in eventualitatea anularii unui zbor 

16.2. Compensarea pasagerilor in temeiul dreptului national 

§17. Termenul de introducere a actiunii pasagerului pentru plata compensatiei 

§18. Stabilirea competentei judiciare in ipoteza transportului aerian intr-un stat membru, efectuat de o companie aeriana stabilita intr-un stat membru tert 

§19. Exonerarea operatorului de transport aerian de obligatia de compensare. Corelatii cu planificarea resurselor in timp util 

§20. Dreptul pasagerilor la despagubiri posterior anularii/restrictionarii zborurilor in context pandemic

20.1. Indispensabilitatea acordului consumatorului de inlocuire a rambursarii cu vouchere de calatorie 

20.2. Calificarea juridica a situatiilor generate de pandemii ca reprezentand „circumstante exceptionale” 

20.3. Disjungerea situatiilor de forta majora care au impus restrictionarea zborurilor 

20.4. Inexistenta dreptului pasagerilor la compensatie in temeiul art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 

20.5. Optiunea pasagerului intre rambursarea pretului si redirectionarea zborului, in contextul pandemiei 

20.6. Informarea pasagerilor de catre operatorii de transport aerian 

20.7. Dreptul pasagerilor la deservire/la asistenta pe aeroport – impactul masurilor restrictive in context pandemic 

20.8. Premisele suprimarii obligatiei operatorilor de transport aerian de plata a compensatiei 

20.9. (In)existenta efectelor exoneratoare ale „circumstantelor exceptionale” in materia obligatiei de rambursare a costului biletelor

20.10. Existenta si colectarea consimtamantului pasagerilor cu privire la voucherele de calatorie 

20.11. Alternativa contractuala a acordarii voucherelor de calatorie

§21. Stabilirea competentei instantelor de judecata. Reverberatii ale interpretarii sintagmei „locul principal de executare a prestatiilor”

21.1. In cazul unui zbor compartimentat in doua sau mai multe segmente, locul de escala poate constitui locul de executare a obligatiei? 

21.2. Caracterul non-exhaustiv al enumerarii decelate jurisprudential

§22. Limitele raspunderii operatorului in caz de distrugere, de pierdere, de deteriorare sau de intarziere a predarii bagajelor 

Capitolul al XV-lea. Protectia juridica a consumatorilor in contractele de servicii digitale

§1. Particularitati ale contractelor de servicii digitale

1.1. „Sometimes we see a cloud that’s dragonish”: clauzele privind drepturile si obligatiile consumatorilor in contractele de servicii de stocare cloud 

1.2. Contractele privind stocarea datelor in spatii virtuale (cloud)

1.3. Obligatia profesionistului de a furniza actualizari („obligation to update”) 

§2. Clasificarea contractelor de servicii de stocare cloud prin raportare la obiectul principal 

§3. Taxonomii ale clauzelor specifice contractelor business-to-consumer de stocare a datelor in spatii virtuale

3.1. Clauzele de redirectionare a riscurilor disparitiei/alterarii datelor

3.2. Problematica eficacitatii conventiilor arbitrale anticipatorii in contractele de servicii de stocare cloud

3.3. Validitatea limitata a clauzelor de referinta

3.4. Clauzele privind uzul acceptat al aplicatiilor

3.5. Clauzele privind dreptul furnizorului de modificare unilaterala a prevederilor contractuale 

3.6. Clauzele privind prezervarea datelor stocate in contul personal de utilizator 

3.7. Clauzele privind gestionarea intervalelor de mentenanta 

3.8. Clauzele privind conservarea datelor consecutiv incetarii raporturilor contractuale 

3.9. Clauzele care gestioneaza divulgarea datelor stocate in cloud 

3.10. Clauzele relative la stocarea externalizata a datelor („data location clauses”) 

3.11. Clauzele privind portabilitatea datelor, in ipoteza denuntarii unilaterale anticipate a contractului de servicii digitale

3.12. Reguli care jaloneaza eficacitatea clauzelor atributive de jurisdictie in contractele de servicii digitale 

§4. Problematica practicilor comerciale neloiale in perimetrul formarii si executarii contractelor de servicii digitale 

§5. Rezolutia Parlamentului European referitoare la Strategia de securitate cibernetica a UE pentru deceniul digital 

Capitolul al XVI-lea. Particularitati ale protectiei consumatorilor in contractele de timesharing

§1. Reglementarea drepturilor consumatorilor in contractele de folosinta partajata a imobilelor cu destinatie de resedinta de vacanta

§2. Delimitarea sferei materiale de aplicare a Directivei 2008/122/CE

2.1. Taxonomia categoriilor contractuale incluse

2.2. Caracterul imperativ al dispozitiilor aplicabile drepturilor consumatorului 

§3. Controverse privind natura juridica a dreptului de folosinta partajata generat pentru consumator in contractele de timeshare

§4. Dreptul consumatorului de denuntare unilaterala a contractului

4.1. Particularitati ale retractarii consimtamantului in contractele de timesharing 

4.2. Modalitati de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului 

4.3. Efectele exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de timesharing

4.4. Interzicerea clauzelor care prevad efectuarea de plati in avans

4.5. Dispozitii specifice aplicabile contractelor privind produsele de vacanta cu drept de folosinta pe termen lung

4.6. Efectele secundare ale denuntarii contractului de timeshare: rezilierea contractelor accesorii

4.7. Termenul de exercitare a dreptului de retragere din contract, respectiv a dreptului de denuntare unilaterala, exercitabil anual

4.8. Caracterul esentialmente gratuit, non-oneros al exercitiului dreptului de retractare 

§5. Particularitati privind formarea contractelor de folosinta temporara partajata 

5.1. Reglementarea publicitatii comerciale aplicabile ofertelor de timesharing 

5.2. Obligatia de informare precontractuala incumband profesionistului

§6. Formalismul informativ aplicabil contractului de timeshare  

§7. Dispozitii specifice retragerii din contractele pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta 

§8. Sanctiuni contraventionale 

Capitolul al XVII-lea. Contractele de servicii financiare la distanta business-to-consumer

§1. Reglementarea legala aplicabila formarii si executarii contractelor de servicii financiare la distanta

§2. Formarea contractelor la distanta privind servicii financiare prestate consumatorilor 

2.1. Continutul specific al obligatiei de informare incumband profesionistilor 

2.2. Momentul incheierii contractului la distanta privind serviciile financiare 

2.3. Dreptul potestativ al consumatorului de retragere din contractul de servicii financiare la distanta 

2.4. Interzicerea practicilor comerciale agresive constand in prestarea nesolicitata a serviciilor financiare 

2.5. Necesitatea obtinerii acordului consumatorului pentru utilizarea anumitor tehnici de comunicare la distanta 

§3. Sanctiuni contraventionale 

§4. Gestionarea aspectelor de drept international privat

§5. Caracterul de titlu executoriu non-jurisdictional al contractului, in absenta semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse a consumatorului 

Capitolul al XVIII-lea. Produsele alimentare. Siguranta alimentelor

§1. Reglementari legale aplicabile sigurantei alimentelor

§2. Principiile care guverneaza regimul informatiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare 

2.1. Practici corecte in materia informarii consumatorilor

2.2. Raspunderea specifica ce incumba producatorilor si distribuitorilor produselor alimentare

§3. Reguli specifice privind etichetarea produselor alimentare

3.1. Cerinte aplicabile informatiilor obligatorii in cazul produselor alimentare preambalate 

3.2. Includerea mentiunilor obligatorii in cazul produselor alimentare comercializate prin mijloace de comunicare la distanta

3.3. Cerinte lingvistice privind redactarea informatiilor obligatorii 

3.4. Omisiunea anumitor mentiuni obligatorii pe ambalajul/eticheta produselor alimentare 

§4. Taxonomii ale mentiunilor obligatorii pe eticheta si ambalajul produselor alimentare 

4.1. Denumirea produsului alimentar 

4.2. Dispozitii privind indicarea ingredientelor 

4.3. Etichetarea anumitor substante sau produse care provoaca alergii sau intolerante

4.4. Indicarea cantitatii ingredientelor folosite

4.5. Mentiuni obligatorii privind cantitatea neta continuta de ambalajul produsului

4.6. Mentiuni obligatorii privind data durabilitatii minimale, data-limita de consum si data congelarii

4.7. Indicarea conditiilor speciale de pastrare sau a conditiilor de utilizare

4.8. Mentiuni obligatorii privind tara de origine sau locul de provenienta

4.9. Indicarea adecvata a instructiunilor de utilizare 

4.10. Indicarea concentratiei alcoolice 

§5. Dispozitii privind declaratia nutritionala

5.1. Caracterul general al normelor versus caracterul special al reglementarilor incidente 

5.2. Continutul obligatoriu al declaratiei nutritionale 

5.3. Calcularea valorii energetice

5.4. Exprimarea valorii energetice a produselor alimentare

5.5. Exigente privind includerea informatiilor in acelasi camp vizual

5.6. Alternative de exprimare si forme de prezentare suplimentare

§6. Cerinte aplicabile informatiilor voluntare referitoare la produsele alimentare 

§7. Obligatii privind aprovizionarea din lantul alimentar scurt

§8. Prevederi normative din dreptul intern privind siguranta alimentelor 

§9. Dispozitii privitoare la manufacturarea si comercializarea suplimentelor alimentare 

9.1. Particularitati ale reglementarii legale aplicabile producatorilor/importatorilor suplimentelor alimentare

9.2. Obligatii specifice incumband comerciantilor in materia distribuirii suplimentelor alimentare 

TITLUL AL III-LEA. ASPECTE DE DREPT PROCEDURAL IN RAPORTURILE BUSINESS-TO-CONSUMER

Capitolul al XIX-lea. Solutionarea alternativa a litigiilor dintre profesionisti si consumatori 

§1. Arbitrajul si medierea (inclusiv online) a disputelor dintre profesionisti si consumatori 

1.1. Arbitrabilitatea materiala a litigiilor business-to-consumer

1.2. Caracterul (prezumat) abuziv al clauzelor compromisorii business-to-consumer

1.3. Nulitatea (ineficacitatea) clauzei compromisorii business-to-consumer

1.4. Validitatea de principiu a compromisului business-to-consumer

1.5. Consideratii sintetice privind arbitrabilitatea obiectiva si arbitrabilitatea subiectiva a litigiilor business-to-consumer 

§2. Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor (SAL) intre profesionisti si consumatori 

2.1. Domeniul de aplicare 

2.2. Situatii exceptate din sfera de aplicare a reglementarii procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor

2.3. Caracterul neobligatoriu al mijloacelor alternative de solutionare a litigiilor. Initierea de catre consumator a procedurii de solutionare alternativa a litigiilor 

2.4. Entitatile de solutionare alternativa a litigiilor

2.5. Situatii de refuz al instrumentarii cauzelor in procedura de solutionare alternativa a litigiilor 

2.6. Exigente aplicabile entitatilor de solutionare alternativa a litigiilor prin prisma conditiilor de expertiza, independenta si impartialitate 

2.7. Exigente privind transparenta procedurii de solutionare alternativa a litigiilor 

2.8. Cerinte privind eficacitatea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor 

2.9. Exigente concentrice imperativului de corectitudine a procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor

2.10. Tipologia procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor in litigiile business-to-consumer 

2.11. Caracterul de titlu executoriu (non-jurisdictional) al hotararilor pronuntate in procedurile de solutionare alternativa a litigiilor 

2.12. Rezultatul procedurii de solutionare alternativa a litigiilor

2.13. Termenele de solutionare a litigiilor business-to-consumer in procedurile de solutionare alternativa a litigiilor

2.14. Efectul procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor asupra termenelor de decadere si de prescriptie 

2.15. Ineficacitatea juridica a acordurilor anticipatorii de derulare a procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor

2.16. Reguli proprii elaborate de entitatile de solutionare alternativa a litigiilor 

2.17. Informarea consumatorilor de catre comercianti cu privire la accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor 

Capitolul al XX-lea. Reguli procedurale privind stabilirea competentei teritoriale a instantelor de judecata 

§1. Instituirea competentei teritoriale exclusive in functie de criteriul domiciliului consumatorului 

1.1. Delimitarea situatiilor in care este permisa selectarea instantelor competente sa solutioneze litigiile business-to-consumer

1.2. Clauzele business-to-consumer derogatorii de la norma privitoare la competenta teritoriala exclusiva

§2. Derogarea conventionala de la regulile de stabilire a competentei teritoriale in contractele business-to-consumer 

2.1. Inopozabilitatea (ineficacitatea) clauzelor business-to-consumer convenite anterior aparitiei motivelor de litigiu

2.2. Exigenta consimtamantului granular in materia validitatii clauzelor neuzuale business-to-consumer 

2.3. Admiterea conditionata a validitatii clauzelor neuzuale business-to-consumer 

2.4. „Clauze neuzuale” care genereaza pentru profesionist un avantaj substantial/procedural 

§3. Cerinte „temporale” versus exigente privitoare la consimtamantul consumatorului

3.1. Conditii substantiale aplicabile clauzelor derogatorii de la normele privind competenta teritoriala in litigiile business-to-consumer

3.2. Exigente privitoare la incorporarea formala a clauzei derogatorii, acrosata cerintei protejarii consimtamantului consumatorului

3.3. Ineficacitatea juridica a prevederilor contractuale anticipatorii sau de renuntare anticipata a consumatorului la drepturile sale (substantiale si/sau procedurale) 

Capitolul al XXI-lea. Actiunile in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor 

§1. Reglementarea actiunilor in co-reprezentare (pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor) in dreptul Uniunii Europene

§2. Colectarea consimtamantului consumatorilor de a fi reprezentati in cadrul actiunilor colective 

2.1. Versiuni alternative de colectare a consimtamantului

2.2. Consimtamantul de tip opting-in versus consimtamantul de tip opting-out al consumatorului. Versiuni hibride

2.3. Evitarea suprapunerii procedurale a mecanismelor disponibile

2.4. „Resedinta obisnuita” a consumatorului, ca reper procedural pentru colectarea consimtamantului privind reprezentarea procesuala in actiunile colective 

§3. Exigente privind transparenta finantarii actiunilor in reprezentarea intereselor colective ale consumatorilor

§4. Selectarea entitatilor calificate

4.1. Criterii aplicabile in procedura de autorizare 

4.2. Evaluarea periodica a activitatii entitatilor reprezentative

§5. Dioscurii activitatii procesuale a entitatilor calificate: actiunile in incetarea practicilor incorecte si actiunile avand ca obiect masuri reparatorii

5.1. Tipologia masurilor in incetarea unor practici comerciale incorecte (ca obiect al actiunilor colective) 

5.2. Masurile reparatorii dispuse prin admiterea actiunilor colective 

5.3. Alocarea costurilor actiunii in reprezentare pentru obtinerea de masuri reparatorii 

§6. Suspendarea corelativa a curgerii termenelor de prescriptie pentru actiunile individuale si dezideratul celeritatii procedurale

Capitolul al XXII-lea. Procedura stingerii obligatiilor din contractele de credit imobiliar business-to-consumer prin darea in plata 

§1. Sfera de aplicare a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite 

§2. Efectul extinctiv al darii in plata asupra creantei principale si accesoriilor creantei 

2.1. Caracterul subsidiar al remediului

2.2. Probleme de constitutionalitate a reglementarii

2.3. Conditia existentei impreviziunii 

2.4. Imposibilitatea accesarii procedurii darii in plata in ipoteza inexistentei dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat

§3. Prerechizitele juridice ale exercitiului dreptului consumatorului de a invoca darea in plata 

3.1. Enuntarea conditiilor cumulative 

3.2. „Configurarea” notiunii de „impreviziune” 

3.3. Transmiterea notificarii de dare in plata de catre debitorul consumator 

3.4. Suspendarea dreptului creditorului profesionist de a se indrepta impotriva codebitorilor, a garantilor personali si ipotecari 

§4. Contestatia impotriva notificarii de dare in plata

§5. Actiunea prin care debitorul consumator cere instantei sa se pronunte asupra stingerii obligatiilor din contractul de credit ipotecar si transmiterii dreptului de proprietate catre creditor 

§6. Efectele juridice ale darii in plata

6.1. Efectul extinctiv total al darii in plata asupra creantelor detinute de creditorul profesionist 

6.2. Reverberarea efectelor extinctive asupra obligatiilor codebitorilor si fideiusorilor

Foarte utilă
O lucrare utilă, scrisă într-un stil atractiv; un curs universitar complet.
Ianis | 22.04.2022 10:04
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei21 apr. 2022
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini792
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata