Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Salarii, sporuri si concedii, formare profesionala. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-208-3
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

  Culegerea de fata, privind problematica salarizarii, a concediilor si sporurilor, precum si a formarii profesionale, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza toate institutiile reglementate de Codul muncii. Aceasta a fost precedata de alte cinci lucrari, cu urmatoarea tematica:
•    Contractul individual de munca. Incheiere, executare, modificare, suspendare;
•    Incetarea contractului individual de munca;
•    Raspunderea disciplinara;
•    Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala;
•    Jurisdictia muncii. Contracte colective. Conflictele de munca.


  Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta, cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii.


  Problematica salariului, a sporurilor si adaosurilor, aspectele vizand corelatia corespunzatoare dintre munca prestata, rezultatele muncii si salariu, timpul de munca si timpul de odihna nu puteau lipsi din prezenta serie de culegeri. De asemenea, formarea profesionala a salariatilor consideram ca reprezinta o tema actuala de interes, fiind prezentate solutii vizand incheierea actelor aditionale referitoare la formarea profesionala, executarea acestora, precum si raspunderea contractuala.
 

Capitolul I. Stabilirea si calculul drepturilor salariale

1. Aplicarea Contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Inexistenta unei discriminari. Continutul notiunii de drept salarial 

2. Inadmisibilitatea modificarii unilaterale a cuantumului salariului

3. Suplimente salariale prevazute de Contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Neincluderea in salariul de baza

4. Interpretarea clauzelor Contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Principiul in dubio pro reo. Obiectul expertizei

5. Drepturi banesti rezultate din executarea unui contract de performanta

6. Notiunea de salariu. Obligatia de plata a drepturilor salariale in situatia prestarii muncii de catre angajat. Dovada platii drepturilor salariale

7. Nelegalitatea modificarii formei de salarizare de catre angajator, fara acordul reprezentantilor salariatilor

8. Drepturile salariale stabilite prin legi speciale nu pot face obiectul negocierii la incheierea contractelor colective de munca pentru bugetari

9. Drepturile salariale stabilite in valuta. Notiunea de diurna

10. Calculul salariului pentru o fractiune de norma lucrata. Interpretarea clauzelor contractului 

11. Obligatia de plata a salariului, in conditiile dovedirii raporturilor juridice de munca

12. Acordarea unei indemnizatii la pensionare. Contractul colectiv de munca aplicabil

13. Dovada platii salariului. Calculul diurnei

14. Aplicarea dispozitiilor Contractului colectiv de munca nu reprezinta o modificare unilaterala a salariului 

15. Negocierea salariului. Includerea sporului de vechime in salariul de baza 

16. Acordarea celui de al treisprezecelea salariu. Obligativitatea dispozitiilor Contractului colectiv de munca la nivel de unitate

17. Plata drepturilor salariale. Termen de prescriptie

18. Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale se prescrie in termen de 3 ani

19. Dovada raporturilor de munca. Plata salariului corespunzator. Despagubiri pretinse de salariat, ca urmare a eliberarii tardive a carnetului de munca

20. Nelegalitatea refuzului angajatorului de a plati salariul pe motivul compensarii cu alte bunuri

21. Personal contractual din administratia publica locala. Nelegalitatea acordarii prin contractul colectiv de munca a unor sporuri neprevazute de lege

22. Controlori financiari. Inexistenta unei discriminari in sistemul de salarizare

23. Personal contractual al Curtii de Conturi. Neindeplinirea conditiilor legale pentru plata sporurilor de fidelitate si de confidentialitate

24. Personal didactic si didactic auxiliar. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Educatiei in actiunile privind acordarea drepturilor salariale 

25. Lipsa calitatii procesuale pasive a Inspectoratului scolar in litigiile avand ca obiect calcularea si plata drepturilor salariale ale personalului didactic

26. Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local in litigiile avand ca obiect calcularea si plata drepturilor salariale ale personalului didactic 

27. Calitatea procesuala pasiva a Consiliului judetean in litigiile privind alocarea fondurilor necesare platii drepturilor salariale ale personalului didactic

28. Cadru didactic. Stabilirea salariului prin aplicarea coeficientilor de multiplicare anterior adoptarii Legii nr. 220/2007

29. Cadru didactic. Conditii de acordare a sporului de izolare 

30. Stabilirea cuantumului drepturilor salariale ale consilierilor pentru afaceri europene (consilieri de integrare). Reincadrarea pe o alta treapta de salarizare 

31. Efectele Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura. Program de munca inegal. Sporuri pentru munca suplimentara. Diurna. Mijloace de proba 

32. Personal auxiliar de specialitate. Drepturile salariale in functie de treapta profesionala. Discriminare. Prescriptia dreptului la actiune

33. Dreptul la salariul pentru munca prestata. Nelegalitatea retinerilor din salariu 

Capitolul al II-lea. Tichete de masa

34. Acordarea tichetelor de masa personalului contractual din institutii publice 

35. Inexistenta unei obligatii legale de acordare a tichetelor de masa 

36. Incasarea tichetelor de masa ulterior datei incetarii raporturilor de munca. Consecinte

37. Neacordarea tichetelor de masa in lipsa unei prevederi in bugetul institutiilor publice 

38. Prioritatea reglementarii acordarii tichetelor de masa prin lege speciala 

39. Acordarea tichetelor de masa prin lege speciala. Necesitatea alocarii sumelor cu aceasta destinatie in buget 

40. Nelegalitatea includerii in Contractul colectiv de munca a unor criterii de acordare a tichetelor, peste cele reglementate de lege 

41. Conditiile de acordare a tichetelor de masa de catre autoritatile publice locale

Capitolul al III-lea. Sporuri

42. Personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti. Inexistenta unui temei legal pentru acordarea sporului de lucru la calculator 

43. Sporuri pentru activitatea desfasurata in conditii periculoase de catre angajatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Inexistenta fondurilor pentru plata sporurilor 

44. Conditii de acordare si de retragere a sporului de confidentialitate in cazul cadrelor militare 

45. Conditiile de acordare a primelor in institutiile publice. Prioritatea aplicarii dispozitiilor legale fata de cele contractuale. Calitate procesuala activa. Calitate procesuala pasiva

46. Sporul pentru munca in conditii deosebite, acordat asistentilor sociali 

47. Cerinte pentru acordarea sporului de 100% din salariul de baza lunar pentru activitatea prestata in zile nelucratoare de catre personalul didactic

48. Personalul din bibliotecile scolare. Acordarea sporului de 15% din salariul de baza pentru conditii periculoase sau vatamatoare bibliotecarilor din invatamant 

49. Indemnizatia de dispozitiv, spor salarial specific personalului militar si salariatilor civili din institutiile publice ale apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale 

50. Sporul pentru conditii speciale acordat personalului aeronavigant. Renuntare la judecata. Lipsa negocierii dintre sindicate si angajatori 

Capitolul al IV-lea. Concediul de odihna 

51. Efectuarea concediului de odihna anual. Exceptii. Anularea deciziei de desfacere a contractului individual de munca si reintegrarea in functie. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat

52. Dovada achitarii indemnizatiei pentru concediul de odihna 

53. Stabilirea numarului de zile de concediu neefectuat. Compensarea concediului de odihna neefectuat 

54. Asistenti maternali. Neefectuarea in natura a concediului de odihna. Despagubiri

55. Asistenti maternali. Contract de munca special. Obiectul muncii. Dreptul la compensarea pentru perioada lucrata in zilele de repaus saptamanal. Acordarea concediului de odihna 

56. Dovada incasarii indemnizatiei de concediu de odihna 

57. Obligatia de restituire a indemnizatiei de concediu de odihna incasate in avans, in situatia incetarii contractului de munca anterior acestei perioade 

58. Conditiile compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat. Necesitatea formularii unei astfel de solicitari 

Capitolul al V-lea. Formarea profesionala

Sectiunea 1. Incheierea si valabilitatea contractului de formare profesionala

59. Act aditional la contractul de munca privind scolarizarea. Consecintele neincheierii acestui act 

60. Lipsa actului aditional la contractul individual de munca. Consecinte. Spor salarial pentru neacordarea de timp liber in zilele de sarbatoare legala. Prejudiciu moral

61. Stagiu de formare profesionala. Valabilitatea contractului de formare profesionala. Durata si dovada efectuarii pregatirii 

62. Valabilitatea contractului de scolarizare. Consecintele nerespectarii clauzelor contractuale de catre parti 

63. Posibilitatea derogarii prin clauze conventionale de la dispozitiile legale 

64. Contractul de formare profesionala in conditiile existentei unui contract de munca pe perioada determinata 

65. Conditiile de valabilitate a contractului de scolarizare. Suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala

66. Lipsa obligatiei legale a incheierii unui act aditional privind pregatirea profesionala. Forta juridica a conventiei partilor 

67. Nulitatea actului aditional privind formarea profesionala incheiat pe o perioada mai mare decat cea de 3 ani, prevazuta de lege 

68. Informarea salariatului. Constatarea nulitatii clauzelor din contractul individual de munca privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor 

Sectiunea a 2-a. Executarea contractului de formare profesionala. Mijloace de proba

69. Interpretarea unei clauze speciale de formare profesionala in favoarea celui care se obliga 

70. Nerespectarea de catre angajator a conditiilor prevazute de art. 195 C. muncii 

71. Obligarea angajatului la plata cheltuielilor de formare profesionala. Conditii. Distinctie intre formare profesionala si activitate productiva in favoarea angajatorului

72. Mijloace de proba privind indeplinirea conditiilor de angajare a raspunderii salariatului pentru nerespectarea clauzei de formare profesionala

73. Neindeplinirea criteriilor privind parcurgerea unui curs de formare profesionala. Inexistenta obligatiei de plata

74. Nerestituirea cheltuielilor de formare profesionala in cazul incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor 

75. Incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor. Imprejurare care nu exclude initiativa salariatului la incetarea contractului individual de munca 

76. Incetarea raporturilor de munca din initiative salariatului. Stabilirea cuantumului sumei datorate angajatorului de catre salariat 

77. Recuperarea cheltuielilor de formare profesionala. Actiune in pretentii. Inadmisibilitatea retinerii din salariu prin decizia de incetare a raporturilor de munca 

78. Continutul obligatiei de informare a salariatului. Egalitatea de tratament. Lipsa de relevanta a emiterii unor diplome sau atestate

Sectiunea a 3-a. Raspunderea contractuala 

79. Restituirea cheltuielilor de formare profesionala. Dovada efectuarii cursurilor 

80. Clauza penala. Evaluarea anticipata a prejudiciului suferit de angajator, ca urmare a incetarii raporturilor de munca din initiativa salariatului, care a beneficiat de un curs de formare profesionala 

81. Cheltuielile de scolarizare si atestare profesionala a salariatului. Act aditional la contractul individual de munca. Evaluarea anticipata a prejudiciului 

82. Dovedirea cuantumului prejudiciului la invocarea clauzei din actul aditional. Clauza penala 

83. Efectuarea cheltuielilor de scolarizare. Obligatia angajatorului de a face dovada achitarii acestora

84. Dovada efectuarii cheltuielilor de scolarizare. Sarcina probei

85. Medic rezident. Clauza penala continuta de actul aditional la contractul individual de munca

86. Medic rezident. Aplicabilitatea in timp a dispozitiilor unor acte normative cu caracter special, derogatoriu de la dreptul comun 

87. Nerespectarea culpabila a obligatiei izvorate din contractul de formare profesionala. Obligatia salariatului de a restitui numai cheltuielile de scolarizare, iar nu si salariile primite

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei13 mai 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini408
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta