Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul protectiei mediului. Regimul juridic al raspunderii in domeniul mediului

ISBN/ISSN: 978-606-27-2190-9
Editura: Hamangiu
130,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Volumul Dreptul protectiei mediului. Regimul juridic al raspunderii in domeniul mediului trateaza, sub aspect doctrinar si legislativ, probleme de protectia mediului, corespunzator cerintelor actuale si viitoare, precum si provocarilor climatice cu care se confrunta omenirea. Sunt supuse analizei cele mai recente acte normative in domeniu, care reglementeaza noile relatii sociale din sfera protejarii, conservarii si dezvoltarii mediului natural si antropic.

Cartea reprezinta un instrument de orientare intr-o legislatie complexa si variata, aflata intr-o permanenta dinamica si dificil de monitorizat. Parcurgand cuprinsul si continutul lucrarii, cititorului ii va fi facil sa identifice rapid aspectele doctrinare si legislative de care este interesat.

Acest curs se doreste a fi un material util pentru informarea si documentarea studentilor si, in egala masura, a practicienilor si a tuturor persoanelor interesate de domeniul protectiei mediului, extrem de vast si actual pentru societatea contemporana.

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA RASPUNDEREA JURIDICA IN DOMENIUL MEDIULUI 

Sectiunea 1. Preliminarii 

Sectiunea a 2-a. Aspecte referitoare la notiunea si particularitatile raspunderii in domeniul protectiei mediului 

Sectiunea a 3-a. Succinta caracterizare a formelor raspunderii juridice in domeniul protectiei mediului 

    §1. Aspecte generale 
    §2. Raspunderea contraventionala 
    §3. Raspunderea penala 
    §4. Raspunderea civila 
    §5. Raspunderea specifica dreptului mediului (raspunderea ecologica) 
    §6. Protectia mediului reflectata in legislatia unor state din Europa 

CAPITOLUL AL II-LEA. PRINCIPALELE OBIECTIVE SI STRATEGII ALE POLITICILOR DE MEDIU 

Sectiunea 1. Aspecte generale ale politicilor si strategiilor de mediu din Uniunea Europeana 

    §1. Preliminarii 
    §2. Politica de mediu in Uniunea Europeana 
    §3. Strategii de protectie a mediului in Uniunea Europeana 
    §4. Politici si strategii de protectie a mediului in Romania 

Sectiunea a 2-a. Protectia juridica a factorilor de mediu – premisa a dezvoltarii durabile 

    §1. Introducere 
    §2. Conceptul de dezvoltare durabila 
    §3. Necesitatea protectiei juridice a factorilor de mediu in contextual dezvoltarii durabile 
    §4. Protectia juridica a principalilor factori naturali ai mediului in Uniunea Europeana si pe plan international 

Sectiunea a 3-a. Consacrarea dreptului fundamental la un mediu de calitate 

    §1. Preliminarii 
    §2. Notiunea si caracterizarea dreptului fundamental la un mediu de calitate 
    §3. Consacrarea juridica 
    §4. Continutul dreptului fundamental al omului la un mediu de calitate 

Sectiunea a 4-a. Prevenirea si combaterea schimbarilor climatice prin masuri legislative 

    §1. Consideratii introductive 
    §2. Prevederi legislative la nivel international privind schimbarile climatice 
    §3. Necesitatea amplificarii si perfectionarii reglementarilor menite sa asigure atenuarea si stoparea schimbarilor climatice 
    §4. Impactul la nivel global al poluarii atmosferei si schimbarilor climatice 
    §5. Politica si legislatia Uniunii Europene privind schimbarile climatice 

Sectiunea a 5-a. Responsabilitatea statelor pentru conservarea, ameliorarea si protectia mediului 

CAPITOLUL AL III-LEA. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 

Sectiunea 1. Consideratii de ordin general

Sectiunea a 2-a. Contraventii prevazute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea contraventionala privind regimul de protectie a apelor si a mediului acvatic 

    §1. Legea apelor, nr. 107/1996 
    §2. Legea nr. 17/1990, privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 
    §3. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
    §4. O.U.G. nr. 244/2000, privind siguranta barajelor 
    §5. O.U.G. nr. 202/2002, privind gospodarirea integrala a zonei costiere 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea contraventionala in materia protectiei atmosferei 

    §1. Consideratii generale 
    §2. Poluarea atmosferei si consecintele sale
    §3. Protectia juridica a atmosferei in cadrul Uniunii Europene 
    §4. Protectia juridica a atmosferei in Romania 
    §5. Contraventii reglementate de legislatia de mediu in materia protectiei atmosferei

Sectiunea a 5-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea obligatiilor privind protectia solului si a subsolului 

    §1. Preliminarii 
    §2. Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea si protectia solului 
    §3. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar 
    §4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
    §5. Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate 
    §6. Legea nr. 138/2004, a imbunatatirilor funciare 
    §7. H.G. nr. 922/1995 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul imbunatatirilor funciare 
    §8. Legea minelor nr. 85/2003 
    §9. Legea petrolului nr. 238/2004 

Sectiunea a 6-a. Raspunderea contraventionala pentru incalcarea obligatiilor privind protectia fondului forestier 

    §1. Preliminarii 
    §2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice 
    §3. O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora 
    §4. O.U.G. nr. 54/2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele din fondul forestier national afectate de incendii sau de alte actiuni care provoaca uscarea arborilor

Sectiunea a 7-a. Raspunderea contraventionala in domeniul protectiei juridice a faunei terestre si acvatice salbatice

    §1. Consideratii generale 
    §2. Legea nr. 407/2006 privind vanatoarea si protectia fondului cinegetic 
    §3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 
    §4. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 

Sectiunea a 8-a. Raspunderea contraventionala in domeniul protectiei animalelor domestice 

    §1. Preliminarii 
    §2. Legea zootehniei nr. 32/2019 
    §3. H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor 
    §4. O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

Sectiunea a 9-a. Raspunderea contraventionala pentru incalcarea normelor de protectie a florei spontane si a plantelor cultivate, a pomilor si vitei de vie 

    §1. Consideratii introductive 
    §2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante 
    §3. Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor 
    §4. O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura 
    §5. O.G. nr. 38/2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tari terte 
    §6. Legea nr. 348/2003 privind pomicultura 
    §7. Legea nr. 164/2015 a viei si vinului in sistemul organizarii commune a pietei vitivinicole 

Sectiunea a 10-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea normelor juridice de igiena si sanatate publica 

    §1. Preliminarii 
    §2. H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice 
    §3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
    §4. H.G. nr. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiunile turistice 
    §5. O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele ecologice 

Sectiunea a 11-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea regimului juridic al deseurilor 

    §1. Consideratii generale 
    §2. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor 
    §3. O.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice 
    §4. O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor 

Sectiunea a 12-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea regimului substantelor, preparatelor si deseurilor periculoase 

    §1. Preliminarii 
    §2. Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase 
    §3. H.G. nr. 346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi 
    §4. H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest 
    §5. H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori 

Sectiunea a 13-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea regimului desfasurarii activitatilor nucleare 

    §1. Consideratii introductive 
    §2. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare 
    §3. O.G. nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat 

Sectiunea a 14-a. Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea normelor privind protectia asezarilor umane 

    §1. Preliminarii 
    §2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
    §3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
    §4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
    §5. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor 
    §6. Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant 

CAPITOLUL AL IV-LEA. RASPUNDEREA PENALA IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Infractiuni prevazute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea penala pentru nerespectarea regimului de protectie a apelor 

    §1. Legea nr. 107/1996 a apelor 
    §2. Legea nr. 17/1990, privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 
    §3. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
    §4. O.U.G. nr. 244/2000, privind siguranta barajelor 
    §5. O.U.G. nr. 202/2002, privind gospodarirea integrate a zonei costiere 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea penala in materia protectiei atmosferei 

    §1. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator 
    §2. Legea nr. 21/2020 – Codul aerian 

Sectiunea a 5-a. Raspunderea penala in domeniul protectiei solului si a subsolului 

    §1. Legea nr. 138/2004, a imbunatatirilor funciare 
    §2. Legea minelor nr. 85/2003 
    §3. Legea petrolului nr. 238/2004 

Sectiunea a 6-a. Raspunderea penala in domeniul protectiei fondului forestier 

    §1. Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic 

Sectiunea a 7-a. Raspunderea penala in domeniul protectiei faunei terestre si acvatice salbatice 

    §1. Legea nr. 407/2006 privind vanatoarea si protectia fondului cinegetic 
    §2. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 
    §3. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura 

Sectiunea a 8-a. Raspunderea penala in domeniul protectiei animalelor domestice 

Sectiunea a 9-a. Raspunderea penala pentru incalcarea normelor de protectie a florei spontane si a plantelor cultivate, a pomilor si vitei de vie 

Sectiunea a 10-a. Raspunderea penala pentru nerespectarea normelor juridice de igiena si sanatate publica 

Sectiunea a 11-a. Raspunderea penala pentru nerespectarea regimului juridic al deseurilor 

Sectiunea a 12-a. Raspunderea penala pentru nerespectarea regimului desfasurarii activitatilor nucleare 

Sectiunea a 13-a. Raspunderea penala pentru nerespectarea normelor privind protectia asezarilor umane 

    §1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
    §2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii 

CAPITOLUL AL V-LEA. RASPUNDEREA CIVILA IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 

Sectiunea 1. Fundamentarea raspunderii civile si domeniile de aplicare in dreptul mediului 

Sectiunea a 2-a. Notiunea de dauna ecologica, evaluarea si repararea prejudiciilor ecologice 

Sectiunea a 3-a. Cauze care inlatura raspunderea civila delictuala 

Sectiunea a 4-a. Forme ale raspunderii obiective in dreptul comun si incidenta lor in dreptul mediului 

Sectiunea a 5-a. Legislatie 

    §1. O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului 
    §2. Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare 

BIBLIOGRAFIE 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 mai 2023
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini400
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata