Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul la viata. Tratamente medicale. Lista medicamentelor compensate. Culegere de practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-28-1141-9
Editura: Universitara
60,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

1. Ordonanta presedintiala. Finalizarea procesului de negociere si incheierea contractului de tip cost - volum tin de interesul legitim privat al detinatorilor de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor care participa la procesul de negociere si nu este un atribut exclusiv de putere al autoritatilor publice de a emite astfel de decizii finale de includere conditionata in lista medicamentelor compensate, in conditiile in care acestia nu doresc finalizarea procesului de negociere
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1231 din 28 martie 2017

2. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 861/2014, evaluarea tehnologiilor medicale pentru includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din respectiva lista, este un proces continuu prin care se asigura accesul bolnavilor la medicamente in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Demonstrarea intervenirii unei amanari, respectiv a unui esec al negocierilor dintre autoritatile publice si detinatorii autorizatiilor de punere pe piata este determinanta pentru evaluarea conduitei partilor
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 831 din 3 martie 2017

3. Analiza cererii de includere neconditionata in Lista nu poate fi facuta decat in raport cu normativele in vigoare la momentul analizei. Faptul ca actualmente includerea neconditionata in Lista a medicamentului propus de reclamanta nu mai este posibila tocmai prin aplicarea principiului, tempus regit actum” nu conduce insa la ideea lipsei unui remediu efectiv in sensul art. 13 din CEDO pentru reclamanta de a pretinde si dobandi in conditiile legii despagubiri pentru dauna suferita ca urmare a neincluderii medicamentului propus de aceasta in Lista la momentul adoptarii deciziei vatamatoare de catre autoritatea intimate

4. Tinand cont de circumstantele concrete ale cazului (gravitatea bolii, stadiul avansat in care se afla, costul foarte ridicat al tratamentului si constrangerea financiara evidenta in care se afla reclamantul), dreptul invocat de acesta (dreptul la viata) se poate realiza in concret numai prin extinderea indicatiei terapeutice pentru Trastuzumab (Herceptin) si la afectiunea cancer gastric metastatic cu HER2 pozitiv (pe langa indicatia pentru cancer mamar), astfel incat medicamentul sa poata fi compensate
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 4034 din 14 decembrie 2016

5. Ordonanta presedintiala. Medicamentul avand DCI Pembrolizumabum inclus de CNAS pe lista medicamentelor decontate 100% pentru afectiuni oncologice similare. Recomandarea medicilor curanti pentru a efectua tratamentul cu acest medicament care functioneaza pentru afectiunea reclamantei. Analiza eronata a conditiei neprejudecarii fondului/aparentei dreptului deoarece nu a fost parcursa vreo etapa a procedurii reglementate prin Ordinul nr. 861/2014 in ceea ce priveste afectiunea de care sufera reclamanta. Constatare eronata in sensul ca, in situatia acestor actiuni, instanta de judecata s-ar substitui institutiilor specializate in ce priveste prescrierea ariei de utilizare a unui medicament, pentru a gira utilizarea acestuia de catre reclamanta, prin admiterea actiunii acesteia, in afara testelor medicale de specializate, consacrate in cercetarea medicala si farmaceutica
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 1027 din 27 decembrie 2019, definitiva prin Decizia nr.1564 din 11 martie 2020 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

6. Ordonanta presedintiala. Medicamentul Avastin, conform rezumatului caracteristicilor produsului, este autorizat pentru indicatiile terapeutice: cancer de colon sau de rect care este metastazat; cancer de san metastazat; cancer pulmonar altul decat cel cu celule mici; cancer renal; cancer ovarian epitelial, fara insa a fi autorizat si pentru indicatia in tratamentul formatiunii tumorale-parieto-occipitale. Aparenta dreptului, privita din perspectiva utilitatii terapiei cu molecula in discutie si a sanselor reale de reusita a tratamentului solicitat de recurenta reclamanta, este justificata in cauza, a retinut instanta de recurs – Inalta Curte de Casatie si Justitie. Rezulta din cuprinsul prospectului medicamentului, depus la dosarul de recurs, contrariul si anume indicatia terapeutica in cazul glioblastomului recidivat, indicatie recunoscuta incepand cu luna decembrie 2017 de alte state
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 4242 din 26 septembrie 2019

7. Ordonanta presedintiala. S-a solicitat asigurarea tratamentului medical gratuit, in mod provizoriu, pana la solutionarea pe fond a cererii de includere pe Lista medicamentelor decontate a celui vizat. Cererea a fost respinsa considerandu-se ca nu e indeplinita conditia vremelniciei solicitat pe motiv ca dispunerea tratamentului ar conduce la judecarea fondului. S-a considerat ca asigurarea tratamentului presupune ca, in prealabil, acel tratament sa fie inclus in lista aprobata prin HG nr. 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, operatiune pentru care solicitantul trebuie sa depuna la autoritatea competenta – Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale - o documentatie de specialitate, complexa, care urmeaza a fi supusa unei analize de oportunitate lasata la latitudinea autoritatilor publice competente din sfera puterii executive, instanta de judecata neputandu-se substitui acesteia.
Totusi, obiectul cererii de ordonanta presedintiala nu l-a constituit includerea medicamentului pe lista, ci doar asigurarea tratamentului, in mod provizoriu pana la solutionarea pe fond a actiunii privind aducerea la indeplinire a obligatiei de trecere a medicamentului in lista
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 871 din 2 martie 2018

8. Ordonanta presedintiala. Pretul ridicat al medicamentului solicitat si procedura indelungata necesara includerii acestuia in lista medicamentelor compensate pentru afectiunea de care sufera reclamantul justifica urgenta luarii masurilor care se impun prin care sa fie asigurat medicamentul respectiv in regim de compensare 100%
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 381 din 31 ianuarie 2019

9. Ordonanta presedintiala. Dispunerea masurii provizorii de asigurare a hranirii intravenoase zilnice, conform indicatiilor medicului curant, iar in subsidiar, decontarea hranirii intravenoase, in regim de compensare 100% (fara contributie personala), pana la data pronuntarii asupra fondului litigiului, este de natura sa contribuie la protejarea dreptului la viata al reclamantului, drept consacrat atat de art. 22 din Constitutia Romaniei, cat si de art. 2 din Conventia europeana privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului, caruia ii corespunde obligatia corelativa a statului de a asigura respectarea acestui drept prin luarea masurilor necesare in acest sens
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 5164 din 30 octombrie 2019

10. Ordonanta presedintiala. Indicatia terapeutica pentru care intimatul - reclamant a solicitat tratamentul cu DCI-ul Bevacizumabum, respective gliosarcom, neregasita in protocolul terapeutic corespunzator administrarii si monitorizarii tratamentului cu DCI-ul respectiv.
Indeplinirea obligatiei de asigurare a unei asistente medicale adecvate pacientilor nu reprezinta un tratament preferential. Conditia neprejudecarii fondului raportului juridic litigios decurge atat din conditia referitoare la caracterul provizoriu al masurii ce urmeaza a fi dispusa, cat si din prevederea legala conform careia ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand exista judecata asupra fondului
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3269 din 12 iunie 2019

11. Ordonanta presedintiala. Obligarea partilor parate la asigurarea in favoarea reclamantului a medicamentului litigios pentru un interval limitat de timp nu implica masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici sa faca imposibila restabilirea situatiei de fapt. Aparenta de drept rezulta din existenta unui aviz pozitiv de includere a medicamentului solicitat in Lista medicamentelor compensate, rezultat din datele transmise de CNAS dar si din informatiile de pe site-ul autoritatii.
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 5047 din 24 octombrie 2019

12. Reclamantii nu mai justifica un interes in sustinerea actiunii introductive, respectiv un folos practic, material sau moral la care sa fie indrituiti a spera in eventualitatea pronuntarii unei solutii favorabile, atat timp cat medicamentul Yervoy (DCI Ipilimumambum) a fost inclus in sublista corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in regim de compensare 100%
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3574 din 26 octombrie 2018

13. Ordonanta presedintiala. Obligare CNAS la acordarea, pe baza de prescriptie medicala, in regim de compensare 100% a unor medicamente. Avand in vedere gravitatea bolii, precum si pretul prohibitiv al tratamentului solicitat, lipsa asigurarii acestor medicamente ii pune in pericol chiar dreptul reclamantului la viata, garantat de Constitutia Romaniei
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 2865 din 4 octombrie 2016, definitiva prin Decizia nr. 45 din 10 ianuarie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

14. Cata vreme criteriile de includere in lista sunt fundamentate in mod obiectiv, alegerea acestora intra in marja de apreciere a legiuitorului roman, fie ca acesta isi exercita atributia la nivel principal, delegat sau secundar, apartinand autoritatii legislative si executive sa stabileasca politica in materie de finantare a programelor in sanatate, instanta de judecata fiind abilitata doar sa verifice aplicarea normelor legale existente, iar nu sa le adopte ori sa le modifice
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 1499 din 26 aprilie 2017, definitiva prin Decizia nr. 47 din 10 ianuarie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

15. Ordonanta presedintiala vizand asigurarea tratamentului gratuit cu medicamentul Erivedge. In favoarea reclamantului nu exista aparenta de drept, avand in vedere ca medicamentul in discutie a fost supus evaluarii de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale obtinand 50 de puncte si nu este recomandat pentru indicatia terapeutica vizata de reclamant, aducand un beneficiu clinic minor comparativ cu celelalte terapii existente
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 4481 din 5 noiembrie 2018, definitiva prin Decizia nr. 2702 din 22 mai 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

16. Ordonanta presedintiala. Obligarea la asigurarea medicamentului Avastin pe baza de prescriptie medicala, in regim de compensare de 100%. Gravitatea bolii (tumora cerebrala temporo-parietala stanga operata - Glioblastom) impune administrarea medicatiei prescrise de medicii specialisti, viata reclamantului fiind in mod evident pusa in mare pericol
Curtea de Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 175 din 2 decembrie 2019

17. Ordonanta presedintiala. Obligarea paratilor la asigurarea catre asiguratii indicati mai sus a medicamentului SYNAGIS pe baza de prescriptie medicala, in regim de compensare 100%. Neadministrarea medicamentului ar aduce grave probleme de sanatate minorei diagnosticata cu boala pulmonara cronica a prematurului, probleme ireversibile, atat de natura respiratorie dar si infectioasa si, fata de varsta frageda a fetitei, astfel de afectiuni fiind de natura a-i pune in pericol viata. Imposibilitatea, pentru parintii reclamanti, de a achita contravaloarea medicamentului
Curtea de Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 68 din 2 aprilie 2019, definitiva prin Decizia nr.4137 din 19 septembrie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

18. Ordonanta presedintiala. Obligarea paratilor la asigurarea catre reclamanta cu diagnostic stabilit scleroza multipla recidivanta, pe baza de prescriptie medicala, in regim de compensare 100% (fara contributie personala), a medicamentului Fingolimod (denumire comerciala Gylenia). Costul medicamentelor necesare reclamantei pentru a intarsia evolutia bolii si pentru a evita episoadele de criza severa presupune un efort financiar major, imposibil de suportat. Aceste costuri se constituie intr-un obstacol important pentru accesul reclamantei la terapie, in contextul in care orice intarziere poate aduce consecinte grave in evolutia maladiei
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 95 din 5 aprilie 2019, definitiva prin Decizia nr.4622 din 10 octombrie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

19. Ordonanta presedintiala. Asigurarea catre reclamant, pe baza de prescriptie medicala, in regim de compensare 100% (fara contributie personala), a medicamentului Ocrelizumab. Pret deosebit de ridicat care il pune pe reclamant in imposibilitatea de a-l achizitiona din resurse proprii. Neadoptarea, pana la data pronuntarii, a unei decizii de includere sau de neincludere definitiva sub aspectul listei aprobate prin HG nr. 720/2008, termenul maxim de adoptare a acesteia fiind deposit
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 157 din 17 ianuarie 2019, definitiva prin Decizia nr. 4764 din 16 noiembrie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

20. Ordonanta presedintiala. Conditia „aparentei dreptului” este indeplinita, avand in vedere ca medicamentul Nivolumab (denumite comerciala Opdivo) este autorizat pentru punerea pe piata, inclusiv in Romania, prin procedura centralizata la nivelul Uniunii Europene” pentru indicatia terapeutica „monoterapie pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar dupa transplant autolog de celule stem si tratament cu brentuximab vedotin la adulti”, dar pentru ca pacientii sa poata beneficia de acest medicament cu titlu gratuit trebuie sa se adopte o decizie (hotarare de Guvern) de includere pe Lista de medicamente compensate
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 315 din 27 iunie 2019, definitiva prin Decizia nr. 4825 din 16 octombrie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

21. Ordonanta presedintiala. La data solutionarii cererii de chemare in judecata, in legatura cu medicamentelor Dabrafenib (denumire comerciala Tafinlar) si Tramenitib (denumire comerciala Mekinist) nu exista nicio decizie a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale privind includerea ori nu in lista pentru cele doua diagnostice ale reclamantei. Eventuala obligare a partilor parate la asigurarea in favoarea reclamantei a medicamentelor Dabrafenib (denumire comerciala Tafinlar) si Tramenitib (denumire comerciala Mekinist) pentru un interval limitat de timp nu implica masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici sa faca imposibila restabilirea situatiei de fapt
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 377 din 8 august 2019, definitiva prin Decizia nr. 865 din 13 februarie 2019 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

22. Ordonanta presedintiala. Conditia aparentei dreptului constatata neindeplinita deoarece producatorul medicamentului nu ar fi inregistrat la autoritatile europene de profil farmaceutic nicio cerere pentru a autoriza punerea in piata a acestui medicament pentru tratamentul astrocitomului anaplazic, a glioblastomului sau oligodendrogliomului, ca atare nu il recomanda pentru aceste categorii de boala canceroasa. Ignorarea aspectului ca medicii curanti au recomandat reclamantelor continuarea terapiei cu medicamentul vizat. Analiza inutila a procedurii introducerii pe lista DCI a medicamentului, desi obiectul cauzei era asigurarea tratamentului in regim compensatoriu 100%, provizoriu, pana la solutionarea actiunii vizand includerea in Lista cuprinzand denumirile comune internationale a medicamentului Bevacizumab (denumite comerciala Avastin) pentru indicatia terapeutica Glioblastom.
Nota: Prin decizia din 05.06.2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a casat in parte sentinta pronuntata si in rejudecarea cauzei, a admis cererea de ordonanta presedintiala
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 31 din 14 ianuarie 2020

23. Ordonanta presedintiala. Presupusele tratamente alternative, cu medicamente ce exista deja in lista medicamentelor compensate, nu au nicio relevanta, aprecierea celui mai bun tratament pentru fiecare pacient facandu-se prin prisma situatiei acestuia, iar nu prin raportare la cazul altor pacienti
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 387 din 8 august 2019, definitiva prin Decizia nr. 170 din 15 ianuarie 2020 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

24. Ordonanta presedintiala. Neacordarea tratamentului nu este determinata de lipsa dreptului reclamantului la compensarea 100% a acestui medicament ci din considerente de ordin administrativ, respective neelaborarea protocoalelor terapeutice, de autoritatile parate. Or, nu se pot invoca procedurile administrative pentru a se intarzia acordarea unui drept sau interes legitim si nu poate fi refuzata aplicarea tratamentului medical reclamantului, in regim de urgenta, doar pentru nefinalizarea unor proceduri administrative
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 3780 din 29 noiembrie 2016, definitiva prin Decizia nr. 3054 din 18 octombrie 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal

25. Ordonanta presedintiala. Asigurarea tratamentului gratuit cu (i) Abraxane (DCI - Paclitaxelum), (ii) Avastin (DCI - Bevacizumabum), (iii) Kevtruda (DCI - Pembrotizumabum), (iv) Carboplatin (DCI -Carboplatlnum) pentru carcinom mamar triplu negativ metastazat degrad IV. Nu se poate retine imposibilitatea de executare a sentintei pe motiv ca medicamentele nu se comercializeaza pe piata libera, ci doar in anume unitati spitalicesti, de vreme ce exista posibilitati prin care reclamanta sa beneficieze de respectivul tratament compensat 100%, medicamentele existand, fiind furnizate in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, dar pentru alte afectiuni.
Curtea de Apel Ploiesti, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 239 din 23 decembrie 2019

26. Un demers procesual nu este ramas fara obiect, in contextul in care evenimentul care justifica o astfel de sustinere nu este unul de natura a lipsi de utilitate actiunea ulterior modificata, precum si fata de imprejurarea ca nici pana la data pronuntarii nu a fost emis un act administrativ prin care sa fie realizata o analiza reala si efectiva a criteriilor de includere a DCI-ului in Lista aprobata prin HG nr. 720/2008, decesul reclamantului neconstituind un element care sa lipseasca de utilitate practica, acordarea temporara a accesului la acest tratament in temeiul unei ordonante presedintiale conducand la concluzia ca urmeaza a fi ulterior confirmata pe fond in contextul in care refuzul paratilor a fost unul emis in mod nejustificat
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr.3981 din 12 decembrie 2016

27. Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala din prima zi de imbolnavire si de medicamente, in mod nediscriminatoriu. Culpa casei judetene de asigurari ca urmare a faptului ca a intarziat nejustificat solutionarea cererii, sine die, conditionand momentul aprobarii tratamentului de anumite criterii de prioritizare care nu puteau produce efecte in lipsa publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei
Tribunalul Giurgiu, Sectia civila, Decizia civila nr. 51 din 24 februarie 2016

28. Obligarea Ministerului Sanatatii si CNAS de a introduce medicamentul enzalutamida pe Lista medicamentelor decontate, obligarea CNAS sa asigure gratuit tratamentul cu enzalutamida pe toata perioada prescrisa de medic. In recurs, constatarea ramanerii fara obiect a pretentiilor de actualizare a listei de medicamente in vederea introducerii enzalutamidei (ca urmare a introducerii in Lista a acesteia) si de asigurare, in mod gratuit a tratamentului cu acest medicament pe perioada prescrisa de medic (ca urmare a decesului reclamantului).
Refuzul CNAS si CAS Hunedoara de a-i acorda reclamantului tratamentul gratuit nu reprezinta un refuz nejustificat, motivat de imprejurarea ca la momentul solicitarii, medicamentul nu era introdus in lista, iar paratele nu pot asigura tratament gratuit decat in conditiile H.G. nr. 720/2008
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 774 din 19 februarie 2019

29. Diagnosticul recurentei reclamante, pentru care a fost formulate solicitarea de aprobare pentru efectuarea investigatiei imagistice constand in examen PET-CT, este acela de „neoplasm col uterin”. Atat la data cererii cat si la data solutionarii acesteia exista lista afectiunilor, dar diagnosticul de cancer (neoplasm) de col uterin nu se afla pe lista, acesta fiind singurul motiv, evident intemeiat, pentru care intimata CNAS nu a avizat investigatia in discutie. Omisiunea legiuitorului (chiar discutabila) de a cuprinde in lista, alaturi de diagnosticul neoplasm de ovar, si pe acela de neoplasm de col uterin, nu este de natura sa conduca la concluzia nelegalitatii deciziei contestate/309
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1543 din 18 aprilie 2018

30. Obligarea paratilor Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa emita decizia finala cu privire la includerea/neincluderea medicamentelor Vemurafenibum, Ipilimumabum si Fingolimod in lista aprobata prin H.G. nr. 720/2008. Calitatea procesuala activa a reclamantei Asociatia „A.” al carei statut, prevede promovarea si protejarea intereselor comune ale pacientilor suferinzi de afectiuni cronice si asigurarea integrarii socioprofesionale a acestora, in conditiile legii
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3292 din 12 octombrie 2018

31. Transplantul de celule stem nu se numara printre serviciile care fac parte din pachetul de servicii de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. Ordinul nr. 1591/1110 din 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanitate pentru anii 2011 si 2012 stabileste ca transplantul de celule stem reprezinta un subprogram al programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, care este finantat din bugetul Ministerului Sanatatii. Aceste servicii se numara printre cele care nu sunt suportate de Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si, deci, nu sunt incluse in pachetul de servicii de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania
Curtea de Apel Cluj, Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 178 din 15 ianuarie 2018

32. Ordonanta presedintiala. Recunoasterea, cu titlu provizoriu, a dreptului ce deriva din parcurgerea procedurii reglementate de art. 232 din Legea nr.95/2006. Includerea pe Lista medicamentelor compensate a medicamentului Nivolumab/ 331
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 125 din 23 aprilie 2018

Detalii tehnice
Data aparitiei29 iun. 2020
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini366
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Roxana-Maria Calin