Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Curs universitar

ISBN/ISSN: 978-606-522-678-4
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cursul de fata isi propune sa evidentieze modificarile aduse institutiilor reglementate de Codul muncii, dar si analiza stiintifica a acestora in contextul amplelor modificari suferite de intreaga legislatie in domeniu, inclusiv actele normative subsecvente (ordine, instructiuni si norme de aplicare etc.).

Pentru o mai buna si eficienta intelegere, materialul supus cercetarii a fost structurat, in principal, pe scheletul folosit de legiuitor in redactarea Codului muncii, republicat, urmand succesiunea reglementarii institutiilor stabilita de acest act normativ. Astfel, dupa o scurta introducere in materie, partea a doua trateaza pe larg dreptul individual al muncii, cu prezentarea detaliata a contractului individual de munca, in cea de-a treia parte este analizat dreptul colectiv al muncii, cu principalele sale institutii – contractul colectiv de munca si dialogul social –, iar ultima parte a lucrarii a supus analizei raspunderea juridica in dreptul muncii sub toate formele sale – disciplinara, patrimoniala, contraventionala si penala –, Inspectia Muncii si jurisdictia muncii.

Prin datele si informatiile de actualitate pe care le contine, cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru eficient si, in acelasi timp, indispensabil pentru toti cei interesati, necesar deopotriva studentilor facultatilor de drept si de administratie publica, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetare.

ABREVIERI 

TITLUL I. NOTIUNI PRELIMINARE 

CAPITOLUL I. ELEMENTE DE FORMARE SI DEZVOLTARE A DREPTULUI MUNCII 

CAPITOLUL II. DEFINITIA SI OBIECTUL DREPTULUI MUNCII

1. Munca dependenta (subordonata) 

2. Munca independenta 

3. Diverse forme de raporturi juridice de munca 
3.1. Raporturile de munca (de serviciu) ale functionarilor publici 
3.2. Raporturile de munca ale membrilor cooperatori
3.3. Raporturile de munca ale magistratilor
3.4. Raporturile de munca ale militarilor
3.5. Raporturile de munca ale demnitarilor
3.6. Raporturile de munca ale preotilor 

CAPITOLUL III. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII

1. Izvoare interne 

2. Izvoare internationale 

CAPITOLUL IV. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 

1. Definirea notiunii

2. Principiul libertatii muncii si neingradirii dreptului la munca

3. Nediscriminarea in raporturile de munca 

4. Negocierea colectiva si individuala 

5. Dreptul la libera asociere

6. Principiul respectarii bunei-credinte 

7. Principiul protectiei salariatilor 

8. Principiul garantarii dreptului la greva 

TITLUL II. DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII

CAPITOLUL I. CONTRACTUL INDIVIDUAL AL MUNCII. DEFINITIE. TRASATURI 

I. PRELIMINARII 

1. Definitia contractului individual de munca 

2. Elemente definitorii ale contractului individual de munca 
2.1. Prestarea muncii
2.2. Plata muncii
2.3. Subordonarea salariatului fata de angajatorul sau 
2.4. Elementul temporal

3. Trasaturile contractului individual de munca 
3.1. Respectarea principiului libertatii de vointa
3.2. Contractul individual de munca este un contract bilateral
3.3. Contractul individual de munca este un contract sinalagmatic
3.4. Contractul individual de munca este un act juridic oneros
3.5. Contractul individual de munca este un contract comutativ
3.6. Contractul individual de munca este un contract cu executare succesiva
3.7. Contractul individual de munca este un contract numit 
3.8. Contractul individual de munca este un contract formal (solemn) 
3.9. Contractul individual de munca este un contract intuitu personae 
3.10. Contractul individual de munca nu poate fi afectat de o conditie suspensiva 
3.11. Contractul individual de munca poate fi afectat de un termen extinctiv 
3.12. Contractul individual de munca este un contract in care angajatul se afla in raport de subordonare 

CAPITOLUL II. INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

A. CONDITII GENERALE SI COMUNE DE VALIDITATE

1. Capacitatea juridica 
1.1. Capacitatea juridica a persoanei fizice care se angajeaza 
1.2. Capacitatea juridica a angajatorului 

2. Consimtamantul 

3. Obiectul 

4. Cauza 

B. CONDITII SPECIFICE DE VALIDITATE

1. Examenul medical 

2. Avize, autorizari, atestari 

3. Studii 

4. Vechimea in munca 

5. Repartizarea in munca 

6. Stagiul 

7. Obligatia de informare 

8. Verificarea aptitudinilor si cunostintelor profesionale 
8.1. Concursul sau examenul
8.2. Interviul 
8.3. Proba practica 
8.4. Perioada de proba 

9. Forma contractului individual de munca 

10. Registrul general de evidenta a salariatilor 

11. Cumulul de functii 

CAPITOLUL III. CONTINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Clauze obligatorii 
1.1. Obiectul contractului individual de munca 
1.2 Durata contractului individual de munca 
1.3 Locul muncii 
1.4. Felul muncii
1.5. Conditiile de munca 
1.6. Timpul de munca si timpul de odihna
1.7. Salariul 

2. Clauze facultative 
2.1.Clauza cu privire la formarea profesionala
2.2. Clauza de neconcurenta
2.3. Clauza de confidentialitate
2.4. Clauza de mobilitate
2.5. Clauza de constiinta
2.6. Clauza de risc
2.7. Clauza de restrictie a timpului liber
2.8. Clauza de punere la dispozitie a unor bunuri ale unitatii
2.9. Clauza de indemnizatie in caz de concediere

CAPITOLUL IV. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munca 

2. Delegarea 
2.1. Trasaturile caracteristice delegarii 
2.2. Efectele juridice ale delegarii

3. Detasarea 
3.1 Trasaturile caracteristice detasarii
3.2 Efectele juridice ale detasarii

4. Detasarea lucratorilor in cazul prestarii de servicii la nivel transnational 

5. Trecerea intr-o alta munca

6. Trecerea definitiva in alta munca 
6.1. Promovarea 
6.2. Transferul

CAPITOLUL V. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Notiune 

2. Suspendarea de drept 
2.1. Concediul de maternitate [art. 50, lit. a)] 
2.2. Concediul pentru incapacitate temporara de munca [art. 50 lit. b)]
2.3. Carantina [art. 50 lit. c)] 
2.4. Exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti [art. 50 lit. d)] 
2.5. Indeplinirea unei functii de conducere salarizata in sindicat [art. 50 lit. e)] 
2.6. Forta majora [art. 50 lit. f)]
2.7. Arestarea preventiva a salariatului [art. 50 lit. g)] 
2.8. Expirarea valabilitatii avizelor, autorizatiilor si atestarilor [art. 50 lit. h)] 
2.9. Alte cazuri expres prevazute de lege [art. 50 lit. i)] 

3. Suspendarea din initiativa salariatului 
3.1. Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 an [art. 51 lit. a)]
3.2. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav [art. 51 lit. b)] 
3.3. Concediul paternal [art. 51 lit. c)] 
3.4. Concediul pentru formarea profesionala [art. 51 lit. d)] 
3.5. Exercitarea unor functii elective in organisme profesionale [art. 51 lit. e)] 
3.6. Participarea la greva [art. 51 lit. f)]
3.7. Absentele nemotivate [art. 51 alin. (2)] 

4. Suspendarea din initiativa angajatorului 
4.1. Pe durata cercetarii disciplinare prealabile [art. 52 lit. a)] 
4.2. Suspendarea determinata de formularea unei plangeri penale [art. 52 lit. b)] 
4.3. In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii [art. 52 lit. c)] 
4.4. Pe durata detasarii [art. 52 lit. d)]
4.5. Pe durata suspendarii avizelor, autorizatiilor sau atestarilor [art. 52 lit. e)] 

5. Suspendarea prin acordul partilor 

CAPITOLUL VI. INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

1. Incetarea de drept a contractului individual de munca 

2. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 

3. Concedierea 
3.1. Concedierea pentru motive disciplinare
3.2. Concedierea salariatului arestat preventiv mai mult de 30 de zile 
3.3. Concedierea pentru inaptitudine
3.4. Concedierea pentru necorespundere profesionala 
3.5. Concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
3.6. Concedierea colectiva 
3.7. Interdictii privind concedierea 
3.8. Revocarea deciziei de concediere
3.9. Reintegrarea in munca

4. Demisia 

5. Nulitatea contractului individual de munca

CAPITOLUL VII. ALTE FORME CONTRACTUALE DE MUNCA 

1. Contractul individual de munca pe durata determinata 
1.1. Izvoare interne si internationale
1.2. Cazuri de incheiere a contractului individual de munca pe durata determinata 
1.3. Forma contractului individual de munca pe durata determinata
1.4. Durata contractului individual de munca pe durata determinat
1.5. Egalitatea de tratament
1.6. Incetarea contractului individual de munca pe durata determinata

2. Contractul individual de munca cu timp partial 
2.1. Izvoare interne si internationale
2.2. Precizari terminologice
2.3. Incheierea contractului individual de munca cu timp partial
2.4. Continutul contractului individual de munca cu timp partial
2.5. Drepturile salariatului angajat cu fractiune de norma
2.6. Trecerea salariatului de la norma intreaga la fractiune de norma si invers

3. Munca la domiciliu
3.1. Izvoare interne si internationale 
3.2. Conceptul de munca la domiciliu
3.3. Conditii specifice pentru validitatea contractului de munca la domiciliu

4. Telemunca 

5. Contractul individual de munca prin agent de munca temporara 
5.1. Izvoare interne si internationale
5.2. Definitii din dreptul intern si dreptul comunitar
5.3. Incheierea contractului de munca temporara
5.4. Contractul de punere la dispozitie

6. Contractul de ucenicie la locul de munca 
6.1. Reglementari interne si internationale
6.2. Definirea contractului de ucenicie si trasaturile sale specifice
6.3. Incheierea contractului de ucenicie
6.4. Incetarea contractului de ucenicie la locul de munca

CAPITOLUL VIII. TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

A. TIMPUL DE MUNCA

1. Izvoare interne si internationale

2. Notiunea de timp de munca

3. Durata timpului de munca

4. Durata redusa a timpului de munca

5. Munca de noapte 

6. Munca suplimentara 

7. Norma de munca 

8. Programul de lucru 

B. TIMPUL DE ODIHNA 

1. Pauza de masa 

2. Repausul zilnic 

3. Repausul saptamanal 

4. Sarbatorile legale 

CAPITOLUL IX. CONCEDIILE 

1. Concediul de odihna 
1.1. Concediul de odihna de baza
1.2. Concediul de odihna suplimentar 
1.3. Indemnizatia pentru concediul de odihna
1.4. Intreruperea concediului de odihna
1.5.Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat 

2. Zile libere platite 

3. Concediile fara plata
3.1. Concediul fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale  
3.2. Concediul fara plata pentru cresterea copilului
3.3. Alte tipuri de concedii fara plata prevazute in contractele colective de munca 
3.4. Concediul de formare profesionala fara plata

4. Concediul de formare profesionala platit 

5. Concediul de maternitate 

6. Concediul de risc maternal 

7. Concediul pentru cresterea/ingrijirea copilului 
7.1. Concediul pentru cresterea copilului
7.2. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

8. Concediul paternal 

9. Concediul medical 

10. Concediul pentru carantina 

CAPITOLUL X. SALARIZAREA

1. Principiile salarizarii 
1.1. Principii comune sectorului public si privat
1.2. Principii specifice sectorului public
1.3. Principii specifice sectorului privat

2. Elementele componente ale salariului 
2.1. Salariul de baza 
2.2. Indemnizatiile
2.3. Sporurile
2.4. Adaosurile 

3. Formele de salarizare 

4. Categorii de salarii 
4.1. Salariul nominal 
4.2. Salariul real 
4.3. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

5. Plata salariilor 

6. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 

CAPITOLUL XI. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

1. Obligatiile angajatorului 

2. Obligatiile lucratorilor 

3. Instruirea lucratorilor 

4. Accidentul de munca

5. Boala profesionala 

6. Comitetul de securitate si sanatate in munca

7. Raspunderea juridica 

CAPITOLUL XII. ELEMENTE ALE RASPUNDERII JURIDICE

A. RASPUNDEREA DISCIPLINARA 

1. Abaterea disciplinara 
1.1. Obiectul abaterii disciplinare
1.2. Latura obiectiva
1.3. Subiectul abaterii disciplinare
1.4. Latura subiectiva

2. Cauze de neraspundere disciplinara 

3. Sanctiunile disciplinare 
3.1. Sanctiunile disciplinare generale
3.2. Regimuri disciplinare speciale

4. Procedura disciplinara 
4.1.Organele competente sa aplice sanctiuni disciplinare
4.2. Cercetarea disciplinara
4.3. Individualizarea sanctiunii
4.4. Termenele de aplicare a sanctiunii disciplinare
4.5. Decizia de sanctionare disciplinara
4.6. Comunicarea deciziei de concediere
4.7. Contestarea sanctiunii 
4.8. Radierea disciplinara

B. RASPUNDEREA PATRIMONIALA 

1. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariatii sai

2. Raspunderea patrimoniala a salariatilor fata de angajator 
2.1. Calitatea de salariat a autorului pagubei in raport cu angajatorul pagubit 
2.2. Fapta ilicita a salariatului sa fie in legatura cu munca sa
2.3. Existenta unui prejudiciu
2.4. Raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu
2.5. Vinovatia

3. Cauze exoneratoare de raspundere patrimoniala 

4. Obligatia de restituire 

5. Procedura de recuperare a prejudiciilor suferite 

6. Forme specifice ale raspunderii patrimoniale 
6.1. Raspunderea conjuncta
6.2. Raspunderea subsidiara 
6.3. Raspunderea solidara 

CAPITOLUL XIII. JURISDICTIA MUNCII 

1. Sediul materiei 

2. Principiile jurisdictiei muncii

3. Conflictele de munca 

4. Partile in conflictele de munca 
4.1. Partile conflictului individual de munca 
4.2. Partile conflictului colectiv de munca

5. Solutionarea conflictelor individuale de munca 
5.1. Competenta instantelor judecatoresti
5.2. Compunerea instantei
5.3. Termene de sesizare a instantei 
5.4. Procedura in fata primei instante
5.5. Cai de atac

6. Executarea hotararilor judecatoresti 

7. Cai alternative de solutionare a conflictelor individuale de munca 
7.1. Solutionarea pe cale amiabila a conflictului individual de munca 
7.2. Medierea 

TITLUL III. DREPTUL COLECTIV AL MUNCII 

CAPITOLUL I. DIALOGUL SOCIAL

1. Sindicatele 
1.1. Definitii. Trasaturi
1.2. Persoane care se pot sindicaliza
1.3. Persoane care nu se pot sindicaliza
1.4. Constituirea si functionarea sindicatelor 
1.5. Atributiile sindicatelor 
1.6. Reprezentativitatea sindicatelor
1.7. Reorganizarea si dizolvarea sindicatelor
1.8. Protectia si garantarea libertatii sindicale 
1.9. Reprezentantii salariatilor

2. Comitetul european de intreprindere 

3. Patronatul 
3.1. Dobandirea personalitatii juridice
3.2. Reprezentativitatea organizatiilor patronale
3.3. Dizolvarea organizatiilor patronale

CAPITOLUL II. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA 

1. Consideratii generale 

2. Definitii ale contractului colectiv de munca 

3. Natura juridica 

4. Tipuri de contracte colective de munca 

5. Incheierea contractelor colective de munca 
5.1. Partile contractului colectiv de munca si reprezentarea acestora 
5.2. Negocierea contractelor colective de munca 
5.3. Durata contractelor colective de munca 
5.4. Forma si inregistrarea contractelor colective de munca 

6. Efectele contractelor colective de munca 

7. Executarea contractelor colective de munca 

8. Modificarea contractelor colective de munca 

9. Suspendarea contractelor colective de munca 

10. Incetarea contractelor colective de munca 

11. Acordurile colective 

CAPITOLUL III. CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCA 

1. Consideratii introductive 

2. Notiunea de conflict colectiv de munca. Situatii de declansare 

3. Solutionarea conflictelor colective de munca 
3.1. Partile conflictului colectiv de munca 
3.2. Sesizarea si inregistrarea conflictului colectiv de munca 
3.3. Concilierea  
3.4. Medierea si arbitrajul

4. Greva 
4.1. Repere istorice generale 
4.2. Aparitia si reglementarea grevelor in Romania 
4.3. Notiuni generale despre libertatea grevei si dreptul la greva 
4.4. Exercitarea dreptului la greva in Romania
4.5. Desfasurarea grevei 
4.6. Incetarea grevei 
4.7. Raspunderea juridica
4.8. Tipologia grevelor
4.9. Grevele reglementate de legea romana 

5. Lock–out

Detalii tehnice
Data aparitiei23 ian. 2012
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini432
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON