Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-210-6
Editura: Hamangiu
28,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Culegerea de fata, dedicata raspunderii disciplinare, face parte dintr-o serie mai larga, ce abordeaza principalele institutii din dreptul muncii si care cuprinde inca cinci lucrari cu urmatoarea tematica:
•    Contractul individual de munca. Incheiere, executare, modificare, suspendare;
•    Incetarea contractului individual de munca
•    Salarii. Sporuri si concedii. Formarea profesionala;
•    Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala;
•    Jurisdictia muncii. Contracte colective. Conflictele de munca.
 
  Am elaborat aceste sinteze de jurisprudenta cu scopul de a oferi cititorilor o gama variata de hotarari judecatoresti – semnificative, in opinia noastra – pronuntate in perioada 2005-2009 si care reliefeaza modul in care instantele specializate in solutionarea cauzelor privind conflicte de munca au interpretat si aplicat dispozitiile Codului muncii.
  In lucrarea de fata, hotararile judecatoresti selectate sunt grupate in cinci capitole distincte, in functie de problema de drept asupra careia instantele au fost chemate sa se pronunte, astfel: abaterea disciplinara, cercetarea disciplinara, sanctiunea disciplinara, criteriile de individualizare a sanctiunii disciplinare si inlocuirea sanctiunii disciplinare, conditiile de forma si de fond ale deciziei de sanctionare disciplinara.
 
  In considerarea importantei practice pe care o pot avea, mai ales in actualul context economic si social, am acordat o atentie speciala acelor solutii jurisprudentiale care reflecta modul de aplicare de catre instantele judecatoresti a dispozitiilor privind abaterea disciplinara, ca unic temei al raspunderii disciplinare si elementele constitutive ale acesteia; sanctiunile disciplinare, fara a insista, insa, asupra concedierii disciplinare; regulile procedurale privind aplicarea sanctiunii disciplinare – obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile, constituirea comisiei de cercetare disciplinara, conditiile efectuarii unei cercetari disciplinare corecte si echilibrate, asigurarea dreptului la aparare al salariatului, alegerea sanctiunii disciplinare in raport de gravitatea abaterii disciplinare; continutul, comunicarea, cauzele de nulitate si posibilitatea revocarii deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului; controlul exercitat de instanta asupra deciziei de sanctionare disciplinara si limitele acestui control.

Capitolul I. Abateri disciplinare

1. Abatere grava. Incalcarea regulilor prevazute de contractul colectiv de munca. Sustragerea de bunuri aflate in custodia angajatorului 

2. Incalcarea atributiilor prevazute in fisa postului. Prerogativa disciplinara a angajatorului. Individualizarea sanctiunii. Procedura cercetarii disciplinare

3. Incalcarea atributiilor inscrise in fisa postului. Gravitatea faptei. Inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului de munca cu sanctiunea disciplinara a reducerii salariului cu 10% pe o perioada de 3 luni 

4. Gestionar. Incalcarea obligatiilor inscrise in fisa postului. Raspundere disciplinara si nu raspundere patrimoniala. Valoarea probatorie a procesului-verbal de inventariere

5. Incalcarea prevederilor inscrise in Regulamentul intern. Caracterul continuu al abaterii disciplinare. Data de la care se calculeaza termenul in care trebuie emisa decizia de sanctionare disciplinara 

6. Incalcarea dispozitiilor Regulamentului intern. Fapta ilicita savarsita in legatura cu munca

7. Medic. Incalcarea atributiilor de serviciu. Sanctionarea disciplinara

8. Neindeplinirea sarcinilor de serviciu. Reducerea salariului cu 10% pe 3 luni. Conditiile de fond ale raspunderii disciplinare. Lipsa prejudiciului

9. Incalcarea normelor de conduita. Regulamentul de ordine interioara 

10. Obligatia permanenta de serviciu. Caracterul continuu al faptei. Prescriptia raspunderii disciplinare. Caracterul exclusiv personal al raspunderii disciplinare 

11. Nedepunerea certificatului medical la unitate in termen. Incalcarea prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la nivelul angajatorului. Abatere disciplinara

12. Incalcarea disciplinei muncii. Legalitatea si temeinicia masurii disciplinare 

13. Abatere in legatura cu munca. Participare la greva spontana. Reducerea salariului cu 10% pe o luna. Incapacitate temporara de munca

14. Abatere de la normele de munca. Conditii necesare pentru antrenarea raspunderii disciplinare

15. Parasirea locului de munca. Exceptia de neexecutare a contractului 

16. Abatere grava. Incalcarea dispozitiilor angajatorului. Reducerea cu 5% a salariului de baza pe o luna

17. Medic primar. Incalcarea atributiilor de serviciu. Reducerea salariului de baza pe o durata de trei luni cu 10%

18. Nerespectarea obligatiei de a aduce la cunostinta sefului ierarhic superior existenta unor nereguli

19. Lider sindical. Absenta de la locul de munca

Capitolul al II-lea. Cercetarea disciplinara

20. Continutul convocarii. Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara 

21. Salariat aflat in concediu de odihna. Legalitatea convocarii pentru cercetarea disciplinara. Justificarea imposibilitatii de prezentare la cercetarea disciplinara. Lipsa producerii unui prejudiciu material

22. Continutul convocarii la cercetarea disciplinara. Consecintele refuzului salariatului de a da nota explicativa. Abateri disciplinare repetate. Gravitatea abaterii

23. Refuzul salariatului de a primi convocarea. Sanctiune disciplinara aplicata fara efectuarea cercetarii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului de munca cu sanctiunea avertismentului. Criterii de individualizare a sanctiunii disciplinare

24. Lipsa cercetarii disciplinare. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Daune morale. Mijloace de proba

25. Convocarea pentru cercetarea disciplinara. Natura juridica a termenului prevazut de Contractul colectiv de munca unic la nivel national. Posibilitatea inlocuirii sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata. Criterii de apreciere 

26. Procedura cercetarii prealabile. Obligativitatea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura  

27. Convocarea la cercetarea disciplinara. Obiectul intrevederii

28. Convocare la efectuarea cercetarii disciplinare la un alt sediu decat locul de munca. Lipsa descrierii faptei. Consecinte

29. Procedura cercetarii disciplinare. Lipsa convocarii scrise. Nota explicativa

30. Convocarea scrisa pentru cercetare disciplinara. Mentiuni obligatorii

31. Cercetarea prealabila disciplinara obligatorie. Infractiuni flagrante

32. Procedura cercetarii disciplinare. Nota explicativa

33. Neefectuarea cercetarii prealabile. Culpa salariatului. Legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara

34. Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara. Culpa salariatului. Prerogativa disciplinara a angajatului

35. Procedura convocarii la cercetarea disciplinara. Gresita apreciere a nulitatii deciziei de concediere. Trimiterea cauzei la prima instanta pentru rejudecarea fondului

36. Procedura convocarii salariatului la cercetarea prealabila. Dreptul la aparare. Aplicarea cu prioritate a unei legi speciale 

37. Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara. Consecinte 

38. Lipsa cercetarii prealabile. Consecinte. Nota de relatii nu face dovada efectuarii cercetarii prealabile disciplinare

39. Diminuarea salariului brut de incadrare cu 5% pe o perioada de o luna. Efectuarea obligatorie a cercetarii prealabile. Procedura in fata comisiei de cercetare disciplinara

40. Incalcarea procedurii legale referitoare la cercetarea disciplinara. Retrogradarea dintr-o functie calificata intr-o functie necalificata

Capitolul al III-lea. Sanctiuni disciplinare

41. Avertisment scris. Conditii de forma ale deciziei de sanctionare. Lipsa datei savarsirii faptei. Absente nejustificate de la locul de munca. Dovada contrara 

42. Suspendarea disciplinara a contractului individual de munca. Obligatie de serviciu abuziva. Cerintele raspunderii disciplinare 

43. Sustragere de bunuri. Plangere penala. Suspendarea contractului individual de munca. Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de munca cu sanctiunea reducerii salariului de baza cu 10% pe o durata de o luna 

44. Avertisment scris. Afisarea unor anunturi de natura sindicala. Fapta ilicita in legatura cu munca 

45. Reducerea salariului de baza pe o durata de 2 luni cu 10%. Data la care angajatorul a luat cunostinta despre abaterea disciplinara

46. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Repunerea partilor in situatia anterioara. Despagubiri

47. Incalcarea obligatiilor de serviciu. Reducerea salariului de baza cu 10% pentru 3 luni. Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea disciplinara. Data de la care curge termenul de 30 de zile

48. Diminuarea salariului cu 10% timp de o luna. Daune morale

49. Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 3 luni. Respectarea confidentialitatii informatiilor. Decizie de sanctionare disciplinara. Temeinicie 

50. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Incapacitate temporara de munca. Exercitarea drepturilor cu buna-credinta. Asistarea salariatului la cercetarea disciplinara

51. Salariat cu atributii de conducere si control. Concediere disciplinara. Inactiune. Sarcina probei

52. Inceputul termenului de prescriptie al aplicarii sanctiunii disciplinare. Continutul instiintarii privitoare la cercetarea disciplinara prealabila. Sanctiune 

53. Avertisment scris. Vinovatia salariatului – cerinta esentiala a raspunderii disciplinare. Netemeinicia masurii disciplinare

54. Impresar artistic. Incalcarea prevederilor Regulamentului intern. Retrogradarea din functie pe o perioada de 60 de zile 

55. Abateri savarsite in timpul programului de lucru. Reducerea primei de eficienta

56. Nerespectarea programului de lucru. Avertisment scris. Aprecierea temeiniciei masurii disciplinare

57. Asistent maternal. Incalcarea atributiilor de serviciu. Avertisment scris. Aplicarea graduala a sanctiunii disciplinare

58. Medic. Ordinea si disciplina la locul de munca. Accesul la informatiile de interes public. Retrogradare din functie pe o perioada de 60 de zile

59. Indeplinirea neglijenta si necorespunzatoare a atributiilor de serviciu. Avertisment. Lipsa cercetarii disciplinare

60. Registrator de carte funciara. Sesizarea comisiei de disciplina. Avertisment scris

Capitolul al IV-lea. Criteriile de individualizare a sanctiunii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare

61. Criteriile de individualizare a sanctiunii disciplinare. Posibilitatea inlocuirii sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata 

62. Aprecierea gravitatii abaterii disciplinare. Netemeinicia inlocuirii de catre instanta de judecata a sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu sanctiunea diminuarii salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%

63. Aplicarea sanctiunii disciplinare – atributul exclusiv al angajatorului. Individualizarea sanctiunii. Criterii. Vinovatia salariatului. Temeiul legal al aplicarii sanctiunii 

64. Incalcarea prevederilor regulamentului intern. Reindividualizarea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata. Inlocuirea sanctiunii de desfacere disciplinara a contractului de munca cu reducerea salariul de baza pe 3 luni cu 10%

65. Unicitatea sanctiunii disciplinare

66. Criteriile avute in vedere la aplicarea sanctiunii disciplinare

67. Inadmisibilitatea inlocuirii de catre instanta a sanctiunii disciplinare aplicate de angajator. Aprecierea vinovatiei salariatului 

68. Individualizarea sanctiunii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata. Avertismentul scris 

69. Elementele esentiale ale raspunderii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata. Criterii de apreciere a abaterii 

70. Inlocuirea masurii desfacerii disciplinare a contractului de munca cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%. Cuantumul despagubirilor acordate salariatului 

Capitolul al V-lea. Conditii de forma si de fond ale deciziei de sanctionare disciplinara

71. Legalitatea sanctiunii disciplinare. Conditii de forma ale deciziei de sanctionare. Natura juridica a termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. Prescriptia aplicarii sanctiunii

72. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa motivelor pentru care au fost inlaturate apararile salariatului

73. Legalitatea deciziei de concediere. Stabilirea situatiei de fapt. Regimul probator

74. Legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Indicarea gresita a instantei competente teritorial

75. Impacarea partilor in cursul procesului. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Acordarea din oficiu a despagubirilor

76. Termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare. Mentiunile obligatorii ale deciziei de sanctionare

77. Elemente de valabilitate ale deciziei de sanctionare. Indicarea instantei competente. Termen special de prescriptie a aplicarii sanctiunii 

78. Gestionar. Tardivitatea emiterii deciziei de concediere. Data de la care curge termenul de 30 de zile pentru aplicarea sanctiunii disciplinare

79. Incalcarea dispozitiilor Regulamentului intern. Sanctiunea avertismentului. Obligativitatea efectuarii cercetarii prealabile. Data de la care curge termenul de emitere a deciziei de sanctionare disciplinara 

80. Obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii. Descrierea faptei ilicite. Convocarea salariatului pentru efectuarea cercetarii prealabile. Modalitati de instiintare 

81. Nerespectarea conditiilor imperative privind descrierea faptei ilicite si enuntarea normelor juridice incalcate. Consecinte 

82. Abateri repetate de la disciplina muncii. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara

83. Conditii de valabilitate ale deciziei de sanctionare disciplinara. Mentiuni privind normele incalcate. Participarea la cercetarea disciplinara a unui reprezentat al sindicatului

84. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare 

85. Descrierea faptei. Convocarea pentru cercetarea disciplinara

86. Mentiuni obligatorii ale deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Neindicarea instantei competente. Accesul liber la justitie 

87. Neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Mentiuni obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara 

88. Nerespectarea cerintelor de forma ad validitatem. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Vatamare prezumata 

89. Neindicarea instantei competente. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Vatamare reala si efectiva

90. Data de la care curge termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare

91. Lipsa descrierii faptei. Acte ulterioare intocmirii deciziei de concediere. Aparari noi facute in instanta

92. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Principiul contradictorialitatii si oralitatii. Efectuarea cercetarii disciplinare. Nota explicativa

93. Completarea deciziei de sanctionare disciplinara. Referatul de constatare a abaterii disciplinare 

94. Membru cooperator cu conventie individuala de munca. Instanta competenta. Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare. Consecinte 

95. Calculul termenului pentru emiterea deciziei de sanctionare. Zile libere, iar nu zile lucratoare 

96. Revocarea deciziei de sanctionare disciplinara. Comunicarea deciziei. Repunerea partilor in situatia anterioara concedierii

97. Demisie. Decizie de sanctionare disciplinara emisa ulterior expirarii termenului de preaviz. Consecinte

98. Revocare decizie de sanctionare disciplinara. Efecte

99. Tardivitatea formularii contestatiei la decizia de concediere. Contestarea preavizului de concediere

100. Eliberarea din functie. Sesizarea instantei. Repunerea in termen. Motive temeinice 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei02 dec. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini352
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lucia Uta