Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul muncii. Curs universitar

ISBN/ISSN: 978-606-522-883-2
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: IN STOC

Cursul de fata isi propune analiza stiintifica a institutiilor reglementate de Codul muncii si de Legea nr. 61/2011 a dialogului social, in contextul deselor modificari si adaptari suferite de intreaga legislatie in domeniu.
Lucrarea este structurata in cinci capitole, fiecare prezentand cate o institutie fundamentala a dreptului muncii: obiectul de reglementare si principiile dreptului muncii, dialogul social, formarea profesionala, contractul individual de munca, jurisdictia muncii si raspunderea juridica.

Cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru util pentru toti cei interesati, adresandu-se deopotriva studentilor facultatilor de drept, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetare.

ABREVIERI 

TITLUL I. NOTIUNI PRELIMINARE 

CAPITOLUL I. ELEMENTE DE FORMARE SI DEZVOLTARE A DREPTULUI MUNCII 

CAPITOLUL II. DEFINITIA SI OBIECTUL DREPTULUI MUNCII 

1. Munca dependenta (subordonata) 
2. Munca independenta 
3. Diverse forme de raporturi juridice de munca 

CAPITOLUL III. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII

1. Izvoare interne 
2. Izvoare internationale 

CAPITOLUL IV. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 

1. Definirea notiunii 
2. Principiul libertatii muncii si neingradirii dreptului la munca
3. Nediscriminarea in raporturile de munca 
4. Negocierea colectiva si individuala 
5. Dreptul la libera asociere
6. Principiul respectarii bunei-credinte 
7. Principiul protectiei salariatilor 
8. Principiul garantarii dreptului la greva 

TITLUL II. DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII 

CAPITOLUL I. CONTRACTUL INDIVIDUAL AL MUNCII. DEFINITIE. TRASATURI 

I. PRELIMINARII 
1. Definitia contractului individual de munca 
2. Elemente definitorii ale contractului individual de munca 
3. Trasaturile contractului individual de munca 

CAPITOLUL II. INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

A. CONDITII GENERALE SI COMUNE DE VALIDITATE 
1. Capacitatea juridica 
2. Consimtamantul 
3. Obiectul 
4. Cauza 
B. CONDITII SPECIFICE DE VALIDITATE
1. Examenul medical 
2. Avize, autorizari, atestari 
3. Studii 
4. Vechimea in munca 
5. Repartizarea in munca 
6. Stagiul 
7. Obligatia de informare 
8. Verificarea aptitudinilor si cunostintelor profesionale 
9. Forma contractului individual de munca 
10. Registrul general de evidenta a salariatilor 
11. Cumulul de functii 

CAPITOLUL III. CONTINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Clauze obligatorii
2. Clauze facultative 

CAPITOLUL IV. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Clasificarea cazurilor de modificare a contractului individual de munca 
2. Delegarea 
3. Detasarea 
4. Detasarea lucratorilor in cazul prestarii de servicii la nivel transnational 
5. Trecerea intr-o alta munca
6. Trecerea definitiva in alta munca

CAPITOLUL V. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Notiune
2. Suspendarea de drept
3. Suspendarea din initiativa salariatului 
4. Suspendarea din initiativa angajatorului 
5. Suspendarea prin acordul partilor 

CAPITOLUL VI. INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

1. Incetarea de drept a contractului individual de munca 
2. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 
3. Concedierea 
4. Demisia 
5. Nulitatea contractului individual de munca

CAPITOLUL VII. ALTE FORME CONTRACTUALE DE MUNCA 

1. Contractul individual de munca pe durata determinata
2. Contractul individual de munca cu timp partial 
3. Munca la domiciliu 
4. Telemunca 
5. Contractul individual de munca prin agent de munca temporara 
6. Contractul de ucenicie la locul de munca 

CAPITOLUL VIII. TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

A. TIMPUL DE MUNCA 
1. Izvoare interne si internationale 
2. Notiunea de timp de munca 
3. Durata timpului de munca 
4. Durata redusa a timpului de munca 
5. Munca de noapte 
6. Munca suplimentara 
7. Norma de munca 
8. Programul de lucru 
B. TIMPUL DE ODIHNA 
1. Pauza de masa 
2. Repausul zilnic 
3. Repausul saptamanal 
4. Sarbatorile legale 

CAPITOLUL IX. CONCEDIILE 

1. Concediul de odihna 
2. Zile libere platite 
3. Concediile fara plata 
4. Concediul de formare profesionala platit  
5. Concediul de maternitate 
6. Concediul de risc maternal 
7. Concediul pentru cresterea/ingrijirea copilului 
8. Concediul paternal 
9. Concediul medical 
10. Concediul pentru carantina
 
CAPITOLUL X. SALARIZAREA

1. Principiile salarizarii 
2. Elementele componente ale salariului 
3. Formele de salarizare 
4. Categorii de salarii 
5. Plata salariilor 
6. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 

CAPITOLUL XI. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

1. Obligatiile angajatorului 
2. Obligatiile lucratorilor 
3. Instruirea lucratorilor 
4. Accidentul de munca 
5. Boala profesionala 
6. Comitetul de securitate si sanatate in munca
7. Raspunderea juridica 

CAPITOLUL XII. ELEMENTE ALE RASPUNDERII JURIDICE

A. RASPUNDEREA DISCIPLINARA 
1. Abaterea disciplinara 
2. Cauze de neraspundere disciplinara 
3. Sanctiunile disciplinare 
4. Procedura disciplinara 
B. RASPUNDEREA PATRIMONIALA 
1. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariatii sai 
2. Raspunderea patrimoniala a salariatilor fata de angajator 
3. Cauze exoneratoare de raspundere patrimoniala 
4. Obligatia de restituire 
5. Procedura de recuperare a prejudiciilor suferite 
6. Forme specifice ale raspunderii patrimoniale 

CAPITOLUL XIII. JURISDICTIA MUNCII 

1. Sediul materiei 
2. Principiile jurisdictiei muncii 
3. Conflictele de munca 
4. Partile in conflictele de munca 
5. Solutionarea conflictelor individuale de munca 
6. Executarea hotararilor judecatoresti 
7. Cai alternative de solutionare a conflictelor individuale de munca 

TITLUL III. DREPTUL COLECTIV AL MUNCII 

CAPITOLUL I. DIALOGUL SOCIAL

1. Sindicatele 
2. Comitetul european de intreprindere 
3. Patronatul 

CAPITOLUL II. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA 

1. Consideratii generale 
2. Definitii ale contractului colectiv de munca 
3. Natura juridica 
4. Tipuri de contracte colective de munca 
5. Incheierea contractelor colective de munca 
6. Efectele contractelor colective de munca 
7. Executarea contractelor colective de munca 
8. Modificarea contractelor colective de munca 
9. Suspendarea contractelor colective de munca 
10. Incetarea contractelor colective de munca 
11. Acordurile colective 

CAPITOLUL III. CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCA 

1. Consideratii introductive 
2. Notiunea de conflict colectiv de munca. Situatii de declansare 
3. Solutionarea conflictelor colective de munca 
4. Greva 
5. Lock–out

Detalii tehnice
Data aparitiei09 ian. 2013
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini224
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Curs de drept civil. Succesiuni conform Noului Cod civil Liviu Stanciulescu 2012

Curs de drept civil. Succesiuni

conform Noului Cod civil
37,60 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
DE ACELASI AUTOR - Mihaela Tofan
Indisponibila
Drept fiscal - Tofan

Drept fiscal

54,90 RON 54,90 RON