Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara.(2) Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-479-7
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea de fata ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante prin care au fost analizate si rezolvate probleme de actualitate in materia raspunderii disciplinare a salariatilor.

Hotararile judecatoresti selectate sunt grupate in cinci capitole, care urmeaza firul logic si economia dispozitiilor legale. Astfel, sunt tratate pe rand aspecte privind intelesul notiunii de abatere disciplinara, conditiile de legalitate a cercetarii disciplinare, conditiile de fond si de forma ale deciziei de sanctionare, termenele in care sanctiunea disciplinara trebuie aplicata, criteriile de individualizare a sanctiunii, efectele anularii deciziei de sanctionare. Aspectele controversate sunt semnalate prin scurte note sau prin trimiteri la deciziile care consacra solutii contrare, iar pentru situatiile in care s-a facut aplicarea prevederilor Codului muncii in forma sa anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 40/2011 si prin Legea dialogului social nr. 62/2011, in cuprinsul notelor de subsol sunt indicate textele legale corespunzatoare din Codul muncii republicat, astfel cum au fost renumerotate si, eventual, noul continut al dispozitiilor care au suferit modificari ori completari.

Capitolul I. Abateri disciplinare. Notiune 

1. Calificarea abaterii disciplinare. Parasirea neautorizata si intempestiva a locului de munca, in vederea declansarii unui protest spontan. Individualizarea sanctiunii. Avertisment 

2. Concediere pentru necorespundere profesionala. Evaluare prealabila a salariatului. Reorganizarea structurilor functionale ale angajatorului. Reintegrarea contestatorului in postul avut anterior concedierii 

3. Mentiunile obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara. Notiunea de abatere disciplinara 

4. Analiza elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare rezultand din incalcarea atributiilor din fisa postului. Dovada luarii la cunostinta a fisei postului 

Capitolul al II-lea. Cercetarea disciplinara 

5. Prezenta salariatului la locul de munca in vederea efectuarii cercetarii disciplinare, obligatie implicita 

6. Nulitatea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea termenului de 5 zile pentru cercetarea disciplinara prevazut de Contractul colectiv de munca la nivel national 

7. Nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa cercetarii disciplinare prealabile

8. Procedura cercetarii disciplinare. Contestarea semnaturii pe dovada de convocare. Caracterul nemotivat al absentelor de la locul de munca 

9. Obligativitatea efectuarii cercetarii disciplinare anterior emiterii deciziei de sanctionare disciplinara. Dovada indeplinirii procedurii prealabile 

10. Procedura aplicarii sanctiunii disciplinare. Prezenta aparatorului la cercetarea disciplinara. Descrierea faptei 

11. Procedura cercetarii disciplinare. Lipsa unui aparator ales. Temeinicia aplicarii sanctiunii disciplinare. Neindeplinirea atributiilor de serviciu 

Capitolul al III-lea. Conditii de forma si de fond ale deciziei de sanctionare disciplinara 

Sectiunea 1. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea disciplinara 

12. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Absente nemotivate de la serviciu. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie 

13. Diferenta juridica dintre fapta si abatere disciplinara. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea disciplinara 

14. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiuni disciplinare. Inexistenta unei imposibilitati obiective de executare 

15. Data de la care se calculeaza termenul de 30 de zile pentru aplicarea sanctiunii disciplinare 

16. Prescriptia dreptului de aplicare a sanctiunii disciplinare. Caracterul continuu al abaterii disciplinare constand in absente nemotivate 

17. Data de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile in care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara 

Sectiunea a 2-a. Comunicarea deciziei 

18. Comunicarea deciziei catre salariat prin scrisoare recomandata, numai in cazurile expres prevazute de lege 

19. Comunicarea deciziei de sanctionare disciplinara. Modalitate de comunicare. Data producerii efectelor juridice. Termen de contestare 

20. Calculul termenului de contestare a deciziei. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru omisiunea de a indica prevederile incalcate de catre salariat 

Sectiunea a 3-a. Conditii de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii 

21. Avertisment. Fapta constand in incalcarea dispozitiilor unui act normativ. Indeplinirea conditiilor de forma prevazute de lege la emiterea deciziei de sanctionare disciplinara 

22. Nulitatea deciziei de sanctionare pentru lipsa descrierii faptei. Descrierea precisa si explicita, in termeni clari, a faptei care constituie abatere disciplinara 

23. Distinctia dintre abatere disciplinara si necorespundere profesionala. Nulitatea deciziei pentru neindicarea datei savarsirii faptei 

24. Neinserarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de concediere disciplinara a salariatului. Neindicarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de angajat 

25. Omisiunea de a indica in decizia de sanctionare disciplinara prevederile incalcate de salariat. Convocarea salariatului pentru cercetare disciplinara prealabila intr-un termen rezonabil 

26. Obligativitatea descrierii abaterii disciplinare in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara 

27. Necesitatea indicarii in decizia de sanctionare disciplinara a datei savarsirii abaterii disciplinare

28. Fapta omisiva sanctionata cu reducerea salariului. Necesitatea descrierii faptei savarsite de salariatul sanctionat 

29. Asigurarea unei aparari eficiente a salariatului in cadrul cercetarii disciplinare. Distinctii intre raspunderea disciplinara si raspunderea patrimoniala. Descrierea faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare 

30. Elemente obligatorii a caror lipsa atrage nulitatea deciziei de sanctionare. Descrierea faptei si indicarea normelor incalcate de salariat

31. Motivarea in fapt a deciziei de sanctionare disciplinara. Concretizarea faptei 

Sectiunea a 4-a. Conditii de fond ale deciziei de sanctionare 

32. Dezvoltarea aspectelor de fapt in cuprinsul deciziei de sanctionare. Exercitarea controlului judecatoresc. Calificarea actului angajatorului 

33. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare. Caracterul formal al deciziei de sanctionare disciplinara 

34. Interdictii temporare la concediere. Nulitatea deciziei de concediere disciplinara emisa dupa implinirea termenelor de prescriptie 

35. Concedierea salariatului in perioada incapacitatii temporare de munca. Nelegalitatea deciziei de concediere 

Capitolul al IV-lea. Temeinicia aplicarii sanctiunii

36. Inexistenta unei cauze exoneratoare de raspundere disciplinara pentru absente nemotivate 

37. Analiza gradului culpei in savarsirea abaterii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta 

38. Individualizarea sanctiunii. Imposibilitatea inlocuirii sanctiunii de catre instanta de judecata 

39. Posibilitatea instantei de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata de angajator salariatului cu o alta mai usoara 

40. Temeinicia deciziei de sanctionare. Verificarea existentei elementelor abaterii disciplinare 

41. Prerogativa disciplinara a angajatorului. Individualizarea sanctiunii 

42. Decizie de sanctionare disciplinara care contine elementele obligatorii prevazute de lege. Verificarea temeiniciei sanctiunii 

43. Continutul informarii salariatului convocat pentru cercetarea disciplinara. Intrunirea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Inexistenta unei cauze exoneratoare de raspundere 

44. Criterii de individualizare a sanctiunii. Gravitatea faptei 

45. Repunerea partilor in situatia anterioara ca efect al anularii deciziei de concediere disciplinara. Efectele revocarii. Distinctii 

46. Lipsa vinovatiei. Imposibilitatea calificarii faptei ca abatere disciplinara. Inadmisibilitatea inlocuirii sanctiunii aplicate de angajator in mod nelegal. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara 

47. Subordonarea salariatului numai fata de angajator. Raspunderea disciplinara – forma specifica de raspundere, care intervine exclusiv in cadrul raporturilor de munca 

Capitolul al V-lea. Efectele anularii deciziei de sanctionare 

48. Repunerea partilor in situatia anterioara. Imposibilitatea reintegrarii in functia detinuta anterior in cazul existentei a doua decizii de concediere, dintre care una necontestata 

49. Nulitatea concedierii pentru nelegala convocare la cercetarea disciplinara. Efectul cererii de demisie asupra obligatiei de reintegrare 

50. Obligativitatea efectuarii cercetarii disciplinare. Intinderea efectelor repunerii in situatia anterioara 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 ian. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini368
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta